Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?"

Transkrypt

1 Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy używać Poznamy Formularze Kwerendy - kreator prostych kwerend Kwerendy - Widok Projekt Raporty

2 Tworzenie nowej bazy danych Wybierz z menu Plik / Nazwa Bazy Danych Ctrl + N Wybieramy zakładkę Ogólne / Pusta Baza Danych Nadajemy nazwę plikowi bazy danych Określamy gdzie będzie przechowywany plik Nazwa pliku folder (katalog) Ms Access przechowuje tabele, raporty, kwerendy, formularze... W jednym dużym pliku z rozszerzeniem.mdb. Centrala poleceń w oknie bazy danych Wszystkie obiekty bazy danych Ms Access są widoczne w oknie bazy danych (centrala poleceń). Jak wywołać na ekranie centralę poleceń? Narzędzia (ang. Tools) / Okno (ang. Window) Centrala Poleceń zawiera następujące zakładki Zakładka Ms Access 97 Ms Access 2000 Tabele x Kwerendy (zapytania) x Formularze x Raporty x Makra x Moduły x Strony Web x

3 Kończenie pracy z Ms Access Zamykamy okno tabela/ raporty/ formularze / kwerendy Zamykamy centralę poleceń lub Wybieramy z menu Plik / Zamknij / Zakończ Pomoc w Ms Access Asystent Pakietu Office -? Klikamy na obiekt o którym chcemy uzyskać Pomoc i jednocześnie wciskamy klawisze Shift i F1

4 Wprowadzanie informacji (danych) do bazy danych Bezpośrednio (ręczne) wprowadzanie Bezpośrednio do tabeli Z użyciem formularza Z używaniem ODBC (Open DataBase Connector) pobieranie danych z innej bazy danych (Oracle, SQL Server,...) Pobieranie danych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym (Ms Excel, Open Office) Pobieranie danych zawartych w bazie danych typu dbase (II, III, IV...) Wprowadzenie danych zawartych w pliku tekstowym (plaski plik) Wprowadzanie informacji z arkusza kalkulacyjnego Wskazówki Kolumny (pola) danych powinny posiadając nagłówek. Dane zawarte w kolumnie muszą być jednego typu (na przykład [Ilość] może być wyrażona tylko liczbami nie można napisać zero lub brak w tej kolumnie). Usuwamy zakładki (arkusze) ze skoroszytu, które są puste. Wybierając z menu Edycja / Usuń arkusz Zapisujemy tak przygotowany skoroszyt.

5 Wprowadzanie informacji z arkusza kalkulacyjnego W Ms Access wybieramy z menu Plik / Pobierz dane zewnętrzne / Importuj Wprowadzamy nazwy pliku w pole [Nazwa Pliku] Wybieramy w pole [Pliki Typu] Microsoft Excel W kreatorze importu wybieramy arkusze, których zawartość chcemy importować do bazy danych Arkusz1 Zaznaczamy czy pierwszy wiersz zawiera nagłówek pola x Wybieramy czy import ma być przeprowadzony do nowej lub do istniejącej tabeli W nowej tabeli Następnie dla każdego pola (kolumny) z arkusza określamy czy chcemy że by Ms Access utworzył dla niego index i jeżeli tak jaki typ (unikatowy bez powtórzeń wartości indeksu, lub z powtórzeniami) albo chcemy ominąć dane pole i nie importować do bazy danych. Wprowadzanie informacji z arkusza kalkulacyjnego Należy określić czy chcemy aby Ms Access utworzył klucz podstawowy dla tabeli lub nie. Bez klucza podstawowego Wprowadzamy nazwy dla tabeli w której chcemy importować zawartość wybranych pól z arkusza TEST (Uwaga Ms Access nie rozróżnia obiektów w zależności od wielkości liter i obiektu o nazwie TEST i test jest taki sam obiekt, a nie dwa różne obiekty). Klikamy przycisk Zakończ Zaznaczamy importowaną tabelę w centrali poleceń i klikamy na przycisku Otwórz. Mamy możliwość zobaczyć importowane dane z arkusza kalkulacyjnego oraz strukturę tabeli - Projektuj Alternatywą wobec importu jest [Połączenie Tabeli]. W tym przypadku tworzymy łączę (droga dostępu) do źródła informacji.

6 Problemy przy imporcie z Ms Excel do Ms Access Dane które w Ms Excel są liczbami, w Ms Access są tekstowe jeżeli jedna wartość w kolumnie (oprócz nagłówka) jest tekstową. Przykład tabeli TEST w Ms Excel Wiek cztery Przy sumowaniu są sumowane tylko 10, 20 i 30 a cztery nie jest sumowane. Problemy przy imporcie z Ms Excel do Ms Access Przy imporcie tego arkusza do Ms Access ponieważ kolumna [Wiek] zawiera tekst cztery dane w kolumnie są importowane jako tekst Jak przejść z danych tekstowych do liczbowych Klikamy na przycisk Projektuj Klikamy na pole Typ Danych, które jest obok [Wiek] Wybieramy z listy typ danych - liczba Na pytania Czy chcesz zapisać zmiany do projektu tabela Nazwa Tabeli odpowiadamy Tak. Wskutek konwersji danych z tekstowych na liczbowe, pole zawierające tekst cztery jest puste.

7 Problemy przy imporcie z Ms Excel do Ms Access Czasami przy imporcie z Ms Excel do Ms Access mamy komunikat, że nie wszystkie dane zostały prawidłowo zaimportowane. Jak postępować w takim przypadku? Otwieramy tabelę, która zawiera błędy powstałe przy imporcie danych Otwieramy również skoroszyt w Ms Excel, który został zaimportowany do Ms Access. Na podstawie numeru wiersza lokalizujemy komórkę w Ms Excel, która spowodowała błędy przy imporcie. Korygujemy jej wartość. Te czynności przeprowadzamy dla każdego wiersza z tabeli Błędy przy imporcie. Problemy przy imporcie z Ms Excel do Ms Access Ponownie robimy import skoroszytu. Sprawdzamy czy są błędy przy imporcie. W przypadku występowania błędów powtarzamy wyżej opisane czynności.

8 Problemy przy imporcie z użyciem ODBC Sprawdź czy dostarczona przez producentów systemów do zarządzania bazy danych (Oracle, Sybase, DB2... ) wersja oprogramowania ODBC jest właściwa dla wersji bazy danych. Sprawdź jak są importowane dane czy nazwy pól nie są w Sprawdź czy nie nastąpiła konwersja danych przy imporcie z liczby na tekst itd.. Sumy kontrolne dla obu stron Przykłady kwerendy (zapytania) Posortowana według dat lista dostaw Posortowana według nazwy lista dostawców Posortowana według miast lista odbiorców Lista dostawców u których zostały dokonane zakupy producentów A, B, C, w danym okresie Wartość zapasu wg źródła zakupu - u którego dostawcy został zakupiony dany towar. Wiekowanie zapasu - jaka część zapasu jest kupiona jak dawno temu - pół roku, rok, 3 miesiące, miesiąc. Lista kontrahentów, (dostawców), którym należy wysłać kartkę z życzeniami na podstawie obrotu, (zysku) itd..

9 Formularze Używane są przy tworzeniu i wyszukiwaniu rekordów Tworzą system menu bazy danych Mogą zawierać kilka stron z elementami rekordu (dla przejrzystości i wygody pracy należy w miarę możliwości umieszczać wszystkie pola rekordu na jednym ekranie) W innych bazach danych są używane programy do tworzenia formularzy - Oracle Forms, HTML-DB... Raporty W zakładce [Raporty] znajdują się gotowe do wydruku projekty raportów. Formy raportów - tabelaryczny, graficzny... W innych bazach danych (Oracle, Sybase, Db2) są używane osobne programy do tworzenia raportów Oracle Reports - raporty w bazie danych i w Web Crystal Reports Agata Reports - open source program do raportów

10 Nawigacja w formularzach, raportach, tabelach >* - Otwórz nowy rekord -dodaje dane do istniejących > - Przejdź do ostatniego rekordu w tabeli, raportu < - Przejdź do pierwszego rekordu w tabeli, raportu > - Przejdź do następnego rekordu w tabeli, raportu < - Przejdź do poprzedniego rekordu w tabeli, raportu Przy wprowadzaniu danych do rekordu (wiersza) przechodzimy z pola do następnego pola wciskając klawisz TAB klikając myszą przechodzimy z pola do poprzedniego pola wciskając klawisz Shift + TAB Nawigacja w formularzach, raportach, tabelach >X - Usuwanie rekordów - na pasku Ms Access blisko do Asystent pakietu Office Znajdź - Wyszukiwanie rekordów - na pasku Ms Access blisko do Asystent pakietu Office Czego szukamy - tekst / liczba Przeszukaj - gdzie (wszystkie w górę, w dół) Dopasuj - typ wyszukiwania - całe pole, część pola

11 Typy danych Ms Access - Oracle - mysql Porównanie typów danych stosowanych w różnych bazach danych Typ Danych Ms Access Oracle mysql Opis Liczba Dane numeryczne wykorzystywane w obliczeniach Data / Daty i godziny Godzina Tekst Do 255 znaków Tekst, liczby i tekst, liczby na których nie będą Memo znaków (65 Kb) dokonywane obliczenia Dla notatek, opisów Waluta 15.4 Dla wartości pieniężnych Autonumer Automatyczne numerowanie rekordów Kodowanie danych W pewnych sytuacjach jest celowe, aby dane były reprezentowane w postaci zakodowanych wartości kolor asortymentu czerwony może być pamiętany w bazie jako 1 zielony może być pamiętany w bazie jako 2 niebieski może być pamiętany w bazie jako 3

12 Tworzenie tabeli Jak tabela ma być powiązana z istniejącymi (innymi) tabelami? Pola łączące tabele Klucze obce Klucz obcy w nowej tabeli jest polem wskazującym na klucz podstawowy w innej tabeli. Typy danych i rozmiar pola klucza obcego powinien być taki sam jak typ danych i rozmiar pola klucza podstawowego. Klucz podstawowy - pole, które jednoznacznie identyfikuje rekordy w tabeli. Często jest używany Autonumer. Czy tabela będzie nadrzędna / podrzędna (słownikowa)? Tworzenie tabeli Które pola w której tabeli - normalizacja danych Jaka relacja między polami jeden do jednego jeden do wielu Wybrać nazwy dla tabeli nazwa tabeli DUŻYMI literami, mówiąca o przeznaczenie tabeli, typ przechowywanej informacji, opisowa nazwa, jak najprostsza. Przykłady nazw tabel: FAKTURY, ZAMOWIENIA, DOSTAWCY... Długość nazw do 64 symboli (Oracle do 30)

13 Tworzenie tabeli Nadając tabelom proste, opisowe, logiczne nazwy autor aplikacji daje możliwość użytkownikom łatwej poznać strukturę aplikacji, model danych i tym samym tworzenia ich własnych zapytań SQL przy użyciu narzędzi do wizualnego tworzenia zapytań (Quest - TOAD, Ms Access - Kreator Zapytań). Wybrać nazwy pól (kolumny) nazwy opisowe są szczególnie istotne, po czasie będzie łatwo czytać model danych i konstruować zapytania nazwa pól (kolumn) które reprezentują te same pola w bazie danych powinny być takie same (ta sama nazwa) we wszystkich tabelach gdzie występują (Na przykład Customer_No - Numer Klienta). poszczególne wyrazy połączone za pomocą znaku podkreślenia _ Tworzenie tabeli Wybrać typ danych Wybrać pole - klucz podstawowy - po wybraniu pola należy wybrać w typach danych Autonumer i w menu Narzędzia wybrać klucz podstawowy. W oknie bazy danych wybieramy zakładkę (kartą) [Tabele] Klikamy na przycisk [Nowy] W oknie dialogowym wybieramy Widok Arkusz Danych Widok Projekt Kreator tabel Importuj tabelę Połącz tabelę

14 Projektowanie tabel - widok projekt Nazwa każdej kolumny jest umieszczona w nagłówku. Nazwy powinny opisywać zawartość kolumny. Długość nazw do 64 symboli (Oracle do 30) W przypadku istniejącej tabeli zaznaczamy tabelę i wybieramy Projektuj Możemy zobaczyć które pola wchodzą w istniejącej tabeli i jaki typ danych zawierają, również możemy wprowadzić informacje wyjaśniające dane pola w Opisie Oracle desc Nazwa_tabeli Projektowanie tabel - widok projekt Typ danych określamy poprzez kliknięcie na znajdującej się w polu strzałce i wybór z listy rozwijanej interesujący nas typ danych. Klucz podstawowy - jeżeli jest potrzebne wybieramy jedno z pól aby powstał klucz podstawowy. Klucz podstawowy dba o to aby dane wprowadzone w tabeli były jednoznaczne, unikatowe.

15 Usuwanie i stawianie pól do tabeli W zakładce Widok Projekt tabeli Usuwanie Zaznaczamy wiersz pola, które chcemy usunąć Wybieramy przycisk -> obok właściwości Wstawianie pola do tabeli Zaznaczamy wiersz, przed którym chcemy wstawić pola Wybieramy przycisk <- obok właściwości SQL ALTER TABLE Właściwości pól tabeli Po zdefiniowaniu pól tabeli można określić dodatkowo ich właściwości. Zaznacz tabelę i wybierz Projektuj Pod listą pól, typ danych i opis jest okno Właściwości pola. Właściwości pola określają dodatkowe informacje jak: domyślna wartość, przy wprowadzeniu nowych danych w tym polu będzie użyta ta wartość, jeżeli zajdzie potrzeba można ją zmienić na inną format wyświetlania danych przy dacie na przykład (YYYY-MM-DD), (YY-MM-DD) tytuł pola używanego zamiast nazwy pola w formularzach, raportach

16 Właściwości pól tabeli tekst komunikatu o błędzie przy nieprawidłowym typie danych indeksowanie - czy wartości danych w danym polu będą użyte do tworzenia indeksu w celu szybszego wyszukiwania informacji Wymagane - Czy to pole musi być konieczne uzupełniane przy wprowadzeniu danych lub może zawierać wartość null (być puste). Zakres wartości, które są dopuszczalne dla danego pola. Właściwości pól tabeli Jeżeli przy polu tekstowym wiemy, że będą przechowywane tylko liczby całe, to rozsądne jest wybrać [Format pola] Liczba Całkowita zamiast domyślne stosowanej liczby z Podwójnej Precyzji Również przy Liczba Całkowita liczby, które są po przecinku dziesiętnym powinno wynosić 0.

17 Właściwości pól tabeli Formularze Używanie Kreatora Formularzy Wybieramy zakładkę Formularze Klikamy na przycisk Nowy Wybieramy tabelę, dla której chcemy stworzyć formularz w polu Wybierz tabelę lub kwerendę, z której pochodzą dane obiektu.

18 Formularze Możemy wybrać Widok Projekt Kreator Formularze Autoformularz Kolumnowy Autoformularz Tabelaryczny Autoformularz Arkusz Danych Kreator Wykresów Kreator Tabel Przestawnych Formularze Wybieramy Kreator Formularzy Klikamy przycisk Ok. Wybieramy pola, których chcemy użyć w formularzu. Wybieramy typ formularza Kolumnowy Tabelaryczny Arkusz danych Wyjustowany Wybieramy styl formularza Wybieramy tytuł formularza Klikamy przycisk Utwórz Na ekranie pojawi się formularz

19 Formularze Wprowadzanie danych za pomocą formularza W oknie bazy danych na zakładce Formularze jest ikona nowoutworzonego formularza. Otwieramy formularz poprzez dwukrotnie klikanie na ikonie formularza lub przyciskiem Otwórz Przycisk >* wstawia pusty rekord (strona, strony) do wprowadzania danych.

20 Wyszukiwanie rekordów w bazie danych Jeżeli chcemy znaleźć określoną informację w bazie danych możemy użyć narzędzi Znajdź i Filtruj. Otwieramy formularz Klikamy na przycisku lornetka. Wprowadzamy część treści informacji, której poszukujemy Określamy typ wyszukiwania - czy chcemy przeszukać wszystkie pola czy tylko określone pole [Przeszukaj tylko bieżące pole] Określamy typ Dopasowania wyniku wyszukiwania Całe pole Cześć pola Początek pola Wyszukiwanie rekordów w bazie danych Określamy kierunek wyszukiwania W górę W dół Wszystkie Możemy również uwzględniać Małe / Duże litery Możemy przeszukiwać biorąc pod uwagę wzorce formatowania Klikamy na przycisku Znajdź pierwszy. Klikamy na przycisku Znajdź następny w celu znalezienie następnego rekordu, który spełnia kryterium wyszukiwania. Kliknij na przycisk Zamknij, by zakończyć pracę w oknie wyszukiwania rekordów.

21 Wyszukiwanie rekordów w bazie danych Kiedy chcemy znaleźć rekordy, które odpowiadają jednocześnie kilku kryteriom wyszukiwania używamy funkcji filtrowania rekordów. Otwieramy formularz Klikamy na przycisku Filtruj według formularza poniżej Pomoc Wpisujemy swoje kryteria wyszukiwania Klikamy na przycisku Zastosuj filtr. Formularz pokazuje poszukiwane przez nas rekordy. Liczba rekordów spełniających podane przez nas kryteria jest podana na dole okna formularza przy przyciskach nawigacyjnych. Usuwanie filtra - klikamy na przycisku usuń filtr. Formularz ponownie udostępnia wszystkie rekordy z tabeli. Sortowanie rekordów Rekordy w tabeli są wprowadzone według daty. Przy ich przeglądaniu jest wygodne uporządkowanie ich według jednego lub kilku pól - zastosowanie sortowania. W celu sortowania rekordów należy: Otworzyć formularz Umieścić kursor w polu, po którym chcesz posortować rekordy. Kliknij na przycisku Narzędzia Sortuj Rosnąco / Malejąco w zależności od tego jaki typ sortowania chcemy mieć. Usuwanie sortowania - wybierz z menu Rekordy / Usuń filtr / sortowanie

22 Kwerendy Dlaczego kwerendy? Przetwarzanie informacji; zaawansowane kryteria wyszukiwania w jednej lub kilku tabelach; określenie kolejności pól w tabeli wynikowej; sortowanie danych w każdym polu oraz określenie kolejności sortowania; grupowanie, sumowanie informacji Kreator prostych kwerend Kreator prostych kwerend pozwała wyświetlać zawartość wybranych pól (lub wszystkie) danej tabeli (wszystkie rekordy). Wybieramy zakładkę Kwerendy. Klikamy na przycisk Nowy. Z listy Widok Projekt Kreator Prostych Kwerend Kreator Kwerend Krzyżowych Kreator Kwerend Wyszukujących Duplikaty Kreator Kwerend Wyszukujących Nie Pasujące Dane Wybieramy Kreator Prostych Kwerend

23 Kwerendy Kwerendy

24 Kwerendy Wybieramy tabelę test Wybieramy wszystkie pola z tabeli poprzez klikanie na przycisk > Kwerendy

25 Kwerendy Klikamy przycisk Dalej. Wybieramy typ kwerendy szczegółowa - pokazuje wszystkie rekordy (wiersze) tabeli podsumowująca Kwerendy Nadajemy nazwy dla Kwerendy. Możemy teraz Otworzyć kwerendę aby zobaczyć dane Modyfikuj projekt kwerendy Wyświetlić Pomoc na temat kwerendy Wybieramy Utwórz

26 Kwerendy - sortowanie Po otwarciu kwerendy jeżeli chcemy, aby dane były posortowane wybieramy myszą pole, według którego chcemy posortować dane Wybieramy kierunek sortowania rosnący malejący Zapisujemy zmiany w kwerendzie Po ponownym otwarciu kwerendy tabela jest posortowana w sposób przez nas określony. Kwerendy - sortowanie Sortowanie z użyciem Widok Projekt. Otwieramy utworzoną kwerendę. Z menu wybieramy Widok / Projekt lub wybieramy trójkąt W wierszu sortuj określamy dla każdego pola sortowanie rosnące sortowanie malejące bez sortowania

27 Kwerendy - sortowanie Kwerendy - Widok Projekt Inny sposób tworzenia kwerendy jest użycie Widok Projekt Wybieramy zakładkę Kwerendy Klikamy Nowy Z listy wybieramy Widok Projekt Z listy tabel wybieramy tabelę na przykład test Klikamy na przycisk Dodaj Jeżeli chcemy dodać kolejną tabelę wybieramy ją i klikamy na przycisk Dodaj Jeżeli nie chcemy dodawać więcej tabel klikamy na przycisk Zamknij.

28 Kwerendy - Widok Projekt Jeżeli chcemy pokazać wszystkie pola tabeli myszą zaznaczamy dolny prawy kąt i kiedy się pojawi <-> możemy rozciągnąć tabelę w celu wyświetlania wszystkich pól. Poniżej tabeli jest obszar kwerendy. Możemy przesunąć w górę lub w dół ten obszar poprzez klikanie na linii poniżej < paska > gdy wskaźnik myszy zmieni się w podwójną strzałkę. Kwerendy - Widok Projekt

29 Kwerendy - Widok Projekt Które pola chcemy dodać do kwerendy wszystkie pola - klikamy na * w tabeli w pierwszej kolumnie pojawia się nazwa tabeli i * klikamy dwukrotnie na pole które chcemy dodać do kwerendy porządek dodanych pól możemy zmieniać poprzez zaznaczanie kolumny pola i trzymając naciśnięty lewy klawisz myszy wybieramy myszą inna kolumnę. Pola, według których chcemy dokonać sortowania oraz jego kierunku (rosnący / malejący) zaznaczamy w zapytaniu. Klikamy na zamknij okno w celu zamknięcia kwerendy. Zapisujemy zmiany w kwerendzie i nadajemy jej nazwę. Kwerendy - Widok Projekt

30 Kwerendy - wynik Wybieramy zakładka Kwerendy Wybieramy kwerendę Klikamy na przycisk Otwórz Kwerendy - wyszukiwania Otwieramy już zapisaną kwerendę. Chcemy wyświetlić listę wszystkich transakcji z wyjątkiem tych w Kaliszu - w pole miasto jako kryterium wpisujemy Not "Kalisz lub <> Kalisz

31 Kwerendy - wyszukiwania Kwerendy - wyszukiwania Chcemy wyświetlić listę wszystkich transakcji gdzie zostały sprzedane więcej niż 3 sztuki w pole Ilość jako kryterium wpisujemy >3

32 Kwerendy - wyszukiwania Kwerendy Usuwanie pól z kwerendy Pola które chcemy usunąć, należy zaznaczyć myszą, nad nazwą pola pojawi się strzałka w dół - klikamy lewym przyciskiem myszy. Zaznaczone pole jest w czarnym tle. W celu usunięcia pola należy wybrać nożyczki lub prawy przycisk myszy Wytnij (nożyczki) W celu użycia niewidocznego w raporcie pola do sortowania lub selekcji informacji, należy wyeliminować znacznik pokaż pole, które chcemy ukryć.

33 Raporty W celu wyświetlania lub wydruku informacji zawartej w bazie danych są używane raporty. W celu szybkiego wygenerowania raportu można użyć funkcji AutoRaport. Wybieramy zakładkę Raporty. Wybieramy Nowy. Mamy możliwość wybrania Widok Projekt Kreator Raportów AutoRaport: Kolumnowy AutoRaport: Tabelaryczny Kreator Wykresów Kreator Etykiet Wybieramy AutoRaport: Tabelaryczny Wybieramy tabelę test Raporty

34 Raporty Praca z więcej niż jedną tabelą Tworzenie relacji między tabelami Poprzez tworzenie relacji miedzy tabelami zapewniamy integralność, spójność bazy danych. Posiadamy dwie tabele - Kontrahenci i Transakcje. Jeżeli chcemy wprowadzić nową transakcję musimy najpierw założyć kontrahenta, usunąć kontrahenta - możemy tylko w przypadku kiedy nie ma transakcji, nie możemy usunąć kontrahenta, który ma transakcje.

35 Praca z więcej niż jedną tabelą Relacje (związki) między tabelami są definiowane w specjalnym oknie MS Access - Relacje. Wybieramy z menu Narzędzia / Relacje lub z pasu Relacje Wybieramy tabele, które będą łączone trzymając klawisz Ctrl naciśnięty zaznaczamy myszą tabele, które chcemy aby uczestniczyły w relacji. Po wyborze tabeli zamykamy okno wyboru tabeli. Praca z więcej niż jedną tabelą

36 Praca z więcej niż jedną tabelą Praca z więcej niż jedną tabelą Zaznaczamy Wymuszaj więzy integralności w celu zabezpieczenia się przed transakcjami od nieistniejących kontrahentów; przed usuwaniem kontrahentów dla których mamy transakcje. Możemy zaznaczyć również Kaskadowo aktualizuj powiązane pola Kaskadowo usuwaj powiązane pola Na zakończenie klikamy na przycisku Utwórz. Na utworzonej relacji - 1 oznacza jeden w relacji - leżąca ósemka stronę wiele w relacji. Zapisujemy tak utworzoną relację.

37 Praca z więcej niż jedną tabelą Praca z więcej niż jedną tabelą Po utworzeniu relacji możemy utworzyć kwerendę, w której wykorzystamy dwie tabele. Wybieramy zakładkę Kwerendy Dodajemy obie tabele, dla których została utworzona relacja. Automatycznie pojawia się relacja między tabelami. Wybieramy pola, które chcemy włączyć do kwerendy. Wybieramy sortowanie według Nazwy Kontrahenta

38 Praca z więcej niż jedną tabelą SQL Języka SQL najlepiej uczyć się na przykładach i przy pomocy praktycznych ćwiczeń.

39 Praca z więcej niż jedną tabelą SELECT KONTRAHENCI.[Numer Klienta], KONTRAHENCI.[Nazwa Kontrahenta], KONTRAHENCI.Miasto, KONTRAHENCI.NIP, KONTRAHENCI.Ulica, test.ilość, test.asortyment, test.[cena Sprzedaży Netto po Rabacie] FROM KONTRAHENCI INNER JOIN test ON KONTRAHENCI.[Numer Klienta] = test.[numer Klienta] ORDER BY KONTRAHENCI.[Nazwa Kontrahenta]; Praca z więcej niż jedną tabelą Dodajemy pole wynikowe - Wartość Sprzedaży Netto po Rabacie = ilość * Cena Sprzedaży Netto po Rabacie SELECT KONTRAHENCI.[Numer Klienta], KONTRAHENCI.[Nazwa Kontrahenta], KONTRAHENCI.Miasto, KONTRAHENCI.NIP, KONTRAHENCI.Ulica, test.asortyment, test.ilość, test.[cena Sprzedaży Netto po Rabacie], test.ilość*test.[cena Sprzedaży Netto po Rabacie] AS Wart_Sprz_Net_po_Rab FROM KONTRAHENCI INNER JOIN test ON KONTRAHENCI.[Numer Klienta] = test.[numer Klienta] ORDER BY KONTRAHENCI.[Nazwa Kontrahenta];

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń Kwerendy, czyli zapytania Opracowała: I. Długoń Sposoby wyszukiwania informacji Narzędzie Znajdź Filtrowanie Kwerendy Nasza baza Podstawowe sposoby wyszukiwania informacji Znajdź (Edycja -> Znajdź lub

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych

ECDL. Moduł nr 5. Użytkowanie bazy danych ECDL Moduł nr 5 Użytkowanie bazy danych Spis treści 1 Rozumienie istoty baz danych... 5 1.1 Kluczowe pojęcia... 5 1.1.1 Rozumienie pojęcia bazy danych... 5 1.1.2 Różnica między daną a informacją... 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY 2013 MICROSOFT ACCESS - PODSTAWY Program Access jest systemem zarządzania bazami danych. Baza danych jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji. W programie Access

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz Sylabus opisuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;-

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;- TABELE 1. Zaprojektuj następujące tabele: Pamiętaj! aby kaŝdorazowo ustawić klucz podstawowy i zapisać tabelę pod właściwą nazwą. tbwojewodztwo pole typ komentarz IdWoj Autonumerowanie Województwo Text

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne.

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Calc, Excel 2007 arkusze kalkulacyjne pozwalające zarówno na dokonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych oraz statystycznych jak również na ich prezentacje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

Wykład I. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć dotyczących kwerend

Konspekt zajęć dotyczących kwerend Konspekt zajęć dotyczących kwerend Kwerendy służą wyszukiwaniu danych w sposób wiele elastyczniejszy niż przy użyciu samych tylko tabel. Można powiedzieć, że są one specjalną nakładką na tabele pozwalającą

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Arkusz kalkulacyjny może służyć do tworzenia prostych baz danych, składających się z pojedynczej tabeli, gdzie kolumny określane są jako Pola, natomiast wiersze jako

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Otwieranie gotowej bazy danych w programie Microsoft Access

Bazy danych. Otwieranie gotowej bazy danych w programie Microsoft Access Bazy danych Obecnie dane najczęściej gromadzi się, przechowuje i przetwarza za pomocą komputera. Dane w postaci cyfrowej mogą być umieszczone w kilku tabelach, w których dane pozostają w ścisłym związku

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo