12-językowy tłumacz Global Translator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12-językowy tłumacz Global Translator"

Transkrypt

1 12-językowy tłumacz Global Translator Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi zasadami bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Uwaga: W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci, należy najpierw przeczytać im niniejszą instrukcję obsługi i monitorować pracę dziecka z urządzeniem. Niestosowanie się do powyższych wskazówek może spowodować obrażenia. Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, ponieważ zawiera ważne informacje. Środki Ostrożności dotyczące Baterii Urządzenie jest zasilane jedną 3-woltową baterią litową typu CR2032. Baterii innych niż akumulatorowe nie należy ładować. Nie należy ładować baterii dołączonych do urządzenia. Przed rozpoczęciem ładowania baterii, należy je usunąć z urządzenia. Baterie akumulatorowe powinny być ładowane wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz nowych i zużytych baterii. Urządzenia zasilające nie powinny powodować zwarcia. Instrukcja Obsługi M-513 Nie należy narażać baterii na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury ani próbować rozkładać je na części. Postępuj według wskazówek producenta dotyczących użycia baterii. Zawsze usuwaj słabą lub zużytą baterię z urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego wyciekiem baterii, wymieniaj baterię lub baterie raz na dwa lata niezależnie od intensywności korzystania z urządzenia. W przypadku wycieku baterii może dojść do jej uszkodzenia. Natychmiast wyczyść komorę na baterie unikając kontaktu ze skórą. Baterie należy przechowywać z dala od małych dzieci. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Dbałość o Urządzenie Nasze urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było lekkie, kompaktowe i trwałe. Jednak, jak wszystkie urządzenia elektroniczne, należy je traktować z pewną ostrożnością. Wywieranie nadmiernego nacisku na urządzenie lub uderzanie nim o inne przedmioty może spowodować jego uszkodzenie. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, prosimy: Opuścić klapkę urządzenia, gdy nikt z niego nie korzysta. Uchroni to ekran przed złamaniem, zadrapaniem lub jakimkolwiek innym uszkodzeniem. Nie upuszczać, zgniatać, zginać lub wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie. Nie narażać urządzenia na działanie wilgoci, wysokiej temperatury, zimna, wilgotności lub innych niekorzystnych czynników. Unikać przechowywania urządzenia w parnych, wilgotnych lub mokrych miejscach. Urządzenie nie jest wodoodporne. Czyścić urządzenie spryskując szmatkę łagodnym środkiem do czyszczenia powierzchni szklanych. Bezpośrednio nie spryskiwać urządzenia środkiem czyszczącym. W przypadku uszkodzenia wyświetlacza, pozbadź się urządzenia unikając kontaktu ze skórą i natychmiast umyj ręce. Prosimy przechowywać środki do ochrony skóry i plastikowe torby z dala od małych dzieci w celu uniknięcia uduszenia. Objaśnienia Przycisków FUNKCJE PRZYCISKÓW Tłumacz. W trybie Tłumacz przełącznik między tłumaczonymi językami. Tłumaczenie fraz językowych Baza danych Kalkulator Przelicznik Czas lokalny/czas światowy Gry Włącznik/wyłącznik główny Znaki specjalne Ustawienia Duże litery Q-P A(1/x) S( x) D(x2) F(%) G(.) Powrót do wyświetlania początkowego. Tłumacz kasowanie napisanych liter. Kalkulator kasowanie wprowadzonych danych. Przelicznik, Baza danych, Gry powrót do głównego menu. Wprowadzanie dostępnych akcentów Cofa kursor jeden krok w tył. Tłumacz kasowanie ostatniej litery Wprowadzenie odstępu. Przewijanie stron menu. Zatwierdzenie działania PRZYCISKI KIERUNKOWE Przesuwanie kursora w wybranym kierunku Przejście da następnego hasła Przejście do poprzedniego hasła PRZYCISKI KALKULATORA Przyciski numeryczne Odwrotność liczby Pierwiastek kwadratowy Kwadrat liczby Procent Przecinek dziesiętny H(+)/J(-) Dodawanie, odejmowanie, K(x)/L( ) mnożenie, dzielenie Z(±) X(M+) C(M-) V(MR) B(MC) Zmiana znaku liczby Dodaje wprowadzoną liczbę do pamięci Odejmuje wprowadzona liczbę od pamięci Wywołanie pamięci Kasowanie pamięci

2 CZYNNOŚCI WSTĘPNE Urządzenie zasilane jest jedną 3-woltową baterią litową typu CR2032. Przed użyciem urządzenia należy delikatnie pociągnąć za języczek izolacji, aby ją zdjąć. Za pomocą spinacza do papieru delikatnie nacisnąć przycisk RESET z tyłu urządzenia. Szczegółowe informacje podano w punkcie RESETOWANIE urządzenia. Ostrzeżenie! Zbyt mocne naciśnięcie przycisku RESET może spowodować trwałe wyłączenie urządzenia i uniemożliwić korzystanie z niego. Wymiana baterii Gdy pojawi się wskaźnik zużytej baterii, należy wymienić baterię. UWAGA: Jeśli dojdzie do całkowitego wyczerpania baterii lub jeśli wymiana baterii będzie trwała dłużej niż kilka sekund, wszelkie informacje wprowadzone przez użytkownika zostaną skasowane. Należy zawsze mieć zapisane ważne informacje. Aby włożyć lub wymienić baterię, należy postępować wg poniższej instrukcji. 1. Wyłączyć urządzenie i odwrócić spodem do góry. 2. Delikatnie nacisnąć występ na osłonie baterii i ściągnąć osłonę. 3. W razie potrzeby do wyjęcia starej baterii należy użyć spinacza do papieru. 4. Wyjąć zużytą baterię, a na jej miejsce włożyć nową znakiem + do góry. Uwaga: Nie należy usuwać osłony piankowej z gniazda drugiej baterii ani próbować wkładać tam baterii. Urządzenie działa tylko, o ile bateria zostanie włożona w oryginalne miejsce. 5. Zamknąć pokrywę baterii. USTALENIE/ZMIANA JĘZYKA KOMUNIKATÓW Na początku należy ustalić język komunikatów tzn. języka, w którym w wyświetlaczu będą pojawiały się wszelkie instrukcje oraz pozycje menu. Wcisnąć literę żądanego języka: E angielski, F francuski, D niemiecki, I włoski, S hiszpański, N holenderski, P portugalski, R rosyjski, C czeski, M węgierski, O polski, T turecki. Aby zmienić język komunikatów postępować następująco: 1. Przycisnąć. 2. Wcisnąć aby zaznaczyć Język komunikatów. 3. Wcisnąć aby wybrać żądany język. 4. USTAWIENIE JĘZYKÓW TŁUMACZENIA Język z którego tłumaczymy (Z:) - wprowadzamy słowa do tłumaczenia. Język na który tłumaczymy (Na:) - otrzymujemy przetłumaczone słowo. 2. Wcisnąć ENTER aby zatwierdzić Język. Język Z: miga. 3. Wciskać lub aby wybrać język z którego chcemy tłumaczyć. Wcisnąć ENTER lub. Język Na: miga. 4. Wciskać lub aby wybrać język na który chcemy tłumaczyć. Wcisnąć 5. Wciskając przycisk można przełączać się między językiem tłumaczonym i językiem na który tłumaczymy. USTAWIENIA Możemy sami ustawić odpowiedni kontrast wyświetlacza, czas autowyłączenia (gdy nie jest używany) i wielkość liter. 2. Wciskać lub aby zaznaczyć zmieniany parametr. 3. Posługując się przyciskami kursora ustawić żądany parametr. 4. Wcisnąć ENTER aby zatwierdzić wybór. Wcisnąć BACK, aby powrócić do poprzednich ustawień. 5. Wcisnąć aby powrócić do ekranu Tłumacza. ZEGAR Zegar pozwala na ustawienie czasu lokalnego i przeglądanie czasu w 45 miastach na świecie. Na początku należy ustawić czas lokalny ponieważ na nim bazuje czas w innych miastach świata. USTAWIANIE CZASU LOKALNEGO 1. Wcisnąć wyświetlona będzie nazwa głównego miasta dla twojego czasu lokalnego. 2. Wcisnąć S aby rozpocząć ustawianie czasu. 3. Wcisnąć ENTER aby wybrać Format czasu. Wciskać lub aby wybrać żądany format wyświetlania czasu i daty. 4. Wcisnąć aby ustawić czas letni/ zimowy. Wciskać lub aby wybrać odpowiedni czas. 5. Wcisnąć aby ustawić godzinę i minuty. Miga godzina. Posługując się lub ustawić prawidłową godzinę. Wcisnąć aby ustawić minuty. Minuty migają. Posługując się lub ustawić prawidłowe minuty. Wcisnąć ENTER aby zatwierdzić ustawienie. 6. Wcisnąć aby ustawić prawidłową datę. Zmieniany parametr miga. Posługując się lub ustawić prawidłową wartość. Używając lub ustawić w analogiczny sposób pozostałe wartości. Wcisnąć ENTER aby zatwierdzić ustawienia. 7. Wcisnąć aby ustawić miasto czasu lokalnego. Posługując się lub wybrać żądane miasto. 8. Wcisnąć CLEAR lub BACK aby zakończyć ustawianie czasu i daty. PRZEGLĄDANIE CZASU ŚWIATOWEGO 1. Wcisnąć w momencie wyświetlania lokalnego miasta. 2. Wciskać lub aby zobaczyć czas i datę w jednym z wybranych miast na świecie.

3 NAZWA MIASTA ADELAIDA AUCKLAND AMSTERDAM ANCHORAGE AZORY BARCELONA PEKIN BERLIN BANGKOK BRUSKELA KAIR CARACAS CHICAGO DHAKA DELHI DENVER DUBAI FERNANDO DE NORONHA GUAM HELSINKI HONG KONG HONOLULU KABUL KARACZI LOS ANGELES LIZBONA LONDYN MADRYD ŚRODK. ATLANTYC WYSPY MIDWAY MOSKWA NOUMEA NEW YORK PARYŻ YANGON RIO DE JANEIRO RZYM RIJAD SINGAPUR SYDNEY TEHERAN TONGA TOKIO WELLINGTON TORONTO SKRÓT NAZWY ADL AKL AMS ANC AZO BCN BEI BER BKK BRU CAI CCS CHI DAC DEL DEN DXB FER GUM HEL HKG HNL KBL KHI LAX LIS LON MAD MAT MID MOW NOU NYC PAR RGN RIO ROM RUH SIN SYD THR TNG TYO WLG YYZ Można ustawić wybrane miasto na świecie, którego czas i data będą pokazywane zaraz po czasie i mieście lokalnym. 1. Wcisnąć aż ukaże się miasto na świecie. 2. Wcisnąć S aby przejść do trybu ustawiania. 3. Wciskać ustawić obce miasto na świecie. Wciskać lub aby wybrać żądane miasto. Wcisnąć ENTER aby zatwierdzić. 4. Wcisnąć CLEAR lub BACK aby zakończyć ustawianie. TŁUMACZENIE WYRAZÓW Możemy używać tego urządzenia do tłumaczenia wyrazów z wybranego języka na żądany. Wcisnąć aby przełączyć na język, który chcemy tłumaczyć. Zmiany tej możemy dokonać w dowolnym momencie. Wybór języków opisany jest w dziale Ustawienia. 1. Wcisnąć aby wyświetlić ekran Tłumacza. Język, który się pojawi w wyświetlaczu będzie tym z którego chcemy tłumaczyć. 2. Napisać wyraz, który chcemy przetłumaczyć. Można dopisać akcenty, duże litery i inne znaki, jednak nie są one konieczne do znalezienia właściwego wyrazu. Aby postawić akcent należy najpierw napisać literę, a następnie wciskając przycisk ACNT i dopisać żądany akcent. Aby dopisać znaki interpunkcyjne należy najpierw napisać literę, a następnie wciskając przycisk SYMB dopisać żądany znak. 3. Na wyświetlaczu miga symbol poszukiwania, a następnie ukazuje się lista wyrazów lub zwrotów. 4. Posługując się lub zaznaczyć wybrany wyraz lub frazę i wcisnąć ENTER aby wyświetlić tłumaczenie. Jeżeli tłumaczenie zajmuje więcej niż jeden ekran wyświetlacza należy użyć przycisku lub SPACE w celu odczytania całości tłumaczenia. 5. Wciśnij BACK aby powrócić do listy. 6. Wciśnij CLEAR aby zacząć wyszukiwanie tłumaczenia nowego wyrazu. TŁUMACZENIE WYRAŻEŃ Wyrażenia są wypisane w języku (ustawionym) z którego chcemy tłumaczyć. Aby znależć tłumaczenie naleźy. 2. Używając lub zaznaczyć wybraną kategorię wyrażeń i wcisnąć W momencie wyświetlania kategorii wyrażeń możemy pisząc pierwszą literę lub cały wyraz przejść bezpośrednio do tej kategorii. Na wyświetlaczu pojawia się wówczas ramka z wpisywaną do niej literą lub wyrażeniem. 3. Używając lub zaznaczyć wybrane wyrażenie, a następnie wcisnąć ENTER aby wyświetlić tłumaczenie. Możemy napisać pierwszą literę lub całe wyrażenie aby bezpośrednio przejść do poszukiwanego wyrażenia. 4. Wcisnąć ENTER aby wyświetlić tłumaczenie. Jeżeli tłumaczenie zajmuje więcej niż jeden ekran wyświetlacza należy użyć przycisku aby zobaczyć całe tłumaczenie. 5. Wcisnąć BACK aby powrócić do listy wyrażeń. 6. Wcisnąć CLEAR aby powrócić do menu wyrażeń. Wcisnąć aby powrócić do ekranu Tłumacza. BAZA DANYCH Urządzenie to posiada bazę danych, w której możemy zapamiętać do 100 nazw/nazwisk i telefonów. Ilość zapamiętanych pozycji zależy od ilości liter i cyfr w każdej z nich. WPROWADZANIE DANYCH 2. Wcisnąć ENTER, aby wybrać Nowy wpis. 3. Wpisać nazwę/nazwisko i wcisnąć Każda nazwa może zawierać do 30 znaków włączając odstępy. Nazwa wpisywana jest dużymi literami. Niemożliwe jest wpisywanie akcentów. Aby skasować wpisywaną literę należy przycisnąć BACK. 4. Używając przycisków numerycznych wpisać numer telefonu, a następnie wcisnąć ENTER aby zapamiętać wprowadzone dane. Uwaga: nie można wpisywać liter w miejscu numeru telefonu. UWAGA: dane listy kontaktów przechowywane są w pamięci do chwili wyczerpania się baterii. Jeżeli baterie wyczerpią się całkowicie, wprowadzone dane zostaną utracone. Należy zawsze mieć zapisane ważne informacje! PRZEGLĄDANIE BAZY DANYCH 2. W razie potrzeby użyć, aby zaznaczyć opcję przeglądu danych, a następnie nacisnąć 3. Należy użyć przycisków lub lub wpisać pierwszą literę nazwy/nazwiska, którą chcemy zobaczyć. 4. Wciskać lub, aby przeglądać wpis, który nie mieści się na ekranie.

4 ZMIANA WPISU W BAZIE DANYCH 2. Wciskać wybrać Zmień wpis. 3. Wcisnąć lub aby zaznaczyć pozycję do zmiany. 4. Zmienić nazwę i wcisnąć ENTER aby zmienić numer telefonu. 5. Zmienić numer. Wcisnąć ENTER aby zapamiętać zmiany. Wcisnąć CLEAR aby powrócić do menu Bazy danych bez zapamiętywania zmian. KASOWANIE WPISU W BAZIE DANYCH 2. Wciskać aby wybrać Skasuj wpis. 3. Wcisnąć lub aby zaznaczyć wpis, który chcemy skasować. 4. Wcisnąć T aby skasować wpis lub N aby zrezygnować z kasowania. Uwaga: polecenia T i N zmieniają się wraz ze zmianą języka komunikatów. KASOWANIE WSZYSTKICH WPISÓW W BAZIE DANYCH UWAGA: funkcja ta kasuje bezpowrotnie wszystkie wpisy w Bazie Danych. 2. Używając przycisku wybrać Usuń wszystkie dane ). 3. Wcisnąć T aby skasować dane lub N aby zrezygnować z kasowania. HASŁO ZABEZPIECZAJĄCE Można zabezpieczyć wpisane dane hasłem, będzie ono wymagane zawsze kiedy będziemy chcieli skorzystać z Bazy Danych. UWAGA: po wprowadzeniu hasła konieczne jest wprowadzanie go za każdym razem gdy chcemy korzystać z Bazy Danych. Hasło należy zapisać i przechowywać w znanym sobie miejscu. Jeżeli zapomnimy hasła urządzenie należy zresetować aby mieć dostęp do Bazy Danych. Aby zresetować urządzenie należy wcisnąć przycisk RESET na spodniej części urządzenia. Należy użyć wąskiego cienkiego przedmiotu. Jeżeli urządzenie nie powróci do swoich pierwotnych ustawień po naciśnięciu przycisku resetowania, należy wyjąć baterię, odczekać co najmniej dwie minuty i włożyć ją ponownie. Aby uzyskać informacje na temat wymiany baterii, zob. Wymiana baterii. UWAGA: resetowanie urządzenia kasuje wszelkie wprowadzone przez użytkownika informacje! USTALENIE HASŁA 2. Używając wybrać Ustal hasło. 3. Wpisać hasło (max. 8 liter). Wcisnąć Natychmiast wpisz hasło po raz drugi. 4. Potwierdzić hasło. 5. Wcisnąć ENTER aby zatwierdzić i uaktywnić haslo. Aby sprawdzić hasło należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk Bazy Danych, wpisać hasło i wcisnąć W celu skasowania hasła należy powtórzyć czynności 1 i 2 (jak przy wprowadzaniu) i kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis Wpisz nowe hasło wcisnąć Hasło zostanie skasowane. OBLICZENIA KALKULATOR 2. Wpisać liczbę (max. 10 cyfr). 3. Wcisnąć przycisk działania, które chcemy wykonać H(+) dodawanie, J(-) odejmowanie, K(x) mnożenie, L( ) dzielenie. 4. Wpisać następną liczbę. 5. Aby powtórzyć to samo działanie wcisnąć ponownie 6. Wcisnąć CLEAR aby skasować bieżące działanie. PAMIĘĆ KALKULATORA 1. Wykonać działanie lub wpisać liczbę. 2. Aby dodać liczbę pokazaną w wyświetlaczu do liczby w pamięci, wcisnąć X(m+). Aby odjąć liczbę pokazaną w wyświetlaczu od liczby w pamięci, wcisnąć C(m-). Wskażnik m w wyświetlaczu sygnalizuje, że w pamięci są przechowywane liczby. 3. Aby wyświetlić zawartość pamięci, wcisnąć V(m r ). 4. Aby wyczyścić pamięć, wcisnąć B(m c ). PRZELICZNIK Przelicznik pozwala na szybkie przeliczanie miar i wag oraz walut. PRZELICZNIK MIAR I WAG (ANGIELSKICH I AMERYKAŃSKICH) NA SYSTEM METRYCZNY 2. Wciskać lub aby wybrać kategorię. Jeżeli w danej kategorii jest kilka parametrów należy powtórzyć czynności pkt Wpisać wartość jednego z parametrów. Wciskać lub aby poruszać się między wartościami. Wcisnąć BACK aby skasować wpisanżą liczbę. 4. Wcisnąć ENTER aby przeliczyć wartości. 5. Po zakończeniu przeliczania, wcisnąć CLEAR. PRZELICZNIK WALUT. 2. Wciskając wybrać Waluty. Wcisnąć 3. Wprowadzić kurs waluty. Kurs podajemy jako wartość obcej waluty w stosunku do jednostki rodzimej waluty. 4. Wprowadzić sumę waluty rodzimej lub obcej. Wciskać lub aby poruszać się między pozycjami. Wcisnąć BACK aby wykasować wprowadzoną liczbę. 5. Wcisnąć ENTER aby przeliczyć wartości. PRZELICZNIK EURO Możemy przeliczyć kwoty Euro na 12 narodowych walut (państwa UE) lub odwrotnie. Kursy jednostkowe zatwierdzone zostały przez Radę UE i są podane w tabeli.

5 1 EURO = BEF (Frank Belgijski) = DEM (Marka Niemiecka) = ESP (Peseta Hiszpańska) = FRF (Frank Francuski) = IEP (Funt Irlandzki) = ITL (Lir Włoski) = LUF (Frank Luksemburski) = NLG (Gulden Holenderski) = ATS (Szyling Austriacki) = PTE (Escudo Portugalskie) = FIM (Marka Fińska) = GRD (Drachma Grecka) 2. Wcisnąć ENTER aby wybrać przeliczanie Euro. 3. Używając lub wybrać rodzaj przeliczenia i wcisnąć 4. Wpisać kwotę i wcisnąć Wcisnąć N(i n v) aby zmienić kierunek przeliczania. 5. Wcisnąć CLEAR aby przejść do przeliczania innej waluty. 6. Wcisnąć aby powrócić do Tłumacza. GRY Mamy do wyboru 5 gier: szubienica, test, szansa, pamięć i mistrz klawiatury. WYBÓR GRY 2. Używając lub wybrać grę. 3. WYBÓR POZIOMU TRUDNOŚCI GRY Możemy wybierać różne poziomy trudności gry: początkujący, średni, zaawansowany, ekspert lub mistrz. 2. Używając wybrać Ustawienia gry. 3. Posługując się lub wybrać żądany poziom trudności i wcisnąć 4. Wcisnąć BACK aby powrócić do listy gier. SZUBIENICA Odgadywanie ukrytego słowa, litera po literze. Litery odgadywanego słowa ukryte są pod znakami zapytania. Litery do odgadnięcia pokazywane są jako #. 1. Wybrać grę Szubienica. 2. Wpisywać zgadywane litery ukrytego słowa. Jeżeli litera jest prawidłowa pokazuje się zamiast znaku zapytania. Jeżeli nieprawidłowa pokazuje się zamiast #, a na wyświetlaczu pojawia się fragment wisielca. 3. Wcisnąć ENTER aby zobaczyć prawidłowe słowo i zakończyć grę. 4. Wcisnąć ENTER aby ponownie rozpocząć grę. TEST Test sprawdza znajomość słów w obcym języku. Uwaga: należy wybrać języki (z którego, i na jaki tłumaczymy) przed rozpoczęciem gry (Ustawienia). 1. Wybrać grę Test. Wyraz lub wyrażenie pojawi się na wyświetlaczu. 2. Zgadnij tłumaczenie pokazanego wyrazu. 3. Wcisnąć ENTER aby sprawdzić poprawność tłumaczenia. 4. Wcisnąć ENTER aby zagrać ponownie. Szansa 1. Wybierz grę Szansa. Pojawia się komunikat: wybierz (set) (1-9) i 6 miga aby wskazać liczbę która jest ustawiana. 2. Wcisnąć ENTER aby wybrać 6, lub wciskać lub aby wybrać dowolny numer Wcisnąć ponownie Teraz można wybrać najwyższą liczbę, która musi być równa lub mniejsza od Aby wybrać max. liczbę wciskać lub. 5. Naciskać ENTER - powtarzając, aby zobaczyć nowe zestawy liczb. 6. Wcisnąć BACK aby usunąć wybór i zacząć nową grę lub CLEAR aby powrócić do listy gier. Pamięć Jak sugeruje nazwa, gra ta sprawdza twoją pamięć. Gra posiada pięć poziomów trudności z wzrastającą ilością ukrytych liczb: początkujący 4, średni 6, zaawansowany 8, ekspert 10 i mistrz Wybierz grę Pamięć. 2. Wciskać przyciski kursora aby przechodzić do kolejnych ukrytych liczb. Przycisk ENTER ujawnia ukrytą liczbę. Po chwili ona znów znika. 3. Kontynuując odsłanianie kolejnych staramy się znaleźć dwie jednakowe. Gdy obydwie jednakowe liczby są odkryta - pozostają widoczne. Gra kończy się gdy odsłonięte zostają wszystkie pary liczb. 4. Wcisnąć BACK lub CLEAR aby powrócić do listy gier. Mistrz klawiatury Ta gra sprawdza twoją znajomość klawiatury oraz refleks. Litery przesuwają się pojedynczo w wyświetlaczu. Gra polega na szybkim odnalezieniu i przyciśnięciu klawisza przesuwającej się litery. 5 poziomów szybkości. 1. Wybierz grę Mistrz klawiatury. 2. Naciśnij klawisz litery, która przesuwa się w wyświetlaczu. Jeżeli wciśnięty został właściwy klawisz litera znika. Kiedy w wyświetlaczu pozostaje 20 liter, gra jest skończona. 3. Wcisnąć ENTER aby zagrać ponownie. RESETOWANIE urządzenia Jeżeli klawiatura źle funkcjonuje, lub w wyświetlaczu pojawiają się nieoczekiwane błędy należy zresetować urządzenie. 1. Przytrzymać wciśnięty przycisk CLEAR i jednocześnie wcisnąć wyłącznik główny. Jeżeli ta czynność niczego nie zmieni należy wykonać czynności wg pkt Cienkim przedmiotem wcisnąć przycisk RESET, znajdujący się na dolnej pokrywie urządzenia. UWAGA: silne wciśnięcie przycisku RESET może spowodować uszkodzenie urządzenia. Resetowanie kasuje wszelkie dane wprowadzone przez użytkownika.

6 Dane Techniczne Model: T-470A 12-językowy tłumacz Global Translator Zasilanie: 1 x CR-2032 (litowa) Wymiary: 12,3 x 15,4 x 1,7 cm ISBN: Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ NA WYPADEK KORZYSTANIA Z NIEJ W PRZYSZŁOŚCI Recykling i Utylizacja Utylizacja Sprzętu W przypadku wyrzucania urządzenia należy je odnieść do lokalnego punku zbiórki i recyklingu produktów elektronicznych, a nie po prostu wyrzucić do śmieci. Utylizacja Opakowania Prosimy o zachowanie wszystkich materiałów opakowaniowych, gdyż zawierają one istotne informacje. W przypadku wyrzucania opakowania, należy kierować się lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Urządzenie może zmieniać tryby pracy, tracić informacje zapisane w pamięci lub nie działać w wyniku wyładowań elektrostatycznych lub szybkozmiennych zakłóceń przejściowych. Normalne funkcjonowanie można przywrócić wciskając przycisk resetowania, przycisk włączania i wyłączania lub wyjmując i ponownie wkładając baterie. Z zastrzeżeniem zmian i błędów Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z zachowaniem najwyższego poziomu staranności, a jej treść została sprawdzona pod kątem dokładności. Niemniej jednak, pojawienie się niespodziewanych błędów, nie stanowi podstaw do reklamacji odnośnie wyposażenia, którego ta instrukcja obsługi dotyczy. Kopiowanie tej instrukcji obsługi, w tym jej fragmentów jest zabronione bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody. ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI EC MILLENNIUM 2000 GmbH niniejszym oświadcza, że translator Global Translator M513 spełnia podstawowe wymogi i inne stosowne przepisy Dyrektywy 2004/108/EC (dyrektywa EMC). Utylizacja Baterii Nie należy wyrzucać baterii do śmieci. Należy stosować się do lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania zużytych baterii. Import & Distribution: Millennium 2000 GmbH Heisenbergbogen 1 (Dornach) D Aschheim / Germany Visit our website: MPL Rev. A

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI POL Większy wybór instrukcji dostępny jest na stronie www.ectaco.com/support/manuals ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

KASA REJESTRUJĄCA. ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA. Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd.

KASA REJESTRUJĄCA. ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA. Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd. KASA REJESTRUJĄCA ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd. Wyłączny Dystrybutor marki ACLAS: ACLAS Polska Sp. z o.o. aclas@aclas-polska.pl www.aclas-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik GPSMAP 278 odbiornik Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 lub (800) 800.1020 Fax

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Partner, itravl, jetbook, LingvoSoft, Language Teacher, Lingvobit,

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wersja 1.0, Język polski

Instrukcja obsługi. wersja 1.0, Język polski 0 0 40 50 Instrukcja obsługi wersja.0, DISTO TM pro 4 / pro 4 Ręczny dalmierz laserowy Oznaczenie produktu Używane symbole Gratulujemy Ci zakupu dalmierza laserowego DISTO Produkty firmy Leica Geosystems

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 06 Dual SIM Wydanie. PL Spis treści Klawisze i części...5 Wkładanie karty SIM i baterii...7 Wkładanie drugiej karty SIM...8 Wkładanie karty pamięci...9 Ładowanie baterii...9

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo