Rejestrator cyfrowy VODVR Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, Warszawa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl"

Transkrypt

1 ul. Jutrzenki 94, Warszawa, 1

2 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna: Zawartość pudełka Panel tylny rejestratora Pilot IR rejestratora Panel przedni rejestratora Ekran głównego podglądu Menu główne rejestratora LIVE - Podgląd CAMERA - Kamera RECORD - Nagrywanie NETWORK - Sieć STORAGE Dyski Twarde SYSTEM

3 Instrukcja instalacji 3

4 Zanim przystąpisz do uŝytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeŝenia niej zawarte. Zachowaj tą instrukcję razem z dowodem zakupu, na wypadek napraw serwisowych i gwarancyjnych. Przy wypakowywaniu zwróć uwagę, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub czy nie brakuje przy nim jakichś części. JeŜeli urządzenie ma widoczne uszkodzenie lub brak przy nim jakichś elementów, NIE INSTALUJ I NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA. Skontaktuj się ze sprzedawcą. UWAGA RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU UWAGA PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu naraŝone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: UśYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYDTKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZACYMI MONITORINGU ORAZ ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA. PRODUCENT I IMPORTER NIE ODPOWIADA ZA NADUśYCIA ZWIĄZANE Z UśYTKOWANIEM SPRZĘTU 4

5 1 Specyfikacja techniczna: Sygnał wideo Tor audio Wyświetlanie Monitor główny Monitor Pomocniczy Wejścia Wyjścia Wejścia/wyjścia Nagrywanie OdświeŜanie Rozdzielczość wyświetlania 16 BNC 75 Ohm 16 BNC 75 Ohm (przelotowe) 16 x RCA (Line In) Mono Modyfikowany G.723 8KB / sek. Do 400 klatek (16 kanałów) 720x576 (PAL); 1024x768 / 1280x1024 (VGA) 1 BNC 1Vpp 75Ohm lub VGA Sekwencja / Wybrany Kanał/QUAD Tryb pracy Nagrywanie obrazu wideo Kompresja Rozdzielczość Tryby nagrywania Prędkość nagrywania Wielkość klatki Dyski twarde Zdalny dostęp przez Internet Tryb odtwarzania Odtwarzanie Tryb podziału ekranu Wyszukiwanie nagrań Wejście alarmowe Sterowanie Wyjście alarmowe alarmem Reakcja na Alarm Wyjście Zdalne obsługa Praca sieciowa Przeglądarka nagrań Nagrywanie lokalne Archiwizacja nagrań Inne MoŜliwość odtworzenia nagrań na PC Zasilanie Wymiary Masa Triplex (podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, Ethernet) Modyfikowany MPEG-4 720x576 / 720x288 / 360x288 Harmonogram, Alarmowy, Wideodetekcja; opcja pre-alarmu do 5sek 400 fps dla CIF, 200fps dla 2xCIF i 100fps dla 4CIF PAL : 2 ~ 20 KB 4x HDD SATA (1TB/szt.) lub 2x HDD + DVD-RW (SATA) Tak Wideoserwer lub Zdalny Klient Playback x1, x2, x4, x8, 16x Pojedynczy, Quad, 3x3, 4x4 Lista Zdarzeń, Data i Czas 16 wejście typu NO/NC 4 wyjście przekaźnikowe Brzęczyk, Wyjście alarmowe TCP / IP / Obsługa DHCP / NTP Oprogramowanie: (CMS), Zdalny Klient, WWW Tak Tak Ethernet, USB2.0 (Pamięci Flash), CD/DVD-RW (nie dostarczany w standardzie) Aplikacja dołączana do archiwum, EnTMS, 230VAC 430x350x97mm 6,8kg 5

6 2 Zawartość pudełka Rejestrator Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją Pilot IR Zestaw baterii 2x AAA Śruby montaŝowe do 2x HDD SATA Kable sygnałowe 2x SATA Uchwyty montaŝowe na dodatkowe 2x HDD SATA (Opcja) Kabel zasilający 230V AC 6

7 3 Panel tylny rejestratora Opis: VIDEO IN Wejścia wideo kamer 1Vp-p Kompozytowe BNC (1~16) LOOP-OUT Wyjścia przelotowe wideo 1Vp-p kompozytowe BNC (1-16) VIDEO-OUT Wyjście monitora głównego 1Vp-p kompozytowe BNC SPOT-OUT Wyjście monitora pomocniczego SPOT 1Vp-p kompozytowe BNC AUDIO OUT Wyjście audio RCA do wyprowadzenia dźwięku na Ŝywo, bądź podczas odtwarzania S-VHS Wyjście równoległe monitora głównego S-VHS AUDIO IN Wejścia audio RCA dla 16 kanałów mono NETWORK Złącze RJ45 umoŝliwia podłączyć rejestrator do sieci LAN TCP/IP RS-232 Port RS232 dla potrzeb serwisowych VGA OUT Alternatywne wyjście VGA dla monitora głównego SENSOR-IN Wejścia alarmowe (1~16) ALARM-OUT Wyjścia alarmowe / przekaźnikowe wideodetekcja, wejścia alarmowe, zdarzenia PTZ CAMERA Port RS 485 pozwalający podłączyć i kontrolować kamery PTZ 7

8 4 Pilot IR rejestratora R-ID PRZYCISKI NUMERYCNZE STATUS Klawisze numeryczne wybór kanału I ustawianie wartości liczbowych Wyświetlanie aktualnego stanu pracy rejestratora AUDIO Wybór kanału wyjścia audio BACKUP Archiwizacja materiału P/T Przełączanie trybu kontroli PTZ Z/F Przełączanie trybu kontroli zbliŝenia I ostrości kamer PTZ oraz wyboru presetów kamery REC Włączanie/wyłączanie zapisu ręcznego/wymuszonego R-ID Określenie numeru ID pilota, zakres od 0 do 99 MENU Wyświetla MENU, włącza I wyłącza podświetlone w menu opcje SCROLL Przyciski kierunkowe nawigacja w MENU I kontrola kamerami PTZ SEL (WYBIERZ) Zmienia aktualnie podświetlone opcje MENU SEARCH Wyświetla MENU odtwarzania nagrań LOG Wyświetla DZIENNIK zarządzania rejestratorem REW Przewijanie wstecz materiału podczas odtwarzania, od 1x do 128x, podczas wstrzymanego odtwarzania, cofa materiał po jednej klatce / w trybie odtwarzania z kalendarza przewija wstecznie wyświetlany miesiąc PLAY/PAUSE Odtwarzanie i pauza nagrań podczas przeglądania materiału FORWARD / Przewijanie w przód materiału podczas FASTFORWARD odtwarzania, od 1x do 128x, podczas wstrzymanego odtwarzania, pokazuje materiał po jednej klatce / w trybie odtwarzania z kalendarza przewija w przód wyświetlany miesiąc STOP Zatrzymanie odtwarzania, jak teŝ w trybie zapisu wykonuje przerwanie zapisu i wprowadzenie rejestratora w stan dalszego czuwania na zdarzenie SPOT Konfiguracja podglądu SPOT (tylko model 3xx9 i 3xx6) PIP Funkcja obraz w obrazie PIP, modyfikacja przyciskami kierunkowymi POP Konfiguracja podziału okna podglądu SEQUENCE Włączenie trybu sekwencji obrazu PEŁNY EKRAN Wybór podglądu pełnoekranowego PODZIAŁ 2x2 Podział ekranu 4-kamerowy PODZIAŁ 3x3 Podział ekranu 9-kamerowy (tylko modele: 3xx9 i 3xx6) PODZIAŁ 4x4 Podział 16-kamerowy (tylko model 3xx6) 8

9 5 Panel przedni rejestratora Diody: POWER HDD ALARM RECORD NETWORK BACKUP Dioda zasilania podłączenie urządzenia do sieci zasilającej jest sygnalizowane kolorem czerwonym, kolor zielony świadczy o wciśnięciu przycisku uruchamiającego i rozpoczęciu ładowania systemu rejestratora Wskaźnik pracy dysków HDD rejestratora nieregularne migotanie świadczy o aktywnej pracy rejestratora zapis bądź odczyt danych wideo lub audio Dioda sygnalizująca wzbudzenie urządzenia na skutek zdarzenia, wykrytego przez system Dioda zapisu, regularne migotanie świadczy o aktywnym trybie zapisu rejestratora Dioda pracy w sieci komputerowej, informuje o podłączeniu się do rejestratora uŝytkownika zdalnego, po przez sieć komputerową LAN / Internet Dioda archiwizacji, jej aktywność świadczy o aktualnie wykonywanej kopi zapasowej materiału Port USB, opcjonalne napędy CD/DVD-RW pozwalają na wykonanie archiwizacji, bądź aktualizacji oprogramowania rejestratora (USB). 9

10 Funkcjonalność panela przedniego: POWER USB FUNCTION BACKUP AUDIO SPOT PIP (Picture In Picture) POP PT ZF MENU REW/STEP REW PLAY/PAUSE STOP FAST FORWARD REC SEARCH PRZYCISKI KIERUNKOWE Przycisk zasilania po podłączeniu przewodu zasilającego, kontrolka zaświeci się na czerwono jednak urządzenie rozpocznie pracę i ją potem zakończy prawidłowo, po wciśnięci przycisku POWER kontrolka power podczas właściwej pracy urządzenia ma kolor zielony Port USB na panelu przednim obudowy, jest portem dedykowanym dla uŝytkownika w celu zgrywania materiałów archiwalnych, na zewnętrzne pamięci USB Przycisk wspomagający pracę funkcji innych przycisków wyprowadzonych na panel przedni, takich jak: STATU, AUDIO, BACKUP, PT, ZF, SEQUENCE I LOG Wykonywanie archiwizacji materiału z rejestratora Przełączanie wyjść audio, bądź teŝ wyciszenie wszystkich Przycisk pozwalający szybko ustawić podział I funkcje monitora spot Przycisk włączający funkcję obraz w obrazie Male okienko podglądowe innej kamery wyświetlane na pełnoekranowym podglądzie innej kamery Przycisk przełączający podgląd w podział wielokamerowy Wejście w tryb kontroli kamerami PTZ podłączonymi do rejestratora Wejście w tryb ustawienia zbliŝenia ZOOM i ostrości FOCUS kontrolowanej kamery PTZ Wywołanie głównego menu konfiguracyjnego rejestratora Przewijanie w tył odtwarzanego materiału wideo, według wybranej prędkości do 128x / przewijanie materiału w tył po klatce w momencie wstrzymania odtwarzania Odtwarzanie I wstrzymywanie przeglądanego / wyszukiwanego materiału Zatrzymanie odtwarzania / wyszukiwania materiału Przewijanie w przód odtwarzanego materiału wideo, według wybranej prędkości do 128x / przewijanie materiału w przód po klatce w momencie wstrzymania odtwarzania Włączenie / Zatrzymanie nagrywania Włączenie menu wyszukiwania/odtwarzania materiału Przyciski kierunkowe, pozwalają na poruszanie się po menu konfiguracyjnym, jak teŝ kontrolę kamer PTZ. Przełączają podziały ekranowe 10

11 6 Ekran głównego podglądu Właściwe uruchomienie rejestratora następuje po podłączeniu urządzenia do źródła prądu, odpowiedniego w zaleŝności od modelu rejestratora, a następnie po zaświeceniu się kontrolki POWER na czerwono, wciśnięciu przycisku zasilania POWER. System rejestratora zacznie się ładować, a kontrolka powinna juŝ mieć kolor zielony (Urządzenie domyślnie pracuje w trybie auto restartu po zaniku zasilania, moŝe się zdarzyć iŝ włączy się automatycznie zaraz po podłączeniu zasilania) Rejestrator zaraz po załadowaniu systemu, prosi o hasło autoryzacyjne (domyślnie: 0000 moŝna je zmienić w menu konfiguracyjnym). Po zalogowaniu się wyświetlony zostaje główny ekran podglądowy, z podziałem kamerowym, bądź teŝ podglądem pełnoekranowym jednej z kamer. System jest gotowy do pracy. Ikony nawigacyjne ekranu podglądowego: Nazwa kamery Status pracy systemu STATUS BAR Date & Time CAMMxx domyślna nazwa kamery (edycja w opcjach) Wskaźniki aktualnego trybu I stanu pracy rejestratora / kamery : Włączony zapis wideo / audio dla danej kamery : Aktywowana wideo detekcja danej kamery : System w trybie wyświetlania sekwencyjnego kamer : System w trybie wzbudzonego alarmu / wyjść alarmowych : Aktywne połączenie z pamięcią flash USB : Kamera oznaczona tą ikoną jest w trybie pracy PTZ : System aktualnie wykonuje archiwizację (lokalna/zdalna LAN/WAN) : Aktualnie podłączony uŝytkownik LAN/WAN System obsługuje maks. Do 4 dysków HDD, oznaczonych:,,, : FULL dysk w pełni zapisany (brak miejsca / bądź w trybie nadpisu) : xx% (procentowa zajętość HDD tylko do pierwszej pętli nadpisu) : NONE (dysk nie podłączony, bądź niewłaściwie przygotowany) : N/F (dysk Nie Formatowany wykryty ale wymaga formatu w danym rejestratorze) Data i czas system upewnij się, Ŝe ustawiony został poprawnie 11

12 7 Menu główne rejestratora Podczas standardowego trybu podglądu na Ŝywo obrazu, pod przyciskiem MENU i po wprowadzenia hasła administratora (domyślnie 0000 ), dostępne jest menu główne rejestratora. JeŜeli opcja MENU została wybrana za pomocą przycisku lewego myszy, pojawi się panel opcji wstępnych, równoznaczny z przyciskami funkcyjnymi na panelu przednim rejestratora (opis w XXX). Aby kontynuować naleŝy wybrać opcję SETUP Pojawi się, główne menu urządzenia: NaleŜy pamiętać aby skonfigurować rejestrator i korzystając z dostępnych opcji przygotować go do pracy. 12

13 LIVE DISPLAY COLOR SEQ DWELL TIME(SINGLE) SEQ DWELL TIME(QUAD) SPOT DWELL TIME(SINGLE) SPOT DWELL TIME(QUAD) POSITION OPTIONS NETWORK NETWORK TYPE DDNS NETWORK SETUP NETWORK CLIENT CAMERA CAMERA SETUP PTZ PROTOCOL PTZ PRESET PTZ SCANPOINT STORAGE FORMAT BACKUP AUTO-BACKUP OPTIONS RECORD RECORD PROPERTY SCHEDULE MOTION DETECTION SENSOR DETECTION ALARM CONTROL OPTION SYSTEM PASSWORD TIME UPDATE CONFIG SETUP OPTIONS 7.1 LIVE - Podgląd Część menu konfiguracyjnego odpowiadająca za parametry i tryb wyświetlania obrazów z kamer na Ŝywo, na monitorze głównym jak teŝ i pomocniczym. DISPLAY COLOR SEQ DWELL TIME(SINGLE) SEQ DWELL TIME(QUAD) SPOT DWELL TIME(SINGLE) SPOT DWELL TIME(QUAD) POSITION OPTIONS Parametry wyświetlania informacji na ekranie podglądowym (nazwa kamery, numer, ramka podziałowa, język, krawędzie obrazu) Parametry wyświetlania obrazu (jasność, kontrast, kolor poszczególnych kamer) Ustawienia sekwencji pełnoekranowej, na monitorze głównym Czas przełączenia się sekwencyjnego kamer w trybie podziału ekranu QUAD. Czas przełączenia się sekwencyjnego kamer w trybie pełnoekranowym, monitora SPOT Czas przełączenia się sekwencyjnego kamer w trybie podglądu QUAD, monitora SPOT Regulacja obrazu w kadrze podziałowym kamery Pozostałe opcje wyświetlania (Korekcja pół-obrazów, wyrzucanie zdarzeń na ekran, rozdzielczość VGA, Standard PAL/NTSC) 13

14 7.2 CAMERA - Kamera Ustawienia wejść kamerowych rejestratora. Tutaj moŝna nadać nazwę wyświetlaną dla danego numeru wejścia WIDEO, określić kamerę jako ukrytą, przypisać poszczególne wejścia AUDIO dla wybranej kamery, czy skonfigurować kamery PTZ. 7.3 RECORD - Nagrywanie Konfiguracja parametrów zapisu, jak teŝ trybu pracy rejestratora dostępna jest właśnie w tym miejscu. REC PROPERTY SCHEDULE MOTION DETECTION SENSOR DETECTION ALARM CONTROL OPTION - Rozdzielczość zapisu indywidualnie dla kaŝdej kamery: 360x240, 720x240, 720x Płynność rejestrowanego materiału 1,3, 6, 12, 25 (kl./sek.), dla zapisu ciągłego, jak teŝ dla trybu alarmowego - Jakość kompresji WIDEO - BEST/HIGH/NORMAL/BASIC - Harmonogram nagrywania ciągły, alarmowy, łączony Konfiguracja wideodetekcji, obszaru i czułości alarmu Ustawienia i koligacje wejść alarmowych, z wejściami kamerowymi i wyjściami alarmowymi Konfiguracja wyjść alarmowych oraz schematów zachowań w przypadku zdarzeń alarmowych Opcje dodatkowe nagrywania (zapis bezwarunkowy, water-mark) 7.4 NETWORK - Sieć Menu pozwalające przygotować rejestrator do pracy w sieci LAN. 14

15 TYPE Wybór adresacji i typu połączenia z siecią komputerową: - STATIC ręczne określenie adresu IP, Maski podsieci i Bramy - DYNAMICZNE automatyczna konfiguracja adresów IP, jeŝeli sieć komputerowa IP, w której rejestrator jest podłączony świadczy usługi DHCP - PPOE konfiguracja urządzenia do pracy w sieci Internet, korzystając z usług ISP (Internet Service Provider) - DDNS konfiguracja rejestratora do pracy w sieciach o zmiennym adresie IP i przyporządkowanie mu wcześniej skonfigurowanego konta DDNS. - P A S S W O R D U s tawienia hasła sieciowego, wymaganego do połączenia się z rejestratorem (domyślne hasło: 0000 dla uŝytkownika WWW netuser ) - CLIENT PORT Określenie puli pięciu portów dostępowych w sieci komputerowej LAN - CLIENT ID edycja uŝytkowników mających dostęp do rejestratora poprzez sieć komputerową. - WEB PORT Określa port komunikacyjny WWW domyślnie jest to uniwersalny port: 80 - BANDWIDTH Opcja pozwalająca ograniczyć zajętość pasma transmisyjnego karty sieciowej 15

16 7.5 STORAGE Dyski Twarde Strefa ustawień ściśle związanych z nośnikami danych zainstalowanych w urządzeniu. Pozwala stwierdzić gdzie dane urządzenie jest zainstalowane, wyczyścić jego zawartość i przygotować do pracy. - FORMAT Opcja pozwalająca na sformatowanie kaŝdego z dysków HDD podłączonego do portów SATA w rejestratorze. Napędy CD/DVD-RW nie będą mogły zostać poddane formatowaniu) - BACKUP Opcja tworzenia archiwum nagrań AUDIO / WIDEO, dostępna na poziomie uprawnień uŝytkownika 16

17 DEVICE MEDIA TYPE CHANNEL TIME o Wybór przenośnego nośnika pamięci (pamięć FLASH/HDD USB, płyta CD/DVD jeŝeli zostanie zainstalowany napęd CD/DVD-RW) Wybór typu nośnika, szczególnie istotny przy archiwizacji na napędach optycznych (określić naleŝy rodzaj płyty, tj. CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW)!!!UWAGA!!! System obsługuje płyty DVD tylko w standardzie DVD-R, NIE DVD+R Wybór kanałów wideo z których materiał audio I wideo ma być zarchiwizowany (moŝliwy wybór indywidualnych kamer, lub zaznaczenia wszystkich za pomocą funkcji ALL) Parametry określające zakres daty i czasu archiwizowanego materiału (od kiedy FROM i do kiedy TO) - AUTO-BACKUP Określ parametry auto archiwizacji, na maksymalnie 4 urządzeniach USB (pamięci FLASH/HDD). Wybierając tryb EXTEND moŝna wyznaczyć dysk na który będą zgrywane pliki, które z dysków głównych miały by być usunięte na skutek regularnego nadpisywania plików. Opcja SHOW pozwala podejrzeć listę plików archiwalnych, aktualnie zapisanych na nośnikach zewnętrznych USB. - OPTIONS o Określ tryb nadpisywania danych przez system, tzn. czy dyski mają być nadpisywane automatycznie, czy zapis ma być wyłączany w momencie kiedy wszystkie dyski zostaną zapełnione w 100% (zapis zostanie wznowiony po oczyszczeniu dysków i włączeniu ręcznie zapisu przyciskiem REC lub jeŝeli system był ustawiony w tryb zapis bezwarunkowy). o Wybierz czas przechowywania danych audio / wideo, po którym ma nastąpić ich autowykasowanie 17

18 7.6 SYSTEM Część menu poświęcona głównej konfiguracji systemu, jego stabilności i poprawności działania. - PASSWORD Ustawienia bezpieczeństwa systemu chronionego hasłami administratora ADMIN i uŝytkownika USER. Konto ADMIN ma pełne uprawnienia do ingerencji w system USER natomiast jest kontem ograniczonym w zaleŝności jakie ograniczenia mu nadamy. Nie ma on dostępu do menu SYSTEM. Inne uprawnienia USER a: o SETUP - dostęp do menu o LOGIN - logowanie o RECORD - zarządzanie zapisem o SEARCH odtwarzanie materiału o BACKUP archiwizacja materiału - TIME menu konfiguracji czasu i daty o CURRENT TIME obecnie funkcjonująca data i czas o DATE FORMAT wzór wyświetlania daty o TIME FORMAT wzór wyświetlania czasu o TIME ZONE strefa czasowa o DAY LIGHT SAVINGTIME (DST) wł. / wył. dozór czasu zimowego o START data przejścia w czas letni o END data przejścia w czas zimowy o TIME SYNC wł. / wył. synchronizacja z serwerem czasu NTP o SERVER IP adres IP serwera NTP CHANGE TIME aktywuje wszystkie ustawione powyŝej opcje!!! UWAGA!!! Rekonfiguracja powyŝszych ustawień wymuszać będzie format dysków HDD rejestratora, co skutkować będzie utratą materiału wideo. W przypadku konieczności takiej rekonfiguracji zaleca się wcześniejszą archiwizację niezbędnego materiału. 18

19 - UPDATE Aktualizacja oprogramowania. System rejestratora moŝna aktualizować poprzez wgrywanie plików aktualizacji z poprawnie spreparowanej pamięci FLASH USB, lub poprzez sieć internetową, ściągając plik bezpośrednio z serwera Sprawdź obecnie załadowaną wersję oprogramowania w systemie, a następnie przygotuj plik aktualizacja tej najnowszej (opis przeprowadzenia i pliki aktualizacji dostępne są na stronie dystrybutora urządzenia, w przypadku jakichś niejasności naleŝy skontaktować się z dostawcą lub dystrybutorem)!!! UWAGA!!! Rekonfiguracja powyŝszych ustawień wymuszać będzie format dysków HDD rejestratora, co skutkować będzie utratą materiału wideo. W przypadku konieczności takiej rekonfiguracji zaleca się wcześniejszą archiwizację niezbędnego materiału. - CONFIG SETUP Menu zarządzania plikami ustawień rejestratora, tutaj moŝna przywrócić ustawienia fabryczne LOAD FACTORY DEFAULT, załadować wcześniej zapisane ustawienia LOAD CONFIG, czy zapisać i wyeksportować obecne ustawienia SAVE CONFIG - OPTIONS Ustawienia sterowników systemem: o SYSTEM ID nadaj unikalny numer urządzenia w systemie (od 01 do 99, 00 jest domyślnym i reaguje na wszystkie komunikaty), kiedy na obiekcie jest kilka urządzeń sterowanych z jednego kontrolera (pilot IR lub Pulpit sterujący VODVR31K) o KEYBOARD określ protokół komunikacyjny klawiatury z rejestratorem na złączu RS485. Dla pulpitu VODVR31K będzie to WONWOO o KEY-TONE wł. / wył. dźwięk przycisków 19

20 8 Odtwarzanie nagrań - SEARCH Podczas podglądu na Ŝywo wciśnij przycisk PLAY aby wejść w szybkie odtwarzanie nagrań, lub przycisk SEARCH aby rozpocząć pełną procedurę odtwarzania materiału archiwalnego z dysków rejestratora. 8.1 Odtwarzanie po czasie SEARCH BY TIME Wybierając opcję odtwarzania po czasie, moŝesz szybko wskazać datę i czas początkowy, od którego chciał być rozpocząć przeglądanie posiadanego materiału. 8.2 Wyszukaj z kalendarza SEARCH BY CALENDAR Opcja wyszukiwania materiału według kalendarza pozwala na wygodne wskazanie w trybie graficznym daty i czasu, który chcemy odtworzyć, korzystając z kalendarza i osi czasu (czerwona podziałka/data oznacza dostępny materiał). 20

21 8.3 Wyszukaj z dziennika zdarzeń SEARCH BY EVENT Wybór odtwarzania materiału według zdarzeń pozwala na wyfiltrowanie i wyświetlenie listy zdarzeń zarejestrowanych przez system, a następnie odtworzenie materiału z przedziału czasowego, kiedy to dane zdarzenie miało miejsce. 8.4 Odtwarzanie materiału od początku GOTO FIRST lub odtwarzenie materiału ostatnio rejestrowanego/bieŝącego GOTO LAST Wybierając opcję GOTO FIRST zostanie wyświetlony najwcześniejszy materiał wideo, obecnie dostępny na dyskach rejestratora (w przypadku zapisu w pętli będzie to zapis, który niedługo będzie nad grany i skasowany). Opcja GOTO LAST wyświetli materiał wideo świeŝo zarejestrowany na dyskach HDD rejestratora. NaleŜy pamiętać, Ŝe dane rejestrowane mogą być dostępne nawet po kilku minutach od ich zapisania, z uwagi na konieczność zakończenia pełnych klastrów materiału na dysku, nim będzie on wykorzystywany w kolejnych procesach obróbki/odtwarzania. 21

22 22

23 23

24 Dystrybutorem urządzeń Optiva jest: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, Warszawa Salony firmowe: Bydgoszcz: Gdańsk: Katowice: Kraków: Lublin: Łódź: Poznań: Szczecin: Warszawa: Wrocław: Copyright 2008 Volta. All rights reserved. 24

Rejestrator cyfrowy VODVR 3204 / VODVR 3209 / VODVR3216. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy VODVR 3204 / VODVR 3209 / VODVR3216. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. VODVR 3204 / VODVR 3209 / VODVR3216 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna:... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 Panel tylny rejestratora... 7 4 Pilot IR

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000

Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000 Digital Video Recorder Instrukcja obsługi EnTMS Aplikacja CMS do VODVR000 . Wymagania sprzętowe System Operacyjny OS : Windows 000 or XP lub lepszy Procesor CPU : Pentium.0MHz lub lepszy Pamięć RAM : 5MB

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl : Instrukcja obsługi ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Ogólne informacje... 4 2 Podgląd na Ŝywo LIVE... 6 2.1 Połączenie z rejestratorem... 6 2.2 Podgląd na Ŝywo... 7

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy wideo Tripleks MPEG-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Model: VODVR 3104 VODVR 3109 VODVR 3116

Rejestrator cyfrowy wideo Tripleks MPEG-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Model: VODVR 3104 VODVR 3109 VODVR 3116 Rejestrator cyfrowy wideo Tripleks MPEG-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: VODVR 3104 VODVR 3109 VODVR 3116 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; Spis Treści: Zawartość pudełka: 3 OstrzeŜenie: 4 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVRT04. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVRT04. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe informacje... 5 2 Specyfikacja techniczna... 6 3 Instalacja... 7 3.1 Panel tylni... 7 3.2 Panel przedni... 7 4 Menu główne...

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI cyfrowego rejestratora wideo. VODVR S04IRv2. Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

INSTRUKCJA OBSŁUGI cyfrowego rejestratora wideo. VODVR S04IRv2. Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. INSTRUKCJA OBSŁUGI cyfrowego rejestratora wideo VODVR S04IRv2 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do uŝytkowania urządzenia, przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR104BASIC Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Instrukcja instalacji i obsługi Rejestratory Cyfrowe serii VODVR2400 VODVR3700 0 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4. Instrukcja

System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4. Instrukcja System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4 Instrukcja Spis streści User s Manual 1. Przyciski menu okna głównego... 2 2. Konfiguracja... 5 2.1 Groups - Grupy urządzeń... 6 2.2 Zarządzanie...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104S. Instrukcja instalacji i obsługi

Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104S. Instrukcja instalacji i obsługi v.1.0 marzec 2010 1 SPIS TREŚCI 1 Wymagania sprzętowe... 3 2 Instalacja oprogramowania icms... 3 3 Środowisko pracy w icms... 3 3.1 Lista grup, rejestratorów i zakładka zdarzeń... 4 3.1.1 Rejestratory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu INSTRUKCJA OBSŁUGI SWANN SW-R-DVR4NETPLUS Cyfrowy rejestrator obrazu O FIRMIE: Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy wideo Tripleks MPEG-4 Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; www.volta.com.pl 1 OstrzeŜenie: UśYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) SVR-516

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) SVR-516 Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR-504 SVR-508 SVR-516 Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl,

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Instukcja obługi rejestratora AHD

Instukcja obługi rejestratora AHD Instukcja obługi rejestratora AHD AHR-4-1C AHR-4-2C AHR-8-2C AHR-16-2C Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi aby mieć pewność, że urządzenie będzie używane

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY REJB4, REJB16

REJESTRATOR CYFROWY REJB4, REJB16 REJESTRATOR CYFROWY REJB4, REJB16 PRZEWODNIK UśYTKOWNIKA 1 Przewodnik uŝytkownika SPIS TREŚCI 1. WŁAŚCIWOŚCI 2. BUDOWA I FUNKCJE 3. MENU 4. OPERACJE PODSTAWOWE 5. NAGRYWANIE 6. ODTWARZANIE, WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY TRIPLEX DVR REJS4, REJS8, REJS8R, REJS8DVD. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

REJESTRATOR CYFROWY TRIPLEX DVR REJS4, REJS8, REJS8R, REJS8DVD. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA REJESTRATOR CYFROWY TRIPLEX DVR REJS4, REJS8, REJS8R, REJS8DVD INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 2 1.1. WARUNKI I ZASADY UśYTKOWANIA 2 1.2. SPECYFIKACJA 2 1.3. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 )

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 ) Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04 Instrukcja użytkownika ( v1.2 ) Spis treści Panel przedni------------------------------------------------------- 3 Panel tylny ----------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS. (wersja z dn. 20.08.2014r)

Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS. (wersja z dn. 20.08.2014r) Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS (wersja z dn. 20.08.2014r) 1 1. Do przełącznika (switch-a) należy podłączyć: Wszystkie kamery IP EVOS Można podłączyć wszystkie kamery IP jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-4300HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-4300HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy RC-4300HD-SDI Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR632 SVR632U Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVRT04V. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVRT04V. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe informacje... 5 2 Specyfikacja techniczna... 6 3 Instalacja... 7 3.1 Panel tylni... 7 3.2 Panel przedni... 7 4 Menu główne...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy YDS-04NE YDS-08NF YDS-16NF -1- Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji rejestratora naleŝy wnikliwie

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Podłączanie urządzeń 1 Włączanie rejestratora TVR 20 1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Quadroplex H.264. Model VODVR 2204 Model VODVR 2208

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Quadroplex H.264. Model VODVR 2204 Model VODVR 2208 Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy wideo Quadroplex H.264 Model VODVR 2204 Model VODVR 2208 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94; 02-230

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP Instrukcja obsługi Rejestrator FLEX-80IP FLEX-160IP FLEX-162IP FLEX-320IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj dokładnie całą instrukcję i zwróć uwagę na umieszczone w niej ostrzeżenia. Zachowaj tę instrukcję

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR16015ME : Ilość kanałów video : 16 Ilość dysków : 1 szt esata : BRAK Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5MPx, 3Mpx, 1080p,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika wersja instrukcji 1.4 Tłumaczył: Paweł Czapski Współpraca: Dariusz Piekut, Maciej Kowalewski Vidicon Warszawa, styczeń 2004 1 1. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy Instrukcja obsługi DVR AHD Spis treści 1. Ostrzeżenia...2 2. Zawartość opakowania...4 3. Budowa rejestratora...4 a) Przedni panel rejestratora...4 b) Tylny panel rejestratora...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI RC-8602HD-SDI RC-16602HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI RC-8602HD-SDI RC-16602HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI RC-8602HD-SDI RC-16602HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Prosimy zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-8350WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-8350WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy RC-8350WD Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P PORADNIK: NAGRYWANIE MATERIAŁU NA KARTĘ SD VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P Poradnik przedstawia proces konfiguracji kamery pod kątem rejestracji materiału na kartę SD Rejestracja

Bardziej szczegółowo