Na przykładzie wdrażania jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej RP. Mariusz Madejczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na przykładzie wdrażania jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej RP. Mariusz Madejczyk"

Transkrypt

1 Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronizacja procesów administracyjnych oraz udostępnianie e-usług w służbie transparentności, otwartości i usprawniania administracji Na przykładzie wdrażania jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej RP Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

2 E-administracja działa, czy nie działa? 1. Nie ma sprawnej administracji bez e-administracji, a e-administracji bez elektronizacji procedur administracyjnych (backofficu), czyli systemy EZD to fundament nowoczesnej administracji, a nie moda. 2. Interoperacyjność, standardy i transparentność, na koniec e-usługi czyli administracja przyjazna obywatelom. 3. System EZD PUW w administracji rządowej RP sieć wartości administracji, reużywalność i współpraca w praktyce, czyli przedsięwzięcie Wojewody Podlaskiego w nieustannej ofensywie. 4. Projekty Wojewody Podlaskiego w ramach RPO i POIG POPC i RPO, czyli nowa perspektywa na lata szansą dla administracji.

3 Najważniejsze projekty realizowane przez Wojewodę Podlaskiego Projekty regionalne Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa 46 mln PLN Projekt Wojewody Podlaskiego i 19-stu jednostek administracji rządowej Województwa Podlaskiego Projekty centralne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (plany dot. POPC ): Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP 10 mln PLN Projekt Wojewody Podlaskiego i administracji rządowej centralnej oraz terenowej RP Przedsięwzięcia Wojewody: System EZD PUW w administracji rządowej RP rozwijany i wdrażany przez PUW na zasadach niekomercyjnych System CAR Centralna Aplikacja Raportująca - w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie całego kraju

4 Pryncypia wdrażania jednolitego systemu EZD PUW 1. System jest jednolity - przekazywany, wdrażany i utrzymywany przez PUW bezpłatnie, jako własność Skarbu Państwa. 2. PUW nie wdraża systemu w urzędach - urzędy same wdrażają system. 3. System jest narzędziem prostym i szybkim, wygodny dla urzędników tworzony przez urzędników dla urzędników. 4. Redukcja dokumentacji papierowej wewnątrz jednostki. 5. Procedury nie odzwierciedlają świata papierowego urzędu. 6. Wszystkie dekretacje wykonywane są elektronicznie. 7. Korespondencja pomiędzy urzędami poprzez ESP (epuap).

5 Wdrożenie EZD nie jest przedsięwzięciem informatycznym i z pewnością nie trywialnym Przedsięwzięcie wymaga od Partnerów: - determinacji i świadomości kierownictwa jednostki wdrażającej system, - monitowania postępu prac, - osobistego zaangażowania w proces wdrożenia i pracy w systemie, - powołania zespołu ds. wdrożenia i utrzymania systemu EZD w jednostce, - uświadamiania i szkoleń pracowników urzędu, - przygotowania refleksyjnych procedur, - przygotowania technicznego i organizacyjnego.

6 W ramach współpracy dzielimy się z naszymi Partnerami wiedzą, wypracowaną dokumentacją i praktyką

7 Partnerzy w województwach 1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 2. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu 3. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 4. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 5. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 6. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 7. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 8. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 9. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 10. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 11. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 12. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 13. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w fazie testowej oraz administracja zespolona poszczególnych województw wdrażanych samodzielnie przez poszczególne urzędy wojewódzkie

8 Partnerzy centralni Lista partnerów, którzy podpisali porozumienia publikowana jest na stronie EZD.GOV.PL: 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Uniwersytet w Białymstoku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Archiwum Państwowe w Olsztynie Komenda Główna Straży Granicznej Główny Urząd Geodezji i Kartografii Rządowe Centrum Legislacji Rzecznik Praw Obywatelskich Uniwersytet Warszawski Archiwum Państwowe w Szczecinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ministerstwo Zdrowia Centrum Informatyczne Edukacji Urząd ds. Cudzoziemców Rzecznik Praw Pacjenta Narodowy Bank Polski Główny Urząd Miar Urząd Transportu Kolejowego Archiwum Państwowe w Lublinie Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Rzecznik Praw Dziecka Ministerstwo Skarbu Państwa Szkoła Główna Handlowa Ministerstwo Finansów Kancelaria Prezydenta RP Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Archiwum Państwowe w Koszalinie Politechnika Białostocka Ministerstwo Środowiska Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział w Białymstoku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

9 Garść statystyk EZD PUW za rok 2013 i 2014 Łączna liczba instytucji korzystająca z EZD PUW: 216 Liczba urzędników pracujących w systemie EZD PUW (produkcja): Liczba dokumentów wysłanych z EZD PUW via epuap: Liczba dokumentów wewnętrznych w EZD PUW: Liczba akceptacji w systemie EZD PUW: Liczba dokumentów w składach chronologicznych:

10 Użytkownicy w systemie EZD PUW w podziale na województwa oraz płeć Kobiet_ Mężczyzn_ Łącznie: Kobiet: Mężczyzn: 8 565

11 Przyszłość systemów EZD w administracji to podejście procesowe do elektronizacji procedur administracyjnych Opis procesów administracyjnych to początek drogi vide projekty KPRM i UW-M BPMN vs BPEL, czyli opis procesu, to nie jego implementacja w systemie EZD. Wiedza, umiejętności ale przede wszystkim zorientowanie na cel, kluczem do sukcesu procesowości w administracji EZD to narzędzie, silnik procesów to standard. Procesowość w EZD to: - uproszczenie i przyśpieszenie procedur, - automatyzacja pracy, - krok ku pełnej interoperacyjności i transparentności.

12 Korzyści i oszczędności Czyli systemy EZD, a odcinanie kuponów Korzyści: Transprentność, standaryzacja, zarządzanie, usprawnianie i oszczędności w przypadku EZD PUW dodatkowo reużywalność i sieć wartości współpracujących ze sobą i wspólnie rozwiązujących problemy urzędów. Oszczędności: - wysyłka elektroniczna vie epuap bezpośrednio z EZD, - redukcja papierowych dokumentów wewnętrznych, - znaczące obniżenie kosztów wdrożenia oraz utrzymania jednolitego systemu EZD PUW w całej administracji rządowej RP.

13 Projekty Wojewody Podlaskiego RPO WP Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Projekt Wojewody Podlaskiego i 19-stu Jednostek Administracji Rządowej Województwa Podlaskiego e-administracja i e-bezpieczeństwo wartość projektu 46 mln PLN

14 Kluczowe produkty Projektu Platforma CUAR zintegrowana z Cyfrowym Urzędem Wrót Podlasia oraz epuap miniezd System ITSM System Zarządzania i Monitoringu infrastruktury sprzętowej i oprogramowania System Zarządzania Wydrukami (u 12 Partnerów) Platforma e-learningowa System e-bezpieczeństwo

15 Projekty Wojewody Podlaskiego POIG Projekt o nazwie: Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP. Podpisanie porozumienia o dofinansowanie: 23 października 2014 r. Okres realizacji Projektu: sierpień 2014 listopad 2015 Budżet projektu: zł brutto Beneficjent: Wojewoda Podlaski Partnerzy Projektu: administracja rządowa, terenowa i centralna RP

16 Projekt POIG7 - rozwój jednolitego systemu EZD PUW na rzecz administracji rządowej RP Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej RP i świadczenie usług poprzez ich elektronizację. Osiągnięcie celu zostanie zrealizowane poprzez: 1. Udostępnienie i świadczenie e-usług na wysokim poziomie dostępności i jakości. 2. Rozbudowa (rozwój) systemu EZD PUW, jako jednolitego i bezpłatnego narzędzia dla administracji rządowej RP w zakresie zwiększenia funkcjonalności, interoperacyjności i możliwości świadczenia zintegrowanych z epuap e-usług. 3. Elektronizacja procedur administracyjnych i usług udostępnianych klientom administracji, zwiększająca dostępność i rodzaj świadczonych usług na drodze elektronicznej, jak również skracająca procedury wewnętrzne, a tym czasem czas realizacji. 4. Dążenie do transparentności funkcjonowania administracji rządowej oraz dzielenie się dobrymi praktykami z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne.

17 POPC i RPO Możliwość finansowania innowacyjnych projektów Wspólny projekt 16 wojewodów i administracji zespolonej RP II oś POPC, działania 2.1 i 2.2 Szacowany budżet projektu 200 mln PLN Główne cele: - ujednolicenie zasad - wspólne narzędzia - wdrożenie jednolitego systemu EZD PUW w całej administracji zespolonej RP około urzędników

18 Potencjał, wiedza, narzędzia Skazani na e-administracę i współracę! Potencjał trzeba wykorzystać Wiedzę należy budować, dzielić się nią wspólne narzędzia, współpraca i reużywalność to podstawa Narzędzia muszą być proste i wygodne

19 Dziękuję za uwagę

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Nazwa inwestycji: WND-RPLD.04.02.00-00-022/12

Bardziej szczegółowo

Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r.

Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r. STAN WDRAŻANIA POLITYKI STRUKTURALNEJ W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWACH W LATACH 24-26 (DZIAŁANIE 1. 5 ZPORR) Raport Tarnów Warszawa, wrzesień 26 r. Trzeci okresowy

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz NAZWA INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. KATOWICE, kwiecień 2015 Opracowanie: ul. Powstańców 34 40-954

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Strategia na lata 2014-2015 Madkom SA

Strategia na lata 2014-2015 Madkom SA Strategia na lata 2014-2015 Madkom SA Informacje o spółce Madkom jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. Wieloletnie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 Sporządziła: Dorota Mikielska Mador Finanse ul. Osadnicza 21A/01 65-785 Zielona Góra tel./fax 068 453 53 95 kom. 0 691 914 819 1 Projekt "Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Warszawa, grudzień 2010 WSTĘP Raport powstał na podstawie ogólnie

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo