Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matematyka finansowa w pakiecie Matlab"

Transkrypt

1 Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 2. Wizualizacja danych giełdowych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka w ekonomii i finansach Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 1/44

2 Akcje wprowadzenie Papiery wartościowe (ang. securities) dokumenty potwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego. Do najważniejszych papierów wartościowych zaliczane są obligacje i akcje. Akcja (ang. stock, share) dokument stwierdzający udział posiadacza akcji akcjonariusza (ang. stockholder, shareholder), w majątku spółki akcyjnej. Akcjonariusz ma prawo do uczestniczenia w podziale zysku spółki oraz ewentualnie w kierowaniu spółką. Przypadającą na każdą akcję część zysku przeznaczoną do podziału nazywamy dywidendą (ang. dividend). Wypłata dywidendy ani jej wysokość nie są gwarantowane. Zależy to od kondycji finansowej spółki oraz polityki prowadzonej przez jej władze. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 2/44

3 Giełda papierów wartościowych Obrót akcjami odbywa się głównie na giełdach papierów wartościowych (ang. stock exchange). Najważniejsze giełdy światowe: amerykańskie NYSE i NASDAQ, giełda tokijska oraz londyńska. W Polsce od 1991 roku funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ceny akcji mają tendencje do wspólnych ruchów w górę (hossa) lub w dół (bessa). Wygodnym wskaźnikiem ogólnej sytuacji na rynku są indeksy giełdowe. Są to średnie arytmetyczne lub ważone wszystkich akcji będących w obrocie bądź ich reprezentatywnej części. Najbardziej znane światowe indeksy to: amerykańskie Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite oraz Standard and Poor s 500 (S&P 500), japoński Nikkei 225, brytyjski FTSE 100. W Polsce najważniejszymi indeksami są WIG i WIG20. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 3/44

4 Dane giełdowe STANDARD & POORS 500 O H L C 17-Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 4/44

5 Dane giełdowe <TICKER>,<DTYYYYMMDD>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL> APATOR, ,3.41,3.41,3.41,3.41, APATOR, ,3.27,3.27,3.27,3.27, APATOR, ,2.96,2.96,2.96,2.96, APATOR, ,2.73,2.73,2.73,2.73, APATOR, ,2.88,2.88,2.88,2.88, APATOR, ,2.86,2.86,2.86,2.86, APATOR, ,3.05,3.05,3.05,3.05, APATOR, ,3.03,3.03,3.03,3.03, APATOR, ,3.13,3.13,3.13,3.13, APATOR, ,3.29,3.29,3.29,3.29, APATOR, ,3.38,3.38,3.38,3.38, APATOR, ,3.40,3.40,3.40,3.40, APATOR, ,3.18,3.18,3.18,3.18, APATOR, ,3.29,3.29,3.29,3.29, APATOR, ,3.27,3.27,3.27,3.27, Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 5/44

6 Wizualizacja danych giełdowych Dane w postaci tekstowej są mało czytelne. Znacznie łatwiej jest analizować wykresy. Skupimy się na wizualizacji historycznych danych giełdowych. Nie będziemy natomiast prognozować przyszłych cen na podstawie danych historycznych, czyli zajmować się tzw. analizą techniczną. Pakiet Financial Toolbox zawiera wiele funkcji przeznaczonych do wizualizacji danych. Zanim jednak będziemy mogli z nich skorzystać musimy nauczyć się wczytywać do Matlaba dane umieszczone w zewnętrznych plikach tekstowych oraz zapoznać się z kwestią obsługi dat w Matlabie. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 6/44

7 Daty w postaci tekstowej Najczęściej używany sposób zapisu daty to przedstawienie jej w postaci tekstowej jako łańcucha znaków np. 1 czerwca 2010 roku. Niestety tę samą datę możemy przedstawić na wiele różnych sposobów, na przykład: 01-Jun-2010, 01/06/2010, 01/06/10, , , , June 01, Różne państwa stosują różne sposoby zapisu dat, np to w Polsce 12 sierpnia 1989 roku, a w USA 8 grudnia 1989 roku. Napisanie uniwersalnej funkcji operującej na danych kalendarzowych jest kłopotliwe. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 7/44

8 Numeryczny format zapisu daty W Matlabie wprowadzono wewnętrzny numeryczny format zapisu daty i czasu oraz udostępniono użytkownikowi wygodne funkcje pozwalające konwertować daty z różnych formatów tekstowych na format numeryczny i odwrotnie. W formacie numerycznym data kalendarzowa reprezentowana jest jako liczba dni, która upłynęła od pewnej ustalonej daty bazowej. W Matlabie datą bazową jest 1 stycznia 0000 roku naszej ery. Nie jest to oczywiście rzeczywista data, a pewien sztucznie ustalony punkt odniesienia. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 8/44

9 Konwersja dat między formatem tekstowym i numerycznym Dzisiejszą datę, uzyskujemy za pomocą polecenia today. > > today ans = Do zamiany tej daty na bardziej zrozumiały format tekstowy służy funkcja datestr > > datestr(734290) ans = 01-Jun-2010 Aby wrócić do formatu tekstowego używamy funkcji datenum > > datenum( 01-Jun-2010 ) ans = Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 9/44

10 Konwersja dat między formatem tekstowym i numerycznym Funkcja datestr zwraca datę w postaci dzień-miesiąc-rok, gdzie miesiąc jest trzyliterowym skrótem angielskiej nazwy miesiąca, a rok jest podany w postaci czterocyfrowej. Jeżeli preferujemy inny format zapisu daty, musimy go podać jako drugi parametr polecenia datestr. za pomocą specyfikatorów wymienionych w poniższej tabeli. yyyy Rok w postaci czterocyfrowej 2010, 1945 yy Rok w postaci dwucyfrowej 87, 09 mmmm Pełna nazwa miesiąca June, August mmm Trzyliterowy skrót nazwy miesiąca Jun, Aug mm Miesiąc w postaci dwucyfrowej 06, 08 m Pierwsza litera nazwy miesiąca J, A dddd Pełna nazwa dnia tygodnia Monday ddd Trzyliterowy skrót nazwy dnia tygodnia Mon, Fri dd Dzień miesiąca w postaci dwucyfrowej 05, 31 d Pierwsza litera nazwy dnia tygodnia M, F Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 10/44

11 Konwersja dat między formatem tekstowym i numerycznym Przedstawimy w różnej postaci datę (czyli 1 czerwca 2010). > > datestr(734290, dd/mm/yy ) ans = 01/06/10 > > datestr(734290, mmmm dd, yyyy ) ans = June 01, 2010 > > datestr(734290, mmm dd, yyyy (dddd) ) ans = Jun 01, 2010 (Tuesday) Jeżeli to możliwe, rok należy podawać w postaci czterocyfrowej. Forma dwucyfrowa może powodować problemy z interpretacją 14 może oznaczać 1914 lub Matlab zakłada, że podana data leży w 100-letnim przedziale, którego środek znajduje się w aktualnym roku. Oznacza to, że 14 zostanie zinterpretowane jako 2014, a 80 jako Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 11/44

12 Konwersja dat między formatem tekstowym i numerycznym Funkcja datenum potrafi rozpoznać kilkanaście tekstowych formatów zapisu daty i zamienić je na postać numeryczną. Dla pewności warto zawsze sprawdzić, czy format daty został poprawnie rozpoznany, wywołując na wyniku działania polecenia datenum funkcję odwrotną datestr. Jeżeli używamy danych z datami zapisanymi w formacie, który nie jest rozpoznawany poprawnie, musimy sami określić ten format. > > datenum( 12.09/2010 ) ans = Error using datenum... Cannot parse date 12.09/2010. > > datenum( 12.09/2010, dd.mm/yyyy ) ans = > > datestr(734393) ans = 12-Sep-2010 Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 12/44

13 Czas Omówione funkcje pozwalają operować również na danych czasowych (godziny, minuty, sekundy, milisekundy). Aktualny czas możemy uzyskać za pomocą funkcji now. > > now ans = e+005 > > datestr( e+005) ans = 01-Jun :01:55 > > datestr(now, HH:MM:SS.FFF ) ans = 15:07: HH Godzina w postaci dwucyfrowej 23, 06 MM Minuty w postaci dwucyfrowej 15, 58 SS Sekundy w postaci dwucyfrowej 34, 07 FFF Milisekundy w postaci trzycyfrowej.024,.895 Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 13/44

14 Inne funkcje związane z datą eomdate(rok,miesiąc) zwraca datę (w formacie numerycznym) ostatniego dnia w danym miesiącu i roku, w szczególności możemy sprawdzić ile dni miał luty w danym roku, lweekdate(dzień_tygodnia,rok,miesiąc) zwraca datę ostatniego wystąpienia danego dnia tygodnia w danym roku i miesiącu, czyli np. kiedy wypadnie ostatnia sobota w sierpniu 2056 roku, dzień tygodnia podajemy numerycznie: 1 = niedziela, 2 = poniedziałek itd. nweekdate(n,dzień_tygodnia,rok,miesiąc) zwraca datę n-tego wystąpienia danego dnia tygodnia w danym roku i miesiącu, czyli np. kiedy wypadł trzeci piątek września 1954 roku, weeknum(data) zwraca numer tygodnia, w którym występuje podana data, możemy np. dowiedzieć się, że 1 czerwca 2010 roku wypada w 23 tygodniu tego roku, Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 14/44

15 Dni robocze i święta W matematyce finansowej niezwykle ważne jest pojęcie dnia roboczego. Zazwyczaj w weekendy i święta państwowe giełdy są zamykane i często trzeba to uwzględniać w obliczeniach. W Matlabie zdefiniowana została lista świąt i innych dni wolnych od handlu na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE). Listę tę można wyświetlić za pomocą polecenia holidays. Znajdują się tam dni świąteczne z lat Listę tę można zmodyfikować za pomocą polecenia createholidays bądź edytując plik tekstowy holidays.m. Niektóre polecenia pozwalają na bezpośrednie podanie listy dni świątecznych jako jednego z argumentów. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 15/44

16 Dni robocze i święta Funkcja isbusday(dzień, święta, weekend) pozwala sprawdzić, czy dany dzień jest dniem roboczym. Przyjmuje ona trzy argumenty: data lub tablica dat, które chcemy sprawdzić, wektor zawierający daty dni świątecznych, jeżeli go nie podamy, Matlab skorzysta z domyślnej (amerykańskiej) listy świąt. (opcjonalnie) wektor 7 zer lub jedynek określający, które dni tygodnia należą do weekendu (0 oznacza dzień pracujący, 1 weekendowy.) Pierwszy element wektora to niedziela, drugi poniedziałek itd. Domyślnie wektor ten ma wartość [ ] co oznacza, że weekend stanowią sobota i niedziela. Funkcja dla każdej badanej daty zwraca jedynkę, jeżeli jest to dzień roboczy, lub zero w przeciwnym wypadku. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 16/44

17 Liczba dni między dwiema datami Często w obliczeniach musimy wyznaczyć liczbę dni pomiędzy dwiema datami. Jeżeli korzystamy z numerycznego formatu daty wystarczy od daty końcowej odjąć datę początkową. Matlab udostępnia funkcję daysact, która wykonuje to obliczenie. Często bankowa definicja roku różni się od kalendarzowej. Niektóre banki nie uwzględniają lat przestępnych każdy rok ma 365 dni. W tym przypadku korzystamy z funkcji days365 Inne zakładają, że rok ma 360 dni jest to tzw. rok bankowy, a każdy miesiąc 30 dni (miesiąc bankowy). W tym przypadku korzystamy z funkcji days360. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 17/44

18 Liczba dni między dwiema datami Kolejną często wykonywaną operacja jest ustalenie jaką część roku stanowi przedział czasu między dwiema datami. Inaczej mówiąc, zamiana liczby dni na liczbę lat. Stosujemy wzór czas w dniach n = liczba dni w roku. Oczywiście wynik zależy od przyjętego sposobu liczenia dni oraz długości roku. Załóżmy, że chcemy wyrazić w latach liczbę dni od 14 czerwca 2010 do 20 listopada Wyznaczymy najpierw liczbę dni pomiędzy tymi datami. Kalendarzowa liczba dni wynosi: > > d1 = 14-Jun-2010 ; > > d2 = 20-Nov-2010 ; > > kd = daysact(d1,d2) kd = 159 Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 18/44

19 Liczba dni między dwiema datami Jeżeli korzystamy z bankowej definicji miesiąca, to dni tych jest > > bd = days360(d1,d2) bd = 156 Otrzymane wyniki możemy podzielić przez długość roku kalendarzowego bądź bankowego. Możliwe są cztery kombinacje > > n1 = kd/365 n1 = > > n2 = kd/360 n2 = > > n3 = bd/365 bd = Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 19/44

20 Liczba dni między dwiema datami > > n4 = bd/360 n4 = Z powyższego przykładu wynika, że dla banku pożyczającego pieniądze najkorzystniejsze jest obliczanie dokładnej liczby dni i zamiana ich na lata bankowe. Jest to tzw. reguła bankowa (ang. banker s rule). Dla dłużnika najkorzystniejsze jest obliczanie liczby dni bankowych i zamiana jej na lata kalendarzowe. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 20/44

21 Wczytywanie danych polecenie load Proste pliki zawierające tylko dane liczbowe możemy wczytać za pomocą polecenia load. Załóżmy, że mamy plik dane.txt o następującej zawartości: Po wczytaniu tego pliku poleceniem load dane.txt w przestrzeni roboczej Matlaba pojawi się nowa zmienna o nazwie dane. Jest to macierz macierz o wymiarach 3 6, której elementami są liczby z pliku dane.txt. Polecenie load ma wiele ograniczeń, nie radzi sobie z różną liczbą danych w wierszach, nie rozpoznaje niektórych separatorów, nie pozwala też wczytywać innych typów danych np. tekstowych czy kalendarzowych. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 21/44

22 Wczytywanie danych kreator importu Znacznie bardziej funkcjonalnym narzędziem jest kreator importu (ang. Import Wizard), Kreator możemy uruchomić kilkoma sposobami: wybierając polecenie Import Data... z menu File, wpisując w oknie poleceń komendę uiimport -file, w oknie aktualnego katalogu klikając prawym przyciskiem myszy na odpowiedni plik i wybierając z menu podręcznego polecenie Import data. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 22/44

23 Wczytywanie danych kreator importu Załóżmy, że chcemy wczytać plik dane.txt: Moje wazne dane A B C Po zaakceptowaniu wyboru pliku pojawi się pierwsze okno kreatora. Lewy panel pokazuje dane w postaci surowej. Prawy panel pokazuje dane w postaci w jakiej, zostaną zaimportowane. Matlab stara się rozpoznać typ danych i przypisać je do standardowych zmiennych: data macierz zawierająca wszystkie zaimportowane dane liczbowe, puste elementy są zapisywane jako NaN, textdata macierz zawierająca wszystkie zaimportowane dane tekstowe, puste elementy są zapisywane jako, colheaders wektor zawierający nagłówki kolumn, rowheaders wektor kolumnowy zawierający nagłówki wierszy. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 23/44

24 Wczytywanie danych kreator importu Rysunek: Pierwsze okno kreatora importu Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 24/44

25 Wczytywanie danych kreator importu W naszym przypadku zostały utworzone tylko trzy pierwsze zmienne. Ich zawartość możemy obejrzeć, wybierając odpowiednią zakładkę prawego panelu. Jeżeli wszystkie dane są tego samego typu, tworzona jest tylko jedna zmienna, której nazwa jest taka sama jak nazwa pliku, z którego importujemy dane (ale bez jego rozszerzenia). Matlab w większości przypadków prawidłowo rozpoznaje symbol oddzielający poszczególne kolumny danych. Zawsze możemy jednak ustalić ten symbol sami w górnej części okna kreatora. Często zdarza się, że na początku pliku znajduje się fragment tekstu opisujący jego zawartość. Tekst powinien zostać zignorowany przez program. W polu znajdującym się w prawym górnym narożniku okna możemy ustalić liczbę początkowych wierszy, które powinny zostać zignorowane (u nas są to dwa wiersze). Ostatni z tych wierszy uznawany jest za nagłówki kolumn i przypisywany do zmiennej colheads. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 25/44

26 Wczytywanie danych kreator importu Lewy panel drugiego okna kreatora zawiera listę zmiennych, które zostaną utworzone z naszych danych. Po kliknięciu wybranej zmiennej w prawym panelu pojawi się jej zawartość. Jeżeli nie chcemy importować którejś z nich, usuwamy znak znajdujący się przy jej nazwie. Jeżeli wolimy, żeby dla każdej kolumny utworzona była nowa zmienna o nazwie odpowiadającej nazwie tej kolumny, to musimy wybrać opcję Create vectors from each column using column names. Możemy też zmienić domyślne nazwy zmiennych klikając na nie prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu podręcznego polecenie Rename variable. Wciśnięcie przycisku Finish powoduje zakończenie działania kreatora i import danych. W przestrzeni roboczej Matlab pojawiły się trzy nowe zmienne A,B,C zawierające dane z kolejnych kolumn naszego pliku. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 26/44

27 Wczytywanie danych kreator importu Rysunek: Drugie okno kreatora importu Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 27/44

28 Wizualizacja danych Załóżmy, że zaimportowaliśmy do Matlaba plik z notowaniami spółki Agora. Początek tego pliku wygląda następująco: <TICKER>,<DTYYYYMMDD>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL> AGORA, ,49.90,49.90,46.10,47.10, AGORA, ,47.00,47.20,46.50,46.70, AGORA, ,47.00,49.90,47.00,49.10, AGORA, ,49.40,51.00,49.10,49.70, AGORA, ,49.50,49.80,49.00,49.00,90323 AGORA, ,48.50,48.50,47.50,47.80,84823 AGORA, ,47.50,47.50,46.00,46.20,51058 Dane umieszczone są w 7 kolumnach zawierających kolejno: nazwę spółki, datę notowania, cenę otwarcia, cenę najwyższą, cenę najniższą, cenę zamknięcia i obrót. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 28/44

29 Wizualizacja danych Załóżmy, że zaimportowaliśmy do Matlaba plik z notowaniami spółki Agora. Początek tego pliku wygląda następująco: <TICKER>,<DTYYYYMMDD>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL> AGORA, ,49.90,49.90,46.10,47.10, AGORA, ,47.00,47.20,46.50,46.70, AGORA, ,47.00,49.90,47.00,49.10, AGORA, ,49.40,51.00,49.10,49.70, AGORA, ,49.50,49.80,49.00,49.00,90323 AGORA, ,48.50,48.50,47.50,47.80,84823 AGORA, ,47.50,47.50,46.00,46.20,51058 Dane umieszczone są w 7 kolumnach zawierających kolejno: nazwę spółki, datę notowania, cenę otwarcia, cenę najwyższą, cenę najniższą, cenę zamknięcia i obrót. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 29/44

30 Wizualizacja danych wykresy liniowe Dalej będziemy zakładać, że w przestrzeni roboczej Matlaba zdefiniowane są zmienne DATE OPEN, HIGH, LOW, CLOSE i VOLUME zawierające dane z tego pliku. Jeżeli daty są w formacie tekstowym, przekształcamy je do formatu numerycznego. Narysujmy najpierw wykres liniowy przedstawiający zmiany ceny otwarcia. > > plot(date,open) Jeżeli interesuje nas tylko część danych, np. tylko te z ostatnich 200 notowań, to wpisujemy polecenia > > plot(date(end-200:end),open(end-200:end)) Etykiety na osi X to daty notowań w formacie numerycznym. Matlab zawiera funkcję dateaxis, która etykietuje oś datami w formacie tekstowym. > > dateaxis( X,1) X to oś której etykiety chcemy zmienić. Drugi argument to format, w jakim ma być wyświetlona data, 1 oznacza, że będą to daty postaci 04-Mar Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 30/44

31 Wizualizacja danych wykresy liniowe Rysunek: Wykres liniowy ceny otwarcia. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 31/44

32 Wizualizacja danych wykresy słupkowe Przyjęło się, że dane ze zmiennej VOLUME oznaczające dzienny obrót (czyli liczbę akcji, jakie zmieniły właściciela danego dnia) przedstawia się w postaci wykresu słupkowego. Do rysowania wykresów tego typu służy funkcja bar > > bar(volume) Jeżeli interesują nas dane z pierwszych 50 dni i dodatkowo chcemy, żeby oś X była etykietowana datami, to wpisujemy polecenia: > > bar(date(1:50),volume(1:50)) > > dateaxis( X,1) Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 32/44

33 Wizualizacja danych wykresy słupkowe Rysunek: Wykres liniowy ceny otwarcia. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 33/44

34 Wizualizacja danych wykresy OHLC Funkcja highlow pozwalającej przedstawić na jednym wykresie ceny najwyższe, najniższe, zamknięcia i otwarcia Taki wykres nazywamy wykresem Open-High-Low-Close chart (OHLC)) Ograniczymy się do 50 pierwszych notowań, przy większej liczbie danych wykres może stać się nieczytelny. > > highlow(high(1:50),low(1:50),close(1:50),open(1:50)) > > dateaxis( X,1, 20-Apr-1999 ) Trzeci argument funkcji dateaxis określa datę odpowiadającą pierwszemu notowaniu. Wykres ma postać szeregu pionowych odcinków. Każdy odcinek odpowiada danym z jednego dnia. Górny koniec odcinka to cena najwyższa, a dolny najniższa. Krótki poziomy znacznik z lewej strony odcinka odpowiada cenie otwarcia, a ten z prawej cenie zamknięcia. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 34/44

35 Wizualizacja danych wykresy OHLC Rysunek: Wykres typu Open-High-Low-Close Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 35/44

36 Wizualizacja danych wykresy świecowe Wykresy świecowe również pozwalają przedstawić te cztery ceny na jednym wykresie. Tworzymy je za pomocą funkcji candle. > > candle(high(1:50).low(1:50),close(1:50),open(1:50)) > > dateaxis( X,1, 20-Apr-1999 ) Na otrzymanym wykresie ponownie widzimy pionowe odcinki, na które nałożone zostały prostokąty. Znaczenie odcinków jest takie samo jak w przypadku wykresów typu OHLC, górny koniec to cena najwyższa, dolny najniższa. Dolne i górne krawędzie prostokątów oznaczają ceny otwarcia i zamknięcia. Jeżeli jest on wypełniony oznacza to, że cena akcji w ciągu dnia zmalała, jeżeli pusty to, że wzrosła. Takie wykresy pozwalają zorientować się jaka jest tendencja kursu akcji. Jeżeli np. widzimy długi ciąg pustych prostokątów, to akcje idą w górę. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 36/44

37 Wizualizacja danych wykresy świecowe Rysunek: Wykres świecowy Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 37/44

38 Wizualizacja danych wstęga Bollingera Nazwa pochodzi od nazwiska Johna Bollingera, który pierwszy zaczął stosować to narzędzie na początku lat 80. XX wieku. Wstęga Bollingera składa się z trzech wykresów (wstęg): wstęgi środkowej będącej n-okresową średnią ruchomą danych (MA), wstęgi górnej będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego powyżej środkowej wstęgi (MA + kσ), wstęgi dolnej będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego poniżej środkowej wstęgi (MA kσ). Typowe wartości dla n i k to odpowiednio 20 i 2. n-okresowa średnia ruchoma to średnia arytmetyczna wartości z n ostatnich okresów. Na przykład dla ciągu (x k ) k=1,...,n i n = 5 średnią ruchomą obliczamy ze wzoru: MA 5 = x M 4 + x M 3 + x M 2 + x M 1 + x M 5 dla M = 5, 6, 7,..., N. Analogicznie definiujemy n-okresowe odchylenie standardowe. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 38/44

39 Wizualizacja danych wstęga Bollingera Do rysowania wstęgi Bollingera służy funkcja bolling. Przyjmuje ona dwa obowiązkowe parametry: wektor z danymi i krotność średniej. > > bolling(close(1:250),20) > > dateaxis( x,1, 20-Apr-1999 Na wykresie widzimy 4 krzywe. Ta najbardziej postrzępiona to wykres ceny zamknięcia, ta najbardziej gładka to wstęga środkowa czyli średnia ruchoma. Dwie pozostałe to wstęgi górna i dolna. Widzimy, że wykres średniej ruchomej powoduje wygładzenie wykresu cen, pokazuje ogólną tendencję, pomijając okresowe wahania. Zauważmy też, że wszelkie ekstrema są przesunięte w prawo w stosunku do wykresu danych. Sposób liczenia średniej ruchomej powoduje, że jest ona opóźniona w stosunku do danych wejściowych. Odległość między wstęgą górną i dolną określa jak duża jest zmienność rynku. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 39/44

40 Wizualizacja danych wstęga Bollingera Rysunek: Wstega Bollingera Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 40/44

41 Szeregi czasowe Dane giełdowe, którymi zajmowaliśmy się w poprzedniej części skryptu, możemy traktować jako tzw. szeregi czasowe(ang. time series). Szeregiem czasowym nazywamy ciąg informacji uporządkowanych w czasie. Badaniem własności takich szeregów i prognozowaniem na ich podstawie zajmuje się analiza szeregów czasowych. Matlab zawiera szereg narzędzi służących do analizy i wizualizacji szeregów czasowych. Kiedyś tworzyły one osobny pakiet Financial Series Toolbox kilka lat temu zostały dołączone do Financial Toolbox. Omówimy tu tylko kilka podstawowych funkcji umożliwiających stworzenie szeregu czasowego i jego wizualizację. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 41/44

42 Szeregi czasowe W Matlabie istnieje specjalny typ danych reprezentujący szeregi czasowe, jest to tzw. financial time series object. Obiekty takie tworzymy za pomocą funkcji fints(czas,[dane1,dane2,...,danen], {etykieta1,etykieta2,...,etykietan}) Pierwszy parametr to wektor zawierający daty, drugi to tablica zawierająca kolejne serie danych (musimy podać przynajmniej jedną serię). Ostatni parametr jest opcjonalny, możemy tu określić etykiety serii danych. Utworzymy teraz szereg czasowy z wczytanych wcześniej danych giełdowych >> szereg = fints(date,[open, HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME], { Open, High, Low, Close, Volume }) Do wizualizacji tak utworzonych szeregów czasowych służy funkcja chartfts > > chartfts(szereg) Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 42/44

43 Szeregi czasowe Funkcja ta wyświetla okno z osobnymi wykresami dla każdej serii danych (liniowe dla pierwszych czterech serii i słupkowy dla ostatniej). Kiedy wskazujemy kursorem dowolny punkt na wykresie, na dole okna pokazuje się data oraz odpowiadające jej wartości wszystkich serii danych. Możemy powiększyć dowolny fragment wykresu. Możemy też wyświetlić na jednym wykresie kilka serii danych. Matlab zawiera wiele innych narzędzi ułatwiających analizę finansowych szeregów czasowych. W szczególności warto zapoznać się z ftsgui graficznym interfejsem umożliwiającym analizę szeregów bez wpisywania poleceń z linii komend. Inne przydatne narzędzie to ftsttol. Pozwala ono tworzyć szeregi nie tylko z danych pochodzących ze zmiennych Matlaba czy z plików zewnętrznych. Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 43/44

44 Szeregi czasowe Rysunek: Okno programu chartfts Bartosz Ziemkiewicz Matematyka finansowa w pakiecie Matlab 44/44

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją wspierającą

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo

Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo Sprawdź, jak możesz przewidzieć wartość sprzedaży w nadchodzących okresach Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/01 Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym jest to ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer

Bardziej szczegółowo

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2 Wprowadzania liczb Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W Excel'u liczba może zawierać tylko następujące znaki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ), / $ %. E e Excel ignoruje znaki plus (+) umieszczone

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie pliku... 23

Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie pliku... 23 Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Plik... 7 Okna... 8 Aktywny scenariusz... 9 Oblicz scenariusz... 10 Lista zmiennych... 11 Wartości zmiennych... 12 Lista scenariuszy/lista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski

Arkusz kalkulacyjny. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski Arkusz kalkulacyjny R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl O arkuszach ogólnie! Arkusz kalkulacyjny (spreadshit) to komputerowy program umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Końcowa

Dokumentacja Końcowa Metody Sztucznej Inteligencji 2 Projekt Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Dokumentacja Końcowa Autorzy: Robert Wojciechowski Michał Denkiewicz Wstęp Celem

Bardziej szczegółowo

3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać

3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać 3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać Rzućmy okiem na trzy najbardziej popularne rodzaje wykresów: Wykres liniowy Wykres słupkowy Wykres świecowy Wyjaśnimy Ci, jak odczytywać dane z każdego z tych

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do oprogramowania gretl. Wprowadzanie danych.

1. Wprowadzenie do oprogramowania gretl. Wprowadzanie danych. Laboratorium z ekonometrii (GRETL) 1. Wprowadzenie do oprogramowania gretl. Wprowadzanie danych. Okno startowe: Póki nie wczytamy jakiejś bazy danych (lub nie stworzymy własnej), mamy dostęp tylko do dwóch

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw Zastępstwa Optivum Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik Zanim zaczniemy posługiwać się programem w nowym roku szkolnym, musimy wykonać następujące czynności:

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików CSV

Import danych z plików CSV Import danych z plików CSV Program Moje kolekcje umożliwia importowanie danych zgromadzonych w innych aplikacjach, w tym z plików formatu *.csv Opis procedury importu danych Przed przystąpieniem do importu

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

Stochastyczne Metody Analizy Danych. PROJEKT: Analiza kluczowych parametrów turbin wiatrowych

Stochastyczne Metody Analizy Danych. PROJEKT: Analiza kluczowych parametrów turbin wiatrowych PROJEKT: Analiza kluczowych parametrów turbin wiatrowych Projekt jest wykonywany z wykorzystaniem pakietu statystycznego STATISTICA. Praca odbywa się w grupach 2-3 osobowych. Aby zaliczyć projekt, należy

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UŻYTKOWNIKA DM Plaza 2014

INFORMACJA UŻYTKOWNIKA DM Plaza 2014 INFORMACJA UŻYTKOWNIKA DM Plaza 2014 (DLA OSÓB ZAMYKAJĄCYCH ROK) Nr Dokumentu: 12_10/2016 Data wydania: 10.10.2010 Tytuł: DM Plaza 2014 DM Plaza 2014 Wersja: 28.12.2016 Wykonał: Grzegorz Drzewiecki Kontrola:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH II rok Kierunek Logistyka Temat: Zajęcia wprowadzające. BHP stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Dodawanie języka i waluty. autor: Adrian Potępa (biuro@eclairsoaware.pl)

WellCommerce Poradnik: Dodawanie języka i waluty. autor: Adrian Potępa (biuro@eclairsoaware.pl) WellCommerce Poradnik: Dodawanie języka i waluty autor: Adrian Potępa (biuro@eclairsoaware.pl) 2 Spis treści Internet pozwala dziś sprzedawać i dokonywać zakupów na całym świecie, nie wychodząc przy tym

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji mobilnych

Programowanie aplikacji mobilnych Katedra Inżynierii Wiedzy laborki 3 Rysunek: Tworzymy projekt Rysunek: Tworzymy projekt Tworzenie GUI szybki sposób - ustawiamy kontrolki tak, aby łącznie uzyskać 9 przycisków typu ToggleButton oraz 3

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Podstawy MATLABA, cd.

Podstawy MATLABA, cd. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka Podstawy MATLABA, cd. 1. Wielomiany 1.1. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SWWS autorstwa Michała Krzemińskiego

Instrukcja obsługi programu SWWS autorstwa Michała Krzemińskiego Instrukcja obsługi programu SWWS autorstwa Michała Krzemińskiego Krótkie informacje o programie można znaleźć zarówno w pliku readme.txt zamieszczonym w podkatalogu DANE jak i w zakładce O programie znajdującej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje i rodzaje analiz dostępne w pakiecie Statistica

Podstawowe operacje i rodzaje analiz dostępne w pakiecie Statistica Podstawowe operacje i rodzaje analiz dostępne w pakiecie Statistica 1. Zarządzanie danymi. Pierwszą czynnością w pracy z pakietem Statistica jest zazwyczaj wprowadzenie danych do arkusza. Oprócz możliwości

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Excel Slajd 2 Wykresy Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą

Bardziej szczegółowo

Qtiplot. dr Magdalena Posiadała-Zezula

Qtiplot. dr Magdalena Posiadała-Zezula Qtiplot dr Magdalena Posiadała-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl www.fuw.edu.pl/~mposiada Start! qtiplot poza rysowaniem wykresów pozwala też na zaawansowaną obróbkę danych.! qtiplot jest silnie wzorowany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 5: Wybrane programy użytkowe Edytor Vi Edytor Vi uruchamiany jest w oknie terminala. Przy jego pomocy możemy dokonywać następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

EXCEL Prowadzący: dr hab. inż. Marek Jaszczur Poziom: początkujący

EXCEL Prowadzący: dr hab. inż. Marek Jaszczur Poziom: początkujący EXCEL Prowadzący: dr hab. inż. Marek Jaszczur Poziom: początkujący Laboratorium 3: Macierze i wykresy Cel: wykonywanie obliczeń na wektorach i macierzach, wykonywanie wykresów Czas wprowadzenia 25 minut,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia iteracyjne

Obliczenia iteracyjne Lekcja Strona z Obliczenia iteracyjne Zmienne iteracyjne (wyliczeniowe) Obliczenia iteracyjne wymagają zdefiniowania specjalnej zmiennej nazywanej iteracyjną lub wyliczeniową. Zmienną iteracyjną od zwykłej

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie filtrować i sprawdzać poprawność danych w Excelu? 1

Jak sprawnie filtrować i sprawdzać poprawność danych w Excelu? 1 Jakie możliwości daje autofiltr... 1 Niestandardowe filtrowanie transakcji względem nazw produktów i dat... 3 Sprzedaż produktów w określonym czasie i wybranych miastach filtr zaawansowany... 5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych)

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Funkcja uwikłana (równanie nieliniowe) jest to funkcja, która nie jest przedstawiona jawnym przepisem, wzorem wyrażającym zależność wartości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 1 SKRYPTY Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z = 1 y + 1+ ( x + 2) 3 x 2 + x sin y y + 1 2 dla danych wartości x = 12.5 i y = 9.87. Zadanie to można rozwiązać: wpisując dane i wzór wyrażenia

Bardziej szczegółowo

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU Spis treśći 1. Komunikacja...3 1.1. Połączenie...3 1.2. Rozłączenie...3 1.3. Problemy z połączeniem...3 1.4. Ustawienia transmisji...4 2. Wykresy...4 2.1. Rysowanie siatek...4

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku Diary przydatne polecenie diary nazwa_pliku Polecenie to powoduje, że od tego momentu sesja MATLAB-a, tj. polecenia i teksty wysyłane na ekran (nie dotyczy grafiki) będą zapisywane w pliku o podanej nazwie.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemów

Optymalizacja systemów Optymalizacja systemów Laboratorium Sudoku autor: A. Gonczarek Cel zadania Celem zadania jest napisanie programu rozwiązującego Sudoku, formułując problem optymalizacji jako zadanie programowania binarnego.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja opracowania danych w programie SciDAVis v. 1-D013-win

Krótka instrukcja opracowania danych w programie SciDAVis v. 1-D013-win Krótka instrukcja opracowania danych w programie SciDAVis v. 1-D013-win 1 Instalacja programu SciDAVis Microsoft Windows Informacje na temat projektu SciDAVis dostępne są na stronie http://scidavis.sourceforge.net/.

Bardziej szczegółowo

METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH

METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH ĆWICZENIE NR 1 WPROWADZENIE DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO MATLAB Dr inż. Sergiusz Sienkowski ĆWICZENIE NR 1 Wprowadzenie do programu komputerowego Matlab 1.1.

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić w systemie UONET, aby rok szkolny 2014/2015 stał się rokiem bieżącym?

Co należy zrobić w systemie UONET, aby rok szkolny 2014/2015 stał się rokiem bieżącym? Co należy zrobić w systemie UONET, aby rok szkolny 2014/2015 stał się rokiem bieżącym? Porada jest skierowana do tych użytkowników systemu UONET, którzy założyli bazę danych w roku szkolnym 2013/2014,

Bardziej szczegółowo

prosta baza danych (nawet trochę bardziej niż prosta) tworzenie dokumentów (zwłaszcza z dużą ilością tabel lub o tabularycznej

prosta baza danych (nawet trochę bardziej niż prosta) tworzenie dokumentów (zwłaszcza z dużą ilością tabel lub o tabularycznej Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny jest bardzo dobrym i funkcjonalnym narzędziem, choć mocno niedocenianym w biurze i w domu. Oto kilka przykładów zastosowań arkusza kalkulacyjnego: prowadzenie rachunków

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 1 program Kontynuujemy program który wczytuje dystans i ilości paliwa zużytego na trasie, ale z kontrolą danych. A więc jeśli coś

Bardziej szczegółowo

Integracja z Subiekt GT

Integracja z Subiekt GT ` Integracja z Subiekt GT Zawartość Zakładanie podmiotu... 3 Aktywacja konta, InfoSfera... 5 Kontrola NIP... 7 Instalacja i konfiguracja oscgt... 9 Edycja kategorii w oscgt... 16 SubiektGT - Atrybuty...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu F O R M U L A R Z E I F O R M A N T Y M S E X C E L Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO?

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Księgowość Optivum Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Program Księgowość Optivum eksportuje do systemu informacji oświatowej dane, którymi wypełniana jest tabela KO1 koszty.

Bardziej szczegółowo

Niestandardowa tabela częstości

Niestandardowa tabela częstości raportowanie Niestandardowa tabela częstości Przemysław Budzewski Predictive Solutions Do czego dążymy W Generalnym Sondażu Społecznym USA w 1991 roku badaniu poddano respondentów należących do szeregu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemów

Optymalizacja systemów Optymalizacja systemów Laboratorium Zadanie nr 3 Sudoku autor: A. Gonczarek Cel zadania Celem zadania jest napisanie programu rozwiązującego Sudoku, formułując problem optymalizacji jako zadanie programowania

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

Serwis Inwestycje Polbank24

Serwis Inwestycje Polbank24 Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Aby zaimportować plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum, wykonaj następujące czynności:

Aby zaimportować plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum, wykonaj następujące czynności: UONET+ moduł Administrowanie Jak zaimportować do systemu plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum? Plany lekcji oddziałów w systemie UONET+ traktowane są jako szablony tygodniowych rozkładów

Bardziej szczegółowo