INSTRUKCJA OBSŁUGI cyfrowego rejestratora wideo. VODVR S04IRv2. Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI cyfrowego rejestratora wideo. VODVR S04IRv2. Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI cyfrowego rejestratora wideo VODVR S04IRv2 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, Warszawa,

2 Zanim przystąpisz do uŝytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeŝenia niej zawarte. Zachowaj tą instrukcję razem z dowodem zakupu, na wypadek napraw serwisowych i gwarancyjnych. Przy wypakowywaniu zwróć uwagę, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub czy nie brakuje przy nim jakichś części. JeŜeli urządzenie ma widoczne uszkodzenie lub brak przy nim jakichś elementów, NIE INSTALUJ I NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA. Skontaktuj się ze sprzedawcą. UWAGA RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU UWAGA PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu naraŝone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: UśYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYTSKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZACYMI MONITORINGU ORAZ ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA VIDEO ORAZ AUDIO. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA NADUśYCIA ZWIĄZANE Z UśYTKOWANIEM SPRZĘTU ABY UCHRONIĆ SIĘ OD RYZYKA PORAśENIA PRĄDEM LUB POśARU NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ, NIE UśYWAJ W ŚRODOWISKACH WILGOTNYCH ORAZ UNIIKAJ WSTRZĄSÓW I UDERZEŃ NIE UMIESZCZAJ śadnych PRZEDMIOTÓW PRZY WENTYLATORZE PODCZAS JEGO PRACY 2

3 Spis treści VODVR S04IRv Spis treści Charakterystyka Specyfikacja techniczna Podłączenie Przedni panel rejestratora Menu główne SYSTEM USTAWIENIA KAMER NAGRYWANIE HARMONOGRAM WIDEODETEKCJA USTAWIENIA HDD USTAWIENIA FABRYCZNE ODTWARZANIE PODGLĄD NAGRYWANIE ZAJĘTOŚĆ DYSKU HDD

4 1 Charakterystyka 1 Autonomiczna praca. 2 Podgląd w czasie rzeczywistym. 3 Jednoczesny zapis i podgląd. 4 Tryb nagrań kanałów indywidualnie i quad. 5 Obsługa trybów NTSC i PAL. 6 Zapis danych w rozbudowanym formacie MJPEG. 7 Zapis w trybie ręcznym, według harmonogramu i z wideodetekcji 8 Przegląd nagrań po czasie I zdarzeniach. 9 Funkcja WatchDog 10 Wskaźnik zajętości dysku HDD. 11 MoŜliwość podłączenia komputera PC po przez USB, bądź dysku bezpośrednio do komputera. odtwarzanie po czasie, zrzut materiału i zrzuty ekranowe klatek materiału 12 Tryb wideodetekcji. 13 Uniwersalny pilot zdalny pełniący równieŝ funkcję panelu przedniego. 14 Zapis i odsłuch dźwięku audio 4

5 2 Specyfikacja techniczna Standard Wideo Wejścia Wideo Wyjścia Wideo NTSC/PAL 4 x BNC - Kompozyt 1Vp-p 1 x BNC - Kompozyt (Monitor / Magnetowid) Wyświetlanie NTSC 120 kl/s (4x30 kl/s) Nagrywanie (tryb quad) Nagrywanie (kaŝdy kanał) Nagrywanie Rozdzielczość Format zapisu / kompresji Dyski HDD Backup Wideo PAL NTSC PAL 100 kl/s (4x25 kl/s) Maks. 30 kl/s Maks. 25 kl/s NTSC Maks. 7.5 kl/s (30 kl/s /4) PAL Maks kl/s (25 kl/s /4) Ciągły / Wideodetekcja / Harmonogram Wyświe tlanie Nagryw anie NTS 720x480 C PAL 720 x 576* NTS C PAL 640x x272 rozbudo Nisk 12KBajtów / klatkę wany a Nor 15KBajtów / klatkę MJPEG maln Wys 20KBajtów / klatkę Maks. 1 x 400GB oka (mont. wewn.) VCR Magnetowid Playback Tryb Czas / Data / Zdarzenie Wideodetekcja Al. zaniku sygnału Wewnętrzny brzęczyk Reg. Jasności Reg. Kontrastu Wyjście USB Audio Nadzór systemu Zasilanie Wymiary Waga Pełnoek ranowy Przywrócenie zapisu po zaniku zasilania DC 12V / 4A 220mm x 288mm x 48mm (Szer. x Dł. x Wys) 2KG * Niektóre monitory LCD uŝywające funkcji OVERSCAN mogą wyświetlać obraz nie na całym obszarze aktywnym matrycy. W efekcie powstaje czarna ramka. NaleŜy dopasować obraz manualnie za pomocą odpowiednich funkcji w danym monitorze. 5

6 3 Podłączenie (1) (2) (3) (4) (5) (1) Wejście audio RCA (2) Wyjście audio RCA (3) Wyjście wideo BNC (4) Wejścia wideo 4 x BNC (5) Gniazdo zasilania DC 12V / 4A (zasilacz w zestawie) UWAGA!!! UŜywaj modeli dysków HDD zalecanych przez producenta, by uniknąć problemu niekompatybilności dysku z rejestratorem Zalecane dyski twarde HDD ATA100/133 o pojemności maksymalnej do 400GB. Rejestrator pozwala na instalacje jednego dysku twardego wewnątrz obudowy. Instalacja powinna być wykonana przez doświadczoną osobę z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych. Dysk HDD musi być ustawiony w tryb MASTER (zwora konfiguracja opisana na etykiecie dysku). Producent nie odpowiada za niewłaściwe działanie dysku w innych konfiguracjach (SLAVE), jak teŝ za ewentualne uszkodzenie dysku na skutek nie właściwej instalacji i konfiguracji Dysk HDD zawsze powinien być sformatowany przez urządzenie, na którym ma on pracować, celem uniknięcia niespójności bazy danych wideo i audio oraz innych powikłań. 6

7 4 Przedni panel rejestratora (2) (1) (3) (4)(12) (7) (8) (9) (15) (5) (6)(10) (11)(13)(14) Opis Wskaźników I przycisków rejestratora / pilota: (1) - Dioda LED Nagrywania (2) - Dioda LED aktywności HDD (3), (4), (5), (6) - przełączanie pomiędzy kamerami / przyciski numeryczne (7) - Wybór / Select (8) - Zapis / Stop / Record (9) - Play / Odtwórz (10) - Up / Góra (11) - Down / Dół (12) - Menu (13) - FF / Przewiń do przodu / Zmień (14) - REW / Przewić w tył / Zmień (15) Port USB do podłączenia rejestratora do komputera PC / Laptop 5 Menu główne Menu główne rejestratora jest dostępne po wciśnięciu przycisku Menu, w stanie bezczynności, tj. proces nagrywania nie moŝe być jeszcze włączony MENU GŁÓWNE SYSTEM USTAWIENIA KAMER NAGRYWANIE HARMONOGRAM WIDEODETEKCJA USTAWIENIA HDD USTAWIENIA FABRYCZNE 7

8 5.1. SYSTEM SYSTEM SYSTEM STANDARD : ALARMUJ PRZEZ : ZANIK OBRAZU : ZAPIS AUDIO: WYCISZ AUDIO: PAL GŁOSNOSC WEJSĆIA: 08 GŁOSNOSC WYJSĆIA: 08 HASŁO DATA & GODZINA 03 SEK. WŁ(ON) / WYŁ(OFF) WŁ(ON) / WYŁ(OFF) WŁ(ON) / WYŁ(OFF) SYSTEM STANDARD Standard wideo systemu telewizji PAL / NTSC ALARMUJ PRZEZ Czas podtrzymywania alarmu wzbudzonego, przez wideo detekcje ZANIK OBRAZU Sygnalizuj zanik sygnału z kamer ZAPIS AUDIO Rejestruj dźwięk WYCISZ AUDIO Wycisz dźwięk na wyjściu audio GŁOSNOSC WEJSĆIA Głośność sygnału audio rejestrowanego / na wejściu GŁOSNOSC WYJSĆIA Głośność sygnału audio na wyjściu audio - HASŁO STARE HASŁO : NOWE HASŁO : POWTÓRZ HASŁO : HASŁO Podaj bierzące / stare hasło celem autoryzacji uprawnionej osoby do zmiany, następnie wpisz nowe hasło i powtórz je ponownie w ostatnim wierszu celem uninięcia pomyłki (hasło składać się moŝe z 6 cyfr o wartościach od 1 do 4 klawisze numeryczne) Prawidłowa zmiana hasła zostanie potwierdzona: HASŁO ZMIENIONE Niepoprawne działanie uŝytkownika wyświetli komunikat 8

9 BŁĘDNE HASŁO - DATA & GODZINA DATA & CZAS ^ 2007 / 01 / 01 12:00: USTAWIENIA KAMER USTAWIENIA KAMER KAMERA : PODGLĄD : NAGRYWANIE : JASNOŚĆ : 05 KONTRAST : 05 KOLOR : 05 SEKWENCJA : 02 KAM.1 WŁ(ON) / WYŁ(OFF) WŁ(ON) / WYŁ(OFF) KAMERA Aktualnie konfigurowana kamera PODGLĄD Aktywacja kanału do podglądu / ewentualnym następstwie teŝ zapisu NAGRYWANIE Zapis podglądanego kanału JASNOŚĆ, KONTRAST, KOLOR Parametry obrazu SEKWENCJA Czas wyświetlania kanału w trybie sekwencji 5.3. NAGRYWANIE NAGRYWANIE TRYB NAGRAŃ : JAKOŚĆ WIDEO : ZAPIS KL/SEK : KAśDY KANAŁ WYSOKA 25 KL/SEK TRYB NAGRAŃ Wybór trybu zapisu / podglądu, tzn. czy kaŝdy kanał ma być nagrywany indywidualnie z maksymalną rozdzielczością, ale płynnością zapisu rozdzieloną na rejestrowane kamery (KAśDY KANAŁ), czy moŝe ma 9

10 być zapisywany materiał z juŝ zadeklarowanym podziałem jako jeden obraz w maksymalnej rozdzielczości (QUAD), ale z maksymalną płynnością zapisu JAKOŚĆ WIDEO Wybór poziomu jakości obrazu. Wzrost jakości zmniejsza pojemność dysków HDD ZAPIS KL/SEK Płynność zapisu materiału dla rejestratora (PAL = 25 kl./sek.). W przypadku zapisu w trybie KaŜdy kanał, wartość ta jest rozdzielana na aktywne kamery HARMONOGRAM HARMONOGRAM M-TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT : ^ : : : : : : : Rejestrator pracuje według harmonogramu, przycisk nagrywania REC / Zapis wprowadza go w stan gotowości, ale to harmonogram decyduje, czy będzie on nagrywał przez całą określoną godzine, czy będzie oczekiwał na wzbudzenie przez alarm z wideo detekcji, bądź nie całkowicie pasywny i nie rozpocznie Ŝadnego zapisu M tryb czuwania z wideodetekcji T nagrywanie ciągłe - - zapis wyłączony 5.5. WIDEODETEKCJA WIDEODETEKCJA CZUŁOŚĆ KANAŁU 1: 1 CZUŁOŚĆ KANAŁU 2: CZUŁOŚĆ KANAŁU 3: CZUŁOŚĆ KANAŁU 4: 0 (WYŁ) 0 (WYŁ) 0 (WYŁ) Określ dla kaŝdego z kanałów poziom czułości z wideo detekcji * Wideo detekcja będzie aktywna tylko w przedziale czasowym, określonym w harmonogramie jako M i kiedy jej poziom będzie większy niŝ 1 na danym kanale wideo 10

11 5.6. USTAWIENIA HDD USTAWIENIA HDD ZAPIS W PĘTLI MASTER HDD - POJEMNOŚĆ : () MB MASTER HDD - W UśYCIU : 12MB 0% FORMATUJ MASTER HDD ZAPIS W PĘTLI Czy materiał wideo po zapełnieniu się dysku HDD, ma być płynnie i chronologicznie kasowany i zastępowany nowym materiałem, czy po zapełnieniu dysku, nagrywanie ma być wstrzymane do puki u zytkownik nie zwolni na nim przestrzeni? MASTER HDD POJEMNOŚĆ Wskazuje maksymalną pojemność dysku HDD MASTER HDD - W UśYCIU Wskazuje aktualne zapełnienie dysku, dane mogą być mylnie podawane, jeśli włączona jest opcja zapisu w pętli, bądź dysk nie został sformatowany na danym rejestratorze podczas pierwszego uruchomienia FORMATUJ MASTER HDD Wyczyszczenie pojemności dysku HDD rejestratora, utrata wcześniej występujących na nim danych i przygotowanie go do pracy z rejestratorem Opcja ta jest konieczna, jeŝeli w rejestratorze zainstalowano nowy dysk 5.7. USTAWIENIA FABRYCZNE Opcja przywracania domyślnych ustawień fabrycznych, zalecana w sytuacjach kiedy uŝytkownik wykonał operacje których skutków być moŝe nie był świadomy, a chce rozpocząć konfigurację jeszcze raz. 6. ODTWARZANIE Aby odtworzyć materiał juŝ zgromadzony na dysku HDD rejestratora, naleŝy wcisnąć przycisk PLAY / Odtwórz, bądź wcisnąć przycisk MENU co wywoła menu wyszukiwania materiału WYSZUKIWANIE WEDŁUG CZASU 06 / 12 / 31 12:00:00-07 / 01 / 01 12:00:00 11

12 * 01 CZAS(TIME) 06 / 12 / 31 12:55:00 * 02 ALARM(EVENT) 06 / 12 / 31 12:59:00 Menu wyszukiwania materiału audio - wideo, dzieli się na dwa obszary. Jeden jest obszarem, gdzie moŝna zadeklarować dokładną początkową datę i czas okresu, z którego materiał chcemy odtworzyć. Drugim jest to lista zdarzeń zarejestrowanych przez rejestrator, wskazująca dokładną datę i czas początku zdarzenia. Wybór kursorem odpowiedniego zdarzenia i deklaracja przyciskiem PLAY spowoduje odtworzenie wskazanego materiału. Przycisk REC / Zapis pozwala przełączać się pomiędzy dwoma wspomnianymi obszarami. Wyszukiwania po czasie i po zdarzeniach. Lista zdarzeń podtrzymuje w pamięci ostatnie 64 wydarzenia, jakie rejestrator zanotował, tj. alarm z wideo detekcji, przerwane i rozpoczęte nagrywanie. Zdarzenia starsze powyŝej numeru 64 nie są kasowane (jeŝeli dysk nie został jeszcze nadpisany) i są dostępne z trybu wyszukiwania według czasu. Podczas odtwarzania materiału audio-wideo, przyciski pilota funkcjonują jak w znanych za pewne magnetowidach VHS, tj. materiał moŝna przewijać, pauzować, zatrzymywać, wznawiać odtwarzanie, przewijać w przyspieszonym trybie, za pomocą przycisków pilota / panelu przedniego rejestratora. 7. PODGLĄD Podczas podglądu z kamer na Ŝywo, rejestratorem moŝna zarządzać, jak standardowym dzielnikiem, pod warunkiem, Ŝe zapisuje on kaŝdy kanał indywidualnie, a nie jest ustawiony w tryb QUAD. Przyciski numeryczne odpowiadają za podgląd pełnoekranowy odpowiednich im kamer, a ponowne wciśnięcie przycisku kamery juŝ wyświetlonej spowoduje ponowne wyświetlenie trybu podziału ekranu / 01 / 01 12:00:00 BRAK SYGNAŁU BRAK SYGNAŁU KAM.1 KAM.3 KAM.2 KAM.4 BRAK SYGNAŁU BRAK SYGNAŁU 12

13 REC (M) (T) 8. NAGRYWANIE Proces zapisu materiału audio - wideo aktywowany jest w momencie wciśnięcia przycisku REC / Zapis z pilota/ panelu przedniego rejestratora. Zapis właściwy jednak zaleŝy od ustawień Harmonogramu, czy w danym przedziale czasowym ma być zapis ciągły, czy oczekiwanie na wzbudzenie, czy moŝe całkowita bezczynność rejestratora Ponowne wciśnięcie przycisku REC/ Zapis przerwie prace i pozwoli rekonfigurować urządzenie bądź pełnić funkcję zwykłego dzielnika i umoŝliwić bierny podgląd z kamer. 13

14 NT SC 9. ZAJĘTOŚĆ DYSKU HDD PoniŜej przedstawiona jest tabela teoretycznej zajętości dysku dla przykładowego rozmiaru 80GB. NaleŜy pamiętać iŝ kaŝdy plan dozoru moŝe wymuszać inny rozmiar zapisywanych klatek, w zaleŝności od dynamiki obrazu, poziomu zakłóceń, co moŝe diametralnie obniŝyć pojemność czasową dysku Przykładowe załoŝenia dla NTSC 25 fps 12,5 fps 6,25 fps 1 fps Wysoka 36Godz. 72 Godz. 144 Godz. 1,080 Godz. QU AD Nor malna 48 Godz. 96 Godz. 192 Godz. 1,440 Godz. KaŜdy kanał Przykładowe załoŝenia dla NTSC Niska 58 Godz. 116 Godz. 232 Godz. 1,740 Godz. Wysoka 64 Godz. 128 Godz. 256 Godz. 1,920 Godz. Nor malna 90 Godz. 180 Godz. 360 Godz. 2,700 Godz. Niska 112 Godz. 224 Godz. 448 Godz. 3,360 Godz. 25 fps 12 fps 6 fps 1 fps PAL QU AD KaŜdy kanał Wysoka 38 Godz. 76 Godz. 152 Godz. 950 Godz. Nor malna 48 Godz. 96 Godz. 192 Godz. 1,200 Godz. Niska 60 Godz. 120 Godz. 240 Godz. 1,500 Godz. Wysoka 62 Godz. 124 Godz. 248 Godz. 1,550 Godz. Nor malna 90 Godz. 180 Godz. 360 Godz. 2,250 Godz. Niska 118 Godz. 236 Godz. 472 Godz. 2,950 Godz. 14

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy wideo Tripleks MPEG-4 Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; www.volta.com.pl 1 OstrzeŜenie: UśYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104H. Instrukcja instalacji i obsługi

Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104H. Instrukcja instalacji i obsługi v.1.0 Sierpień 2011 1 SPIS TREŚCI 1 Funkcjonalność... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 przycisków i gniazd połączeniowych... 7 3.1 Panel przedni rejestratora... 7 3.2 Panel tylni rejestratora... 7 3.2. Panel

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna:... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 Panel tylny rejestratora... 7 4 Pilot IR rejestratora... 8 5 Panel przedni rejestratora...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

DRE-S0931, DRE-S1631

DRE-S0931, DRE-S1631 Instrukcja obsługi Cyfrowych rejestratorów 16 i 9 kanałowych serii: DRE-S0931, DRE-S1631 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; i Zgodność CE OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORÓW: UPOWAŻNIENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T [8 / 16 kanałowy] Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa www.volta.com.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Jednostka sterująca - właściwości : - cztery kanały wejściowe BNC - jeden kanał wyjściowy BNC - tryb video NTSC/PAL - detekcja ruchu

Bardziej szczegółowo

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Instrukcja Obsługi DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.1 tel. 22 572 90 20, fax. 22

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 WAśNE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

UWAGA Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Av Tech Rejestratory 4 kanałowe z kompresją MPEG4 serii: AVC 760 AVC 761 Instrukcja obsługi UWAGA Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl

Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl 233Z Seria KPD Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Instrukcja: Wersja A Program Wersja 1.5 (Listopad 2008) COPYRIGHT, Wszystkie prawa zastrzeŝone, 2008. Nazwa OPTIVA jest zastrzeŝoną nazwą handlową. Inne, wymienione

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo