Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA"

Transkrypt

1 Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA

2 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Dlaczego dodatkowy kolor? Musimy optymalizować koszty związane z konsumpcją energii! Musimy ograniczać emisje CO2! Musimy poprawiać efektywność energetyczną!

3 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Dlaczego obrót prawami majątkowymi na giełdzie? Prawa majątkowe są znanym instrumentem w obrocie giełdowym. Stworzenie odpowiedniego systemu notującego nie wymaga nakładów finansowych bo taki system już istnieje. Dzięki funkcjonującym Rejestrom do praw majątkowych dla energii wyprodukowanej w OZE i Kogeneracji koszt przygotowania rejestru dla Białych Certyfikatów byłby pomijalny. Kumulacja podaży i popytu w jednym miejscu pozwala wyznaczyć rynkowe indeksy cenowe, które wraz z indeksami na cenę energii elektrycznej byłyby pomocne w podejmowaniu decyzji w zakresie przedsięwzięć zwiększających efektywność. Wewnętrzne regulacje TGE i zewnętrzny nadzór KNF zapewniają transparentność systemu i bezpieczeństwo obrotu.

4 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź TRZY WYMIARY FUNDAMENT WARTOŚCI - Obowiązek umorzenia - Opłata zastępcza - Kara finansowa PUŁAP CENOWY FUNDAMENT PŁYNNOŚCI - Rejestracja transakcji - Obrót Giełdowy lub OTC - Indeks cenowy GWARANCJA SPRZEDAŻY FUNDAMENT EFEKTYWNOŚCI - Przetarg emisyjny - Trzy parkiety - Audyt energetyczny REGULACJA JAKOŚCI

5 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Fundamenty systemu BC krótkie przypomnienie (1) 1/ Mechanizm stymulujący inwestycje pro-oszczędnościowe 2/ BC wydawane za inwestycje nakierowane na: - zmniejszenie zużycia energii - zwiększenie sprawności wytwarzania energii - ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji (Trzy rodzaje certyfikatów) 3/ Certyfikaty konwertowane na PM zbywane na Giełdzie lub w transakcjach OTC

6 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Fundamenty systemu BC krótkie przypomnienie (2) 1/ Katalog inwestycji pro-oszczędnościowych. 2/ Obowiązkowy audyt. 3/ Certyfikaty efektywności przyznawane w drodze przetargu. 4/ Przetarg ogłaszany przez Prezesa URE, realizowany przez TGE.

7 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Rola TGE w systemie Inwestor Towarowa Giełda Energii S.A. 3 Przygotowanie inwestycji i zgłoszenie do przetargu Prezes URE Informacja o zorganizowaniu przetargu Towarowa Giełda Energii SA Towarowa Giełda Energii SA 1 Przeprowadzenie przetargu i wyłonienie zwycięzców 2 Wynik przetargu automatyczna rejestracja BC i konwersja na PM Informacje o umorzeniach Rejestr świadectw pochodzenia Zapis na koncie ewidencyjnym - prawo majątkowe Obrót nabycie z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw Nabywcy praw majątkowych - dokument potwierdzający prawa wynikające ze świadectw Wniosek o umorzenie + dokument potwierdzający z TGE Prezes URE Umorzenie w drodze decyzji Spełnienie obowiązku, wygaśnięcie praw wynikających ze świadectw pochodzenia 4 5

8 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Rola TGE w systemie przeprowadzenie przetargu (1) WYGRANIE PRZETARGU OZNACZA AUTOMATYCZNĄ EMISJĘ UZYSKANYCH BIAŁYCH CERTYFIKATÓW Inwestor stając w przetargu określa wolumen certyfikatów (V C ), o które się ubiega (w jednostkach toe) oraz koszt energetyczny tych certyfikatów (V O ), zdefiniowany jako ilość energii (w toe) zaoszczędzonej w wyniku przeprowadzenia inwestycji proefektywnościowej. Koszt energetyczny podaje się w postaci wskaźnika: V V o c Wygrywają największe φ

9 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Rola TGE w systemie przeprowadzenie przetargu (2) Parametrami regulacyjnymi przetargów są: L e Liczba emitowanych certyfikatów (Ministerstwo Gospodarki) L p Liczba certyfikatów wystawiona na przetarg (Prezes URE) φ gr Współczynnik graniczny akceptacji ustalany za pomocą parametru t i średniej efektywności ofert ω śr (Prezes URE) φ gr = t* ω śr = 1* 0,96 = 0,96 t - parametr regulacyjny przetargu będący w gestii Prezesa URE, określa on głębokość akceptacji ofert. ω śr = ΣV oszcz /Σv cert

10 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Rola TGE w systemie rejestracja BC i konwersja na zbywalne PM Ewidencja BC i wynikających z nich Praw Majątkowych jest prowadzona ilościowo z dokładnością do 1 kwh, zgodnie z następującymi zasadami: podwójnego zapisu odrębnej rejestracji praw majątkowych uwzględniania typów uczestnictwa zupełności rzetelności przejrzystości Jeden certyfikat może opiewać na duży wolumen energii jednak jedno prawo majątkowe odpowiada zawsze wolumenowi 1 kwh. Prawa majątkowe mają jedynie formę zdematerializowaną, której dowodem jest zapis elektroniczny w systemie ewidencyjnym rejestru.

11 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Rola TGE w systemie rejestracja BC i konwersja na zbywalne PM TGE jest zobowiązana prowadzić rejestr świadectw pochodzenia w sposób zapewniający: 1) identyfikację podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia; 2) identyfikację przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii; 3) zgodność ilości energii objętej zarejestrowanymi świadectwami pochodzenia z ilością energii odpowiadającą prawom majątkowym wynikającym z tych świadectw.

12 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Rola TGE w systemie obrót PM i ewidencja wszystkich transakcji Prawa majątkowe jako towar giełdowy notowane są na TGE na odpowiednio to tego celu przygotowanym rynku praw majątkowych do Białych Certyfikatów. Obrót prawami majątkowymi odbywa się na: rynku giełdowym w trakcie trwania sesji: - notowania w formie fixingu - notowania w formie notowań ciągłych Towarowa Giełda Energii publikuje indeksy giełdowe. poza giełdą w formie transakcji OTC z obowiązkiem rejestracji transakcji.

13 Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź Rola TGE w systemie potwierdzenie praw majątkowych do umorzenia Firmy obracające energią będą miały obowiązek umorzenia liczby certyfikatów proporcjonalnej do sprzedanej odbiorcom końcowym energii w przeliczeniu na energię pierwotną. Firma zobowiązana do umorzenia zgłasza się do TGE o dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej liczby PM do umorzenia. TGE wydaje dokument i blokuje odpowiednią liczbę PM w Rejestrze. Prawa majątkowe wygasają niezwłocznie po otrzymaniu przez TGE od Prezesa URE potwierdzenia wydania decyzji dotyczącej umorzenia świadectw pochodzenia, dla których dokonano blokady wynikających z nich praw majątkowych. Świadectwo pochodzenia może zostać umorzone w całości lub w części. Wraz z umorzeniem świadectwa pochodzenia wygasają prawa majątkowe z niego wynikające w zakresie odpowiadającym takiemu umorzeniu.

14 Dziękuję z uwagę

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar

Bardziej szczegółowo

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

ustawy o efektywności energetycznej

ustawy o efektywności energetycznej Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z ustawy o efektywności energetycznej mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Specjalista ds. audytów energetycznych w przemyśle 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt 12.06.2014 r. wersja 1.16. U S T AWA z dnia o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

Samorządowy manager ds. energii

Samorządowy manager ds. energii Samorządowy manager ds. energii POLITYKA ENERGETYCZNA UNIA EUROPEJSKA, POLSKA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Warszawa 08.02.2011 Mazowiecka Agencja Energetyczna Cele powołania MAE:

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE Informacja w sprawie metody stosowanej w Polsce dla systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej - na podstawie art. 7 i Załącznika V dyrektywy 2012/27/UE 1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 20.12.2012 r.

Ustawa o efektywności energetycznej. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 20.12.2012 r. Ustawa o efektywności energetycznej. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 20.12.2012 r. Część 1. Prawny aspekt efektywności energetycznej. Plan prezentacji Główne dokumenty UE o efektywności energetycznej. Krajowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII

RYNEK GAZU NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII RYNEK GAZU NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII Szanowni Państwo, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło nasz kraj na liczne zmiany gospodarcze, które są niezbędne byśmy mogli konkurować na rynkach

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 29.05.2012 r. Kluczowe elementy projektu Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2 Ustawa określa: zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo