Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?"

Transkrypt

1 Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy używać Poznamy Formularze Kwerendy - kreator prostych kwerend Kwerendy - Widok Projekt Raporty

2 Tworzenie nowej bazy danych Wybierz z menu Plik / Nazwa Bazy Danych Ctrl + N Wybieramy zakładkę Ogólne / Pusta Baza Danych Nadajemy nazwę plikowi bazy danych Określamy gdzie będzie przechowywany plik Nazwa pliku folder (katalog) Ms Access przechowuje tabele, raporty, kwerendy, formularze... W jednym dużym pliku z rozszerzeniem.mdb. Centrala poleceń w oknie bazy danych Wszystkie obiekty bazy danych Ms Access są widoczne w oknie bazy danych (centrala poleceń). Jak wywołać na ekranie centralę poleceń? Narzędzia (ang. Tools) / Okno (ang. Window) Centrala Poleceń zawiera następujące zakładki Zakładka Ms Access 97 Ms Access 2000 Tabele x Kwerendy (zapytania) x Formularze x Raporty x Makra x Moduły x Strony Web x

3 Kończenie pracy z Ms Access Zamykamy okno tabela/ raporty/ formularze / kwerendy Zamykamy centralę poleceń lub Wybieramy z menu Plik / Zamknij / Zakończ Pomoc w Ms Access Asystent Pakietu Office -? Klikamy na obiekt o którym chcemy uzyskać Pomoc i jednocześnie wciskamy klawisze Shift i F1

4 Wprowadzanie informacji (danych) do bazy danych Bezpośrednio (ręczne) wprowadzanie Bezpośrednio do tabeli Z użyciem formularza Z używaniem ODBC (Open DataBase Connector) pobieranie danych z innej bazy danych (Oracle, SQL Server,...) Pobieranie danych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym (Ms Excel, Open Office) Pobieranie danych zawartych w bazie danych typu dbase (II, III, IV...) Wprowadzenie danych zawartych w pliku tekstowym (plaski plik) Wprowadzanie informacji z arkusza kalkulacyjnego Wskazówki Kolumny (pola) danych powinny posiadając nagłówek. Dane zawarte w kolumnie muszą być jednego typu (na przykład [Ilość] może być wyrażona tylko liczbami nie można napisać zero lub brak w tej kolumnie). Usuwamy zakładki (arkusze) ze skoroszytu, które są puste. Wybierając z menu Edycja / Usuń arkusz Zapisujemy tak przygotowany skoroszyt.

5 Wprowadzanie informacji z arkusza kalkulacyjnego W Ms Access wybieramy z menu Plik / Pobierz dane zewnętrzne / Importuj Wprowadzamy nazwy pliku w pole [Nazwa Pliku] Wybieramy w pole [Pliki Typu] Microsoft Excel W kreatorze importu wybieramy arkusze, których zawartość chcemy importować do bazy danych Arkusz1 Zaznaczamy czy pierwszy wiersz zawiera nagłówek pola x Wybieramy czy import ma być przeprowadzony do nowej lub do istniejącej tabeli W nowej tabeli Następnie dla każdego pola (kolumny) z arkusza określamy czy chcemy że by Ms Access utworzył dla niego index i jeżeli tak jaki typ (unikatowy bez powtórzeń wartości indeksu, lub z powtórzeniami) albo chcemy ominąć dane pole i nie importować do bazy danych. Wprowadzanie informacji z arkusza kalkulacyjnego Należy określić czy chcemy aby Ms Access utworzył klucz podstawowy dla tabeli lub nie. Bez klucza podstawowego Wprowadzamy nazwy dla tabeli w której chcemy importować zawartość wybranych pól z arkusza TEST (Uwaga Ms Access nie rozróżnia obiektów w zależności od wielkości liter i obiektu o nazwie TEST i test jest taki sam obiekt, a nie dwa różne obiekty). Klikamy przycisk Zakończ Zaznaczamy importowaną tabelę w centrali poleceń i klikamy na przycisku Otwórz. Mamy możliwość zobaczyć importowane dane z arkusza kalkulacyjnego oraz strukturę tabeli - Projektuj Alternatywą wobec importu jest [Połączenie Tabeli]. W tym przypadku tworzymy łączę (droga dostępu) do źródła informacji.

6 Problemy przy imporcie z Ms Excel do Ms Access Dane które w Ms Excel są liczbami, w Ms Access są tekstowe jeżeli jedna wartość w kolumnie (oprócz nagłówka) jest tekstową. Przykład tabeli TEST w Ms Excel Wiek cztery Przy sumowaniu są sumowane tylko 10, 20 i 30 a cztery nie jest sumowane. Problemy przy imporcie z Ms Excel do Ms Access Przy imporcie tego arkusza do Ms Access ponieważ kolumna [Wiek] zawiera tekst cztery dane w kolumnie są importowane jako tekst Jak przejść z danych tekstowych do liczbowych Klikamy na przycisk Projektuj Klikamy na pole Typ Danych, które jest obok [Wiek] Wybieramy z listy typ danych - liczba Na pytania Czy chcesz zapisać zmiany do projektu tabela Nazwa Tabeli odpowiadamy Tak. Wskutek konwersji danych z tekstowych na liczbowe, pole zawierające tekst cztery jest puste.

7 Problemy przy imporcie z Ms Excel do Ms Access Czasami przy imporcie z Ms Excel do Ms Access mamy komunikat, że nie wszystkie dane zostały prawidłowo zaimportowane. Jak postępować w takim przypadku? Otwieramy tabelę, która zawiera błędy powstałe przy imporcie danych Otwieramy również skoroszyt w Ms Excel, który został zaimportowany do Ms Access. Na podstawie numeru wiersza lokalizujemy komórkę w Ms Excel, która spowodowała błędy przy imporcie. Korygujemy jej wartość. Te czynności przeprowadzamy dla każdego wiersza z tabeli Błędy przy imporcie. Problemy przy imporcie z Ms Excel do Ms Access Ponownie robimy import skoroszytu. Sprawdzamy czy są błędy przy imporcie. W przypadku występowania błędów powtarzamy wyżej opisane czynności.

8 Problemy przy imporcie z użyciem ODBC Sprawdź czy dostarczona przez producentów systemów do zarządzania bazy danych (Oracle, Sybase, DB2... ) wersja oprogramowania ODBC jest właściwa dla wersji bazy danych. Sprawdź jak są importowane dane czy nazwy pól nie są w Sprawdź czy nie nastąpiła konwersja danych przy imporcie z liczby na tekst itd.. Sumy kontrolne dla obu stron Przykłady kwerendy (zapytania) Posortowana według dat lista dostaw Posortowana według nazwy lista dostawców Posortowana według miast lista odbiorców Lista dostawców u których zostały dokonane zakupy producentów A, B, C, w danym okresie Wartość zapasu wg źródła zakupu - u którego dostawcy został zakupiony dany towar. Wiekowanie zapasu - jaka część zapasu jest kupiona jak dawno temu - pół roku, rok, 3 miesiące, miesiąc. Lista kontrahentów, (dostawców), którym należy wysłać kartkę z życzeniami na podstawie obrotu, (zysku) itd..

9 Formularze Używane są przy tworzeniu i wyszukiwaniu rekordów Tworzą system menu bazy danych Mogą zawierać kilka stron z elementami rekordu (dla przejrzystości i wygody pracy należy w miarę możliwości umieszczać wszystkie pola rekordu na jednym ekranie) W innych bazach danych są używane programy do tworzenia formularzy - Oracle Forms, HTML-DB... Raporty W zakładce [Raporty] znajdują się gotowe do wydruku projekty raportów. Formy raportów - tabelaryczny, graficzny... W innych bazach danych (Oracle, Sybase, Db2) są używane osobne programy do tworzenia raportów Oracle Reports - raporty w bazie danych i w Web Crystal Reports Agata Reports - open source program do raportów

10 Nawigacja w formularzach, raportach, tabelach >* - Otwórz nowy rekord -dodaje dane do istniejących > - Przejdź do ostatniego rekordu w tabeli, raportu < - Przejdź do pierwszego rekordu w tabeli, raportu > - Przejdź do następnego rekordu w tabeli, raportu < - Przejdź do poprzedniego rekordu w tabeli, raportu Przy wprowadzaniu danych do rekordu (wiersza) przechodzimy z pola do następnego pola wciskając klawisz TAB klikając myszą przechodzimy z pola do poprzedniego pola wciskając klawisz Shift + TAB Nawigacja w formularzach, raportach, tabelach >X - Usuwanie rekordów - na pasku Ms Access blisko do Asystent pakietu Office Znajdź - Wyszukiwanie rekordów - na pasku Ms Access blisko do Asystent pakietu Office Czego szukamy - tekst / liczba Przeszukaj - gdzie (wszystkie w górę, w dół) Dopasuj - typ wyszukiwania - całe pole, część pola

11 Typy danych Ms Access - Oracle - mysql Porównanie typów danych stosowanych w różnych bazach danych Typ Danych Ms Access Oracle mysql Opis Liczba Dane numeryczne wykorzystywane w obliczeniach Data / Daty i godziny Godzina Tekst Do 255 znaków Tekst, liczby i tekst, liczby na których nie będą Memo znaków (65 Kb) dokonywane obliczenia Dla notatek, opisów Waluta 15.4 Dla wartości pieniężnych Autonumer Automatyczne numerowanie rekordów Kodowanie danych W pewnych sytuacjach jest celowe, aby dane były reprezentowane w postaci zakodowanych wartości kolor asortymentu czerwony może być pamiętany w bazie jako 1 zielony może być pamiętany w bazie jako 2 niebieski może być pamiętany w bazie jako 3

12 Tworzenie tabeli Jak tabela ma być powiązana z istniejącymi (innymi) tabelami? Pola łączące tabele Klucze obce Klucz obcy w nowej tabeli jest polem wskazującym na klucz podstawowy w innej tabeli. Typy danych i rozmiar pola klucza obcego powinien być taki sam jak typ danych i rozmiar pola klucza podstawowego. Klucz podstawowy - pole, które jednoznacznie identyfikuje rekordy w tabeli. Często jest używany Autonumer. Czy tabela będzie nadrzędna / podrzędna (słownikowa)? Tworzenie tabeli Które pola w której tabeli - normalizacja danych Jaka relacja między polami jeden do jednego jeden do wielu Wybrać nazwy dla tabeli nazwa tabeli DUŻYMI literami, mówiąca o przeznaczenie tabeli, typ przechowywanej informacji, opisowa nazwa, jak najprostsza. Przykłady nazw tabel: FAKTURY, ZAMOWIENIA, DOSTAWCY... Długość nazw do 64 symboli (Oracle do 30)

13 Tworzenie tabeli Nadając tabelom proste, opisowe, logiczne nazwy autor aplikacji daje możliwość użytkownikom łatwej poznać strukturę aplikacji, model danych i tym samym tworzenia ich własnych zapytań SQL przy użyciu narzędzi do wizualnego tworzenia zapytań (Quest - TOAD, Ms Access - Kreator Zapytań). Wybrać nazwy pól (kolumny) nazwy opisowe są szczególnie istotne, po czasie będzie łatwo czytać model danych i konstruować zapytania nazwa pól (kolumn) które reprezentują te same pola w bazie danych powinny być takie same (ta sama nazwa) we wszystkich tabelach gdzie występują (Na przykład Customer_No - Numer Klienta). poszczególne wyrazy połączone za pomocą znaku podkreślenia _ Tworzenie tabeli Wybrać typ danych Wybrać pole - klucz podstawowy - po wybraniu pola należy wybrać w typach danych Autonumer i w menu Narzędzia wybrać klucz podstawowy. W oknie bazy danych wybieramy zakładkę (kartą) [Tabele] Klikamy na przycisk [Nowy] W oknie dialogowym wybieramy Widok Arkusz Danych Widok Projekt Kreator tabel Importuj tabelę Połącz tabelę

14 Projektowanie tabel - widok projekt Nazwa każdej kolumny jest umieszczona w nagłówku. Nazwy powinny opisywać zawartość kolumny. Długość nazw do 64 symboli (Oracle do 30) W przypadku istniejącej tabeli zaznaczamy tabelę i wybieramy Projektuj Możemy zobaczyć które pola wchodzą w istniejącej tabeli i jaki typ danych zawierają, również możemy wprowadzić informacje wyjaśniające dane pola w Opisie Oracle desc Nazwa_tabeli Projektowanie tabel - widok projekt Typ danych określamy poprzez kliknięcie na znajdującej się w polu strzałce i wybór z listy rozwijanej interesujący nas typ danych. Klucz podstawowy - jeżeli jest potrzebne wybieramy jedno z pól aby powstał klucz podstawowy. Klucz podstawowy dba o to aby dane wprowadzone w tabeli były jednoznaczne, unikatowe.

15 Usuwanie i stawianie pól do tabeli W zakładce Widok Projekt tabeli Usuwanie Zaznaczamy wiersz pola, które chcemy usunąć Wybieramy przycisk -> obok właściwości Wstawianie pola do tabeli Zaznaczamy wiersz, przed którym chcemy wstawić pola Wybieramy przycisk <- obok właściwości SQL ALTER TABLE Właściwości pól tabeli Po zdefiniowaniu pól tabeli można określić dodatkowo ich właściwości. Zaznacz tabelę i wybierz Projektuj Pod listą pól, typ danych i opis jest okno Właściwości pola. Właściwości pola określają dodatkowe informacje jak: domyślna wartość, przy wprowadzeniu nowych danych w tym polu będzie użyta ta wartość, jeżeli zajdzie potrzeba można ją zmienić na inną format wyświetlania danych przy dacie na przykład (YYYY-MM-DD), (YY-MM-DD) tytuł pola używanego zamiast nazwy pola w formularzach, raportach

16 Właściwości pól tabeli tekst komunikatu o błędzie przy nieprawidłowym typie danych indeksowanie - czy wartości danych w danym polu będą użyte do tworzenia indeksu w celu szybszego wyszukiwania informacji Wymagane - Czy to pole musi być konieczne uzupełniane przy wprowadzeniu danych lub może zawierać wartość null (być puste). Zakres wartości, które są dopuszczalne dla danego pola. Właściwości pól tabeli Jeżeli przy polu tekstowym wiemy, że będą przechowywane tylko liczby całe, to rozsądne jest wybrać [Format pola] Liczba Całkowita zamiast domyślne stosowanej liczby z Podwójnej Precyzji Również przy Liczba Całkowita liczby, które są po przecinku dziesiętnym powinno wynosić 0.

17 Właściwości pól tabeli Formularze Używanie Kreatora Formularzy Wybieramy zakładkę Formularze Klikamy na przycisk Nowy Wybieramy tabelę, dla której chcemy stworzyć formularz w polu Wybierz tabelę lub kwerendę, z której pochodzą dane obiektu.

18 Formularze Możemy wybrać Widok Projekt Kreator Formularze Autoformularz Kolumnowy Autoformularz Tabelaryczny Autoformularz Arkusz Danych Kreator Wykresów Kreator Tabel Przestawnych Formularze Wybieramy Kreator Formularzy Klikamy przycisk Ok. Wybieramy pola, których chcemy użyć w formularzu. Wybieramy typ formularza Kolumnowy Tabelaryczny Arkusz danych Wyjustowany Wybieramy styl formularza Wybieramy tytuł formularza Klikamy przycisk Utwórz Na ekranie pojawi się formularz

19 Formularze Wprowadzanie danych za pomocą formularza W oknie bazy danych na zakładce Formularze jest ikona nowoutworzonego formularza. Otwieramy formularz poprzez dwukrotnie klikanie na ikonie formularza lub przyciskiem Otwórz Przycisk >* wstawia pusty rekord (strona, strony) do wprowadzania danych.

20 Wyszukiwanie rekordów w bazie danych Jeżeli chcemy znaleźć określoną informację w bazie danych możemy użyć narzędzi Znajdź i Filtruj. Otwieramy formularz Klikamy na przycisku lornetka. Wprowadzamy część treści informacji, której poszukujemy Określamy typ wyszukiwania - czy chcemy przeszukać wszystkie pola czy tylko określone pole [Przeszukaj tylko bieżące pole] Określamy typ Dopasowania wyniku wyszukiwania Całe pole Cześć pola Początek pola Wyszukiwanie rekordów w bazie danych Określamy kierunek wyszukiwania W górę W dół Wszystkie Możemy również uwzględniać Małe / Duże litery Możemy przeszukiwać biorąc pod uwagę wzorce formatowania Klikamy na przycisku Znajdź pierwszy. Klikamy na przycisku Znajdź następny w celu znalezienie następnego rekordu, który spełnia kryterium wyszukiwania. Kliknij na przycisk Zamknij, by zakończyć pracę w oknie wyszukiwania rekordów.

21 Wyszukiwanie rekordów w bazie danych Kiedy chcemy znaleźć rekordy, które odpowiadają jednocześnie kilku kryteriom wyszukiwania używamy funkcji filtrowania rekordów. Otwieramy formularz Klikamy na przycisku Filtruj według formularza poniżej Pomoc Wpisujemy swoje kryteria wyszukiwania Klikamy na przycisku Zastosuj filtr. Formularz pokazuje poszukiwane przez nas rekordy. Liczba rekordów spełniających podane przez nas kryteria jest podana na dole okna formularza przy przyciskach nawigacyjnych. Usuwanie filtra - klikamy na przycisku usuń filtr. Formularz ponownie udostępnia wszystkie rekordy z tabeli. Sortowanie rekordów Rekordy w tabeli są wprowadzone według daty. Przy ich przeglądaniu jest wygodne uporządkowanie ich według jednego lub kilku pól - zastosowanie sortowania. W celu sortowania rekordów należy: Otworzyć formularz Umieścić kursor w polu, po którym chcesz posortować rekordy. Kliknij na przycisku Narzędzia Sortuj Rosnąco / Malejąco w zależności od tego jaki typ sortowania chcemy mieć. Usuwanie sortowania - wybierz z menu Rekordy / Usuń filtr / sortowanie

22 Kwerendy Dlaczego kwerendy? Przetwarzanie informacji; zaawansowane kryteria wyszukiwania w jednej lub kilku tabelach; określenie kolejności pól w tabeli wynikowej; sortowanie danych w każdym polu oraz określenie kolejności sortowania; grupowanie, sumowanie informacji Kreator prostych kwerend Kreator prostych kwerend pozwała wyświetlać zawartość wybranych pól (lub wszystkie) danej tabeli (wszystkie rekordy). Wybieramy zakładkę Kwerendy. Klikamy na przycisk Nowy. Z listy Widok Projekt Kreator Prostych Kwerend Kreator Kwerend Krzyżowych Kreator Kwerend Wyszukujących Duplikaty Kreator Kwerend Wyszukujących Nie Pasujące Dane Wybieramy Kreator Prostych Kwerend

23 Kwerendy Kwerendy

24 Kwerendy Wybieramy tabelę test Wybieramy wszystkie pola z tabeli poprzez klikanie na przycisk > Kwerendy

25 Kwerendy Klikamy przycisk Dalej. Wybieramy typ kwerendy szczegółowa - pokazuje wszystkie rekordy (wiersze) tabeli podsumowująca Kwerendy Nadajemy nazwy dla Kwerendy. Możemy teraz Otworzyć kwerendę aby zobaczyć dane Modyfikuj projekt kwerendy Wyświetlić Pomoc na temat kwerendy Wybieramy Utwórz

26 Kwerendy - sortowanie Po otwarciu kwerendy jeżeli chcemy, aby dane były posortowane wybieramy myszą pole, według którego chcemy posortować dane Wybieramy kierunek sortowania rosnący malejący Zapisujemy zmiany w kwerendzie Po ponownym otwarciu kwerendy tabela jest posortowana w sposób przez nas określony. Kwerendy - sortowanie Sortowanie z użyciem Widok Projekt. Otwieramy utworzoną kwerendę. Z menu wybieramy Widok / Projekt lub wybieramy trójkąt W wierszu sortuj określamy dla każdego pola sortowanie rosnące sortowanie malejące bez sortowania

27 Kwerendy - sortowanie Kwerendy - Widok Projekt Inny sposób tworzenia kwerendy jest użycie Widok Projekt Wybieramy zakładkę Kwerendy Klikamy Nowy Z listy wybieramy Widok Projekt Z listy tabel wybieramy tabelę na przykład test Klikamy na przycisk Dodaj Jeżeli chcemy dodać kolejną tabelę wybieramy ją i klikamy na przycisk Dodaj Jeżeli nie chcemy dodawać więcej tabel klikamy na przycisk Zamknij.

28 Kwerendy - Widok Projekt Jeżeli chcemy pokazać wszystkie pola tabeli myszą zaznaczamy dolny prawy kąt i kiedy się pojawi <-> możemy rozciągnąć tabelę w celu wyświetlania wszystkich pól. Poniżej tabeli jest obszar kwerendy. Możemy przesunąć w górę lub w dół ten obszar poprzez klikanie na linii poniżej < paska > gdy wskaźnik myszy zmieni się w podwójną strzałkę. Kwerendy - Widok Projekt

29 Kwerendy - Widok Projekt Które pola chcemy dodać do kwerendy wszystkie pola - klikamy na * w tabeli w pierwszej kolumnie pojawia się nazwa tabeli i * klikamy dwukrotnie na pole które chcemy dodać do kwerendy porządek dodanych pól możemy zmieniać poprzez zaznaczanie kolumny pola i trzymając naciśnięty lewy klawisz myszy wybieramy myszą inna kolumnę. Pola, według których chcemy dokonać sortowania oraz jego kierunku (rosnący / malejący) zaznaczamy w zapytaniu. Klikamy na zamknij okno w celu zamknięcia kwerendy. Zapisujemy zmiany w kwerendzie i nadajemy jej nazwę. Kwerendy - Widok Projekt

30 Kwerendy - wynik Wybieramy zakładka Kwerendy Wybieramy kwerendę Klikamy na przycisk Otwórz Kwerendy - wyszukiwania Otwieramy już zapisaną kwerendę. Chcemy wyświetlić listę wszystkich transakcji z wyjątkiem tych w Kaliszu - w pole miasto jako kryterium wpisujemy Not "Kalisz lub <> Kalisz

31 Kwerendy - wyszukiwania Kwerendy - wyszukiwania Chcemy wyświetlić listę wszystkich transakcji gdzie zostały sprzedane więcej niż 3 sztuki w pole Ilość jako kryterium wpisujemy >3

32 Kwerendy - wyszukiwania Kwerendy Usuwanie pól z kwerendy Pola które chcemy usunąć, należy zaznaczyć myszą, nad nazwą pola pojawi się strzałka w dół - klikamy lewym przyciskiem myszy. Zaznaczone pole jest w czarnym tle. W celu usunięcia pola należy wybrać nożyczki lub prawy przycisk myszy Wytnij (nożyczki) W celu użycia niewidocznego w raporcie pola do sortowania lub selekcji informacji, należy wyeliminować znacznik pokaż pole, które chcemy ukryć.

33 Raporty W celu wyświetlania lub wydruku informacji zawartej w bazie danych są używane raporty. W celu szybkiego wygenerowania raportu można użyć funkcji AutoRaport. Wybieramy zakładkę Raporty. Wybieramy Nowy. Mamy możliwość wybrania Widok Projekt Kreator Raportów AutoRaport: Kolumnowy AutoRaport: Tabelaryczny Kreator Wykresów Kreator Etykiet Wybieramy AutoRaport: Tabelaryczny Wybieramy tabelę test Raporty

34 Raporty Praca z więcej niż jedną tabelą Tworzenie relacji między tabelami Poprzez tworzenie relacji miedzy tabelami zapewniamy integralność, spójność bazy danych. Posiadamy dwie tabele - Kontrahenci i Transakcje. Jeżeli chcemy wprowadzić nową transakcję musimy najpierw założyć kontrahenta, usunąć kontrahenta - możemy tylko w przypadku kiedy nie ma transakcji, nie możemy usunąć kontrahenta, który ma transakcje.

35 Praca z więcej niż jedną tabelą Relacje (związki) między tabelami są definiowane w specjalnym oknie MS Access - Relacje. Wybieramy z menu Narzędzia / Relacje lub z pasu Relacje Wybieramy tabele, które będą łączone trzymając klawisz Ctrl naciśnięty zaznaczamy myszą tabele, które chcemy aby uczestniczyły w relacji. Po wyborze tabeli zamykamy okno wyboru tabeli. Praca z więcej niż jedną tabelą

36 Praca z więcej niż jedną tabelą Praca z więcej niż jedną tabelą Zaznaczamy Wymuszaj więzy integralności w celu zabezpieczenia się przed transakcjami od nieistniejących kontrahentów; przed usuwaniem kontrahentów dla których mamy transakcje. Możemy zaznaczyć również Kaskadowo aktualizuj powiązane pola Kaskadowo usuwaj powiązane pola Na zakończenie klikamy na przycisku Utwórz. Na utworzonej relacji - 1 oznacza jeden w relacji - leżąca ósemka stronę wiele w relacji. Zapisujemy tak utworzoną relację.

37 Praca z więcej niż jedną tabelą Praca z więcej niż jedną tabelą Po utworzeniu relacji możemy utworzyć kwerendę, w której wykorzystamy dwie tabele. Wybieramy zakładkę Kwerendy Dodajemy obie tabele, dla których została utworzona relacja. Automatycznie pojawia się relacja między tabelami. Wybieramy pola, które chcemy włączyć do kwerendy. Wybieramy sortowanie według Nazwy Kontrahenta

38 Praca z więcej niż jedną tabelą SQL Języka SQL najlepiej uczyć się na przykładach i przy pomocy praktycznych ćwiczeń.

39 Praca z więcej niż jedną tabelą SELECT KONTRAHENCI.[Numer Klienta], KONTRAHENCI.[Nazwa Kontrahenta], KONTRAHENCI.Miasto, KONTRAHENCI.NIP, KONTRAHENCI.Ulica, test.ilość, test.asortyment, test.[cena Sprzedaży Netto po Rabacie] FROM KONTRAHENCI INNER JOIN test ON KONTRAHENCI.[Numer Klienta] = test.[numer Klienta] ORDER BY KONTRAHENCI.[Nazwa Kontrahenta]; Praca z więcej niż jedną tabelą Dodajemy pole wynikowe - Wartość Sprzedaży Netto po Rabacie = ilość * Cena Sprzedaży Netto po Rabacie SELECT KONTRAHENCI.[Numer Klienta], KONTRAHENCI.[Nazwa Kontrahenta], KONTRAHENCI.Miasto, KONTRAHENCI.NIP, KONTRAHENCI.Ulica, test.asortyment, test.ilość, test.[cena Sprzedaży Netto po Rabacie], test.ilość*test.[cena Sprzedaży Netto po Rabacie] AS Wart_Sprz_Net_po_Rab FROM KONTRAHENCI INNER JOIN test ON KONTRAHENCI.[Numer Klienta] = test.[numer Klienta] ORDER BY KONTRAHENCI.[Nazwa Kontrahenta];

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Arkusze Kalkulacyjne

Arkusze Kalkulacyjne Arkusze Kalkulacyjne O czym będziemy mówić Nawigacja w arkuszu Formuły Nagłówki Suma Pośrednia Tabela Przestawna Łączenie Tabeli i Pobieranie Informacji Formularz Sortowanie, Filtr Definicja, historia

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo