Silnik bezszczotkowy z magnesami trwałymi Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Silnik bezszczotkowy z magnesami trwałymi Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA GDAŃSKA Silnik bezszczotkowy z magnesami trwałymi Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi dr inż. Michał Michna Opis budowy silników z magnesami trwałymi. Przykłady obliczeo projektowych silnika be szczotkowego z magnesami trwałymi.

2 1 Spis treści 1 Spis treści Silniki bezszczotkowe z magnesami trwałymi Budowa silników bezszczotkowych z magnesami trwałymi Kształtowania rozkładu pola wzbudzonego magnesami trwałymi Materiały Materiały magnetyczne miękkie Materiały przewodowe Materiały magnetyczne twarde Punkt pracy magnesów trwałych Projektowanie maszyn elektrycznych wiadomości ogólne Procedura projektowania silników Parametry wejściowe Moc wewnętrzna maszyny Struktura Projekt sinika z magnesami trwałymi nowa konstrukcja Dane wejściowe Dobór wymiarów głównych silnika Dobór wysokości szczeliny powietrznej Dobór wysokości magnesów trwałych Projekt silnika z magnesami trwałymi - adaptacja Dane wejściowe do obliczeo Parametry magnesów trwałych Szczelina powietrzna Wysokośd magnesów trwałych Wysokośd jarzma wirnika Sprawdzenie Projekt uzwojenia twornika Rodzaje uzwojeo silników prądu przemiennego Podstawowe założenia dotyczące budowy uzwojenia twornika Liczba faz Liczba żłobków i biegunów Współczynnik uzwojenia Współczynnik skrótu cewki Współczynnik grupy cewki Współczynnik uzwojenia Liczba zwojów szeregowych Drut nawojowy Wymiary obwodu magnetycznego stojana Wysokośd jarzma stojana

3 8.2 Szerokośd zęba stojana Wymiary żłobka stojana Średnica zewnętrzna stojana Model geometryczny silnika w programie Inventor Parametry silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi Literatura

4 2 Silniki bezszczotkowe z magnesami trwałymi Rozwój maszyn elektrycznych jest ściśle związany z rozwojem inżynierii materiałowej jak również przyrządów półprzewodnikowych mocy (MOSFET, IGBT) i mikroprocesorów stanowiących podstawowe elementy współczesnych układów energoelektronicznych do przetwarzania i sterowania mocy elektrycznej. Zastosowanie magnesów trwałych (MT) o dużych gęstościach energii pozwala budowad maszyny elektryczne, które charakteryzują się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi np. większym momentem, wyższą sprawnością. Różnorodnośd parametrów magnetycznych i mechanicznych magnesów wpływa na wielką różnorodnośd konstrukcji wytwarzanych obecnie maszyn elektrycznych z MT. Pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych maszyn bezszczotkowych wzbudzanych MT o dużych gęstościach energii, wymaga badao w obszarze obejmującym: analizę zachodzących zjawisk w procesie przetwarzania energii elektromechanicznej; metody modelowania i symulacji; projektowanie; optymalizację; identyfikację parametrów i diagnostykę. 4

5 SILNIKI PRĄDU STAŁEGO bezszczotkowe z magnesami trwałymi szczotkowe (komutatorowe) szeregowe bocznikowe szeregowobocznikowe SILNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO PRZEŁĄCZALNE SILNIKI RELUKTANCYJNE SILNIKI SKOKOWE uniwersalne synchroniczne indukcyjne Bezszczotkowe silniki prądu przemiennego SRM synchroniczne o zmiennej reluktancji z magnesami trwałymi z magnesami trwałymi cylindryczne wydatnobieguno we klatkowe pieścieniowe Rys. 2.1 Podstawowy podział maszyn elektrycznych. Pod pojęciem silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (SBMT) rozumie się wszystkie silniki wzbudzane magnesami trwałymi (magnetoelektrycznie), które mogą byd zasilane ze źródła energii elektrycznej poprzez przekształtnik energoelektroniczny. Funkcją przekształtnika jest realizacja transformacji energii źródła zasilania według określonego algorytmu sterowania. Należy podkreślid, że istotną cechą algorytmu sterowania jest zasada sterowania wewnętrznego (z pętlą położeniową)*, tzn. nadrzędnym sygnałem sterowania jest sygnał określony położeniem kątowym wirnika SBMT. Tak określony algorytm sterowania powoduje, że SBMT ma właściwości ruchowe (charakterystyki mechaniczne) analogiczne do właściwości ruchowych silnika prądu stałego z komutatorem 5

6 elektromechanicznym. Stąd często spotykana nazwa to: silnik bezszczotkowy prądu stałego (ang. brushless dc motor). SBMT ŹE PE UEM MR n US Pętla położeniowa CPW Zadawanie Rys Schemat układu napędowego z silnikiem bezszczotkowym z magnesami trwałymi (SBMT): UEM układ elektromechaniczny silnika, ŹE źródło energii elektrycznej, PE - przekształtnik energoelektroniczny, US układ sterowania, CPW czujnik położenia wirnika, MR maszyna robocza (obciążenie) Napędy wykorzystujące SBMT cieszą się obecnie dużą popularnością [11]. Opanowują one coraz szerszy obszar zastosowao: od silników małej mocy wykorzystywanych w napędach dysków komputerowych, czy też licznych urządzeniach AGD, poprzez silniki w układach napędowych samochodów hybrydowych i elektrycznych oraz dużych jednostek morskich skooczywszy [4, 3, 8]. Popularnośd MBMT wynika z ich doskonałych właściwości regulacyjnych, które predysponują je do zastosowao w systemach napędowych realizujących wysokiej jakości regulację prędkości obrotowej lub położenia [3, 8]. SBMT, w porównaniu z maszynami indukcyjnymi i maszynami komutatorowymi prądu stałego, wyróżniają się: wyższym stosunkiem momentu obrotowego do momentu bezwładności, wyższym stosunkiem mocy do masy, wyższą sprawnością, mniejszą awaryjnością. Ponadto SBMT charakteryzują się dobrym rozpraszaniem ciepła (straty energii występują praktycznie w stojanie, skąd ciepło może byd łatwo odprowadzane poprzez kadłub, a w przypadku silników o większych mocach może byd zastosowany układ chłodzenia wodnego), małą bezwładnością wirnika oraz możliwością pracy w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowej. Zastosowanie magnesów trwałych o dużych gęstościach energii stwarza nowe problemy zarówno w budowie samych SBMT, jaki i w projektowaniu zintegrowanych z nimi komutatorów (układów) energoelektronicznych oraz układów sterujących. Jednym z ważniejszych problemów do rozwiązania to odpowiednie kształtowanie rozkładu pola magnetycznego w SBMT, poprzez dobór struktury ich obwodów magnetycznych. Rozkład pola magnetycznego ma decydujący wpływ na parametry całkowe i właściwości eksploatacyjne SBMT 6

7 2.1 Budowa silników bezszczotkowych z magnesami trwałymi SBMT budowane są w różnorodnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, różniących się przede wszystkim konstrukcją twornika i obwodu wzbudzenia. Zasadniczy podział SBMT wynika z ich struktury elektromagnetycznej, buduje się silniki o strukturze: walcowej, tarczowej. Rys. 2.3 Konstrukcje SBMT Drugi zasadniczy podział SBMT wynika z rozkładu indukcji w jego szczelinie Z rozkładem indukcji stowarzyszony jest przebieg napięcia indukowanego (SEM) rotacji. Wg kryterium przebiegu napięcia indukowanego wyróżnia się: silniki z trapezoidalnym przebiegiem napięcia indukowanego rotacji, zasilane prądem o przebiegu prostokątnym (w przybliżeniu) przebiegi analogiczne do prądu w cewkach klasycznych silników prądu stałego (silniki komutatorowe), silniki z sinusoidalnym przebiegiem napięcia indukowanego rotacji, zasilane prądem o przebiegu sinusoidalnym przebiegi analogiczne do prądu w cewkach klasycznych silników prądu przemiennego (silniki synchroniczne). Od przebiegu napięcia indukowanego rotacji zależy metoda określania położenia kątowego wirnika SBMT. Silniki z magnesami trwałymi Komutatorowe silniki prądu stałego Silniki bezszczotkowe Silniki skokowe Bezszczotkowe silniki prądu stałego Bezszczotkowe silniki prądu przemiennego Rys Podział silników z magnesami trwałymi 7

8 2.2 Kształtowania rozkładu pola wzbudzonego magnesami trwałymi Najczęściej projektuje się silniki o strukturze walcowej, z magnesami spolaryzowanymi radialnie do osi wirnika. Najczęściej stosowane konstrukcje wirników silników cylindrycznych przedstawiono schematycznie na rys.. Różnią się one przede wszystkim kształtem magnesów i sposobem ich mocowania. Można wyróżnid następujące konstrukcje wirnika: magnesy mocowane (klejone) na powierzchni rdzenia wirnika (ang. surface mounted magnets), magnesy umieszczone w rdzeniu tuż pod powierzchnią wirnika mocowane za pomocą tulei lub bandaża (ang. inset mounted magnets), magnesy zagłębione w rdzeniu wirnika (ang. buried, interior magnets), magnesy ułożone promieniowo z koncentracją strumienia (ang. flux concentration). Rys Wybrane struktury wirników walcowych SBMT: a) magnesy mocowane (klejone) na powierzchni wirnika, b) magnesy umieszczone tuż pod powierzchnią wirnika, c) magnesy zagłębione w wirniku, d) magnesy ułożone promieniowo z koncentracją strumienia Kształt pola w szczelinie determinuje sposób zasilania silnika. W celu uzyskania przebiegu momentu bez pulsacji dla silnika o sinusoidalnym rozkładzie indukcji wymagane jest zasilanie prądem sinusoidalnym, a dla silników o trapezoidalnym rozkładzie pola wymagany jest trapezoidalny przebieg prądów zasilania a) b) c) d) e) f) sinusoidalne trapezoidalne Rys Możliwości kształtowania rozkładu pola w szczelinie roboczej silników z magnesami trwałymi mocowanymi powierzchniowo: a) macierz Hallbacha, b) rozmagnesowanie kraoców magnesu, c) kształtowanie szczeliny roboczej, d) magnesowanie równoległe, e) magnesowanie promieniowe, f) domagnesowanie kraoców magnesu 7 Mocowanie powierzchniowe MT Najpowszechniej stosowanym sposobem mocowania magnesów trwałych jest mocowanie powierzchniowe przy zastosowaniu magnesów w kształcie wycinka pierścienia. Wówczas, w celu właściwego ukształtowania pola w szczelinie roboczej, należy dobrad odpowiedni kierunek 8

9 magnesowania magnesów trwałych (rys. 2.6). Jest to stosunkowo proste i tanie rozwiązanie w przypadku, gdy chcemy uzyskad trapezoidalny rozkład indukcji stosując magnesy izotropowe namagnesowane promieniowo (rys. 2.6e). Rozkład bardziej trapezoidalny uzyskamy stosując magnesy o większej gęstości energii przy brzegach (rys. 2.6f), co przeciwdziała efektowi rozproszenia. W celu uzyskania rozkładu sinusoidalnego przy mocowaniu powierzchniowym należy stosowad bardziej skomplikowane metody magnesowania lub specjalne układy magnesów trwałych. Wpływa to na wzrost kosztów oraz powoduje komplikacje w procesie produkcji. Rozkład sinusoidalny uzyskamy stosując: specjalny układ magnesów o różnym kierunku magnesowania, zwanych macierzą Halbacha 12, układy zwiększające efekt rozproszenia na kraocach magnesów, kształtując odpowiednio szczelinę roboczą np. poprzez zastosowanie nabiegunników. Rys Wirnik z mocowaniem powierzchniowym magnesów trwałych Do wad montażu powierzchniowego należy zaliczyd koniecznośd zabezpieczenia magnesów przed wpływem sił odśrodkowych przy dużych prędkościach oraz przed rozmagnesowaniem. W celu poprawienia pewności mocowania magnesów stosuje się bandażowanie jednak powoduje to zwiększenie szczeliny roboczej. W przypadku mocowania powierzchniowego istnieją ograniczone możliwości pracy w stanie odwzbudzenia szczególnie istotnego w przypadku napędów trakcyjnych. Mocowanie zagłębione MT Główną zaletą stosowania silników z magnesami trwałymi zagłębionymi jest stosunkowo prosta możliwośd kształtowania rozkładu pola w szczelinie roboczej przy zastosowaniu prostopadłościennych magnesów trwałych (rys. 2.5 c,d). Dodatkowo, konstrukcje te cechuje duża odpornośd na rozmagnesowanie, działanie sił odśrodkowych i możliwośd pracy przy osłabionym polu wzbudzenia 1. Do silników z magnesami trwałymi zagłębionymi zaliczamy: silniki z magnesami wewnętrznymi (rys. 2.5 c), 9

10 silniki z magnesami mocowanymi przy pomocy nabiegunników, silniki z magnesami zagłębionymi (koncentracją pola) rozłożone symetrycznie (rys. 2.5 d), Jedną z metod kształtowania rozkładu indukcji w szczelinie roboczej silników z zagłębionymi magnesami trwałymi jest zastosowanie odpowiednio ukształtowanego nabiegunnika. Metodę tą stosuje się również w klasycznych maszynach synchronicznych w celu uzyskania sinusoidalnego rozkładu indukcji. Jej zalety prosta w pełni rozłączna konstrukcja, łatwy sposób wymiany magnesów oraz zmiany geometrii szczeliny roboczej powodują, że ma ona szczególnie duże znaczenie w przypadku badao doświadczalnych na silnikach z magnesami trwałymi 9. Rys Silnik z mocowaniem zagłębionym MT Tabela 2.1 Porównanie cech silników z mocowaniem powierzchniowym i zagłębionym MT mocowanie powierzchniowe MT indukcja w szczelinie mniejsza niż indukcja remanencji prosta konstrukcja silnika mała moc obwodów twornika magnesy nie są zabezpieczone przed odmagnesowaniem mała odpornośd na działanie sił odśrodkowych prądy wirowe w magnesach trwałych ograniczone możliwości pracy w stanie odwzbudzenia mocowanie zagłębione MT indukcja w szczelinie może byd większa od indukcji remanencji konstrukcja stosunkowo złożona duża moc obwodów twornika, droższy przekształtnik magnesy są zabezpieczone przed odmagnesowaniem odpornośd na działanie sił odśrodkowych brak prądów wirowych w magnesach trwałych możliwośd pracy przy osłabionym polu wzbudzenia stosunkowo prosta możliwośd kształtowania rozkładu pola w szczelinie roboczej 10

11 3 Materiały Rozwój inżynierii materiałowej jest w coraz większym stopniu motorem/podstawą rozwoju innych dziedzin gospodarki. Dynamiczny rozwój w zakresie materiałów magnetycznych (miękkich oraz twardych) stwarza nowe możliwości budowy maszyn elektrycznych, poszerza zakres ich zastosowao (maszyny ultra i wysokoobrotowe). Analizę właściwości i podział materiałów magnetycznych należy przeprowadzid biorąc pod uwagę stopieo uporządkowania atomów *Sosioski+ amorficzna 0 0,5nm nanokrystaliczna 1nm 20nm mikrokrystaliczna 0,1 10 mm krystaliczna (niezorientowana i zorientowana) 3.1 Materiały magnetyczne miękkie Materiały magnetycznie miękkie stosuje się do budowy obwodu magnetycznego stojana i wirnika. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi te materiały są i decydującymi o ich zastosowaniu są indukcja nasycenia oraz stratnośd.*sme2010 Tomczuk+. Ferromagnetyki miękkie powinny charakteryzowad się: dużą indukcją nasycenia, wąską pętlą histerezy, dużą rezystywnością, dużą przenikalnością magnetyczną. Wśród materiałów magnetycznie miękkich stosowanych do budowy obwodów magnetycznych urządzeo o zmiennym polu magnetycznym możemy wymienid: stale bezkrzemowe, stale krzemowe, stopy niklowo-żelazowe (permaloj, ang. permmaloy), stale kobaltowo-żelazowe (permendur), inne [KOMEL 2010, Król Rossa]. 11

12 Materiały magnetycznie miękkie Obwody o stałym strumieniu Obwody o strumieniu zmiennym Żeliwo, stale niskowęglowe Stale krzemowe Stale bezkrzemowe Stopy Fe-Ni Stopy Fe-Co inne żelazo armco anizotropowe szkła metaliczne stale krzemowe izotropowe ferryty materiały nanokrystaliczne magnetodielektryki Zestawienie parametrów ferromagnetyków miękkich przedstawiono w tabeli Materiał Stratnośd (0,2T 25KHz) Indukcja nasycenia W/kg T Permaloy 14 0,7-1,5 Ferryt 17 0,6 Taśma amorficzna (30-50um) 5 0,57-,77 Taśma amorficzna (20um) 3 1,25 Dane blach elektrotechnicznych Materiały przewodowe 3.3 Materiały magnetyczne twarde Stosowane najczęściej w maszynach elektrycznych magnesy trwałe można podzielid na kilka podstawowych grup w zależności od rodzaju zastosowanego materiału magnetycznie trwałego oraz technologii ich wykonania (odlewanie, spiekanie, spajanie tworzywem). Wśród materiałów wykorzystywanych do budowy magnesów można wyróżnid: 12

13 magnesy ceramiczne: ferryty baru (BaFe12O19) oraz ferryty strontu (SrFe12O19), magnesy z domieszkami pierwiastków ziem rzadkich: samorowo-kobaltowe (SmCo2) oraz neodymowe (Nd2Fe14B). Rys Podział magnesów trwałych w zależności od rodzaju zastosowanego materiału oraz od technologii wykonania Podstawowe właściwości fizyczne magnesu, takie jak indukcja remanencji (Br) czy natężenie pola koercji (Hc) można odczytad z części pętli histerezy B=f(H) leżącej w drugiej dwiartce nazywanej charakterystyką odmagnesowania (rys. 3.2). Alnico B(T) NdFeB SmCo 0.4 Ferry t H(MA/m) Rys. 3.2 Charakterystyki odmagnesowania magnesów trwałych Wartośd gęstości energii pola magnetycznego wzbudzanej magnesami trwałymi przedstawia iloczyn w katalogach podawana jest wartośd maksymalna energii na jednostkę objętości (tabela 3.1). 13

14 Rys. 3.3 Gęstości energii magnesów trwałych * Tabela 3.1 Właściwości materiałów magnetycznych stosowanych do budowy magnesów trwałych SmCo5 NdFeB ferryt AlNiCo Indukcja remanencji B r [T] Gęstośd energii (BH) max [kj/m3] Natężenie koercji BH c [ka/m] > Dopuszczalna temp. T max *ºC Cena - * /kg /kg /kg Z punktu widzenia projektowania maszyn elektrycznych najbardziej interesującymi parametrami charakteryzują się magnesy wykonane z domieszkami pierwiastków z ziem rzadkich. Posiadają one największą wartośd gęstości energii (BHmax) co oznacza, że stosując takie magnesy można zasadniczo zmniejszyd rozmiar magneśnicy, a więc i gabaryty maszyny. Duże wartości natężenia pola koercji zapewniają odpowiednią wytrzymałośd w przypadku oddziaływania odmagnesowującego (zwarcia). Wartośd indukcji w szczelnie wyznacza punkt przecięcia charakterystyki odmagnesowania i prostej szczeliny (rys. 1). Wartości indukcji w szczelnie MBMT mogą osiągnąd wartości rzędu 0,8-1T i ograniczone są maksymalnymi wartościami indukcji w zębach stojana. W przypadku magnesów neodymowych ograniczony jest zakres dopuszczalnych temperatur pracy należy więc zapewnid warunki pracy magnesu w pobliżu temperatury T. Zastosowanie magnesów trwałych o dużych gęstościach energii związane jest z określonymi trudnościami technologicznymi. Magnesy wykonane z pierwiastków ziem rzadkich są stosunkowo kruche, co w praktyce wyklucza możliwośd obróbki mechanicznej. Powtarzalnośd wymiarów magnesów jest mała co powoduje koniecznośd wyboru takich struktur wirników, w których magnesy nie uczestniczą w łaocuchach pasowao istotnych dla niezawodnego działania. Innym problemem związanym z zastosowaniem magnesów trwałych jest rozprzestrzenianie się pola magnetycznego w zakładzie pracy. Może to doprowadzid do trwałego namagnesowania stalowych części narzędzi, 14

15 obrabiarek, przyrządów pomiarowych, i innych. Wpływa to negatywnie na bezpieczeostwo pracy i jakośd wykonywanych produktów. [Sosioski+ 3.4 Punkt pracy magnesów trwałych W celu wyznaczenia punktu pracy magnesu trwałego przyjęto następujące założenia upraszczające: jarzmo stojana i jarzmo wirnika posiadają nieskooczenie wielką przenikalnośd względną, szczelina robocza ma stałą długośd na całej szerokości magnesu, prostokątny przebieg indukcji w szczelinie, jednorodny rozkład indukcji w magnesie. Charakterystykę odmagnesowania magnesów trwałych można aproksymowad prostą o równaniu: gdzie: indukcja i natężenia pola w punkcie pracy MT, indukcja remanencji, - natężenie pola koercji. (3.1) B [mt] B r B(H) = Br(H/H 0 +1) B A B(H)=-h m 0 H/ 400 -H [ka/m] (BH) [kj/m 3 ] H 0 H c H A (BH) max 400 Rys. 3.4 Graficzne wyznaczanie punktu pracy magnesu trwałego Równanie przepływu dla uproszczonego modelu szczelina-magnes w stanie bezprądowym (bieg jałowy): 200 gdzie: - wysokośd magnesu, - wysokośd szczeliny powietrznej. Uwzględniając zależnośd na indukcję w szczelinie (3.2) (3.3) oraz zakładając stałośd strumienia przenikającego magnes i szczelinę można wyznaczyd zależności opisujące punkt pracy magnesu trwałego: (3.4) (3.5) 15

16 Gdzie: - współczynnik rozproszenia strumienia magnesów trwałych. Punkt pracy magnesu trwałego zależy od stosunku wysokości szczeliny powietrznej do wysokości magnesu trwałego (rys. 3.5) B.r B.m H.m 0.8 B.M H.m 3mm 1mm B.M H.m 5mm 1mm 0.6 B.M H.m 3mm 1.5mm H.0 H.m 0 Rys. 3.5 Wpływ wysokości magnesu trwałego i szczeliny powietrznej na punkt pracy magnesu trwałego Uwzględnienie rozmagnesowującego oddziaływania twornika Uwzględnienie temperaturowych współczynników remanencji oraz koercji. Wpływ temperatury na punkt pracy magnesów trwałych można uwzględnid przez definicję temperaturowych współczynników remanencji oraz koercji wyrażone w *%/C]. Obliczony punkt pracy jest korygowany z uwzględnieniem przewidywanej temperatury magnesu trwałego zgodnie z zależnościami: (3.6) (3.7) (3.8) (3.9) 16

17 4 Projektowanie maszyn elektrycznych wiadomości ogólne 4.1 Procedura projektowania silników Na każdym etapie procesu projektowania maszyn elektrycznych wykorzystuje się oprogramowanie typu CAD. Jednym z podejśd jest zastosowanie specjalnych programów dedykowanych do projektowania konkretnych typów maszyn elektrycznych *Dąbrowski, Miller, Nagorny]. Programy te działają w oparciu o szereg zależności analitycznych wiążących wielkości wyjściowe (wymiary) z postulowanymi wartościami parametrów eksploatacyjnych. Ciąg obliczeo analitycznych może byd zamknięty w pętli optymalizacyjnej i przy odpowiednim sformułowaniu funkcji celu otrzymujemy optymalne wymiary maszyny. Obliczenia analityczne oparte są o zależności uproszczone, współczynnik empiryczne *Dąbrowski+. W przypadku projektowania maszyn o złożonych strukturach obwodów magnetycznych (w tym silników z magnesami trwałymi) lub maszyn o niestandardowych warunkach zasilania i pracy (wysokie prędkości obrotowe, duża częstotliwośd) należy wykorzystad numeryczne metody analizy pola magnetycznego w celu weryfikacji poprawności obliczeo. Zestaw programów CAD wykorzystywanych w procesie projektowania maszyn elektrycznych może obejmowad: programowanie obliczeo matematycznych: Matlab, Mathcad, Macsyma, Mathematica; przygotowanie wirtualnych dwu- lub trójwymiarowych modeli geometrycznych: AutoCAD, Inventor; numeryczną analizę pól magnetycznych (Flux, Opera, Maxwell, FEMM), pól cieplnych (Flux, Opera), pól naprężeo mechanicznych (Autodesk Inventor, Ansys, Catia) lub pól sprzężonych; modelowanie i analizę systemów napędowych, mechatronicznych w oparciu o modele obwodowe (Synopsys SABER, Spice, Matlab Simulink) lub polowo-obwodowe (Cedrat Flux, Opera); przygotowanie dokumentacji technicznej: AutoCAD, Inventor; wizualizację struktury i budowy maszyn elektrycznych, procesów technologicznych w postaci animacji lub fotorealistycznych obrazów (Autodesk Inventor, 3D StudioMax). Częśd z tych programów może byd wykorzystywana w kilku etapach projektowania. Większośd z nich posiada możliwości projektowania parametrycznego wynikające z zasady działania programu (Mathcad, Inventor, AutoCAD) lub w oparciu o wewnętrzne interpretatory języków programowania (AutoCAD VisualLisp, Saber Mast, Tcl/Tk, Flux Python), bądź wsparcie dla języka VBA (Visual Basic for Application). 17

18 Ustalenie wymagao Obliczenia wstępne Wybór struktury silnika struktura cylindryczna, osiowa topologia wirnika (mocowanie magnesów) Wybór materiałów Obliczenie wymiarów głównych Optymailzacja geometrii Analiza numeryczna pola magnetycznego (np. metodą MES) Przygotowanie dokumentacji technicznej Rys. 4.1Ogólna procedura projektowania maszyn elektrycznych z wykorzystaniem programów CAD *Nagorny, Dąbrowski+ Ogólny algorytm projektowania maszyn elektrycznych obejmuje następujące zagadnienia (): ustalenie wymagao, parametrów eksploatacyjnych (prędkośd obrotowa, napięcie zasilania); obliczenia wstępne (moment obrotowy, prąd, moc wewnętrzna); wybór struktury silnika (cylindryczna, osiowa) oraz topologii wirnika (mocowanie magnesów trwałych); wybór materiałów magnetycznych oraz elektrycznych; obliczenia wymiarów głównych obwodu magnetycznego z uwzględnieniem punktu pracy magnesu trwałego; obliczenia i projekt uzwojenia twornika (rodzaj uzwojenia, liczba zwojów, średnica drutu nawojowego); obliczenia cieplne (straty mocy); obliczenia parametrów schematu zastępczego; analiza numeryczna pola magnetycznego (przygotowanie modelu geometrycznego itd ); przygotowanie dokumentacji technicznej. Decyzje w procesie projektowania podejmuje się w oparciu o wcześniejsze doświadczenia, wiedzę o dostępnych technologiach oraz właściwościach materiałów użytych do budowy maszyny. Wpływ podstawowych decyzji dotyczących budowy silnika na jego parametry użytkowe zobrazowano na rys. [16]. 18

19 Rys Zależnośd [16] Istotną wadą silników z magnesami trwałymi jest występowanie momentu zaczepowego. Ograniczenie maksymalnej wartości momentu zaczepowego oraz uzyskanie przebiegu napięcia indukowanego rotacji z małą zawartością wyższych harmonicznych jest możliwe przez ograniczenie wyższych harmonicznych w rozkładzie mmf. Można uzyskad to przez *Nagorny+: 4.2 Parametry wejściowe Wśród parametrów wejściowych do procesu projektowania i optymalizacji wyróżnid można następujące grupy []: parametry funkcjonalne maszyny: liczba faz (ms), moc (Pn), napięcie (Un), współczynnik mocy (cos ), prędkośd obrotowa (ns), częstotliwośd (f); parametry materiałowe: maksymalne wartości indukcji w poszczególnych częściach maszyny, gęstośd prądu (js), okład prądowy (As), indukcja remanencji (Br), natężenie koercji (Hc), stratnośd blach (dpfe); parametry konstrukcyjne: współczynnik wyzyskania maszyny ( ), współczynnik smukłości ( ), współczynnik wypełnienia podziałki biegunowej wirnika ( p), niektóre wymiary np. szerokośd magnesu (bm). 19

20 4.3 Moc wewnętrzna maszyny Moc wyjściowa maszyny zależy od jej wymiarów, cech konstrukcyjnych, parametrów wyzyskania materiałów oraz prędkości obrotowej. W trakcie rozwoju metod projektowania maszyn elektrycznych zaproponowano kilka zależności analitycznych wiążących te wielkości, wyrażone ogólnie jako: (4.1) gdzie: P postulowana moc, D średnica rdzenia wirnika, l długośd dzenia wirnika; n prędkośd obrotowa 2. Podstawą do określenia zależności pomiędzy wymiarami zewnętrznymi oraz moc wyjściową jest zależnośd na moc pozorną wewnętrzną maszyny Si (przy obciążeniu znamionowym) oraz związany z nią elektromagnetyczny wewnętrzny moment obrotowy. Załóżmy, że rozkład pola magnetycznego w szczelnie maszyny jest sinusoidalny i opisany wzorem: (4.2) (4.3) (4.4) gdzie: - podziałka biegunowa, Ds. średnica wewnętrzna stojana, p liczba par biegunów Strumieo wzbudzony przez jeden biegun: Wprowadźmy współczynnik kształtu pola wzbudzenia określony jako stosunek wartości średniej do wartości maksymalnej indukcji: (4.5) Zauważmy, że dla przebiegu sinusoidalnego: Wówczas wartośd maksymalna strumienia wynosi: Strumieo wzbudzenia indukuje napięcie w cewce: (4.6) (4.7) (4.8) Pulsacja napięcia wyrażona jest wzorem, wartośd skuteczna napięcia: (4.9) (4.10) Wprowadźmy współczynnik kształtu napięcia indukowanego, wyrażony jako stosunek wartości skutecznej oraz średniej: W przypadku przebiegu sinusoidalnego (4.11) 20

21 (4.12) Niesinusoidalne rozłożenie uzwojenia uwzględniono przez wprowadzenie współczynnika uzwojenia: Okład prądowy wyrażony jest wzorem: Czyli prąd twornika: Moc pozorna wewnętrzna maszyny: Elektromagnetyczny moment wewnętrzny maszyny: (4.13) (4.14) (4.15) (4.16) (4.17) gdzie - prędkośd kątowa mechaniczna (wirnika). Stała Arnolda wyraża stosunek objętości maszyny do elektromagnetycznego momentu wewnętrznego: (4.18) Stała C A ma wartośd w przybliżeniu stałą dla zbioru geometrycznie podobnych maszyn tego samego rodzaju, o takiej samej indukcji maksymalnej w szczelnie oraz takim samym prądowym obciążeniu liniowym powierzchni twornika. Jej wartośd daje pogląd na objętośd materiałów czynnych maszyny przypadających na jednostkę elektromagnetycznego momentu obrotowego. Współczynnik wyzyskania maszyny określa stosunek siły obwodowej działającej na jednostkę przyszczelinowej powierzchni twornika. (4.19) Powierzchnia przyszczelinowa twornika: Współczynnik wyzyskania maszyny: Moc wewnętrzną maszyny można wyrazid przy użyciu wyprowadzonych stałych: (4.20) (4.21) (4.22) (4.23) Ogólnie można zauważyd, że objętośd maszyny wyrażona jest zależnością: (4.24) 21

22 (4.25) Zmniejszenie objętości maszyny jest możliwe zwiększając maksymalną wartośd indukcji w szczelnie, zwiększając okład prądowy twornika lub zwiększając prędkośd obrotową (częstotliwośd). 4.4 Struktura 22

23 5 Projekt sinika z magnesami trwałymi nowa konstrukcja 5.1 Dane wejściowe Zbiór wymagao jakie powinna spełniad projektowana maszyna: Moc czynna Prędkośd obrotowa Napięcie znamionowe 2,2kW 1500obr/min 400V Liczba faz 3 Częstotliwośd zasilania 50Hz sprawnośd 0,85 Współczynnik mocy 0,8 Z danych wynikają Prędkośd kątowa: Prędkośd synchroniczna: Liczba par biegunów: (5.1) (5.2) 5.2 Dobór wymiarów głównych silnika Wymiary główne silnika zostanę wyznaczone w oparciu o zależnośd na moc wewnętrzną maszyny: Zależnośd pomiędzy długością obliczeniową a średnicą wewnętrzną stojana wyraża tzw współczynnik smukłości: Po przekształceniach otrzymamy zależnośd na średnicę wewnętrzną stojana: (5.3) (5.4) (5.5) Oraz długośd obliczeniową: (5.6) Dobór współczynników konstrukcyjnych i materiałowych: (5.7) 23

24 Współczynnik kształtu pola sinusoidalny rozkład pola prostokątny rozkład pola o wsp. zapełnienia silniki o mocy 1.09 silniki o mocy Współczynnik kształtu napięcia napięcie sinusoidalne Silniki o mocy 1.09 Silniki o mocy 1.1 Współczynnik uzwojenia Uzwojenie jednowarstwowe 0,96 Uzwojenie dwuwarstwowe 0,92 Maksymalna indukcja w szczelnie Wartośd maksymalna indukcji w szczelinie w przypadku maszyn z magnesami trwałymi zależy głównie od materiału, z którego wykonany jest magnes trwały. W przypadku wykorzystania magnesów neodymowych możliwe jest osiągnięcie wartości maksymalnej indukcji w szczelnie rzędu 1T. Przyjęto Okład prądowy Zakres wartości okładu prądowego mieści się w szerokich granicach od 100 A/m dla maszyn o mocy 0,1kW do 150kA/m w turbogeneratorach. Zależy on głównie od odporności cieplnej izolacji oraz od przewidywanego sposobu chłodzenia maszyny. Znający dane znamionowe oraz wymiary silnika okład prądowy można obliczyd z zależności (dla SG100L4A): (5.8) Przyjęto Współczynnik wyzyskania maszyny: (5.9) 24

25 Wartośd współczynnika σ dobierana jest z zakresu par biegunów p 2. w zależności od mocy S i i liczby Obliczenie oczekiwanej mocy wewnętrznej maszyny (dla silnika): Średnica wewnętrzna stojana obliczona ze wzoru (5.6) (5.10) Długośd obliczeniowa wzór (5.7) 5.3 Dobór wysokości szczeliny powietrznej Dla maszyn synchronicznych szczelinę powietrzną można szacowad ze wzoru: (5.11) W praktyce szczeliny o wartości do 0.5mm stopniuje sie co 0.05mm, o wartości do 2.5mm co 0.1mm, większe co 0.5mm. 5.4 Dobór wysokości magnesów trwałych W oparciu o dobór średnicy wewnętrznej stojana oraz szczeliny powietrznej można obliczyd wymiary wirnika. Średnica zewnętrznego łuku magnesów trwałych: Podziałka biegunowa na wysokości magnesów trwałych: Magnesy trwałe mocowane powierzchniowo zajmują około 60-80% szerokości podziałki biegunowej. Współczynnik zapełnienia podziałki biegunowej: Współczynnik rozproszenia strumienia magnesów trwałych: Założono, że rozkład indukcji pola w szczelinie silnika ma przebieg sinusoidalny, wówczas oczekiwana wartośd maksymalna indukcji jest równa amplitudzie pierwszej harmonicznej przebiegu: 25

26 6 Projekt silnika z magnesami trwałymi - adaptacja Projekt silnika z magnesami trwałymi wykonano odpowiednio modyfikując silnik indukcyjny. Założono, że stojan silnika indukcyjnego wraz z uzwojeniami pozostawiony zostanie bez zmian. Główna modyfikacja konstrukcji silnika będzie polegała na wymianie wirnika klatkowego na wirnik z powierzchniowo zamocowanymi magnesami trwałymi. Zastosowano wysokoenergetyczne (neodymoe NdBFe, lub samarowo-kobaltowe SmCo) magnesy trwałe w kształcie wycinków pierścienia. Magnesy zostaną przyklejone do powierzchni wirnika i w razie konieczności zabezpieczone pierścieniem lub bandażem przed działaniem sił odśrodkowych. Podstawowym zadaniem jest zaprojektowanie silnika z magnesami trwałymi o parametrach eksploatacyjnych nie gorszych niż silnika indukcyjnego. W związku z tym dobór struktury obwodu magnetycznego wirnika ma na celu uzyskanie wartości amplitudy pierwszej harmonicznej rozkładu indukcji w szczelnie powietrznej na poziomie indukcji uzyskanej w silniku indukcyjnym. 6.1 Dane wejściowe do obliczeń Punktem wyjścia do obliczeo silnika z magnesami trwałymi są dane katalogowe, konstrukcyjne oraz materiałowe silnika indukcyjnego TAMEL SG100L4A (tabela 6.1). Tabela 6.1 Dane katalogowe silnika TAMEL SG100L4A Typ silnika Sg100L-4A Częstotliwośd (Hz) 50 Liczba faz 3 Moc (kw) 2.20 Prędkośd obrotowa 1420 Prąd (A) przy 380V 5.00 Sprawnośd Współczynnik mocy 0.82 Krotnośd momentu rozruchowego 2.20 Krotnośd prądu rozruchowego 5.50 Stosunek mocy maks. do min Ilośd biegunów 4 Moment bezwładnościowy (kgm 2 ) Wymiary stojana pozostały takie same jak w przypadku projektu silnika indukcyjnego (Rys. 6.1). DM DR WM ALFAM DRI DS HM DELTA 26

27 Rys. 6.1 Oznaczenie wymiarów żłobka stojana oraz wymiarów wirnika silnika z magnesami trwałymi Przyjęto następujące dane wejściowe do obliczeo: Wielkośd Symbol Wartośd Jednostka Moc znamionowa P n 2,2 kw Napięcie fazowe U 1n 380 V Częstotliwośd f n 50 Hz Liczba faz m s 3 - Prędkośd synchroniczna n s /min Liczba par biegunów p 2 - Średnica zewnętrzna stojana D se 153 mm Średnica wewnętrzna stojana D s 94 mm Średnica wewnętrzna wirnika D ri 33 mm Długośd stojana l s 96 mm Liczba żłobków stojana Q s 36 - Szerokośd otwarcia żłobka b s1 2,2 mm Szerokośd żłobka b s2 3,9 mm Wysokośd otwarcia żłobka h s1 2,0 mm 6.2 Parametry magnesów trwałych Do obliczeo przyjęto parametry magnesu samarowo-kobaltowego SmCo o oznaczeniu S18 10 Tabela 6.2 Parametry magnesów trwałych LP Wielkośd Symbol Wyrażenie Wartośd Jednostka 1 Dobrano magnes trwały SmCo S18 2 Indukcja remanencji B r 0,95 T 3 Natężenie koercji H c 670 ka/m 4 Przenikalnośd magnetyczna względna r 1, Szczelina powietrzna Dobór wysokości szczeliny powietrznej i wysokości magnesu trwałego jest ze sobą związany w procesie wyznaczania punktu pracy magnesu trwałego. Przenikalnośd magnetyczna magnesów trwałych (neodymowych) jest w przybliżeniu równa przenikalności powietrza co oznacza, że wysokośd magnesu trwałego powiększa efektywną szczelinę powietrzną. Większa szczelina powietrzna oznacza koniecznośd zastosowania wyższych magnesów trwałych w celu uzyskania oczekiwanej wartości amplitudy pierwszej harmonicznej indukcji w szczelnie. Oznacz to zarówno zwiększenie całkowitych kosztów maszyny jak i zmniejszenie indukcyjności magnesowania. Z drugiej strony zwiększenie szczeliny powietrznej skutkuje bardziej sinusoidalnym rozkładem indukcji w szczelnie i zmniejszeniem strat z uwagi na prądy wirowe oraz ograniczeniem momentu zaczepowego. Rzeczywista szczelina powietrzna w maszynach z magnesami trwałymi wynosi od 1 do 3 mm (z uwzględnieniem pierścienia lub bandaża mocującego). Przyjęto wysokośd szczeliny powietrznej Tabela 6.3 Wysokośd szczeliny powietrznej LP Wielkośd Symbol Wyrażenie Wartośd Jednostka 27

28 5 Wysokośd szczeliny powietrznej - 1,0 mm W dalszych obliczeniach uwzględnia się użłobkowanie stojana przez wprowadzenie współczynnika Carter a, o który powiększa się szczelinę powietrzną. Tabela 6.4 Obliczenia współczynnik Cartera i zastępczej szczeliny powietrznej LP Wielkośd Symbol Wyrażenie Wartośd Jednostka 6 Podziałka żłobkowa s 8,2 mm 7 Wsp. otwarcia żłobka k open 0,56-8 s 1,1-9 0,66-10 Wsp. Carter a k Carter 1,1-11 Szczelina zastępcza e 1,1 mm 6.4 Wysokość magnesów trwałych Proces doboru wysokości magnesów trwałych pokazano poniżej (tabela 6.5). Tabela 6.5 Dobór wysokości magnesu trwałego LP Wielkośd Symbol Wyrażenie Wartośd Jednostka 12 Średnica zewnętrzna magnesów trwałych D m 92 mm 13 Podziałka biegunowa magnesów m 72,3 mm 14 Wsp. zapełnienia podziałki biegunowej m 0,6-15 Szerokośd magnesu trwałego w m 43,4 mm 16 Wsp. rozproszenia magnesów trwałych lm 0,95-17 Amplituda 1 harmonicznej indukcji B 0,76 T 18 Wysokośd magnesu trwałego h m 5,2 mm 19 Dobrano wysokośd magnesu trwałego hm 5 mm 20 Indukcja w magnesie B m 0,78T T 21 Strumieo wzbudzony przez magnes m 3,23e-3 Wb 28

29 h.m B B. 1.lM B.r Rys. 6.2 Zależnośd pomiędzy wysokością magnesu trwałego i wartością amplitudy pierwszej harmonicznej indukcji w szczelnie Zwiększając szerokośd magnesu trwałego tak Zwiększając szerokośd magnesu trwałego, tak by zajmował całą podziałkę biegunową ( m=1) uzyskamy jedynie 24% wzrost amplitudy pierwszej harmonicznej rozkładu indukcji (rys. 6.3). Jednocześnie całkowita objętośd magnesów trwałych jak i ich cena wzrosną o 67% (1/ m ) B.x ( ) Rys. 6.3 Wpływ szerokości magnesu trwałego na wartośd amplitudy pierwszej harmonicznej indukcji w szczelnie 6.5 Wysokość jarzma wirnika Minimalna wysokośd jarzma wirnika została wyznaczona przy założeniu, że strumienia wzbudzony przez magnes trwały zamknie się przez jarzmo wirnika. 29

30 Tabela 6.6 Wysokośd jarzma wirnika LP Wielkośd Symbol Wyrażenie Wartośd Jednostka 22 Współczynnik zapełnienia pakietu wirnika k fe 0,95-23 Długośd obliczeniowa pakietu wirnika l fe 91 mm 24 Maksymalna wartośd strumienia w jarzmie wirnika yr 1,6e-3 Wb 25 Maksymalna wartośd indukcji w jarzmie wirnika B yr 1,3 T 26 Minimalna wysokośd jarzma wirnika h yr 14 mm 6.6 Sprawdzenie Z założeo projektu wynika, że wymiary wirnika ograniczone są przez średnice wewnętrzna stojana (D s ) oraz średnicę wałka (D ri ). W przestrzeni tej powinny znaleźd się szczelina powietrzna, magnes trwały oraz jarzmo wirnika czyli powinna byd spełniona nierównośd: Sprawdzenie nierówności: (6) Nierównośd (6) jest spełniona. Wniosek: Wirnik silnika indukcyjnego składał się z uzwojeo klatki oraz jarzma wirnika i zajmował znacznie więcej miejsca niż wzbudzenie silnika z magnesami trwałymi. W konsekwencji znaczna częśd wirnika jest nie wykorzystana. 30

31 7 Projekt uzwojenia twornika 7.1 Rodzaje uzwojeń silników prądu przemiennego Uzwojenia silników prądu przemiennego projektuje się tak by uzyskad sinusoidalny rozkład uzwojeo lub bardziej ogólnie sinusoidalny przebieg napięcia indukowanego rotacji. W zależności od przyjętego kryterium uzwojenia możemy podzielid na: kształt uzwojenia: pętlicowe i faliste, rozpiętośd zezwoju: średnicowe i skrócone (cięciwowe), liczbę żłobków przypadających na biegun i fazę: całkowite i ułamkowe, liczbę boków cewek leżących w jednym żłobku: jedno lub dwuwarstwowe, sposób wykonania połączeo czołowych: wzornikowe i piętrowe. Uzwojenia stojanów Jednowarstwowe Dwuwarstwowe Piętrowe Wzornikowe Pętlicowe dwupiętrowe grupowe Faliste dwupiętrowe z grupą łamaną wzornikowe trzypiętrowe koszykowe Rys. 7.1 Rodzaje uzwojeo silników prądu przemiennego Poszczególne cewki uzwojenia umieszczone są w żłobkach. W zależności od kształtu przekroju drutu nawojowego stosuje się odpowiednie żłobki dla drutów okrągłych i drutów profilowych. Rys. 7.2 Kształt żłobków stojana 7.2 Podstawowe założenia dotyczące budowy uzwojenia twornika Podstawowe parametry uzwojenia to: 31

32 Liczba faz Liczba zwojów szeregowych Liczba gałęzi równoległych Liczba cewek Liczba par biegunów Liczba żłobków na biegun i fazę Liczba cewek wynika z liczby żłobków oraz rodzaju uzwojenia: - uzwojenie jednowarstwowe - uzwojenie dwuwarstwowe Liczba faz Silniki mogą byd budowano jako jedno lub wielofazowe (najczęściej trójfazowe). Dokonując wyboru liczby faz silnika można kierowad się współczynnikiem wykorzystaniu uzwojenia twornika, konieczną topologią układu zasilania, kształtem przebiegu momentu na wale (Tabela 7.1). Tabela 7.1 Porównanie wybranych cech silników bezszczotkowych o różnej liczbie faz Liczba faz m Wykorzystanie uzwojenia % Liczba kluczy energoelektronicznych Pulsacja momentu % lub lub Liczba żłobków i biegunów Liczba par biegunów silnika wynika z prędkości obrotowej i konieczności ograniczenia częstotliwości komutacji kluczy energoelektronicznych i ograniczania strat mocy w żelazie. Dla silników o dużych prędkościach obrotowych należy wybierad silniki o liczbie par biegunów nie większej niż 2. Przy zwiększaniu liczby par biegunów proporcjonalne zmniejsza się wymagana wysokośd jarzma stojana. Dlatego w celu zmniejszenia średnicy zewnętrznej silnika można zwiększyd liczbę par biegunów. Zwiększenie liczby par biegunów zmniejsza również wartośd amperozwoi na biegun i w konsekwencji zmniejsza reaktancje synchroniczną silnika. Zwiększenie liczby biegunów sinika wymaga zastosowania odpowiedniego układu magnesów w wirniku. Wirnik, w którym magnes wykonany jest w postaci pierścienia (silnika do napędach optycznych), można namagnesowad tak by uzyskad dowolną liczbę par biegunów. W silnikach, w których stosuje się magnesy o kształcie prostopadłościanu lub wycinka pierścienia, magnesy należy odpowiednio ułożyd. W takich konstrukcjach zwiększeni liczby biegunów znacznie zwiększa koszt wykonania silnika. Najczęściej stosuje się silniki o liczbie par biegunów od 1 do 4. (7.1) 32

33 Liczba biegunów Silnik bezszczotkowy z magnesami trwałymi Dopuszczalne kombinacje liczby żłobków przypadających na fazę oraz liczby biegunów zestawiono w tabeli Tabela 7.2 Dopuszczalne kombinacje liczby żłobków (Q) i biegunów (2p) dla silnika 3-fazowego Liczba żłobków na fazę Z powyższej tabeli wynikają możliwe wartości liczby żłobków na biegun i fazę. liczba par biegunów p Liczba żłobków na biegun i fazę q do 1kW do 10kW do 100kW , , , , , Przyjęto, dla silnika 4-biegunowego liczbę żłobków na biegun i fazę równą 3. Wynika z tego liczba żłobków stojana: (7.2) 7.3 Współczynnik uzwojenia Dobór odpowiedniego skrótu pozwala wyeliminowad niektóre wyższe harmoniczne w napięciu indukowanym rotacji, (7.3) Współczynnik skrótu cewki Gdzie: (7.4) współczynnik skrótu cewki oblicza się ze wzoru: 33

34 gdzie: rząd harmonicznej, rozpiętośd cewki w liczona w liczbie żłobków, podziałka biegunowa liczona w liczbie żłobków według zależności: (7.5) Przyjmując rozpiętośd cewki harmonicznej równy otrzymamy współczynnik skrótu cewki dla pierwszej Współczynnik grupy cewki Współczynnik grupy cewki uwzględnia przesunięcie fazowe sem indukowanych w szeregowo połączonych cewkach. Dla uzwojenia jednowarstwowego oblicza się go ze wzoru: Współczynnik grupy cewki dla pierwszej harmonicznej (7.6) Współczynnik uzwojenia Współczynnik uzwojenia wyrażony jest jako iloczyn: 7.4 Liczba zwojów szeregowych Przyjmując, że napięcie indukowane wyrażone jest zależnością (4.13) to liczbę zwojów szeregowych obliczamy ze wzoru: (7.7) Dla danych silnika obliczono: (7.8) Liczba zwojów w cewce powinna byd liczbą całkowitą: 7.5 Drut nawojowy Gęstośd prądu w uzwojeniu stojana zależy od mocy silnika, przyjętego rodzaju chłodzenia, rodzaju uzwojenia, klasy izolacji. Dopuszczalne gęstości prądu zestawiono w tabeli. 34

35 Tabela 7.3 Dla projektowanego silnika dobrano gęstośd prądu uzwojeo stojana: Prąd fazowy silnika wynika z wymaganej mocy oraz założonych wartości sprawności i współczynnik mocy: Znając wartośd prądu fazowego oraz dopuszczalną gęstośd prądu można obliczyd pole powierzchni przekroju przewodu: (7.9) (7.10) Uzwojenia silników elektrycznych wykonuje się z: drutu nawojowego miedzianego, okrągłego w izolacji emaliowanej (o dwóch stopniach grubości), drutu miedzianego, okrągłego, o izolacji z tworzyw termoplastycznych (polipropylenowa) stosowane do silników pomp głębinowych (DNE 155 U), drutu profilowanego miedzianego o podwójnym oprzędzie z włókna szklanego, nasyconego lakierem poliestrowym (DNp2Ss). 35

36 Średnice dostępnych drutów nawojowych o przekroju okrągłym zawierają się w zakresie od 0,02 mm do 4,00 mm. Najmniejsze, dostępne w sprzedaży, druty profilowane (o przekroju prostokątnym) mają wymiar 1,3mmx3mm (3,9mm 2 ). Dla pola powierzchni przewodu mniejszego niż 10mm 2 uzwojenia wykonuje się z drutu o przekroju okrągłym. Wybrano przewód emaliowany o przekroju okrągłym, o średnicy: (7.11) Na podstawie obliczonej średnicy mm przyjęto z katalogu drut o średnicy: bez izolacji z izolacją mm, mm. Pole powierzchni miedzi w żłobku wynosi: mm 2 Współczynnik zapełnienia żłobka przewodami o przekroju okrągłym w izolacji emaliowanej wynosi 0,65-0,7, przy czym: współczynnik uwzględniający izolację przewodów, współczynnik uwzględniający kształt przewodu, współczynnik uwzględniający przestrzeo zajmowaną przez izolację główną, przekładki izolacyjne oraz klin zamykający żłobek. Rzeczywiste pole powierzchni żłobka: mm 2 (7.12) 36

37 8 Wymiary obwodu magnetycznego stojana Rozdział ten jest kontynuacją projektu silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi wykonanego jako adaptacja konstrukcji silnika indukcyjnego (rozdziały: 6, 7). 8.1 Wysokość jarzma stojana Wysokośd jarzma stojana wynika z przyjętej wartości maksymalnej indukcji w tej części silnika oraz wartości strumienia w silniku. Przyjęto maksymalną wartośd indukcji w jarzmie stojana: T. Wartośd strumienia w jarzmie stojana wyraża równanie: Stąd wysokośd jarzma stojana: (8.1) (8.2) Minimalna wysokośd jarzma stojana wynosi mm. 8.2 Szerokość zęba stojana Założono, że cały strumieo wzbudzony przez magnes trwały przepływa tylko przez zęby stojana oraz, że wartośd maksymalna indukcji w zębie stojana wynosi T. Podziałka żłobkowa: Minimalna szerokośd zęba stojana określa zależnośd: (8.3) (8.4) Przyjęto szerokośd zęba stojana mm. 8.3 Wymiary żłobka stojana Dla przewodów okrągłych przyjęto kształt żłobka jak na rys 37

38 Rys. 8.1 Kształt i oznaczenie wymiarów żłobka stojana Szerokośd rozwarcia żłobka należy przyjąd o 1-2mm większą niż średnica drutu nawojowego z izolacją. Przyjęto szerokośd rozwarcia żłobka Wysokośd rozwarcia żłobka przyjęto mm. mm. (8.5) Kąt zbieżności ścianek bocznych dobiera się tak, żeby ząb miał ścianki równoległe. (8.6) Kąt zbieżności deg. Kąt zbieżności klina oraz jego wysokośd dobiera się ze względu na jego wytrzymałośd. Kąt zbieżności z zakresu od 45 do 60 stopni, przy czym mniejsza wartośd dla większych średnic wewnętrznych stojana. Przyjęto: kąt zbieżności klina: wysokośd klina: mm deg, Znając wymiary klina wyznacza się szerokośd żłobka bliżej szczeliny powietrznej ze wzoru: (8.7) Przyjęto szerokośd żłobka mm. Pozostałe wymiary żłobka stojana zależą od jego pola powierzchni. Przyjmując, że pole powierzchni żłobka przedstawionego na rys. wyraża wzór: oraz (8.8) 38

39 (8.9) Można wyznaczyd szerokośd żłobka bliżej powierzchni zewnętrznej silnika: (8.10) Wysokośd części trapezowej żłobka: (8.11) Przyjęto: szerokośd żłobka: mm, wysokośd części trapezowej żłobka: mm. Całkowita wysokośd żłobka stojana: (8.12) wynosi: mm. 8.4 Średnica zewnętrzna stojana W oparciu o wyliczone wcześniej wymiary silnika można obliczyd średnice zewnętrzną stojana: Średnica zewnętrzna stojana wynosi: mm. (8.13) 39

40 9 Model geometryczny silnika w programie Inventor Wyniki obliczeo projektowych silnika zostały wykorzystane do budowy parametrycznego modelu geometrycznego w programie Autodesk Inventor. Program ten umożliwia opracowanie trójwymiarowego modelu wirtualnego silnika, wykonanie dokumentacji technicznej, przygotowanie multimedialnych prezentacji w postaci animacji (np. procesu wykonania) lub fotorealistycznych obrazów. Dzięki możliwości przyporządkowania materiałów o określonych właściwościach fizycznych do poszczególnych części silnika można obliczyd np. moment bezwładności wirnika. Program Inventor w wersji Professional wyposażony jest w moduł obliczeo polowych, który można wykorzystad do obliczeo rozkładu naprężeo mechanicznych. Program wyposażony jest w gotowe biblioteki często wykorzystywanych elementów (łożyska, śruby) oraz generatory np. wałków. Proces opracowywania modelu geometrycznego wymaga określenia parametrów geometrycznych oraz zależności pomiędzy nimi, wykonania szkiców 2D poszczególnych części i ich zwymiarowanie z wykorzystaniem parametrów, modelowanie 3D, złożenie części w jeden zespół. Model 40

41 10 Parametry silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi Obliczenia analityczne parametrów użytkowych oraz parametrów modelu obwodowego zaprojektowanego silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi. 41

42 11 Literatura 1. Chalmers B.J., Akmese L., Musaba L.: Validation of Procedure for Prediction of Field- Weakening Performance of Brushless Synchronous Machine. International Conference on Electrical Machines 2-4 September 1998, Istanbul, Turkey, p Dąbrowski M.: Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego. Warszawa, Wydaw. Nauk. -Techn., Gieras J.F., Bianchi N.: Electric Motors for Light Traction. 10th International Power Electronics and Motion Control Conference. EPE-PEMC September 2002, Cavtat & Dubrovnik, Croatia. Proc. CD-ROM, p Gieras J.F.: Mitchell Wing, Permanent Magnet Motor Technology, 2nd ed. Marcel Dekker, Inc, Hanselman D.: Brushless Permanent Magnet Motor Design, 2nd ed. McGraw-Hill, New York, Hendershot J.R., Miller T.J.E. : Design of brushless permanent-magnet motors. Hillsboro, OH:Magna Pysics Pub. ; Oxford : Clarendon Press, Jahns T.M., Soong W.L.: Pulsating Torque Minimization Techniques for Permanent Magnet AC Motor Drives-A Review. IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 43, no. 2, April 1996, p Kaczmarek T., Zawirski K.: Układy napędowe z silnikiem synchronicznym. Wydawnictwo Politechniki Poznaoskiej, Poznao Michna M., Ronkowski M, Wilk A., Kostro G., Dobrowolski P.: Adaptacja silnika indukcyjnego do budowy maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych. Gdaosk-Jurata, 9-11 czerwiec MMC Magnetics Mateirals and Components Orłowska-Kowalska T.: Stan obecny i tendencje rozwojowe napędu elektrycznego. Przegl. Elektrotechniczny R. 80, nr 3, 2004, str Zhu Z.Q., Xia Z.P., Howe D.: Comparison of Halbach magnetized brushless machines based on discrete magnet segments or a single ring magnet. IEEE Transactions on Magnetics, vol. 38, no. 5, Sept. 2002, p Eurodrut Polprodukt hurtowania drutów nawojowych EL-drut hurtowania elektrotechniczna Puranen J. : Induction Motor Versus Permanent Magnet Synchronous Motor In Motion Control Applications: A Comparative Study. Lappeenranta University of Technology Sosioski M. Materiały magnetyczne w technice. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP. Warszawa. 18. Nagorny A.S., Dravid N.V., Jansen R.H, Kenny B.H.:Design Aspects Of A High Speed Permanent Magnet synchronous motor / generator for flywheel applications. IEEE Conference, Ecomotors A tutorial on electrical machine

Silnik bezszczotkowy z magnesami trwałymi

Silnik bezszczotkowy z magnesami trwałymi POLITECHNIKA GDAŃSKA Silnik bezszczotkowy z magnesami trwałymi Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi dr inż. Michał Michna 211-1-19 Opis budowy silników z magnesami trwałymi. Przykłady obliczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi

Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi 013-1-0 Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi autor: dr inż. Michał Michna michna@pg.gda.pl data : 01-10-16 opis projektu: projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi, obliczenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi na bazie elementów seryjnie produkowanych silników indukcyjnych

Koncepcja budowy silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi na bazie elementów seryjnie produkowanych silników indukcyjnych Michał MICHNA, Mieczysław RONKOWSKI Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Koncepcja budowy silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA MAXWELL DO OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO SILNIKÓW TARCZOWYCH

WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA MAXWELL DO OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO SILNIKÓW TARCZOWYCH WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA MAXWELL DO OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO SILNIKÓW TARCZOWYCH Tomasz WOLNIK* * Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

SILNIK BEZSZCZOTKOWY O WIRNIKU KUBKOWYM

SILNIK BEZSZCZOTKOWY O WIRNIKU KUBKOWYM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Marek CIURYS*, Ignacy DUDZIKOWSKI* maszyny elektryczne, magnesy trwałe,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

str. 1 Temat: Uzwojenia maszyn prądu stałego. 1. Uzwojenia maszyn prądu stałego. W jednej maszynie prądu stałego możemy spotkać trzy rodzaje uzwojeń:

str. 1 Temat: Uzwojenia maszyn prądu stałego. 1. Uzwojenia maszyn prądu stałego. W jednej maszynie prądu stałego możemy spotkać trzy rodzaje uzwojeń: Temat: Uzwojenia maszyn prądu stałego. 1. Uzwojenia maszyn prądu stałego. W jednej maszynie prądu stałego możemy spotkać trzy rodzaje uzwojeń: a) uzwojenie biegunów głównych jest uzwojeniem wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

DOBÓR MASZYN ELEKTRYCZNYCH. 2014-03-10 dr inż. Michał Michna 2

DOBÓR MASZYN ELEKTRYCZNYCH. 2014-03-10 dr inż. Michał Michna 2 DOBÓR MASZYN ELEKTRYCZNYCH 2014-03-10 dr inż. Michał Michna 2 Układ napędowy Żródło zasilania Przekształtnik energoelektroniczny Silnik elektryczny Sprzęgło Urządzenie napędzane Układ sterowania Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH MODELI SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH MODELI SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 239 Tomasz Wolnik BOBRME KOMEL, Katowice ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH MODELI SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ANALYSIS AND COMPARISON OF SELECTED MODELS OF AXIAL FLUX PERMANENT MAGNET MOTORS Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe. Silnik prądu stałego - budowa Stojan - najczęściej jest magneśnicą wytwarza pole magnetyczne jarzmo (2), bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (111) 29 Maciej Gwoździewicz, Mariusz Mikołajczak Politechnika Wrocławska, Wrocław ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z

Bardziej szczegółowo

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI

OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI Michał Majchrowicz *, Wiesław Jażdżyński ** OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI 1. WSTĘP Silniki reluktancyjne przełączalne ze względu na swoje liczne

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI NdFeB

ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI NdFeB Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 93/211 143 Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

Ćwiczenie: Silnik prądu stałego Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów EM. dr inż. Michał Michna

Projektowanie systemów EM. dr inż. Michał Michna Projektowanie systemów EM dr inż. Michał Michna Rozwój Maszyn Elektrycznych 2 dr inż. Michał Michna Literatura Dąbrowski M.: Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego. Warszawa, Wydaw. Nauk.

Bardziej szczegółowo

- kompensator synchroniczny, to właściwie silnik synchroniczny biegnący jałowo (rys.7.41) i odpowiednio wzbudzony;

- kompensator synchroniczny, to właściwie silnik synchroniczny biegnący jałowo (rys.7.41) i odpowiednio wzbudzony; Temat: Maszyny synchroniczne specjalne (kompensator synchroniczny, prądnica tachometryczna synchroniczna, silniki reluktancyjne, histerezowe, z magnesami trwałymi. 1. Kompensator synchroniczny. - kompensator

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego

Silniki prądu stałego Silniki prądu stałego Maszyny prądu stałego Silniki zamiana energii elektrycznej na mechaniczną Prądnice zamiana energii mechanicznej na elektryczną Często dane urządzenie może pracować zamiennie. Zenobie

Bardziej szczegółowo

SILNIK TARCZOWY Z WIRNIKIEM WEWNĘTRZNYM - OBLICZENIA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

SILNIK TARCZOWY Z WIRNIKIEM WEWNĘTRZNYM - OBLICZENIA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 92/2011 23 Tadeusz Glinka, Tomasz Wolnik, Emil Król BOBRME Komel SILNIK TARCZOWY Z WIRNIKIEM WEWNĘTRZNYM - OBLICZENIA OBWOU ELEKTROMAGNETYCZNEGO AXIAL FLUX MOTOR

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O UZWOJENIACH SKUPIONYCH

MODELOWANIE SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O UZWOJENIACH SKUPIONYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (98) 227 Tomasz Kądziołka BOBRME KOMEL, Katowice MODELOWANIE SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O UZWOJENIACH SKUPIONYCH MODELING OF PERMANENT

Bardziej szczegółowo

Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym

Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym Tadeusz Glinka, Tomasz Wolnik 1. Wprowadzenie Do najczęściej spotykanych maszyn elektrycznych należą maszyny cylindryczne, których projektowanie i produkcja zostały

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości:

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości: Temat: Podział maszyn prądu stałego i ich zastosowanie. 1. Maszyny prądu stałego mogą mieć zastosowanie jako prądnice i jako silniki. Silniki prądu stałego wykazują dobre właściwości regulacyjne. Umożliwiają

Bardziej szczegółowo

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIK ELEKTRYCZNY JEST MASZYNĄ, KTÓRA ZAMIENIA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Moment obrotowy silnika powstaje na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU SPOSOBU NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA PARAMETRY SILNIKA KOMUTATOROWEGO O MAGNESACH TRWAŁYCH

ANALIZA WPŁYWU SPOSOBU NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA PARAMETRY SILNIKA KOMUTATOROWEGO O MAGNESACH TRWAŁYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 60 Politechniki Wrocławskiej Nr 60 Studia i Materiały Nr 27 2007 Dariusz GIERAK *, Ignacy DUDZIKOWSKI * maszyny elektryczne, prąd stały,

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA MASZYNY INDUKCYJNEJ

APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA MASZYNY INDUKCYJNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 2015 Damian BURZYŃSKI* Leszek KASPRZYK* APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SILNIKA TARCZOWEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

PROJEKT SILNIKA TARCZOWEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2012 (97) 87 Tadeusz Glinka, Tomasz Wolnik, Emil Król BOBRME KOMEL, Katowice PROJEKT SILNIKA TARCZOWEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI PROJECT OF AXIAL FLUX PERMANENT

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ALGORYTMU STEROWANIA PRZEKSZTAŁTNIKA NA WŁAŚCIWOŚCI NAPĘDU Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

WPŁYW ALGORYTMU STEROWANIA PRZEKSZTAŁTNIKA NA WŁAŚCIWOŚCI NAPĘDU Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (98) 211 Emil Król, Marcin Maciążek BOBRME KOMEL, Katowice WPŁYW ALGORYTMU STEROWANIA PRZEKSZTAŁTNIKA NA WŁAŚCIWOŚCI NAPĘDU Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM INFLUENCE

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konspekt wykładu: dr inż. Krzysztof Bieńkowski GpK p.16 tel. 761 K.Bienkowski@ime.pw.edu.pl www.ime.pw.edu.pl/zme/ 1. Zakres wykładu, literatura. 2. Parametry konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r.

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r. Lp. 1. Opiekun pracy (imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy) Temat, cel i zakres pracy Analiza bezszczotkowego silnika prądu stałego przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 Piotr KISIELEWSKI* silnik synchroniczny, magnesy trwałe silnik zasilany

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 15 WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE MAGNESÓW TRWAŁYCH

WYKŁAD 15 WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE MAGNESÓW TRWAŁYCH WYKŁAD 15 WŁASNOŚCI AGNETYCZNE AGNESÓW TRWAŁYC Przy wzbudzaniu pola magnetycznego za pomocą magnesów trwałych występuje pewna specyfika, związana z występowaniem w badanym obszarze maszyny zarówno źródła

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów EM. dr inż. Michał Michna

Projektowanie systemów EM. dr inż. Michał Michna Projektowanie systemów EM dr inż. Michał Michna Rozwój Maszyn Elektrycznych 2 dr inż. Michał Michna Literatura Dąbrowski M.: Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego. Warszawa, Wydaw. Nauk.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 59. Histereza magnetyczna

Lekcja 59. Histereza magnetyczna Lekcja 59. Histereza magnetyczna Histereza - opóźnienie w reakcji na czynnik zewnętrzny. Zjawisko odkrył i nazwał James Alfred Ewing w roku 1890. Najbardziej znane przypadki histerezy występują w materiałach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Porównanie współczynnika gęstości momentu silnika tarczowego oraz silnika cylindrycznego z magnesami trwałymi

Porównanie współczynnika gęstości momentu silnika tarczowego oraz silnika cylindrycznego z magnesami trwałymi Tomasz WOLNIK Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL Porównanie współczynnika gęstości momentu silnika tarczowego oraz silnika cylindrycznego z magnesami trwałymi Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym Tytuł projektu : Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Umowa Nr NR01 0059 10 /2011 Czas realizacji : 2011-2013 Idea napędu z silnikami BLDC z przełączalną liczbą

Bardziej szczegółowo

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2).

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2). Temat: Rodzaje maszyn synchronicznych. 1. Co to jest maszyna synchroniczna. Maszyną synchroniczną nazywamy się maszyną prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca się z taką samą prędkością,

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* napędy wysokoobrotowe,

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu przemiennego

Silniki prądu przemiennego Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy prądu stałego

Badanie prądnicy prądu stałego POLTECHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ NŻYNER ŚRODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy prądu stałego (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWCZ 3 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Maszyny prądu stałego - budowa

Maszyny prądu stałego - budowa Maszyny prądu stałego - budowa Przykładową konstrukcję maszyny prądu stałego pokazano w przekroju na Rys. 1. Obudowę zewnętrzną stanowi jarzmo stojana (1). Jarzmo stojana stanowi drogę dla pola magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Właściwości silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi o różnych rozpiętościach uzwojeń stojana

Właściwości silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi o różnych rozpiętościach uzwojeń stojana Właściwości silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi o różnych ach uzwojeń stojana Roman Miksiewicz ostatnich latach wiele prac poświęcono właściwościom W eksploatacyjnym silników bezszczotkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM 51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW LSPMSM TYPU U ORAZ W.

ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW LSPMSM TYPU U ORAZ W. XLIII SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW LSPMSM TYPU U ORAZ W. Wykonał student V roku Elektrotechniki na AGH, członek koła naukowego Magnesik : Marcin Bajek Opiekun naukowy referatu:

Bardziej szczegółowo

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: Temat: Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: budowy wirnika stanu nasycenia rdzenia

Bardziej szczegółowo

Bezrdzeniowy silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha

Bezrdzeniowy silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha Bezrdzeniowy silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha Sebastian Latosiewicz Wstęp Współczesne magnesy trwałe umożliwiają utworzenie magnetowodu maszyny elektrycznej bez ciężkiego

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne specjalne Special electrical machines

Maszyny elektryczne specjalne Special electrical machines Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab. Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Dr hab. Paweł Żukowski Materiały magnetyczne Właściwości podstawowych materiałów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 5 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Prądnica prądu stałego zasada działania e Blv sinαα Prądnica prądu stałego zasada działania Prądnica prądu

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne silników elektrycznych z magnesami trwałymi do trolejbusów

Badania symulacyjne silników elektrycznych z magnesami trwałymi do trolejbusów IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2016 Piotr SZYMCZAK 1 Victor GREBENIKOV 2, Maksim PRYJMAK 2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny (1) Instytut Elektrodynamiki

Bardziej szczegółowo

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Miniaturowy siłownik liniowy (Oleksiuk, Nitu 1999) Śrubowy mechanizm zamiany

Bardziej szczegółowo

Maszyny synchroniczne - budowa

Maszyny synchroniczne - budowa Maszyny synchroniczne - budowa Maszyny synchroniczne używane są przede wszystkim do zamiany energii ruchu obrotowego na energię elektryczną. Pracują zatem jako generatory. W elektrowniach cieplnych używa

Bardziej szczegółowo

SILNIK TARCZOWY TYPU TORUS S-NS - OBLICZENIA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

SILNIK TARCZOWY TYPU TORUS S-NS - OBLICZENIA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 91/2011 81 Tadeusz Glinka, Tomasz Wolnik, Emil Król BOBRME Komel, Katowice SILNIK TARCZOWY TYPU TORUS S-NS - OBLICZENIA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO AXIAL FLUX

Bardziej szczegółowo

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM ` Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe Nr 3/2015 (107) 145 Maciej Gwoździewicz Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów EM. Metoda elementów skończonych

Projektowanie systemów EM. Metoda elementów skończonych Projektowanie systemów EM Metoda elementów skończonych Wstęp Podstawy obliczeń MES Etapy definicji modelu numerycznego Rodzaje problemów moduły obliczeniowe Wybrane wyniki obliczeń 2 dr inż. Michał Michna

Bardziej szczegółowo

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM ELEKTRYKA 2014 Zeszyt 2-3 (230-231) Rok LX Romuald GRZENIK Politechnika Śląska w Gliwicach SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję bezszczotkowego silnika

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1 Jakub Wierciak Mikrosilniki cz. 1 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady działania siłowników elektrycznych (Heimann,

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1 Jakub Wierciak Mikrosilniki cz. 1 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura elektrycznego układu napędowego (Wierciak

Bardziej szczegółowo

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: Temat: Silniki prądu stałego i ich właściwości ruchowe. 1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: a) samowzbudne bocznikowe; szeregowe; szeregowo-bocznikowe b)

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CHARAKTERYSTYK TARCZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO WYKORZYSTUJĄCEGO RÓŻNE MATERIAŁY MAGNETYCZNE RDZENI STOJANA I WIRNIKA

ANALIZA CHARAKTERYSTYK TARCZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO WYKORZYSTUJĄCEGO RÓŻNE MATERIAŁY MAGNETYCZNE RDZENI STOJANA I WIRNIKA Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 189 Tomasz Wolnik Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice ANALIZA CHARAKTERYSTYK TARCZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO WYKORZYSTUJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PL 192086 B1 H02K 19/06 H02K 1/22. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL 22.05.2000 BUP 11/00

PL 192086 B1 H02K 19/06 H02K 1/22. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL 22.05.2000 BUP 11/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 192086 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 329652 (51) Int.Cl. 8 H02K 19/06 H02K 1/22 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.11.1998

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Katedra Elektroniki ZSTi Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Symbole umieszczone na przyrządzie Katedra Elektroniki ZSTiO Mierniki magnetoelektryczne Budowane: z ruchomącewkąi

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZMIESZCZENIA MAGNESÓW NA WŁAŚCIWOŚCI EKSPOATACYJNE SILNIKA TYPU LSPMSM

WPŁYW ROZMIESZCZENIA MAGNESÓW NA WŁAŚCIWOŚCI EKSPOATACYJNE SILNIKA TYPU LSPMSM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 64 Politechniki Wrocławskiej Nr 64 Studia i Materiały Nr 3 21 Tomasz ZAWILAK* silnik synchroniczny, magnesy trwałe, rozruch bezpośredni,,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYMIARÓW I KSZTAŁTU MAGNESÓW TRWAŁYCH NA MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

ANALIZA WPŁYWU WYMIARÓW I KSZTAŁTU MAGNESÓW TRWAŁYCH NA MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 25 Marek CIURYSF *F, Ignacy DUDZIKOWSKI * silniki bezszczotkowe, magnesy

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 4 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik synchroniczny - wprowadzenie Maszyna synchroniczna maszyna prądu przemiennego, której wirnik w stanie

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych

3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych 3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych 3.1. Materiały na rdzenie magnetyczne Wymagania w stosunku do materiałów magnetycznych miękkich: - duża indukcja nasycenia, - łatwa magnasowalność

Bardziej szczegółowo

Rdzeń stojana umieszcza się w kadłubie maszyny, natomiast rdzeń wirnika w maszynach małej mocy bezpośrednio na wale, a w dużych na piaście.

Rdzeń stojana umieszcza się w kadłubie maszyny, natomiast rdzeń wirnika w maszynach małej mocy bezpośrednio na wale, a w dużych na piaście. Temat: Typowe uzwojenia maszyn indukcyjnych. Budowa maszyn indukcyjnych Zasadę budowy maszyny indukcyjnej przedstawiono na rys. 6.1. Część nieruchoma stojan ma kształt wydrążonego wewnątrz walca. W wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Temat: SILNIKI SYNCHRONICZNE W UKŁADACH AUTOMATYKI

Temat: SILNIKI SYNCHRONICZNE W UKŁADACH AUTOMATYKI Temat: ILIKI YCHROICZE W UKŁADACH AUTOMATYKI Zagadnienia: praca silnikowa prądnicy synchronicznej silnik o magnesach trwałych (permasyn) silnik reluktancyjny silnik histerezowy 1 Co to jest silnik synchroniczny?

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWE RELUKTANCYJNE SILNIKI PRZEŁĄCZALNE

TRÓJFAZOWE RELUKTANCYJNE SILNIKI PRZEŁĄCZALNE 39 th International Symposium on Electrical Machines SME 2003 9 11 June 2003, Gdańsk Jurata, Poland TRÓJFAZOWE RELUKTANCYJNE SILNIKI PRZEŁĄCZALNE Krzysztof BIEŃKOWSKI *, Bogdan BUCKI * * Politechnika Warszawska,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO- -ROZWOJOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 24/00

PL B1. BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO- -ROZWOJOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 24/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210725 (21) Numer zgłoszenia: 392309 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2006 (62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Matematyczne modele mikrosilników elektrycznych - silniki prądu stałego

Matematyczne modele mikrosilników elektrycznych - silniki prądu stałego Jakub Wierciak Matematyczne modele mikrosilników elektrycznych - silniki prądu stałego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 25 Silnik synchroniczny,rozruch bezpośredni, magnesy trwałe modelowanie polowo-obwodowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych Przykłady napędów bezpośrednich - twardy

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie klinów magnetycznych na parametry maszyny elektrycznej z magnesami i regulacją strumienia

Oddziaływanie klinów magnetycznych na parametry maszyny elektrycznej z magnesami i regulacją strumienia Ryszard PAŁKA, Piotr PAPLICKI, Marcin WARDACH Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Oddziaływanie klinów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania

Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania Jakub Wierciak Silniki skokowe - cz. 1: budowa i zasada działania Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady działania

Bardziej szczegółowo

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* silnik reluktancyjny przełączalny,

Bardziej szczegółowo

Silnik tarczowy do zabudowy w kole pojazdu z twornikiem z biegunami wydatnymi

Silnik tarczowy do zabudowy w kole pojazdu z twornikiem z biegunami wydatnymi GLINKA Tadeusz WOLNIK Tomasz Silnik tarczowy do zabudowy w kole pojazdu z twornikiem z biegunami wydatnymi WPROWADZENIE Maszyny elektryczne tarczowe mogą być wykorzystywane jako prądnice oraz jako silniki.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO Jako przykład wykorzystania prawa przepływu rozważmy ferromagnetyczny rdzeń toroidalny o polu przekroju S oraz wymiarach geometrycznych podanych na Rys. 1. Załóżmy,

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA METOD OBLICZENIOWYCH SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

WERYFIKACJA METOD OBLICZENIOWYCH SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Tomasz WOLNIK* Tadeusz GLINKA* maszyny z magnesami trwałymi, silniki

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

PL 219046 B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL 27.02.2012 BUP 05/12

PL 219046 B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL 27.02.2012 BUP 05/12 PL 219046 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219046 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392136 (51) Int.Cl. H02K 3/12 (2006.01) H02K 1/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo