System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4. Instrukcja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4. Instrukcja"

Transkrypt

1 System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4 Instrukcja

2 Spis streści User s Manual 1. Przyciski menu okna głównego Konfiguracja Groups - Grupy urządzeń Zarządzanie Dodawanie I usuwanie urządzeń Konfiguracja połączenia File Path ŚćieŜki zapisu Alert - Alarmy Główne opcje Przegląd nagrań na rejestratorze zdalnie Konfiguracja OSD zdalna rejestratora Wyszukiwanie nagrań Zrzuty ekranowe Nagrywanie lokalne CMS Zapis lokalny według harmonogramu E-Map wirtualna mapa monitorowanego systemu Hasło główne i login do aplikacji CMS Login: admin Hasło:

3 1. Przyciski menu okna głównego LIVE Tryb podglądu na Ŝywo ze skonfigurowanych rejestratorów w systemie (biała lista po lewej stronie) Po wcześniejszej pracy w innym trybie, naleŝy pamiętać, aby wcisnąć ten przycisk ponownie, w celu przywrócenia tryby podglądu na Ŝywo PLAY Przeglądanie materiałów z dysku zdalnego rejestratora PLAYER Przeglądarka nagrań lokalnych I nosników z archiwami na CD, bądź USB. SNAPSHOT Zrzut ekranowy E-MAP Mapa sytuacyjna kamer RECORD 2

4 Ustawienia harmonogramu zapisu lokalnego CMS User s Manual SETTING Konfiguracja systemu CMS, dodawanie rejestratorów, kamer, ścieŝek zapisu, alarmów itp. Lista podłączonych urządzęń Lista aktualnie podłączonych urządzeń. MoŜliwe przeciąganie poszczególnych kamer na podział ekranowy, dodatkowe opcje pod prawym przyciskiem myszy z kursorem umieszczonym nad nazwą/ikoną rejestratora 3

5 Pasmo & Audio Dobierz parametr pasma przepustowości sieci, zaleŝnie od jej moŝliwość oraz włącz lub wyłącz podsłuch Audio (ON Wł. OFF wył.) Podziały ekranowe Wybierz podział ekranowy najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom. HDD Info Informacja o stanie dysków rejestrujących na serwerze CMS 4

6 2. Konfiguracja User s Manual Wejść w tryb konfiguracji za pomocą przycisku SETTINGS znajdującego się na górze okna głównego. 5

7 2.1 Groups - Grupy urządzeń CMS obsłuŝy do 10 grup rejestratorów (10 spreparowanych schematów połączeń) Add a group dodaj grupę Wcisnij przycisk by dodaćgrupę, Podwójne kliknięcie na jego nazwie na liście pozwoli na zmianę nazwy 6

8 Set Start Group ustaw grupę domyślną Prawy przycisk na grupie, pozwoli na wybranie opcji określającej ja jako domyślną, tzn. przy uruchamianiu oprogramowania będzie ona automatycznie uruchamiana przez CMS 7

9 Remove a Group usuwanie grupy Przycisk usuwa aktualnie podświetloną grupę I urządzenia w jej przypisane Pod prawym przyciskiem jest dostępna równieŝ opcja usunięcia wszystkich grup 2.2 Zarządzanie This section guides you to structure the groups and sites Dodawanie I usuwanie urządzeń KaŜda grupa moŝe obsłuŝyć jednocześnie do 64 urządzeń 8

10 Add a site dodaj urządzenie Wybierz grupę, do której chcesz dodać urządzenie i wciśnij User s Manual by dodać Remove a site usuń urządzenie Jak powyŝej, ale uŝyj przycisku Konfiguracja połączenia Podświetlając nowe urządzenie, po prawej stronie pojawi się okno konfiguracji połączenia z nim, jeśli urządzenie jest w sieci LAN, moŝna urzyć przycisku Search w celu jego znalezienia bez podawania danych 9

11 2.3 File Path ŚćieŜki zapisu Określ ścieŝki zapisu danych na dysku lokalnym serwera CMS i typ zapisu, czy ma być on ograniczony pojemnością dysku, czy moŝe ma być utrzymywany stały rozmiar danych (obszar Circular) 2.4 Alert - Alarmy Określ po jakim porcie czy w ogóle ma być włączone czuwanie systemu CMS na alarmy z rejestratorów w sieci. 3. Główne opcje 3.1 Przegląd nagrań na rejestratorze zdalnie Ta funkcja pozwala na przejrzenie materiału nagranego na dysku twardym rejestratora. Wciśnij przycisk, pojawi się menu ustawień. Valid Time pole to wskazuje przedział czasowy, w którym zawierają się nagrania aktualnie dostępne na rejestratorze. 10

12 Function wybierz typ pracy z nagraniami, PLAYBACK odtwarza na bierząco z dysku zdalnego rejestratora i ARCHIVE zgrywa materiał na dysk komputera z uruchomionym systemem CMS (domyślnie w C:\Program Files\CMS\Archive )) Selected Time Okreśł czas, który chcesz przejrzeć/zarchiwizować, START TIME początek, END TIME - koniec 11

13 DVR Player jeŝeli wykonana została archiwizacja lokalna na dysk, za pomocą tego przycisku moŝna uruchomić prostszą wersję przeglądarki archiwów. Wciśnij przycisk lub w zakładce FILE wybierz OPEN VIDEO FILE by odtworzyć pliki archiwalne ze wskazanego archiwum Przekształcanie plików *.DRV w format multimedialny *.AVI Postępuj jak w przypadku odtwarzania z pliku DRV, z tą róŝnicą jednak, Ŝe przed wyborem pliku, zaznacz opcję CONVERT TO AVI, a następnie wybierz plik. Domyślnym katalogiem, gdzie zapisywane będą pliki AVI to : C:\Program Files\CMS\Avi folder. 12

14 Pasek szybkości odtwarzania (0 najwolniej, 9 normalna prędkość i 20 najszybciej) Funkcja odtwarzania archiwów, jest równieŝ dostępna pod opcją rozwijaną pod prawym przyciskiem na liście urządzeń (Playback) 3.2 Konfiguracja OSD zdalna rejestratora Na liście urządzeń, w oknie opcji wywoływanym prawym przyciskiem, po uprzednim nakierowaniu na rejestrator kursor myszy, wybierz Configuration 13

15 Jeśli połączenie jest ustawione na prawach administratora, moŝliwa będzie konfiguracja opcji rejestratora zdalnie część opcji wymagających restartu rejestratora w związku z kluczową konfiguracją jest niedostępna, z uwagi na ich waŝność. 14

16 3.3 Wyszukiwanie nagrań Na liście urządzeń, w oknie opcji wywoływanym prawym przyciskiem, po uprzednim nakierowaniu na rejestrator kursor myszy, wybierz Search. PokaŜe się lista nagrań po czasie I według zdarzeń NOTE: Opcja działa dla urządzeń znajdujących się w tej samej sieci LAN 3.4 Zrzuty ekranowe Wybierz podgląd z którego chciałbyś wykonaćzrzut ekranowy do pliku *.JPG, *.BMP, *.GIF, *.TIF Wciśnij przycisk system wykona zrzut i pokaŝe menu parametrów jego zapisu. Domyślnym katalogiem zrzutów jest C:\ProgramFiles\CMS\Snapshot lub ręcznie wcześniej konfigurowany Drugą metodą wykonania zrzutu ekranowego jest prawe kliknięcia na podglądzie kamerowym I wybranie opcji Screenshot. 15

17 NOTA: Pamiętaj zaznaczyć przynajmniej jeden format zapisu pliku, wybierając więcej moŝesz zrobić ten sam zrzut w kilku formatach jednocześnie 3.5 Nagrywanie lokalne CMS Odtwarzając nagrania bezpośrednio z rejestratora, Na liście urządzeń, w oknie opcji wywoływanym prawym przyciskiem, po uprzednim nakierowaniu na rejestrator kursor myszy, wybierz Record, a następnie Start lub Stop Recording celem rozpoczęcia archiwizacji lokalnej. Domyślnym folderem nagrań jest C:\Program Files\CMS\Record. Kamera która jest rejestrowana wyświetloną ma w rogu kadru literę (R) 16

18 3.6 Zapis lokalny według harmonogramu Wciskając przycisk według harmonogramu. przedstawiony zostanie panel konfiguracji zapisu 17

19 Rozwijając zakreślone na zdjęciu okno, uzyskujesz dostęp do następujących funkcji <OFF>: zapis wyłaczony <Schedule with Event>: Zaspis ciągły, jak teŝ zdarzeń <Schedule Only>: Tylko zapis ciągły <Event Only>: Zapis tylko zdarzeń w wybranym przedziale czasowym Kolejne rozwijane menu pozwala zarządzać komórkami tabeli: 18

20 <Select Cell>: ręczne zaznaczanie komórek <Clear Cell>: ręćzne odznaczanie komórek <Select All Cell>: zaznacz wszytkie <Clear All Cell>:odznacz wszystkie 3.7 E-Map wirtualna mapa monitorowanego systemu Ten tryb pozwala na stworzenie wirtualnej mapy monitorowanego obiektu, stworzenia skrótów do kamer na podłoŝonym projekcie lub rysunku poglądowym systemu. Wcisnij by wejść w trym wirtualnej mapy 19

WWW klient DVR klient Aplikacja CMS

WWW klient DVR klient Aplikacja CMS Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania sieciowego: WWW klient DVR klient Aplikacja CMS dla rejestratorów VODVR 7004B VODVR 7108 / 7116 VODVR 8616 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl : Instrukcja obsługi ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Ogólne informacje... 4 2 Podgląd na Ŝywo LIVE... 6 2.1 Połączenie z rejestratorem... 6 2.2 Podgląd na Ŝywo... 7

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC 1/52 Spis treści I. PRZEDMOWA... 4 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 A. WYMAGANIA MINIMALNE... 4 B. SUGEROWANY SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna:... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 Panel tylny rejestratora... 7 4 Pilot IR rejestratora... 8 5 Panel przedni rejestratora...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy wideo Tripleks MPEG-4 Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; www.volta.com.pl 1 OstrzeŜenie: UśYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UMS Multi Klient (Centralny System Monitoringu ) Wersja: 1.0 Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. SPIS TREŚCI UMS MULTI KLIENT (MONITORING

Bardziej szczegółowo

NVR / DVR / Hybrid NDVR

NVR / DVR / Hybrid NDVR NVR / DVR / Hybrid NDVR Instrukcja instalacji i obsługi Ver. 99.330. A319.001 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INSTALACJA... 7 Instalacja Serwera (Server Application)... 8 Instalacja klienta (Client Application)...

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE FUNKCJE

CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE FUNKCJE Urządzenia serii DVR należą do grupy urządzeń monitorujących i są przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa. Rejesetratory cyfrowe serii PDR są znakomitymi systemami wykorzystywanymi do monitoringu. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi rejestratora

Instrukcja szybkiej obsługi rejestratora Instrukcja szybkiej obsługi rejestratora mini NVR Opis produktu Mini NVR został specjalnie zaprojektowany dla systemu monitoringu w sieci. Posiada wbudowany system operacyjny Linux, który sprawia, że obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Główny Ekran 1-1. Opis ekranu głównego A ~ L Funkcje klawiszy 1-2. Sterowanie Pan/Tilt M Pan/Tilt (1) Presety (2) Grupy (3) Menu Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY HIKVISION DS-7304HI-S DS-7308HI-S DS-7316HI-S DS-8108HDI-S DS-8116HDI-S DS-8108HFI-S DS-8116HFI-S Wersja: 1.1 (19 II 2010) 1 Hikvision Network Digital Video Recorder

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Instrukcja Obsługi DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.1 tel. 22 572 90 20, fax. 22

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600 Instrukcja użytkownikau Data tłumaczenia 07.01.2006 wersja 1.1 Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR Instrukcja obsługi Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie...1 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Specyfikacja... 2 1.3 Przedni panel... 3 1.4 Tylni

Bardziej szczegółowo

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się uważnie z Instrukcją Użytkownika i zachować

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Jednostka sterująca - właściwości : - cztery kanały wejściowe BNC - jeden kanał wyjściowy BNC - tryb video NTSC/PAL - detekcja ruchu

Bardziej szczegółowo