Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko"

Transkrypt

1 POLSKA IZBA BIOMASY Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce 1 Marek Cecerko

2 Plan prezentacji Informacja o prelegencie Definicje System i rynek zielonych certyfikatów Rynek peletów Spadek ceny zielonych certyfikatów Podsumowanie 2

3 3 Informacja o prelegencie

4 Informacja o prelegencie Mondi Świecie S.A., Kierownik Wydziału EC 9 lat doświadczeń w zarządzaniu biomasowymi OZE w Świeciu, EC przemysłowa w Świeciu: 3 jednostki wytwórcze o mocy 115 MWe, w tym OZE 83 MWe co stanowi 14% mocy zainstalowanej w Polsce biomasowych OZE 4 Polska Izba Biomasy Członek Rady Głównej, ekspert ds. wytwarzania energii Ministerstwo Gospodarki Ekspert zewnętrzny POIiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

5 5 Definicje

6 Definicje Rynek proces, w ramach którego sprzedający i kupujący określają, co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach Zielone certyfikaty świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii 6

7 Definicje, Prawo energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Rozdział 2 Dostarczanie paliw i energii Art. 9e. 1. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle 7 energii jest świadectwo pochodzenia tej energii 6. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

8 8 System i rynek zielonych certyfikatów

9 System i rynek zielonych certyfikatów Prawo energetyczne Art. 9a. 1. Przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, o których mowa w ust. 1a, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, są obowiązane: 1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ust. 1 lub w art. 9o ust. 1, wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach znajdujących się na terytorium RP lub 2) uiścić opłatę zastępczą, w terminie określonym w ust. 5, obliczoną w sposób określony w ust. 2. 1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 8, wykonują: 1) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym; 2) odbiorca końcowy będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ( ) lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium RP rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez ten podmiot; 3) towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy, o której mowa w pkt 2, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium RP rynek regulowany. 9

10 System i rynek zielonych certyfikatów Rynki kształtuje prawo podaży i popytu. Popyt w przypadku rynku zielonych certyfikatów określa Państwo ustawą Prawo energetyczne i rozporządzeniem tzw w skrócie OZE Ministra Gospodarki obowiązek uzyskania i umorzenia określonej ilości certyfikatów. 10 Podaż to oferowane do sprzedaży prawa majątkowe z uzyskanych przez wytwórców energii elektr. z OZE certyfikatów.

11 System i rynek zielonych certyfikatów 11

12 System i rynek zielonych certyfikatów - wolumeny obrotów 12

13 System i rynek zielonych certyfikatów 13

14 System i rynek zielonych certyfikatów 14

15 System i rynek zielonych certyfikatów 15

16 System i rynek zielonych certyfikatów 16

17 System i rynek zielonych certyfikatów Przyczyny spadku cen certyfikatów: - nadwyżka certyfikatów (główna przyczyna) - inne 17

18 System i rynek zielonych certyfikatów 18

19 System i rynek zielonych certyfikatów 19

20 Wpływ zmian w rozporządzeniu OZE na rynek peletów Pelety drzewne przed 2005 r. produkcja małych ilości i eksport do Niemiec, Danii, Włoch, po 2005 r. rozwój mocy produkcyjnych zorientowanych na wytwórców energii w związku z wprowadzeniem systemu wsparcia OZE w postaci świadectw pochodzenia 20 Pelety tzw agro zmiana rozporządzenia w 2008 r., wymagany określony udział biomasy agro w całości spalanej biomasy, nastąpił rozwój mocy produkcyjnych zorientowanych głównie na wytwórców energii współspalajacych biomasę z węglem w kotłach pyłowych, surowiec: słoma.

21 Podsumowanie Nadwyżka świadectw pochodzenia była od początku funkcjonowania systemu wsparcia patrz slajd nr 19. Każdego roku z wyjątkiem 2008 r. powstawała nadwyżka i kumulowała się. W roku 2012 osiągneła prawie 50% celu OZE określonego rozporządzeniem MG. 21 Rynek peletów nie będzie się rozwijał w sytuacji nierównowagi rynkowej świadectw.

22 DZIĘKUJĘ telefon , Uwagi: slajdy nr i 18 fragmenty raportów TGE dostępnych na slajd nr 19 materiał własny Mondi Świecie powstały w oparciu o dane ARE i URE