Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo"

Transkrypt

1 Sprawdź, jak możesz przewidzieć wartość sprzedaży w nadchodzących okresach Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/01 Przy dokonywaniu analiz ekonomicznych, np. sprzedażowych, bardzo często chciałbyś wybiec nieco w przyszłość i prześledzić spodziewane zmiany wartości. To z pewnością pomogłoby Ci w procesie budżetowania. Aby podjąć właściwe decyzje co do kształtowania się zjawisk w przyszłości, powinieneś wyznaczyć trend i prognozę danego zjawiska na podstawie istniejących danych. Excel zawiera kilka pomocnych narzędzi ułatwiających przeprowadzenie tego rodzaju analizy. Sprawdź zatem: Jak zbudować wykres obrazujący sezonowość?... 13/02 Jak wykonać prognozę ekonomiczną w Excelu? /05 Jak wyznaczyć linię trendu?... 13/08 Autor Przemysław Borkowski specjalista ds. zastosowań narzędzi informatycznych w analizie finansowej Analiza i kontrola finansowa w praktyce WAF (38)

2 Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/02 Prognozowanie w Excelu ANALIZA TRENDU SPRZEDAŻY Załóżmy, że dysponujesz zestawieniem danych dotyczących sprzedaży w kolejnych miesiącach oraz cenami wyrobów (na rysunku poniżej Arkusz1). Najpierw powinieneś wyznaczyć wartość sprzedaży w kolumnie D wprowadź odpowiednie formuły kalkulujące tę wartość jako iloczyn ceny i sprzedaży w sztukach (np. w komórce D2 formuła przyjmie postać: =B2*C2) rysunek 1. Rys. 1. Dane dotyczące sprzedaży w kolejnych miesiącach Uw a g a! Skoroszyt z danymi możesz pobrać ze strony internetowej poradnika: z artykułu Prognozowanie w Excelu zamieszczonego na stronie głównej. WAF (38) Analiza i kontrola finansowa w praktyce

3 Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/03 Teraz możesz utworzyć wykres zmian wartości sprzedaży w czasie. W tym celu: 1. Z menu Wstaw wybierz polecenie Wykres oraz określ typ wykresu dla naszej analizy odpowiedni będzie Liniowy ze znacznikami danych wyświetlanymi przy każdej wartości. Kliknij Dalej. 2. Zdefiniuj zakres danych interesuje Cię analiza wartości sprzedaży w poszczególnych okresach, a zatem określ odpowiedni obszar arkusza (w przytoczonym przykładzie D1:D37). Ponieważ dane mają orientację pionową, zaznacz Serie w: Kolumny. 3. Możesz teraz sprawdzić, klikając zakładkę Serie, czy zawartość komórki D1 została automatycznie przypisana jako nazwa (pole Serie: Nazwa = D1). Jeśli nie, możesz to teraz zrobić. Ponownie kliknij Dalej. 4. Następnie pojawia się kreator opcji wykresu, ustawienia domyślne są w tym przypadku odpowiednie możesz kliknąć Dalej. Na końcu zdecyduj, czy chcesz, aby wykres został wstawiony jako nowy arkusz czy też jako obiekt w bieżącym arkuszu, a następnie wybierz Zakończ. Otrzymałeś wykres przedstawiający zmiany wielkości sprzedaży w kolejnych miesiącach. Sprzedaż ta charakteryzuje się dużą sezonowością. Do pełnej oceny zjawiska powinieneś wyznaczyć roczną średnią kroczącą. Średnie kroczące Analiza i kontrola finansowa w praktyce WAF (38)

4 Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/04 Prognozowanie w Excelu W tym celu: 1. W arkuszu danych dodaj kolejną kolumnę (E) i nazwij ją Średnie kroczące. 2. Następnie policz jej wartość dla kolejnych dwunastomiesięcznych przedziałów czasu. Rozpatrując średnie z 12 miesięcy, możesz rozpocząć wyliczenia, począwszy od szóstego miesiąca (wcześniej brak byłoby danych). W komórce D7 wpisz formułę =ŚREDNIA(D2:D13), następnie przeciągnij formułę w dół w ten sposób wyliczysz średnie dla kolejnych rocznych okresów. 3. Zauważ, że formułę powinieneś przeciągnąć nie dalej niż dla siódmego okresu od końca (w przykładzie do komórki D31) dla pozostałych sześciu brak będzie wystarczających danych. Rys. 2. Wartość i trend sprzedaży w poszczególnych miesiącach WAF (38) Analiza i kontrola finansowa w praktyce

5 Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/05 3. Teraz nanieś wyznaczony trend sprzedaży na wykres. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy obszar wykresu i wybierz Dane źródłowe, a następnie zakładkę Serie. 4. Wybierz Dodaj, a następnie zdefiniuj nazwę serii (zaznacz komórkę E1) oraz zakres danych (zaznacz myszą zakres E2:E37). Po wybraniu OK na wykresie pojawiła się linia wyznaczona przez kolejne średnie kroczące (rys. 2, obok). ARKUSZ DO PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY Poniżej możesz znaleźć odpowiedź na pytanie, jak można obliczyć i wykorzystać tzw. indeks sezonowości. Dzieląc wartość sprzedaży z danego miesiąca przez średnią dwunastomiesięczną, obliczysz Indeks sezonowości. Jeśli jest on większy od jedynki, oznacza, że w danym miesiącu wartość jest większa niż średnia roczna (jeżeli mniejszy odwrotnie). Aby obliczyć indeks sezonowości: 1. Kolumnę F nazwij: Indeks sezonowości. 2. W komórce F7 wstaw formułę: =D7/E7 i skopiuj ją do komórek poniżej (zakres F7:F31). Następnie na podstawie otrzymanych danych oblicz średni indeks sezonowości dla każdego miesiąca. Daty z kolumny A mają różne nazwy (np. styczeń jest oznaczony jako: sty-03, sty-04 itd.). Powinieneś więc dodać do Arkusza1 kolumnę z indeksem miesięcy. W tym celu: 3. Zatytułuj kolumnę G: Miesiąc kolejny w roku. Indeks sezonowości Analiza i kontrola finansowa w praktyce WAF (38)

6 Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/06 Prognozowanie w Excelu Formuła tablicowa 4. Następnie w komórce G2 wpisz formułę dającą kolejny numer miesiąca w roku na podstawie pełnej daty: 4. =MIESIĄC(A2) 5. Formułę skopiuj do pozostałych komórek (G3:G37). 6. Kolumnę H nazwij Średni indeks sezonowości miesiąca, a w komórce H14 wstaw formułę: 4. =ŚREDNIA(JEŻELI(G$7:G$31=G14;F$7:F$31; )) i zatwierdź ją, wciskając równocześnie Ctrl + Shift + Enter. W sposób opisany powyżej wprowadzasz formuły tablicowe. Charakteryzują się one tym, że jako argument mają podane całe zakresy komórek. Na przykład zapis G$7:G$31=G14 jest całym szeregiem warunków (każda komórka z zakresu G7:G31 jest porównywana z G14). Formułę skopiuj w dół aż do komórki H25. Uw a g a! Nie możesz ręcznie wstawić symbolu formuły tablicowej nawiasu klamrowego. Jeśli to zrobisz, formuła mimo obecności nawiasu nie będzie traktowana jak tablicowa! Arkusz do prognozy Do sporządzenia prognozy przygotuj nowy arkusz (Arkusz2). Załóżmy, że chcesz prognozować przychody ze sprzedaży na następne trzy lata. Do sporządzenia prognozy posłużą dotychczasowe dane. WAF (38) Analiza i kontrola finansowa w praktyce

7 Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/07 Wykonaj następujące czynności: v Skopiuj z Arkusza1 kolumny Miesiąc, Wartość sprzedaży oraz Miesiąc kolejny w roku do kolumn A, B, C Arkusza2. Kolumna Miesiąc wymaga uzupełnienia rozszerz wpisy w kolumnie o kolejne pozycje do grudnia 2008 r., czyli ostatniego miesiąca prognozy. Odpowiednio rozszerz także zakres danych dla kolumny Miesiąc kolejny w roku. Przenosząc kolumnę Wartość sprzedaży, pamiętaj, że nie możesz zastosować zwykłego Kopiuj/Wklej, gdyż wartości w Arkuszu1 obliczane są formułą. Zastosuj zatem albo Wklej specjalnie/wartości, albo formułę odwołującą się do Arkusza1 (dla B2 jest to formuła =Arkusz1!D2). v Następnie wstaw do arkusza obliczone uprzednio średnie wskaźniki sezonowości dla danego miesiąca. Posłuż się funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO, która w tablicy dat i korespondujących z nimi średnich z Arkusza1 wyszuka odpowiednią dla danego miesiąca wartość wskaźnika. W tym celu: 1. Nazwij kolumnę D: Wskaźniki średnie sezonowości i w komórce D2 wpisz formułę: 1. =WYSZUKAJ.PIONOWO(C2;Arkusz1!$G$14:$H$25;2;0) 2. Następnie przeciągnij formułę w dół, aż uzupełnisz średni wskaźnik sezonowości dla kolejnych miesięcy. 3. Kolumnę E nazwij: Sprzedaż oczyszczona z sezonowości i umieść w niej formułę dzielącą wyniki sprzedaży przez wskaźnik sezonowości (dla komórki E2 będzie to: =B2/D2). Przeciągnij ją w dół dla pozostałych wierszy. Analiza i kontrola finansowa w praktyce WAF (38)

8 Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/08 Prognozowanie w Excelu PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Po zakończeniu czynności przygotowawczych możesz sporządzić prognozę sprzedaży na następne trzy lata. Najpierw stwórz ponownie wykres dla sprzedaży: 1. Jako Dane źródłowe podaj: Serie danych to Wartość sprzedaży (Arkusz2!$B$2:$B$73) i Sprzedaż oczyszczona z sezonowości (Arkusz2!$E$2:$E$73) rys. 3. Rys. 3. Serie danych do wykresu prognozy WAF (38) Analiza i kontrola finansowa w praktyce

9 Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/09 1. Pamiętaj, aby użyć nagłówka kolumn jako nazwy, jako Etykiet osi X zaś kolumny z nazwami miesiąca. 2. Kliknij Zakończ. Linia trendu dla prognozy Teraz dodaj linię trendu obrazującego przyszłe przewidywania co do kształtowania się przychodów ze sprzedaży (rys. 4). Rys. 4. Definiowanie linii trendu Aby tego dokonać: 1. Kliknij na obszarze wykresu, aby przywołać na górnej listwie menu Wykres. 2. Z menu Wykres wybierz Dodaj linie trendu. Analiza i kontrola finansowa w praktyce WAF (38)

10 Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/10 Prognozowanie w Excelu 3. W oknie dialogowym wybierz zakres danych, dla których ma być wyznaczony trend (Sprzedaż oczyszczona z sezonowości), i wybierz rodzaj linii trendu. Załóżmy, że interesuje Cię trend liniowy, gdyż nawet pobieżna analiza zmian wielkości sprzedaży pozwala zaobserwować liniową zależność. 4. Teraz dodaj równanie opisujące wyznaczoną linię trendu. Kliknij zakładkę Opcje i zaznacz pola: Wyświetl równanie na wykresie oraz Wyświetl wartości R-kwadrat na wykresie (rys. 5). Rys. 5. Opcje równania linii trendu 5. Zatwierdź, klikając OK. Uw a g a! Aby uzyskać właściwe równanie opisujące trend, musisz zmienić opcję Oś kategorii (X) na Kategoria zamiast domyślnie wybieranej przez program Excel Automatyczna (menu Wykres/Opcje wykresu, zakładka Osie rys. 6 na następnej stronie). WAF (38) Analiza i kontrola finansowa w praktyce

11 Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/11 Rys. 6. Ustawienie opcji wykresu Prognoza na kolejne okresy Na podstawie już wyznaczonego trendu możesz obecnie sporządzić prognozę wartości sprzedaży na kolejne okresy. W tym celu: 1. Najpierw w Arkuszu2 dodaj kolumnę (o nazwie Kolejny okres), w której znajdą się kolejno numerowane okresy (kolumna F). W komórce F2 znajdzie się wartość 1, a w F73 wartość 72 (odpowiednio pierwszy i ostatni okres). Będą to numery oznaczające kolejne pozycje osi X, wykorzystywane przez równanie trendu. 2. Następnie dodaj kolumnę Prognoza sprzedaż oczyszczona z sezonowości (kolumna G). 3. Aby obliczyć prognozowaną wartość sprzedaży, możesz wykorzystać równanie z wykresu trendu. Analiza i kontrola finansowa w praktyce WAF (38)

12 Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/12 Rzeczywista sprzedaż 3. A zatem w komórce G38 wpisz formułę: 3. =193,32*F i skopiuj ją w dół. Teraz możesz obliczyć rzeczywistą wartość sprzedaży, jaka wynika z sezonowości. W tym celu: W następnej kolumnie H (nazwanej np. Prognoza Sprzedaż) wpisz w komórce H38 taką formułę: =G38*D38 i skopiuj ją w dół, aby uzyskać pozostałe prognozy dla kolejnych miesięcy. Możesz zadać sobie teraz pytanie, czy można ująć wyniki prognoz na wykresie? Będziesz to mógł łatwo zrobić w menu Wykres/Dane źródłowe, wybierz zakładkę Serie i kliknij Dodaj definiując dane dotyczące prognoz: 1. Ustaw kursor w polu Nazwa i zaznacz komórkę G1, a w polu Wartości: G2:G Ponownie kliknij Dodaj, w polu Nazwa zaznacz H1, a w polu Wartości: H2:H73. W ten sposób dodałeś do wykresu prognozę sprzedaży z uwzględnieniem wpływu sezonowości i bez jego uwzględnienia (rys. 7 na następnej stronie). WAF (38) Analiza i kontrola finansowa w praktyce

13 Prognozowanie w Excelu Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/13 Wartość sprzedaży Sprzedaż oczyszczona z sezonowości Prognoza sprzedaż oczyszczona z sezonowości Prognoza sprzedaż Liniowy (Sprzedaż oczyszczona z sezonowości) Rys. 7. Prognoza sprzedaży Łatwiej Ci będzie z pewnością odczytać ten wykres w kolorach, a zatem warto zajrzeć na stronę Znajdziesz tam ten artykuł m.in. na stronie głównej. PROGNOZOWANIE NIELINIOWE Pozostaje jeszcze do rozważenia wariant, gdy trend sprzedaży nie układa się liniowo, lecz np. wykładniczo (rys. 8 na następnej stronie). W tym przypadku postępujesz analogicznie do momentu, gdy zadeklarować musisz rodzaj trendu. Aby to zrobić: 1. Dysponując gotowym wykresem, kliknij jego obszar, aby przywołać na górnej listwie menu Wykres. 2. Z menu Wykres wybierz Dodaj linie trendu i zaznacz Wykładniczy. Analiza i kontrola finansowa w praktyce WAF (38)

14 Systemy informatyczne w zarządzaniu 13/14 Prognozowanie w Excelu Rys. 8. Przykład trendu wykładniczego 3. Dodaj równanie opisujące wyznaczoną linię trendu (zakładka Opcje i odznacz pole: Wyświetl równanie na wykresie). Tym razem uzyskałeś równanie wykładnicze, które możesz wykorzystać analogicznie do przykładu liniowego. Aby obliczyć prognozowaną wartość sprzedaży Prognoza sprzedaż oczyszczona z sezonowości (kolumna G), tym razem w komórce w G38 wpiszesz formułę równania wykładniczego z wykresu. Na koniec zauważ, że prognoza, którą analizowaliśmy w artykule, zakładała stały poziom cen, jeśli cena zmieniałaby się, musiałbyś dokonać dwóch prognoz: najpierw prognozy zmian cen, a dopiero na jej podstawie prognozy zmian wartości sprzedaży. WAF (38) Analiza i kontrola finansowa w praktyce

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

4.3 Arkusze kalkulacyjne

4.3 Arkusze kalkulacyjne 4-49 4.3 Arkusze kalkulacyjne Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne przetwarzane przez komputer

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU. Tom VI NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y ZASTOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH W KONTROLINGU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom VI Zastosowanie tabel przestawnych w

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

=A1*A2 (gwiazdka w arkuszu oznacza operator mnożenia) A6 formułę

=A1*A2 (gwiazdka w arkuszu oznacza operator mnożenia) A6 formułę Wstęp Uruchom arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Każdy arkusz kalkulacyjny składa się z pionowych kolumn i poziomych wierszy. Kolumny numerowane są literami alfabetu łacińskiego, zaś wiersze liczbami

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Tabele i funkcje przestawne. Tabele przestawne dla zaawansowanych

Tabele i funkcje przestawne. Tabele przestawne dla zaawansowanych Tabele i funkcje przestawne Tabele przestawne dla zaawansowanych Opracowanie przykładowych zadań z zakresu tabel przestawnych w Excel 2007 dla studentów Informatyki i Ekonometrii Kamil Kasprzak 2012-04-20

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. NARZĘDZIA OBROTU 1. Wykres 1) Interwał 2) Typ ceny 3) Typ wykresu 4) Zakres danych 5) Zbliżanie i oddalanie wykresu 6) Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej

Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej Instrukcja uż ytkowania dodatku Excel CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej CONT-EVO Arkadiusz Doliński 1 S t r o n a Spis treści Uwagi ogólne... 3 Wymagania techniczne... 3 Uruchomienie... 3 Automatyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Seria praktyk

Excel 2007 PL. Seria praktyk Excel 007 PL. Seria praktyk Autor: Michael Price T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 978-8-46-06-6 Tytu³ orygina³u: Excel 007 in Easy Steps (In Easy Steps) Format: 80x5, stron: 00 Poznaj narzêdzia oraz funkcje

Bardziej szczegółowo