COACHING WEEK 2014, OPIS WARSZTATÓW, SYWETKI PROWADZĄCYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COACHING WEEK 2014, OPIS WARSZTATÓW, SYWETKI PROWADZĄCYCH"

Transkrypt

1 COACHING WEEK 2014, OPIS WARSZTATÓW, SYWETKI PROWADZĄCYCH r. Godz LEADERSHIP COACHING - ROZWÓJ KOMPTENCJI PRZYWÓDCZYCH Celem warsztatów jest zaplanowanie rozwoju osobistego w obszarze doskonalenia kompetencji przywódczych. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają skuteczne metody rozwoju kompetencji przywódczych, wspólnie opracują katalog najważniejszych cech charyzmatycznego lidera, poznają metody diagnozy personalnej, określą aktualny poziom swoich kluczowych kompetencji przywódczych, zbudują własną wizję doskonałego lidera, zidentyfikują główne obszary do rozwoju oraz zaplanują swoje działania w najbliższym okresie. Prowadzący: Hanna Król i Sławomir Waźbiński HANNA KRÓL, AKREDYTOWANY COACH ICF, KONSULTANT BIZNESU Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla. Zarządzała firmami, działami, zespołami i programami szkoleniowymi, skutecznie wdrożyła kilkadziesiąt projektów rozwojowych w środowisku akademickim i biznesowym. Specjalizuje się w coachingu biznesu i coachingu kariery. Z klientami najczęściej pracuje nad rozwojem kompetencji menedżerskich, planowaniem i rozwojem kariery zawodowej, uruchomieniem własnej działalności gospodarczej, odnajdywaniem i realizowaniem pasji życiowych. Jest członkiem International Coach Federation, uzyskała akredytację Associated Certified Coach (ACC). Kontakt: tel ,www.letscoach.pl SŁAWOMIR WAŹBIŃSKI, COACH, TRENER, MENEDŻER EKSPORTU Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. W 2011 roku ukończył Szkołę Trenerów Biznesu TROP oraz Podyplomowe Studium Coachingu w SWPS, a od 2012 jest również certyfikowanym coachem Leadership Management International. Od 2010 roku zajmuje się coachingiem prowadząc sesje z klientami indywidualnymi i wspierając organizacje w rozwoju i dokonywaniu zmian. Specjalizuje się w coachingu sprzedażowym, coachingu efektywności i kariery. Kontakt: ;tel ;

2 Godz POTRZEBY, PRZEKONANIA, WARTOŚCI CZYLI CO COACH I KLIENT POWINI WIEDZIEĆ O SOBIE Spotkanie coacha i klienta to spotkanie dwóch światów: różnych potrzeb, przekonań i wartości. Coach, z racji swojego zawodu często jest mocno świadomy tego, kim jest i co nim kieruje w życiu, klient nie koniecznie. Bez sprawdzenia, co wspiera, a co hamuje klienta w procesie zmiany, podróż ku wytyczonym celom może okazać się pełna niechcianych niespodzianek. Istnieje wiele sposobów, by otworzyć klientowi oczy na to, co dla niego ważne, zanim wyruszy w podróż ku zmianie. Zapraszam na przegląd technik, pytań, ćwiczeń, które pomagają klientowi odnaleźć w sobie wewnętrzną mądrość i siłę do poszerzania strefy komfortu i stawania się człowiekiem świadomym swojej mocy. Prowadzący: Magdalena Giec MAGDALENA GIEC, AKREDYTOWANY COACH ICF, ACC, ERICSON CERTIFIED PROFESIONAL COACH Akredytowany coach ICF na poziomie ACC, w latach członek zarządu i vice-prezes International Coach Federation Poland. Trener i mentor coach Erickson College International z Vancouver, wykładowca i trener Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, specjalizuje się w coachingu, sztuce autoprezentacji, komunikacji, technikach koncentracji i kreatywności, budowaniu zespołów i przywództwie. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Gdańsku, na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako coach współpracuje z takimi firmami jak Grupa Allegro, Cognifide, Credit Agricole. Głęboko wierzy w mądrość i intuicję moich klientów. W pracy coacha pociąga mnie możliwość obserwowania jak klienci dojrzewają wewnętrznie, uczą się mądrego dialogu z sobą samym i z otoczeniem, zaczynają dostrzegać rzeczy, które wcześniej były niedostępne lub mgliste i czują jak wzrasta ich wewnętrzna siła. Swoim klientom pomaga budować klarowną wizję tego, kim chcą być, na jakich wartościach chcą opierać codzienne życie, jakie umiejętności chcą szlifować w sobie na diament. Dopiero na tym fundamencie pomagam tworzyć plan działania i osiągania ambitnych celów. Motto: uczynić niemożliwe możliwym, możliwe łatwym, łatwe eleganckim. Kontakt: ; tel

3 Godz COACHING DLA PROJECT MANAGERÓW Jak project managerowie mogą skorzystać z coachingu? W trakcie warsztatu pokazane zostaną 4 obszary współpracy z coachem: rozwój indywidualnych kompetencji wspierających pracę z zespołem wsparcie podczas wypalenia zawodowego automotywacja i motywowanie innych współtworzenie organizacji uczącej się. Organizacja ucząca się (Learning Organization) określenie oznaczające organizację zdolną do uczenia się, adaptującą się do zmiennych warunków funkcjonowania. Peter Senge, twórca idei, twierdzi, że można taki stan osiągnąć poprzez otwartość pracowników na nowe idee i trendy oraz stałe doskonalenie się. Organizacja inicjuje i wspiera te działania i sama ciągle się przekształca. Coaching zespołów i indywidualnych pracowników jest jedną z metod budowania organizacji uczącej się. Jak można go zastosować? W trakcie warsztatu zostanie przedstawione, czym są modele myślowe i systemowe, oraz jak coaching pomaga wyłonić je i kultywować w pracy projektowej. Prelegentka przedstawi korzyści wynikające dla całej organizacji i samych pracowników zaangażowanych w pracę nad projektem. Prowadząca: Inga Bielińska INGA BIELIŃSKA, AKREDYTOWANY COACH ICF, SYSTEMIC COACH, TRENER KOMUNIKACJI BEZ PRZEMOCY Jest coachem, który pomaga klientom wpadać na dobre pomysły i wspiera ich aż do osiągnięcia rezultatów, które przekładają się na realne profity finansowe. Jej idealnym klientem jest manager lub zespół, który osiągając świetne wyniki chce zarobić świetne pieniądze. Ma za sobą około 600 godzin coachingowych ( uzyskała tytuł ACC) w zakresie coachingu managerskiego, coachingu kreatywności i coachingu zespołów. W swojej pracy łączy m.in. podejście systemowe (akredytację Systemic Coaching zdobyła ucząc się u Johna Wittingtona), psychologię pozytywną, skoncentrowaną na rozwiązaniach z rozwojowym wykorzystaniem technik twórczego pisania i journalingu. Swoimi warsztatami kreatywności i coachingiem rozwija przedsiębiorców oraz kadrę menadżerską. Kontakt: ; tel ;

4 Godz CAREER COACHING PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ Celem warsztatów jest opracowanie planu rozwoju kariery zawodowej w długiej perspektywie czasu. Program warsztatów obejmuje prezentację podstawowych narzędzi planowania rozwoju kariery zawodowej. Uczestnicy zidentyfikują swoje zainteresowania, pasje i umiejętności, określą najważniejsze dla siebie wartości związane z idealną pracą, zbudują wizję swojej idealnej pozycji zawodowej, narysują mapę rozwoju zawodowego oraz zaplanują konkretne na najbliższe trzy miesiące. Prowadząca: Hanna Król HANNA KRÓL, AKREDYTOWANY COACH ICF, KONSULTANT BIZNESU Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla. Zarządzała firmami, działami, zespołami i programami szkoleniowymi, skutecznie wdrożyła kilkadziesiąt projektów rozwojowych w środowisku akademickim i biznesowym. Specjalizuje się w coachingu biznesu i coachingu kariery. Z klientami najczęściej pracuje nad rozwojem kompetencji menedżerskich, planowaniem i rozwojem kariery zawodowej, uruchomieniem własnej działalności gospodarczej, odnajdywaniem i realizowaniem pasji życiowych. Jest członkiem International Coach Federation, uzyskała akredytację Associated Certified Coach (ACC). Kontakt: tel ;

5 Godz FEEDBACK JAK ŁATWO POWIEDZIEĆ Celem warsztatu jest poszerzenie świadomości uczestników na temat, czym jest informacja zwrotna. Uczestnicy nauczą się jak identyfikować elementy informacji zwrotnej w oparciu o model FUKO, co musi zaistnieć, aby informacja zwrotna była efektywna i udzielona w sposób ekologiczny, z szacunkiem dla siebie i drugiej osoby. Prowadzące: Ewa Magdalena Lach, Marzena Anna Suchocka EWA MAGDALNA LACH, AKREDYTOWANY COACH ICF Żyję w zgodzie z własnymi wartościami. Jestem odpowiedzialna za wszystko co robię w życiu. Jestem spójna. Najlepiej opisuje mnie 5 słów: PASJA, PRACA, UCZCIWOŚĆ, ROZWÓJ, PRZYGODA. Jestem coachem. Proces ewolucji klienta, opieram na zasobach intelektualnych na równi z kapitałem emocjonalnym, który pozwala na transformującą zmianę. Coachingowe podejście do rozwoju jest nowym stylem życia, który przyczynia się do zrozumienia własnych potrzeb, rozwija samoświadomości, poszerza perspektywę, wpływa na realizację własnych marzeń. Jestem akredytowanym Coachem International Coach Federation na poziomie ACC. Obecnie przygotowuję się do złożenia aplikacji na poziom PCC, jest to mój cel rozwojowy w roku Drogę życia zawodowego rozpoczęłam od ukończenia studiów na UAM Poznań i pierwszą moją specjalizacją była malakologia. Kolejny krok rozwoju i doświadczenie zdobyłam w biznesie, zarówno w sprzedaży jak i w marketingu. Fascynuje mnie dynamika przepływów między członkami zespołu, interakcje i przywództwo oraz odpowiedzialna komunikacja. W ramach studiów podyplomowych uzyskałam dyplom kierunku: Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego, ten moment postrzegam jako własną transformującą zmianę. Stworzyłam dwa modele, model: WARTOŚCI i model: Integrity dedykowane zarządzaniu i budowaniu kultury relacji w oparciu o wartości, opisane w autorskim projekcie Integrity, którego jest współautorem. Jestem także współtwórcą programu Responsible communication. Ulubionym słowem jest imponderabilia. Kontakt: tel: ;

6 MARZENA ANNA SUCHOCKA, CERTYFIKOWANY COACH ICC, AKREDYTOWANY COACH ACC ICF Moja tożsamość zawodowa, to bycie coachem, mediatorem organizacyjnym, doradcą biznesowym, trenerem personalnym i szkoleniowcem. Fascynuje mnie i niezmiernie zadziwia złożoność ludzkiej natury. Miarą wszelkich moich działań jest drugi człowiek. Specjalizuję się w coachingu biznesowym, life coachingu oraz coachingu relacji, prowadzących do osiągnięcia pełnej równowagi życiowej, rozwoju i podnoszenia kompetencji. Propaguję coaching holistyczny, w którym sposób zarządzania własnymi emocjami i relacje z innymi ludźmi wpływają na jakość życia i poszerzają świadomość możliwości i zasobów. W praktyce coachingowej skupiam się na wspieraniu klientów w budowaniu unikatowego, spójnego wizerunku, samoświadomości, uczestniczę w procesach transformacji zawodowych i życiowych, prowadzących do trwałej zmiany. W mediacjach, towarzyszę ludziom w podejmowaniu optymalnych decyzji zawodowych i osobistych, zapewniając bezpieczną i efektywną strukturę dialogu. Wspieram strony w dyskusji nad różnymi aspektami zaistniałej sytuacji, pilnuję, aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane. Poprzez dbałość o proceduralny przebieg spotkań mediacyjnych, pomagam stronom w wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego, świadomego oraz uczciwego i sensownego porozumienia. Jako trener zajmuję się zagadnieniami związanymi z komunikacją, kreowaniem marki własnej, wizerunkiem oraz szeroko rozumianą etykietą w biznesie. Tłem mojej pracy w tych obszarach jest szacunek dla siebie i innych, praca z wartościami i emocjami, dająca możliwość pełnego zrozumienia motywacji, działań i postaw społecznych moich klientów. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w międzynarodowych korporacjach finansowych, gdzie jako manager, praktyk w dziedzinie marketingu korporacyjnego oraz trener wewnętrzny, poznawałam specyfikę zasad współpracy z interesariuszami reprezentowanych organizacji. Moją pasją są podróże dające możliwość doświadczania, przełamywania i obserwacji różnic kulturowych między ludźmi. Prywatnie nieustannie w drodze, jestem przede wszystkim sobą, świadomą mamą, przyjacielem, powiernikiem małych i dużych radości i smutków, rodziny, znajomych i przygodnych rozmówców. Członek ICF, Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Kontakt:

7 Godz METAFORA W BIZNESIE Podczas warsztatu uczestnicy doświadczą siły metafory, jako narzędzia kreatywności. Słowo lub obraz jest symboliczne, gdy sugeruje coś więcej niż swoje oczywiste, podstawowe (najbliższe, pierwotne) znaczenie. Ma szerszy, nieuświadomiony aspekt i nigdy nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani w pełni wyjaśnione; nie należy mieć też nadziei na zdefiniowanie czy wyjaśnienie go. Kiedy umysł bada symbol, pojawiają się w nim pomysły wykraczające poza zwyczajne rozumowanie." Jenifer de Gant. Zapraszamy na warsztaty, reszty doświadczycie na miejscu. Prowadząca: Agnieszka Marlińska AGNIESZKA MARLIŃSKA, PSYCHOLOG, AKREDYTOWANY COACH ICF, TRENER Jest coachem ICF. Pracuje zgodnie z zasadami ICF członek ICF Global, uzyskała akredytację ACC. Współtworzy zespoły interdyscyplinarne, realizujące projekty w obszarze rozwoju kariery, strategicznego wspierania polskich przedsiębiorców, ZZL, handlu, zdrowia, samorządowości. W swojej dotychczasowej praktyce zrealizowała ponad 700 godzin coachingu, zarówno sesje indywidualne i grupowe. Pracuję nad satysfakcją życia swoją i innych. W coachingu indywidualnym wzmacnia pozycję liderów, definiując cele pomaga odzyskać harmonię i energię w biznesie. Dzięki swojemu doświadczeniu, wspiera managerów w budowaniu spójnych strategii działania, zorientowanych na rozwój. Dzięki bogatej praktyce, doskonale odnajduje się w pracy z najbardziej wymagającymi klientami. Od 2005 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Wraz z klientami rozwija wykorzystanie umiejętności menadżerskich i innowacyjnych modeli biznesowych. Ukierunkowała już ponad 20 przedsiębiorców w procesie kreowania własnych przedsięwzięć i projektów. Przeszkoliła także ponad 500 przedstawicieli handlowych różnych branży. Kontakt: ;tel ;

COACHING WEEK 2015 PROGRAM

COACHING WEEK 2015 PROGRAM COACHING WEEK 2015 PROGRAM 18.05.2015 Godzina i adres 11:30 13:15 Temat i prowadzący Szczegóły "COACHING KARIERY. JAK ZNALEŹĆ SWOJĄ DROGĘ?" w procesie edukacji i rozwoju JOANNA GAWLIK-DZIADOŃ - coach "Jeśli

Bardziej szczegółowo

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy KOBIECA LIDERKA Program rozwoju dla kobiet aspirujących lub będących na stanowiskach kierowniczych Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy Naszą misją jest ewolucja człowieka przez coaching. Wspieramy kobiety

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski SPIS TREŚCI 6. WYWIAD Z WITOLDEM ORŁOWSKIM I JACKIEM SANTORSKIM NA TEMAT PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA Marcin Waniek 9. STABILNE PRZYWÓDZTWO SPOSÓB NA UNIKNIĘCIE KOLEJNEGO KRYZYSU Tim Casserley i Bill Critchley

Bardziej szczegółowo

Głowy. Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2013. Zawrót. Szkoleniowy. Wstęp na każde szkolenie jest bezpłatny!

Głowy. Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2013. Zawrót. Szkoleniowy. Wstęp na każde szkolenie jest bezpłatny! Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2013 Szkoleniowy Zawrót Głowy Wstęp na każde szkolenie jest bezpłatny! Od 10 do 18 października br. można rezerwować miejsce na szkolenie oraz odebrać bilety wstępu

Bardziej szczegółowo

Harmonia. w życiu prywatnym i w biznesie

Harmonia. w życiu prywatnym i w biznesie Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie redakcja Michał Kułakowski Copyright 2011 by Joanna Berendt i Bartosz Berendt (rozdz. 1), Bożena Wujec (rozdz. 2), dr Ewa

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Spotkania trenerów, coachów i praktyków HR

Spotkania trenerów, coachów i praktyków HR 1-3 kwietnia 2011 Warszawa Spotkania trenerów, coachów i praktyków HR Zapisy wyłącznie on-line pod adresem: www.narzedziownia8.evenea.pl Budujemy środowisko, stymulujemy rozwój. Kontakt: Katarzyna Kozyra

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA

AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA Czujesz, że chcesz zacząć skuteczniej zarządzać swoim zespołem? Potrafisz słuchać? Chcesz zdobyć nowe narzędzia, by być jeszcze lepszym menadżerem? Akademia Coachingu dla Menadżera jest właśnie dla Ciebie.

Bardziej szczegółowo

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje TIME FOR CHANGES Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego przyszłościowy i obszerny rynek pracy prestiżowy zawód i przydatne kompetencje renomowana i polecana szkoła elastyczne formy nauczania Pracuj przez 6

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137.

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137. Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.pmi.org.pl marzec 2015 nr 8 ISSN 2353-3137 s. 6 7 Sponsorzy - niedoceniana rola Grzegorz Szałajko s. 16 19 Megaprojects should focus on sustainability

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

PRIME LEADERSHIP Efficiency programme. ACTION LEARNING uruchamiamy do działania gwarantujemy rezultaty

PRIME LEADERSHIP Efficiency programme. ACTION LEARNING uruchamiamy do działania gwarantujemy rezultaty PRIME LEADERSHIP Efficiency programme ACTION LEARNING uruchamiamy do działania gwarantujemy rezultaty Wstęp Prime Leadership Efiiciency Programme to czteromiesięczny program rozwojowy, który wprowadza

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko?

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? II. Wzorce zarządzania i tworzenia relacji, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo