Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain"

Transkrypt

1 Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Welcome to Britain 1) Warunki ogólne: Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu. Organizatorami II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego są: Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli oraz Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Olszance. 2) Cele konkursu Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych Doskonalenie znajomości języka angielskiego Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego Propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych Umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną Poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii, historii, literaturze i życiu codziennym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii 3) Zasady przeprowadzania konkursu Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej z gminy Podegrodzie. Szkoły podstawowe zgłaszają chęć uczestnictwa drogą elektroniczną wysyłając kartę zgłoszenia uczestnika (w załączniku) 4) Przebieg konkursu: Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli oraz Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Olszance, czyli organizatora konkursu.

2 Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap eliminacje szkolne Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Uczniowie zgłaszają się do konkursu, a nauczyciel zapoznaje ich z regulaminem. Nauczyciel języka angielskiego odpowiada za przeprowadzenie I etapu konkursu. I etap przeprowadza się w szkole zgłoszonej do konkursu Czas trwania testu to 60 minut. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Po zgłoszeniu udziału w konkursie każda szkoła otrzyma pocztą elektroniczną jeden egzemplarz testu, który należy skopiować dla uczestników I etapu oraz wzór protokołu do wypełnienia. Zadania będą udostępnione na dzień przed konkursem. Prace konkursowe uczniów ocenia nauczyciel języka angielskiego uczący w szkole, która przeprowadza I etap konkursu. Szkoła odsyła protokół (w załączniku) z I etapu konkursu do organizatora konkursu pocztą elektroniczną. Protokół powinien zawierać: imiona i nazwiska uczestników, klasę, punktację każdego uczestnika oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za I etap konkursu. Etap II konkurs gminny Do II etapu przechodzą 3 osoby z każdej szkoły, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym. Te osoby będą tworzyć zespół reprezentujący daną szkołę (wspólnie rozwiązują zadania konkursowe). Konkurs będzie się składał z kilku zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie podstawowych sprawności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo). Przykładowe zadania konkursowe: kalambury, literowanie, krzyżówki, rebusy, film video, słuchanie nagrań audio, prawda/fałsz, dobieranie. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu.

3 5) Zakres programowy Zadania konkursowe obejmować będą: Zakres gramatyczny: Zdania twierdzące, przeczące i pytania z czasownikiem to be Zdania twierdzące, przeczące i pytania z czasownikiem to have/have got Zdania oznajmujące, przeczące i pytania z czasownikiem modalnym can Konstrukcja there is/there are Czas teraźniejszy prosty Present Simple Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous Czas przeszły prosty Past Simple Tryb rozkazujący Propozycje i zaproszenia Let's... Would you like to...? What about...? Rady i sugestie: should Słownictwo Kolory; Zwierzęta domowe, dzikie, egzotyczne; Zabawki; Przybory szkolne; Przedmioty szkolne; Rzeczy osobiste; Wyposażenie klasy; Członkowie rodziny; Części ciała i elementy twarzy; Fryzury i kolory włosów; Nazwy ubrań; Produkty żywnościowe; Owoce i żywność; Pomieszczenia w domu; Typy domów; Sprzęty domowe; Komputer i jego osprzęt; Umiejętności umysłowe i ruchowe; Stany emocjonalne i uczucia; Zainteresowania; Muzyka; Programy telewizyjne; Codzienne czynności; Dyscypliny sportowe; by + środki transportu going to dla wyrażenia przyszłości Czasowniki modalne: must, mustn t Przedimki a, an, the Forma dzierżawcza s Przyimki on, in, at Określenia miejsca i czasu Zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące i pytające Liczba mnoga regularna i nieregularna Określniki some, any, no, much, many Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Stopień wyższy i najwyższy przymiotników Zdrowie (pospolite choroby; wizyta u lekarza); Przyjęcie urodzinowe i inne uroczystości i święta; Dni tygodnia, miesiące, pory roku; Pogoda; Miejsca w mieście; Zawody; Środki transportu; Państwa i narodowości; Kosmos; Instrumenty muzyczne ; Liczby;

4 Funkcje i sytuacje: Przedstawianie siebie i członków swojej rodziny Powitania i pożegnania Podawanie danych osobowych: wieku, adresu, daty urodzin, numeru telefonu Literowanie imion Wyrażanie upodobań związanych z jedzeniem i piciem Opisywanie codziennych zajęć Pytanie o cenę Zamawianie posiłków Podawanie narodowości i nazw krajów Określanie miejsca położenia przedmiotów Reagowanie na polecenia Pytanie o pozwolenie Wskazywanie drogi Wyrażanie próśb, podziękowań, przeprosin Podawanie godziny Rozmawianie o ulubionych przedmiotach Wyrażanie podstawowych odczuć i cech Opisywanie ludzi Opisywanie pogody Opisywanie planów wakacyjnych Opisywanie zdolności i umiejętności Nazywanie zawodów Nazywanie dyscyplin sportowych Opisywanie hobby Elementy wiedzy o Wielkiej Brytanii: W I etapie konkursu pytania będą dotyczyć następujących zagadnień: difference between UK, Britain, Great Britain (GB) and the British Isles facts about England - facts about London Union Flag London Tour W II etapie natomiast: Zakres materiału z I etapu oraz: General information about Royal Family Symbols Food and Drink Money Government Sport 5) Nagrody Zespoły, które zdobędą 1, 2 i 3 miejsce w etapie finałowym otrzymają dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom II etapu konkursu zostaną wręczone dyplomy, a także drobne gadżety. Nagrody ufundowane będą przez wydawnictwa językowe oraz sponsorów.

5 6) Jury Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie: mgr Marta Pustułka, mgr Kornelia Potoniec-Szarek oraz jeden nauczyciel ze szkoły biorącej udział w konkursie wyznaczony przez organizatora konkursu. Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej oraz

6 KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU SZKOŁA... ADRES... TELEFON... LICZBA UCZNIÓW... OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ I ETAPU KONKURSU W SZKOLE:... (proszę podać adres, pod który mają być wysyłane informacje zwrotne)...

7 PROTOKÓŁ Z I ETAPU II GMINNEGO KONKURSU Z JEZYKA ANGIELSKIEGO Data: Pełna nazwa szkoły: Adres szkoły: Tel.kontaktowy: szkoły: Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za I etap konkursu: Liczba uczniów zgłoszonych do I etapu konkursu: Imię i nazwisko, klasa uczestnika konkursu, ilość zdobytych punktów:

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawa, 18 maja 2015 Spis treści Wstęp 2 Część I Podstawa prawna 3 Część II Diagnoza stanu kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47 1. Spis treści lekcji... 2 2. Spis treści dialogów... 3 3. Zapis treści lekcji... 5 4. Zapis treści dialogów... 47 5. Czasowniki nieregularne... 65 Wydawnictwo Enset posiadające wyłączne prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1 KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Lektorat języka angielskiego B1 języku angielskim English language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo