Rejestrator cyfrowy VODVR Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl"

Transkrypt

1 ul. Jutrzenki 94, Warszawa, 1

2 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna: Zawartość pudełka Panel tylny rejestratora Pilot IR rejestratora Panel przedni rejestratora Ekran głównego podglądu Menu główne rejestratora LIVE - Podgląd CAMERA - Kamera RECORD - Nagrywanie NETWORK - Sieć STORAGE Dyski Twarde SYSTEM

3 Instrukcja instalacji 3

4 Zanim przystąpisz do uŝytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeŝenia niej zawarte. Zachowaj tą instrukcję razem z dowodem zakupu, na wypadek napraw serwisowych i gwarancyjnych. Przy wypakowywaniu zwróć uwagę, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub czy nie brakuje przy nim jakichś części. JeŜeli urządzenie ma widoczne uszkodzenie lub brak przy nim jakichś elementów, NIE INSTALUJ I NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA. Skontaktuj się ze sprzedawcą. UWAGA RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU UWAGA PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu naraŝone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: UśYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYDTKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZACYMI MONITORINGU ORAZ ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA. PRODUCENT I IMPORTER NIE ODPOWIADA ZA NADUśYCIA ZWIĄZANE Z UśYTKOWANIEM SPRZĘTU 4

5 1 Specyfikacja techniczna: Sygnał wideo Tor audio Wyświetlanie Monitor główny Monitor Pomocniczy Wejścia Wyjścia Wejścia/wyjścia Nagrywanie OdświeŜanie Rozdzielczość wyświetlania 16 BNC 75 Ohm 16 BNC 75 Ohm (przelotowe) 16 x RCA (Line In) Mono Modyfikowany G.723 8KB / sek. Do 400 klatek (16 kanałów) 720x576 (PAL); 1024x768 / 1280x1024 (VGA) 1 BNC 1Vpp 75Ohm lub VGA Sekwencja / Wybrany Kanał/QUAD Tryb pracy Nagrywanie obrazu wideo Kompresja Rozdzielczość Tryby nagrywania Prędkość nagrywania Wielkość klatki Dyski twarde Zdalny dostęp przez Internet Tryb odtwarzania Odtwarzanie Tryb podziału ekranu Wyszukiwanie nagrań Wejście alarmowe Sterowanie Wyjście alarmowe alarmem Reakcja na Alarm Wyjście Zdalne obsługa Praca sieciowa Przeglądarka nagrań Nagrywanie lokalne Archiwizacja nagrań Inne MoŜliwość odtworzenia nagrań na PC Zasilanie Wymiary Masa Triplex (podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, Ethernet) Modyfikowany MPEG-4 720x576 / 720x288 / 360x288 Harmonogram, Alarmowy, Wideodetekcja; opcja pre-alarmu do 5sek 400 fps dla CIF, 200fps dla 2xCIF i 100fps dla 4CIF PAL : 2 ~ 20 KB 4x HDD SATA (1TB/szt.) lub 2x HDD + DVD-RW (SATA) Tak Wideoserwer lub Zdalny Klient Playback x1, x2, x4, x8, 16x Pojedynczy, Quad, 3x3, 4x4 Lista Zdarzeń, Data i Czas 16 wejście typu NO/NC 4 wyjście przekaźnikowe Brzęczyk, Wyjście alarmowe TCP / IP / Obsługa DHCP / NTP Oprogramowanie: (CMS), Zdalny Klient, WWW Tak Tak Ethernet, USB2.0 (Pamięci Flash), CD/DVD-RW (nie dostarczany w standardzie) Aplikacja dołączana do archiwum, EnTMS, 230VAC 430x350x97mm 6,8kg 5

6 2 Zawartość pudełka Rejestrator Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją Pilot IR Zestaw baterii 2x AAA Śruby montaŝowe do 2x HDD SATA Kable sygnałowe 2x SATA Uchwyty montaŝowe na dodatkowe 2x HDD SATA (Opcja) Kabel zasilający 230V AC 6

7 3 Panel tylny rejestratora Opis: VIDEO IN Wejścia wideo kamer 1Vp-p Kompozytowe BNC (1~16) LOOP-OUT Wyjścia przelotowe wideo 1Vp-p kompozytowe BNC (1-16) VIDEO-OUT Wyjście monitora głównego 1Vp-p kompozytowe BNC SPOT-OUT Wyjście monitora pomocniczego SPOT 1Vp-p kompozytowe BNC AUDIO OUT Wyjście audio RCA do wyprowadzenia dźwięku na Ŝywo, bądź podczas odtwarzania S-VHS Wyjście równoległe monitora głównego S-VHS AUDIO IN Wejścia audio RCA dla 16 kanałów mono NETWORK Złącze RJ45 umoŝliwia podłączyć rejestrator do sieci LAN TCP/IP RS-232 Port RS232 dla potrzeb serwisowych VGA OUT Alternatywne wyjście VGA dla monitora głównego SENSOR-IN Wejścia alarmowe (1~16) ALARM-OUT Wyjścia alarmowe / przekaźnikowe wideodetekcja, wejścia alarmowe, zdarzenia PTZ CAMERA Port RS 485 pozwalający podłączyć i kontrolować kamery PTZ 7

8 4 Pilot IR rejestratora R-ID PRZYCISKI NUMERYCNZE STATUS Klawisze numeryczne wybór kanału I ustawianie wartości liczbowych Wyświetlanie aktualnego stanu pracy rejestratora AUDIO Wybór kanału wyjścia audio BACKUP Archiwizacja materiału P/T Przełączanie trybu kontroli PTZ Z/F Przełączanie trybu kontroli zbliŝenia I ostrości kamer PTZ oraz wyboru presetów kamery REC Włączanie/wyłączanie zapisu ręcznego/wymuszonego R-ID Określenie numeru ID pilota, zakres od 0 do 99 MENU Wyświetla MENU, włącza I wyłącza podświetlone w menu opcje SCROLL Przyciski kierunkowe nawigacja w MENU I kontrola kamerami PTZ SEL (WYBIERZ) Zmienia aktualnie podświetlone opcje MENU SEARCH Wyświetla MENU odtwarzania nagrań LOG Wyświetla DZIENNIK zarządzania rejestratorem REW Przewijanie wstecz materiału podczas odtwarzania, od 1x do 128x, podczas wstrzymanego odtwarzania, cofa materiał po jednej klatce / w trybie odtwarzania z kalendarza przewija wstecznie wyświetlany miesiąc PLAY/PAUSE Odtwarzanie i pauza nagrań podczas przeglądania materiału FORWARD / Przewijanie w przód materiału podczas FASTFORWARD odtwarzania, od 1x do 128x, podczas wstrzymanego odtwarzania, pokazuje materiał po jednej klatce / w trybie odtwarzania z kalendarza przewija w przód wyświetlany miesiąc STOP Zatrzymanie odtwarzania, jak teŝ w trybie zapisu wykonuje przerwanie zapisu i wprowadzenie rejestratora w stan dalszego czuwania na zdarzenie SPOT Konfiguracja podglądu SPOT (tylko model 3xx9 i 3xx6) PIP Funkcja obraz w obrazie PIP, modyfikacja przyciskami kierunkowymi POP Konfiguracja podziału okna podglądu SEQUENCE Włączenie trybu sekwencji obrazu PEŁNY EKRAN Wybór podglądu pełnoekranowego PODZIAŁ 2x2 Podział ekranu 4-kamerowy PODZIAŁ 3x3 Podział ekranu 9-kamerowy (tylko modele: 3xx9 i 3xx6) PODZIAŁ 4x4 Podział 16-kamerowy (tylko model 3xx6) 8

9 5 Panel przedni rejestratora Diody: POWER HDD ALARM RECORD NETWORK BACKUP Dioda zasilania podłączenie urządzenia do sieci zasilającej jest sygnalizowane kolorem czerwonym, kolor zielony świadczy o wciśnięciu przycisku uruchamiającego i rozpoczęciu ładowania systemu rejestratora Wskaźnik pracy dysków HDD rejestratora nieregularne migotanie świadczy o aktywnej pracy rejestratora zapis bądź odczyt danych wideo lub audio Dioda sygnalizująca wzbudzenie urządzenia na skutek zdarzenia, wykrytego przez system Dioda zapisu, regularne migotanie świadczy o aktywnym trybie zapisu rejestratora Dioda pracy w sieci komputerowej, informuje o podłączeniu się do rejestratora uŝytkownika zdalnego, po przez sieć komputerową LAN / Internet Dioda archiwizacji, jej aktywność świadczy o aktualnie wykonywanej kopi zapasowej materiału Port USB, opcjonalne napędy CD/DVD-RW pozwalają na wykonanie archiwizacji, bądź aktualizacji oprogramowania rejestratora (USB). 9

10 Funkcjonalność panela przedniego: POWER USB FUNCTION BACKUP AUDIO SPOT PIP (Picture In Picture) POP PT ZF MENU REW/STEP REW PLAY/PAUSE STOP FAST FORWARD REC SEARCH PRZYCISKI KIERUNKOWE Przycisk zasilania po podłączeniu przewodu zasilającego, kontrolka zaświeci się na czerwono jednak urządzenie rozpocznie pracę i ją potem zakończy prawidłowo, po wciśnięci przycisku POWER kontrolka power podczas właściwej pracy urządzenia ma kolor zielony Port USB na panelu przednim obudowy, jest portem dedykowanym dla uŝytkownika w celu zgrywania materiałów archiwalnych, na zewnętrzne pamięci USB Przycisk wspomagający pracę funkcji innych przycisków wyprowadzonych na panel przedni, takich jak: STATU, AUDIO, BACKUP, PT, ZF, SEQUENCE I LOG Wykonywanie archiwizacji materiału z rejestratora Przełączanie wyjść audio, bądź teŝ wyciszenie wszystkich Przycisk pozwalający szybko ustawić podział I funkcje monitora spot Przycisk włączający funkcję obraz w obrazie Male okienko podglądowe innej kamery wyświetlane na pełnoekranowym podglądzie innej kamery Przycisk przełączający podgląd w podział wielokamerowy Wejście w tryb kontroli kamerami PTZ podłączonymi do rejestratora Wejście w tryb ustawienia zbliŝenia ZOOM i ostrości FOCUS kontrolowanej kamery PTZ Wywołanie głównego menu konfiguracyjnego rejestratora Przewijanie w tył odtwarzanego materiału wideo, według wybranej prędkości do 128x / przewijanie materiału w tył po klatce w momencie wstrzymania odtwarzania Odtwarzanie I wstrzymywanie przeglądanego / wyszukiwanego materiału Zatrzymanie odtwarzania / wyszukiwania materiału Przewijanie w przód odtwarzanego materiału wideo, według wybranej prędkości do 128x / przewijanie materiału w przód po klatce w momencie wstrzymania odtwarzania Włączenie / Zatrzymanie nagrywania Włączenie menu wyszukiwania/odtwarzania materiału Przyciski kierunkowe, pozwalają na poruszanie się po menu konfiguracyjnym, jak teŝ kontrolę kamer PTZ. Przełączają podziały ekranowe 10

11 6 Ekran głównego podglądu Właściwe uruchomienie rejestratora następuje po podłączeniu urządzenia do źródła prądu, odpowiedniego w zaleŝności od modelu rejestratora, a następnie po zaświeceniu się kontrolki POWER na czerwono, wciśnięciu przycisku zasilania POWER. System rejestratora zacznie się ładować, a kontrolka powinna juŝ mieć kolor zielony (Urządzenie domyślnie pracuje w trybie auto restartu po zaniku zasilania, moŝe się zdarzyć iŝ włączy się automatycznie zaraz po podłączeniu zasilania) Rejestrator zaraz po załadowaniu systemu, prosi o hasło autoryzacyjne (domyślnie: 0000 moŝna je zmienić w menu konfiguracyjnym). Po zalogowaniu się wyświetlony zostaje główny ekran podglądowy, z podziałem kamerowym, bądź teŝ podglądem pełnoekranowym jednej z kamer. System jest gotowy do pracy. Ikony nawigacyjne ekranu podglądowego: Nazwa kamery Status pracy systemu STATUS BAR Date & Time CAMMxx domyślna nazwa kamery (edycja w opcjach) Wskaźniki aktualnego trybu I stanu pracy rejestratora / kamery : Włączony zapis wideo / audio dla danej kamery : Aktywowana wideo detekcja danej kamery : System w trybie wyświetlania sekwencyjnego kamer : System w trybie wzbudzonego alarmu / wyjść alarmowych : Aktywne połączenie z pamięcią flash USB : Kamera oznaczona tą ikoną jest w trybie pracy PTZ : System aktualnie wykonuje archiwizację (lokalna/zdalna LAN/WAN) : Aktualnie podłączony uŝytkownik LAN/WAN System obsługuje maks. Do 4 dysków HDD, oznaczonych:,,, : FULL dysk w pełni zapisany (brak miejsca / bądź w trybie nadpisu) : xx% (procentowa zajętość HDD tylko do pierwszej pętli nadpisu) : NONE (dysk nie podłączony, bądź niewłaściwie przygotowany) : N/F (dysk Nie Formatowany wykryty ale wymaga formatu w danym rejestratorze) Data i czas system upewnij się, Ŝe ustawiony został poprawnie 11

12 7 Menu główne rejestratora Podczas standardowego trybu podglądu na Ŝywo obrazu, pod przyciskiem MENU i po wprowadzenia hasła administratora (domyślnie 0000 ), dostępne jest menu główne rejestratora. JeŜeli opcja MENU została wybrana za pomocą przycisku lewego myszy, pojawi się panel opcji wstępnych, równoznaczny z przyciskami funkcyjnymi na panelu przednim rejestratora (opis w XXX). Aby kontynuować naleŝy wybrać opcję SETUP Pojawi się, główne menu urządzenia: NaleŜy pamiętać aby skonfigurować rejestrator i korzystając z dostępnych opcji przygotować go do pracy. 12

13 LIVE DISPLAY COLOR SEQ DWELL TIME(SINGLE) SEQ DWELL TIME(QUAD) SPOT DWELL TIME(SINGLE) SPOT DWELL TIME(QUAD) POSITION OPTIONS NETWORK NETWORK TYPE DDNS NETWORK SETUP NETWORK CLIENT CAMERA CAMERA SETUP PTZ PROTOCOL PTZ PRESET PTZ SCANPOINT STORAGE FORMAT BACKUP AUTO-BACKUP OPTIONS RECORD RECORD PROPERTY SCHEDULE MOTION DETECTION SENSOR DETECTION ALARM CONTROL OPTION SYSTEM PASSWORD TIME UPDATE CONFIG SETUP OPTIONS 7.1 LIVE - Podgląd Część menu konfiguracyjnego odpowiadająca za parametry i tryb wyświetlania obrazów z kamer na Ŝywo, na monitorze głównym jak teŝ i pomocniczym. DISPLAY COLOR SEQ DWELL TIME(SINGLE) SEQ DWELL TIME(QUAD) SPOT DWELL TIME(SINGLE) SPOT DWELL TIME(QUAD) POSITION OPTIONS Parametry wyświetlania informacji na ekranie podglądowym (nazwa kamery, numer, ramka podziałowa, język, krawędzie obrazu) Parametry wyświetlania obrazu (jasność, kontrast, kolor poszczególnych kamer) Ustawienia sekwencji pełnoekranowej, na monitorze głównym Czas przełączenia się sekwencyjnego kamer w trybie podziału ekranu QUAD. Czas przełączenia się sekwencyjnego kamer w trybie pełnoekranowym, monitora SPOT Czas przełączenia się sekwencyjnego kamer w trybie podglądu QUAD, monitora SPOT Regulacja obrazu w kadrze podziałowym kamery Pozostałe opcje wyświetlania (Korekcja pół-obrazów, wyrzucanie zdarzeń na ekran, rozdzielczość VGA, Standard PAL/NTSC) 13

14 7.2 CAMERA - Kamera Ustawienia wejść kamerowych rejestratora. Tutaj moŝna nadać nazwę wyświetlaną dla danego numeru wejścia WIDEO, określić kamerę jako ukrytą, przypisać poszczególne wejścia AUDIO dla wybranej kamery, czy skonfigurować kamery PTZ. 7.3 RECORD - Nagrywanie Konfiguracja parametrów zapisu, jak teŝ trybu pracy rejestratora dostępna jest właśnie w tym miejscu. REC PROPERTY SCHEDULE MOTION DETECTION SENSOR DETECTION ALARM CONTROL OPTION - Rozdzielczość zapisu indywidualnie dla kaŝdej kamery: 360x240, 720x240, 720x Płynność rejestrowanego materiału 1,3, 6, 12, 25 (kl./sek.), dla zapisu ciągłego, jak teŝ dla trybu alarmowego - Jakość kompresji WIDEO - BEST/HIGH/NORMAL/BASIC - Harmonogram nagrywania ciągły, alarmowy, łączony Konfiguracja wideodetekcji, obszaru i czułości alarmu Ustawienia i koligacje wejść alarmowych, z wejściami kamerowymi i wyjściami alarmowymi Konfiguracja wyjść alarmowych oraz schematów zachowań w przypadku zdarzeń alarmowych Opcje dodatkowe nagrywania (zapis bezwarunkowy, water-mark) 7.4 NETWORK - Sieć Menu pozwalające przygotować rejestrator do pracy w sieci LAN. 14

15 TYPE Wybór adresacji i typu połączenia z siecią komputerową: - STATIC ręczne określenie adresu IP, Maski podsieci i Bramy - DYNAMICZNE automatyczna konfiguracja adresów IP, jeŝeli sieć komputerowa IP, w której rejestrator jest podłączony świadczy usługi DHCP - PPOE konfiguracja urządzenia do pracy w sieci Internet, korzystając z usług ISP (Internet Service Provider) - DDNS konfiguracja rejestratora do pracy w sieciach o zmiennym adresie IP i przyporządkowanie mu wcześniej skonfigurowanego konta DDNS. - P A S S W O R D U s tawienia hasła sieciowego, wymaganego do połączenia się z rejestratorem (domyślne hasło: 0000 dla uŝytkownika WWW netuser ) - CLIENT PORT Określenie puli pięciu portów dostępowych w sieci komputerowej LAN - CLIENT ID edycja uŝytkowników mających dostęp do rejestratora poprzez sieć komputerową. - WEB PORT Określa port komunikacyjny WWW domyślnie jest to uniwersalny port: 80 - BANDWIDTH Opcja pozwalająca ograniczyć zajętość pasma transmisyjnego karty sieciowej 15

16 7.5 STORAGE Dyski Twarde Strefa ustawień ściśle związanych z nośnikami danych zainstalowanych w urządzeniu. Pozwala stwierdzić gdzie dane urządzenie jest zainstalowane, wyczyścić jego zawartość i przygotować do pracy. - FORMAT Opcja pozwalająca na sformatowanie kaŝdego z dysków HDD podłączonego do portów SATA w rejestratorze. Napędy CD/DVD-RW nie będą mogły zostać poddane formatowaniu) - BACKUP Opcja tworzenia archiwum nagrań AUDIO / WIDEO, dostępna na poziomie uprawnień uŝytkownika 16

17 DEVICE MEDIA TYPE CHANNEL TIME o Wybór przenośnego nośnika pamięci (pamięć FLASH/HDD USB, płyta CD/DVD jeŝeli zostanie zainstalowany napęd CD/DVD-RW) Wybór typu nośnika, szczególnie istotny przy archiwizacji na napędach optycznych (określić naleŝy rodzaj płyty, tj. CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW)!!!UWAGA!!! System obsługuje płyty DVD tylko w standardzie DVD-R, NIE DVD+R Wybór kanałów wideo z których materiał audio I wideo ma być zarchiwizowany (moŝliwy wybór indywidualnych kamer, lub zaznaczenia wszystkich za pomocą funkcji ALL) Parametry określające zakres daty i czasu archiwizowanego materiału (od kiedy FROM i do kiedy TO) - AUTO-BACKUP Określ parametry auto archiwizacji, na maksymalnie 4 urządzeniach USB (pamięci FLASH/HDD). Wybierając tryb EXTEND moŝna wyznaczyć dysk na który będą zgrywane pliki, które z dysków głównych miały by być usunięte na skutek regularnego nadpisywania plików. Opcja SHOW pozwala podejrzeć listę plików archiwalnych, aktualnie zapisanych na nośnikach zewnętrznych USB. - OPTIONS o Określ tryb nadpisywania danych przez system, tzn. czy dyski mają być nadpisywane automatycznie, czy zapis ma być wyłączany w momencie kiedy wszystkie dyski zostaną zapełnione w 100% (zapis zostanie wznowiony po oczyszczeniu dysków i włączeniu ręcznie zapisu przyciskiem REC lub jeŝeli system był ustawiony w tryb zapis bezwarunkowy). o Wybierz czas przechowywania danych audio / wideo, po którym ma nastąpić ich autowykasowanie 17

18 7.6 SYSTEM Część menu poświęcona głównej konfiguracji systemu, jego stabilności i poprawności działania. - PASSWORD Ustawienia bezpieczeństwa systemu chronionego hasłami administratora ADMIN i uŝytkownika USER. Konto ADMIN ma pełne uprawnienia do ingerencji w system USER natomiast jest kontem ograniczonym w zaleŝności jakie ograniczenia mu nadamy. Nie ma on dostępu do menu SYSTEM. Inne uprawnienia USER a: o SETUP - dostęp do menu o LOGIN - logowanie o RECORD - zarządzanie zapisem o SEARCH odtwarzanie materiału o BACKUP archiwizacja materiału - TIME menu konfiguracji czasu i daty o CURRENT TIME obecnie funkcjonująca data i czas o DATE FORMAT wzór wyświetlania daty o TIME FORMAT wzór wyświetlania czasu o TIME ZONE strefa czasowa o DAY LIGHT SAVINGTIME (DST) wł. / wył. dozór czasu zimowego o START data przejścia w czas letni o END data przejścia w czas zimowy o TIME SYNC wł. / wył. synchronizacja z serwerem czasu NTP o SERVER IP adres IP serwera NTP CHANGE TIME aktywuje wszystkie ustawione powyŝej opcje!!! UWAGA!!! Rekonfiguracja powyŝszych ustawień wymuszać będzie format dysków HDD rejestratora, co skutkować będzie utratą materiału wideo. W przypadku konieczności takiej rekonfiguracji zaleca się wcześniejszą archiwizację niezbędnego materiału. 18

19 - UPDATE Aktualizacja oprogramowania. System rejestratora moŝna aktualizować poprzez wgrywanie plików aktualizacji z poprawnie spreparowanej pamięci FLASH USB, lub poprzez sieć internetową, ściągając plik bezpośrednio z serwera Sprawdź obecnie załadowaną wersję oprogramowania w systemie, a następnie przygotuj plik aktualizacja tej najnowszej (opis przeprowadzenia i pliki aktualizacji dostępne są na stronie dystrybutora urządzenia, w przypadku jakichś niejasności naleŝy skontaktować się z dostawcą lub dystrybutorem)!!! UWAGA!!! Rekonfiguracja powyŝszych ustawień wymuszać będzie format dysków HDD rejestratora, co skutkować będzie utratą materiału wideo. W przypadku konieczności takiej rekonfiguracji zaleca się wcześniejszą archiwizację niezbędnego materiału. - CONFIG SETUP Menu zarządzania plikami ustawień rejestratora, tutaj moŝna przywrócić ustawienia fabryczne LOAD FACTORY DEFAULT, załadować wcześniej zapisane ustawienia LOAD CONFIG, czy zapisać i wyeksportować obecne ustawienia SAVE CONFIG - OPTIONS Ustawienia sterowników systemem: o SYSTEM ID nadaj unikalny numer urządzenia w systemie (od 01 do 99, 00 jest domyślnym i reaguje na wszystkie komunikaty), kiedy na obiekcie jest kilka urządzeń sterowanych z jednego kontrolera (pilot IR lub Pulpit sterujący VODVR31K) o KEYBOARD określ protokół komunikacyjny klawiatury z rejestratorem na złączu RS485. Dla pulpitu VODVR31K będzie to WONWOO o KEY-TONE wł. / wył. dźwięk przycisków 19

20 8 Odtwarzanie nagrań - SEARCH Podczas podglądu na Ŝywo wciśnij przycisk PLAY aby wejść w szybkie odtwarzanie nagrań, lub przycisk SEARCH aby rozpocząć pełną procedurę odtwarzania materiału archiwalnego z dysków rejestratora. 8.1 Odtwarzanie po czasie SEARCH BY TIME Wybierając opcję odtwarzania po czasie, moŝesz szybko wskazać datę i czas początkowy, od którego chciał być rozpocząć przeglądanie posiadanego materiału. 8.2 Wyszukaj z kalendarza SEARCH BY CALENDAR Opcja wyszukiwania materiału według kalendarza pozwala na wygodne wskazanie w trybie graficznym daty i czasu, który chcemy odtworzyć, korzystając z kalendarza i osi czasu (czerwona podziałka/data oznacza dostępny materiał). 20

21 8.3 Wyszukaj z dziennika zdarzeń SEARCH BY EVENT Wybór odtwarzania materiału według zdarzeń pozwala na wyfiltrowanie i wyświetlenie listy zdarzeń zarejestrowanych przez system, a następnie odtworzenie materiału z przedziału czasowego, kiedy to dane zdarzenie miało miejsce. 8.4 Odtwarzanie materiału od początku GOTO FIRST lub odtwarzenie materiału ostatnio rejestrowanego/bieŝącego GOTO LAST Wybierając opcję GOTO FIRST zostanie wyświetlony najwcześniejszy materiał wideo, obecnie dostępny na dyskach rejestratora (w przypadku zapisu w pętli będzie to zapis, który niedługo będzie nad grany i skasowany). Opcja GOTO LAST wyświetli materiał wideo świeŝo zarejestrowany na dyskach HDD rejestratora. NaleŜy pamiętać, Ŝe dane rejestrowane mogą być dostępne nawet po kilku minutach od ich zapisania, z uwagi na konieczność zakończenia pełnych klastrów materiału na dysku, nim będzie on wykorzystywany w kolejnych procesach obróbki/odtwarzania. 21

22 22

23 23

24 Dystrybutorem urządzeń Optiva jest: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, Warszawa Salony firmowe: Bydgoszcz: Gdańsk: Katowice: Kraków: Lublin: Łódź: Poznań: Szczecin: Warszawa: Wrocław: Copyright 2008 Volta. All rights reserved. 24

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Instrukcja Obsługi DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.1 tel. 22 572 90 20, fax. 22

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T [8 / 16 kanałowy] Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa www.volta.com.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

WWW klient DVR klient Aplikacja CMS

WWW klient DVR klient Aplikacja CMS Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania sieciowego: WWW klient DVR klient Aplikacja CMS dla rejestratorów VODVR 7004B VODVR 7108 / 7116 VODVR 8616 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotycząca FCC (Klasa A) To urządzenie spełnia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnoszą się następujące dwa warunki ; (1) urządzenie nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo