TG-450. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TG-450. INSTRUKCJA OBSŁUGI www.franklin.com"

Transkrypt

1 TG-450 INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 UMOWA LICENCYJNA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ. KORZYSTANIE Z PRODUKTU JEST UWARUNKOWANE PRZYJĘCIEM WARUNKÓW LICENCJI. JEŻELI NABYWCA NIE ZGADZA SIĘ NA TE WARUNKI, MOŻE ZWRÓCIĆ PAKIET WRAZ Z DOWODEM KUPNA DO PUNKTU NABYCIA, W CELU UZYSKANIA ZWROTU CENY ZAKUPU. PRODUKT oznacza oprogramowanie i dokumentację znajdującą się w pakiecie, zaś FRANKLIN oznacza firmę Franklin Electronic Publishers, Inc. OGRANICZONA LICENCJA NA UŻYTKOWANIE Wszystkie prawa do WYROBU pozostają własnością firmy FRANKLIN. Na mocy zakupu FRANKLIN udziela nabywcy osobistej i niewyłącznej licencji na używanie PRODUKTU. Nabywcy nie wolno sporządzać kopii PRODUKTU ani przechowanych w nim danych, zarówno w postaci elektronicznej, jak i drukowanej. Sporządzanie kopii stanowi naruszenie odnośnych przepisów prawa autorskiego. Ponadto nie wolno modyfikować, przystosowywać, rozkładać, dekompilować, dokonywać przekładu, tworzyć wytworów

3 pochodnych ani dokonywać odwrócenia procesu inżynierskiego w dowolny sposób. Nie wolno eksportować ani re-eksportować PRODUKTU bezpośrednio ani pośrednio w sposób niezgodny z odnośnymi przepisami administracyjnymi. PRODUKT zawiera poufne, zastrzeżone informacje firmy FRANKLIN, zaś nabywca zgadza się podjąć kroki wystarczające, aby ochronić PRODUKT przed ich nieuprawnionym ujawnieniem lub użytkowaniem. Licencja jest ważna do odwołania. Licencja zostaje odwołana niezwłocznie i bez zapowiedzi ze strony firmy FRANKLIN, jeżeli nabywca nie spełnia któregokolwiek z jej postanowień.

4 Objaśnienia Przycisków FUNKCJE PRZYCISKÓW Tłumacz. W trybie Tłumacz przełącznik między tłumaczonymi językami. Tłumaczenie fraz językowych Baza danych Kalkulator Przelicznik Czas lokalny/czas światowy Gry Włącznik/wyłącznik główny Znaki specjalne Ustawienia Duże litery

5 Powrót do wyświetlania początkowego. Tłumacz - kasowanie napisanych liter. Kalkulator - kasowanie wprowadzonych danych. Przelicznik, Baza danych, Gry - powrót do głównego menu. Wprowadzanie dostępnych akcentów Cofa kursor jeden krok w tył. Tłumacz - kasowanie ostatniej litery Wprowadzenie odstępu. Przewijanie stron menu. Zatwierdzenie działania PRZYCISKI KIERUNKOWE Przesuwanie kursora w wybranym kierunku Przejście da następnego hasła Przejście do poprzedniego hasła

6 PRZYCISKI KALKULATORA Q-P Przyciski numeryczne A(1/x) Odwrotność liczby S(Ăx) Pierwiastek kwadratowy D(x 2 ) Kwadrat liczby F(%) Procent G(.) Przecinek dziesiętny H(+)/J(-) Dodawanie, odejmowanie K(x)/L(Ö) Mnożenie, dzielenie Z(±) Zmiana znaku liczby X(M+) Dodaje wprowadzoną liczbę do pamięci C(M-) Odejmuje wprowadzona liczbę od pamięci V(MR) Wywołanie pamięci B(MC) Kasowanie pamięci

7 CZYNNOŚCI WSTĘPNE WKŁADANIE/WYMIANA BATERII Urządzenie to zasilane jest dwoma bateriami litowymi typu CR2032. UWAGA: jeżeli baterie wyczerpią się całkowicie lub wymiana będzie trwała dłużej niż 1 min. - wszystkie wprowadzone przez użytkownika dane zostaną skasowane. Należy zawsze mieć zapisane ważne informacje. 1. Wyłączyć urządzenie. 2. Lekko odciągnąć zatrzask pokrywy baterii i przewracając urządzenie odrzucić pokrywę. Nie używać siły do otwarcia pokrywy. 3. Wyjąć zużyte baterie, a na ich miejsce włożyć nowe - znakiem + do góry. 4. Zamknąć pokrywę baterii. USTALENIE/ZMIANA JĘZYKA KOMUNIKATÓW Na początku należy ustalić język komunikatów tzn. języka, w którym w wyświetlaczu będą pojawiały się wszelkie instrukcje oraz pozycje menu.

8 Wcisnąć literę żądanego języka: E-angielski, F- francuski, D-niemiecki, I-włoski, S-hiszpański, N- holenderski, P-portugalski, R-rosyjski, C-czeski, M-węgierski, O-polski, T-turecki. Aby zmienić język komunikatów postępować następująco: 1. Przycisnąć. 2. Wcisnąć aby zaznaczyć Język komunikatów. Wcisnąć. 3. Wcisnąć aby wybrać żądany język. 4. Wcisnąć. USTAWIENIE JĘZYKÓW TŁUMACZENIA Język z którego tłumaczymy (Z:) - wprowadzamy słowa do tłumaczenia. Język na który tłumaczymy (Na:) - otrzymujemy przetłumaczone słowo. 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć aby zatwierdzić Język.

9 Język Z: miga. 3. Wciskać lub aby wybrać język z którego chcemy tłumaczyć. Wcisnąć lub. Język Na: miga. 4. Wciskać lub aby wybrać język na który chcemy tłumaczyć. Wcisnąć. 5. Wciskając przycisk można przełączać się między językiem tłumaczonym i językiem na który tłumaczymy. USTAWIENIA Możemy sami ustawić odpowiedni kontrast wyświetlacza, czas autowyłączenia (gdy nie jest używany) i wielkość liter. 1. Wcisnąć. 2. Wciskać lub aby zaznaczyć zmieniany parametr. Wcisnąć.

10 3. Posługując się przyciskami kursora ustawić żądany parametr. 4. Wcisnąć aby zatwierdzić wybór. Wcisnąć, aby powrócić do poprzednich ustawień. 5. Wcisnąć aby powrócić do ekranu Tłumacza. ZEGAR Zegar pozwala na ustawienie czasu lokalnego i przeglądanie czasu w 45 miastach na świecie. Na początku należy ustawić czas lokalny ponieważ na nim bazuje czas w innych miastach świata. USTAWIANIE CZASU LOKALNEGO 1. Wcisnąć wyświetlona będzie nazwa głównego miasta dla twojego czasu lokalnego. 2. Wcisnąć S aby rozpocząć ustawianie czasu.

11 3. Wcisnąć aby wybrać Format czasu. Wciskać lub aby wybrać żądany format wyświetlania czasu i daty. Wcisnąć. 4. Wcisnąć aby ustawić czas letni/zimowy. Wcisnąć. Wciskać lub aby wybrać odpowiedni czas. Wcisnąć. 5. Wcisnąć aby ustawić godzinę i minuty. Wcisnąć. Miga godzina. Posługując się lub ustawić prawidłową godzinę. Wcisnąć aby ustawić minuty. Minuty migają. Posługując się lub ustawić prawidłowe minuty. Wcisnąć aby zatwierdzić ustawienie. 6. Wcisnąć aby ustawić prawidłową datę. Wcisnąć.

12 Zmieniany parametr miga. Posługując się lub ustawić prawidłową wartość. Używając lub ustawić w analogiczny sposób pozostałe wartości. Wcisnąć zatwierdzić ustawienia. aby 7. Wcisnąć aby ustawić miasto czasu lokalnego. Posługując się lub wybrać żądane miasto. Wcisnąć. 8. Wcisnąć lub aby zakończyć ustawianie czasu i daty. PRZEGLĄDANIE CZASU ŚWIATOWEGO 1. Wcisnąć w momencie wyświetlania lokalnego miasta. 2. Wciskać lub aby zobaczyć czas i datę w jednym z wybranych miast na świecie.

13 NAZWA MIASTA SKRÓT NAZWY NAZWA MIASTA SKRÓT NAZWY LONDYN LON SINGAPUR SIN LIZBONA LIS TOKIO TYO PARYŻ PAR ADELAIDA ADL BERLIN BER SYDNEY SYD RZYM ROM GUAM GUM AMSTERDAM AMS NOUMEA NOU BARCELONA BCN WELLINGTON WLG MADRYD MAD AUCKLAND AKL BRUKSELA BRU TONGA TNG HELSINKI HEL WYSPY MIDWAY MID KAIR CAI HONOLULU HNL MOSKWA MOW ANCHORAGE ANC RIJAD RUH LOS ANGELES LAX TEHERAN THR DENVER DEN DUBAI DXB CHICAGO CHI KABUL KBL NEW YORK NYC KARACZI KHI TORONTO YYZ DELHI DEL CARACAS CCS DHAKA DAC RIO DE JANEIRO RIO YANGON RGN ŚRODK. ATLANTYK MAT BANGKOK BKK FERNANDO DE NOAH FER PEKIN BEI AZORY AZO HONG KONG HKG Można ustawić wybrane miasto na świecie, którego czas i data będą pokazywane zaraz po czasie i mieście lokalnym. 1. Wcisnąć aż ukaże się miasto na świecie. 2. Wcisnąć S aby przejść do trybu ustawiania. 3. Wciskać ustawić obce miasto na świecie. Wcisnąć.

14 Wciskać lub aby wybrać żądane miasto. Wcisnąć aby zatwierdzić. 4. Wcisnąć lub aby zakończyć ustawianie. TŁUMACZENIE WYRAZÓW Możemy używać tego urządzenia do tłumaczenia wyrazów z wybranego języka na żądany. Wcisnąć aby przełączyć na język, który chcemy tłumaczyć. Zmiany tej możemy dokonać w dowolnym momencie. Wybór języków opisany jest w dziale Ustawienia. 1. Wcisnąć aby wyświetlić ekran Tłumacza. Język, który się pojawi w wyświetlaczu będzie tym z którego chcemy tłumaczyć. 2. Napisać wyraz, który chcemy przetłumaczyć. Można dopisać akcenty, duże litery i inne znaki, jednak nie są one konieczne do znalezienia właściwego wyrazu.

15 Aby postawić akcent należy najpierw napisać literę, a następnie wciskając przycisk i dopisać żądany akcent.. Aby dopisać znaki interpunkcyjne należy najpierw napisać literę, a następnie wciskając przycisk znak. dopisać żądany 3. Wcisnąć. Na wyświetlaczu miga symbol poszukiwania, a następnie ukazuje się lista wyrazów lub zwrotów. 4. Posługując się lub zaznaczyć wybrany wyraz lub frazę i wcisnąć wyświetlić tłumaczenie. aby Jeżeli tłumaczenie zajmuje więcej niż jeden ekran wyświetlacza należy użyć przycisku lub tłumaczenia. w celu odczytania całości

16 5. Wciśnij aby powrócić do listy. 6. Wciśnij aby zacząć wyszukiwanie tłumaczenia nowego wyrazu. TŁUMACZENIE WYRAŻEŃ Wyrażenia są wypisane w języku (ustawionym) z którego chcemy tłumaczyć. Aby znależć tłumaczenie naleźy. 1. Wcisnąć. 2. Używając lub zaznaczyć wybraną kategorię wyrażeń i wcisnąć. W momencie wyświetlania kategorii wyrażeń możemy pisząc pierwszą literę lub cały wyraz przejść bezpośrednio do tej kategorii. Na wyświetlaczu pojawia się wówczas ramka z wpisywaną do niej literą lub wyrażeniem. 3. Używając lub zaznaczyć wybrane wyrażenie, a następnie wcisnąć wyświetlić tłumaczenie. aby

17 Możemy napisać pierwszą literę lub całe wyrażenie aby bezpośrednio przejść do poszukiwanego wyrażenia. 4. Wcisnąć aby wyświetlić tłumaczenie. Jeżeli tłumaczenie zajmuje więcej niż jeden ekran wyświetlacza należy użyć przycisku lub tłumaczenie. aby zobaczyć całe 5. Wcisnąć aby powrócić do listy wyrażeń. 6. Wcisnąć aby powrócić do menu wyrażeń. Wcisnąć Tłumacza. aby powrócić do ekranu BAZA DANYCH Urządzenie to posiada bazę danych, w której możemy zapamiętać do 100 nazw/nazwisk i telefonów. Ilość zapamiętanych pozycji zależy od ilości liter i cyfr w każdej z nich.

18 WPROWADZANIE DANYCH 1. Wcisnąć. 2. Używając przycisku zaznaczyć Nowy wpis, a następnie wcisnąć. 3. Wpisać nazwę/nazwisko i wcisnąć. Każda nazwa może zawierać do 30 znaków włączając odstępy. Nazwa wpisywana jest dużymi literami. Niemożliwe jest wpisywanie akcentów. Aby skasować wpisywaną literę należy przycisnąć. 4. Używając przycisków numerycznych wpisać numer telefonu, a następnie wcisnąć aby zapamiętać wprowadzone dane. Uwaga: nie można wpisywać liter w miejscu numeru telefonu.

19 UWAGA: dane przechowywane są w pamięci tak długo jak długa jest żywotność baterii. Jeżeli baterie się wyczerpią, wpisane dane zostaną utracone. Należy zawsze mieć zapisane ważne informacje! PRZEGLĄDANIE BAZY DANYCH 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć aby zaznaczyć przegląd danych. 3. Należy użyć przycisków lub lub wpisać pierwszą literę nazwy/nazwiska, którą chcemy zobaczyć. 4. Wcisnąć aby obejrzeć wpis. ZMIANA WPISU W BAZIE DANYCH 1. Wcisnąć. 2. Wciskać wybrać Zmień wpis.

20 3. Wcisnąć lub aby zaznaczyć pozycję do zmiany. Wcisnąć. 4. Zmienić nazwę i wcisnąć aby zmienić numer telefonu. 5. Zmienić numer. Wcisnąć aby zapamiętać zmiany. Wcisnąć aby powrócić do menu Bazy danych bez zapamiętywania zmian. KASOWANIE WPISU W BAZIE DANYCH 1. Wcisnąć. 2. Wciskać aby wybrać Skasuj wpis. 3. Wcisnąć lub aby zaznaczyć wpis, który chcemy skasować. Wcisnąć. 4. Wcisnąć T aby skasować wpis lub N aby zrezygnować z kasowania.

21 Uwaga: polecenia T i N zmieniają się wraz ze zmianą języka komunikatów. KASOWANIE WSZYSTKICH WPISÓW W BAZIE DANYCH UWAGA: funkcja ta kasuje bezpowrotnie wszystkie wpisy w Bazie Danych. 1. Wcisnąć. 2. Używając przycisku wybrać Usuń wszystkie dane ). Wcisnąć. 3. Wcisnąć T aby skasować dane lub N aby zrezygnować z kasowania. HASŁO ZABEZPIECZAJĄCE Można zabezpieczyć wpisane dane hasłem, będzie ono wymagane zawsze kiedy będziemy chcieli skorzystać z Bazy Danych. UWAGA: po wprowadzeniu hasła konieczne jest wprowadzanie go za każdym razem gdy chcemy korzystać z Bazy Danych. Hasło należy zapisać i przechowywać w znanym sobie miejscu.

22 Jeżeli zapomnimy hasła urządzenie należy zresetować aby mieć dostęp do Bazy Danych. Aby zresetować urządzenie należy wcisnąć przycisk RESET na spodniej części urządzenia. Należy użyć wąskiego cienkiego przedmiotu. Jeżeli urządzenie nie powróci do swoich pierwotnych ustawień należy wyjąć baterie, odczekać 2 minuty i włożyć je ponownie. UWAGA: resetowanie urządzenia kasuje wszelkie wprowadzone przez użytkownika informacje! USTALENIE HASŁA 1. Wcisnąć. 2. Używając wybrać Ustal hasło. Wcisnąć. 3. Wpisać hasło (max. 8 liter). Wcisnąć. Natychmiast wpisz hasło po raz drugi. 4. Potwierdzić hasło. 5. Wcisnąć aby zatwierdzić i uaktywnić haslo.

23 Aby sprawdzić hasło należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk Bazy Danych, wpisać hasło i wcisnąć. W celu skasowania hasła należy powtórzyć czynności 1 i 2 (jak przy wprowadzaniu) i kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis Wpisz nowe hasło wcisnąć zostanie skasowane.. Hasło KALKULATOR OBLICZENIA 1. Wcisnąć. 2. Wpisać liczbę (max. 10 cyfr). 3. Wcisnąć przycisk działania, które chcemy wykonać H(+)-dodawanie, J(-)- odejmowanie, K(x)-mnożenie, L( )- dzielenie).

24 4. Wpisać następną liczbę. 5. Wcisnąć. Aby powtórzyć to samo działanie wcisnąć ponownie. 6. Wcisnąć aby skasować bieżące działanie. PAMIĘĆ KALKULATORA 1. Wykonać działanie lub wpisać liczbę. 2. Aby dodać liczbę pokazaną w wyświetlaczu do liczby w pamięci, wcisnąć X(M+). Aby odjąć liczbę pokazaną w wyświetlaczu od liczby w pamięci, wcisnąć C(M-). Wskażnik M w wyświetlaczu sygnalizuje, że w pamięci są przechowywane liczby. 3. Aby wyświetlić zawartość pamięci, wcisnąć V(MR). 4. Aby wyczyścić pamięć, wcisnąć B(MC).

25 PRZELICZNIK Przelicznik pozwala na szybkie przeliczanie miar i wag oraz walut. PRZELICZNIK MIAR I WAG (ANGIELSKICH I AMERYKAŃSKICH) NA SYSTEM METRYCZNY 1. Wcisnąć. 2. Wciskać lub aby wybrać kategorię. Wcisnąć. Jeżeli w danej kategorii jest kilka parametrów należy powtórzyć czynności pkt Wpisać wartość jednego z parametrów. Wciskać lub aby poruszać się między wartościami. Wcisnąć skasować wpisanżą liczbę. aby 4. Wcisnąć aby przeliczyć wartości. 5. Po zakończeniu przeliczania, wcisnąć.

26 PRZELICZNIK WALUT. 1. Wcisnąć. 2. Wciskając wybrać Waluty. Wcisnąć. 3. Wprowadzić kurs waluty. Kurs podajemy jako wartość obcej waluty w stosunku do jednostki rodzimej waluty. 4. Wprowadzić sumę waluty rodzimej lub obcej. Wciskać lub aby poruszać się między pozycjami. Wcisnąć wykasować wprowadzoną liczbę. aby 5. Wcisnąć aby przeliczyć wartości. PRZELICZNIK EURO Możemy przeliczyć kwoty Euro na 12 narodowych walut (państwa UE) lub odwrotnie. Kursy jednostkowe zatwierdzone zostały przez Radę UE i są podane w tabeli.

27 1 EURO = BEF (FRANK BELGIJSKI) = DEM (MARKA NIEMIECKA) = ESP (PESETA HISZPAŃSKA) = FRF (FRNK FRANCUSKI) = IEP (FUNT IRLANDZKI) = ITL (LIR WŁOSKI) = LUF (FRANK LUKSEMBURSKI) = NLG (GULDEN HOLENDERSKI) = ATS (SZYLING AUSTRIACKI) = PTE (ESCUDO PORTUGALSKIE) = FIM (MARKA FIŃSKA) = GRD (DRACHMA GRECKA) 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć aby wybrać przeliczanie Euro. 3. Używając lub wybrać rodzaj przeliczenia i wcisnąć. 4. Wpisać kwotę i wcisnąć. Wcisnąć N(INV) aby zmienić kierunek przeliczania.

28 5. Wcisnąć aby przejść do przeliczania innej waluty. 6. Wcisnąć aby powrócić do Tłumacza. GRY Mamy do wyboru 5 gier: szubienica, test, szansa, pamięć i mistrz klawiatury. WYBÓR GRY 1. Wcisnąć. 2. Używając lub wybrać grę. 3. Wcisnąć. WYBÓR POZIOMU TRUDNOŚCI GRY Możemy wybierać różne poziomy trudności gry: początkujący, średni, zaawansowany, ekspert lub mistrz. 1. Wcisnąć.

29 2. Używając wybrać Ustawienia gry. Wcisnąć. 3. Posługując się lub wybrać żądany poziom trudności i wcisnąć. 4. Wcisnąć aby powrócić do listy gier. SZUBIENICA Odgadywanie ukrytego słowa, litera po literze. Litery odgadywanego słowa ukryte są pod znakami zapytania. Litery do odgadnięcia pokazywane są jako #. 1. Wybrać grę Szubienica. 2. Wpisywać zgadywane litery ukrytego słowa. Jeżeli litera jest prawidłowa pokazuje się zamiast znaku zapytania. Jeżeli nieprawidłowa pokazuje się zamiast #, a na wyświetlaczu pojawia się fragment wisielca. 3. Wcisnąć aby zobaczyć prawidłowe słowo i zakończyć grę.

30 4. Wcisnąć aby ponownie rozpocząć grę. TEST Test sprawdza znajomość słów w obcym języku. Uwaga: należy wybrać języki (z którego, i na jaki tłumaczymy) przed rozpoczęciem gry (Ustawienia). 1. Wybrać grę Test. Wyraz lub wyrażenie pojawi się na wyświetlaczu. 2. Zgadnij tłumaczenie pokazanego wyrazu. 3. Wcisnąć aby sprawdzić poprawność tłumaczenia. 4. Wcisnąć aby zagrać ponownie. Szansa 1 Wybierz grę Szansa. Pojawia się komunikat: wybierz (set) (1-9) i 6 miga aby wskazać liczbę która jest ustawiana.

31 2. Wcisnąć aby wybrać 6, lub wciskać lub aby wybrać dowolny numer Wcisnąć ponownie. Teraz można wybrać najwyższą liczbę, która musi być równa lub mniejsza od Aby wybrać max. liczbę wciskać lub. 5. Naciskać - powtarzając, aby zobaczyć nowe zestawy liczb. 6. Wcisnąć aby usunąć wybór i zacząć nową grę lub gier. aby powrócić do listy Pamięć Jak sugeruje nazwa, gra ta sprawdza twoją pamięć. Gra posiada pięć poziomów trudności z wzrastającą ilością ukrytych liczb: początkujący- 4, średni-6, zaawansowany-8, ekspert-10 i mistrz- 12.

32 1. Wybierz grę Pamięć. 2. Wciskać przyciski kursora aby przechodzić do kolejnych ukrytych liczb. Przycisk ujawnia ukrytą liczbę. Po chwili ona znów znika. 3. Kontynuując odsłanianie kolejnych staramy się znaleźć dwie jednakowe. Gdy obydwie jednakowe liczby są odkryta - pozostają widoczne. Gra kończy się gdy odsłonięte zostają wszystkie pary liczb. 4. Wcisnąć lub aby powrócić do listy gier. Mistrz klawiatury Ta gra sprawdza twoją znajomość klawiatury oraz refleks. Litery przesuwają się pojedynczo w wyświetlaczu. Gra polega na szybkim odnalezieniu i przyciśnięciu klawisza przesuwającej się litery. 5 poziomów szybkości. 1. Wybierz grę Mistrz klawiatury. 2. Naciśnij klawisz litery, która przesuwa się w wyświetlaczu.

33 Jeżeli wciśnięty został właściwy klawisz - litera znika. Kiedy w wyświetlaczu pozostaje 20 liter, gra jest skończona. 3. Wcisnąć aby zagrać ponownie. RESETOWANIE TG-450 Jeżeli klawiatura źle funkcjonuje, lub w wyświetlaczu pojawiają się nieoczekiwane błędy należy system TG-450 zresetować. 1. Przytrzymać wciśnięty przycisk i jednocześnie wcisnąć wyłącznik główny. Jeżeli ta czynność niczego nie zmieni należy wykonać czynności wg pkt Cienkim przedmiotem wcisnąć przycisk RESET, znajdujący się na dolnej pokrywie urządzenia. UWAGA: silne wciśnięcie przycisku RESET może spowodować uszkodzenie urządzenia. Resetowanie kasuje wszelkie dane wprowadzone przez użytkownika.

34 DANE TECHNICZNE Model: TG-450 Zasilanie: 2 x CR-2032 (litowa) Wymiary: 12,7x7,8x1,7 cm Waga: 99 g ISBN CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE W celu oczyszczenia urządzenia, nanieść łagodny płyn do mycia szyb na miękką szmatkę i przetrzeć jego powierzchnie. Nie pryskać płynem bezpośrednio na produkt. Nie należy używać ani przechowywać produktu w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur, w wilgotnym otoczeniu lub w innych niesprzyjających warunkach. W przypadku problemów z produktem należy kierować się gwarancją Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J USA. Wszystkie prawa zastrzeżone. URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO JEST DO PRACY W WARUNKACH DOMOWYCH LUB BIUROWYCH.

35 PRZEPISY FCC. Urządzenie to zostało zaprojektowane i sprawdzone zgodnie z warunkami obowiązującymi dla Klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Urządzenie to korzysta i może wysyłać fale radiowe i jeśli nie jest obsługiwane i używane zgodnie z instrukcją może powodować zakłócenia fal radiowych. Jakkolwiek nie jest to gwarancją, urządzenie to nie powoduje zakłóceń w pracy indywidualnych urządzeń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane indywidualnymi przeróbkami. Każda modyfikacja urządzenia wymaga zgody producenta. Urządzenie może zmienić swoje działanie pod wpływem wyładowań elektrostatycznych. Aby przywrócić jego normalne działanie należy je zresetować, wyłączyć lub wyjąć i ponownie włożyć (lub wymienić) baterie.

36 OGRANICZONA GWARANCJA (UE i Szwajcaria) Produkt ten, z wyjątkiem baterii i wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) gwarantowany jest przez firmę FRANKLIN przez okres dwóch lat od daty zakupu razie usterek spowodowanych wadą wykonania lub użytych materiałów, zostanie on bezpłatnie naprawiony lub wymieniony. Produkty zakupione poza UE i Szwajcarią zwracane w ramach gwarancji, należy zwracać do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu i opisem usterki. Jeżeli nie zostanie przedstawiony dowód zakupu, wszelkie naprawy będą odpłatne. Gwarancja wyrażnie wyklucza usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przypadkowym uszkodzeniem lub normalnym zużyciem. Niniejsza gwarancja nie zmienia przewidzianych prawem uprawnień użytkownika.

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI POL Większy wybór instrukcji dostępny jest na stronie www.ectaco.com/support/manuals ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

KASA REJESTRUJĄCA. ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA. Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd.

KASA REJESTRUJĄCA. ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA. Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd. KASA REJESTRUJĄCA ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd. Wyłączny Dystrybutor marki ACLAS: ACLAS Polska Sp. z o.o. aclas@aclas-polska.pl www.aclas-polska.pl

Bardziej szczegółowo

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Partner, itravl, jetbook, LingvoSoft, Language Teacher, Lingvobit,

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Siemens. Życzymy przyjemnego użytkowania i satysfakcji z nabycia. Czytając uważnie ten przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wersja 1.0, Język polski

Instrukcja obsługi. wersja 1.0, Język polski 0 0 40 50 Instrukcja obsługi wersja.0, DISTO TM pro 4 / pro 4 Ręczny dalmierz laserowy Oznaczenie produktu Używane symbole Gratulujemy Ci zakupu dalmierza laserowego DISTO Produkty firmy Leica Geosystems

Bardziej szczegółowo

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU Spis treści WSTĘP od autorów...6 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RC-HANDEL / HANDEL 2000...6 1.1. Wymagania programu HANDEL 2000...6 1.2. Wymagania programu RC-HANDEL...6 1.3. Instalacja programu HANDEL 2000...7

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66 Wydanie 5 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-343 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik GPSMAP 278 odbiornik Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 lub (800) 800.1020 Fax

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo