Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. II"

Transkrypt

1 Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. II

2 Plan wykładu Łączenie przepływów Powtarzanie czynności Zdarzenia pośrednie Podprocesy 2

3 Literatura* witryna organizacji odpowiedzialnej m.in. za aktualną wersję BPMN Bruce Silver: BPMN Method and Style Thomas Allwayer: BPMN 2.0 Stephen A. White, Derek Miers: BPMN Modeling and Reference Guide Szymon Drejewicz: Zrozumieć BPMN *w prezentacji wykorzystano przykłady z wyżej wymienionych pozycji 3

4 Łączenie przepływów Powtarzanie czynności Zdarzenia pośrednie Podprocesy 4

5 Koncepcja żetonu tokena Żeton jest abstrakcyjną elementem służącym do opisania zachowania procesu Żeton krąży zgodnie z przepływem sekwencji w procesie i przechodzi przez elementy modelu Początek procesu biznesowego generuje żeton, koniec procesu oznacza jego usunięcie Żetony mogą być kreowane, usuwane, rozszczepiane oraz scalane 5

6 Bramki łączące (1) Każdy żeton docierający do bramki XOR jest natychmiastowo i bezwarunkowo przekazywany dalej. Jeśli zdarzy się, że do bramki dotrze dwa lub więcej żetonów, wówczas wszystkie są przekazywane dalej, powodując często wielokrotne uruchomienie czynności występujących po bramce Bramka równoległa oczekuje aż dotrą do niej żetony z wszystkich dochodzących gałęzi. Po dotarciu wszystkich żetonów są one łączone w jeden i ten żeton jest przekazywany dalej 6

7 Bramki łączące (2) Bramka OR po dotarciu pierwszego żetonu sprawdza, czy w dochodzących gałęziach są jakieś inne żetony. Jeśli są, wówczas czeka na kolejny żeton i po jego nadejściu sprawdza ponownie. Jeśli żetonów w dochodzących gałęziach już nie ma, wówczas wszystkie żetony które dotarły są łączone w jeden i ten nowy żeton jest przekazywany dalej Bramka złożona po dotarciu żetonu sprawdza warunek. Jeśli warunek nie jest spełniony, nic się nie dzieje. Jeśli warunek okaże się prawdziwy, wówczas żeton jest natychmiast przekazywany dalej, a bramka czeka nadal. Od tego momentu wszystkie żetony, które dotrą do bramki są usuwane. 7

8 Łączenie przepływów alternatywnych (1) Klasyczne połączenie przebiegów alternatywnych przy pomocy bramki XOR (zalecane) Połączenie przebiegów alternatywnych przy pomocy bramki równoległej spowoduje zatrzymanie procesu 8

9 Łączenie przepływów alternatywnych (2) Połączenie przebiegów alternatywnych jest możliwe przy pomocy bramki OR (niezalecane ) Połączenie przebiegów alternatywnych jest również możliwe przy pomocy bramki złożonej po odpowiednim sformułowaniu warunku (niezalecane ) 9

10 Łączenie przepływów równoległych bramka równoległa Rozwidlenie na dwa równoległe przepływy Oczekiwanie aż obydwa zadania zostaną ukończone Zadanie wykona się jeden raz po ukończeniu wszystkich poprzednich zadań 10

11 Łączenie przepływów równoległych bramka OR Rozwidlenie na dwa równoległe przepływy Oczekiwanie aż wszystkie rozpoczęte zadania zostaną ukończone (w tym przypadku bramka OR zachowa się identycznie jak bramka równoległa) Zadanie wykona się jeden raz po ukończeniu wszystkich poprzednich zadań 11

12 Łączenie przepływów równoległych bramka XOR Rozwidlenie na dwa równoległe przepływy Po zakończeniu każdego z zadań wyszukiwania natychmiast uruchomione zostanie zadanie weryfikacji Zadanie weryfikacji wykona się dwa razy: po zakończeniu zadania wyszukiwania w Internecie oraz po zakończeniu zadania wyszukiwania w bibliotece 12

13 Łączenie przepływów równoległych bramka Złożona Rozwidlenie na dwa równoległe przepływy Bramka będzie oczekiwać na zakończenie jednego z zadań wyszukiwania. Po zakończeniu jednego z tych zadań natychmiast uruchomione zostanie zadanie weryfikacji. Zakończenie drugiego z zadań wyszukiwania pozostanie bez wpływu na zachowanie procesu. Zadanie wykona się jeden raz po ukończeniu pierwszego z zadań wyszukiwania 13

14 Łączenie przepływów Powtarzanie czynności Zdarzenia pośrednie Podprocesy 14

15 Powtarzanie czynności (1) Powtarzanie czynności (pętle) można zrealizować w oparciu o bramki XOR i odpowiednie warunki Warunek prawdziwy oznacza powtarzanie czynności Warunek fałszywy oznacza zaprzestanie powtarzania i przejście dalej Warunek może być sprawdzany na początku lub na końcu 15

16 Powtarzanie czynności (2) Zadania oraz podprocesy mogą być powtarzane Liczba powtórzeń nie jest z góry ustalona Do-While warunek pętli sprawdzany jest po wykonaniu czynności; pętla przestaje się wykonywać, gdy warunek stanie się fałszywy While-Do warunek pętli jest sprawdzany przed wykonaniem czynności; pętla przestaje się wykonywać, gdy warunek stanie się fałszywy Istnieje możliwość zdefiniowania maksymalnej liczby iteracji. Przekroczenie tej liczby oznacza zakończenie pętli niezależnie od wartości logicznej warunku pętli 16

17 Czynności wielo-instancyjne Wiele instancji tej samej czynności jest uruchamiane sekwencyjnie lub równolegle Czynności wielo-instancyjne operują na kolekcji (liście) danych, np. dla każdej pozycji zamówienia dokonaj sprawdzenia dostępności towaru Liczba instancji czynności wielo-instancyjnej jest stała; ustalana jest przed rozpoczęciem wykonywania Realizacji czynności wielo-instancyjnej odpowiada programistycznej konstrukcji For-Each 17

18 Szeregowe czynności wieloinstancyjne Szeregowa czynność wielo-instancyjna polega na sekwencyjnym uruchamianiu kolejnych instancji czynności Szeregowa czynność wielo-instancyjna może być zastąpiona sekwencją identycznych czynności, pod warunkiem jednak, że liczba instancji czynności jest znana na etapie projektowania Czynności wielo-instancyjna szeregowa vs. pętla (w pętli liczba iteracji nie jest ustalona, w czynności wieloinstancyjnej szeregowej liczba iteracji jest ustalona przed rozpoczęciem) = 18

19 Równoległe czynności wielo-instancyjne Równoległa czynność wielo-instancyjna polega na uruchamianiu jednocześnie wszystkich instancji czynności Równoległa czynność wielo-instancyjna może być zastąpiona bramką równoległą, pod warunkiem jednak, że liczba instancji czynności jest znana w momencie projektowania = 19

20 Pozostałe elementy wieloinstancyjne Pula wieloinstancyjna oznacza, że może istnieć wiele jednostek wykonujących identyczny proces, np. Petent(wielo-instancyjny uczestnik), Urząd (uczestnik jedno-instancyjny) Wielo-instancyjny obiekt danych oznacza kolekcję / listę obiektów tego samego rodzaju, np. Zamówienie jest kolekcją pozycji zamówienia 20

21 Przykład (1) Proces zaopatrywania sieci hurtowni samochodowych w części od różnych producentów Proces składa się z następujących czynności: Zebranie zapotrzebowania na części ze wszystkich oddziałów hurtowni Przekazanie zamówień do poszczególnych producentów Dostawa części do wszystkich oddziałów hurtowni przy wykorzystaniu floty samochodów dostawczych 21

22 Przykład (2) Dopóki nie zostaną zebrane zamówienia ze wszystkich hurtowni Niezależnie dla każdego kierowcy zaopatrzeniowego oddzielnie Kolejno dla każdego producenta części oddzielnie 22

23 Łączenie przepływów Powtarzanie czynności Zdarzenia pośrednie Podprocesy 23

24 Zdarzenia w BPMN

25 Zdarzenia pośrednie Zdarzenie pośrednie oznacza, że coś wydarzyło się po starcie procesu i przed jego zakończeniem Zdarzenia pośrednie mogą być typu wychwytującego (catch) oraz wysyłającego (throw) Zdarzenia pośrednie mają jeden wejściowy oraz jeden wyjściowy przepływ sekwencji 25

26 Wzorzec kamienia milowego Dwa podprocesy rozpoczynają działanie (równolegle) Kiedy koncepcja książki jest gotowa, wysyłany jest sygnał Sygnały pełnią role kamieni milowych informują otoczenie, że pewien etap właśnie się zakończył Oczekuje na sygnał oznaczający, że koncepcja książki jest gotowa. Kiedy sygnał dotrze uruchamiane jest zadanie przygotowania projektu oprawy 26

27 Kamień milowy a dlaczego nie tak? Usunięcie podprocesów wyraźnie upraszcza model (możliwe jest np. użycie przepływów sekwencji) Usuniecie podprocesów nie zawsze jest jednak możliwe, bo podprocesy mogą być używane w innych miejscach lub też do podprocesów mogą być przypięte pewne zdarzenia Zastosowanie sygnałów w tym konkretnym przypadku skutkuje większą złożonością modelu, ale oznacza też słabsze powiązanie pomiędzy niektórymi czynnościami (loosely coupling) 27

28 Zdarzenia pośrednie krawędziowe (1) Zdarzenia krawędziowe są rodzajem zdarzeń pośrednich Nazwę zawdzięczają temu, że są przypięte (do krawędzi) czynności Wszystkie zdarzenia krawędziowe są typu wychwytującego (catch) Po uruchomieniu czynności do której przypięte jest zdarzenie krawędziowe następuje oczekiwanie na to zdarzenie 28

29 Zdarzenia pośrednie krawędziowe (2) Zdarzenia krawędziowe muszą mieć określony typ, tj. nie można użyć zdarzenia nieokreślonego Zdarzenia krawędziowe służą przede wszystkim do obsługi sytuacji wyjątkowych Z czynności posiadającej zdarzenie krawędziowe wychodzą co najmniej dwa przepływy: przepływ normalny oraz przepływ wyjątku 29

30 Zdarzenia krawędziowe przerywające Jeśli do zakończenia czynności nie nadejdzie zdarzenie, wówczas proces kontynuuje działanie po ścieżce normalnej Jeśli przed zakończeniem czynności pojawi się zdarzenie krawędziowe, wówczas przerywana jest czynność oraz następuje przejście do ścieżki wyjątku 30

31 Zdarzenie krawędziowe nieprzerywające Jeśli do zakończenia czynności nie nadejdzie zdarzenie, wówczas proces kontynuuje działanie po ścieżce normalnej Jeśli przed zakończeniem czynności pojawi się zdarzenie, wówczas tworzona jest równoległa ścieżka wyjątku (czynność jest nadal wykonywana) 31

32 Zdarzenia krawędziowe przerywające przykład Jeśli w trakcie przetwarzania zamówienia nie zostanie odebrany komunikat anulowania zamówienia, wówczas proces przejdzie do dostawy zamówienia Jeśli w trakcie przetwarzania zamówienia zostanie odebrany komunikat anulowania zamówienia, wówczas przerwana zostanie czynność przetwarzania zamówienia i proces przejdzie do zdarzenia końcowego 32

33 Zdarzenie krawędziowe nieprzerywające przykład Jeśli w trakcie przetwarzania zamówienia nie zostanie odebrany komunikat aktualizacji zamówienia, wówczas proces przejdzie do dostawy zamówienia Jeśli w trakcie przetwarzania zamówienia zostanie odebrany komunikat aktualizacji zamówienia, wówczas uruchomiona zostanie dodatkowa (równoległa) ścieżka procesu prowadząca do czynności Aktualizuj zamówienie. Czynność Przetwarzaj zamówienie będzie nadal wykonywana, a po jej zakończeniu proces przejdzie do czynności Dostawa zamówienia 33

34 Wiele zdarzeń krawędziowych Do czynność można przypisać wiele zdarzeń krawędziowych Jeśli zdarzenia te są obsługiwane identycznie, wówczas można wykorzystać tzw. wielozdarzenia 34

35 Nasłuchiwanie vs. oczekiwanie Czynność zaczyna być wykonywana, jednocześnie prowadzony jest nasłuch na określone zdarzenie Proces przejdzie dalej po zakończeniu czynności (jedną lub obydwiema ścieżkami) Proces zatrzymuje się i czeka na określone zdarzenie Proces przejdzie dalej tylko wtedy, gdy określone zdarzenie nadejdzie 35

36 Zgłaszanie błędu BPMN umożliwia zgłaszanie błędu przy pomocy zdarzenia końcowego Błąd Zdarzenie końcowe Błąd oznacza sytuację, kiedy dana ścieżka procesu kończy się błędem Zdarzenie błąd może być zgłaszane explicite (w definicji procesu) lub implicite przez systemy informatyczne Rodzaje błędów: Techniczne (np. automat nie może odczytać karty, usługa sieciowa niedostępna) Biznesowe (np. brak środków na koncie, odrzucenie podania) 36

37 Zachowanie procesu po zgłoszeniu błędu Zdarzenie końcowe Błąd powoduje zakończenie wszystkich aktywnych ścieżek bieżącego procesu oraz wszystkich jego podprocesów, nie kończy jednak procesu nadrzędnego Zdarzenie końcowe błąd przekazuje rezultat błędu do procesu nadrzędnego (przekazywanie błędów może odbywać się tylko w ramach tej samej puli) 37

38 Obsługa błędów Możliwości przechwytywania i obsługi błędów: zdarzenie krawędziowe podprocesy zdarzeniowe Przechwytywane są tylko te zgłoszenia błędów, które mają taką samą nawę jak zdarzenie zgłaszające Jeśli zdarzenie przechwytujące nie posiada nazwy, wówczas przechwytywane są wszystkie zgłoszenia błędów Zgłoszenia błędów mogą przemieszczać się tylko w górę w hierarchii procesów 38

39 Mechanizm throw-catch dla błędów Zdarzenie końcowe błąd służy do zgłoszenia błędu Proces znajdzie się na ścieżce normalnej tylko wtedy, gdy w trakcie wykonywania podprocesu nie zostanie zgłoszony żaden błąd Proces znajdzie się na ścieżce wyjątku tylko wtedy, gdy w trakcie wykonywania podprocesu zostanie zgłoszony błąd 39 Każdy błąd zgłoszony w okresie aktywności podprocesu Weryfikacji zdolności kredytowej jest przechwytywany przez zdarzenie krawędziowe

40 Eskalacja Procedurę eskalację można interpretować jako konieczność wykonania pewnych dodatkowych działań, najczęściej bez naruszania bieżącej ścieżki procesu BPMN dopuszcza dwa sposoby na zgłoszenie potrzeby eskalacji: zdarzenie końcowe oraz zdarzenie pośrednie Zgłoszenie eskalacji nie oznacza zakończenia procesu Zdarzenia zgłaszające eskalację przekazują rezultat eskalacji do procesu nadrzędnego (przekazywanie rezultatu eskalacji może odbywać się tylko w ramach tej samej puli) 40

41 Obsługa eskalacji Możliwości przechwytywania i obsługi eskalacji: zdarzenie krawędziowe (przerywające i nieprzerywające) podprocesy zdarzeniowe (przerywające i nieprzerywające) Przechwytywane są tylko te zgłoszenia eskalacji, które mają taką sama nawę jak zdarzenie zgłaszające Jeśli zdarzenie przechwytujące nie posiada nazwy, wówczas przechwytywane są wszystkie zgłoszenia eskalacji Zgłoszenia eskalacji mogą przemieszczać się tylko w górę w hierarchii procesów 41

42 Mechanizm throw-catch dla eskalacji Zdarzenie końcowe eskalacji służy do zgłoszenia potrzeby eskalacji Proces znajdzie się na ścieżce normalnej zawsze po skończeniu wykonywania podprocesu Przyjęcie zamówienia Ścieżka prowadząca do aktualizacji danych zostanie uaktywniona jako równoległa do ścieżki normalnej wówczas, gdy odebrane zostanie zgłoszenie eskalacji Każde zgłoszenie eskalacji w okresie aktywności podprocesu Przyjęcie zamówienia jest przechwytywane przez zdarzenie krawędziowe 42

43 Eskalacja vs. Błąd Eskalacja Eskalacja służy do wykonania pewnych dodatkowych działań, najczęściej bez naruszania bieżącej ścieżki procesu Błąd Błędy służą do poinformowania, że proces nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami Zgłoszenie eskalacji nie kończy bieżącego procesu Istnieją dwa zdarzenia zgłaszające potrzebę eskalacji: zdarzenia pośrednie i końcowe Procedura obsługi eskalacji może być wykonywana równolegle do czynności w której nastąpiło zgłoszenie Zgłoszenie błędu kończy bieżący proces Istnieje jedno zdarzenie zgłaszające błąd: zdarzenie końcowe Procedura obsługi błędu przerywa wykonywanie czynności, w której nastąpiło zgłoszenie błędu 43

44 Łączenie przepływów Powtarzanie czynności Zdarzenia pośrednie Podprocesy 44

45 Rodzaje czynności Zadanie Czynność atomowa Podproces Czynności nie atomowe Czynność wywołania Reprezentuje wywołanie innej czynności 45

46 Podprocesy Podproces to rodzaj czynności na którą składają się inne czynności, bramki, zdarzenia oraz przepływy Podproces określa zakres / zasięg widoczności atrybutów, transakcji, obsługi wyjątków kompensacji Istnieją 4 rodzaje podprocesów: 46

47 Podproces osadzony Podproces osadzony to rodzaj czynności, która została rozłożona na mniejsze czynności, bramki, zdarzenia i przepływy Podprocesy osadzony funkcjonuje tylko w kontekście procesu nadrzędnego Jeśli podproces posiada zdarzenia początkowe, to musi to być zdarzenie niekreślonego typu Podproces osadzony jest uruchamiany poprzez przepływ sekwencji Podproces osadzony posiada bezpośredni dostęp do danych procesu nadrzędnego (bo jest częścią procesu nadrzędnego) 47

48 Podprocesy zwinięte i rozwinięte Podproces osadzony w formie zwiniętej Podproces osadzony w formie rozwiniętej 48

49 Podprocesy Ad-Hoc Grupa czynności realizowanych bez narzuconej kolejności Czynności mogą być wykonywane Sekwencyjnie w danym momencie może być wykonywana tylko jedna czynność (ordering=parallel) Równolegle w danym momencie może być wykonywane kilka czynności (ordering=sequential) Każda czynność może być wykonywana wielokrotnie 49

50 Rozpoczynanie i kończenie podprocesu Ad-Hoc O sposobie rozpoczęcia procesu decydują wykonawcy poszczególnych zadań Do zakończenia procesu Ad-Hoc nie jest wymagane zakończenie wszystkich czynności Zakończenie procesu jest uzależnione od pewnych warunków (CompletionCondition) Parametr cancelremaininginstances określa, co należy zrobić z instancjami zadań po spełnieniu warunku zakończenia (wartość true w trybie parallel anuluje wszystkie czynności w trakcie wykonywania ) 50

51 Przykład podprocesu Ad- Hoc 51

52 Szczególne przypadki podprocesu Ad-hoc W podprocesie Ad-Hoc mogą pojawić się czynności połączone w sekwencję. W takim przypadku czynności te muszą być wykonane sekwencyjne Może się zdarzyć sytuacja, że nie jest możliwe zdefiniowanie kolejności wykonania czynności, ale jest możliwość zdefiniowania przepływu obiektów/dokumentów. Wówczas na diagramie należy ten przepływ dokumentów zaznaczyć 52

53 Podprocesy zdarzeniowe Podproces zdarzeniowy może być utworzony wewnątrz podprocesu Jego zadanie polega na nasłuchiwaniu określonych zdarzeń Nasłuchiwanie rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia podprocesu i kończy się w chwili jego zakończenia Jest rodzajem wbudowanej (inline) procedury obsługi zdarzeń Wykonuje się w kontekście podprocesu w ramach którego jest zdefiniowany Jest uruchamiany zdarzeniem a nie przepływem sekwencji Może być uruchomiony wielokrotnie, może też w ogóle nie zostać uruchomiony 53

54 Przerywający podproces zdarzeniowy Przejście do przygotowywania listy kandydatów nastąpi, gdy do 7 dni uda się znaleźć kandydata wewnątrz firmy. Jeśli się nie uda, wówczas zakończy się dopiero po ukończeniu poszukiwań przez agencję (podproces zdarzeniowy) Po rozpoczęciu podprocesu Poszukiwanie kandydata do pracy uruchamiane jest poszukiwanie kandydata wewnątrz firmy oraz mierzony jest czas 54 Jeśli po upływie 7 dni poszukiwanie wewnętrzne nie zostało zakończone, wówczas jest przerywane i rozpoczyna się poszukiwania przez agencję (podproces zdarzeniowy )

55 Nieprzerywający podproces zdarzeniowy Przejście do dostawy zamówienia nastąpi wtedy, gdy zakończy się kompletowanie zamówienia i podproces zdarzeniowy aktualizacji zamówienia, (jeśli został uruchomiony), Jeśli podproces zdarzeniowy nie został uruchomiony, wówczas przejście do dostawy zamówienia nastąpi zaraz po zakończeniu kompletowania Po rozpoczęciu podprocesu przetwarzania zamówienie podproces zdarzeniowy rozpoczyna nasłuch. Interesuje go zdarzenie Aktualizuj zamówienie, które może przysłać np. klient 55 W chwili gdy zdarzenie Aktualizuj zamówienie nadejdzie rozpoczyna się podproces zdarzeniowy aktualizacji zamówienia. Podproces Przetwarzaj zamówienie nadal jest jednak wykonywany

56 Podproces Zdarzeniowy vs. Podproces osadzony Podproces zdarzeniowy Podproces osadzony Jest wykonywany poza normalnym przepływem Jest wykonywany w ramach normalnego przepływu Rozpoczyna się zdarzeniem początkowym konkretnego typu Rozpoczyna się zdarzeniem początkowym bez ustalonego typu Nie może posiadać wejściowych i wyjściowych przepływów sekwencji Posiada wejściowe i wyjściowe przepływy sekwencji 56

57 Podproces zdarzeniowy vs. Zdarzenia krawędziowe Podproces zdarzeniowy Może być zdefiniowany tylko wewnątrz podprocesu Jest traktowany jako wbudowana (inline) procedura obsługi zdarzenia Zdarzenia krawędziowe Może być zdefiniowane dla podprocesu i zadań Jest traktowany jako zewnętrzna procedura obsługi zdarzenia Ma dostęp do danych podprocesu wewnątrz którego jest zdefiniowany Po zakończenie działania proces kontynuuje ścieżkę normalną Wszelkie dane wymagane przez obsługę zdarzenia muszą być przekazywane Po zakończeniu działania proces może kontynuować ścieżkę normalną albo ścieżkę wyjątku albo też obydwie te ścieżki 57

58 Procesy i zadania globalne W BPMN można definiować procesy i zadania, które mogą być wielokrotnie używane Procesy wielokrotnie używane noszą nazwę procesów globalnych Zadanie wielokrotnie używane noszą nazwę zadań globalnych Dopuszcza się 4 rodzaje zadań globalnych: manualne, użytkownika, skryptowe, reguły biznesowej 58

59 Czynność wywołania Do wywoływania procesów i zadań globalnych służą tzw. czynności wywołania Wywoływany proces nie posiada dostępu do danych procesu wywołującego Czynność wywołania musi zadbać by do wywołanego procesu trafiły wszystkie niezbędne dane Czynność wywołania musi też odebrać wyniki z procesu wywoływanego 59

60 Transakcje w systemach IT Transakcja zbiór operacji, które stanowią pewna całość i powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich ACID własności transakcji gwarantujące poprawne jej przetwarzanie Atomicity wszystko albo nic Consistence po wykonaniu transakcji system będzie spójny Isolated transakcje nie wpływają na siebie Durable operacje wykonane w trakcie transakcji są trwałe Przykład transakcji: Przelew bankowy 60

61 Transakcje w procesach biznesowych W procesach biznesowych zwykle trudno spełnić wymagania ACID (problemem jest izolacja transakcji) Czynności mogą trwać zbyt długo, by możliwe i sensowne było blokowanie zasobów realizujących czynności, np. zakup towaru w sklepie internetowym przy pomocy karty, gdzie po zakupie okazuje się, że producent towaru nie może go dostarczyć do sklepu 61

62 Podproces transakcji Transakcja w procesach biznesowych jest rodzajem umowy pomiędzy dwoma lub więcej uczestnikami Aby transakcja zakończyła się sukcesem wszystkie strony umowy muszą zrealizować swoje czynności i zgodzić się na zakończenie transakcji Jeśli jedna ze stron wycofa się z umowy lub pojawi się nieoczekiwany błąd, wówczas transakcja jest anulowana i wszystkie strony podejmują działania zmierzające do cofnięcia / kompensacji wszystkich ukończonych czynności Przebieg transakcji jest kontrolowany przez tzw. protokół transakcyjny (np. WS-Transaction, BTP) 62

63 Zdarzenia występujące w transakcji Odbiera zgłoszenie o kompensacji Zgłoszenie anulowania transakcji Podproces transakcji Odbiera zgłoszenie o błędzie Czynność wykonywana podczas obsługi kompensacji Odbiera zgłoszenie o błędzie Odbiera zgłoszenie anulowania 63

64 Anulowanie transakcji zgłoszenie Anulowanie transakcji ma na celu przerwanie czynności wykonywanych w ramach podprocesu transakcyjnego i doprowadzenie do stanu sprzed wykonania tych czynności (kompensacja) Istnieją dwa sposoby anulowania transakcji: wewnątrz podprocesu transakcji istnieje ścieżka która prowadzi do zdarzenia końcowego Anuluj protokół transakcyjny w pewnych sytuacjach sam zgłasza Anuluj Zdarzenie końcowe Anuluj może być użyte tylko wewnątrz podprocesu transakcji 64

65 Anulowanie transakcji obsługa Anulowanie transakcji odbywa się według schematu try-catch Zgłoszenie anulowania transakcji może być odebrane tylko przez zdarzenie krawędziowe anulowania, przypięte do podprocesu transakcyjnego Po zgłoszeniu anulowania podproces transakcyjny jest przerywany Zanim jednak proces podąży ścieżką anulowania zgłaszane jest zdarzenie kompensacji 65

66 Kompensacja zgłaszanie Kompensacja oznacza przywrócenie czynności do stanu sprzed jej wykonania Niektóre czynności takie jak odebranie wiadomości nie mogą być cofnięte, inne takie jak np. zapis w bazie danych mogą być kompensowane W podprocesie transakcji zgłoszenie konieczności kompensacji jest robione automatycznie po zgłoszeniu zdarzenia anulowania Istnieje również możliwość zgłoszenia konieczności kompensacji poprzez zdarzenia kompensacji (pośrednie lub końcowe) 66

67 Kompensacja obsługa Zgłoszenie o konieczności kompensacji może być odebrane przez zdarzenie krawędziowe kompensacji lub przez podproces zdarzeniowy Obsługą kompensacji zajmuje się specjalizowana czynność Protokół transakcyjny pamięta kolejność w jakiej zostały wykonane czynności wewnątrz podprocesu transakcyjnego Po odebraniu zgłoszenia o konieczności kompensacji dla każdej ukończonej czynności w kolejności odwrotnej do ich uruchomienia wykonuje procedurę kompensacji 67

68 Zakończenie transakcji Zakończenie prawidłowe (OK): Wszystkie czynności wewnątrz podprocesu transakcji zakończyły się poprawnie. Następnie pod kontrolą protokołu transakcyjnego wszyscy uczestnicy potwierdzili zamiar zakończenia transakcji (gdyby nie potwierdzili, to wygenerowano by zdarzenie anulowania transakcji) Zakończenie nieprawidłowe (Anulowanie transakcji): Transakcja anulowana przez zdarzenie anulowania z wewnątrz podprocesu transakcji lub przez protokół transakcyjny. Pod kontrolą protokołu transakcyjnego zdarzenie anulowania jest rozsyłane wszystkim uczestnikom. Następnie przerywane są wszystkie czynności i podjęta zostaje próba cofnięcia i kompensacji zakończonych czynności Zakończenie ryzykowne (Wystąpił nieodwracalny błąd): Wystąpił poważny błąd uniemożliwiający cofnięcie/ kompensację transakcji. Pod kontrolą protokołu transakcyjnego błąd jest przekazywany pozostałym uczestnikom. Wszystkie czynności są automatycznie przerywane. 68

69 KONIEC 69

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I 1 Literatura* http://www.omg.org/spec/bpmn/2.0/ witryna organizacji odpowiedzialnej m.in. za aktualną wersję BPMN Bruce Silver: BPMN Method and Style Thomas

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I 1 Plan wykładu Literatura Wprowadzenie Bramki Zdarzenia Czynności Przepływy Pule i tory Obiekty Przykład 2 Literatura* http://www.omg.org/spec/bpmn/2.0/ witryna

Bardziej szczegółowo

koniec punkt zatrzymania przepływów sterowania na diagramie czynności

koniec punkt zatrzymania przepływów sterowania na diagramie czynności Diagramy czynności opisują dynamikę systemu, graficzne przedstawienie uszeregowania działań obrazuje strumień wykonywanych czynności z ich pomocą modeluje się: - scenariusze przypadków użycia, - procesy

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/ Zofia Kruczkiewicz 1 Diagramy czynności 1. Diagramy czyności UML http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/

Bardziej szczegółowo

BPMN- BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION Narzędzie tworzenia metamodeli procesów biznesowych. Diagram moŝe e być zmieniany na kaŝdym etapie Ŝycia procesu: od stworzenia, poprzez rozwój, wykonanie, monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

miejsca przejścia, łuki i żetony

miejsca przejścia, łuki i żetony Sieci Petriego Sieć Petriego Formalny model procesów umożliwiający ich weryfikację Główne konstruktory: miejsca, przejścia, łuki i żetony Opis graficzny i matematyczny Formalna semantyka umożliwia pogłębioną

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

Sieci Petriego. Sieć Petriego

Sieci Petriego. Sieć Petriego Sieci Petriego Sieć Petriego Formalny model procesów umożliwiający ich weryfikację Główne konstruktory: miejsca, przejścia, łuki i żetony Opis graficzny i matematyczny Formalna semantyka umożliwia pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów - AS IS (jak jest)

Mapowanie procesów - AS IS (jak jest) Projektowanie procesów dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Mapowanie procesów - AS IS (jak jest) Źródło: G. Jokiel, AE Wrocław Podejście funkcjonalne i procesowe Proces Proces to uporządkowany w czasie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Zorientowane na Dziedzinę. ang. Domain Driven Design

Projektowanie Zorientowane na Dziedzinę. ang. Domain Driven Design Projektowanie Zorientowane na Dziedzinę ang. Domain Driven Design 2 Projektowanie Stan posiadania Przypadki użycia Model dziedziny Operacje systemowe Kontrakty dla operacji systemowych Problemy do rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW For Loops While Loops v1.0

Robert Barański, AGH, KMIW For Loops While Loops v1.0 PĘTLA CZASOWA (For Loops, While Loops) Powtórzenia w okienku wewnętrznym mają na celu otrzymanie szczególnej wartości logicznej. Wartość ta zależna jest od ciągłego przetwarzania w pętli czasowej. Klikając

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY STEROWANIA INTERAKCJĄ Diagramy sterowania interakcją dokumentują logiczne związki między fragmentami interakcji. Podstawowe kategorie pojęciowe diagramów sterowania interakcją

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

System IVR. Opis elementów systemu

System IVR. Opis elementów systemu System IVR Opis elementów systemu 1. Wstęp Na system IVR (IVR Pack) składają się następujące usługi: IVR Player, IVR Menu, IVR List, IVR Switch. Cennik usług IVR dostępny jest na stronie www.ipfon.pl.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH

MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH 1. Diagram przepływu danych (DFD) 2. Weryfikacja modelu strukturalnego za pomocą DFD Modelowanie SI - GHJ 1 Definicja i struktura DFD Model części organizacji rozważany z punktu

Bardziej szczegółowo

Automatyczne anulowanie zleceń w wyniku odłączenia od CCG

Automatyczne anulowanie zleceń w wyniku odłączenia od CCG Automatyczne anulowanie zleceń w wyniku odłączenia od CCG Specyfikacja techniczna wersja: 1.0 data:2013.08.06 OPIS DOKUMENTU Cel Dokument zawiera techniczny opis automatycznego anulowania zleceń w wyniku

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML Jakub Morkis, Piotr Chmielewski BPMN - Historia Formowanie grumy tworzącej notację Sierpień 2001, 58 członków reprezentujących 35 firm,

Bardziej szczegółowo

Stan/zdarzenie Nexo. Zmienne wirtualne. Zdarzenia wirtualne

Stan/zdarzenie Nexo. Zmienne wirtualne. Zdarzenia wirtualne WARUNKI WARUNKI I I ZDARZENIA ZDARZENIA Określają czy pewna zależność logiczna związana ze stanem systemu jest w danej chwili spełniona lub czy zaszło w systemie określone zdarzenie. STAN SYSTEMU: stan

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Inżynieria oprogramowania Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Punkt widzenia (Point of View) Systemy oprogramowania mają zwykle kilku różnych użytkowników. Wielu

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Testowanie i walidacja oprogramowania

Testowanie i walidacja oprogramowania Testowanie i walidacja oprogramowania Inżynieria oprogramowania, sem.5 cz. 5 Rok akademicki 2010/2011 Dr inż. Wojciech Koziński Przykład Obliczmy sumę: 0+1+2+...+i, i є [0,100] read(i); if((i < 0)(i >

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.3.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Narysować diagram sekwencji pokazujący rejestrację wypożyczenia przez Jana Kowalskiego książki Potop

Narysować diagram sekwencji pokazujący rejestrację wypożyczenia przez Jana Kowalskiego książki Potop Egzamin: 31/01/2009 Godzina: 14:15 16:00 Opracowano na podstawie przykładowych zadań MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW OPRACOWANIE ZADAŃ Zadanie 1 Zamodeluj funkcjonalność systemu bibliotecznego Należy: Utworzyć

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wyjątki PL/SQL Mechanizmy dotyczące błędów Typy wyjątków Obsługa wyjątków PL/SQL Obsługa błędów predefiniowanych, użytkownika

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modelowanie systemów biznesowych Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 stycznia 2010 Spis treści 1 Czym jest system biznesowy? Po co model bizensowy? Czym

Bardziej szczegółowo

LABARATORIUM 9 TESTY JEDNOSTKOWE JUNIT 3.8

LABARATORIUM 9 TESTY JEDNOSTKOWE JUNIT 3.8 Inżynieria Oprogramowania 2013/14 LABARATORIUM 9 TESTY JEDNOSTKOWE JUNIT 3.8 Hierarchia klas: TestCase klasa testująca, będąca klasą bazową dla wszystkich przypadków testowych. Zawiera przypadki testowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

NIFIED M L ODELLING ANGUAGE. Diagramy czynności

NIFIED M L ODELLING ANGUAGE. Diagramy czynności U M L NIFIED ODELLING ANGUAGE Diagramy czynności 1 Czym jest diagram czynności? Jeden z pięciu rodzajów diagramów UML służących do modelowania dynamicznych aspektów systemu. Przedstawia przepływ sterowania

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW State Machine v1.0. Maszyna stanów (State Machine)

Robert Barański, AGH, KMIW State Machine v1.0. Maszyna stanów (State Machine) Maszyna stanów (State Machine) Automaty stanów są jednymi z podstawowych konstrukcji, jakie programiści NI LabVIEW używają do szybkiego pisania aplikacji. Programiści używają NI LabVIEW w aplikacjach,

Bardziej szczegółowo

Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe Wykład 5 część 1

Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe Wykład 5 część 1 Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe Wykład 5 część 1 Zofia Kruczkiewicz Zofia Kruczkiewicz Inżynieria oprogramowania INEK011 1 Diagramy maszyn stanowych, wzorce projektowe 1. Modelowanie zachowania

Bardziej szczegółowo

Zalety projektowania obiektowego

Zalety projektowania obiektowego Zalety projektowania obiektowego Łatwe zarządzanie Możliwość powtórnego użycia klas obiektów projektowanie/programowanie komponentowe W wielu przypadkach występuje stosunkowo proste mapowanie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Wykład VI dr Jan Kazimirski jankazim@mac.edu.pl http://www.mac.edu.pl/jankazim MODELOWANIE SYSTEMÓW UML Literatura Joseph Schmuller UML dla każdego, Helion 2001 Perdita Stevens

Bardziej szczegółowo

Informatyka wprowadzenie do algorytmów (II) dr hab. inż. Mikołaj Morzy

Informatyka wprowadzenie do algorytmów (II) dr hab. inż. Mikołaj Morzy Informatyka wprowadze do algorytmów (II) dr hab. inż. Mikołaj Morzy plan wykładu cechy algorytmów sposoby zapisu algorytmów klasyfikacja algorytmów przykłady algorytmów sumowa przeszukiwa ciągu liczb sortowa

Bardziej szczegółowo

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Modelowanie diagramów klas w języku UML Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Czym jest UML - Unified Modeling Language - Rodzina języków modelowania graficznego - Powstanie na przełomie lat 80

Bardziej szczegółowo

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Obliczenia równoległe w Microsoft Visual Basic Środowisko Microsoft Visual Studio 2010 i nowsze umożliwia zrównoleglenie obliczeń na wiele rdzeni procesorów. Służą do tego odpowiednie metody dostępne wraz

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Najkrótsza droga Maksymalny przepływ Najtańszy przepływ Analiza czynności (zdarzeń)

Najkrótsza droga Maksymalny przepływ Najtańszy przepływ Analiza czynności (zdarzeń) Carl Adam Petri (1926-2010) Najkrótsza droga Maksymalny przepływ Najtańszy przepływ Analiza czynności (zdarzeń) Problemy statyczne Kommunikation mit Automaten praca doktorska (1962) opis procesów współbieżnych

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład 5 Legenda Procedura projektowania Podział układów VLSI 2 1 Procedura projektowania Specyfikacja Napisz, jeśli jeszcze nie istnieje, specyfikację układu. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Każde wykonanie bloku instrukcji nazywamy pojedynczym przebiegiem lub iteracją pętli.

Każde wykonanie bloku instrukcji nazywamy pojedynczym przebiegiem lub iteracją pętli. Część XIII C++ Czym jest pętla? Pętla jest blokiem instrukcji, które wykonywane są w kółko (czyli po wykonaniu ostatniej instrukcji z bloku komputer wykonuje ponownie pierwszą instrukcję, później drugą

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Krótka historia algorytmów

Algorytm. Krótka historia algorytmów Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

UML cz. I. UML cz. I 1/1

UML cz. I. UML cz. I 1/1 UML cz. I UML cz. I 1/1 UML cz. I 2/1 UML - Unified Modeling Language ujednolicony można go współdzielić z wieloma pracownikami modelowania służy do opisu projektowanego modelu język posiada opisaną strukturę

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 10 października 2010 Spis treści 1 Wprowadzenie do UML 2 3 4 5 6 Diagramy UML Język UML definiuje następujący zestaw diagramów: diagram przypadków użycia - służy

Bardziej szczegółowo

Sztuczna Inteligencja Projekt

Sztuczna Inteligencja Projekt Sztuczna Inteligencja Projekt Temat: Algorytm LEM2 Liczba osób realizujących projekt: 2 1. Zaimplementować algorytm LEM 2. 2. Zaimplementować klasyfikator Classif ier. 3. Za pomocą algorytmu LEM 2 wygenerować

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Wymiar poziomy: oś na której umieszczono instancje klasyfikatorów biorące udział w interakcji.

Wymiar poziomy: oś na której umieszczono instancje klasyfikatorów biorące udział w interakcji. Wymiar poziomy: oś na której umieszczono instancje klasyfikatorów biorące udział w interakcji. Wymiar pionowy: oś czasu przedstawiajaca ułożone chronologicznie komunikaty Podstawowe notacje graficzne Konceptualny

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania 2

Wstęp do programowania 2 Wstęp do programowania 2 wykład 10 Zadania Agata Półrola Wydział Matematyki UŁ 2005/2006 http://www.math.uni.lodz.pl/~polrola Współbieżność dotychczasowe programy wykonywały akcje sekwencyjnie Ada umożliwia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Data Mining Wykład 9. Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster. Plan wykładu. Sformułowanie problemu

Data Mining Wykład 9. Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster. Plan wykładu. Sformułowanie problemu Data Mining Wykład 9 Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster Plan wykładu Wprowadzanie Definicja problemu Klasyfikacja metod grupowania Grupowanie hierarchiczne Sformułowanie problemu

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

msgbox("akcja: Początek, argument: " + argument.tostring()); Thread.Sleep(1000); //opóźnienie msgbox("akcja: Koniec"); return DateTime.Now.

msgbox(akcja: Początek, argument:  + argument.tostring()); Thread.Sleep(1000); //opóźnienie msgbox(akcja: Koniec); return DateTime.Now. Programowanie asynchroniczne. Operator await i modyfikator async Język C# 5.0 wyposażony został w nowy operator await, ułatwiający synchronizację dodatkowych zadań uruchomionych przez użytkownika. Poniżej

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOAP

Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja techniczna 1.0 Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja wdrożenia systemu Płatności CashBill w oparciu o komunikację według protokołu SOAP CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów informacyjnych

Wprowadzenie do systemów informacyjnych Uwagi ogólne: Wprowadzenie do systemów informacyjnych Projektowanie obiektowe Obiektowość jest nową ideologią, która zmienia myślenie realizatorów SI z zorientowanego na maszynę na zorientowane na człowieka.

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Projektowy

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3: Specyfikacja wymagań Pytania:

Ćwiczenia 3: Specyfikacja wymagań Pytania: Ćwiczenia 3: Specyfikacja wymagań Pytania: 1. Przygotuj przypadek użycia opisujący obsługę zamówienia w sklepie internetowym (krok po kroku). Zaczynamy od identyfikatora przypadku użycia (powiedzmy UC1),

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika Wykład z Technologii Informacyjnych Piotr Mika Uniwersalna forma graficznego zapisu algorytmów Schemat blokowy zbiór bloków, powiązanych ze sobą liniami zorientowanymi. Jest to rodzaj grafu, którego węzły

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego

Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego - spotkanie konsultacyjne - Konstancin-Jeziorna, 27 marca 2009 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

Zakup kredytów i kont Professional

Zakup kredytów i kont Professional Zakup kredytów i kont Professional System płatności za wydruki świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i projektowanych charakterystyk energetycznych jest systemem przedpłatowym (tak jak telefony

Bardziej szczegółowo

System SZOP, Przypadki użycia: Szczegółowy opis modyfikacji dokumentu. Agata Chrobak Kornel Jakubczyk Tomasz Klukowski Przemek Kosiak

System SZOP, Przypadki użycia: Szczegółowy opis modyfikacji dokumentu. Agata Chrobak Kornel Jakubczyk Tomasz Klukowski Przemek Kosiak System SZOP, Przypadki użycia: Szczegółowy opis modyfikacji dokumentu Agata Chrobak Kornel Jakubczyk Tomasz Klukowski Przemek Kosiak 21 marca 2007 1 2 1 Zakres System SZOP 2 Poziom Cel użytkownika 3 Główny

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zdjęć przy pomocy RTG Krok po kroku 1

Wykonywanie zdjęć przy pomocy RTG Krok po kroku 1 Wykonywanie zdjęć przy pomocy RTG Krok po kroku 1 Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć przy pomocy cyfrowej radiografii Dr.Suni, naleŝy stworzyć nowy profil pacjenta bądź wywołać juŝ istniejący w bazie

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo