PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe"

Transkrypt

1 IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, BRZOZÓW TEL KOM: , 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Inwestor: Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. ul. Ks. J Bielawskiego 18, Brzozów Nr działek położonych w Brzozowie: 2473/3, 2473/1. Projektant: mgr inż. Piotr Boroń SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO I. Opis techniczny. str. 3. II. Rysunki. str. 22. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Kserokopia uprawnień projektanta. 3. Zaświadczenia o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa. Stara Wieś 2012 r styczeń. 1

2 Spis treści opracowania: I. Opis techniczny. 1. Dane ogólne Obiekt Inwestor Autorskie biuro projektów Podstawa opracowania Zakres i cel opracowania Założenia Opis techniczny Opis układy wentylacji i klimatyzacji Centrala klimatyzacyjna Nawiewniki i kratki wywiewne Bezpieczeństwo pożarowe Kanały wentylacyjne Tłumiki akustyczne Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji Izolacje termiczne kanałów wentylacyjnych Czerpnia i wyrzutnia Odprowadzenie skroplin Instalacja wody zimnej Instalacja wody lodowej Instalacja ciepła technologicznego Instalacja glikolowego odzysku ciepła Wytyczne branżowe Branża elektryczna Sterowanie i automatyka Branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana Branża instalacyjna Informacja BIOZ Zakres robót Wykaz istniejących obiektów budowlanych Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia Przewidywane zagrożenia podczas prac instalacyjnych Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w trakcie robót instalacyjnych szczególnie niebezpiecznych Uwagi końcowe Zestawienie elementów II. Rysunki. Rys nr 1 Sytuacja. Skala 1:500 Rys nr 2 Instalacja klimatyzacji - Rzut przyziemia. Skala 1:50 Rys nr 3 Instalacja klimatyzacji - Rzut parteru. Skala 1:50 Rys nr 4 Instalacja klimatyzacji - elewacja NW. Skala 1:50. Rys nr 5 Instalacja klimatyzacji - Przekroje A-A,B-B,C-C,D-D. Skala 1:50. Rys nr 6 Instalacja klimatyzacji - Przekroje 1-1, 2-2. Skala 1:50. Rys nr 7 Rzut przyziemia budynku - instalacja wody lodowej, ciepła tech. i zimnej wody. Skala 1:100. Rys nr 8 Schemat hydrauliczny podłączenia nagrzewnicy, chłodnicy i glikolowego układu odzysku ciepła. 2

3 1. Dane ogólne 1.1. Obiekt Oddział ratunkowy - Szpital Specjalistyczny w Brzozowie im. Ks. B. Markiewicza wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z klimatyzacją Brzozów ul. Ks. J. Bielawskiego Inwestor. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. ul. Ks. J Bielawskiego 18, Brzozów 1.3. Autorskie biuro projektów. mgr inż. Piotr Boroń IGS Usługi Projektowe Inżynieria Grzewczo Sanitarna Stara Wieś 548, Brzozów tel: Podstawa opracowania. zlecenie Inwestora, inwentaryzacja pomieszczeń budynków szpitala, istniejących instalacji. uzgodnienia z Inwestorem; obowiązujące normy i przepisy; uzgodnienia branżowe; 1.5. Zakres i cel opracowania Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z pełną klimatyzacją pomieszczeń sal zabiegowych i pomieszczeń towarzyszących szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Założenia Zapewnienie utrzymania nastawionej temperatury w zakresie od 22 ºC do 25 ºC, oraz minimalnej wilgotności 50% przy zakresu w/w temperatur przy panujących temperaturach zewnętrznych od 25 ºC do 32 ºC. 2. Opis techniczny 2.1. Opis układy wentylacji i klimatyzacji Układ wentylacji nawiewno - wywiewnej mechanicznej z klimatyzacją z dwóch sal zabiegowych, sali opatrunków gipsowych, śluzy lekarzy, śluzy pacjenta, zmywalni i pomieszczenia dekantominacji zlokalizowanych na parterze budynku. 3

4 2.2. Centrala klimatyzacyjna. Powietrze przygotowywane będzie w centrali klimatyzacyjnej w wykonaniu higienicznym z wymiennikiem glikolowym. Centralę klimatyzacyjną zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym przyziemia budynku. Konstrukcję centrali klimatyzacyjnej od posadzki należy odizolować za pomocą wibroizolatorów. Centrala klimatyzacyjna przeznaczona jest do klimatyzowania pomieszczeń o wysokich standardach czystości, do utrzymywania temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach. W okresie letnim przewiduje się osuszanie powietrza na chłodnicy i następnie podgrzanie na nagrzewnicy do temperatury nawiewu. W okresie zimowym powietrze nawiewane podgrzewane jest wstępnie na rekuperatorze glikolowym a następnie na nagrzewnicy do temperatury nawiewu. Dla okresu zimowego przewiduje się nawilżanie powietrza przy pomocy lanc parowych zabudowanych w kanale nawiewnym i zasilanych z elektrycznej wytwornicy pary w gestii inwestora. Centralę klimatyzacyjną należy wyposażyć w następujące sekcje: Nawiew: - filtr kieszeniowy wstępny klasy FK4, - wymiennik glikolowy ( nagrzewnica), - chłodnica - nagrzewnica wodna; - wentylator; V n = 2400 m 3 /h I bieg, dp = 850Pa, - filtr kieszeniowy dokładny klasy FK9 Wywiew: - filtr kieszeniowy wstępny klasy FK4, - wentylator; Vw = 2400 m 3 /h I bieg, dp = 450Pa - glikolowy wymiennik ciepła (chłodnica). Centralę należy wyposażyć w przepustnice powietrzno szczelne. Zaprojektowana klimatyzacja zapewni utrzymanie następujących parametrów powietrza: Lato: Temperatura: 23ºC z możliwością regulacji w zakresie 22 do 25ºC, Wilgotność względna: 55% z dopuszczalną zmiennością w zakresie 50-60%. Zima: Temperatura: 24ºC z możliwością regulacji w zakresie 22 do 25ºC, Wilgotność względna: 55% z dopuszczalną zmiennością w zakresie 50 do 60%. Poszczególne sekcje centrali klimatyzacyjnej powinny być wykonane na szkielecie z anodowanych profili aluminiowych zapewniających odpowiednią sztywność konstrukcji i odporność na korozję. Obudowa centrali pokrywy i panele wykonane z blachy o grubości 0,8mm na zewnątrz z blachy powlekanej, od wewnątrz z blachy chromoniklowej. Izolacja centrali pomiedzy blachami powinna być wykonana z wełny mineralnej o gęstości 100kg/m 3. Wszystkie pokrywy i panele są mocowane do szkieletu centrali za pomocą nitów zrywalnych. Tace chłodnic wykonane są jako dwuspadowe z odpływem dolnym. 4

5 Obudowa centrali klimatyzacyjnej powinna spełniać wymagania dla klasy szczelności B i współczynnika wnikania ciepła T4 wg PN-EN Wyposażenie centrali w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji i klimatyzacji. Centralę klimatyzacyjną należy wyposażyć wyłączniki serwisowe, oświetlenie wnętrza centrali oraz wzierniki. Dopuszczalny hałas wyemitowany przez obudowę w odległości 1 m nie może przekraczać 65 db(a). Centralę klimatyzacyjną należy wyposażyć w grzałkę postojową załanczającą się automatycznie po zatrzymaniu centrali przy temperaturze poniżej 5 o C. W projekcie zamieszczono urządzenie np. firmy KLIMOR typ MCKH4 lub równoważne. Zasilanie nagrzewnicy centrali klimatyzacyjnej z istniej instalacji ciepła technologicznego o parametrach wody grzewczej 80/60ºC rurociągiem DN32. Zasilanie chłodnicy centrali klimatyzacyjnej z istniejącej instalacji wody lodowej o parametrach 7/12ºC rurociągiem DN50. Zasilanie elektrodowej wytwornicy pary centrali klimatyzacyjnej z istniejącej instalacji zimnej wody użytkowej rurociągiem DN Nawiewniki i kratki wywiewne. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego do pomieszczeń została ustalona na podstawie obliczeniowych zysków ciepła, wymaganej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach. Zestawienie pomieszczeń objętych wentylacją mechaniczną nawiewno wywiewną: Nr F H V Vpow. Kr Uwagi pomieszczenia [m 2 ] [m] [m 3 ] [m 3 /h] [1/h] 1. Sala zabiegowa 30 2,95 88, Wywiew 80%dołem, 20% górą. Nadciśnienie +15Pa 2. Śluza lekarzy 9 2,95 26, Podciśnienie -15Pa. 3. Sala zabiegowa 31 2,95 91, Wywiew 80% dołem, 20% górą. Nadciśnienie +15Pa. 4. Sala opatr. gips. 22,8 2,95 67, Podciśnienie -15Pa 5. Śluza pacjenta 13,3 2,95 39, Podciśnienie -15Pa. 6. Zmywalnia 5,8 2,5 14, Dekontaminacja 9,6 2, Nawiew powietrza do sal zabiegowych realizowany i sali opatrunków gipsowych będzie za pomocą nawiewników laminarnych o wymiarach 650 x 1300 x 370mm z króćcem 800x200mm o wydajności nominalnej 900m 3 /h. W nawiewnikach laminarnych należy zainstalować filtry absolutne gr. 80mm klasy min. H13. Nawiew do pomieszczeń towarzyszących odbywać się będzie za pomocą anemostatów czterokierunkowych w wykonaniu higienicznym o wydajności nominalnej 260m 3 /h i wymiarach zewnętrznych 400x400x300mm z krućcem prostokątnym 80x335mm. Zastosowano anemostaty wyposażone w filtry absolutne gr. 80mm klasy min. H13. Wywiew z sal zabiegowych odbywał się będzie za pomocą kratek wywiewnych w wykonaniu higienicznym np. typ KWH firmy KLIMOR lub równoważna. Wywiew powietrza z sal zabiegowych realizowany będzie w rozdziale 20% górą jedną kratką wywiewną oraz 80% dołem przez dwie kratki wywiewne. Lokalizację nawiewników i kratek wywiewnych przedstawiono na rysunkach nr 3,5,6,7. 5

6 Nawiewniki, kratki wywiewne i kanały wentylacyjne w pomieszczeniach sal zabiegowych i pomieszczeniach towarzyszących obudować płytami karton - gips Bezpieczeństwo pożarowe W miejscu pryejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany stanowiące oddzielenie pożarowe należy zainstalować klapy pożarowe. Odporność ogniowa klap musi być co najmniej EIS120 oraz nie mniejsza niż odporność pożarowa przegród. Zaprojektowano przejścia przez przegrody pożarowe z zastosowaniem klap przeciwpożarowych wyposażonych w: wyzwalacz topikowy zamykający klapę ppoż. po przekroczeniu temperatury powietrza powyżej 70 C, wskaźnik krańcowy początek i koniec do monitorowania klapy przez instalację sygnalizacyjno alarmową ppoż., Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. Należy zapewnić dostęp rewizyjny do klap. Przy przechodzeniu kanałów przez nieobsługiwane strefy dopuszcza się obudowanie instalacji do odporności ogniowej przegród. Wszystkie zastosowane elementy i urządzenia muszą być wykonane z materiałów niepalnych posiadających Aprobatę Techniczną ITB i CNBOP. Wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe należy uszczelnić ogniochronnymi masami uszczelniającymi np. Hilti typ CFS-S ACR C lub równoważna o odporności ogniowej przegrody. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych przewidziane są z materiałów niepalnych. W przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzić innych instalacji Kanały wentylacyjne Wszystkie kanały wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typ A w wykonaniu higienicznym, łączonych za pomocą kołnierzy z uszczelkami. Na wszystkich kanałach nawiewnych i wywiewnych przewiduje się zabudowę przepustnic zapewniających możliwość nastaw wydajności w przy uwzględnieniu minimalnej krotności wymian oraz zachowaniem właściwego układu ciśnień. Przewiduje się następujący układ nadciśnień i podciśnień w stosunku do pomieszczeń towarzyszących: sale zabiegowe: +15 Pa sala opatrunków gipsowych: -15 Pa śluza pacjenta: -15 Pa śluza lekarzy: - 15 Pa zmywalnia : 0 Pa dekantaminacja: 0 Pa Utrzymanie temperatury w salach zabiegowych na podstawie lokalnego pomiaru. Statyczne straty ciepła pokrywa projektowana instalacja wentylacji i klimatyzacji. 6

7 Klasa szczelności dla wszystkich instalacji B normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007 Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku): do 750 mm 0,75 mm powyżej 750 do 1400 mm 0,9 mm powyżej 1400 mm 1,1 mm Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 30º w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia tych kanałów. Klapy rewizyjne mają spełniać wymagania normy PN-EN 12097:2007. Klapy rewizyjne należy zabudować z dwóch stron lub umożliwić wymontowanie tego elementu do konserwacji i czyszczenia: przepustnice odcinające i regulacyjne, klapy przeciwpożarowe, tłumiki akustyczne z wewnętrznymi kulisami, Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę klap rewizyjnych, że żadna część sieci przewodów nie zawiera więcej niż: jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej, jedną zmianę kierunku, większą niż 45, licząc od pokrywy rewizyjnej, 7,7 metra przewodu licząc od pokrywy rewizyjnej jeden dyfuzor, jeżeli następuje na nim zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. Przewody i kształtki na budowę powinny być dostarczone na budowę z zabezpieczonymi folią końcami, odbezpieczenie elementów może nastąpić bezpośrednio przed montażem Tłumiki akustyczne Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-87/B /02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Dopuszczalny hałas od pojedynczego urządzenia wewnątrz pomieszczenia w odległości 1 metra nie możeprzekraczać LAmax = 65 db(a). W celu wytłumienia hałasu od centrali klimatyzacyjnej zaprojektowano tłumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym zainstalowane na kanałach nawiewnym i wywiewnym w pomieszczeniu centrali klimatyzacyjnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób mocowania tłumików akustycznych ze względu na ich znaczną masę. 7

8 2.7. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji. Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. Należy stosować wibroizolację gumową dla szafy klimatyzacyjnej. Kanały, centrale, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane lub podpierane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej Izolacje termiczne kanałów wentylacyjnych Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej następujących kanałów: wszystkie kanały prowadzone na zewnątrz matami o grubości 100 mm w płaszczu ochronnym z blachy ocynkowanej; kanały nawiewne w maszynowni matami o grubości 40 mm; kanały wywiewne w budynki matami o grubości 30 mm; kanały nawiewne w budynku poza maszynownią matami o grubości 30 mm; kanały czerpne i wyrzutowe wewnątrz pomieszczeń należy izolować matami o grubości 50 mm z syntetycznego kauczuku w osłonie włókna szklanego ochraniającej materiał izolacyjny wraz z osłoną z folii aluminiowej i taśmą samoprzylepną np. Arma-Chek S lub równoważny. Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1m 2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się także stosowanie mat samoprzylepnych z wełny mineralnej. W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych Czerpnia i wyrzutnia. Czerpnia i wyrzutnia powietrza została zaprojektowana na dachu wjazdu karetek. Zastosowano czerpnię i wyrzutnię dachową kolanową BFQN 135 o wymiarach dla czerpni 500x 800mm, oraz wymiarach dla wyrzutni 400 x 800 mm. Czerpnie i wyrzutnie powinny być wykonane w formie kratek żaluzjowych zabezpieczających przed deszczem oraz z zabudowaną wewnątrz drobną siatką przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością poniżej 2,5 m/s. Wyrzutnie powinny mieć powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością niższą niż 4 m/s. Lokalizacja czerpni i wyrzutni wg rys nr 3,4,5. Izolacja czerpni i wyrzutni wg. pkt Odprowadzenie skroplin Odprowadzenie skroplin z sekcji chłodnicy, odzysku ciepła i rynien ociekowych (serwis) szafy klimatyzacyjnej należy wykonać przez zasyfonowane podejścia do wpustu podłogowego 8

9 kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu centrali klimatyzacyjnej. Rury prowadzić z zachowaniem niezbędnych spadków Instalacja wody zimnej. Nawilżacz elektrodowy należy zasilić uzdatnioną zimną wodą w ilości 64kg/h. W tym celu należy wykonać odcinek instalacji zimnej wody rurociągiem o średnicy ø3/4 z rur PEX-A, łączonych pezez tuleje zaciskowe. Rurociąg należy zaizolować otuliną do instalacji chłodniczych np. ThermaSmart lub równoważny grubości 20mm. Na instalacji wody zimnej należy zamontować: - zawór odcinający ø3/4, - zawór antyskażeniowny EA251 ø3/4, - filtr UNI DN20, - zawór odcinający ø¾ Instalacja wody lodowej. Podłączenie sekcji chłodnicy do instalacji wody lodowej o parametrach 7/12 o C należy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie DN50. Długość rurociągu 2x 45m. Rurociąg należy zaizolować otuliną do instalacji chłodniczych np. ThermaSmart lub równoważny grubości 30mm. Rurociąd należy zamontować do istniejących wsporników rurociągu ciepła technologicznego za pomocą zawiesi ślizgowych i punktów stałych zachowując dystans od przegród budowlanych niezbędny dla zapewnienia kompensacji wydłużeń liniowych. Przed sekcją chłodnicy centrali należy zainstalować zawory stabilizacji przepływu DN50 np. typ STROMAX GM lub równoważny, filtr siatkowy DN50, zawór rozdzielający liniowy DN40 3D np. f. ESBE typ VLE132 z napędem ESBE typ ALB sterowanym automatyką centrali, zawory kulowe odcinające DN40, zawór kryza DN40 np. typ STROMAX M lub równoważny, odpowietrzniki automatyczne, spust wody Instalacja ciepła technologicznego. Podłączenie sekcji nagrzewnicy do instalacji ciepła technologicznego o parametrach 80/60 o C zlokalizowanej w pomieszczeniu centrali klimatyzacyjnej należy wykonać z rur DN32 stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Długość rurociągu 2x3m. Rurociąg należy zaizolować łupinami z wełny mineralnej w płaszczu z foli aluminiowej grubości 30mm. Rurociąd należy zamontować za pomocą zawiesi ślizgowych i punktów stałych zachowując dystans od przegród budowlanych niezbędny dla zapewnienia kompensacji wydłużeń liniowych. Przed sekcją nagrzewnicy centrali należy zainstalować zawór stabilizacji przepływu DN32 np. typ STROMAX GM instalowany na powrocie. Modulacja mocy nagrzewnicy realizowana przez zawór mieszający liniowny DN25 np. ESBE typ VLE 132 z napędem ESBE ALB lub równoważny, sterowanym automatyką centrali. Układ hydrauliczny zasilania nagrzewnicy należy wyposażyć w pompę obiegową 3 biegową V=2,05m 3 /h, Hp= 0,8mH 2 O, np. WILO STAR-RS 25/4 lub równoważną, zawory kulowe odcinające DN32 o odporności termicznej powyżej 100 o C. 9

10 Armatura odpowietrzająca w najwyższych punktach instalacji i na pionach należy zainstalować automatyczne zawory odpowietrzające ø ¾ o odporności termicznej powyżej 100 o C. Armatura odwadniająca w najniższych punktach instalacji należy zainstalować zaworki spustowe ze złączką do węża ø10mm Instalacja glikolowego odzysku ciepła. Instalację glikolowego odzysku ciepła należy wykonać z rur miedzianych DN32 w izolacji do instalacji chłodniczych np. ThermaSmart lub równoważny grubości 30mm. Układ hydrauliczny glikolowego odzysku ciepła należy wyposażyć w pompę obiegową 3 biegową V=2,65m 3 /h, Hp= 3,5 mh 2 O,np. WILO TOP-S 30/7 lub równoważną, filtr siatkowy DN32, zawór rozdzielający liniowy DN25 3D np. f. ESBE typ VLE132 z napędem ESBE typ ALB sterowanym automatyką centrali, zawory kulowe odcinające DN32, termo manometry, odpowietrzniki automatyczne, spust wody. W celu zabezpieczenia sekcji nawiewnej centrali przed ujemną temperaturą powietrza przed nagrzewnicą zaprojektowano dogrzewanie glikolowego układu odzysku ciepła przez wymiennik płytowy o mocy 20kW zasilany z instalacji ciepła technologicznego. Zaprojektowano układ dogrzewania glikolu przez wymiennik płytowy lutowany 14 płytowy o przepływie max. 3,6m 3 /h, np. ALFA LAWAL typ CB 14 lub równoważny, załączany zaworem przełączającym DN25 3D np. ESBE typ VZB152 lub równoważny sterowany automatyką centrali klimatyzacyjnej. Modulacja mocy wymiennika płytowego przez zawór regulacyjny liniowy DN20 2D np. ESBE VLE 122 z siłownikiem typ ALB lub równoważny sterowany automatyką centrali klimatyzacyjnej. Układ należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia przez zainstalowanie naczynia wzbiorczego do instalacji glikolowych o pojemności całkowitej 12L, ciśnieniu max. 6bar np. REFLEX NG12, oraz dwa zawory bezpieczeństwa zainstalowane przy wymienniku płytowym i chłodnicy. Należy zainstalować zawory bezpieczeństwa np. SYR 1915 ø1/2 lub równoważne. Przed zaworem regulacyjnym należy zainstalować filtr siatkowy DN20. W układzie hydraulicznym należy zainstalować zawory kulowe odcinające DN32, DN20 o odporności termicznej od -10 do 100stC. Armatura odpowietrzająca w najwyższych punktach instalacji i na pionach należy zainstalować automatyczne zawory odpowietrzające ø ¾ o odporności termicznej do 100stC. Armatura odwadniająca w najniższych punktach instalacji należy zainstalować zaworki spustowe ze złączką do węża ø10mm. 3. Wytyczne branżowe 3.1. Branża elektryczna Instalacja elektryczna powinna zapewnić zasilanie energią elektryczną nowoprojektowaną centralę klimatyzacyjną wraz z elektryczną wytwornicą pary, regulatory, klapy przeciwpożarowe, zawory mieszające i pompy cyrkulacyjne układów hydraulicznych nagrzewnicy i chłodnicy. 10

11 3.2. Sterowanie i automatyka Należy dostarczyć kompletne układy automatyki dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń (wentylatorów w centralach, nagrzewnic elektrycznych, zaworów trójdrogowych z siłownikami, termostatów itp. wykaz urządzeń pokazano na schematach instalacji). Silniki wentylatorów należy wyposażyć w falowniki do regulacji prędkości obrotowej. Automatyka centrali klimatyzacyjnej współpracuje z czujnikami przy nawiewnikach wyposażonych w filtry absolutne. Automatyka powinna zapewnić: - możliwość obniżenia wydajności centrali o 50% z zachowaniem nadciśnienia w salach zabiegowych przez współpracę z regulatorami zmiennego przepływu pracującymi w funkcji stabilizacji ciśnienia w pomieszczeniu. - pomiar i regulację temperatury i wilgotności dla pomieszczeń sal zabiegowych, sterowane czujnikami umieszczonymi w tych pomieszczeniach. - sygnalizacja zabrudzenia filtrów, - sterowanie nawilżaniem powietrza. Automatyka centrali powinna posiadać układ zabezpieczający nagrzewnicę przed zamarznięciem. Rozdzielnię elektryczną należy wyposażyć w zabezpieczenia oraz sygnalizację pracy/awarii silników wentylatorów, silników pomp mieszających przy nagrzewnicy, chłodnicy i układzie glikolowego odzysku ciepła. Skrzynkę zasilająco sterującą należy wyposażyć w obwody sterowania, lampy kontrolne, oraz niezbędne zabezpieczenia silników elektrycznych i obwodów sterowania. Należy przekazać użytkownikowi aktualną powykonawczą DTR obsługi sterowników, przeszkolić personel techniczny wskazany przez użytkownika. Dokumentacja DTR powinna zostać przekazana w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w formatach pdf. Należy przekazać protokoły nastaw presostatów, zabezpieczeń silnikowych, czasów i nastaw automatyki procesu. Zalecane jest przekazanie w formie elektronicznej programu pracy sterowników szaf zasilająco sterowniczych. Opis działania systemu: Regulacja temperatury nawiewu z centrali na podstawie pomiaru temperatury w sali zabiegowej. W pomieszczeniach towarzyszących temperatura powietrza wynikowa. Praca instalacji ciągła na 100% wydajności w trakcie użytkowania pomieszczeń i jedną godziną po zakończeniu użytkowania. W czasie nieużytkowania praca ze zmniejszonym wydatkiem do 50%. Zaleca się wprowadzanie systemu na pełny wydatek na godzinę przed użytkowaniem. Układ zostanie wyposażony w włącznik wprowadzający układ na pełny wydatek usytuowany w sali zabiegowej. Niezależnie przełączanie centrali w tryb pełnej pracy w automacie na podstawie monitorowania parametrów pomieszczenia. Regulacja wilgotności na podstawie pomiaru wilgotności w kanale nawiewnym i wywiewnym. Centrala wentylacyjna ma utrzymywać stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym zaraz za centralą. Automatyka centrali klimatyzacyjnej reguluje wydajność nagrzewnic/chłodnic przez sterowanie napędami zaworów mieszających 3D, załącza dogrzewanie glikolowego układu odzysku ciepła przez wymiennik płytowy i steruje wydajnością wymiennika płytowego przez zawór regulacyjny 2D z siłownikiem. Automatyka centrali steruje załączaniem pomp obiegowych układów 11

12 hydraulicznych nagrzewnicy i glikolowego odzysku ciepła. Automatyka centrali załącza grzałkę postojową w przypadku zatrzymania centrali i osiągnięcia temperatury wewnątrz centrali <5 o C Branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana Okna w pomieszczeniach klimatyzowanych należy wyposażyć w żaluzje przeciwsłoneczne. Oświetlenie pomieszczeń klimatyzowanych należy wykonać w technologii energooszczędnej. Dla urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorni należy przewidzieć odpowiednie wykończenie pomieszczenia umożliwiające higieniczną wymianę filtrów. Dla projektowanych kanałów ależy wykonać przebicia w ścianach i stropach umożliwiające przeprowadzenie kanałów powietrznych, Dla projektowanych przepustnic, siłowników i klap rewizyjnych należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp. Dla kanału czerpni i wyżutni w miejscu przejścia przez podjazd karetek należy wykonać obudowę betonową gr. 15cm. Szczelinę pomiędzy obudową a istniejącą ścianą zewnętrzną należy uszczelnić elastyczną masą uszczelniającą i docisnąć do ściany za pomocą kotew. Przejścia kanału przez ścianę i obudowę należy uszczelnić przejściem szczelnym np. INTEGRA lub równoważne Branża instalacyjna. Projektowane kanały czerpni i wyrzutni na dachu wjazdu karetek kolidują z istniejącymi jednostkami zewnętrznymi klimatyzatorów. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów należy zdemontować na czas wykonania kanałów czerpni i wyrzutni, a następnie zainstalować i uruchomić w miejscu wskazanym przez inwestora. Projektowane kanały wentylacyjne kolidują z istniejącą instalacjią c.o. c.w.u. i z.w. zlokalizowaną w pomieszczeniach przyziemia. Istniejące instalacje w miejscach kolizji należy zdemontować na czas budowy kanałów a następnie zdemontowane odcinki instalacji należy odtworzyć. 4. Informacja BIOZ Informację BIOZ opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. Dz.U. nr 120 poz w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja BIOZ dotyczy budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Zakres robót - wykonanie instalacji wentylacji; - wykonanie instalacji klimatyzacji; - wykonanie instalacji wody lodowej, - wykonanie podłączenia instalacji ciepła technologicznego, - wykonanie instalacji zimnej wody użytkowej do wytwornicy pary, - wykonanie instalacji elektrycznej podłączenia urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych; - wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne; 12

13 4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Budynki istniejące 4.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia Nie dotyczy 4.4. Przewidywane zagrożenia podczas prac instalacyjnych - zagrożenie w trakcie prac wysokościowych, - zagrożenie w trakcie montażu i demontażu rusztowań, - zagrożenie podczas instalacji urządzeń klimatyzacyjnych przy użyciu urządzeń dźwigowych, 4.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w trakcie robót instalacyjnych szczególnie niebezpiecznych O prowadzonych robotach oraz środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie prowadzenia prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających na terenie prowadzenia robót lub w jego sąsiedztwie. Przy pracach na dachu należy: - zapewnić przeszkolenie bhp do prac na wysokości, - wszystkie opakowania z materiałami do montażu na dachu muszą być tam dostarczenie mocno utwierdzone tak, aby nie przesuwały się i nie stanowiły zagrożenia dla osób pracujących w oparciu o te materiały, - prowadzić prace dachowe pod nadzorem osoby odpowiednio przeszkolonej. Transport materiałów: Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz kabiną kierowców jest niedopuszczalne. Na czas tych czynności kierowca powinien opuścić kabinę. W czasie transportu elementów prefabrykowanych przewożenie osób na ładunku lub obok niego jest zabronione. Ręczne prace transportowe: Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów należy zapewnić sprzęt pomocniczy zapewniający bezpieczne wykonanie pracy. Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka, chyba, że transport odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie. Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość 4 m lub na odległość powyżej 25 m. Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500 kg. Transport poziomy materiałów, konstrukcji, urządzeń itp. Odbywać się będzie środkami transportu samochodowego istniejącymi drogami. Transport pionowy konstrukcji i urządzeń prowadzony będzie przy użyciu urządzeń dźwigowych. 13

14 5. Uwagi końcowe Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia i uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu prowadzenia robót pozwalającego na etapowe wykonanie zadania. Wykonawca wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu opracowaniach. Wszystkie elementy należy zamawiać po dokonaniu sprawdzenia wymiarów i możliwości montażowych na budowie. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu, a według wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji, nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. Wszystkie urządzenia i elementy montować zgodnie z DTR. Instalacje należy wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5, COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r. 6. Zestawienie elementów. Producentów urządzeń i materiałów wentylacyjnych podano w celu skalkulowania cen do kosztorysu Inwestorskiego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie urządzeń i materiałów wentylacyjnych o parametrach równoważnych lub lepszych od podanych w zestawieniu. Zestawienie elementów instalacji wentylacyjnej. Oznaczenie Opis elementu Szt. m 2 nawiewniki, kratki : N-62 Nawwiewnik laminarny o wydajności nom 900m3/h, wys. 85mm, H13 1 N- 46 Nawiewnik suf. NFA-PB-AN-2a 457x457-H13-8-P-RAL N- 55 Nawiewnik suf. NFA-PB-AN-2a 457x457-H13-8-P-RAL N- 59 Nawiewnik suf. NFA-PB-AN-2a 457x457-H13-8-P-RAL W- 148 Kratka went. KW-PS-1-200x150-RAL W- 153 Kratka went. KWBP-P-300x200-RAL W- 155 Kratka went. KW-1-300x250-RAL W- 166 Kratka went. KWBP-P-300x200-RAL W- 170 Kratka went. KWBP-200x200-RAL W- 176 Kratka went. KWBP-P-300x200-RAL W- 179 Kratka went. KW-P-1-200x200-RAL W- 183 Kratka went. KW-P-1-150x100-RAL W- 188 Kratka went. KW-PS-2-200x150-RAL W- 189 Kratka went. KW-PS-2-200x150-RAL Klapy, urządzenia przeciwpożarowe : Cz- 193 Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/P 300x500/[RST] 1 14

15 N- 26 Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/P 600x400/[RST] 1 W- 138 Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/P 500x400/[RST] 1 W- 184 Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/P 200x200/[BF24-T] 1 W- 192 Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/P 400x500/[BF24-T] 1 Wr- 193 Klapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/P 300x500/[RST] 1 Akcesoria wentylacyjne : N- 300 Przepustnica A/250x160/1-III 1 N- 301 Przepustnica A/250x160/1-III 1 N- 302 Przepustnica A/200x160/1-III 1 N- 303 Przepustnica A/400x200/1-III 1 N- 304 Przepustnica A/400x250/1-III 1 N- 305 Przepustnica A/400x200/1-III 1 W- 177 Przepustnica A/250x200/1-III 1 kanały prostokątne : Cz- 1 Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-500x800 1 Cz- 2 Łuk QBR1v-N-C-600x x m Cz- 3 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X Cz- 4 Łuk QBv-N-C-600x Cz- 5 Podstawa dachowa PDQv-AI-N-C Cz- 6 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X Cz- 7 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X Cz- 8 Łuk QBv-N-C-600x Cz- 9 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Cz- 10 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x x Cz- 11 Klapa rewizyjna IPFQ-RD Cz- 14 Łuk QBv-N-C-300x Cz- 17 Łuk QBv-N-C-400x Cz- 18 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x x400-m Cz- 19 Łuk QBR1v-N-C-940x x m Cz- 194 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Cz- 195 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Cz- 196 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Cz- 197 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Cz- 198 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Cz- 199 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Cz- 200 Odsadzka QPR3v-N-C-300x Cz- 201 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X Cz- 203 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x x N- 1 Łuk QBv-N-C-200x N- 22 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x x400-m200-m N- 23 Tłumik akustyczny SLQv-N-C N- 24 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X N- 25 Łuk QBv-N-C-600x N- 27 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X N- 28 Łuk QBv-N-C-600x N- 29 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X N- 30 Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-600x N- 31 Trójnik TR1v-N-C-600x x N- 32 Trójnik sk.współosiowy TR8v-N-C-500x x N- 33 Tr.orłowy TR3v-N-C-500x

16 N- 34 Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X N- 35 Łuk QBv-N-C-250x N- 36 Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-500x N- 37 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x x N- 38 Odsadzka QPR3v-N-C-250x N- 41 Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X N- 42 Redukcja asym. QPR2v-N-K-435x80-160x250-0-m N- 45 Redukcja asym. QPR2v-N-K-160x x N- 47 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X N- 48 Łuk QBv-N-C-200x N- 49 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X N- 50 Łuk QBv-N-C-200x N- 52 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X N- 53 Trójnik z od.łukowym TR4v-N-C-160x N- 56 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X N- 57 Łuk QBv-N-C-200x N- 58 Redukcja asym. QPR2v-N-C-160x x N- 61 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x x N- 63 Redukcja asym. QPR2v-N-K-200x x200-m N- 65 Kanał wentylacyjny QD-N-K-200X N- 66 Łuk QBv-N-K-200x N- 67 Odsadzka QPR3v-N-C-200x N- 68 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x x N- 69 Klapa rewizyjna IPFQ-RD N- 70 Klapa rewizyjna IPFQ-RD N- 194 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X W- 115 Klapa rewizyjna IPFQ-RD W- 124 Łuk QBR1v-N-C-400x x m W- 125 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X W- 126 Łuk QBv-N-C-500x W- 127 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X W- 128 Tłumik akustyczny SLQv-N-C W- 129 Trójnik TR1v-N-C-400x x W- 130 Odsadzka QPR3v-N-C-400x W- 131 Klapa rewizyjna IPFQ-RD W- 133 Łuk QBv-N-C-400x W- 134 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X W- 135 Łuk QBv-N-C-400x W- 136 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X W- 137 Łuk QBR1v-N-C-500x x W- 139 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X W- 140 Tr.orłowy TR3v-N-C-500x W- 142 Trójnik sk.współosiowy TR8v-N-C-200x x W- 143 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X W- 144 Kolano QBFv-N-C-300x W- 146 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X W- 147 Trójnik TR1v-N-C-400x x W- 149 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X W- 150 Trójnik sk.współosiowy TR8v-N-C-200x x

17 W- 151 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X W- 152 Kolano QBFv-N-C-300x W- 154 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x x W- 156 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X W- 157 Trójnik TR1v-N-C-400x x W- 158 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X W- 160 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X W- 161 Łuk QBv-N-C-200x W- 164 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X W- 165 Kolano QBFv-N-C-300x W- 167 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x x W- 168 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X W- 169 Trójnik TR7v-N-C-200x W- 171 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X W- 172 Trójnik sk.współosiowy TR8v-N-C-200x x W- 173 Zaślepka QESv-N-C-300x W- 174 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X W- 175 Kolano QBFv-N-C-300x W- 178 Trójnik TR1v-N-C-250x x W- 180 Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x x W- 181 Kanał wentylacyjny QD-N-C-150X W- 182 Łuk QBv-N-C-150x W- 185 Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X W- 187 Tr.orłowy TR3v-N-C-200x W- 190 Klapa rewizyjna IPFQ-RD W- 200 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X W- 201 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X W- 202 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X W- 203 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X W- 204 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X Wr- 101 Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-400x800 1 Wr- 102 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X Wr- 103 Łuk QBR1v-N-C-400x x Wr- 104 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Wr- 105 Łuk QBv-N-C-300x Wr- 106 Podstawa dachowa PDQv-AI-N-C Wr- 107 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X Wr- 108 Kanał wentylacyjny QD-N-C-600X Wr- 109 Łuk QBv-N-C-600x Wr- 110 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Wr- 113 Łuk QBv-N-C-300x Wr- 116 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x x Wr- 117 Łuk QBv-N-C-500x Wr- 118 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X Wr- 119 Łuk QBv-N-C-400x Wr- 120 Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X Wr- 121 Łuk QBR1v-N-C-940x x Wr- 192 Klapa rewizyjna IPFQ-RD Wr- 194 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x x Wr- 195 Klapa rewizyjna IPFQ-RD Wr- 196 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Wr- 197 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X

18 Wr- 198 Odsadzka QPR3v-N-C-300x Wr- 199 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Wr- 200 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Wr- 201 Kanał wentylacyjny QD-N-C-300X Wr- 202 Odsadzka QPR3v-N-C-300x Wr- 203 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X Wr- 204 Kanał wentylacyjny QD-N-C-500X Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych: m 2 Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych: m 2 Zestawienie armatury / urządzeń układów hydraulicznych zasilania centrali klimatyzacyjnej. Lp. typ armatury/urządzenia szt. 1 zawór odcinający do wody zimnej ø3/4 1 2 zawór antyskażeniowny EA251 ø3/4 1 3 filtr wody BWT typ UNI DN20, 1 4 zawór kulowy odcinający do wody pitnej ø¾ 2 5 zawór kulowy odcinający o odporności termicznej powyżej 100 o C DN zawór kulow odcinający do inst chłodniczych DN50, 4 7 zawór kulowy odcinający DN32 o odporności termicznej od -10 do 100stC filtr siatkowy DN filtr siatkowy DN32, 1 10 filtr siatkowy DN50, 1 11 zawór stabilizacji przepływu np. HERTZ typ STROMAX GM DN zawór stabilizacji przepływu np. HERTZ typ STROMAX GM DN zawór kryza HERTZ typ STROMAX M DN zawór kryza HERTZ typ STROMAX M DN termo manometry ø80, o zakresie 0-4bar, -10 do 120 o C zawór mieszający liniowy 3D ESBE typ VLE132 DN25 z napędem typ ALB, 2 17 zawór mieszający liniowy 3D ESBE typ VLE132 DN40 z napędem typ ALB, 1 18 zawór regulacyjny ESBE VLE 122 DN 20 z siłownikiem typ ALB 1 19 zawór przełączający 3D ESBE typ VZB152 DN pompa obiegowa WILO STAR-RS 25/4, 1 21 pompa obiegowa WILO TOP-S 30/7, 1 22 wymiennik płytowy lutowany np. ALFA LAWAL typ CB 14, 1 23 naczynie wzbiorcze np. REFLEX NG12, 6bar 1 24 zawór bezpieczeństwa np. SYR 1915 ø1/ zawory odpowietrzające automatyczne np. f. FLAMCO ø¾ 5 26 zaworki spustowe ze złączką do węża ø10mm Opracował: mgr inż. Piotr Boroń spec. instalacyjna PDK/0029/POOS/09 PDK/IS/0201/09

19 Brzozów; styczeń 2012 Oświadczenie (zgodnie z art ust. 4 Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami) Oświadczam, że Projekt Budowlany przedsięwzięcia pt.: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Inwestor: Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. ul. Ks. J Bielawskiego 18, Brzozów Nr działek położonych w Brzozowie: 2473/3, 2473/1. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT mgr inż. Piotr Boroń spec. instalacyjna PDK/0029/POOS/09 PDK/IS/0201/09 19

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania:

Spis zawartości opracowania: Spis zawartości opracowania: 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania. 3. Opis techniczny 4. Specyfikacja elementów wentylacji 5. Część graficzna Rzut piwnic skala 1:50 rys. 1 Rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Przepisy dotyczące instalacji a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.02.75.690 2002-12-16 zm.dz.u.03.33.270 z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. GRUPA 45300000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II Poz. J.m. Ilość Opis elementu Uwagi Układ nawiewno - wywiewny centrali NW1 NW1.1 mb 9 Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 400 NW1.2 szt 2 Redukcja 900 x 400 / 650 x 400 NW1.3 mb 19 Kanał wentylacyjny

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Dane ogólne... 2 2. Podstawy opracowania... 2 3. Zawartość opracowania... 2 4. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.... 2 4.1 Kanały wentylacyjne....

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE Data opracowania: czerwiec 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE OBIEKT: INWESTOR: S.S.Z.O.Z. NAD MATKĄ I DZIECKIEM ul. REYMONYA 8 45-018

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do doboru przyjęto parametry powietrza zewnętrznego: Temperatura suchego termometru +32,0 C Temperatura mokrego

Opis techniczny. Do doboru przyjęto parametry powietrza zewnętrznego: Temperatura suchego termometru +32,0 C Temperatura mokrego Opis techniczny do projektu budowlano wykonawczego wentylacji mechanicznej w przebudowywanym budynku Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie przy ul. Kościuszki 4. 1. Podstawa opracowania Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Instalacja wentylacji (zład wentylacyjny N3/W3) w Sali Audytoryjnej nr 2 i 4 Budynku Dydaktyczno-Badawczego na terenie ATH w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2 Data: 2010-03-09 Kody CPV: 45331200-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1 TECZKA ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż II RYSUNKI Nazwa rysunku Nr rysunku - Rzut piwnic skala :00 Nr I. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 -

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU...5 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI...5 4.1. SIEĆ N-1;W-1...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: TOM V PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z zasilaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 1. Określenie tematu:

Opis techniczny. Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 1. Określenie tematu: Opis techniczny Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1. Określenie tematu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno roboczy instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne 1 Przewody wentylacyjne 1 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do m 2 d.1 0102-05 1800 mm - udział kształtek do 55 % 17.30 m 2 17.300 RAZEM 17.300 2 KNR-W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Obiekt : PRZEBUDOWA FRAGMENTU PAWILONU USŁUGOWEGO NA PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN W KRYZYSIE SKAWINA ul. Popiełuszki 17 Projektował: mgr inż. Dariusz Chmielewski Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Biuro Projektowo-Usługowe WiK Karolina Andraczko ul. Szczecińska 38B, 75-137 Koszalin NIP: 765-144-48-36 REGON: 331408756 tel/fax (094) 347 07 41, kom. 512 386 570, 515 052 229 e-mail: biuro@wik-koszalin.pl,

Bardziej szczegółowo