Wyniki z oceny wniosków o przyznawanie mikrograntów w roku 2013 nabór 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki z oceny wniosków o przyznawanie mikrograntów w roku 2013 nabór 1"

Transkrypt

1 Wyniki z oceny wniosków o przyznawanie mikrograntów w roku 2013 nabór 1 dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy prowadzących prace dyplomowe na kierunkach informatyka oraz mechatronika Łączna liczba wnioskodawców: 9 Okres, w jakim odbywała się ocena merytoryczna: r. Miejsce przeprowadzenia oceny merytorycznej: Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW, ul. Kopernika 1; pokój 104; Bydgoszcz L.p. Nr wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy Temat pracy dyplomowej 1 5/2013 Krzysztof Tyszczuk Mechatroniczny moduł cateringowy jednostkowego plastrowania produktów spożywczych kostkowych 2 1/2013 Izabela Rojek Aplikacja na telefon służąca do przeglądania wybranych funkcji programu JWS firmy InfoFast 3 3/2013 Grzegorz Śmigielski Bezprzewodowy system sterowania obiektem przemysłowym 4 2/2013 Grzegorz Śmigielski Mikroprocesorowy regulator prędkości i położenia silnika prądu stałego 5 4/2013 Krzysztof Tyszczuk Mechatroniczny moduł cateringowy do mas półpłynnych 6 7/2013 Maciej Piechowiak Kształtowanie polityk routingu w protokole BGP 7 8/2013 Maciej Piechowiak Technologie IP Multicast w sieciach operatorskich 8 9/2013 Maciej Piechowiak Zarządzanie ruchem w sieci MPLS 9 6/2013 Tomasz Bednarek Zarządzanie podstawowymi funkcjami inteligentnego domu Skład Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów na kooperacyjne prace dyplomowe oraz wnioski patentowe i wzory użytkowe: 1. dr inż. Mariusz Kaczmarek, prof. UKW 2. dr inż. Mieczysław Cieszko, prof. UKW 3. dr inż. Izabela Rojek 4. dr inż. Marek Macko

2 Opis wniosku 1/2013 dr inż. Izabela Rojek Aplikacja na telefon służąca do przeglądania wybranych funkcji programowania JWS firmy InfoFast Przedsiębiorstwo Informatyczne InfoFast Celem pracy jest utworzenie aplikacji na telefon do obsługi wybranych funkcji programu JWS firmy InfoFast. Aplikacja zostanie utworzona w języku C#. Będzie działać na zdalnej bazie danych. Do obsługi aplikacji zostaną wyróżnione 2 grupy użytkowników z różnymi uprawnieniami Korzyści wynikające z realizacji tego projektu dla firmy InfoFast to przede wszystkim otrzymanie gotowego rozwiązania jakim jest aplikacja na telefon do obsługi wybranych funkcji programu JWS. Aplikacja zostanie utworzona w języku C#. Będzie działać na zdalnej bazie danych. Do obsługi aplikacji zostaną wyróżnione 2 grupy użytkowników z różnymi uprawnieniami. Do tej pory program JWS nie posiadał takiego rozwiązania. Rozwój różnego typu oprogramowania wskazuje, że obsługa oprogramowania przez telefon staje się już teraźniejszością. Dlatego wiodący twórcy oprogramowania podążają w takim kierunku.

3 Opis wniosku 2/2013 dr Grzegorz Śmigielski Mikroprocesorowy regulator prędkości i położenia silnika prądu stałego Zakład Układów Sterowania Maszyn i Urządzeń Technologicznych MAKOMP Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie mikroprocesorowego regulatora prędkości i położenia silnika prądu stałego. Regulator powinien komunikować się z komputerem umożliwiając zadawanie prędkości i położenia dla silnika DC a także przesyłanie informacji zwrotnych o stanie napędu. W ramach pracy zostanie napisane oprogramowanie na mikrokontroler umożliwiające pomiar prędkości i położenia na podstawie enkodera inkrementalnego. Powinno być również możliwe zadawanie z komputera prędkości i kierunku obrotów, pozycji silnika oraz stanu wyjść cyfrowych Korzyści wynikające z opracowania dyplomanta pozwolą przede wszystkim zaoszczędzić czas na wykonanie projektu oraz przetestowanie działania prototypowego układu regulatora. Opracowywany regulator powinien być alternatywą dla drogich kart sterujących przeznaczonych do podłączenia poprzez magistralę PCI lub specjalizowanych kontrolerów ruchu. Regulator może znaleźć zastosowanie do budowy maszyn mających mniejsze wymagania w zakresie dynamiki ruchu i potrzebnych mocy - nie wymagających skomplikowanych serwonapędów AC. Do tej pory firma Makomp działała głównie w obszarze napędów AC, które są rozwiązaniami precyzyjnymi i zapewniającymi przede wszystkim bardzo wysoką dynamikę ale też bardzo kosztownymi. Prototyp regulatora dla silnika DC rozwinięty do wersji komercyjnej pozwoli na wkroczenie na rynek z tańszą ofertą dla mniej wymagających klientów - podniesie to konkurencyjność firmy..

4 Opis wniosku 3/2013 dr Grzegorz Śmigielski Bezprzewodowy system sterowania obiektem przemysłowym Zakład Układów Sterowania Maszyn i Urządzeń Technologicznych MAKOMP Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie oraz uruchomienie systemu do bezprzewodowego sterowania obiektem. System ma umożliwiać przesyłanie danych sterujących oraz odczytywanie wejść cyfrowych i analogowych urządzenia w sposób bezprzewodowy - za pomocą modemów GSM/GPRS. Celem pracy jest opracowanie dedykowanego protokołu zgodnie z wymaganiami firmy w ten sposób aby uzyskać bezpieczną transmisję danych sterujących (oraz informacji zwrotnych) za pomocą GSM. Dane do sterownika będą wysyłane za pomocą zwykłego telefonu komórkowego lub innego urządzenia wyposażonego w modem GSM (np. laptopa). Korzyści wynikające z opracowania dyplomanta pozwolą przede wszystkim zaoszczędzić czas na wykonanie projektu oraz przetestowanie działania prototypowego systemu w warunkach przemysłowych. Praca dyplomanta będzie miała za zadanie znacząco skrócić drogę od pomysłu do uruchomienia systemu. Wykonanie prototypu urządzenia komunikującego się poprzez sieć GSM/GPRS umożliwi dalsze prace zmierzające ku zastosowaniu go w przemyśle. Wprowadzenie nowych rozwiązań przez firmę, w do tej pory niewykorzystanym obszarze bezprzewodowego sterowania urządzeniami technologicznymi (np. zdalne załączanie pomp w przepompowni ścieków) jak również monitoringu urządzeń na znaczne odległości (np. w przemyśle chemicznym) pozwoli na wkroczenie na rynek z nowymi ofertami i zdobycie nowych klientów, co jest zgodne z obecną polityką firmy.

5 Opis wniosku 4/2013 dr Krzysztof Tyszczuk Mechatroniczny moduł cateringowy do mas półpłynnych Przedsiębiorstwo ADP Marek Jankowski Do zadań głównych studenta w ramach podjętej współpracy z przemysłem należy przede wszystkim szczegółowe rozpoznanie potrzeby oraz podanie przynajmniej kilku alternatywnych rozwiązań technicznych. Z uwagi na przyszłe podjęcie produkcji niezbędna jest wieloaspektowa analiza, bazująca na holistycznym podejściu w budowaniu systemów. Konieczne jest rozpoznanie przez dyplomanta: m.in. czystości patentowej, norm i przepisów dotyczących środków spożywczych i urządzeń dedykowanych tym środkom, wymagań sensorycznych, sterowniczych i informatycznych dla takich urządzeń oraz ścisła współpraca z Zespołem uczestniczącym w tworzeniu modułów. Niewątpliwa korzyść dla przedsiębiorstwa to wszechstronnie przebadany nowy produkt rynkowy, z szerokimi możliwościami adaptacji i modernizacji. Opcjonalna budowa modułowa pozwoli na specjalny sposób identyfikacji marki produktu. Możliwości, jakie tworzą się przy współpracy przemysłu i studentów realizujących prace dyplomowe, to zwłaszcza intensyfikacja pomysłów innowacyjnych. Studenci kierunku mechatronika posiadają szerokie rozeznanie wielu zagadnień technicznych i użytkowych, często inspiracją dla ich pomysłów są zjawiska oraz obrazy s-f. Pierwszym etapem zapewne będzie mnogość pomysłów na rozwiązanie postawionego przed studentem problemu/zadania. Odpowiednie działania pozwolą na wybór najlepszego rozwiązania, co za tym idzie najbardziej korzystnego biznesowo dla przedsiębiorstwa. Firma ADP oraz ZMD oprócz pomocy merytorycznej udzieli również wsparcia finansowego przy realizacji pracy dyplomowej, jednakże posiada również nastawienie na osiągnięcie określonych zysków.

6 Opis wniosku 5/2013 dr Krzysztof Tyszczuk Mechatroniczny moduł cateringowy jednostkowego plastrowania produktów spożywczych kostkowanych (sera i/lub szynki konserwowej) Przedsiębiorstwo ADP Marek Jankowski Do zadań głównych studenta w ramach podjętej współpracy z przemysłem należy przede wszystkim szczegółowe rozpoznanie potrzeby oraz podanie przynajmniej kilku alternatywnych rozwiązań technicznych. Z uwagi na przyszłe podjęcie produkcji niezbędna jest wieloaspektowa analiza, bazująca na holistycznym podejściu w budowaniu systemów. Konieczne jest rozpoznanie przez dyplomanta: m.in. czystości patentowej, norm i przepisów dotyczących środków spożywczych i urządzeń dedykowanych tym środkom, wymagań sensorycznych, sterowniczych i informatycznych dla takich urządzeń. Niewątpliwa korzyść dla przedsiębiorstwa to wszechstronnie przebadany nowy produkt rynkowy, z szerokimi możliwościami adaptacji i modernizacji. Opcjonalna budowa modułowa pozwoli na specjalny sposób identyfikacji marki produktu. Możliwości, jakie tworzą się przy współpracy przemysłu i studentów realizujących prace dyplomowe, to zwłaszcza intensyfikacja pomysłów innowacyjnych. Studenci kierunku mechatronika posiadają szerokie rozeznanie wielu zagadnień technicznych i użytkowych, często inspiracją dla ich pomysłów są zjawiska oraz obrazy s-f. Pierwszym etapem zapewne będzie mnogość pomysłów na rozwiązanie postawionego przed studentem problemu/zadania. Odpowiednie działania pozwolą na wybór najlepszego rozwiązania, co za tym idzie najbardziej korzystnego biznesowo dla przedsiębiorstwa. Firma ADP oraz ZMD oprócz pomocy merytorycznej udzieli również wsparcia finansowego przy realizacji pracy dyplomowej, jednakże posiada również nastawienie na osiągnięcie określonych zysków.

7 Opis wniosku 6/2013 dr Tomasz Bednarek Zarządzanie podstawowymi funkcjami inteligentnego domu Przedsiębiorstwo ADP Marek Jankowski????? Celem pracy jest stworzenie systemu zarządzającego podstawowymi funkcjami inteligentnego domu. Jako inteligentny dom rozumiane jest centralne sterowanie wszystkimi możliwymi urządzeniami w domu: sygnalizacją przeciwwłamaniową, sygnalizacją o zagrożeniach (np. czujniki dymu, czadu), nawadnianie ogrodu, otwieranie oraz blokowanie bram, drzwi wejściowych, sterowanie oświetleniem, roletami, domofonem, ogrzewaniem, klimatyzacją, telewizją przemysłową, kontrolą dostępu itd. Dodatkową możliwe będzie monitorowanie aktualnego stanu urządzeń. Dodatkowym efektem wdrożenia systemu może być polepszenie zarządzania energią (ciepło, elektryczność) gospodarstwa domowego. Wykorzystanie sieci komputerowej w zarządzaniu inteligentnym domem nie jest nowy pomysłem. Autorem proponowanej koncepcji jest Arkadiusz Kula. Wykorzystaniem projektowanego systemu zainteresowana jest firma (nazwa) specjalizująca się w budowie instalacji sterujących oraz alarmowych. Wdrożenie opracowanego systemu będzie znaczącym rozszerzeniem działalności firmy (nazwa). Będzie się to łączyło ze stworzeniem nowych miejsc pracy (3 do 5) oraz zwiększeniem konkurencyjności lokalnych, bydgoskich firm na arenie krajowej. W tym miejscu należy zauważyć, że praktycznie cały krajowy rynek systemów alarmowych i sterowania domem należy do kilku dużych firm: Satel, Datom czy Ropam.

8 Opis wniosku 7/2013 dr Maciej Piechowiak Kształtowanie polityki routingu w protokole BGP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET D. Kaczmarek A. Spychalski s.j. Praca dyplomowa poświęcona jest zagadnieniom optymalizacji ruchu między systemami autonomicznymi z wykorzystaniem protokołu routingu BGP (ang. Border Gateway Protocol). Protokół BGP jest kluczowym elementem sieci Internet, gdyż umożliwia wzajemne informowanie urządzeń o osiągalności systemów autonomicznych, w której dane sieci (prefiksy) istnieją. Wydawać by się mogło, że wykorzystanie protokołu BGP ogranicza się raczej do sieci dostawców Internetu (ang. ISP, Internet Service Provider). Okazuje się, że zastosowanie tego protokołu w małych i średnich przedsiębiorstwach jest już możliwe (a nawet pożądane), gdy firma korzysta z dwóch niezależnych operatorów ISP. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniony jest nieprzerwany dostęp do sieci nawet w przypadku awarii łącza jednego z operatorów Niekwestionowane korzyści dla przedsiębiorstwa to uzyskanie scenariuszy dotyczących wdrożenia protokołu routingu BGP w sieci korporacyjnej lub sieciach klientów. Przedsiębiorstwo uzyska gotowe rozwiązania dotyczące wdrożenia, konfiguracji i kształtowania polityk routingu w protokole BGP. Praca inżynierska zawierać będzie również materiały szkoleniowe i praktyczne wskazówki przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstwa, którzy będą się zajmować konfiguracją i wdrożeniem protokołu BGP.

9 Opis wniosku 8/2013 dr Maciej Piechowiak Technologia IP Multicast w sieciach operatorskich Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET D. Kaczmarek A. Spychalski s.j. Praca dyplomowa poświęcona jest całkowicie transmisji rozgałęźnej (ang. multicast), sposobom konfiguracji protokołów routingu multicast oraz realizacji transmisji strumieniowej audio/wideo w sieciach IP. Zagadnienia transmisji multicast są szczególnie istotne, zwłaszcza dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących dostęp do Internetu, o czym świadczy duża liczba artykułów, które w ostatnich latach pojawiły się na łamach prasy fachowej (np. Przegląd Telekomunikacyjny, Networld). Transmisja multicast jest pośrednią formą komunikacji między powszechnie znaną techniką unicast charakteryzującą połączenie między dwoma punktami (jeden-do-jeden), a techniką rozsiewczą broadcast (polegającą na wysyłaniu pakietów do wszystkich hostów w danej sieci). Pozwala ona dostarczać dane tylko do wybranej grupy odbiorców, którzy identyfikowani są za pomocą adresu grupowego. Chęć realizacji wysokoprzepływnej transmisji strumieni audio i wideo oraz efektywnego wykorzystania pasma zgłaszają zarówno administratorzy niedużych sieci firmowych, jak i operatorzy telekomunikacyjni. Zagadnienia poruszone w pracy wychodzą na przeciw potrzebom administratorów sieci. Praca inżynierska zawierać będzie również materiały szkoleniowe i praktyczne wskazówki przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstwa, którzy będą się zajmować konfiguracją i wdrożeniem mechanizmów multicast).

10 Opis wniosku 9/2013 dr Maciej Piechowiak Zarządzanie ruchem w sieciach MPLS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET D. Kaczmarek A. Spychalski s.j. Praca dyplomowa poświęcona zostanie zastosowaniom techniki MPLS. Technika MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching) implementowana jest w routerach, w których trasowanie pakietów zostało zastąpione przez tzw. przełączanie etykiet, które w praktyce jest szybsze od analizy długich adresów sieciowych i długiego czasu przeszukiwania tablic routingu. Praktyczne zastosowania MPLS dotyczą głównie protokołu IP. Technika MPLS korzysta z zalet warstwy łącza danych modelu OSI (wydajność i szybkość przełączania) oraz warstwy sieciowej hierarchizacji i skalowalności. Łącząc je, poprawia działanie usług dostarczanych w sieciach IP (między innymi umożliwia rezerwacje pasma dla przepływu ruchu, zapewnia zastosowanie mechanizmu QoS (ang. Quality of Service) i realizację połączeń VPN (ang. Virtual Private Network). MPLS buduje tzw. sieć nakładkową w oparciu o połączenia logiczne LSP (ang. Label Switched Path). Przedsiębiorstwo uzyska gotowe rozwiązania dotyczące wdrożenia, konfiguracji i kształtowania ruchu w sieci operatora. Praca inżynierska zawierać będzie również materiały szkoleniowe i praktyczne wskazówki przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstwa, którzy będą się zajmować konfiguracją i wdrożeniem przełączania MPLS. Prowadzenie badań dla technologii IP, niezbędnej do budowy cyfrowej gospodarki bazującej na superszybkim Internecie w ramach współpracy z firmą Dacomet, pozwala na wdrożenie w sieci operatorskiej technologii MPLS.

Wyniki z oceny wniosków o przyznawanie mikrograntów w roku 2013 nabór 2

Wyniki z oceny wniosków o przyznawanie mikrograntów w roku 2013 nabór 2 Wyniki z oceny wniosków o przyznawanie mikrograntów w roku 2013 nabór 2 dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW)

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów na kooperacyjne prace dyplomowe oraz wnioski patentowe i wzory użytkowe:

Skład Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów na kooperacyjne prace dyplomowe oraz wnioski patentowe i wzory użytkowe: Wyniki z oceny wniosków o przyznawanie mikrograntów w roku 2012 dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 KOSZALIN 2015 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Mirosław

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

ASTOR z i i l ki przemysł

ASTOR z i i l ki przemysł ASTOR z i i l ki przemysł strona 8 Produkty firmy KEB w ofercie ASTOR strony 7, 10 Wonderware Historian w monitoringu maszyn strona 22 Dobrze napisany program charakteryzuje się cymi komentarzami utworzonymi

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji Internetu rzeczy

Opis koncepcji Internetu rzeczy Spis treści Opis koncepcji Internetu rzeczy... 5 Obecny stan i przyszłe kierunki rozwoju... 9 Obszary zastosowań... 9 Technologie powiązane z IoT... 14 Infrastruktura... 16 Główne kierunki rozwoju... 19

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONCEPCJA UTWORZENIA CENTRUM INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO A. Koncepcja organizacji i informatyzacji centralnego ośrodka zarządzającego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku

Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku Marek Horyński Wstęp Po ponad 130 latach od wynalezienia telefonu nie wyobrażamy sobie życia bez tego urządzenia. Znaczną

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2013 13 grudnia 2013 Poznań

Bardziej szczegółowo