1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5."

Transkrypt

1 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe Centrum Legislacji 8. Centralne Biuro Antykorupcyjne 9. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 10. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 11. Ministerstwo Finansów 12. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu 13. Ministerstwo Obrony Narodowej 14. Agencja Mienia Wojskowego 15. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 16. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 17. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie 18. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze 19. Stołeczny Zarząd Infrastruktury 20. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych 21. Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku 22. Wojskowe Biuro Emerytalne Bydgoszcz 23. Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk 24. Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice 25. Wojskowe Biuro Emerytalne Kielce 26. Wojskowe Biuro Emerytalne Kraków 27. Wojskowe Biuro Emerytalne Lublin 28. Wojskowe Biuro Emerytalne Łódź 29. Wojskowe Biuro Emerytalne Olsztyn 30. Wojskowe Biuro Emerytalne Poznań 31. Wojskowe Biuro Emerytalne Rzeszów 32. Wojskowe Biuro Emerytalne Szczecin 33. Wojskowe Biuro Emerytalne Warszawa 34. Wojskowe Biuro Emerytalne Wrocław 35. Wojskowe Biuro Emerytalne Zielona Góra 36. Komenda Portu Wojennego Gdynia 37. Komenda Portu Wojennego Świnoujście Terenowy Oddział Lotniskowy Warszawa 39. Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu 40. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie 41. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie 42. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu 43. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie 44. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni 45. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy 46. SłuŜba Wywiadu Wojskowego 47. SłuŜba Kontrwywiadu Wojskowego 48. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych Warszawa 49. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW Wejherowo

2 Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku 51. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 52. Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi Warszawa 53. Inspektorat Uzbrojenia MON 54. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 55. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 56. Główny Inspektorat Weterynarii 57. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych 58. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 59. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 60. Agencja Rynku Rolnego 61. Agencja Nieruchomości Rolnych 62. Ministerstwo Skarbu Państwa 63. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 64. Ministerstwo Sprawiedliwości 65. Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku 66. Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku 67. Prokuratura Apelacyjna w Katowicach 68. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie 69. Prokuratura Apelacyjna w Lublinie 70. Prokuratura Apelacyjna w Łodzi 71. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu 72. Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie 73. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie 74. Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu 75. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku 76. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej 77. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy 78. Prokuratura Okręgowa w Elblągu 79. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 80. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach 81. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim 82. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 83. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim 84. Prokuratura Okręgowa w Katowicach 85. Prokuratura Okręgowa w Kielcach 86. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie 87. Prokuratura Okręgowa w Krakowie 88. Prokuratura Okręgowa w Krośnie 89. Prokuratura Okręgowa w Legnicy 90. Prokuratura Okręgowa w Lublinie 91. Prokuratura Okręgowa w Łodzi 92. Prokuratura Okręgowa w ŁomŜy 93. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu 94. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie 95. Prokuratura Okręgowa w Opolu 96. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce 97. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim 98. Prokuratura Okręgowa w Płocku 99. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

3 100. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu 101. Prokuratura Okręgowa w Radomiu 102. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie 103. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach 104. Prokuratura Okręgowa w Słupsku 105. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach 106. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie 107. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy 108. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu 109. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 110. Prokuratura Okręgowa w Toruniu 111. Prokuratura Okręgowa w Warszawie 112. Prokuratura Okręgowa w Zamościu 113. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze 114. Prokuratura Okręgowa we Włocławku 115. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 116. Centralny Zarząd SłuŜby Więziennej w Warszawie 117. Prokuratura Okręgowa w Koninie 118. Prokuratura Okręgowa w Sieradzu 119. Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie 120. Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie 121. Biuro Emerytalne SłuŜby Więziennej 122. Prokuratura Generalna 123. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie 124. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 125. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 126. Ministerstwo Środowiska 127. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 128. Państwowa Agencja Atomistyki 129. WyŜszy Urząd Górniczy 130. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 131. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 132. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 133. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 134. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 135. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 136. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 137. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 138. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 139. Ministerstwo Zdrowia 140. Narodowy Fundusz Zdrowia 141. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 142. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 143. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 144. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia 145. Narodowe Centrum Krwi w Warszawie 146. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 147. Ministerstwo Sportu i Turystyki 148. Ministerstwo Gospodarki

4 149. Główny Urząd Miar 150. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 151. Urząd Regulacji Energetyki 152. Agencja Rezerw Materiałowych 153. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 154. Urząd Dozoru Technicznego 155. Polskie Centrum Akredytacji 156. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 157. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 158. Biblioteka Narodowa 159. Muzeum Narodowe w Warszawie 160. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 161. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 162. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 163. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy 164. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 165. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 166. Ministerstwo Edukacji Narodowej 167. Centralna Komisja Egzaminacyjna 168. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 169. Uniwersytet w Białymstoku 170. Uniwersytet Gdański 171. Uniwersytet Śląski w Katowicach 172. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 173. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 174. Uniwersytet Łódzki 175. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 176. Uniwersytet Opolski 177. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 178. Uniwersytet Rzeszowski 179. Uniwersytet Szczeciński 180. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 181. Uniwersytet Warszawski 182. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 183. Uniwersytet Wrocławski 184. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze 185. Politechnika Białostocka 186. Politechnika Częstochowska 187. Politechnika Śląska 188. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 189. Politechnika Koszalińska 190. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 191. Politechnika Lubelska 192. Politechnika Łódzka 193. Politechnika Opolska 194. Politechnika Poznańska 195. Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 196. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 197. Politechnika Warszawska 198. Politechnika Wrocławska

5 199. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 200. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 201. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 202. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 203. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 204. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 205. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 206. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 207. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 208. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 209. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 210. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach 211. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 212. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 213. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 214. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 215. Akademia Pomorska w Słupsku 216. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 217. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku- Oliwie 218. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 219. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 220. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 221. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 222. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 223. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 224. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 225. Politechnika Gdańska 226. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 227. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 228. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Chełmie 229. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 230. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 231. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 232. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 233. Narodowe Centrum Nauki 234. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 235. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 236. Urząd Transportu Kolejowego 237. Główny Inspektorat Transportu Drogowego 238. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 239. Urząd Lotnictwa Cywilnego 240. Transportowy Dozór Techniczny 241. Akademia Morska w Gdyni 242. Akademia Morska w Szczecinie 243. Urząd Morski w Gdyni 244. Urząd Morski Szczecin 245. Urząd Morski w Słupsku

6 246. Polska Agencja śeglugi Powietrznej 247. Morska SłuŜba Poszukiwania i Ratownictwa Gdynia 248. Centrum Unijnych Projektów Transportowych 249. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 250. Główny Urząd Geodezji i Kartografii 251. Urząd Komunikacji Elektronicznej 252. Władza WdraŜająca Programy Europejskie 253. Centrum Projektów Informatycznych 254. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 255. Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej 256. Komenda Główna Policji 257. Komenda Główna StraŜy Granicznej 258. Urząd do Spraw Cudzoziemców 259. Centrum Personalizacji Dokumentów MSW 260. Biuro Ochrony Rządu 261. Zakład Emerytalno - Rentowy MSW 262. WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie 263. Śląski Oddział StraŜy Granicznej im. Powstańców Śląskich w Raciborzu 264. Dolnośląski Urząd Wojewódzki 265. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 266. Lubelski Urząd Wojewódzki 267. Lubuski Urząd Wojewódzki 268. Łódzki Urząd Wojewódzki 269. Małopolski Urząd Wojewódzki 270. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 271. Opolski Urząd Wojewódzki 272. Podlaski Urząd Wojewódzki 273. Podkarpacki Urząd Wojewódzki 274. Pomorski Urząd Wojewódzki 275. Śląski Urząd Wojewódzki 276. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 277. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 278. Wielkopolski Urząd Wojewódzki 279. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 280. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 281. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 282. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 283. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim 284. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 285. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach 286. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 287. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 288. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 289. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 290. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 291. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 292. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu 293. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 294. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 295. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

7 296. Komenda Stołeczna Policji 297. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 298. Bieszczadzki Oddział StraŜy Granicznej 299. Morski Oddział StraŜy Granicznej im. płk Karola Bacza 300. NadbuŜański Oddział StraŜy Granicznej im. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie 301. Nadodrzański Oddział StraŜy Granicznej w Krośnie Odrzańskim 302. Nadwiślański Oddział StraŜy Granicznej im. Powstania Warszawskiego 303. Oddział StraŜy Granicznej Warmińsko-Mazurski 304. Karpacki Oddział StraŜy Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu 305. Sudecki Oddział StraŜy Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej 306. Podlaski Oddział StraŜy Granicznej im. Gen. Dyw. Henryka Minkiewicza 307. Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krakowie 308. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 309. Urząd Statystyczny w Warszawie 310. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 311. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu 312. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olsztynie 313. Centralny Ośrodek Sportu

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Nowe horyzonty-innowacyjne aplikacje systemów antyplagiatowych dla wspierania oryginalności i kreatywności 2 Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1. UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II BIBLIOTEKI W INTERNECIE Polskie katalogi centralne 1. FIDES Federacja Bibliotek Kościelnych http://www.fides.org.pl/ 2. KARO Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/karo/ 3. NUKAT Narodowy

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Na przykładzie wdrażania jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej RP. Mariusz Madejczyk

Na przykładzie wdrażania jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej RP. Mariusz Madejczyk Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronizacja procesów administracyjnych oraz udostępnianie e-usług w służbie transparentności, otwartości i usprawniania administracji Na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Przysucha Urząd Gminy Pawonków. Sąd Rejonowy w Łańcucie Urząd Gminy Dubiecko. NIK Delegatura we Wrocławiu Urząd Gminy Kochanowice

Sąd Rejonowy w Przysucha Urząd Gminy Pawonków. Sąd Rejonowy w Łańcucie Urząd Gminy Dubiecko. NIK Delegatura we Wrocławiu Urząd Gminy Kochanowice Administracja Państwowa Urząd Gminy w Brzozowie Sąd Rejonowy w Przysucha Urząd Gminy Pawonków Sąd Rejonowy w Łańcucie Urząd Gminy Dubiecko NIK Delegatura we Wrocławiu Urząd Gminy Kochanowice NIK Delegatura

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe:

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt 10.12.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. oraz urządzeń do pomiaru zużycia paliwa w uzgodnieniu z Wykonawcą

Załącznik nr 3. oraz urządzeń do pomiaru zużycia paliwa w uzgodnieniu z Wykonawcą Załącznik nr 3 WYMAGANIA dotyczące zapewnienia obsługi technicznej dostarczonych w ramach zamówienia samochodów osobowych w oparciu o istniejące zaplecze obsługowo-naprawcze jednostek Policji i Straży

Bardziej szczegółowo

LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW VETPRO - KONKURS 2013

LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW VETPRO - KONKURS 2013 1 2013-1-PL1-LEO03-37640 Komenda Stołeczna Policji Warszawa 2 2013-1-PL1-LEO03-38310 Komenda Miejska Policji w Lublinie Lublin 3 2013-1-PL1-LEO03-38299 4 2013-1-PL1-LEO03-37665 Zespół Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2012 nr 2 kwiecień-czerwiec 2012 poz. 306-667 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories

Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories year krs Revenues Other Operating Revenues financial revenues Earnings before interests and taxes (EBIT) Profit before income tax Financial Costs Net profit (loss) Assets Current Assets Inventories short-term

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. , dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 132 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7 DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo