Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10"

Transkrypt

1 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 10

2 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia 2. Wyświetlacz temperatury zewnętrznej ( OUT ) 3. Wyświetlacz temperatury wewnętrznej ( IN ) 4. Zegar (lub godzina alarmu) 5. Przycisk MODE 6. Przycisk MAX/MIN 7. Przycisk ADJUST 8. Przycisk ALM 9. Ikona odbioru sygnału DCF 10. Otwór do montażu ściennego 11. Przycisk RESET 12. Pokrywa komory baterii (komora baterii dla 2 baterii typu AA) 13. Stojak z uchwytem magnetycznym Strona 2 z 10

3 b) Czujnik zewnętrzny 14. LED ( miga krótko w trakcie transmisji radiowej) 15. Przycisk RESET 16. Przełącznik kanału transmisji (ustawiony na 1 ) 18. Pokrywa komory baterii (komora baterii dla 2 baterii typu AA) 19. Pokrywa komory baterii z wbudowaną podstawą Strona 3 z 10

4 2. PIERWSZE KROKI a) Czujnik zewnętrzny - Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu czujnika zewnętrznego, przesuwając pokrywę komory baterii (19) do dołu. Sprawdź przełącznik (17) kanału transmisji. Musi znajdować się na najbardziej zewnętrznej pozycji po lewej stronie 1. W przeciwnym wypadku, stacja bazowa nie rozpozna czujnika zewnętrznego! - Po przełączeniu kanału na 1, jeśli to konieczne, włóż dwie baterie typu AA/mignon do komory baterii czujnika zewnętrznego (18), zwracając uwagę na poprawną polaryzację (zwróć uwagę na +/ plus i - /minus). - Po włożeniu baterii, czujnik zewnętrzny rozpocznie przesyłanie informacji o zmierzonej temperaturze co każde 60 do 64 sekund. - Zamknij komorę baterii. Czujnik zewnętrzny można zawiesić przy pomocy otworu (16) na gwoździu, haku lub śrubie. Dzięki płaskiej powierzchni pokrywy komory baterii, czujnik zewnętrzny można także postawić na równej powierzchni. Upewnij się, że czujnik zewnętrzny nie spadnie; mogłoby to doprowadzić do jego uszkodzenia. Czujnik zewnętrzny jest przeznaczony do użytku w osłoniętych obszarach zewnętrznych. Powinien zostać umieszczony w sposób nie narażający na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w przeciwnym wypadku pomiary temperatury nie będą prawidłowe. Opady deszczu na czujnik zewnętrzny mogą także doprowadzić do nieprawidłowych wskazań temperatury, gdyż obudowa czujnika wychłodzi się. Zalecamy odpowiedni dobór miejsca ustawienia czujnika zewnętrznego, gdyż tylko w ten sposób otrzymane zostaną prawidłowe pomiary temperatury. Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem Zakres transmisji, gdzie opisana została prawidłowa odległość pomiędzy stacją bazową a czujnikiem zewnętrznym. Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać czujnika zewnętrznego w wodzie; ulegnie uszkodzeniu! Strona 4 z 10

5 b) Stacja bazowa - Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu stacji bazowej, przesuwając pokrywę komory baterii do dołu. - Włóż dwie baterie typu AA/mignon do komory baterii stacji bazowej (12), zwracając uwagę na poprawną polaryzację (zwróć uwagę na +/ plus i - /minus). - Zamknij komorę baterii. - Po włożeniu baterii stacja bazowa rozpocznie wyszukiwanie sygnału z czujnika zewnętrznego. Wyszukiwanie czujnika zajmuje do 5 minut. Nie zmieniaj położenia stacji bazowej w trakcie wyszukiwania i nie naciskaj żadnych przycisków. Jak opisano w rozdziale 2. a), czujnik zewnętrzny przesyła zmierzoną wartość co sekundy. W związku z tym może trochę potrwać zanim temperatura z czujnika zewnętrznego pojawi się na wyświetlaczu stacji bazowej. Ważne jest, aby kanał transmisji na czujniku zewnętrznym ustawiony był na 1. Przed przełączeniem kanału należy wyjąć baterie z czujnika zewnętrznego! Po upływie tych 5 minut, stacja bazowa rozpoczyna pierwsze wyszukiwanie sygnału DCF; ikona (9) miga w dolnym prawym rogu wyświetlacza (jeśli sygnał DCF został odebrany). Próba odbioru sygnału DCF może potrwać kilka minut. Nie zmieniaj położenia stacji bazowej w trakcie wyszukiwania i nie naciskaj żadnych przycisków. Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem Odbiór DCF. - Stację bazową można zawiesić przy pomocy otworu (10) na gwoździu, haku lub śrubie. Dołączony stojak może zostać użyty do postawienia stacji bazowej na równej, stabilnej powierzchni. Włóż stację bazową do rowka stojaka. Magnes znajdujący się w stojaku zabezpieczy stację bazową. Dzięki temu, stacja bazowa może być łatwo odłączona od stojaka. Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem Zakres transmisji, gdzie opisana została prawidłowa odległość pomiędzy stacją bazową a czujnikiem zewnętrznym. Strona 5 z 10

6 3. Odbiór DCF Jest to sygnał wysyłany przez stację w Mainflingen (koło Frankfurtu nad Menem). Zakres wynosi 1500 km, a przy warunkach idealnych nawet do 2000 km. Poza innymi, sygnał DCF zawiera dokładną informacją dotyczącą godziny i daty teoretyczna dewiacja 1 sekundy na milion lat!). Dzięki temu nie trzeba się martwić przesuwaniem zegara w trakcie zmiany czasu pomiędzy zimowym i letnim. Zegar jest ustawiany automatycznie. Czas letni oznaczany jest na wyświetlaczu jako DST (= Daylight Saving Time = czas letni). Pierwsza próba odbioru sygnału wykonywana jest (ikona (9) miga w dolnym prawym rogu, jeśli sygnał został rozpoznany) po włożeniu baterii do stacji bazowej i stacja bazowa zakończyła wyszukiwanie czujnika zewnętrznego (po ok. 5 minutach). Wyszukiwanie i ocena sygnału DCF zajmuje ok. 5 minut. Nie zmieniaj położenia stacji bazowej w trakcie wyszukiwania i nie naciskaj żadnych przycisków. Próba odebrania sygnału podejmowana jest o 02:00 oraz o 14:00. Jedno poprawne odebranie sygnału na dzień utrzyma dewiację zegara kwarcowego poniżej jednej sekundy. Jeśli prawidłowa godzina nie zostanie wyświetlona przy pierwszym uruchomieniu, nawet po 10 minutach, rozpocznij nowe wyszukiwanie sygnału. W tym celu naciśnij krótko przycisk RESET (11) znajdujący się z tyłu stacji bazowej lub wyjmij baterie na kilka sekund. Alternatywnie, możesz nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk SNOOZE/LIGHT. Jeśli odbiór sygnału DCF zakończył się niepowodzeniem, możliwe jest ręczne ustawienie zegara; zobacz rozdział 4.a). Strona 6 z 10

7 4. EKSPLOATACJA a) Ręczne ustawianie zegara, wybór trybu 12/24 godzinnego Przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk MODE (5) w normalnym trybie, do momentu gdy godziny zaczną migać. Ustaw godziny za pomocą przycisku ADJUST (7) (trzymaj przycisk wciśnięty dla szybkiego przewijania). Krótko naciśnij przycisk MODE (5); minuty migają. Ustaw minuty za pomocą przycisku ADJUST (7) (trzymaj przycisk wciśnięty dla szybkiego przewijania). Krótko naciśnij przycisk MODE (5); sekundy migają. Ustaw sekundy na 00 za pomocą przycisku ADJUST (7). Krótko naciśnij przycisk MODE (5); 12h lub 24h miga. Wybierz za pomocą przycisku ADJUST (7) pomiędzy 12h lub 24h. W trybie 12h PM jest wyświetlane po lewej stronie godziny, w drugiej połowie dnia. Zakończ tryb ustawiania krótko naciskając przycisk MODE (5). Tryb ustawiania jest zamykany automatycznie (i wszystkie ustawienia zapamiętane) jeśli żaden przycisk nie został naciśnięty przez 30 sekund. Jeśli stacja bazowa rozpozna sygnał DCF podczas codziennej próby odebrania sygnału, zegar zostanie ustawiony automatycznie. Jeśli chcesz przełączyć wyświetlacz DCF pomiędzy 12h i 24h; postępuj zgodnie z powyżej opisanymi krokami, ale dokonaj zmian tylko na poziomie formatu godziny. Ikona sygnału DCF pojawi się dopiero po następnym poprawnym odebraniu sygnału DCF. zniknie i Możliwe jest także ręczne zainicjowanie wyszukiwania sygnału DCF. Przytrzymaj przycisk SNOOZE/LIGHT wciśnięty przez ok. 3 sekundy. Strona 7 z 10

8 b) Ustawianie godziny alarmu - Naciśnij krótko przycisk MODE (5) w normalnym trybie; aktualnie ustawiona godzina alarmu pojawi się na wyświetlaczu. AL zostaje wyświetlone zamiast sekund. Przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk MODE (5) do momentu gdy godziny alarmu zaczną migać. Ustaw godziny alarmu za pomocą przycisku ADJUST (7) (trzymaj przycisk wciśnięty dla szybkiego przewijania). Krótko naciśnij przycisk MODE (5); minuty alarmu migają. Ustaw minuty alarmu za pomocą przycisku ADJUST (7) (trzymaj przycisk wciśnięty dla szybkiego przewijania). Zakończ tryb ustawiania krótko naciskając przycisk MODE (5). Tryb ustawiania jest zamykany automatycznie (i wszystkie ustawienia zapamiętane) jeśli żaden przycisk nie został naciśnięty przez 30 sekund. c) Aktywacja / dezaktywacja funkcji alarmu Naciśnij krótko przycisk MODE (5) w normalnym trybie; aktualnie ustawiona godzina alarmu pojawi się na wyświetlaczu. AL zostaje wyświetlone zamiast sekund. Krótko naciśnij przycisk ALM (8) aby włączyć funkcję alarmu; na wyświetlaczu pojawią się dwie ikony i Jeśli krótko naciśniesz ponownie przycisk ALM (8), dodatkowa ikona alarmu temperatury. pojawi się dla pre- Pre- alarm temperatury jest włączany 30 minut przed faktyczną godziną alarmu, jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż - 3 (26 ). Aby pre- alarm mógł zostać aktywowany, normalny alarm także musi być aktywny. Aby wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij ponownie przycisk ALM (8). Ikony i i znikną z wyświetlacza. Strona 8 z 10

9 d) Zatrzymywanie sygnału alarmu, funkcja drzemki Sygnał alarmu rozbrzmiewa o ustalonej godzinie (czas trwania ok. 60 sekund); podświetlenie wyświetlacza aktywowane jest na ok. 5 sekund. Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT aby wstrzymać sygnał alarmu na 5 minut, po upływie których włączy się ponownie. Aby wyłączyć sygnał alarmu lub funkcję drzemki, krótko naciśnij przycisk ALM (8). e) Wybór jednostki temperatury Krótko naciśnij przycisk ADJUST (7) w normalnym trybie (nie w trybie ustawień) aby przełączyć pomiędzy jednostką temperatury (stopnie Celsjusza) lub (stopnie Farenheita). f) Wyświetlanie wartości maksymalnych / minimalnych Krótko naciśnij przycisk MAX/MIN (6) aby wyświetlić wartości maksymalne dla temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Krótko naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN (6) aby wyświetlić wartości minimalne dla temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN (6) aby powrócić do trybu normalnego (lub pozostaw przez 30 sekund nie wciskając żadnego przycisku). g) Usuwanie wartości maksymalnych / minimalnych Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk MAX/MIN (6) do momentu usłyszenia krótkiego sygnału dźwiękowego. Wartości zostały zresetowane. Nowe wartości maksymalne i minimalne to aktualnie zmierzone wartości do momentu pojawienia się następnego pomiaru. Strona 9 z 10

10 5. WYMIANA BATERII a) Stacja bazowa Baterie muszą zostać zmienione, gdy kontrast wyświetlacza słabnie lub wyświetlane wartości stają się niewidoczne gdy podświetlenie jest włączone. Wymień baterie na nowe, zgodnie z rozdziałem 2. b). W przypadku wymiany baterii wszystkie dane zostają utracone. b) Czujnik zewnętrzny Gdy baterie w czujniku zewnętrznym są prawie puste, pojawi się ikona z prawej strony na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej. Jeśli baterie są puste, na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej pojawią się wyłącznie kreski. Wymień baterie na nowe, zgodnie z rozdziałem 2. a). Jeśli stacja bazowa nie może znaleźć czujnika zewnętrznego, krótko naciśnij przycisk RESET (11) z tyłu stacji bazowej lub wyjmij baterie ze stacji bazowej na kilka chwil. Stacja bazowa rozpocznie wyszukiwanie czujnika zewnętrznego przez okres 5 minut a następnie sygnału DCF (zobacz rozdział 2. b). Strona 10 z 10

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SHE17 BEZPRZEWODOWY CYFROWY MIERNIK TĘTNA + ZEGAREK. Instrukcja obsługi

SHE17 BEZPRZEWODOWY CYFROWY MIERNIK TĘTNA + ZEGAREK. Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY CYFROWY MIERNIK TĘTNA + ZEGAREK Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar HEART RATE MONITOR HU RU PL PC 15.11 Polski Русский Magyar SPIS TREŚCI 1 Wstęp 4 2 Zawartość opakowania 4 3 Zasady bezpieczeństwa 5 4 Przegląd 5 4.1 Aktywacja pulsometru 5 4.2 Zakładanie pasa piersiowego

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Tablica diodowa, 3 kolory, 16 komunikatów

Tablica diodowa, 3 kolory, 16 komunikatów Tablica diodowa, 3 kolory, 16 komunikatów Instrukcja obsługi Nr produktu: 590996 Strona 1 z 11 1. Montaż i rozpoczęcie użytkowania a) Ustawienie/montaż - Tablicę diodową należy ustawić na stabilnej, płaskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S Dane podstawowe: * MoŜliwość sterowania 4, 6 9 lub 12 zaworami elektromagnetycznymi (w zaleŝności od modelu) oraz zaworem głównym lub pompą. * MoŜliwość uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Spis treści Pierwsze kroki 3 Elementy 3 Wkładanie baterii 3 Powiązywanie i podłączanie

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo

ETICLOCK - 10 Cyfrowy programator czasowy

ETICLOCK - 10 Cyfrowy programator czasowy ETI Polam Sp. z o.o. 06-100 Pułtusk Ul. Jana Pawła ll 18 Tel. 0-23 691 93 00 ETICLOCK - 10 Cyfrowy programator czasowy Dzień tygodnia/data Day of the week/date (dd/mm/rr) (dd-mm-yy) Stan C1 circuit kanału

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo