Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe. Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe. Warszawa, 31 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.

2 Spis treści Wyniki finansowe i proces scalania akcji Strategia stabilnego rozwoju Wizja, cele, efekty Energetyka Nafta, chemia, gaz Produkcja Budownictwo przemysłowe Filary strategii str. 03 str. 11 str. 13 str. 16 str. 23 str. 31 str. 36 str. 42 2

3 Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. Grupy Polimex-Mostostal

4 Najważniejsze dane finansowe za I półrocze Grupa PxM Spółka PxM 0,9/1,1 mld zł 15% rdr Przychody ze sprzedaży 0,7/1,0 mld zł 50% rdr -92,2/58,7 mln zł Zysk operacyjny -90,9/36,4 mln zł 46/34,6 mln zł 25% rdr Koszty ogólnego zarządu 23,9/18,7 mln zł 22% rdr Wyniki finansowe 4

5 Wynik netto i EBITDA Grupy PxM w pierwszym półroczu w tys. zł EBITDA Wynik netto I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 Wyniki finansowe 5

6 Koszty ogólnego zarządu Grupy PxM % 19% 63% w mln zł 60 25% % Udział KOZ w przychodach ze sprzedaży (w proc.) I pół I pół I pół I pół I pół ,5 3,8 5,3 4,8 3,1 Wyniki finansowe 6

7 Półroczne dane finansowe (w tys. zł) Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal Spółka Polimex-Mostostal SA w tys. zł I półrocze 2014 r. I półrocze 2015 r. Zmiana w procentach w tys. zł I półrocze 2014 r. I półrocze 2015 r. Zmiana w procentach Przychody operacyjne Przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu Koszty ogólnego zarządu Zysk operacyjny Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk brutto Zysk netto Zysk netto EBITDA EBITDA Wyniki finansowe 7

8 Kwartalne dane finansowe (w tys. zł) Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal Spółka Polimex-Mostostal SA w tys. zł I kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. Zmiana wartościowa w tys. zł w tys. zł I kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. Zmiana wartościowa w tys. zł Przychody operacyjne Przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu Koszty ogólnego zarządu Zysk operacyjny Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk brutto Zysk netto Zysk netto EBITDA EBITDA Wyniki finansowe 8

9 Przychody Grupy PxM w pierwszym półroczu w tys. zł Energetyka Produkcja Petrochemia Przemysł Budownictwo infrastrukturalne I półrocze 2014 I półrocze 2015 Wyniki finansowe 9

10 Proces scalenia akcji Złożenie do KDPW wniosku o umorzenie akcji w KDPW posiadanych przez Spółkę Publikacja nowej strategii Grupy Przeprowadzenie procedury scalenia akcji w KDPW lipiec 2015 wrzesień 2015 wrzesień 2015 lipiec sierpień 2015 wrzesień 2015 Dopuszczenie do obrotu skonwertowanych akcji Zawieszenie obrotu akcjami Zakończenie procesu scalania Obecnie trwa rejestracja scalanie akcji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po uzyskaniu uchwały KDPW zmieniającej wartość i liczbę akcji Spółki w KDPW Proces scalenia akcji 10

11 Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

12 Perspektywa Przed restrukturyzacją Restrukturyzacja Stabilny rozwój Począwszy od 2011 roku Grupa odnotowywała coroczny spadek poziomu przychodów ze sprzedaży i powróciła do poziomów sprzedaży z lat Od 2011 roku Grupa ponosiła istotne straty na sprzedaży usług, co było związane z realizacją ujemnych marż w segmencie budownictwa infrastrukturalnego. Problemy Polimex-Mostostal z płynnością finansową powodowały również deteriorację marży na pierwotnie rentownych kontraktach w innych obszarach działalności Grupy. Zmniejszenie zatrudnienia o osób (65,2 %) w ciągu trzech lat Spadek kosztów ogólnego zarządu o ponad 51 % w latach , czyli 95 mln zł oszczędności Nowa struktura organizacyjna, która centralizuje służby wsparcia Wydzielenie dwóch spółek segmentowych: Polimex Energetyka oraz Naftoremont- Naftobudowa Większa efektywność na projektach, wzmocnienie działów kontrolingu Niższe koszty - organizacja jest bardziej elastyczna i konkurencyjna Kadra na poziomie 5 tys. pracowników o ogromnym doświadczeniu i kompetencjach Unikalne na polskim rynku referencje Głównym celem jest wzrost wartości Grupy, powrót na stałe do rentowności operacyjnej 12

13 Wizja Grupy Polimex-Mostostal 01 Stabilizacja Model zapewniający zwiększoną stabilność w okresach wahań koniunktury na rynkach, na których działa Grupa. 03 Oferta Długotrwała współpraca ze spółkami technologicznymi i biurami projektowymi. Optymalny dobór formy zaangażowania na kluczowych rynkach, który pozwala na oferowanie wysokomarżowych produktów gwarantujących pozyskanie projektów o dużej skali (EPC). Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy EPC, równoważącej źródła przychodów oraz doskonalącej proces realizacji kontraktów 02 Rynek Intensywny rozwój na rynkach energetycznym i naftowo-gazowym oraz odbudowa pozycji w budownictwie przemysłowym. Rozszerzenie działalności na nowe obszary o dużych perspektywach inwestycyjnych. Minimalizacja ryzyka poprzez wygaszanie działalności infrastrukturalnej. 04 Efektywność Dążenie do doskonałości organizacyjnozarządczej poprzez: utrzymanie na rynku konkurencyjnego poziomu efektywności kosztowej, optymalną strukturę organizacyjną, efektywne procesy pozyskiwania i realizacji kontraktów, które ograniczą ryzyko prowadzonej działalności. Wizja, cele, efekty 13

14 Cele strategiczne Grupy PxM Nafta, chemia, gaz Energetyka Budownictwo przemysłowe Produkcja Odbudowa pozycji na wybranych rynkach i wśród kluczowych partnerów biznesowych Powrót na rynki zagraniczne Europy Zachodniej Wejście w realizację projektów w formule EPC Wejście w wybrane nowe segmenty rynku Poprawa rentowności sprzedaży na dotychczasowych rynkach Zwiększanie udziału w portfelu kontraktów realizowanych w formule EPC Odbudowa pozycji na rynku budownictwa przemysłowego Zwiększenie efektywności operacyjnej Zwiększenie sprzedaży zagranicznej, w tym dywersyfikacja portfela produktów o zlecenia wysokomarżowe Optymalizacja struktury Grupy PxM Wypełnienie luki kompetencyjnej w zakresie projektowania Poprawa efektywności podatkowej Grupy PxM Wizja, cele, efekty 14

15 Efekty Odtworzenie skali działania i pozycji rynkowej Grupy Polimex-Mostostal. Stabilny i przewidywalny model biznesu Zapewnienie rentowności w długim okresie Obniżenie wskaźnika zadłużenia Budowanie wartości Grupy dla akcjonariuszy Głównymi źródłami finansowania PxM będą projekty strategiczne, dywidendy ze spółek segmentowych oraz dokończenie procesu dezinwestycji Wizja, cele, efekty 15

16 Energetyka 16

17 Energetyka cele strategiczne 1 Poprawa rentowności sprzedaży na dotychczasowych rynkach Energetyka konwencjonalna Spalarnie śmieci 2 Wejście w wybrane nowe segmenty rynku Elektrownie szczytowo-pompowe Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 3 Maksymalizacja udziału kontraktów realizowanych w formule EPC* w portfelu Rynek Europy Zachodniej podwykonawstwo (np. energetyka konwencjonalna, spalarnie śmieci) * Wykonanie pod klucz Szacowany potencjał rynkowy w latach Rodzaj zaangażowania Generalne Wykonawstwo Podwykonawca Serwis - stabilne źródło przychodów 33,5 mld zł Energetyka 17

18 Inwestycje w nowe moce energetyki konwencjonalnej Wartość inwestycji w budowę, remonty i modernizacje deklarowana przez koncerny energetyczne w latach mld zł Inwestycje w nowe moce wytwórcze Inwestycje w jednostki wytwórcze o mniejszej mocy (EC) Włocławek w realizacji PKN Orlen Moc: 463 MW Wartość: ~1,1 mld PLN EC Żerań postępowanie w toku PGNiG Termika Moc: 450 MWe, 300 MWt Wartość: ~1,5 mld PLN EC Gorzów w realizacji PGE Moc: 138 MWe, 90 MWt Wartość: ~686 mln PLN Turów w realizacji PGE Moc: 460 MW Wartość: ~4 mld PLN Opole w realizacji PGE Moc: 1800 MW Wartość: ~11,6 mld PLN Płock w realizacji PKN Orlen Moc: 596 MW Wartość: ~1,3 mld PLN Łagisza postępowanie w toku Tauron Moc: 450 MWe, 250 MWt Wartość: ~1,5 mld PLN Jaworzno w realizacji Tauron Moc: 910 MW Wartość: ~5,4 mld PLN Kozienice w realizacji ENEA Moc: 1075 MW Wartość: ~6,4 mld PLN Źródło: Opracowanie na podstawie danych MSP (wartości brutto) EC Stalowa Wola w realizacji Tauron i PGNiG Moc: 450 MWe, 240 MWt Wartość: ~1,6 mld PLN EC Zabrze w realizacji Fortum Moc: 75 MWe, 145 MWt Wartość: ~870 mln PLN ZW Dąbrowa Górnicza Tauron w realizacji Moc: 50 MW Wartość: ~142 mln PLN EC Zofiówka w realizacji JSW Moc: 75 MWe, 110 MWt Wartość: 507 mln PLN ZW Tychy w realizacji Tauron Moc: 50 MWe, 86 MWt Wartość: ~618 mln PLN EC Radlin planowany JSW Moc: 30 MWe, 100 MWt Wartość: 185 mln PLN Energetyka 18

19 Inwestycje w spalarnie śmieci Wartość inwestycji w budowę spalarni 6,3 mld zł Obecnie w Polsce w budowie jest 6 spalarni. Koszt budowanych spalarni szacuje się na ok. 3,5 mld zł. Nakłady na planowane inwestycje w Warszawie, Łodzi i Gdańsku szacuje się na około 2,5 mld zł. Wysokie wymagania jakościowe oraz poziom skomplikowania robót budowlanych spalarni, może pozwolić na osiągnięcie wyższych marż niż w przypadku np. sektora drogowego. Szacuje się, że w najbliższych latach na budowę spalarni śmieci zostanie wydane około 4,6 mld zł z czego 2,5 mld zł jest obecnie na etapie planowania. Wybrane planowane i budowane spalarnie śmieci w Polsce (brutto) Warszawa Łódź Gdańsk Poznań Bydgoszcz Białystok Kraków Szczecin Konin Rzeszów Planowane W realizacji Źródło: Opracowanie na podstawie publicznie dostępnych informacji Energetyka Dane w mln zł (kwoty brutto) 19

20 Elektrownie szczytowo-pompowe i wytwarzanie ciepła Elektrownia Żydowo Moc: 167 MW Wybrane elektrownie szczytowo-pompowe w Polsce Zespół Elektrowni Wodnych Dychów Moc: 91 MW Elektrownia Wodna Żarnowiec Moc: 716 MW Na rynku ciepłowniczym w Polsce funkcjonuje 476 koncesjonowanych przedsiębiorstw. Krajowy rynek wytwarzania ciepła jest zdominowany przez jednostki wytwórcze o małej mocy wytwarzania. Z uwagi na obecne rozwiązania techniczne przesył ciepła jest możliwy maksymalnie na odległość 30 km od źródła ciepła. Rynek odbiorców ciepła regularnie rośnie. Z drugiej strony następuje stała racjonalizacja zużycia. Nowe przyłączenia oraz powiększanie sieci nie rekompensują spadku zapotrzebowania na ciepło, który następuje między innymi na skutek procesów termomodernizacyjnych. Elektrownia Porąbka-Żar Moc: 500 MW Elektrownia Czorsztyn- Niedzica- Sromowce Wyżne Moc: 94 MW Zespół Elektrowni Wodnych Solina- Myczkowce Moc: 200 MW Elektrownie szczytowo pompowe świadczą dla PSE S.A. usługi regulacyjne, które są istotne dla pracy krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Stan techniczny ESP wskazuje, że w najbliższym okresie możliwa jest realizacja kompleksowych modernizacji elektrowni. Źródło: Opracowanie na podstawie publicznie dostępnych informacji Energetyka 20

21 Kluczowe czynnik sukcesu Referencje Doświadczenie w zakresie remontów urządzeń ciśnieniowych Doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów budowlanomontażowych Możliwość świadczenia usług w branżach pokrewnych z wykorzystaniem dotychczasowych umiejętności Kluczowe czynniki sukcesu Współpraca z partnerami technologicznymi Dobra współpraca z partnerami technologicznymi Efektywna koordynacja techniczna szczególnie widoczna w procesie ofertacji Kadra inżynierska Wykwalifikowana kadra inżynieryjna i techniczna Trwa ciągła wymiana i szkolenia kadry w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadry zarządzającej Struktura organizacyjna Grupy PxM Współpraca ze spółkami z Grupy Przejrzyste i efektywne procesy Centrum Usług Wspólnych Energetyka 21

22 Potencjał rynku Energetyka konwencjonalna Spalarnie śmieci Elektrownie szczytowopompowe Wytwarzanie ciepła Europa Zachodnia podwykonawstwo Suma Przychody z realizacji kontraktów strategicznych w Opolu i Kozienicach w latach Szacowany potencjał dla grupy PxM w segmencie w latach mld zł 2,5 mld zł 1 mld zł 5 mld zł - 33,5 mld zł Planowane przychody PxM na lata mld zł 200 mln zł 50 mln zł 300 mln zł 250 mln zł 3,8 mld zł 3,7 mld Rodzaj zaangażowania GW/EPC Podwykonawca Konsorcjant GW/EPC Podwykonawca Konsorcjant Podwykonawca GW/EPC małe projekty Duży kontraktor Podwykonawca Podwykonawca Energetyka 22

23 Nafta, chemia, gaz Gaz, nafta chemia 23

24 Gaz, nafta, chemia cele strategiczne Odbudowa pozycji na wybranych rynkach i wśród kluczowych partnerów biznesowych Wejście w realizację projektów w formule EPC* Powrót na rynki zagraniczne Europy Zachodniej Sektor naftowy Przerób ropy naftowej Sektor naftowy Magazynowanie paliw Sektor gazowy Tłocznie Sektor gazowy Przesył gazu Sektor gazowy Wydobycie/ magazynowanie/ terminale Sektor chemiczny Zakłady azotowe - instalacje Zagranica Nafta, chemia, gaz (głównie rafinacja ropy naftowej/ zbiorniki magazynowe) * Wykonanie pod klucz Szacowany potencjał rynkowy w latach ,2 mld zł Rodzaj zaangażowania Generalne Wykonawstwo/EPC* Wykonawca prac specjalistycznych Serwis/remonty - stabilne źródło przychodów Nafta, chemia, gaz 24

25 W sektorze naftowym większość środków inwestycyjnych przeznaczona jest na projekty związane z rozbudową i modernizacją działalności Kluczowe projekty w sektorze naftowym w najbliższych latach Grupa Lotos Gdańsk Budowa instalacji opóźnionego koksowania (DCU) Modernizacja rafinerii gdańskiej - wzbogacenie gdańskiej rafinerii o tzw. węzeł odzysku wodoru 2,5 mld zł Grupa Lotos Morze Bałtyckie Zagospodarowanie złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim 1,8 mld zł PERN Gdańsk Budowa terminalu naftowego Rozbudowa pojemności magazynowej w Bazie w Gdańsku 0,5 mld zł PKN Orlen Płock, Włocławek Projekt Instalacji Metatezy, instalacja Destylacji Rurowo- Wieżowej (DRW 6), modernizacje w Płocku i Włocławku. 2,5 mld zł W latach inwestorzy z sektora naftowego większą część nakładów przeznaczać będą na nowe inwestycje: 8,6 mld zł. Inwestycje modernizacyjne będą mniejsze: 5,9 mld zł. Do 2035 roku ropa naftowa zostanie głównym surowcem energetycznym na świecie. Nakłady na kluczowe projekty w sektorze naftowych w najbliższych latach (patrz mapa) Planowane inwestycje 7,3 mld zł Źródło: Grupa LOTOS, PKN ORLEN, PERN, opracowanie własne Nafta, chemia, gaz 25

26 Inwestycje w zwiększenie pojemności istniejących magazynów i budowy nowych Plan rozbudowy podziemnych magazynów gazu w Polsce Nakłady inwestycyjne na budowę nowych magazynów w latach (mld zł) Daszewo 30 mln m3 Kosakowo 250 mln m3 PGNIG - OSM 3 Mogilno 412 / 842 mln m3 PKN Orlen 1 Bonikowo 200 mln m3 Gaz system 1 Terminal PKN Orlen 160 mln m3 Wierzchowice 1200 mln m3 Swarzów 90 mln m3 Brzeźnica 65 mln m3 Starachocina 330 mln m3 Husów 350/500 mln m3 Nakłady inwestycyjne na rozbudowę bądź modernizację istniejących magazynów w latach (mld zł) PGNIG - OSM 1 Zbiorniki istniejące Zbiorniki w budowie Zbiorniki w rozbudowie Źródło: Analiza własna na podstawie danych PGNiG oraz Gazprojekt Nafta, chemia, gaz 26

27 Uruchomienie nowych gazociągów przesyłowych w Polsce jest konieczne dla pełnego wykorzystania m.in. mocy terminala LNG w Świnoujściu TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU Rozbudowa sieci przesyłowej w ostatnich latach ANALIZOWANY GAZOCIĄG BALTIC PIPE GDAŃSK ANALIZOWANY GAZOCIĄG POLSKA-LITWA km do końca 2018 r km do końca 2023 r. POZNAŃ REMBELSZCZYZNA WARSZAWA Struktura wiekowa gazociągów w Polsce na koniec 2014 r. do 5 lat 6-10 lat lat lat lat od 26 lat LASÓW WROCŁAW 3% 5% 15% 11% 63% 3% ANALIZOWANA ROZBUDOWA POŁĄCZENIA POLSKA-CZECHY ŚWIERKLANY CIESZYN FAZA KONCEPCYJNA FAZA PLANOWANIA INWESTYCJE REALIZOWANE GAZOCIĄG EUROPPOL GAZ S.A. GAZOCIĄG GAZU WYSOKOMETANOWEGO GAZOCIĄG GAZU ZAAZOTOWANEGO TŁOCZNIE GAZU ISTNIEJĄCE PUNKTY WEJŚCIA DO SYSTEMU PLANOWANE PUNKTY WEJŚCIA DO SYSTEMU Źródło: GAZ-SYSTEM, stan na grudzień 2013 r. TARNÓW ANALIZOWANY GAZOCIĄG POLSKA-SŁOWACJA Nakłady inwestycyjne na budowę nowych gazociągów Nakłady inwestycyjne na modernizację istniejących gazociągów Gaz System Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 0,6 3 Dane w mld zł 6 Nafta, chemia, gaz 27

28 Inwestycje w przemyśle chemicznym koncentrować się będą na rozbudowie istniejących mocy produkcyjnych spółek Plan inwestycji w przemyśle chemicznym Łączne nakłady inwestycyjne w przemyśle chemicznym w najbliższych latach Ciech Inowrocław Intensyfikacja produkcji sody 268 mln zł Intensyfikacja produkcji soli, peklosoli oraz konfekcjonowania 71,5 mln PLN ponad 3,6 mld zł Grupa Azoty Police Budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH 1,77 mld zł Grupa Azoty ZA Kędzierzyn Modernizacja instalacji mocznika 200 mln zł Planowane inwestycje Synthos Oświęcim Budowa instalacji dopalania odgazów 1 mld zł Grupa Azoty ZA Puławy Inwestycje odtworzeniowe (remonty) Nowa instalacja do produkcji nawozów granulowanych 2,18 mld zł Ciech Organika-Sarzyna Budowa nowej instalacji SPR 76 mln zł Grupa Azoty Tarnów Modernizacja instalacji produkcji amoniaku Budowa instalacji poliamidów, budowa instalacji neutralizacji i granulacji nawozów azotowych 950 mln zł Duży potencjał polskiego rynku chemicznego Udział Polski w europejskiej sprzedaży chemikaliów wynosi 2,1%, co daje kwotę 9,4 mld euro. Największym producentem w Europie są Niemcy z 25,5 % udziałem i wartością 114,5 mld euro Źródło: Ciech, Synthos, Grupa Azoty, opracowanie własne Nafta, chemia, gaz 28

29 Kluczowe czynniki sukcesu Referencje Referencje z wykonanych projektów potwierdzają doświadczenie i wiedzę potrzebną do realizacji danego przedsięwzięcia. Referencje od dużych spółek z kraju i zagranicy. Rozpoznawalna marka w Polsce i w Europie. Wieloletnie kontakty z klientami. Kluczowe czynniki sukcesu Wykwalifikowana kadra Zespół, który zapewnia wysoki poziom realizacji zleceń i projektowania, pozwala skutecznie pozyskiwać i efektywnie wykonywać projekty. Elastyczność działania Realizacji projektów w różnych formułach - EPC, podwykonawca, konsorcjum - umożliwia oferowanie sposobu współpracy dostosowanego do potrzeb danego klienta. Struktura organizacyjna Grupy PxM Współpraca ze spółkami z Grupy Przejrzyste i efektywne procesy Centrum Usług Wspólnych Nafta, chemia, gaz 29

30 Potencjał rynku Sektor naftowy Sektor gazowy Sektor chemiczny Zagranica Suma Szacowany potencjał dla Grupy PxM w segmencie w latach ,2 mld zł 5,5 mld zł 2-3 mld zł 5,5 mld zł (zidentyfikowane projekty), więcej w szerszym międzynarodowy m ujęciu 18,2 19,2 mld zł Planowane przychody PxM na lata mln zł 275 mln zł 220 mln zł 500 mln zł 1,58 mld zł Rodzaj zaangażowania GW/EPC Podwykonawca GW/EPC Podwykonawca GW Podwykonawca Podwykonawca remonty i modernizacje Nafta, chemia, gaz 30

31 Produkcja 31

32 Produkcja cele strategiczne 1 Zwiększenie sprzedaży zagranicznej, w tym dywersyfikacja portfela o produkty wysokomarżowe Kraty pomostowe 2 Zwiększenie efektywności operacyjnej Konstrukcje stalowe Usługi antykorozyjne Głównymi odbiorcami konstrukcji stalowych są branże energetyki, przemysłu i budownictwa, natomiast w przypadku krat pomostowych jest to przede wszystkim przemysł. Szacowany potencjał rynkowy w latach Produkcja konstrukcji stalowych w Polsce 1200 tys. ton średniorocznie W przyszłości na wzrost popytu na konstrukcje stalowe będą wpływały inwestycje w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym oraz naftowym i gazowym (w tym off-shore). Rodzaj zaangażowania Sprzedaż do klientów zewnętrznych Sprzedaż wewnętrzna Produkcja 32

33 Kluczowe czynniki wpływające na popyt Wielkość produkcji konstrukcji stalowych w Polsce, P ( 000 t) Unia Europejska Stopniowa poprawa sytuacji gospodarczej pozytywnie wpłynie na popyt na wyroby stalowe w ciągu najbliższych kliku lat Rosnący w siłę eksporterzy z krajów o niskich kosztach produkcji wywierają dodatkową presję na europejskich producentów (co będzie szansą dla polskich producentów konstrukcji stalowych). Polska Inwestycje w branży energetycznej, petrochemicznej, ale też segmencie off-shore, będą pozytywnie wpływać na tempo rozwoju rynku konstrukcji stalowych. W latach zapotrzebowanie na konstrukcje stalowe w energetyce będzie utrzymywało się na poziomie tys. t do 2017 r., a do 2020 r. na poziomie ok. 50 tys. t (m.in.: bloki energetyczne, gazowe, linie przesyłowe). Prawdopodobny powrót na relatywnie szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego przełoży się to na wyższy popyt na wyroby stalowe w najbliższych latach. Rosnący poziom konsumpcji oraz dotacje w ramach nowej perspektywy budżetowej UE to kolejne czynniki wpływające na tempo wzrostu rynku. Przestarzała infrastruktura, m.in. w branżach usług komunalnych (ciepłownictwo, gazownictwo) wymaga dużych nakładów inwestycyjnych na remonty sieci, co stanowić będzie dodatkowe źródło popytu na wyroby stalowe. Produkcja 33

34 Kluczowe czynniki sukcesu Efektywność kosztowa Efektywne zarządzanie kosztami realizacji projektów zwiększa przewagę konkurencyjną i możliwość uzyskiwania wysokich i stabilnych marż. Wykwalifikowana kadra Kompetencje w ofertowaniu, projektowaniu oraz wykonaniu pozwalają wygrywać projekty i realizować je z najwyższą jakością. Kluczowe czynniki sukcesu Budowanie relacji Dzięki długoletnim relacjom z dużymi i stabilnymi odbiorcami segment produkcji PxM ma bardzo dobrą opinię na rynku. Struktura organizacyjna Grupy PxM Współpraca ze spółkami z Grupy Przejrzyste i efektywne procesy Centrum Usług Wspólnych Produkcja 34

35 Potencjał rynku Konstrukcje stalowe Kraty pomostowe Usługi ocynkownicze Suma Szacowany potencjał dla Grupy PxM w segmencie w latach tys. ton (produkcja konstrukcji stalowych w Polsce) 400 tys. ton 3000 tys. ton 9400 tys. ton Potencjał produkcyjny PxM na lata ,5 tys. ton 115,2 tys. ton 350 tys. ton 631,7 tys. ton Planowane przychody PxM na lata ,350 mld zł 623,8 mln zł 450 mln zł 2,4 mld zł Produkcja 35

36 Budownictwo przemysłowe

37 Budownictwo przemysłowe cele strategiczne Odbudowa silnej pozycji na rynku budownictwa przemysłowego Szacowany potencjał rynkowy w latach Rodzaj zaangażowania Generalne Wykonawstwo Podwykonawstwo 42,7 mld zł Roczna dynamika wzrostu sektora budownictwa niemieszkaniowego w Polsce w podziale na segmenty 2014 rok Najwyższe wzrosty generowane są przez firmy przemysłowe, które w ostatnim czasie bardzo aktywnie działają na rynku inwestycji budowlanych. Obiekty użyteczności publicznej Przemysłowe i magazynowe Handlowo-usługowe Biurowce Hotele 108,8 112,1 101,9 96,3 69,8 Dane w proc. Powstaje wiele nowych hal i zakładów produkcyjnych, co jest efektem decyzji o przedłużeniu działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. W najbliższym okresie przewiduje się wzrost w segmencie budownictwa przemysłowego. Źródło: raport PMR Sektor budowlany w Polsce, II połowa Prognozy rozwoju na lata , dane GUS Budownictwo przemysłowe 37

38 Inwestycje w budownictwie handlowym i magazynowym koncentrować się będą w mniejszych miastach Wybrane, planowane inwestycje w budownictwie handlowo-magazynowym w latach Galeria Metropolitan Gdańsk Powierzchnia najmu m2 Szacowany przyrost produkcji budowlano montażowej w budownictwie handlowousługowym w latach Galeria Jurowiecka Białystok Powierzchnia najmu m2 34,4 mld zł Galeria Sudecka (rozbudowa) Jelenia Góra Powierzchnia najmu m2 Sukcesja Łódź Powierzchnia najmu m2 Galeria Północna Warszawa-Białołeka Powierzchnia najmu m2 Centrum Bielany (rozbudowa) Wrocław Powierzchnia najmu m2 140 mln zł Supersam (przebudowa i rozbudowa) Katowice Powierzchnia najmu m2 Galeria Aviator Mielec Powierzchnia najmu m2 Planowane budowy centrów handlowych Galeria Stela Cieszyn Powierzchnia najmu m2 Galeria Galena Jaworzno Powierzchnia najmu m2 Źródło: DTZ, GUS, raport PMR Budownictwo przemysłowe 38

39 Wybrane planowane inwestycje w branży budownictwa przemysłowego i magazynowego w latach Goodman Gdańsk Budowa pomorskiego centrum logistycznego 1,2 mld PLN Fabryka innowacyjnego produktu drzewnego STEICO Starogard Gdański Obiekty przemysłowe Centra magazynowo-logistyczne Fabryka mebli PALINOVA POLSKA Wągrowiec 100 mln PLN Park Przemysłowy Łomża Łomża Nowoczesny park przemysłowy dla spółek outsourcingowych 18,5 mln PLN KGHM Głogów Dostosowanie ciągu technologicznego 2 mld PLN Fabryka Voestalpine Rotec Środa Śląska 24,5 mln PLN PCC P4 Brzeg Dolny Budowa wytwórni kwasu MCAA 270 mln PLN Źródło: Dane Ministerstwa Gospodarki, GUS, raport PMR Fabryka Volkswagena Września General Motors Tychy Modernizacja fabryki silników 1 mld PLN Fabryka NGK Ceramics Polska Dąbrowa Górnicza Tucznawa 310 mln PLN Ceramika Paradyż Tomaszów Mazowiecki Nowoczesne centrum handlowo logistyczne 274 mln PLN Fabryka GUMOTIV Mielec 14 mln PLN Dekpol Koktów pod Krakowem Centrum logistyczno-magazynowe 26 mln PLN Fabryka South Bay Solutions Europe Mielec 14 mln PLN Utworzenie wielu nowych hal i zakładów produkcyjnych jest w dużej mierze spowodowane decyzją o przedłużeniu działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce Budownictwo przemysłowe 39

40 Liczba centrów logistycznych i magazynowych w Polsce będzie rosła Centra logistyczne w Polsce Dogodne położenie Polski w centrum Europy oraz gęstości i długości linii kolejowych to atrybuty, które powinny umożliwić Polsce aspirowanie do bycia kluczowym graczem na rynku transportu intermodalnego. Prognozowane jest inwestowanie w rozwój terminali lądowych i morskich, które umożliwią sprawny przeładunek towarów między różnymi środkami transportu, np. pociągami i ciężarówkami. Dynamiczny wzrost ładunków skutkować będzie wzrostem zapotrzebowania na usługi terminali przeładunkowych. Źródło: informacje publicznie dostępne. Budownictwo przemysłowe 40

41 Potencjał rynku Obiekty przemysłowe Obiekty handlowe Suma Szacowany potencjał dla Grupy PxM w segmencie w latach ,4 mld zł 17,3 mld zł 42,7 mld zł Planowane przychody PxM na lata * 425 mln zł 425 mln zł 850 mln zł Rodzaj zaangażowania GW Konsorcjant GW Konsorcjant *Budowanie pozycji rynkowej nowej spółki. Budownictwo przemysłowe 41

42 Filary strategii

43 Docelowa struktura Grupy Polimex-Mostostal Wsparcie Spółki Centrum Usług Wspólnych NON CORE BUSINESS Projektowanie Pracownia Wodno- Chemiczna Ekonomia PRInż-1 Stalfa Energomontaż-Północ Bełchatów Grande Meccanica (Włochy) Polimex-Wschód (Moskwa, Rosja) Polimex-Ukraina (Żytomierz, Ukraina) Czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Metalowych (Ukraina) Nafta, gaz, chemia Energetyka Budownictwo Przemysłowe Produkcja Struktura organizacyjna 43

44 Filary pierwszej od lat strategii rozwojowej Grupy PxM Model biznesowy oparty o zdywersyfikowane przychody Powrót na stałe do rentowności operacyjnej Pozycjonowanie się tylko w sektorach o dużym potencjale rozwoju (branże perspektywiczne) Filary strategii 44

45 Grupa Polimex-Mostostal - zapewniamy łańcuch wartości Projektowanie Wykonawstwo Serwis Łańcuch wartości 45

46 Dziękujemy za uwagę

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 wrzesień 2013 www.elbudowa.com.pl Obszary działalności Oddziału Rynek Wytwarzania Energii Inwestycje Remonty i modernizacje Generalne wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY

SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY Do projektów strategicznych MSP należą działania nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa spółek sektora elektroenergetycznego, które realizują kluczowe inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD Warszawa, wrzesień 2015r. MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca. Spółka jest notowana od 2008r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Agenda. Obecna sytuacja GK PGNiG. Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG. Misja, wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne

Agenda. Obecna sytuacja GK PGNiG. Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG. Misja, wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne Agenda I Obecna sytuacja GK PGNiG II Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG III Misja, wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne IV Filary Strategii GK PGNiG na lata 2014-2022 V Inicjatywy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r. Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD Wyniki finansowe Q3 2014r. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD MIRBUD S.A. 100% 86,2% (nowa emisja) 100% PBDiM KOBYLARNIA S.A. JHM DEVELOPMENT S.A. MIRBUD KAZACHSTAN

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. 10 kwietnia 2014 r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. 10 kwietnia 2014 r. Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD 10 kwietnia 2014 r. PLAN PREZENTACJI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE MIRBUD 2. WYNIKI FINANSOWE GRUPY MIRBUD 3. PERSPEKTYWY GRUPY KAPITAŁOWEJ 4. WYBRANE REALIZOWANE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja. Kwiecień 2016

Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja. Kwiecień 2016 Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja Kwiecień 2016 Agenda I Podsumowanie aktualizacji Strategii II Dotychczasowa sytuacja GK PGNiG III Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG IV Misja, wizja,

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A.: REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK I ISTOTNY WZROST RENTOWNOŚCI

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A.: REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK I ISTOTNY WZROST RENTOWNOŚCI KOMUNIKAT PRASOWY 24 marca 2014 VISTAL GDYNIA S.A.: REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK I ISTOTNY WZROST RENTOWNOŚCI Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marcin Lewenstein Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG SA 18 listopada 2010 r. Warszawa Rynek gazu w Europie wnioski dla Polski Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku mgr inż. Andrzej Kiełbik 1. Warunki dla tworzenia zliberalizowanego rynku gazowego w Polsce: 2. Aktualny stan systemu gazowniczego w Polsce, 3. Plany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego PROJEKT 25.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2012

PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 Spis treści Kluczowe wartości 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie 8 Kluczowe dane rynkowe 9 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu 10 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI KOMUNIKAT PRASOWY 17 listopada 2014 VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015

Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015 Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015 Polska jest importerem netto propylenu. Rocznie sprowadzamy około 150 tys. ton tego surowca, z czego większość trafia do Kędzierzyna na potrzeby produkcji

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A.

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. Co oznaczają dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu? S Y S T E M, K T Ó R Y Ł Ą C Z Y Kim jesteśmy? GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. H1 2015. Warszawa, 2 września 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. H1 2015. Warszawa, 2 września 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. H1 2015 Warszawa, 2 września 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE H1 2015 PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Nasza szara codzienność Wykorzystanie zielonego bezemisyjnego źródła energii w roli elementu szkieletu proekologicznego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2015 ROKU: DWUCYFROWA DYNAMIKA WZROSTÓW, STABILNY BACKLOG

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2015 ROKU: DWUCYFROWA DYNAMIKA WZROSTÓW, STABILNY BACKLOG KOMUNIKAT PRASOWY 16 listopada 2015 VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2015 ROKU: DWUCYFROWA DYNAMIKA WZROSTÓW, STABILNY BACKLOG Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2015

Podsumowanie I półrocza 2015 Podsumowanie I półrocza 2015 W pierwszym półroczu 2015 roku tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano wzrost popytu na beton towarowy. Poprawa sytuacji w branży budowlanej była spowodowana

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie Opole to co?

Jeśli nie Opole to co? SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Jeśli nie Opole to co? Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Debata Energetyka Prosumencka Warszawa, 28 lutego 2013 Prosument na rynku energii

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

System Podziemnych Magazynów Gazu w Polsce

System Podziemnych Magazynów Gazu w Polsce System Podziemnych Magazynów Gazu w Polsce Grzegorz Łapa Adam Matkowski BSiPG GAZOPROJEKT S.A. Grupa PGNiG Piotr Musiał CONTROL PROCESS S.A. 1. Prognoza bilansu gazu i rozbudowy systemu gazowego Wymagany

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A. PO I PÓŁROCZU 2015 ROKU: ISTOTNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCH I BACKLOGU

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A. PO I PÓŁROCZU 2015 ROKU: ISTOTNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCH I BACKLOGU KOMUNIKAT PRASOWY 31 sierpnia 2015 VISTAL GDYNIA S.A. PO I PÓŁROCZU 2015 ROKU: ISTOTNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCH I BACKLOGU Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

WallStreet 18 Karpacz 2014

WallStreet 18 Karpacz 2014 WallStreet 18 Karpacz 2014 Agenda Kim jesteśmy Kluczowe fakty Charakterystyka rynku Gaz płynny Olej napędowy i biopaliwa Gaz ziemny Wyniki finansowe Prognozy finansowe Cele biznesowe Kim jesteśmy? UNIMOT

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników II kwartału 2008 r. Warszawa, 1 sierpnia 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku oponiarskim Skonsolidowane wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Tabela nr 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych z realizacji których zostały przedstawione sprawozdania rzeczowo-finansowe zawierające informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PGNiG TERMIKA NA LATA 2015 2022

STRATEGIA PGNiG TERMIKA NA LATA 2015 2022 STRATEGIA PGNiG TERMIKA NA LATA 2015 2022 1 Szanowni Państwo Sytuacja na rynku energii ulega dynamicznym zmianom. Ciągle wiele pytań dotyczących dalszego kierunku polityki klimatycznej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 R. PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

Debiut luty 2011. Grupa Konsultingowo - Inżynieryjna Kompleks S.A.

Debiut luty 2011. Grupa Konsultingowo - Inżynieryjna Kompleks S.A. Debiut luty 2011 Grupa Konsultingowo - Inżynieryjna Kompleks S.A. Historia Spółki Grudzień 1991 Sierpień 1994 Styczeń 2000 Marzec 2001 Październik 2001 Sierpień 2003 Marzec 2007 Marzec 2010 Maj 2010 Sierpień

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK za I kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK za I kwartał 2015 roku 1 ES-SYSTEM SYSTEM wyniki finansowe za I kwartał 2015 Wyniki finansowe ES-SYSTEM GK za I kwartał 2015 roku 2 1. Otoczenie rynkowe 2. Wyniki finansowe 3. Perspektywy kolejnych kwartałów 4. Istotne wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008. www.izostal.com.pl. Prezentacja firmy

Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008. www.izostal.com.pl. Prezentacja firmy Konferencja naukowo-techniczna Kocierz 23-25 września 2008 www.izostal.com.pl Prezentacja firmy Profil działalności Dostarczanie produktów i usług w ramach inwestycji infrastrukturalnych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro

Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro Szczecin, 27.06.2014 Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. struktura kapitałowa: TF Silesia Sp. z o.o. (100% udziałów) cele powołania spółki: - stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Maciej Majchrowicz Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej 15 lipca, Wrocław Agenda

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce Październik, 2013 r. Jak powstał GAZ-SYSTEM S.A.? Ważne fakty GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo