TG-470 INSTRUKCJA OBSŁUGI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TG-470 INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.franklin.com"

Transkrypt

1 TG-470 INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 UMOWA LICENCYJNA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ. KORZYSTANIE Z PRODUKTU JEST UWARUNKOWANE PRZYJĘCIEM WARUNKÓW LICENCJI. JEŻELI NABYWCA NIE ZGADZA SIĘ NA TE WARUNKI, MOŻE ZWRÓCIĆ PAKIET WRAZ Z DOWODEM KUPNA DO PUNKTU NABYCIA, W CELU UZYSKANIA ZWROTU CENY ZAKUPU. PRODUKT oznacza oprogramowanie i dokumentację znajdującą się w pakiecie, zaś FRANKLIN oznacza firmę Franklin Electronic Publishers, Inc. OGRANICZONA LICENCJA NA UŻYTKOWANIE Wszystkie prawa do WYROBU pozostają własnością firmy FRANKLIN. Na mocy zakupu FRANKLIN udziela nabywcy osobistej i niewyłącznej licencji na używanie PRODUKTU. Nabywcy nie wolno sporządzać kopii PRODUKTU ani przechowanych w nim danych, zarówno w postaci elektronicznej, jak i drukowanej. Sporządzanie kopii stanowi naruszenie odnośnych przepisów prawa autorskiego. Ponadto nie wolno modyfikować, przystosowywać, rozkładać, dekompilować, dokonywać przekładu, tworzyć wytworów pochodnych ani dokonywać odwrócenia procesu inżynierskiego w dowolny sposób. Nie wolno eksportować ani re-eksportować PRODUKTU bezpośrednio ani pośrednio w sposób niezgodny z odnośnymi przepisami administracyjnymi. PRODUKT zawiera poufne, zastrzeżone informacje firmy FRANKLIN, zaś nabywca zgadza się podjąć kroki wystarczające, aby ochronić PRODUKT przed ich nieuprawnionym ujawnieniem lub użytkowaniem. Licencja jest ważna do odwołania. Licencja zostaje odwołana niezwłocznie i bez zapowiedzi ze strony firmy FRANKLIN, jeżeli nabywca nie spełnia któregokolwiek z jej postanowień.

3 Objaśnienia Przycisków FUNKCJE PRZYCISKÓW Tłumacz. W trybie Tłumacz przełącznik między tłumaczonymi językami. Tłumaczenie fraz językowych Baza danych Kalkulator Przelicznik Czas lokalny/czas światowy Gry Włącznik/wyłącznik główny Znaki specjalne Ustawienia Duże litery

4 Powrót do wyświetlania początkowego. Tłumacz - kasowanie napisanych liter. Kalkulator - kasowanie wprowadzonych danych. Przelicznik, Baza danych, Gry - powrót do głównego menu. Wprowadzanie dostępnych akcentów Cofa kursor jeden krok w tył. Tłumacz - kasowanie ostatniej litery Wprowadzenie odstępu. Przewijanie stron menu. Zatwierdzenie działania PRZYCISKI KIERUNKOWE Przesuwanie kursora w wybranym kierunku Przejście da następnego hasła Przejście do poprzedniego hasła

5 PRZYCISKI KALKULATORA Q-P Przyciski numeryczne A(1/x) Odwrotność liczby S(Ăx) Pierwiastek kwadratowy D(x 2 ) Kwadrat liczby F(%) Procent G(.) Przecinek dziesiętny H(+)/J(-) Dodawanie, odejmowanie K(x)/L( ) Mnożenie, dzielenie Z(±) Zmiana znaku liczby X(M+) Dodaje wprowadzoną liczbę do pamięci C(M-) Odejmuje wprowadzona liczbę od pamięci V(MR) Wywołanie pamięci B(MC) Kasowanie pamięci

6 CZYNNOŚCI WSTĘPNE Urządzenie TG-470 zasilane jest jedną 3-woltową baterią litową typu CR2032. Przed użyciem urządzenia należy delikatnie pociągnąć za języczek izolacji, aby ją zdjąć. Za pomocą spinacza do papieru delikatnie nacisnąć przycisk RESET z tyłu urządzenia. Szczegółowe informacje podano w punkcie RESETOWANIE TG-470. Ostrzeżenie! Zbyt mocne naciśnięcie przycisku RESET może spowodować trwałe wyłączenie urządzenia i uniemożliwić korzystanie z niego. Wymiana baterii Gdy pojawi się wskaźnik zużytej baterii, należy wymienić baterię. UWAGA: Jeśli dojdzie do całkowitego wyczerpania baterii lub jeśli wymiana baterii będzie trwała dłużej niż kilka sekund, wszelkie informacje wprowadzone przez użytkownika zostaną skasowane. Należy zawsze mieć zapisane ważne informacje. Aby włożyć lub wymienić baterię, należy postępować wg poniższej instrukcji. 1. Wyłączyć urządzenie i odwrócić spodem do góry. 2. Delikatnie nacisnąć występ na osłonie baterii

7 i ściągnąć osłonę. 3. W razie potrzeby do wyjęcia starej baterii należy użyć spinacza do papieru. 4. Wyjąć zużytą baterię, a na jej miejsce włożyć nową - znakiem + do góry. Uwaga: Nie należy usuwać osłony piankowej z gniazda drugiej baterii ani próbować wkładać tam baterii. Urządzenie działa tylko, o ile bateria zostanie włożona w oryginalne miejsce. 5. Zamknąć pokrywę baterii. USTALENIE/ZMIANA JĘZYKA KOMUNIKATÓW Na początku należy ustalić język komunikatów tzn. języka, w którym w wyświetlaczu będą pojawiały się wszelkie instrukcje oraz pozycje menu. Wcisnąć literę żądanego języka: E-angielski, F- francuski, D-niemiecki, I-włoski, S-hiszpański, N- holenderski, P-portugalski, R-rosyjski, C-czeski, M-węgierski, O-polski, T-turecki. Aby zmienić język komunikatów postępować następująco: 1. Przycisnąć.

8 2. Wcisnąć aby zaznaczyć Język komunikatów. Wcisnąć. 3. Wcisnąć aby wybrać żądany język. 4. Wcisnąć. USTAWIENIE JĘZYKÓW TŁUMACZENIA Język z którego tłumaczymy (Z:) - wprowadzamy słowa do tłumaczenia. Język na który tłumaczymy (Na:) - otrzymujemy przetłumaczone słowo. 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć aby zatwierdzić Język. Język Z: miga. 3. Wciskać lub aby wybrać język z którego chcemy tłumaczyć. Wcisnąć lub. Język Na: miga. 4. Wciskać lub aby wybrać język na który

9 chcemy tłumaczyć. Wcisnąć. 5. Wciskając przycisk można przełączać się między językiem tłumaczonym i językiem na który tłumaczymy. USTAWIENIA Możemy sami ustawić odpowiedni kontrast wyświetlacza, czas autowyłączenia (gdy nie jest używany) i wielkość liter. 1. Wcisnąć. 2. Wciskać lub aby zaznaczyć zmieniany parametr. Wcisnąć. 3. Posługując się przyciskami kursora ustawić żądany parametr. 4. Wcisnąć aby zatwierdzić wybór. Wcisnąć, aby powrócić do poprzednich ustawień. 5. Wcisnąć aby powrócić do ekranu Tłumacza.

10 ZEGAR Zegar pozwala na ustawienie czasu lokalnego i przeglądanie czasu w 45 miastach na świecie. Na początku należy ustawić czas lokalny ponieważ na nim bazuje czas w innych miastach świata. USTAWIANIE CZASU LOKALNEGO 1. Wcisnąć wyświetlona będzie nazwa głównego miasta dla twojego czasu lokalnego. 2. Wcisnąć S aby rozpocząć ustawianie czasu. 3. Wcisnąć aby wybrać Format czasu. Wciskać lub aby wybrać żądany format wyświetlania czasu i daty. Wcisnąć. 4. Wcisnąć aby ustawić czas letni/zimowy. Wcisnąć. Wciskać lub aby wybrać odpowiedni czas. Wcisnąć.

11 5. Wcisnąć aby ustawić godzinę i minuty. Wcisnąć. Miga godzina. Posługując się lub ustawić prawidłową godzinę. Wcisnąć aby ustawić minuty. Minuty migają. Posługując się lub ustawić prawidłowe minuty. Wcisnąć aby zatwierdzić ustawienie. 6. Wcisnąć aby ustawić prawidłową datę. Wcisnąć. Zmieniany parametr miga. Posługując się lub ustawić prawidłową wartość. Używając lub ustawić w analogiczny sposób pozostałe wartości. Wcisnąć aby zatwierdzić ustawienia. 7. Wcisnąć aby ustawić miasto czasu lokalnego. Posługując się lub wybrać żądane miasto. Wcisnąć.

12 8. Wcisnąć lub aby zakończyć ustawianie czasu i daty. PRZEGLĄDANIE CZASU ŚWIATOWEGO 1. Wcisnąć w momencie wyświetlania lokalnego miasta. 2. Wciskać lub aby zobaczyć czas i datę w jednym z wybranych miast na świecie. NAZWA MIASTA SKRÓT NAZWA MIASTA SKRÓT NAZWY NAZWY LONDYN LON SINGAPUR SIN LIZBONA LIS TOKIO TYO PARYŻ PAR ADELAIDA ADL BERLIN BER SYDNEY SYD RZYM ROM GUAM GUM AMSTERDAM AMS NOUMEA NOU BARCELONA BCN WELLINGTON WLG MADRYD MAD AUCKLAND AKL BRUKSELA BRU TONGA TNG HELSINKI HEL WYSPY MIDWAY MID KAIR CAI HONOLULU HNL MOSKWA MOW ANCHORAGE ANC RIJAD RUH LOS ANGELES LAX TEHERAN THR DENVER DEN DUBAI DXB CHICAGO CHI KABUL KBL NEW YORK NYC KARACZI KHI TORONTO YYZ DELHI DEL CARACAS CCS DHAKA DAC RIO DE JANEIRO RIO YANGON RGN ŚRODK. ATLANTYK MAT BANGKOK BKK FERNANDO DE NOAH FER PEKIN BEI AZORY AZO HONG KONG HKG

13 Można ustawić wybrane miasto na świecie, którego czas i data będą pokazywane zaraz po czasie i mieście lokalnym. 1. Wcisnąć aż ukaże się miasto na świecie. 2. Wcisnąć S aby przejść do trybu ustawiania. 3. Wciskać ustawić obce miasto na świecie. Wcisnąć. Wciskać lub aby wybrać żądane miasto. Wcisnąć aby zatwierdzić. 4. Wcisnąć lub aby zakończyć ustawianie.

14 TŁUMACZENIE WYRAZÓW Możemy używać tego urządzenia do tłumaczenia wyrazów z wybranego języka na żądany. Wcisnąć aby przełączyć na język, który chcemy tłumaczyć. Zmiany tej możemy dokonać w dowolnym momencie. Wybór języków opisany jest w dziale Ustawienia. 1. Wcisnąć aby wyświetlić ekran Tłumacza. Język, który się pojawi w wyświetlaczu będzie tym z którego chcemy tłumaczyć. 2. Napisać wyraz, który chcemy przetłumaczyć. Można dopisać akcenty, duże litery i inne znaki, jednak nie są one konieczne do znalezienia właściwego wyrazu. Aby postawić akcent należy najpierw napisać literę, a następnie wciskając przycisk i dopisać żądany akcent..

15 Aby dopisać znaki interpunkcyjne należy najpierw napisać literę, a następnie wciskając przycisk znak. dopisać żądany 3. Wcisnąć. Na wyświetlaczu miga symbol poszukiwania, a następnie ukazuje się lista wyrazów lub zwrotów. 4. Posługując się lub zaznaczyć wybrany wyraz lub frazę i wcisnąć aby wyświetlić tłumaczenie. Jeżeli tłumaczenie zajmuje więcej niż jeden ekran wyświetlacza należy użyć przycisku lub w celu odczytania całości tłumaczenia. 5. Wciśnij aby powrócić do listy. 6. Wciśnij aby zacząć wyszukiwanie tłumaczenia nowego wyrazu.

16 TŁUMACZENIE WYRAŻEŃ Wyrażenia są wypisane w języku (ustawionym) z którego chcemy tłumaczyć. Aby znależć tłumaczenie naleźy. 1. Wcisnąć. 2. Używając lub zaznaczyć wybraną kategorię wyrażeń i wcisnąć. W momencie wyświetlania kategorii wyrażeń możemy pisząc pierwszą literę lub cały wyraz przejść bezpośrednio do tej kategorii. Na wyświetlaczu pojawia się wówczas ramka z wpisywaną do niej literą lub wyrażeniem. 3. Używając lub zaznaczyć wybrane wyrażenie, a następnie wcisnąć aby wyświetlić tłumaczenie.

17 Możemy napisać pierwszą literę lub całe wyrażenie aby bezpośrednio przejść do poszukiwanego wyrażenia. 4. Wcisnąć aby wyświetlić tłumaczenie. Jeżeli tłumaczenie zajmuje więcej niż jeden ekran wyświetlacza należy użyć przycisku aby zobaczyć całe tłumaczenie. 5. Wcisnąć aby powrócić do listy wyrażeń. 6. Wcisnąć aby powrócić do menu wyrażeń. Wcisnąć Tłumacza. aby powrócić do ekranu

18 BAZA DANYCH Urządzenie to posiada bazę danych, w której możemy zapamiętać do 100 nazw/nazwisk i telefonów. Ilość zapamiętanych pozycji zależy od ilości liter i cyfr w każdej z nich. WPROWADZANIE DANYCH 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć, aby wybrać Nowy wpis. 3. Wpisać nazwę/nazwisko i wcisnąć. Każda nazwa może zawierać do 30 znaków włączając odstępy. Nazwa wpisywana jest dużymi literami. Niemożliwe jest wpisywanie akcentów. Aby skasować wpisywaną literę należy przycisnąć. 4. Używając przycisków numerycznych wpisać numer telefonu, a następnie wcisnąć aby zapamiętać wprowadzone dane.

19 Uwaga: nie można wpisywać liter w miejscu numeru telefonu. UWAGA: dane listy kontaktów przechowywane są w pamięci do chwili wyczerpania się baterii. Jeżeli baterie wyczerpią się całkowicie, wprowadzone dane zostaną utracone. Należy zawsze mieć zapisane ważne informacje! PRZEGLĄDANIE BAZY DANYCH 1. Wcisnąć. 2. W razie potrzeby użyć, aby zaznaczyć opcję przeglądu danych, a następnie nacisnąć. 3. Należy użyć przycisków lub lub wpisać pierwszą literę nazwy/nazwiska, którą chcemy zobaczyć. 4. Wciskać lub, aby przeglądać wpis, który nie mieści się na ekranie.

20 ZMIANA WPISU W BAZIE DANYCH 1. Wcisnąć. 2. Wciskać wybrać Zmień wpis. 3. Wcisnąć lub aby zaznaczyć pozycję do zmiany. Wcisnąć. 4. Zmienić nazwę i wcisnąć aby zmienić numer telefonu. 5. Zmienić numer. Wcisnąć aby zapamiętać zmiany. Wcisnąć aby powrócić do menu Bazy danych bez zapamiętywania zmian. KASOWANIE WPISU W BAZIE DANYCH 1. Wcisnąć. 2. Wciskać aby wybrać Skasuj wpis. 3. Wcisnąć lub aby zaznaczyć wpis, który chcemy skasować. Wcisnąć.

21 4. Wcisnąć T aby skasować wpis lub N aby zrezygnować z kasowania. Uwaga: polecenia T i N zmieniają się wraz ze zmianą języka komunikatów. KASOWANIE WSZYSTKICH WPISÓW W BAZIE DANYCH UWAGA: funkcja ta kasuje bezpowrotnie wszystkie wpisy w Bazie Danych. 1. Wcisnąć. 2. Używając przycisku wybrać Usuń wszystkie dane ). Wcisnąć. 3. Wcisnąć T aby skasować dane lub N aby zrezygnować z kasowania.

22 HASŁO ZABEZPIECZAJĄCE Można zabezpieczyć wpisane dane hasłem, będzie ono wymagane zawsze kiedy będziemy chcieli skorzystać z Bazy Danych. UWAGA: po wprowadzeniu hasła konieczne jest wprowadzanie go za każdym razem gdy chcemy korzystać z Bazy Danych. Hasło należy zapisać i przechowywać w znanym sobie miejscu. Jeżeli zapomnimy hasła urządzenie należy zresetować aby mieć dostęp do Bazy Danych. Aby zresetować urządzenie należy wcisnąć przycisk RESET na spodniej części urządzenia. Należy użyć wąskiego cienkiego przedmiotu. Jeżeli urządzenie nie powróci do swoich pierwotnych ustawień po naciśnięciu przycisku resetowania, należy wyjąć baterię, odczekać co najmniej dwie minuty i włożyć ją ponownie. Aby uzyskać informacje na temat wymiany baterii, zob. Wymiana baterii. UWAGA: resetowanie urządzenia kasuje wszelkie wprowadzone przez użytkownika informacje! USTALENIE HASŁA 1. Wcisnąć.

23 2. Używając wybrać Ustal hasło. Wcisnąć. 3. Wpisać hasło (max. 8 liter). Wcisnąć. Natychmiast wpisz hasło po raz drugi. 4. Potwierdzić hasło. 5. Wcisnąć aby zatwierdzić i uaktywnić haslo. Aby sprawdzić hasło należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk Bazy Danych, wpisać hasło i wcisnąć. W celu skasowania hasła należy powtórzyć czynności 1 i 2 (jak przy wprowadzaniu) i kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis Wpisz nowe hasło wcisnąć zostanie skasowane.. Hasło

24 KALKULATOR OBLICZENIA 1. Wcisnąć. 2. Wpisać liczbę (max. 10 cyfr). 3. Wcisnąć przycisk działania, które chcemy wykonać H(+)-dodawanie, J(-)- odejmowanie, K(x)-mnożenie, L( )- dzielenie). 4. Wpisać następną liczbę. 5. Wcisnąć. Aby powtórzyć to samo działanie wcisnąć ponownie. 6. Wcisnąć aby skasować bieżące działanie.

25 PAMIĘĆ KALKULATORA 1. Wykonać działanie lub wpisać liczbę. 2. Aby dodać liczbę pokazaną w wyświetlaczu do liczby w pamięci, wcisnąć X(M+). Aby odjąć liczbę pokazaną w wyświetlaczu od liczby w pamięci, wcisnąć C(M-). Wskażnik M w wyświetlaczu sygnalizuje, że w pamięci są przechowywane liczby. 3. Aby wyświetlić zawartość pamięci, wcisnąć V(MR). 4. Aby wyczyścić pamięć, wcisnąć B(MC).

26 PRZELICZNIK Przelicznik pozwala na szybkie przeliczanie miar i wag oraz walut. PRZELICZNIK MIAR I WAG (ANGIELSKICH I AMERYKAŃSKICH) NA SYSTEM METRYCZNY 1. Wcisnąć. 2. Wciskać lub aby wybrać kategorię. Wcisnąć. Jeżeli w danej kategorii jest kilka parametrów należy powtórzyć czynności pkt Wpisać wartość jednego z parametrów. Wciskać lub aby poruszać się między wartościami. Wcisnąć aby skasować wpisanżą liczbę. 4. Wcisnąć aby przeliczyć wartości. 5. Po zakończeniu przeliczania, wcisnąć.

27 PRZELICZNIK WALUT. 1. Wcisnąć. 2. Wciskając wybrać Waluty. Wcisnąć. 3. Wprowadzić kurs waluty. Kurs podajemy jako wartość obcej waluty w stosunku do jednostki rodzimej waluty. 4. Wprowadzić sumę waluty rodzimej lub obcej. Wciskać lub aby poruszać się między pozycjami. Wcisnąć aby wykasować wprowadzoną liczbę. 5. Wcisnąć aby przeliczyć wartości. PRZELICZNIK EURO Możemy przeliczyć kwoty Euro na 12 narodowych walut (państwa UE) lub odwrotnie. Kursy jednostkowe zatwierdzone zostały przez Radę UE i są podane w tabeli.

28 1 EURO = BEF (FRANK BELGIJSKI) = DEM (MARKA NIEMIECKA) = ESP (PESETA HISZPAŃSKA) = FRF (FRNK FRANCUSKI) = IEP (FUNT IRLANDZKI) = ITL (LIR WŁOSKI) = LUF (FRANK LUKSEMBURSKI) = NLG (GULDEN HOLENDERSKI) = ATS (SZYLING AUSTRIACKI) = PTE (ESCUDO PORTUGALSKIE) = FIM (MARKA FIŃSKA) = GRD (DRACHMA GRECKA) 1. Wcisnąć. 2. Wcisnąć aby wybrać przeliczanie Euro. 3. Używając lub wybrać rodzaj przeliczenia i wcisnąć. 4. Wpisać kwotę i wcisnąć. Wcisnąć N(INV) aby zmienić kierunek przeliczania.

29 5. Wcisnąć aby przejść do przeliczania innej waluty. 6. Wcisnąć aby powrócić do Tłumacza.

30 GRY Mamy do wyboru 5 gier: szubienica, test, szansa, pamięć i mistrz klawiatury. WYBÓR GRY 1. Wcisnąć. 2. Używając lub wybrać grę. 3. Wcisnąć. WYBÓR POZIOMU TRUDNOŚCI GRY Możemy wybierać różne poziomy trudności gry: początkujący, średni, zaawansowany, ekspert lub mistrz. 1. Wcisnąć. 2. Używając wybrać Ustawienia gry. Wcisnąć. 3. Posługując się lub wybrać żądany poziom trudności i wcisnąć.

31 4. Wcisnąć aby powrócić do listy gier. SZUBIENICA Odgadywanie ukrytego słowa, litera po literze. Litery odgadywanego słowa ukryte są pod znakami zapytania. Litery do odgadnięcia pokazywane są jako #. 1. Wybrać grę Szubienica. 2. Wpisywać zgadywane litery ukrytego słowa. Jeżeli litera jest prawidłowa pokazuje się zamiast znaku zapytania. Jeżeli nieprawidłowa pokazuje się zamiast #, a na wyświetlaczu pojawia się fragment wisielca. 3. Wcisnąć aby zobaczyć prawidłowe słowo i zakończyć grę. 4. Wcisnąć aby ponownie rozpocząć grę. TEST Test sprawdza znajomość słów w obcym języku. Uwaga: należy wybrać języki (z którego, i na jaki tłumaczymy) przed rozpoczęciem gry (Ustawienia).

32 1. Wybrać grę Test. Wyraz lub wyrażenie pojawi się na wyświetlaczu. 2. Zgadnij tłumaczenie pokazanego wyrazu. 3. Wcisnąć aby sprawdzić poprawność tłumaczenia. 4. Wcisnąć aby zagrać ponownie. Szansa 1 Wybierz grę Szansa. Pojawia się komunikat: wybierz (set) (1-9) i 6 miga aby wskazać liczbę która jest ustawiana. 2. Wcisnąć aby wybrać 6, lub wciskać lub aby wybrać dowolny numer Wcisnąć ponownie. Teraz można wybrać najwyższą liczbę, która musi być równa lub mniejsza od Aby wybrać max. liczbę wciskać lub.

33 5. Naciskać - powtarzając, aby zobaczyć nowe zestawy liczb. 6. Wcisnąć aby usunąć wybór i zacząć nową grę lub gier. aby powrócić do listy Pamięć Jak sugeruje nazwa, gra ta sprawdza twoją pamięć. Gra posiada pięć poziomów trudności z wzrastającą ilością ukrytych liczb: początkujący- 4, średni-6, zaawansowany-8, ekspert-10 i mistrz Wybierz grę Pamięć. 2. Wciskać przyciski kursora aby przechodzić do kolejnych ukrytych liczb. Przycisk ujawnia ukrytą liczbę. Po chwili ona znów znika. 3. Kontynuując odsłanianie kolejnych staramy się znaleźć dwie jednakowe. Gdy obydwie jednakowe liczby są odkryta - pozostają widoczne. Gra kończy się gdy odsłonięte zostają wszystkie pary liczb.

34 4. Wcisnąć lub aby powrócić do listy gier. Mistrz klawiatury Ta gra sprawdza twoją znajomość klawiatury oraz refleks. Litery przesuwają się pojedynczo w wyświetlaczu. Gra polega na szybkim odnalezieniu i przyciśnięciu klawisza przesuwającej się litery. 5 poziomów szybkości. 1. Wybierz grę Mistrz klawiatury. 2. Naciśnij klawisz litery, która przesuwa się w wyświetlaczu. Jeżeli wciśnięty został właściwy klawisz - litera znika. Kiedy w wyświetlaczu pozostaje 20 liter, gra jest skończona. 3. Wcisnąć aby zagrać ponownie.

35 RESETOWANIE TG-470 Jeżeli klawiatura źle funkcjonuje, lub w wyświetlaczu pojawiają się nieoczekiwane błędy należy system TG-470 zresetować. 1. Przytrzymać wciśnięty przycisk i jednocześnie wcisnąć wyłącznik główny. Jeżeli ta czynność niczego nie zmieni należy wykonać czynności wg pkt Cienkim przedmiotem wcisnąć przycisk RESET, znajdujący się na dolnej pokrywie urządzenia. UWAGA: silne wciśnięcie przycisku RESET może spowodować uszkodzenie urządzenia. Resetowanie kasuje wszelkie dane wprowadzone przez użytkownika. W wyniku wyładowań elektrostatycznych lub nagłych wzbudzeń może dojść do zmiany trybu pracy urządzenia, utraty danych zapisanych w pamięci lub braku odpowiedzi. Urządzenie można przywrócić do normalnej pracy, naciskając przycisk resetowania lub wyłącznik, albo wyjmując i ponownie wkładając baterię.

36 DANE TECHNICZNE Model: TG bateria CR-2032 (litowa) Wymiary: 12,3x15,4x1,7 cm ISBN CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE W celu oczyszczenia urządzenia, nanieść łagodny płyn do mycia szyb na miękką szmatkę i przetrzeć jego powierzchnie. Nie pryskać płynem bezpośrednio na produkt. Nie należy używać ani przechowywać produktu w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur, w wilgotnym otoczeniu lub w innych niesprzyjających warunkach. W przypadku problemów z produktem należy kierować się gwarancją. Ostrzeżenie! Jeśli dojdzie do całkowitego wyczerpania baterii lub jeśli wymiana baterii będzie trwała dłużej niż kilka sekund, wszelkie informacje wprowadzone przez użytkownika zostaną skasowane. Należy zawsze mieć zapisane ważne informacje. Sposób utylizacji baterii: Nie wyrzucać baterii wraz z odpadkami gospodarstwa domowego. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytych baterii. Uwaga: Jeżeli klawiatura nie działa lub jeżeli

37 ekran działa niewłaściwie, należy zresetować system. Ostrzeżenie! Zbyt mocne naciśnięcie przycisku resetowania może trwale uszkodzić urządzenie. Dodatkowo zresetowanie urządzenia spowoduje skasowanie wprowadzonych przez użytkownika ustawień i informacji Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J USA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przetestowane przez FCC na zgodność z normami FCC. Do użytku domowego i biurowego. PATENTY USA: 4,830,618; 4,891,775; 5,113,340; 5,218,536

38 PRZEPISY FCC. Urządzenie to zostało zaprojektowane i sprawdzone zgodnie z warunkami obowiązującymi dla Klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Urządzenie to korzysta i może wysyłać fale radiowe i jeśli nie jest obsługiwane i używane zgodnie z instrukcją może powodować zakłócenia fal radiowych. Jakkolwiek nie jest to gwarancją, urządzenie to nie powoduje zakłóceń w pracy indywidualnych urządzeń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane indywidualnymi przeróbkami. Każda modyfikacja urządzenia wymaga zgody producenta.

39 OGRANICZONA GWARANCJA (UE i Szwajcaria) Produkt ten, z wyjątkiem baterii i wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) gwarantowany jest przez firmę FRANKLIN przez okres dwóch lat od daty zakupu razie usterek spowodowanych wadą wykonania lub użytych materiałów, zostanie on bezpłatnie naprawiony lub wymieniony. Produkty zakupione poza UE i Szwajcarią zwracane w ramach gwarancji, należy zwracać do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu i opisem usterki. Jeżeli nie zostanie przedstawiony dowód zakupu, wszelkie naprawy będą odpłatne. Gwarancja wyrażnie wyklucza usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przypadkowym uszkodzeniem lub normalnym zużyciem. Niniejsza gwarancja nie zmienia przewidzianych prawem uprawnień użytkownika. MPL Rev. B

TG-450. INSTRUKCJA OBSŁUGI www.franklin.com

TG-450. INSTRUKCJA OBSŁUGI www.franklin.com TG-450 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.franklin.com UMOWA LICENCYJNA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ. KORZYSTANIE Z PRODUKTU JEST UWARUNKOWANE PRZYJĘCIEM

Bardziej szczegółowo

12-językowy tłumacz Global Translator

12-językowy tłumacz Global Translator 12-językowy tłumacz Global Translator Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi zasadami bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Uwaga: W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

GENIE 52 T. Tłumacz na 52 języki. Włożenie baterii. Bardzo dziękujemy za zakup Tłumacza GENIE 52 T.

GENIE 52 T. Tłumacz na 52 języki. Włożenie baterii. Bardzo dziękujemy za zakup Tłumacza GENIE 52 T. GENIE 52 T Tłumacz na 52 języki Bardzo dziękujemy za zakup Tłumacza GENIE 52 T. Włóżcie Państwo ten komputer do tłumaczeń do podróżnego bagażu! Nie zawiedzie Was w żadnej sytuacji. Jako tłumacz na 52 języki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...78 Zasilanie...80 Inicjalizacja...81 Klawiatura...82 Ekran...85 Menu główne...86 SŁOWNIK GŁÓWNY...88 SŁOWNIK UŻYTKOWNIKA...

SPIS TREŚCI WSTĘP...78 Zasilanie...80 Inicjalizacja...81 Klawiatura...82 Ekran...85 Menu główne...86 SŁOWNIK GŁÓWNY...88 SŁOWNIK UŻYTKOWNIKA... SPIS TREŚCI WSTĘP...78 Zasilanie...80 Inicjalizacja...81 Klawiatura...82 Ekran...85 Menu główne...86 SŁOWNIK GŁÓWNY...88 SŁOWNIK UŻYTKOWNIKA...93 CZASOWNIKI NIEREGULARNE...97 POPULARNE IDIOMY...98 ZBIÓR

Bardziej szczegółowo

ECTACO Partner E500T. Mówiący Słownik Elektroniczny & Rozmówki INSTRUKCJA OBSŁUGI

ECTACO Partner E500T. Mówiący Słownik Elektroniczny & Rozmówki INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący Słownik Elektroniczny & Rozmówki INSTRUKCJA OBSŁUGI ECTACO, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z używania niniejszej instrukcji. ECTACO, Inc. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI POL Większy wybór instrukcji dostępny jest na stronie www.ectaco.com/support/manuals ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy tłumacz językowy (27 języków) Linguatis

Cyfrowy tłumacz językowy (27 języków) Linguatis Cyfrowy tłumacz językowy (27 języków) Linguatis Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego tłumacza 27 języków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Partner, itravl, jetbook, LingvoSoft, Language Teacher, Lingvobit,

Bardziej szczegółowo

KASA REJESTRUJĄCA. ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA. Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd.

KASA REJESTRUJĄCA. ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA. Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd. KASA REJESTRUJĄCA ACLAS Kos INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Producent: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd. Wyłączny Dystrybutor marki ACLAS: ACLAS Polska Sp. z o.o. aclas@aclas-polska.pl www.aclas-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Siemens. Życzymy przyjemnego użytkowania i satysfakcji z nabycia. Czytając uważnie ten przewodnik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik GPSMAP 278 odbiornik Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 lub (800) 800.1020 Fax

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66 Wydanie 5 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-343 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo