Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi."

Transkrypt

1 Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu Zapytanie: FLIEGER RAFAŁ Lista publikacji Autorzy: Rafał Flieger, Paweł Lewandowski. Tytuł: Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi. Tytuł angielski: Comparative analysis of the skeletal age of children with and without developmental defects. Czasopismo: Dent. Forum Szczegóły: 2009 : Vol. 37 supl., s Uwagi: Jubileusz 55-lecia powołania Katedry Ortodoncji Uniw. Med. w Poznaniu oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zespołowe leczenie wad narządu żucia u osób dorosłych - współczesne wielospecjalistyczne trendy". Poznań, 9-10 X 2009 r. Tekst w j. pol. i ang. Typ publikacji: PSZ Zgryz nieprawidłowy - diagnostyka Rozszczep podniebienia - diagnostyka Określanie wieku kostnego Malocclusion - diagnosis Cleft palate Age determination by skeleton 2/27 Autorzy: Rafał Flieger, Teresa Matthews-Brzozowska. Tytuł: Leczenie czynnościowe wad dotylnych z uwzględnieniem wzrostu żuchwy - przegląd piśmiennictwa. Tytuł angielski: Functional treatment of distocclusion defects with the growth in the mandible - review of the literature. Czasopismo: Dent. Forum Szczegóły: 2009 : Vol. 37 supl., s Uwagi: Jubileusz 55-lecia powołania Katedry Ortodoncji Uniw. Med. w Poznaniu oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zespołowe leczenie wad narządu żucia u osób dorosłych - współczesne wielospecjalistyczne trendy". Poznań, 9-10 X 2009 r. Tekst w j. pol. i ang. Typ publikacji: PSZ Zgryz nieprawidłowy klasy II Angle'a - leczenie Ortodoncja korekcyjna Malocclusion, angle class II - therapy Orthodontics, corrective

2 3/27 Autorzy: Rafał Flieger, Teresa Matthews-Brzozowska. Tytuł: Leczenie czynnościowe wad dotylnych z uwzględnieniem wzrostu żuchwy - przegląd piśmiennictwa. Tytuł angielski: Functional treatment of distocclusion defects with growth in the mandible - review of the literature. Czasopismo: Dent. Forum Szczegóły: 2009 : Vol. 37, nr 2, s , il. bibliogr. abstr. streszcz. Punktacja Min. Nauki: Zgryz nieprawidłowy klasy II Angle'a - leczenie Ortodoncja korekcyjna Malocclusion, angle class II - therapy Orthodontics, corrective 4/27 Autorzy: Teresa Matthews-Brzozowska, Rafał Flieger. Tytuł: Metody oceny wieku kostnego i ich znaczenie w medycynie i stomatologii - przegląd piśmiennictwa. Tytuł angielski: Methods of assessing bone age and their significance in medicine and dentistry - a review of the literature. Czasopismo: Now. Lek. Szczegóły: 2009 : R. 78, nr 2, s , bibliogr. streszcz. summ. Punktacja Min. Nauki: Określanie wieku kostnego - metody Dzieci Ortodoncja Age determination by skeleton - methods Child Ortodontics 5/27 Autorzy: Teresa Matthews-Brzozowska, Rafał Fliegera [Flieger]. Tytuł: Analiza wieku szkieletowego u dzieci z wadami rozwojowymi części twarzowej czaszki i wadami zgryzu w aspekcie diagnostyki i planu terapii ortodontycznej. Tytuł całości: W: III Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej "Medycyna fizykalna w służbie stomatologii". Międzyzdroje, 3-6 VI Adres wydawniczy: [Szczecin, 2010] Strony: s. 16.

3 Typ publikacji: PSZ Określanie wieku kostnego Wady rozwojowe czaszkowo-twarzowe Ortodoncja Age determination by skeleton Craniofacial abnormalities Orthodontics 6/27 Autorzy: T[eresa] Matthews-Brzozowska, R[afał] Flieger. Tytuł: Comparative analysis of skeletal age in patients with cleft palate. Czasopismo: J. Dent. Res. Szczegóły: 2010 : Vol. 89 Spec. Iss. B, abstr Uwagi: 88th General Session & Exhibition of the IADR. Barcelona, Spain, July 14-17, Typ publikacji: ZSZ Rozszczep podniebienia - diagnostyka Zgryz nieprawidłowy - diagnostyka Określanie wieku kostnego Cleft palate - diagnosis Malocclusion - diagnosis Age determination by skeleton 7/27 Autorzy: Zofia Klimas, Michał Nawotoczyński, Rafał Flieger. Tytuł: Diagnostyka wieku szkieletowego dzieci z normą zgryzową i dzieci z hipodoncją. Tytuł angielski: The diagnostics of skeletal maturation in children with standard occlusion and children with hypodontia. Czasopismo: Now. Lek. Szczegóły: 2010 : R. 79, nr 3, s , il. tab. bibliogr. streszcz. summ. Punktacja Min. Nauki: Określanie wieku kostnego Anodoncja Ortodoncja korekcyjna Age determination by skeleton Anodontia Orthodontics, corrective

4 8/27 Autorzy: Beata Kawala, Rafał Flieger, Agata Tuczyńska. Tytuł: Canine migration in the mandible - a multidisciplinary problem. Czasopismo: Adv. Clin. Exp. Med. Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 6, s , il. bibliogr. abstr. streszcz. Wskaźnik Impact Factor ISI: Punktacja Min. Nauki: Ząb zatrzymany Kły Migracja zębów Tooth, unerupted Cuspid Tooth migration 9/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger. Tytuł: Dystalizacja zębów w szczęce z wykorzystaniem miniimplantów - opis przypadku. Tytuł angielski: Dystalisation of maxillary teeth using miniimplants - case report. Czasopismo: Sztuka Implantologii Szczegóły: 2011 : R. 6, nr 1, s , il. bibliogr. abstr. streszcz. Zgryz nieprawidłowy klasy II Angle'a - diagnostyka Zgryz nieprawidłowy klasy II Angle'a - leczenie Przesuwanie zębów - metody Aparaty ortodontyczne Malocclusion, angle class II - diagnosis Malocclusion, angle class II - therapy Orthodontic appliances - utilization Tooth movement - methods Orthodontic appliances

5 10/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger. Tytuł: Leczenie zgryzu otwartego z wykorzystaniem łuków intruzyjnych - opis przypadku. Tytuł angielski: Treatment of open bite using intrusion arches - a case report. Czasopismo: Dent. Forum Szczegóły: 2011 : Vol. 39, nr 1, s , il. bibliogr. abstr. streszcz. Punktacja Min. Nauki: Zgryz otwarty - leczenie Ortodoncja korekcyjna - sprzęt Open bite - therapy Orthodontics, corrective - instrumentation 11/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger. Tytuł: Ocena przydatności markerów kostnych w monitorowaniu ortodontycznych przesunięć zębów i resorpcji korzeni - przegląd piśmiennictwa. Czasopismo: TPS - Twój Prz. Stom. Szczegóły: 2011 : nr 3, s , 57 il. streszcz. summ. Resorpcja korzenia zęba Przesuwanie zębów Markery biologiczne Root resorption Tooth movement Biological markers 12/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger. Tytuł: Ocena radiologiczna zmian zębowych spowodowanych obustronną torbielą zawiązkową kłów w szczęce. Tytuł angielski: Radiological evaluation of dental changes caused by bilateral dentigerous maxillary cysts of canines - case description. Czasopismo: Mag. Stom. Szczegóły: 2011 : R. 21, nr 4, s , il. bibliogr. streszcz. summ. Punktacja Min. Nauki: 5.000

6 Torbiel zawiązkowa - diagnostyka Kły Radiografia stomatologiczna Follicular cyst - diagnosis Cuspid Radiography, dental 13/27 Autorzy: Teresa Matthews-Brzozowska, Rafał Flieger. Tytuł: Wczesna terapia ortodontyczna dzieci z zespołem Downa w aspekcie poprawy artykulacji - przegląd piśmiennictwa. Tytuł angielski: Early orthodontic treatment of children with Down syndrom in terms of better articulation - a review of the literature. Czasopismo: Art Dent. Szczegóły: 2011 : R. 9, nr 1, s , 30 bibliogr. streszcz. summ. Zespół Downa Ortodoncja korekcyjna Zaburzenia artykulacji mowy - rehabilitacja Down syndrome Orthodontics, corrective Articulation disorders - rehabilitation 14/27 Autorzy: Rafał Flieger, Promotor: Teresa Matthews-Brzozowska. Tytuł: Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci z wadami zgryzu bez i z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Rozprawa doktorska. Tytuł angielski: Comparative analysis of skeletal age in children with malocclusion without and with primary and secondary palate cleft. Doctoral dissertation. Adres wydawniczy: Poznań, 2012 Strony: [4], 103 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM] Uwagi: Klinika Ortodoncji Katedry Stomatologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Typ publikacji: PD Zgryz nieprawidłowy Rozszczep podniebienia Określanie wieku kostnego Dzieci Rozprawy doktorskie

7 Malocclusion Cleft palate Age determination by skeleton Child Dissertations, academic 15/27 Czasopismo: Art of Dentistry. Kwart. Redakcja: Red. nacz.: Anna Spyrka. Rada nauk.: [m.in.] Honorata Show, Ryszard Koczorowski, Teresa Matthews-Brzozowska, Rafał Flieger (od nr 4), Przemysław Kopczyński (od nr 4). Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. AS MEDIA Rok: 2012 : R. 10 (nr 1-4) Szczegóły: 362 s., il. tab., 30 cm, bibliogr. streszcz. summ. ISSN: Typ publikacji: PE Stomatologia Czasopisma Dentistry Periodicals 16/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews-Brzozowska. Tytuł: Changes in the masticatory organ in patients with Recklinghausen's disease - a case report. Czasopismo: Współcz. Onkol. Szczegóły: 2012 : Vol. 16, nr 5, s , il. bibliogr. streszcz. Wskaźnik Impact Factor ISI: Punktacja Min. Nauki: Nerwiakowłókniakowatość typu 1 Zgryz nieprawidłowy - leczenie Wady rozwojowe szczęki i żuchwy - diagnostyka Aparaty ortodontyczne czynnościowe - wykorzystanie Neurofibromatosis 1 Malocclusion - therapy Jaw abnormalities - diagnosis Orthodontic appliances, functional - utilization 17/27

8 Autorzy: Rafał Flieger, Agata Tuczyńska, Maja Matthews-Kozanecka. Tytuł: Etyczny aspekt odmowy operacyjnego leczenia w przypadku transmigracji zatrzymanego kła w żuchwie. Tytuł angielski: The ethical aspect of the refusal of surgical treatment in the case of transmigration mandibular retained canine. Czasopismo: Dent. Forum Szczegóły: 2012 : Vol. 40, nr 2, s , il. bibliogr. abstr. streszcz. Punktacja Min. Nauki: Ząb zatrzymany - diagnostyka Ząb zatrzymany - leczenie Wyrażenie zgody Tooth, unerupted - diagnosis Tooth, unerupted - therapy Informed consent 18/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews-Brzozowska. Tytuł: Krótkie implanty jako alternatywa dla augmentacji kości - przegląd piśmiennictwa. Tytuł angielski: The short implants as an alternative to bone grawting - review of the literature. Czasopismo: Art Dent. Szczegóły: 2012 : R. 10, nr 3, s , bibliogr. streszcz. summ. Zanik wyrostka zębodołowego Wyrostek zębodołowy - patomorfologia Alveolar bone loss Alveolar process - pathology 19/27 Autorzy: Rafał Flieger, Przemysław Kopczyński, Maciej Koczorowski. Tytuł: Leczenie wady klasy III powikłanej zgryzem krzyżowym z wykorzystaniem aparatu Hyrax i maski twarzowej - opis przypadku. Tytuł angielski: Treatment of class III malocclusion complicated by a crossbite, using Hyrax appliance and facemask - a case report. Czasopismo: TPS - Twój Prz. Stom. Szczegóły: 2012 : nr 6, s , il. bibliogr. streszcz. summ.

9 Zgryz nieprawidłowy klasy III Angle'a - leczenie Aparaty ortodontyczne - wykorzystanie Malocclusion, angle class III - therapy Orthodontic appliances - utilization 20/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Teresa Matthews-Brzozowska, Rafał Flieger. Tytuł: Odbudowa implantoprotetyczna w przypadku wąskiego wyrostka zębodołowego. Opis przypadku. Tytuł angielski: Implanto-prosthetic reconstruction in a case of atrophic alveolar ridge - case report. Czasopismo: Mag. Stom. Szczegóły: 2012 : R. 22, nr 7-8, s , il. bibliogr. streszcz. summ. Punktacja Min. Nauki: Wyrostek zębodołowy - patomorfologia Zanik wyrostka zębodołowego Alveolar bone loss Alveolar process - pathology 21/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Maja Matthews-Kozanecka. Tytuł: Różne możliwości leczenia zgryzów otwartych całkowitych - przypadki własne i przegląd piśmiennictwa. Tytuł angielski: Different options of total open bites treatment - own cases and review of the literature. Czasopismo: TPS - Twój Prz. Stom. Szczegóły: 2012 : nr 12, s , bibliogr. streszcz. summ. Zgryz otwarty - leczenie Aparaty ortodontyczne czynnościowe - wykorzystanie Dorośli

10 Open bite - therapy Orthodontic appliances - utilization Adult 22/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger. Tytuł: Transpozycja zębów w szczęce - opis przypadku. Tytuł angielski: Transposition of maxillary teeth - a case report. Czasopismo: Dent. Forum Szczegóły: 2012 : Vol. 40, nr 2, s , il. bibliogr. abstr. streszcz. Punktacja Min. Nauki: Wyrzynanie się zębów przemieszczone - diagnostyka Wyrzynanie się zębów przemieszczone - leczenie Aparaty ortodontyczne Tooth eruption, ectopic - diagnosis Tooth eruption, ectopic - therapy Orthodontic appliances 23/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews-Brzozowska. Tytuł: Wykorzystanie miniimplantów ortodontycznych w leczeniu wad dotylnych - opis przypadku. Tytuł angielski: Using orthodontic miniscrews in the treatment of distocclusion defects - a case report. Czasopismo: TPS - Twój Prz. Stom. Szczegóły: 2012 : nr 5, s , il. bibliogr. streszcz. summ. Zgryz nieprawidłowy klasy II Angle'a - leczenie Malocclusion, angle class II - therapy

11 24/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger. Tytuł: Zastosowanie krótkich implantów jako alternatywa dla augmentacji kości - opis przypadku. Tytuł angielski: The use of short implants as an alternative to bone grafting - a case report. Czasopismo: TPS - Twój Prz. Stom. Szczegóły: 2012 : nr 9, s , il. streszcz. summ. Wyrostek zębodołowy - patomorfologia Zanik wyrostka zębodołowego Alveolar process - pathology Alveolar bone loss 25/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Natalia Wiśniewska, Angelika Lewandowska. Tytuł: Zastosowanie miniimplantów ortodontycznych w leczeniu wad dotylnych - przegląd piśmiennictwa. Tytuł angielski: Using orthodontic miniscrews in the treatment of distoocclusion defect - review of literatures. Czasopismo: Art Dent. Szczegóły: 2012 : R. 10, nr 2, s , bibliogr. streszcz. summ. Zgryz nieprawidłowy klasy II Angle'a - leczenie Malocclusion, angle class II - therapy

12 26/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews-Brzozowska. Tytuł: Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno-protetycznym - opis przypadku. Tytuł angielski: The use of miniscrews in the orto-prosthetic treatment - a case report. Czasopismo: Implant. Stom. Szczegóły: 2012 : R. 3, nr 1 (5), s , il. bibliogr. abstr. streszcz. Aparaty ortodontyczne - wykorzystanie Przesuwanie zębów - metody Orthodontic appliances - utilization Tooth movement 27/27 Autorzy: Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews-Brzozowska. Tytuł: Zastosowanie zakotwienia kortykalnego w leczeniu zaburzeń spowodowanych przedwczesną utratą zębów mlecznych. Tytuł całości: W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowisko jamy ustnej problemem interdyscyplinarnym". Nałęczów, kwietnia 2012 r. Streszczenia. Adres wydawniczy: [B.m., 2012] Strony: s. 71. Typ publikacji: PSZ Zgryz nieprawidłowy klasy III Angle'a - leczenie Aparaty ortodontyczne Malocclusion, angle class III - therapy Orthodontic appliances

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 3, 65 69 KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, MARCIN TUTAK 1, MAGDALENA MIEDZIK 1, LESZEK MYŚLIWIEC BRAK KŁÓW W

Bardziej szczegółowo

Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego

Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego Czas. Stomat., 2006, LIX, 2 Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego The influence of the patients age on the course and time of bringing the impacted

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Tom 8, nr 4, 2012 Volume 8, no 4, 2012. Agnieszka Osmólska Bogucka 1 Dorota Maciejak 2 B E F

Tom 8, nr 4, 2012 Volume 8, no 4, 2012. Agnieszka Osmólska Bogucka 1 Dorota Maciejak 2 B E F Porównanie szerokości łuków zębowych u pacjentów zakwalifikowanych do leczenia ortodontycznego sześćdziesiąt lat temu i obecnie Comparison of dental arch widths in patients qualified for orthodontic treatment

Bardziej szczegółowo

Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym*

Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym* Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym* Malocclusion and orthodontic treatment needs of children with mental retardation Grażyna

Bardziej szczegółowo

Amerykańska Akademia Periodontologii. New Guidelines of the American Academy of Periodontology

Amerykańska Akademia Periodontologii. New Guidelines of the American Academy of Periodontology Prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 47 51 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Renata Górska Nowe wytyczne Amerykańskiej Akademii Periodontologii

Bardziej szczegółowo

6(46) / 13 EST... REPETITIO

6(46) / 13 EST... REPETITIO DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 6(46) / 13 Index Copernicus: 5,5 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:71-84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Unilateral missing posterior teeth in the mandibule as a problem

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI ORTODONTYCZNYCH 3D*

ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI ORTODONTYCZNYCH 3D* ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 106 113 ANNA JEDLIŃSKA ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI

Bardziej szczegółowo

Zębiaki. Obserwacje własne

Zębiaki. Obserwacje własne Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2010, 3, 323 329 Bogumił Lewandowski 1,2, Tomasz Cubera 1 Zębiaki. Obserwacje

Bardziej szczegółowo

Implant w streie estetycznej u bardzo młodej pacjentki zastosowanie techniki CAD/CAM do zindywidualizowania łącznika standardowego

Implant w streie estetycznej u bardzo młodej pacjentki zastosowanie techniki CAD/CAM do zindywidualizowania łącznika standardowego Implant w streie estetycznej u bardzo młodej pacjentki zastosowanie techniki do zindywidualizowania łącznika standardowego An implant in the aesthetic zone in adolescent patient application of technology

Bardziej szczegółowo

Zmiany w morfologii twarzowej części czaszki u pacjentów z oligodoncją

Zmiany w morfologii twarzowej części czaszki u pacjentów z oligodoncją Czas. Stomat., 2005, LVIII, 10 Zmiany w morfologii twarzowej części czaszki u pacjentów z oligodoncją Irregularities and deviations in the morphology of the facial skeleton in patients with oligodontia

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 2 1. Imię i Nazwisko: Wojciech Kosiak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S R O C Z N I K I

A N N A L E S R O C Z N I K I ISSN 1427-440X A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E P o m o r s k i U n i w e

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. HANNA JASIŃSKA

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. HANNA JASIŃSKA SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. HANNA JASIŃSKA 1. Wprowadzenie do okluzji na przykładach klinicznych; lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz, Częstochowa 14-15.02.2014r. 2. Współpraca interdyscyplinarna lekarz-stomatolog-fizjoterapeuta

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA Informator szkoleniowy 2015

ORTODONCJA Informator szkoleniowy 2015 1 2 3 4 5 6 7 Nowoczesna ortodoncja. Szybkie i stabilne efekty leczenia. Problemy wymiaru pionowego w odniesieniu do estetyki i biomechaniki. Diagnostyka i planowanie leczenia. Cefalometria krok po kroku.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT?

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT? ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 89 93 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. HANNA JASIŃSKA

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. HANNA JASIŃSKA SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. HANNA JASIŃSKA 1. Nowe technologie w ortodoncji; dr n. med. Joanna Mrowiec, mgr inż. Tomasz Janikowski, dr Enrico Pasin, dr Alan Bagden, Warszawa 18-19.03.2013r. 2. Wady doprzednie

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego

Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 445-453 Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego Evaluation of three dimensional implant treatment

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy:

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: PROGRAM wstępny Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: Srebrni sponsorzy: Sponsorzy: Koleżanki i Koledzy; Współpraca towarzystw naukowych jest tak samo potrzebna jak interdyscyplinarna współpraca lekarzy

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)*

Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 8 Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)* A comparative analysis of results of vitality testing

Bardziej szczegółowo

IMPLANTOPROTETYKA. Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna

IMPLANTOPROTETYKA. Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna Dr. Fred Bergmann 1 Dr. Eva Dulger 2 Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna It doesn t always have to be CAD/CAM technology 1 Dr. Fred Bergmann, 2 Dr. Eva Dulger Praxis Dr. Bergmann und Partner

Bardziej szczegółowo