Parowy mop. Instrukcja obsługi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parowy mop. Instrukcja obsługi."

Transkrypt

1 Parwy mp. Instrukcja bsługi.

2 Szanwni Państw, Dziękujemy i gratulujemy wybru H2O Steam Mp. Urządzenie t stanwi nwą, bardziej efektywną i higieniczną metdę czyszczenia, niż knwencjnalne metdy. H2O Stam Mp charakteryzuję się wyskim pzimem higienicznści dzięki zamienianiu wdy w parę przy użyciu materiału czyszcząceg zbudwaneg z mikrwłókna, który zwiększa chłnnść. W mmencie kntaktu urządzenia z pwierzchnią pdłgi nieczystści i brud znikają w przeciągu kilu sekund. H2O Steam Mp jest przyjazny śrdwisku, pnieważ zamiast detergentów używa czynnej siły pary wdnej. D urządzenia wlewamy wdę z kranu. Mieszkańcy mający dstęp jedynie d twardej wdy pwinni używać wdy destylwanej dla lepszeg rezultatu. Urządzenie używane pprawnie zabija rztcza i niektóre typy bakterii. Życzymy zadwlenia z dknaneg zakupu!

3 Przed użyciem należy zapznać się z instrukcją bsługi. Używać jedynie w spsób w jaki zalecn. UWAGA! JEŻELI UŻYWASZ H2O DWA RAZY W TYGODNIU LUB CZĘŚCIEJ ZALECA SIĘ WYMIANĘ FILTRA CO 6 MIESIĘCY. W PRZECIWNYM RAZIE URZĄDZENIE ZEPSUJE SIĘ, A USTERKA TA NIE BĘDZIE PODLEGAŁA WARUNKOM REKLAMACJI. JEŻELI STWIERDZISZ, ŻE URZĄDZENIE PRZESTAJE DOKŁADNIE CZYŚCIĆ, W TAKIM PRZYPADKU ZALECA SIĘ WCZEŚNIEJSZĄ WYMIANĘ FILTRA PRZYSTĘPUJ DO PRACY DOPIERO W MOMENCIE ZAPALENIA SIĘ ZIELONEJ LAMPKI. SKONTAKTUJ SIĘ Z PRODUCENTEM POWIERZCHNI, KTÓRĄ CHCESZ WYCZYŚCIĆ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE MOŻE BYĆ ONA CZYSZCZONA ZA POMOCĄ PARY. NIE UMIESZCZAJ W MOPIE DETERGENTÓW ENTÓW CZYSZCZĄCYCH. DODANIE DETERGENTÓW SPRAWI, ŻE FUNKCJONOWANIE URZĄDZENIA NIE BĘDZIE BEZPIECZNE I MOŻE USZKODZIĆ PRZYRZĄD. DO URZĄDZENIA WLEWAJ WODĘ Z KRANU. MIESZKAŃCY MAJĄCY DOSTĘP JEDYNIE DO TWARDEJ WODY POWINNI UŻYWAĆ WODY DESTYLOWANEJ DLA LEPSZEGO REZULTATU. NAKŁADKA PLASTIKOWA (NIEBIESKI TRÓJKĄT).PRZEZNACZONA JEST DO CZYSZCZENIA TEKSTYLNYCH POWIERZCHNI. NIE NALEŻY UŻYWAĆ PLASTIKOWEJ NAKŁADKI DO CZYSZCZENIA PARKIETÓW, LINOLEUM I INNYCH PODOBNYCH POWIERZCHNI PONIEWAŻ SPOWODUJE TO ICH ZNISZCZENIE LUB/I PORYSOWANIE. PLASTIKOWA TRÓJKĄTNA NAKŁADKA POMAGA OSIĄGNĄĆ LEPSZE REZULTATY CZYSZCZENIA WYŁĄCZNIE POWIERZCHNI TEKSTYLNYCH. CZYSZCZENIE LINOLEUM: JEŚLI NAKŁADKI SĄ ZBYT MOKRE MOGĄ ONE ZNISZCZYĆ CZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĘ (MOGĄ SIĘ POJAWIĆ ŚLADY, KTÓRE MOGĄ BYĆ USUNIĘTE PRZEZ POLEROWANIE). RADZIMY UŻYWAĆ MOPA NA LINOLEUM PO WSTĘPNYM PRZEPROWADZENIU PRÓBY NA NIEWIELKIEJ POWIERZCHNI. WYNIK CZYSZCZENIA ZALEŻY OD GRUBOŚCI I WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI CZYSZCZONEJ. OSTROŻNIE CZYŚĆ POWIERZCHNIE DREWNIANE, PARKIETY ORAZ INNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ WŁĄCZONEGO MOPA NA CZYSZCZONEJ POWIERZCHNI PRZEZ DŁUŻSZY CZAS. MOŻE TO USZKODZIĆ CZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĘ LUB DOPROWADZIĆ DO JEJ ODKSZTAŁCENIA. NIE NALEŻY NATOMIAST UŻYWAĆ NA DREWNIANEJ D PODŁODZE, DZE, KTÓREJ ELEMENTY NIE ZOSTAŁY POŁĄCZONE ANI TEŻ POZWALAĆ ABY URZĄDZENIE STAŁO PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU C NA JAKIEJKOLWIEK (LUB INNEJ) POWIERZCHNI. Z POWIERZCHNI, KTÓRE ZOSTAŁY POKRYTE WOSKIEM, W WYNIKU DZIAŁANIA PARY I CIEPŁA WOSK TEN MOŻE ZOSTAĆ USUNIĘTY. UŻYWAJ JEDYNIE AKCESORIA POLECANE PRZEZ PRODUCENTA. UŻYWAJ JEDYNIE W SPOSÓB JAKI ZOSTAŁ OPISANY W INSTRUKCJI.

4 Infrmacje dtyczące bezpieczeństwa. Prszę przeczytać uważnie. Przed użyciem urządzenia czyszcząceg należy przeczytać instrukcję w całści. Ostrzeżenie: niebezpieczeństw pparzenia. Ważne: aby zmniejszyć ryzyk pżaru, prażenia prądem czy urazu: 1. Aby zapewnić ciągłą chrnę przed prażeniem prądem pdłączaj urządzenie wyłącznie d gniazdek z właściwym uziemieniem. 2. Sprawdź czy główne napięcie w sieci dpwiada temu wskazanemu na etykiecie infrmującej, patrz pniżej: V, 60HZ, 1500W V, 50HZ, 1500W 3. Prdukt ten przeznaczny jest d użytku dmweg. 4. Nie używać na wlnym pwietrzu. 5. Nie używaj materiału czyszcząceg. Nie używaj (nie włączaj) bez wdy w zbirniku na wdę 6. W czasie czyszczenia MOP musi pzstawać cały czas w ruchu. Pzstawienie H2O Steam Mp w bezruchu mże spwdwać uszkdzenie czyszcznej pwierzchni. 7. Nie zstawiaj włączneg Mpa bez nadzru. Kiedy urządzenie nie jest używane lub też przed przystąpieniem d przeglądu, Mpa należy wyłączyć, a następnie dłączyć d sieci elektrycznej. 8. Nie pzwól aby urządzenie był używane jak zabawka. Szczególną uwagę należy zwrócić jeśli w pbliżu przebywają dzieci, zwierzęta lub rśliny. 9. Urządzenie t nie jest przeznaczne d użytku przez małe dzieci ani przez sby schrwane bez nadzru. 10. Dzieci pwinny być pd stałą kntrlą tak aby nie bawiły się urządzeniem. 11. Nigdy nie kieruj strumienia pary w kierunku sób, zwierząt, rślin czy sprzętu zawierająceg pdzespły. 12. Nie zanurzaj Mpa w wdzie ani żadnej innej cieczy. 13. Nie używaj jeśli wtyczka lub kabel są uszkdzne. Jeśli Mp nie działa tak jak pwinien, zstał upuszczny lub uszkdzny, pzstawiny zstał na wlnym pwietrzu lub też zstał zanurzny w wdzie, przed pwtórnym użyciem urządzenie należy ddać d dystrybutra. Jeśli kabel elektryczny zstał uszkdzny musi n zstać wymieniny przez prducenta lub sbę wykwalifikwaną aby uniknąć niebezpieczeństwa. 14. Nie ciągnij za kabel, nie nś używając d teg kabla, nie używaj kabla jak uchwytu, nie przytrzaskuj kabla drzwiami, nie przeciągaj kabla p strych krawędziach i rgach. Trzymaj kabel z dala d grących pwierzchni. 15. Nie wciskaj na siłę wtyczki w kntakt. 16. Nie używaj przedłużacza lub ddatkwej wtyczki jeśli nie mają właściwych parametrów technicznych. 17. P użyciu dłącz. Nie dłączaj ciągnąc za kabel. Aby dłączyć chwyć za wtyczkę a nie za kabel. 18. Nie dtykaj wtyczki i Mpa jeśli masz mkre ręce. Nie używaj nie mając na sbie butów. 19. Nie należy wkładać w twry jakichklwiek przedmitów. Nie używaj urządzenia jeśli jakiklwiek twór jest zablkwany. 20. W czasie sprzątania schdów zachwaj szczególną strżnść. 21. Przechwuj w dmu w zimnym i suchym miejscu. 22. Miejsce pracy pwinn być dbrze świetlne. 23. Nigdy nie blkuj twrów parwych ani też nie kładź urządzenia na miękkiej pwierzchni, pnieważ twry parwe mgą zstać zablkwane. Nie dpuszczaj d twrów parwych włókien bawełnianych, włsów i tym pdbnych. 24. Przystępujemy d pracy dpier w mmencie zapalenia się zielnej lampki. 25. Zaleca się aby inne urządzenia dużej mcy nie pracwały na tym samym bwdzie, pnieważ grzi t przeciążeniem.

5 ZACHOWAJ WSKAZÓWKI I STOSUJ SIĘ DO NICH Budwa H2O Steam Mp Budwa Mpa A) uchwyt B) spust C) uchwyt d przenszenia D) zbirnik na wdę E) filtr F) główna część G) dida H) uchwyt na kabel I) kabel elektryczny J) górna część K) materiał czyszczący L) trójkąt M) Miarka na wdę Infrmacje te są przeznaczne dla wykwalifikwaneg elektryka w celu przeglądu: Wskaźniki napięcia: V, 60HZ, 1500W V, 50HZ, 1500W Urządzenie musi być uziemine. D pdłączania używaj tylk dpwiednieg kntaktu, nie próbuj przerywać przewdu uziemiająceg.

6 Instrukcja użycia. Mp H20 jest zaprjektwany aby dkładnie czyścić pwierzchnie pdłgwe, takie jak: marmur, ceramika, linleum, twarde drewn czy parkiet. Uwaga! UŻYWANIE H2O NA PODŁODZE Z DREWNA MOŻE POWODOWAĆ, ŻE SŁOJE W DREWNIE ZACZNĄ SIĘ ROZSZERZAĆ. PODCZAS CZYSZCZENIA WINYLU, LINOLEUM CZY TEZ INNYCH POWIERZCHNI WRAŻLIWYCH NA CIEPŁO NALEŻY SZCZEGÓLNIE UWAŻAĆ. ZBYT DUŻO CIEPŁA MOŻE ROZPUŚCIĆ KLEJ SPAJAJĄCY PODŁOGĘ. DLATEGO TEŻ ZALECA SIĘ ABY PRZED SPRZĄTANIEM PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ NA WYDZIELONEJ POWIERZCHNI. ZALECA SIĘ RÓWNIEŻ ABY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM PODŁOGI I UPEWNIĆ SIĘ CZY DANY MATERIAŁ MOŻE BYĆ Mntaż i użycie. CZYSZCZONY PRZY POMOCY PARY. 1. Przymcuj Mp d głównej części. 2. Przykręć Mp dkładnie przy pmcy małej śrubki Philips Head Screw. 3. Umieść uchwyt w części głównej. 4. Umieść śrubę Large Philips Head w twrze z tyłu głównej części i uchwytu, i przykręć dkładnie. 5. Umieść górną cześć w materiale czyszczącym a następnie aby przymcwać pciągnij za sznurek jedncześnie naciskając przycisk.

7 Uwaga! NIE NALEŻY UŻYWAĆ BEZ MATERIAŁU CZYSZCZĄCEGO 6. Usuń zbirnik na wdę ciągnąc g d góry a następnie d siebie. Następnie wstaw z pwrtem zbirnik na miejsce. 7. Wlej d zbirnika dwie miarki wdy.(maksimum t 800ml, nie przepełniaj) Uwaga! PRZEPEŁNIENIE ZBIORNIKA SPOWODUJE WYCIEKANIE WODY 8. Przekręć uchwyt na kabel zgdnie z ruchem wskazówek zegara i rzwiń kabel a następnie pdłącz g d uziemineg gniazdka. 9. Kiedy urządzenie jest pdłączne dida znajdujące się z przdu zapali się na czerwn. P sekundach dida zmieni barwę na zielną c znacza, że urządzenie jest gtwe d wytwarzania pary. Aby uwlnić parę naciśnij spust znajdujący się na uchwycie.

8 10. Pwli przejedź Mpem nad pwierzchnią, którą chcesz wyczyścić, naciskając jedncześnie spust, który wypuszcza parę. Zaleca się aby przed użyciem Mpa daną pwierzchnię zamieść lup pdkurzać. Uwaga! ABY ODKAZIĆ DANĄ POWIERZCHNIĘ, POZOSTAW NAD NIĄ URZĄDZENIE PRZEZ 8 SEKUND, ALE NIE DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ 15 SEKUND. Zstawienie Mpa na dłuższy czas niż zalecany w nieruchmej pzycji mże spwdwać nagrmadzenie się bladzielny sad. Osad ten mże być usunięty używając prduktu dwapniająceg lub też przy pmcy kilku krpli ctu.( Patrz diagnzwanie i usuwanie usterek) 11. Kiedy mp przestanie wydzielać parę, stanie się t p kł 20 minutach użycia, wyłącz urządzenie. Następnie wyjmij zbirnik na wdę i napełnij je, włącz Mpa i wróć d sprzątania. Ostrzeżenie: nigdy nie używaj Mpa bez wdy. Nigdy nie kieruj pary w kierunku sób i zwierząt. Używaj tylk d pdłóg sklejnych. 12. P skńczeniu używania Mpa dłącz g d sieci elektrycznej, próżnij zbirnik na wdę i strżnie zdejmij materiał czyszczący. Kabel nawiń na uchwyt d teg przeznaczny. Przechwuj w pinwej pzycji w suchym miejscu alb pwieś za hak d teg przeznaczny. Uwaga: materiał czyszczący mże być bardz grący. Nie służy d grzewania. Uwaga! NIE NALEŻY ZBYT DŁUGO CZYŚCIĆ JEDNEJ POWIERZCHNI. WOKÓŁ MIEJSCA CZYSZCZENIA UTWORZĄ SIĘ WTEDY SMUGI WODY POWSTAŁE ZE SKROPLONEJ PARY. Czyszczenie i bsługa techniczna. Uwaga: Przed czyszczeniem i przeglądem dłącz urządzenie d sieci elektrycznej. Nie zanurzaj urządzenia w wdzie. 1. Materiał czyszczący mże być prany w pralce autmatycznej i suszny w suszarce. H2O Mp pwinien być używany jedynie ze specjalnie d teg celu zaprjektwanymi materiałami czyszczącymi i filtrami ( materiały czyszczące i filtry dstępne są u sprzedawcy). 2. Urządzenie przetrzyj miękką szmatką 3. Używając Mpa średni kilka razy w tygdniu najprawdpdbniej już p kilku użyciach pjawi się sad (również w zbirniku). Należy zatem czyścić Mpa przynajmniej raz w miesiącu. Jak czyścić urządzenie z sadu (czyszczenie wewnętrzneg systemu Mpa) a. Wyjmij wtyczkę Mpa z kntaktu b. Wyjmij zbirnik na wdę z urządzenia i napełnij g rztwrem wdy z ctem ( 1 szklanka ctu i 1 szklanka wdy). c. Następnie umieść napełniny zbirnik we właściwym dla nieg miejscu. d. Pzstaw Mpa na kł 40 minut. Mp pwinien być wyłączny i umieszczny na pwierzchni, która nie absrbuje wdy np. płytki ceramiczne. e. Pdłącz H2O i przepuść rztwór przez system (w taki spsób jak przy sprzątaniu). Uwaga: wyknuj t na pwierzchni która nie absrbuje wdy, np. płytki ceramiczne. f. Wyłącz urządzenie i wylej rztwór ze zbirnika wdneg. g. Opłucz zbirnik i napełnij g czystą wdą i tak jak pprzedni przepuść ją przez system urządzenia. h. Upewnij się, że p płukaniu zbirnika i wewnętrzneg systemu urządzenia są ne w pełni czyszczne z ctu. i. Teraz mżesz już kntynuwać dalsze sprzątanie.

9 Diagnzwanie i usuwanie usterek. Prblem Uwaga: przed usunięciem usterki dłącz urządzenie d sieci elektrycznej. Rzwiązanie Dida się nie pali Mp nie wytwarza pary. Na pdłdze pzstał bladzielny sad. Urządzenie przestaje działać Mp przestaje działać i wydaje głśny dźwięk Urządzenie mże wydawać głśny dźwięk pdczas pdłączania d prądu Pdłga jest zbyt mkra W pjemniku na wdę zebrał się sad Upewnij się, czy Mp jest pdłączny d sieci elektrycznej i przełącznik jest włączny. Upewnij się czy wyłącznik jest sprawny. Spróbuj pdłączyć urządzenie d inneg gniazdka. Sprawdź czy zbirnik wdy jest prawidłw zamcwany na H2O Steam Mp. Upewnij się czy w zbirniku na wdę jest dpwiednia ilść płynu-wdy Spwdwane t jest pzstawieniem urządzenia w tej samej pzycji przez dłuższy kres czasu. Mżna t usunąć używając ctu lub prduktu dwapniająceg. Mżna również pdgrzać dany bszar a następnie usunąć sad. Uwaga: należy uważać aby nie przegrzać. Pwdem teg jest niedstateczna ilść wdy w urządzeniu, c uniemżliwia wytwarzanie pary. Głównym pwdem jest t, że zbirnik z wdą nie jest dkładnie dciśnięty d filtra (czywiście musi być dpwiednia ilść wdy w zbirniku) Należy DELIKATNIE pchnąć zbirnik w strnę filtra. W ten spsób wda przedstanie się d urządzenia i będzie n mgł znwu wytwarzać parę. T naturalny prces. Mp musi pbrać wdę. Kiedy urządzenie będzie psiadać dpwiednią ilść wdy, aby zacząć wytwarzać parę, hałas ucichnie. T nrmalne, że para zamienia się w wdę przy kntakcie z chłdniejszą pwierzchnią. Jeśli Mp jest kilkakrtnie przesuwany p danej części pdłgi, jest t naturalne, że będzie na wilgtna/mkra. Nakładki jednrazwe stają się mkre duż szybciej niż nakładki z mikrfibry. Nakładki muszą być regularnie wymieniane. Aby umyć np. 100m2 pdłgi ptrzebne są 2 nakładki, a jeśli pdłga jest bardz zabrudzna ptrzeba będzie nawet większej ilści nakładek, pnieważ urządzenie wytwrzy więcej pary i nakładki szybciej staną się mkre. Mże się t zdarzyć gdy urządzenie nie był d dłuższeg czasu używane lub używane jest częst. Radzimy czyścić Mpa przynajmniej raz w miesiącu. Aby uzyskać dalsze infrmacje przejdź d punktu Czyszczenie i Obsługa Techniczna (pkt. Jak czyścić urządzenie z sadu)

10 Infrmacje dtyczące utylizacji i recyklingu Symbl przekreślneg kłweg kntenera znacza selektywne zbieranie zużyteg sprzętu elektryczneg i elektrniczneg. Wskazuje n na zakaz umieszczania zużyteg sprzętu raz zużytych jeg części składwych wraz z innymi dpadami w pjemnikach na dpady kmunalne. Zgdnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. zużytym sprzęcie elektrycznym i elektrnicznym użytkwnikwi nie wln umieszczać zużyteg sprzętu raz zużytych jeg części składwych wraz z innymi dpadami w pjemnikach na dpady kmunalne. Nieprawidłwe pzbycie się dpadu w pstaci zużyteg sprzętu raz zużytych jeg części składwych mże spwdwać zanieczyszczenie śrdwiska naturalneg raz zagrżenie dla życia i zdrwia ludzi. Szczegółwe infrmacje na temat zagspdarwania zużyteg sprzętu raz zużytych jeg części składwych znajdziesz na strnie raz pd adresem firmy: TV Prmtin Direct ul. Bałtycka Pznań tel

11 GWARANCJA: TV MARKET gwarantuje, że prdukt jest wlny d wad materiałwych jak i usterek technicznych. Gwarancja ta bwiązuje przez 1 rk d daty zakupu (jeżeli reklama nie mówi inaczej). 1. Gwarancja naprawy: Jeżeli prdukt nie działa prawidłw w kresie bjętym gwarancją i jest t spwdwane usterką materiałwą lub techniczną, TV Market zastrzega sbie praw d jeg naprawy na kszt własny z uwzględnieniem pniższych graniczeń lub wymianę na nwy. Usługa naprawy będzie bejmwała wszelkie niezbędne czynnści jak również kszt części zamiennych. 2. Ograniczenia: Gwarancja nie zstanie uwzględnina i będzie unieważnina, jeżeli prdukt nie zstanie zapakwany w dpwiedni spsób, a w czasie transprtu ulegnie uszkdzeniu. Naprawa lub wymiana prduktu następuje tylk i wyłącznie na pdstawie dwdu zakupu (faktura). TV MARKET nie pnsi dpwiedzialnści za zdarzenia wynikające z nieprawidłweg użytkwania prduktu również w stsunku d sób trzecich. 3. W jaki spsób krzystać z usług serwiswych: W przypadku przesłania prduktu d naprawy, należy zapakwać g w spsób zabezpieczający przed uszkdzeniem w czasie transprtu, jak również w miarę mżliwści załączyć infrmację pisującą przyczynę reklamacji. 4. Zwrtu twaru mżna dknać jedynie dsyłając twar wraz z ryginalną fakturą raz ryginalnym pakwaniem. 5. Gwarancja na akumulatry: Gwarancja na akumulatry bwiązuje przez 6 miesięcy d daty trzymania przesyłki. ZWROTU TOWARU (uwaga: twar nie mże nsić śladów użytkwania; musi być w ryginalnym pakwaniu) MOŻNA DOKONAĆ W PRZECIĄGU 10 DNI OD DATY OTRZYMANIA PRZESYŁKI.* *Infrmacja ta nie dtyczy twarów zakupinych w sklepie- na miejscu- ze względu na mżliwść zapznania się z prduktem. Twary zakupine w sklepie nie pdlegają zwrtwi. Przesyłkę należy kierwać na pniższy adres: TV MARKET Ul. Bałtycka Pznań 6. Reklamacje należy kierwać na adres: TV MARKET Ul. Bałtycka Pznań Wadą nie jest zmiana, której pwdem jest naturalne zużycie, niewłaściwe użytkwanie, niedstateczna pielęgnacja, naturalne zmiany materiału, z któreg twar zstał wyprdukwany lub uszkdzenie spwdwane przez użytkwnika bądź sby trzecie. Wady te nie pdlegają reklamacji. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ, REKLAMACJE I ZWROTY PROSIMY WYSYŁAĆ NA WŁASNY KOSZT, Z FAKTURĄ ZAKUPU ORAZ OPISEM PRZYCZYNY REKLAMACJI KIERUJĄC NA WYŻEJ PODANY ADRES. PACZKI ZA POBRANIEM LUB NA KOSZT ODBIORCY NIE SĄ ODBIERANE PRZEZ TV MARKET!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia.

ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia. ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110 Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia. 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podczas używania urządzeń elektrycznych, podstawy bezpieczeństwa powinny zawsze zostać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Avair MIST

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Avair MIST Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Avair MIST Instrukcja użytkowania (wersja 1.0) Strona 1/9 1 Przed pierwszym użyciem 1.1 Dlaczego nawilżać powietrze? Pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach może być nie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo