Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi"

Transkrypt

1 Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi autor: dr inż. Michał Michna data : opis projektu: projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi, obliczenia wymiarów głównych oparte na "równaniu konstrukcyjnym", uwzględniono dwa warianty konstrukcyjne różniące się rozkładem indukcji w szczelnie (AC rozkład sinusoidalny, DC z rozkład prostokątny) 1. Dane znamionowe Budowa silnika, kształt pola wzbudzenia, metoda sterowania Kształt pola wzbudzenia flux_density := SIN RECT flux_density = "RECT" rodzaj maszyny machine := GENERATOR MOTOR machine = "MOTOR" moc znamionowa P n := 1.5kW napięcie znamionowe U n := 48V dla silnika AC jest to wartość między przewodowa napięcia skutecznego, dla silnika DC wartość maksymlna napięcia w obowdzie pośredniczącym prędkość znamionowa n n := 1500 rpm Liczba faz silnika m s := 3 Do obliczenia mocy silnika ustalna jest liczba faz przewodzących liczba faz - silnik AC -3, silnik DC - k ms := 1 if flux_density = "SIN" k ms = 3 if flux_density = "RECT" 3 1 otherwise częstotliwość znamionowa f n := 50Hz sprawność η := 0.85 współczynnik mocy cosϕ n := 1 1/0

2 współczynnik napięcia indukowanego E.rot/V.fmax k e := 0.95 dla generatora k.e>1, dla silnika k.e<1. Parametry materiałów.1 Magnes trwały indukcja remanencji B r := 0.4T natężenie pola koercji H c := 300 ka m B r przenikalność magnetyczna względna μ r := μ μ 0 H r = c współczynnik temperaturowy indukcji k TBr := 0 współczynnik temperaturowy koercji k THc := 0 temperatura pracy magnesów t PM := 60 Parametry magnesu w temperaturze pracy t PM 0 indukcja remanencji B rt := B r 1 + k TBr B 100 rt = 0.4 T t PM 0 natężenie pola koercji H ct := H c 1 + k THc H 100 ct = 300 ka m μ rt := B rt μ 0 H ct μ rt = Wpływ temperatury na parametry magnesów trwałych /0

3 BrT t 0 B r 1+ k TBr t T [C] B r k TBr t 0 k TBr H c μ 0 ( ) ( k THc t 0 k THc ) t. Współczynniki wyzyskania materiałów czynnych Wartość maksymalna indukcji w szczelinie - należy przyjąć taką wartośc k.bm by wartość 1 harmonicznej indukcji w szczelnie nie przekraczała 0.9T k Bm := 0.8 wartość maksymalna indukcji w szczelinie B m := k Bm B rt B m = 0.3 T Gęstość liniowa prądu gęstość liniowa prądu (okład prądowy) zależy od rodzaju chłodzenia, dobrać z zakresu ka/m A s := 15 ka m.3 Maksymalne wartości indukcji w częściach obwodu magnetycznego współczynnik zapełnienia pakietu blach k fe := 0.95 maksymalna wartość indukcji - dobrać na podstawie wykładu: := 3/0

4 w jarzmie wirnika 1.0T..1.6T B yr := 1.5T w jarzmie stojana 1.0T T B ys := 1.T w zębach stojana 1.4T...1T B ts := 1.5T 3. Obliczenie wymiarów głównych 3.1 Obliczenia pomocnicze prędkość kątowa ω n := n n ω n = s ω s := π f n ω s = s ω s liczba par biegunów p := round, 0 ω p = n P n moment znamionowy T n := T ω n = N m n napięcie fazowe U m := U n if flux_density = "SIN" 3 U n if flux_density = "RECT" U m = V U m I m Moc silnika AC P nac = η n cosϕ n k ms m s U fn I fn = η n cosϕ n k ms m s Moc silnika DC P ndc = η n k ms m s U m I m gdzie Ifn, Ufn - wartości skuteczne fazowe, Um - Im wartości maksymalne fazowe W obliczeniach moc znamionowa rozumiana jest jako - dla silnika - moc mechaniczna, moc na wale - Pn=Pm=η*Pe - dla generatora - moc elektryczna Pn=Pe η n := η if machine = "MOTOR" η n = otherwise wartość maksymalna prądu fazowego 4/0

5 P n I m := if flux_density = "SIN" I η n cosϕ n k ms m s U m = A m P n η n k ms m s U m if flux_density = "RECT" wartość skuteczna prądu fazowego I m I n := if flux_density = "SIN" 3 I m if flux_density = "RECT" prąd znamionowy (fazowy) I n = 1.6 A 3. Współczynniki konstrukcyjne współczynnik smukłości λ = l s τ ps λ := 1.1 współczynnik zapełnienia podziałki biegunowej MT - dla silnika AC z zakresu od α PM := 0.8 Amlituda 1 harmonicznej indukcji w szczelinie 1 B δ1 := B m α PM + π sin ( πα PM) if flux_density = "SIN" 4 π B π m sin α PM if flux_density = "RECT" B m otherwise B δ1 = 0.387T ( ) 1 k B1 := α PM + π sin πα PM if flux_density 4 π sin α π PM if flux_density = "RECT" 1 otherwise = "SIN" 5/0

6 k B1 = 1.11 Wpływ współczynnika zapełnienia podziałki biegunowej na wartość 1-hramonicznej indukcji w szczelinie B rec ( x) 4 := π B m sin x π 1 B sin ( x) := B m x + π sin( π x) B rec ( x) 1 B m B sin ( x) 0.75 B m x dla silnika DC, zależy od czasu przewodzenia prądu współczynnik obciążenia wirnika, w przypadku braku prądu w wirniku - 0 π 3 α i := α π i 3 K Φ := 0 współczynnik kształtu prądu I m K I = I rms K I := if flux_density = "SIN" 1 if flux_density = "RECT" α i 1 otherwise K I = 1.5 6/0

7 współczynnik kształtu pola wzbudzenia B av K B = B m K B := π sin π α PM if flux_density = "SIN" K B = 0.8 α PM if flux_density = "RECT" 1 otherwise współczynnik uzwojenia - dla uzwojenia 1-warstwowego K ws := K ws = współczynnik kształtu napięcia K E := π K B K ws K E = 7.67 ( ) 1 współczynnik kształtu mocy K P := cosϕ n K P = Obliczenia wymiarów głównych Objętość obliczeniowa silnika P n V s := V π 1 f s =.004L n η n K 1 + K I K P K E A Φ p ( s B m ) srednica wewnętrzna stojana D s := 3 p πλ V s = 0.13 m długość pakietu stojana D s D s := 1m round 1m, 3 D s = 13 mm l s := π D s λ p = mm l s l s := 1m round 1m, 3 l s = 114 mm podziałka biegunowa τ ps := π D s p τ ps = mm 7/0

8 szczelina powietrzna Dla maszyn cylindrycznych przyjmujemy γ := m kg A s szczelina powietrzna δ 0 := γ τ ps A s B m = mm δ 0 δ := 1m round 1m, 4 δ = 1.5 mm δ := 1.5mm 4. Wymiary wirnika 4.1 Struktura wirnika Mocowanie powierzchniowe magnesów trwałych, magnesy w kształcie wycinka pierścienia, magnesowanie równoległe (rozkład sinusoidalny indukcji w szczelinie) D r D PM α w PM αpm D ri D S α1 h yr h PM δ 8/0

9 Wymiary magnesów trwałych średnica zewnętrzna MT D PM := D s δ D PM = 0.19 m podziałka biegunowa na wysokości MT π D PM τ PM := τ p PM = mm szerokość MT w PM := τ PM α PM w PM = mm Wysokość magnesów trwałych - punkt pracy magnesów trwałych współczynnik wykorzystania MT - można uwzględnić strumień rozproszenia MT σ lpm := 1 δμ rt σ lpm wysokość MT h PM := h B rt σ PM = mm lpm 1 B m h PM h PM := 1m round 1m, 4 h PM = 6.4 mm h PM := 7mm stosunek średnicy zewnętrznej magnesu do wyskości D PM = h PM strumień wzbudzony przez MT (na jeden biegun) ( ) Φ PM := K B l s τ ps B m Φ PM = Wb 4.3 Wymiary rdzenia (jarzma) wirnika Φ PM Strumień w jarzmie wirnika Φ yr = = B yr h yr k fe l s Φ PM wysokość jarzma wirnika h yr := B yr k fe l s = 9.31 mm 9/0

10 h yr := 1m round h yr 1m, 3 = 9 mm 4.4 Wymiary wałka Wprowadzając współczynnik wytrzymałości zależny od mocy silnika: kd= wał poziomy kd=0. dla mocy P>10kW, kd=0.7 dla mocy P<10kW k D := k D = Pn 1rpm średnica zewnętrzna wałka [m] D shaft := k D = 0.07 n n 1kW ( ) D shaft := 1m round D shaft, Sprawdzenie poprawności obliczeń wymiarów wirnika = 7 mm Średnica wewnętrzna wirnika D ri := D s δ 0 h PM h yr D ri = mm Średnica zewnętrzna wałka D shaft = 7 mm ( ) = "OK" if D ri > D shaft, "OK", "PROBLEM" 5. Uzwojenie stojana 5.1 Parametry uzwojenia Liczba żłobków na biegun i fazę q := Liczba żłobków Q s := p m s q Q s = 4 Liczba gałęzi równoległych a s := 1 Liczba warstw uzwojenia a l := 1 10/0

11 Q s Liczba cewek uzwojenia c s := a l c s = 1 Sprawdzenie warunków symetrii uzwojenia [Dąbrowski]: 1. liczba cewek w każdej gałęzi równoległej musi być taka sama, stosunek pownien być liczbą naturalną c s a s m s = 4. liczba żłobków przypadjących na każde uzwojenie fazowe powinna być taka sama Liczba grup cewkowych Q s a l m s = 4 g s := m s p g s = 1 Liczba cewek w grupie c gs = c s g s = Q s a l 4 m s p Q s a l c gs := c 4 m s p gs = 1 kąt fazowy pomiędzy sem indukowaną w bokach cewek umieszczonych w dwóch sąsiednich żłobkach α qs1 ( ν) π ν p := α Q qs1 ( 1) = 30 deg s kąt pomiędzy sąsiednimi promieniami gwiazdy napięć Podziałka biegunowa skrót cewki Q s t ts := t p ts = 6 s t := 0 rozpiętość cewki y := t ts s t y = 6 skos cewki [liczba żłobków] sq := 0 11/0

12 współczynnik skrótu k ps ( ν) := sin ν π y t k ps ( 1 ) = 1 ts współczynnik grupy wspólczynnik skosu sin ν π m s k ds ( ν) := if q 1 k π ds ( 1) = q sin ν m s q k sq ( ν) 1 otherwise sin ν sq π t ts := ν sq k π sq ( 1) = 1 t ts Współczynnik uzwojenia K ws := k ps ( 1) k ds ( 1) k sq ( 1) K ws = Liczba zwojów cewki Wartość masks ymalna napięcia induk owanego w cewce E m := k e U m E m = 3.44 V ( ) ( ) E m = π K B K ws D s l s f N s B p m E m p liczba zwojów szeregowych N s := N s = π B m D s K B K ws f n l s liczba zwojów w cewce skorygowana liczba zwojów szeregowych a s N s N cs := ceil N a l p q cs = 9 a l p q N s := N cs N a s = 36 s liczba zwojów w żłobku N ss := a l N cs N ss = 9 sprawdzenie wartości okładu prądowego 1/0

13 wartość założona A s = 15 ka m m s N s I n wartość w projektowanym silniku A s := A π D s = ka s m 5.3 Dobór przewodu nawojowego gęstość prądu w uzwojeniu j s := 5 A mm liczba przewodów równoległych a w := I n Powierzchnia przewodu S ps := S a w a s j ps =.13 mm s 4 S ps średnica przewodu d ds := d π ds = mm dobrana średnica przewodu z katalogu d ds := 1.8mm współczynniki zapełnienia żłobka miedzią - zależy od kształtu przewodu, sposobu zwojenia k q1 := 0.75 k q := 0.7 k q3 := 0.7 k q1 k q k q3 = Powierzchnia żłobka d ds a l a w N cs π S qs := S k q1 k q k qs = mm q3 5.4 Wymiary jarzma stojana 13/0

14 Φ PM wysokość jarzma stojana h ys := B ys k fe l s = mm h ys h ys := 1m round 1m, 4 h ys = 0.01m Φ PM minimalna szerokość zęba stojana b ts := b B ts k fe l s m s q ts = mm b ts b ts := 1m round 1m, 4 b ts = 3.1 mm 5.5 Wymiary żłobka stojana szerokość rozwarcia żłobka b s1_min := d ds + 1mm b s1_min =.8 mm b s1 := 3mm wysokość rozwarcia żłobka h s1 := 0.7mm wysokość kilna żłóbkowego h s := 1mm β s := π = 0.6 Q s 14/0

15 szerokość żłobka bs b s := tan β s D s + h s1 + h s ( ) cos b ts β s b s := round b s m, 4 m b s = mm Dla żłobka okrągłego szerokość żłobka bs3 b s3 := b s + 4 S qs tan β s π tan + β s = 15.3 mm wysokość części trapezowej żłobka b s3 b s3 := round m, 4 m b s3 = 15. mm b s3 b s h s3 := = β s tan mm h s3 h s3 := round m, 4 m h s3 = 1.9 mm b s3 całkowita wysokość żłobka h Qs := h s1 + h s + h s3 + h Qs = 11. mm średnica zewnętrzna silnika D se := D s + h Qs + h ys D se = mm ( ) 15/0

16 Results Stator dimensions Outer diameter of the stator D se = mm inner diameter of the stator D s = 13 mm stator length l s = 114 mm height (thickness) of the stator yoke h ys = 11.6 mm number of stator slots Q s = 36 Dimensions of the stator slot width of the slot iron gap b s1 = 3 mm width of the slot wedge b s = 14.7 mm, width of the stator slot b s3 = 15. mm height of the slot iron gap h s1 = 0.7 mm height of the slot wedge h s = 1 mm height of the stator slot h s3 = 1.9 mm total height of the stator slot h Qs = 11. mm Dimensions of the rotor shaft diameter D shaft = 7 mm PM diameter D PM = 19 mm PM height h PM = 7 mm PM span α PM = 0.8 air gap thickness δ = 1.5 mm height of the rotor yoke h yr = 9 mm Winding parameters number of pole pairs p = number of series turn N s = 36 number of turns in coil of N cs = 9 number of slots per phase and per pole q = Dla żłobka trapezoidalnego width of the stator slot β s b s3 := b s + 4 S qs tan = mm rounded value [mm] b s3 b s3 := round m, 4 m b s3 = 16.7 mm height of the trapezoid part of the slot h s3 := S qs b s + b s3 = mm 16/0

17 h s3 rounded value [mm] h s3 := round m, 4 m h s3 = 7.7 mm total height of the stator slot h Qs := h s1 + h s + h s3 h Qs = 9.4 mm D s + h Qs Outer diameter of the stator D se := b s3 cos atan D s + h Qs h ys + = mm D se rounded value [mm] D se := round m, 4 D se = mm m 17/0

18 /0

19 t 0 H c 1+ k THc 100 HcT /0

20 Wb 0/0

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Układy trójfazowe Gdy umieścimy trzy uzwojenia

Bardziej szczegółowo

Bezszczotkowe silniki prądu stałego konstrukcje i sterowanie

Bezszczotkowe silniki prądu stałego konstrukcje i sterowanie MASZYNY I NAPĘDY (Electric Machines and Drives) Bezszczotkowe silniki prądu stałego konstrukcje i sterowanie prof. dr hab. inż. Zbigniew Goryca, Politechnika Radomska, e-mail: Z.Goryca@pr.radom.pl BLDC

Bardziej szczegółowo

SILNIK TARCZOWY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH CHARAKTERYSTYKA POLA MAGNETYCZNEGO

SILNIK TARCZOWY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH CHARAKTERYSTYKA POLA MAGNETYCZNEGO Renata SULIMA Andrzej RUDEŃSKI SILNIK TARCZOWY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH CHARAKTERYSTYKA POLA MAGNETYCZNEGO STRESZCZENIE Artykuł opisuje konstrukcję, wykonane obliczenia oraz pomiary indukcji magnetycznej

Bardziej szczegółowo

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2015 (106) 247 Tomasz Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY LINE START PERMANENT

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

DWUETAPOWA OPTYMALIZACJA MAGNETO- ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIM WSPÓŁCZYNNIKA THD

DWUETAPOWA OPTYMALIZACJA MAGNETO- ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIM WSPÓŁCZYNNIKA THD Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Łukasz KNYPIŃSKI, Lech NOWAK * Magnetoelektryczne silniki synchroniczne,

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Elektrotechnika okrętowa Semestr V Wykłady 1 Temat I (16 h) Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Zagadnienia : A. Wymagania ogólne i warunki zainstalowania na statkach głównych

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI

1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI 1 1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI 1. 1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa 1.1.1. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to zespół elementów tworzących przynajmniej jedną zamkniętą

Bardziej szczegółowo

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ 15 Marcin Barański Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ PERMANENT MAGNET ELECTRICAL MACHINE AS A OWN VIBRATION SENSOR

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA Zakład Projektowania Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych PROJEKTOWANIE OKRĘTÓW I OBIEKTÓW OCEANOTECHNICZNYCH Materiały pomocnicze do projektu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19 Aleksander Bodora, Tomasz Biskup, Arkadiusz Domoracki, Politechnika Śląska, Gliwice Henryk Kołodziej, Enel, Gliwice MIKROPROCESOROWY SYSTEM STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów EM. Metoda elementów skończonych

Projektowanie systemów EM. Metoda elementów skończonych Projektowanie systemów EM Metoda elementów skończonych Wstęp Podstawy obliczeń MES Etapy definicji modelu numerycznego Rodzaje problemów moduły obliczeniowe Wybrane wyniki obliczeń 2 dr inż. Michał Michna

Bardziej szczegółowo

1. Uruchamianie programu Modeller

1. Uruchamianie programu Modeller 1. Uruchamianie programu Modeller W menu Start systemu MS Windows, w katalogu Programy naleŝy odnaleźć katalog Vector Fields Opera, a w nim program Opera 12.0 i uruchomić go: Start Programy Vector Fields

Bardziej szczegółowo

Numeryczne projektowanie układów wzbudzenia silnego pola magnetycznego dla przezczaszkowej stymulacji magnetycznej

Numeryczne projektowanie układów wzbudzenia silnego pola magnetycznego dla przezczaszkowej stymulacji magnetycznej Numeryczne projektowanie układów wzbudzenia silnego pola magnetycznego dla przezczaszkowej stymulacji magnetycznej Bartosz Sawicki, Robert Szmurło, Jacek Starzyński, Stanisław Wincenciak, Instytut Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ KOMITET ELEKTROTECHNIKI PAN

TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ KOMITET ELEKTROTECHNIKI PAN Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 1 Tadeusz Glinka, Kazimierz Zakrzewski Komitet Elektrotechniki PAN TEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW PROPONOWANA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 Adam Rogalski Politechnika Warszawska, Warszawa WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE

Bardziej szczegółowo

Elementy i układy elektroniczne i optoelektroniczne

Elementy i układy elektroniczne i optoelektroniczne Na podstawie: John Watson, Elektronika Elementy i układy elektroniczne i optoelektroniczne Podzespoły półprzewodnikowe. Transoptor: Użyteczny tam, gdzie układy mają bardzo różne potencjały (4 kv) zastępuje

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie sterowane zawory rozprężne typu ETS 12,5 oraz 25 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION. Dokumentacja techniczna

Elektronicznie sterowane zawory rozprężne typu ETS 12,5 oraz 25 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION. Dokumentacja techniczna Elektronicznie sterowane zawory rozprężne typu ETS 12,5 oraz 25 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION Dokumentacja techniczna 2 DKRCC.PD.VD1.B1.49 / 520H2525 Danfoss A/S, (AC-BNM/mr), 01-2008 Spis

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ROZPRAWA DOKTORSKA Waldemar Tadeusz Wiejak Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą

Bardziej szczegółowo

Przesył i rozdział energii elektrycznej

Przesył i rozdział energii elektrycznej Książka/publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Irena Wasiak ELEKTROENERGETYKA W ZARYSIE Przesył i rozdział energii elektrycznej Irena Wasiak ELEKTROENERGETYKA W ZARYSIE Przesył i rozdział energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Do czego służy rozdział Projektowanie?

Do czego służy rozdział Projektowanie? Przegląd ProJEktowanie Do czego służy rozdział? Rozdział pomoże Państwu w znalezieniu odpowiedniego elektrobębna i w doborze komponentów. Tutaj znajdą Państwo: Informacje o zastosowaniach, branżach i warunkach

Bardziej szczegółowo

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Hamulce elektromagnetyczne EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie EMA ELFA 2 Hamulce tarczowe prądu przemiennego HZg Hamulce tarczowe włączane sprężynowo, luzowane elektromagnetycznie

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Symulacja wielowzbudnikowych indukcyjnych urządzeń grzejnych

Symulacja wielowzbudnikowych indukcyjnych urządzeń grzejnych Marcin WESOŁOWSKI, Ryszard NIEDBAŁA Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Symulacja wielowzbudnikowych indukcyjnych urządzeń grzejnych Streszczenie. Liczba zastosowań grzejnictwa indukcyjnego

Bardziej szczegółowo

MAGNETYCZNE TŁUMIENIE DRGAŃ OSCYLATORA HARMONICZNEGO PIOTR PRZYBYŁOWICZ, TOMASZ SZMIDT

MAGNETYCZNE TŁUMIENIE DRGAŃ OSCYLATORA HARMONICZNEGO PIOTR PRZYBYŁOWICZ, TOMASZ SZMIDT MODELOWANIE INśYNIERSKI ISSN 896-77X 35, s. -6, Gliwice 8 MAGNETYCZNE TŁUMIENIE DRGAŃ OSCYLATORA HARMONICZNEGO PIOTR PRZYBYŁOWICZ, TOMASZ SZMIDT Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo