Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe. Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe. Warszawa, 31 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.

2 Spis treści Wyniki finansowe i proces scalania akcji Strategia stabilnego rozwoju Wizja, cele, efekty Energetyka Nafta, chemia, gaz Produkcja Budownictwo przemysłowe Filary strategii str. 03 str. 11 str. 13 str. 16 str. 23 str. 31 str. 36 str. 42 2

3 Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. Grupy Polimex-Mostostal

4 Najważniejsze dane finansowe za I półrocze Grupa PxM Spółka PxM 0,9/1,1 mld zł 15% rdr Przychody ze sprzedaży 0,7/1,0 mld zł 50% rdr -92,2/58,7 mln zł Zysk operacyjny -90,9/36,4 mln zł 46/34,6 mln zł 25% rdr Koszty ogólnego zarządu 23,9/18,7 mln zł 22% rdr Wyniki finansowe 4

5 Wynik netto i EBITDA Grupy PxM w pierwszym półroczu w tys. zł EBITDA Wynik netto I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 Wyniki finansowe 5

6 Koszty ogólnego zarządu Grupy PxM % 19% 63% w mln zł 60 25% % Udział KOZ w przychodach ze sprzedaży (w proc.) I pół I pół I pół I pół I pół ,5 3,8 5,3 4,8 3,1 Wyniki finansowe 6

7 Półroczne dane finansowe (w tys. zł) Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal Spółka Polimex-Mostostal SA w tys. zł I półrocze 2014 r. I półrocze 2015 r. Zmiana w procentach w tys. zł I półrocze 2014 r. I półrocze 2015 r. Zmiana w procentach Przychody operacyjne Przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu Koszty ogólnego zarządu Zysk operacyjny Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk brutto Zysk netto Zysk netto EBITDA EBITDA Wyniki finansowe 7

8 Kwartalne dane finansowe (w tys. zł) Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal Spółka Polimex-Mostostal SA w tys. zł I kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. Zmiana wartościowa w tys. zł w tys. zł I kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. Zmiana wartościowa w tys. zł Przychody operacyjne Przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu Koszty ogólnego zarządu Zysk operacyjny Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk brutto Zysk netto Zysk netto EBITDA EBITDA Wyniki finansowe 8

9 Przychody Grupy PxM w pierwszym półroczu w tys. zł Energetyka Produkcja Petrochemia Przemysł Budownictwo infrastrukturalne I półrocze 2014 I półrocze 2015 Wyniki finansowe 9

10 Proces scalenia akcji Złożenie do KDPW wniosku o umorzenie akcji w KDPW posiadanych przez Spółkę Publikacja nowej strategii Grupy Przeprowadzenie procedury scalenia akcji w KDPW lipiec 2015 wrzesień 2015 wrzesień 2015 lipiec sierpień 2015 wrzesień 2015 Dopuszczenie do obrotu skonwertowanych akcji Zawieszenie obrotu akcjami Zakończenie procesu scalania Obecnie trwa rejestracja scalanie akcji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po uzyskaniu uchwały KDPW zmieniającej wartość i liczbę akcji Spółki w KDPW Proces scalenia akcji 10

11 Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

12 Perspektywa Przed restrukturyzacją Restrukturyzacja Stabilny rozwój Począwszy od 2011 roku Grupa odnotowywała coroczny spadek poziomu przychodów ze sprzedaży i powróciła do poziomów sprzedaży z lat Od 2011 roku Grupa ponosiła istotne straty na sprzedaży usług, co było związane z realizacją ujemnych marż w segmencie budownictwa infrastrukturalnego. Problemy Polimex-Mostostal z płynnością finansową powodowały również deteriorację marży na pierwotnie rentownych kontraktach w innych obszarach działalności Grupy. Zmniejszenie zatrudnienia o osób (65,2 %) w ciągu trzech lat Spadek kosztów ogólnego zarządu o ponad 51 % w latach , czyli 95 mln zł oszczędności Nowa struktura organizacyjna, która centralizuje służby wsparcia Wydzielenie dwóch spółek segmentowych: Polimex Energetyka oraz Naftoremont- Naftobudowa Większa efektywność na projektach, wzmocnienie działów kontrolingu Niższe koszty - organizacja jest bardziej elastyczna i konkurencyjna Kadra na poziomie 5 tys. pracowników o ogromnym doświadczeniu i kompetencjach Unikalne na polskim rynku referencje Głównym celem jest wzrost wartości Grupy, powrót na stałe do rentowności operacyjnej 12

13 Wizja Grupy Polimex-Mostostal 01 Stabilizacja Model zapewniający zwiększoną stabilność w okresach wahań koniunktury na rynkach, na których działa Grupa. 03 Oferta Długotrwała współpraca ze spółkami technologicznymi i biurami projektowymi. Optymalny dobór formy zaangażowania na kluczowych rynkach, który pozwala na oferowanie wysokomarżowych produktów gwarantujących pozyskanie projektów o dużej skali (EPC). Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy EPC, równoważącej źródła przychodów oraz doskonalącej proces realizacji kontraktów 02 Rynek Intensywny rozwój na rynkach energetycznym i naftowo-gazowym oraz odbudowa pozycji w budownictwie przemysłowym. Rozszerzenie działalności na nowe obszary o dużych perspektywach inwestycyjnych. Minimalizacja ryzyka poprzez wygaszanie działalności infrastrukturalnej. 04 Efektywność Dążenie do doskonałości organizacyjnozarządczej poprzez: utrzymanie na rynku konkurencyjnego poziomu efektywności kosztowej, optymalną strukturę organizacyjną, efektywne procesy pozyskiwania i realizacji kontraktów, które ograniczą ryzyko prowadzonej działalności. Wizja, cele, efekty 13

14 Cele strategiczne Grupy PxM Nafta, chemia, gaz Energetyka Budownictwo przemysłowe Produkcja Odbudowa pozycji na wybranych rynkach i wśród kluczowych partnerów biznesowych Powrót na rynki zagraniczne Europy Zachodniej Wejście w realizację projektów w formule EPC Wejście w wybrane nowe segmenty rynku Poprawa rentowności sprzedaży na dotychczasowych rynkach Zwiększanie udziału w portfelu kontraktów realizowanych w formule EPC Odbudowa pozycji na rynku budownictwa przemysłowego Zwiększenie efektywności operacyjnej Zwiększenie sprzedaży zagranicznej, w tym dywersyfikacja portfela produktów o zlecenia wysokomarżowe Optymalizacja struktury Grupy PxM Wypełnienie luki kompetencyjnej w zakresie projektowania Poprawa efektywności podatkowej Grupy PxM Wizja, cele, efekty 14

15 Efekty Odtworzenie skali działania i pozycji rynkowej Grupy Polimex-Mostostal. Stabilny i przewidywalny model biznesu Zapewnienie rentowności w długim okresie Obniżenie wskaźnika zadłużenia Budowanie wartości Grupy dla akcjonariuszy Głównymi źródłami finansowania PxM będą projekty strategiczne, dywidendy ze spółek segmentowych oraz dokończenie procesu dezinwestycji Wizja, cele, efekty 15

16 Energetyka 16

17 Energetyka cele strategiczne 1 Poprawa rentowności sprzedaży na dotychczasowych rynkach Energetyka konwencjonalna Spalarnie śmieci 2 Wejście w wybrane nowe segmenty rynku Elektrownie szczytowo-pompowe Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 3 Maksymalizacja udziału kontraktów realizowanych w formule EPC* w portfelu Rynek Europy Zachodniej podwykonawstwo (np. energetyka konwencjonalna, spalarnie śmieci) * Wykonanie pod klucz Szacowany potencjał rynkowy w latach Rodzaj zaangażowania Generalne Wykonawstwo Podwykonawca Serwis - stabilne źródło przychodów 33,5 mld zł Energetyka 17

18 Inwestycje w nowe moce energetyki konwencjonalnej Wartość inwestycji w budowę, remonty i modernizacje deklarowana przez koncerny energetyczne w latach mld zł Inwestycje w nowe moce wytwórcze Inwestycje w jednostki wytwórcze o mniejszej mocy (EC) Włocławek w realizacji PKN Orlen Moc: 463 MW Wartość: ~1,1 mld PLN EC Żerań postępowanie w toku PGNiG Termika Moc: 450 MWe, 300 MWt Wartość: ~1,5 mld PLN EC Gorzów w realizacji PGE Moc: 138 MWe, 90 MWt Wartość: ~686 mln PLN Turów w realizacji PGE Moc: 460 MW Wartość: ~4 mld PLN Opole w realizacji PGE Moc: 1800 MW Wartość: ~11,6 mld PLN Płock w realizacji PKN Orlen Moc: 596 MW Wartość: ~1,3 mld PLN Łagisza postępowanie w toku Tauron Moc: 450 MWe, 250 MWt Wartość: ~1,5 mld PLN Jaworzno w realizacji Tauron Moc: 910 MW Wartość: ~5,4 mld PLN Kozienice w realizacji ENEA Moc: 1075 MW Wartość: ~6,4 mld PLN Źródło: Opracowanie na podstawie danych MSP (wartości brutto) EC Stalowa Wola w realizacji Tauron i PGNiG Moc: 450 MWe, 240 MWt Wartość: ~1,6 mld PLN EC Zabrze w realizacji Fortum Moc: 75 MWe, 145 MWt Wartość: ~870 mln PLN ZW Dąbrowa Górnicza Tauron w realizacji Moc: 50 MW Wartość: ~142 mln PLN EC Zofiówka w realizacji JSW Moc: 75 MWe, 110 MWt Wartość: 507 mln PLN ZW Tychy w realizacji Tauron Moc: 50 MWe, 86 MWt Wartość: ~618 mln PLN EC Radlin planowany JSW Moc: 30 MWe, 100 MWt Wartość: 185 mln PLN Energetyka 18

19 Inwestycje w spalarnie śmieci Wartość inwestycji w budowę spalarni 6,3 mld zł Obecnie w Polsce w budowie jest 6 spalarni. Koszt budowanych spalarni szacuje się na ok. 3,5 mld zł. Nakłady na planowane inwestycje w Warszawie, Łodzi i Gdańsku szacuje się na około 2,5 mld zł. Wysokie wymagania jakościowe oraz poziom skomplikowania robót budowlanych spalarni, może pozwolić na osiągnięcie wyższych marż niż w przypadku np. sektora drogowego. Szacuje się, że w najbliższych latach na budowę spalarni śmieci zostanie wydane około 4,6 mld zł z czego 2,5 mld zł jest obecnie na etapie planowania. Wybrane planowane i budowane spalarnie śmieci w Polsce (brutto) Warszawa Łódź Gdańsk Poznań Bydgoszcz Białystok Kraków Szczecin Konin Rzeszów Planowane W realizacji Źródło: Opracowanie na podstawie publicznie dostępnych informacji Energetyka Dane w mln zł (kwoty brutto) 19

20 Elektrownie szczytowo-pompowe i wytwarzanie ciepła Elektrownia Żydowo Moc: 167 MW Wybrane elektrownie szczytowo-pompowe w Polsce Zespół Elektrowni Wodnych Dychów Moc: 91 MW Elektrownia Wodna Żarnowiec Moc: 716 MW Na rynku ciepłowniczym w Polsce funkcjonuje 476 koncesjonowanych przedsiębiorstw. Krajowy rynek wytwarzania ciepła jest zdominowany przez jednostki wytwórcze o małej mocy wytwarzania. Z uwagi na obecne rozwiązania techniczne przesył ciepła jest możliwy maksymalnie na odległość 30 km od źródła ciepła. Rynek odbiorców ciepła regularnie rośnie. Z drugiej strony następuje stała racjonalizacja zużycia. Nowe przyłączenia oraz powiększanie sieci nie rekompensują spadku zapotrzebowania na ciepło, który następuje między innymi na skutek procesów termomodernizacyjnych. Elektrownia Porąbka-Żar Moc: 500 MW Elektrownia Czorsztyn- Niedzica- Sromowce Wyżne Moc: 94 MW Zespół Elektrowni Wodnych Solina- Myczkowce Moc: 200 MW Elektrownie szczytowo pompowe świadczą dla PSE S.A. usługi regulacyjne, które są istotne dla pracy krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Stan techniczny ESP wskazuje, że w najbliższym okresie możliwa jest realizacja kompleksowych modernizacji elektrowni. Źródło: Opracowanie na podstawie publicznie dostępnych informacji Energetyka 20

21 Kluczowe czynnik sukcesu Referencje Doświadczenie w zakresie remontów urządzeń ciśnieniowych Doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów budowlanomontażowych Możliwość świadczenia usług w branżach pokrewnych z wykorzystaniem dotychczasowych umiejętności Kluczowe czynniki sukcesu Współpraca z partnerami technologicznymi Dobra współpraca z partnerami technologicznymi Efektywna koordynacja techniczna szczególnie widoczna w procesie ofertacji Kadra inżynierska Wykwalifikowana kadra inżynieryjna i techniczna Trwa ciągła wymiana i szkolenia kadry w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadry zarządzającej Struktura organizacyjna Grupy PxM Współpraca ze spółkami z Grupy Przejrzyste i efektywne procesy Centrum Usług Wspólnych Energetyka 21

22 Potencjał rynku Energetyka konwencjonalna Spalarnie śmieci Elektrownie szczytowopompowe Wytwarzanie ciepła Europa Zachodnia podwykonawstwo Suma Przychody z realizacji kontraktów strategicznych w Opolu i Kozienicach w latach Szacowany potencjał dla grupy PxM w segmencie w latach mld zł 2,5 mld zł 1 mld zł 5 mld zł - 33,5 mld zł Planowane przychody PxM na lata mld zł 200 mln zł 50 mln zł 300 mln zł 250 mln zł 3,8 mld zł 3,7 mld Rodzaj zaangażowania GW/EPC Podwykonawca Konsorcjant GW/EPC Podwykonawca Konsorcjant Podwykonawca GW/EPC małe projekty Duży kontraktor Podwykonawca Podwykonawca Energetyka 22

23 Nafta, chemia, gaz Gaz, nafta chemia 23

24 Gaz, nafta, chemia cele strategiczne Odbudowa pozycji na wybranych rynkach i wśród kluczowych partnerów biznesowych Wejście w realizację projektów w formule EPC* Powrót na rynki zagraniczne Europy Zachodniej Sektor naftowy Przerób ropy naftowej Sektor naftowy Magazynowanie paliw Sektor gazowy Tłocznie Sektor gazowy Przesył gazu Sektor gazowy Wydobycie/ magazynowanie/ terminale Sektor chemiczny Zakłady azotowe - instalacje Zagranica Nafta, chemia, gaz (głównie rafinacja ropy naftowej/ zbiorniki magazynowe) * Wykonanie pod klucz Szacowany potencjał rynkowy w latach ,2 mld zł Rodzaj zaangażowania Generalne Wykonawstwo/EPC* Wykonawca prac specjalistycznych Serwis/remonty - stabilne źródło przychodów Nafta, chemia, gaz 24

25 W sektorze naftowym większość środków inwestycyjnych przeznaczona jest na projekty związane z rozbudową i modernizacją działalności Kluczowe projekty w sektorze naftowym w najbliższych latach Grupa Lotos Gdańsk Budowa instalacji opóźnionego koksowania (DCU) Modernizacja rafinerii gdańskiej - wzbogacenie gdańskiej rafinerii o tzw. węzeł odzysku wodoru 2,5 mld zł Grupa Lotos Morze Bałtyckie Zagospodarowanie złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim 1,8 mld zł PERN Gdańsk Budowa terminalu naftowego Rozbudowa pojemności magazynowej w Bazie w Gdańsku 0,5 mld zł PKN Orlen Płock, Włocławek Projekt Instalacji Metatezy, instalacja Destylacji Rurowo- Wieżowej (DRW 6), modernizacje w Płocku i Włocławku. 2,5 mld zł W latach inwestorzy z sektora naftowego większą część nakładów przeznaczać będą na nowe inwestycje: 8,6 mld zł. Inwestycje modernizacyjne będą mniejsze: 5,9 mld zł. Do 2035 roku ropa naftowa zostanie głównym surowcem energetycznym na świecie. Nakłady na kluczowe projekty w sektorze naftowych w najbliższych latach (patrz mapa) Planowane inwestycje 7,3 mld zł Źródło: Grupa LOTOS, PKN ORLEN, PERN, opracowanie własne Nafta, chemia, gaz 25

26 Inwestycje w zwiększenie pojemności istniejących magazynów i budowy nowych Plan rozbudowy podziemnych magazynów gazu w Polsce Nakłady inwestycyjne na budowę nowych magazynów w latach (mld zł) Daszewo 30 mln m3 Kosakowo 250 mln m3 PGNIG - OSM 3 Mogilno 412 / 842 mln m3 PKN Orlen 1 Bonikowo 200 mln m3 Gaz system 1 Terminal PKN Orlen 160 mln m3 Wierzchowice 1200 mln m3 Swarzów 90 mln m3 Brzeźnica 65 mln m3 Starachocina 330 mln m3 Husów 350/500 mln m3 Nakłady inwestycyjne na rozbudowę bądź modernizację istniejących magazynów w latach (mld zł) PGNIG - OSM 1 Zbiorniki istniejące Zbiorniki w budowie Zbiorniki w rozbudowie Źródło: Analiza własna na podstawie danych PGNiG oraz Gazprojekt Nafta, chemia, gaz 26

27 Uruchomienie nowych gazociągów przesyłowych w Polsce jest konieczne dla pełnego wykorzystania m.in. mocy terminala LNG w Świnoujściu TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU Rozbudowa sieci przesyłowej w ostatnich latach ANALIZOWANY GAZOCIĄG BALTIC PIPE GDAŃSK ANALIZOWANY GAZOCIĄG POLSKA-LITWA km do końca 2018 r km do końca 2023 r. POZNAŃ REMBELSZCZYZNA WARSZAWA Struktura wiekowa gazociągów w Polsce na koniec 2014 r. do 5 lat 6-10 lat lat lat lat od 26 lat LASÓW WROCŁAW 3% 5% 15% 11% 63% 3% ANALIZOWANA ROZBUDOWA POŁĄCZENIA POLSKA-CZECHY ŚWIERKLANY CIESZYN FAZA KONCEPCYJNA FAZA PLANOWANIA INWESTYCJE REALIZOWANE GAZOCIĄG EUROPPOL GAZ S.A. GAZOCIĄG GAZU WYSOKOMETANOWEGO GAZOCIĄG GAZU ZAAZOTOWANEGO TŁOCZNIE GAZU ISTNIEJĄCE PUNKTY WEJŚCIA DO SYSTEMU PLANOWANE PUNKTY WEJŚCIA DO SYSTEMU Źródło: GAZ-SYSTEM, stan na grudzień 2013 r. TARNÓW ANALIZOWANY GAZOCIĄG POLSKA-SŁOWACJA Nakłady inwestycyjne na budowę nowych gazociągów Nakłady inwestycyjne na modernizację istniejących gazociągów Gaz System Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 0,6 3 Dane w mld zł 6 Nafta, chemia, gaz 27

28 Inwestycje w przemyśle chemicznym koncentrować się będą na rozbudowie istniejących mocy produkcyjnych spółek Plan inwestycji w przemyśle chemicznym Łączne nakłady inwestycyjne w przemyśle chemicznym w najbliższych latach Ciech Inowrocław Intensyfikacja produkcji sody 268 mln zł Intensyfikacja produkcji soli, peklosoli oraz konfekcjonowania 71,5 mln PLN ponad 3,6 mld zł Grupa Azoty Police Budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH 1,77 mld zł Grupa Azoty ZA Kędzierzyn Modernizacja instalacji mocznika 200 mln zł Planowane inwestycje Synthos Oświęcim Budowa instalacji dopalania odgazów 1 mld zł Grupa Azoty ZA Puławy Inwestycje odtworzeniowe (remonty) Nowa instalacja do produkcji nawozów granulowanych 2,18 mld zł Ciech Organika-Sarzyna Budowa nowej instalacji SPR 76 mln zł Grupa Azoty Tarnów Modernizacja instalacji produkcji amoniaku Budowa instalacji poliamidów, budowa instalacji neutralizacji i granulacji nawozów azotowych 950 mln zł Duży potencjał polskiego rynku chemicznego Udział Polski w europejskiej sprzedaży chemikaliów wynosi 2,1%, co daje kwotę 9,4 mld euro. Największym producentem w Europie są Niemcy z 25,5 % udziałem i wartością 114,5 mld euro Źródło: Ciech, Synthos, Grupa Azoty, opracowanie własne Nafta, chemia, gaz 28

29 Kluczowe czynniki sukcesu Referencje Referencje z wykonanych projektów potwierdzają doświadczenie i wiedzę potrzebną do realizacji danego przedsięwzięcia. Referencje od dużych spółek z kraju i zagranicy. Rozpoznawalna marka w Polsce i w Europie. Wieloletnie kontakty z klientami. Kluczowe czynniki sukcesu Wykwalifikowana kadra Zespół, który zapewnia wysoki poziom realizacji zleceń i projektowania, pozwala skutecznie pozyskiwać i efektywnie wykonywać projekty. Elastyczność działania Realizacji projektów w różnych formułach - EPC, podwykonawca, konsorcjum - umożliwia oferowanie sposobu współpracy dostosowanego do potrzeb danego klienta. Struktura organizacyjna Grupy PxM Współpraca ze spółkami z Grupy Przejrzyste i efektywne procesy Centrum Usług Wspólnych Nafta, chemia, gaz 29

30 Potencjał rynku Sektor naftowy Sektor gazowy Sektor chemiczny Zagranica Suma Szacowany potencjał dla Grupy PxM w segmencie w latach ,2 mld zł 5,5 mld zł 2-3 mld zł 5,5 mld zł (zidentyfikowane projekty), więcej w szerszym międzynarodowy m ujęciu 18,2 19,2 mld zł Planowane przychody PxM na lata mln zł 275 mln zł 220 mln zł 500 mln zł 1,58 mld zł Rodzaj zaangażowania GW/EPC Podwykonawca GW/EPC Podwykonawca GW Podwykonawca Podwykonawca remonty i modernizacje Nafta, chemia, gaz 30

31 Produkcja 31

32 Produkcja cele strategiczne 1 Zwiększenie sprzedaży zagranicznej, w tym dywersyfikacja portfela o produkty wysokomarżowe Kraty pomostowe 2 Zwiększenie efektywności operacyjnej Konstrukcje stalowe Usługi antykorozyjne Głównymi odbiorcami konstrukcji stalowych są branże energetyki, przemysłu i budownictwa, natomiast w przypadku krat pomostowych jest to przede wszystkim przemysł. Szacowany potencjał rynkowy w latach Produkcja konstrukcji stalowych w Polsce 1200 tys. ton średniorocznie W przyszłości na wzrost popytu na konstrukcje stalowe będą wpływały inwestycje w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym oraz naftowym i gazowym (w tym off-shore). Rodzaj zaangażowania Sprzedaż do klientów zewnętrznych Sprzedaż wewnętrzna Produkcja 32

33 Kluczowe czynniki wpływające na popyt Wielkość produkcji konstrukcji stalowych w Polsce, P ( 000 t) Unia Europejska Stopniowa poprawa sytuacji gospodarczej pozytywnie wpłynie na popyt na wyroby stalowe w ciągu najbliższych kliku lat Rosnący w siłę eksporterzy z krajów o niskich kosztach produkcji wywierają dodatkową presję na europejskich producentów (co będzie szansą dla polskich producentów konstrukcji stalowych). Polska Inwestycje w branży energetycznej, petrochemicznej, ale też segmencie off-shore, będą pozytywnie wpływać na tempo rozwoju rynku konstrukcji stalowych. W latach zapotrzebowanie na konstrukcje stalowe w energetyce będzie utrzymywało się na poziomie tys. t do 2017 r., a do 2020 r. na poziomie ok. 50 tys. t (m.in.: bloki energetyczne, gazowe, linie przesyłowe). Prawdopodobny powrót na relatywnie szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego przełoży się to na wyższy popyt na wyroby stalowe w najbliższych latach. Rosnący poziom konsumpcji oraz dotacje w ramach nowej perspektywy budżetowej UE to kolejne czynniki wpływające na tempo wzrostu rynku. Przestarzała infrastruktura, m.in. w branżach usług komunalnych (ciepłownictwo, gazownictwo) wymaga dużych nakładów inwestycyjnych na remonty sieci, co stanowić będzie dodatkowe źródło popytu na wyroby stalowe. Produkcja 33

34 Kluczowe czynniki sukcesu Efektywność kosztowa Efektywne zarządzanie kosztami realizacji projektów zwiększa przewagę konkurencyjną i możliwość uzyskiwania wysokich i stabilnych marż. Wykwalifikowana kadra Kompetencje w ofertowaniu, projektowaniu oraz wykonaniu pozwalają wygrywać projekty i realizować je z najwyższą jakością. Kluczowe czynniki sukcesu Budowanie relacji Dzięki długoletnim relacjom z dużymi i stabilnymi odbiorcami segment produkcji PxM ma bardzo dobrą opinię na rynku. Struktura organizacyjna Grupy PxM Współpraca ze spółkami z Grupy Przejrzyste i efektywne procesy Centrum Usług Wspólnych Produkcja 34

35 Potencjał rynku Konstrukcje stalowe Kraty pomostowe Usługi ocynkownicze Suma Szacowany potencjał dla Grupy PxM w segmencie w latach tys. ton (produkcja konstrukcji stalowych w Polsce) 400 tys. ton 3000 tys. ton 9400 tys. ton Potencjał produkcyjny PxM na lata ,5 tys. ton 115,2 tys. ton 350 tys. ton 631,7 tys. ton Planowane przychody PxM na lata ,350 mld zł 623,8 mln zł 450 mln zł 2,4 mld zł Produkcja 35

36 Budownictwo przemysłowe

37 Budownictwo przemysłowe cele strategiczne Odbudowa silnej pozycji na rynku budownictwa przemysłowego Szacowany potencjał rynkowy w latach Rodzaj zaangażowania Generalne Wykonawstwo Podwykonawstwo 42,7 mld zł Roczna dynamika wzrostu sektora budownictwa niemieszkaniowego w Polsce w podziale na segmenty 2014 rok Najwyższe wzrosty generowane są przez firmy przemysłowe, które w ostatnim czasie bardzo aktywnie działają na rynku inwestycji budowlanych. Obiekty użyteczności publicznej Przemysłowe i magazynowe Handlowo-usługowe Biurowce Hotele 108,8 112,1 101,9 96,3 69,8 Dane w proc. Powstaje wiele nowych hal i zakładów produkcyjnych, co jest efektem decyzji o przedłużeniu działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. W najbliższym okresie przewiduje się wzrost w segmencie budownictwa przemysłowego. Źródło: raport PMR Sektor budowlany w Polsce, II połowa Prognozy rozwoju na lata , dane GUS Budownictwo przemysłowe 37

38 Inwestycje w budownictwie handlowym i magazynowym koncentrować się będą w mniejszych miastach Wybrane, planowane inwestycje w budownictwie handlowo-magazynowym w latach Galeria Metropolitan Gdańsk Powierzchnia najmu m2 Szacowany przyrost produkcji budowlano montażowej w budownictwie handlowousługowym w latach Galeria Jurowiecka Białystok Powierzchnia najmu m2 34,4 mld zł Galeria Sudecka (rozbudowa) Jelenia Góra Powierzchnia najmu m2 Sukcesja Łódź Powierzchnia najmu m2 Galeria Północna Warszawa-Białołeka Powierzchnia najmu m2 Centrum Bielany (rozbudowa) Wrocław Powierzchnia najmu m2 140 mln zł Supersam (przebudowa i rozbudowa) Katowice Powierzchnia najmu m2 Galeria Aviator Mielec Powierzchnia najmu m2 Planowane budowy centrów handlowych Galeria Stela Cieszyn Powierzchnia najmu m2 Galeria Galena Jaworzno Powierzchnia najmu m2 Źródło: DTZ, GUS, raport PMR Budownictwo przemysłowe 38

39 Wybrane planowane inwestycje w branży budownictwa przemysłowego i magazynowego w latach Goodman Gdańsk Budowa pomorskiego centrum logistycznego 1,2 mld PLN Fabryka innowacyjnego produktu drzewnego STEICO Starogard Gdański Obiekty przemysłowe Centra magazynowo-logistyczne Fabryka mebli PALINOVA POLSKA Wągrowiec 100 mln PLN Park Przemysłowy Łomża Łomża Nowoczesny park przemysłowy dla spółek outsourcingowych 18,5 mln PLN KGHM Głogów Dostosowanie ciągu technologicznego 2 mld PLN Fabryka Voestalpine Rotec Środa Śląska 24,5 mln PLN PCC P4 Brzeg Dolny Budowa wytwórni kwasu MCAA 270 mln PLN Źródło: Dane Ministerstwa Gospodarki, GUS, raport PMR Fabryka Volkswagena Września General Motors Tychy Modernizacja fabryki silników 1 mld PLN Fabryka NGK Ceramics Polska Dąbrowa Górnicza Tucznawa 310 mln PLN Ceramika Paradyż Tomaszów Mazowiecki Nowoczesne centrum handlowo logistyczne 274 mln PLN Fabryka GUMOTIV Mielec 14 mln PLN Dekpol Koktów pod Krakowem Centrum logistyczno-magazynowe 26 mln PLN Fabryka South Bay Solutions Europe Mielec 14 mln PLN Utworzenie wielu nowych hal i zakładów produkcyjnych jest w dużej mierze spowodowane decyzją o przedłużeniu działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce Budownictwo przemysłowe 39

40 Liczba centrów logistycznych i magazynowych w Polsce będzie rosła Centra logistyczne w Polsce Dogodne położenie Polski w centrum Europy oraz gęstości i długości linii kolejowych to atrybuty, które powinny umożliwić Polsce aspirowanie do bycia kluczowym graczem na rynku transportu intermodalnego. Prognozowane jest inwestowanie w rozwój terminali lądowych i morskich, które umożliwią sprawny przeładunek towarów między różnymi środkami transportu, np. pociągami i ciężarówkami. Dynamiczny wzrost ładunków skutkować będzie wzrostem zapotrzebowania na usługi terminali przeładunkowych. Źródło: informacje publicznie dostępne. Budownictwo przemysłowe 40

41 Potencjał rynku Obiekty przemysłowe Obiekty handlowe Suma Szacowany potencjał dla Grupy PxM w segmencie w latach ,4 mld zł 17,3 mld zł 42,7 mld zł Planowane przychody PxM na lata * 425 mln zł 425 mln zł 850 mln zł Rodzaj zaangażowania GW Konsorcjant GW Konsorcjant *Budowanie pozycji rynkowej nowej spółki. Budownictwo przemysłowe 41

42 Filary strategii

43 Docelowa struktura Grupy Polimex-Mostostal Wsparcie Spółki Centrum Usług Wspólnych NON CORE BUSINESS Projektowanie Pracownia Wodno- Chemiczna Ekonomia PRInż-1 Stalfa Energomontaż-Północ Bełchatów Grande Meccanica (Włochy) Polimex-Wschód (Moskwa, Rosja) Polimex-Ukraina (Żytomierz, Ukraina) Czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Metalowych (Ukraina) Nafta, gaz, chemia Energetyka Budownictwo Przemysłowe Produkcja Struktura organizacyjna 43

44 Filary pierwszej od lat strategii rozwojowej Grupy PxM Model biznesowy oparty o zdywersyfikowane przychody Powrót na stałe do rentowności operacyjnej Pozycjonowanie się tylko w sektorach o dużym potencjale rozwoju (branże perspektywiczne) Filary strategii 44

45 Grupa Polimex-Mostostal - zapewniamy łańcuch wartości Projektowanie Wykonawstwo Serwis Łańcuch wartości 45

46 Dziękujemy za uwagę

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, www.polimex-mostostal.pl Na podstawie Prospektu oferuje się 1.032.905 Akcji Serii H o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2012 roku 30 czerwca 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2012 roku 30 czerwca 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Sierpień 2013 SPIS TREŚCI 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.... 3 1.1 Kapitał i akcjonariat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca 2013 31 grudnia 2013 Luty 2014 SPIS TREŚCI 1. SKŁAD GRUPY

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - propozycja działań Grupy ARP S.A.

Aktualna sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - propozycja działań Grupy ARP S.A. Aktualna sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - propozycja działań Grupy ARP S.A. Analiza stanu obecnego, proponowane inicjatywy działań restrukturyzacyjnych, utrzymania oraz kreowania miejsc pracy oraz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM PLAN ROZWOJU REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe Co oznaczają lata dla 2014-2023 rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 1/93 2/93 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: WŁADZE SPÓŁKI... 5 I. SKŁAD OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.... 2 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Polwax Przemysł chemiczny Polska

Polwax Przemysł chemiczny Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Polwax Przemysł chemiczny Polska Cena docelowa: 26.1 PLN Raport inicjujący Jeden z dwóch liderów na rynku wyrobów parafinowych w Polsce Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 31.4m

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo