Fizyka Laserów wykład 11. Czesław Radzewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fizyka Laserów wykład 11. Czesław Radzewicz"

Transkrypt

1 Fizyka Laserów wykład 11 Czesław Radzewicz

2 Lasery na ciele stałym (prócz półprzewodnikowych) matryca + domieszki izolatory=kryształy+szkła+ceramika metale przejściowe metale ziem rzadkich Matryca: kryształy tlenkowe: korund (Al 2 O 2 ) aleksandryt (BeAl 2 O 4 ) YAG garnet aluminiowo-itrowy (Y 3 Al 5 O 12 ) kryształy fluorkowe: LISAF (LiSrAlF 6 ) YLF (YLiF 4 ) kryształy typu tungstate KY(WO 4 ) 2 KGd(WO 4 ) 2 Parametry matrycy: przewodnictwo termiczne soczewkowanie termiczne własności mechaniczne FOM, FOM = α p α l dn dt

3 domieszki metale przejściowe lantanowce

4 domieszki Ti:Al 2 O 3 Definicja metali przejściowych: atomy z niezapełnioną powłoką d przykład : Ti:Al 2 O 3 konfiguracja elektronowa atomu Ti: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s 2 = Ar+3d 2 4s 2 W krysztale korundu atom tytanu jest 3-krotnie zjonizowany Ar + 3d 1 przejścia optyczne wzbudzenia elektronu 3d Ponieważ ten elektron jest na zewnętrznej orbicie to jego poziomy energetyczne zależą od otoczenia: (1) częstości przejść zależą od matrycy, (2) możliwe jest bardzo silne sprzężenie z drganiami sieci - fononami Definicja lantanowców (metali ziem rzadkich): atomy z niezapełnioną powłoką f przykład : Nd:YAG konfiguracja elektronowa atomu Nd: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 4f 4 5s 2 5p 6 6s 2 = Xe+4f 4 5s 2 5p 6 6s 2 W krysztale YAG atom neodymu jest 3-krotnie zjonizowany: Xe+4f 3 5s 2 5p 6 przejścia optyczne wzbudzenia elektronu 4f Ponieważ ten elektron jest na wewnętrznej orbicie to jego poziomy energetyczne praktycznie nie zależą od otoczenia. Nd:YAG λ l =1,064 μm Nd:YLF λ l =1,047 μm

5 materiały domieszkowane neodymem struktura energetyczna Nd 3+ Nd:YAG - Y 3 Al 5 O 12 :Nd 3+ Nd:YLF - YLiF 4 :Nd 3+. YAG YLF szkło przewodnictwo cieplne, W/(m K) dn/dt, 1/K τ, ms λ l, mm σ, cm Δν, cm

6 Nd:YAG struktura energetyczna Nd 3+

7 Nd:YAG Kryształy laserowe są pompowane światłem: inny laser lampa wyładowcza światło słoneczne???? widmo absorpcji kryształu Nd:YAG widmo fluorescencji kryształu Nd:YAG

8 aleksandryt (ang. alexandrite) BeAl 2 O 4 :Cr 3+ nasycający strumień energii ok. 40J/cm 2!

9 szafir (ang. Ti:Sapphire) Al 2 O 3 :Ti 3+ zakres strojenia nm! fs!

10 materiały z iterbem np. Yb 3+: YAG materiały z erbem EDA (Erbium Doped Amplifier) wzmacniacze i lasery światłowodowe bardzo mały defekt kwantowy

11 Nd:YAG pompowanie lampami błyskowymi lustro eliptyczne lampa błyskowa pręt laserowy

12 σ e, j.u. σ a, j.u. Nd:YAG pompowanie lampami błyskowymi, c.d. unormujmy widmo lampy i widmo absorpcji: σ a (λ) dλ = 1, σ e (λ) dλ = 1 widmo absorpcji kryształu Nd:YAG wtedy całka przekrywania η p = σ e λ σ a λ dλ 1 jest dobrą miarą dopasowania widma lampy do widma absorpcji kryształu. W przypadku Nd:YAG i lampy kryptonowej (najlepiej pasuje)mamy η p 1 Dodatkowo, absorpcja krótkofalowa prowadzi do silnego grzania kryształu. widmo emisji lampy kryptonowej

13 Nd:YAG pompowanie diodami Widmo absorpcji Nd:YAG jest charakterystyczne dla wielu kryształów laserowych dominują wąskie piki z dużą absorpcją i obszary pomiędzy nimi o małym współczynniku absorpcji. Dlatego najlepiej jest pompować je promieniowaniem ze źródeł laserowych z długością fali dopasowaną do konkretnego piku absorpcyjnego ośrodek czynny λ p [nm] laser diodowy Nd:YAG 808 GaAlAs Yb:YAG 941 InGaAs Nd:YVO GaAlAs Nd:YLF 798 GaAlAs Cr:LiSAF 670 AlGaInP Yb:KYW 975 InGaAs

14 pompowanie diodami, c.d. pompowanie podłużne monolityczny Nd:YAG T. J. Kane, R. J. Byer, Opt. Lett.10, 65 (1985) P. Wasylczyk and C. Radzewicz, Laser Physics 19, 129 (2009)

15 pompowanie diodami, c.d. niedomieszkowana obszar czapeczka domieszkowany wydajność światło-światło 48% nachylenie 60% czapeczki zapewniają równe chłodzenie na całej długości pręta laserowego laser diodowy 550W, 3x4mm 2, NA=0.42 polerowany pręt światłowód dla wiązki lasera pompującego podwójne przejście pompy przez pręt mały gradient temperatury wzdłuż osi licha wiązka, M 2 =80

16 pompowanie diodami, c.d. pompowanie poprzeczne

17 Komercyjne DPSSL (Diode-Pumped Solid State Laser)

18 Komercyjne lasery Nd:YAG pompowane lampami

19 Komercyjne lasery Nd:YAG pompowane lampami

20 zarządzanie ciepłem w krysztale laserowym Główne ograniczenie na moc lasera grzanie kryształu Geometria objętościowa pręt. Skalowanie: moc termiczna L 3 moc odprowadzana proporcjonalna do powierzchni L 2 wydajność chłodzenia 1 L Geometria płaska dysk o stałej grubości. Skalowanie: moc termiczna L 2 moc odprowadzana proporcjonalna do powierzchni L 2 wydajność chłodzenia nie zależy od rozmiarów dysku kryształ chłodnica

21 geometria cylindryczna kryształ w kształcie długiego pręta (długość = L >> 2r 0 = średnica) chłodzenie Grzanie w całej objętości, chłodzenie na powierzchni cylindrycznej, temperatura cieczy chłodzącej T 0 moc termiczna na jednostkę objętości Q = P th πr 0 2 L, gdzie P th to moc wydzielana w pręcie w postaci ciepła przewodnictwo termiczne λ th Niech r oznacza odległość od osi cylindra. R-nie dyfuzji ciepła d 2 T dr dt r dr + Q = 0 λ th ma rozwiązanie T r = T 0 + Q 4λ th r 0 2 r 2 maksymalna różnica temperatur to T 0 T r 0 = Qr 0 2 4λ th = P th 4πλ th L W granicy bardzo dużego L mamy laser światłowodowy

22 geometria dysku na chłodnicy 2r p h P p T 0 z 0 P p - moc pompy r p - promień wiązki pompującej η a - wydajność absorpcji pompy η h - wydajność wytwarzania ciepła I th - moc termiczna na jednostkę powierzchni I th = P th πr 2 = P pη a η h p πr 2 p Załóżmy, że grubość kryształu h jest dużo mniejsza niż r p. Wtedy dla danej wartości przewodnictwa termicznego kryształu λ th dostajemy paraboliczny rozkład temperatury w kierunku prostopadłym do powierzchni z T z = I th R th,d h 1 z 2 2 h 2 R th,d = h λ th - oporność termiczna dysku P th 1 2πλ th 2L pręt P th 2πλ th dysk h r p 2 Maksymalna różnica temperatur T h T 0 = 1 2 thr th,d = P thh 2πr 2 p λ th

23 lasery cienko-dyskowe pomysł realizacja techniczna chłodzenia realizacja techniczna pompowania

24 lasery cienko-dyskowe Yb:YAG, 150 mm, I th = 5.4 W/mm 2 (I p = 60 W/mm 2 ) materiały deformacja frontu falowego po odjęciu sferycznej, Yb:YAG, 150 mm, I th = 5.4 W/mm 2 ważne parametry: przewodnictwo termiczne, λ th = 6 Wm -1 K -1 (dla YAG) współczynnik absorpcji defekt kwantowy: η th = 1 λ p λl =0.087 (dla Yb:YAG)

25 lasery jedno-dyskowe, przykładowe osiągi Yb:YAG, praca (prawie)jednomodowa M 2 =1.6 Yb:YAG, praca wielo-modowa

26 lasery wielo-dyskowe, przykładowe osiągi

27 lasery w obszarze MID IR eye safe region

28 lasery MID przykładowy materiał Tm:YAG Tm:YAG fluorescence

29 lasery MID materiały z Ho 3+

30 lasery MID

31 lasery MID przykładowa konstrukcja

Wybrane zagadnienia i konstrukcje

Wybrane zagadnienia i konstrukcje Wybrane zagadnienia i konstrukcje Ogólna klasyfikacja laserów światłowodowych Światłowody z aktywnym rdzeniem Wzmacniacze światła na potrzeby telekomunikacji (EDFA, PDFA, RFA) Laser z up-konwersją w włóknie

Bardziej szczegółowo

Lasery półprzewodnikowe

Lasery półprzewodnikowe Lasery półprzewodnikowe (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Otrzymywane światło ma charakterystyczne właściwości: bardzo

Bardziej szczegółowo

Włókna utrzymujące polaryzację oraz domieszkowane metalami sziem rzadkich. Polarization Maintaining Fibers And Rate Earth-Doped Fibres

Włókna utrzymujące polaryzację oraz domieszkowane metalami sziem rzadkich. Polarization Maintaining Fibers And Rate Earth-Doped Fibres Włókna utrzymujące polaryzację oraz domieszkowane metalami sziem rzadkich Polarization Maintaining Fibers And Rate Earth-Doped Fibres PMF - co to za włókna i po co one są Jak działa PMF Typy PMF: dwójłomność

Bardziej szczegółowo

KARTY KATALOGOWE: DEMONSTRATORÓW, MATERIAŁÓW, PODZESPOŁÓW i MODUŁÓW

KARTY KATALOGOWE: DEMONSTRATORÓW, MATERIAŁÓW, PODZESPOŁÓW i MODUŁÓW Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Ul. Wólczyńska 133 str., 01-919 Warszawa, POLSKA Tel.: centr. (+48 22) 835 30 41 49, Tel/Fax: (+48 22) 834 90 03, Fax: (+48 22 ) 864 54 96 http://www.itme.edu.pl

Bardziej szczegółowo

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA Pracownia Metod Fizycznych Biologii (PMFB), O2B 1 O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA Cel ćwiczenia Ćwiczenie jest eksperymentem z dziedziny fotoniki i fizyki laserów i dotyczy działania oraz własności

Bardziej szczegółowo

FM - Optyka Światłowodowa

FM - Optyka Światłowodowa FM - Optyka Światłowodowa Materiały przeznaczone dla studentów Inżynierii Materiałowej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie to jest zestawem kilku krótkich eksperymentów

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODY AKTYWNE. Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Optoelektroniki.

ŚWIATŁOWODY AKTYWNE. Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Optoelektroniki. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek Pracownia Optoelektroniki ŚWIATŁOWODY AKTYWNE Zadanie X Zakład Optoelektroniki Toruń 005 1 1. Charakterystyka badanych włókien

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Michał M. Głowacki Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Praca doktorska wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jerzy Sarnecki, K. Kopczyński W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano

Bardziej szczegółowo

Każda z tych technologii ma swoją specyfikę

Każda z tych technologii ma swoją specyfikę Temat numeru Technologie cięcia termicznego i hydroabrazywnego Cięcie blach o różnej, często bardzo dużej grubości, jest znaczącym wyzwaniem dla większości firm produkcyjnych. Cięcie mechaniczne, ew. wytłaczanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 5. Źródła światła w transmisji światłowodowej

Rozdział 5 5. Źródła światła w transmisji światłowodowej Rozdział 5 5. Źródła światła w transmisji światłowodowej 5.1. Podstawy fizyki laserów 5.1.1. Przejścia spontaniczne i wymuszone. Współczynniki Einsteina. Własności promieniowania wymuszonego 5.1.. Podstawy

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Sieci optoelektroniczne

Sieci optoelektroniczne Sieci optoelektroniczne Wykład 5: Aktywne elementy sieci światłowodowych dr inż. Walery Susłow Elementy budowy sieci światłowodowej Pasywne: włókno złącza światłowodowe rozgałęziacze sprzęgacze filtry

Bardziej szczegółowo

EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG

EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG PL ISSN 0209-005 8 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE T. 35-2007 NR 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jeszy Sasnecki 1, Krzysztof Kopczyński 2 W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego

Bardziej szczegółowo

Nagrzewanie laserowe. Dr inż. Piotr Urbanek

Nagrzewanie laserowe. Dr inż. Piotr Urbanek Nagrzewanie laserowe Dr inż. Piotr Urbanek Miara stopnia monochromatyczności Aby uzyskać uporządkowane oddziaływanie fotonów należy wytworzyć nietypowy stan materii charakteryzujący się tym, że np. na

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI ROZPRAWA DOKTORSKA BOŻENA BURTAN WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW Promotor: prof. dr hab. Jan Cisowski Promotor pomocniczy:

Bardziej szczegółowo

Fosforanowe włókno fotoniczne o powiększonym rdzeniu domieszkowanym jonami Yb 3+ do zastosowań laserowych

Fosforanowe włókno fotoniczne o powiększonym rdzeniu domieszkowanym jonami Yb 3+ do zastosowań laserowych M. Franczyk R. Stępień D. Pysz... Fosforanowe włókno fotoniczne o powiększonym rdzeniu domieszkowanym jonami Yb 3+ do zastosowań laserowych Marcin Franczyk 1 Ryszard Stępień 1 Dariusz Pysz 1 Ireneusz Kujawa

Bardziej szczegółowo

Mikrostruktura warstw InGaN stosowanych w niebieskich emiterach światła

Mikrostruktura warstw InGaN stosowanych w niebieskich emiterach światła Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Marcin Kryśko Mikrostruktura warstw InGaN stosowanych w niebieskich emiterach światła Rozprawa Doktorska wykonana w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN Unipress Promotor:

Bardziej szczegółowo

Bardzo dziękuję: panu profesorowi Tomaszowi Dohnalikowi za opiekę w czasie studiów doktoranckich, cenne dyskusje i pomoc na wszystkich etapach

Bardzo dziękuję: panu profesorowi Tomaszowi Dohnalikowi za opiekę w czasie studiów doktoranckich, cenne dyskusje i pomoc na wszystkich etapach Bardzo dziękuję: panu profesorowi Tomaszowi Dohnalikowi za opiekę w czasie studiów doktoranckich, cenne dyskusje i pomoc na wszystkich etapach powstawania tej pracy, panu doktorowi Leszkowi Józefowskiemu

Bardziej szczegółowo

PROTOTYPOWE URZĄDZENIE LASEROWE DO FEMTOSEKUNDOWEJ MIKROOBRÓBKI MATERIAŁÓW

PROTOTYPOWE URZĄDZENIE LASEROWE DO FEMTOSEKUNDOWEJ MIKROOBRÓBKI MATERIAŁÓW Katarzyna Garasz, Robert Barbucha, Marek Kocik, Mateusz Tański Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Jerzy Mizeraczyk Akademia Morska w Gdyni PROTOTYPOWE URZĄDZENIE LASEROWE DO

Bardziej szczegółowo

Mikroanaliza wiązką elektronową

Mikroanaliza wiązką elektronową Mikroanaliza wiązką elektronową Mikroskopia elektronowa: SEM - scanning electron microscope (skaningowy mikroskop elektronowy) TEM - transmision electron microscope (transmisyjny mikroskop elektronowy)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Lasery Inne oblicze optyki

Lasery Inne oblicze optyki Lasery Inne oblicze optyki dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ ireneusz.owczarek@p.lodz.pl http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek 2012/13 Spis treści 1. Zasada działania lasera 2 1.1. Wstęp...................................................

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 133. Marek Ratuszek TERMICZNE PO CZENIA JEDNOMODOWYCH ŒWIAT OWODÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

ROZPRAWY NR 133. Marek Ratuszek TERMICZNE PO CZENIA JEDNOMODOWYCH ŒWIAT OWODÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 133 Marek Ratuszek TERMICZNE PO CZENIA JEDNOMODOWYCH ŒWIAT OWODÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH BYDGOSZCZ 008 REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 3 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN

MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN Beata Brodowska PRACA DOKTORSKA Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Promotor prof. dr. hab. W.

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja modów w laserze włóknowym z dodatnią dyspersją

Synchronizacja modów w laserze włóknowym z dodatnią dyspersją Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Krzysztof Kaczmarek Nr albumu: 305683 Synchronizacja modów w laserze włóknowym z dodatnią dyspersją Praca licencjacka na kierunku FIZYKA w ramach Międzywydziałowych

Bardziej szczegółowo

Detektory scyntylacyjne

Detektory scyntylacyjne Detektory scyntylacyjne Scyntylator materiał, który emituje światło (widzialne lub w zakresie bliskim widzialnemu) pod wpływem promieniowania jonizującego (X, γ, α, β, n, p,...). To świecenie jest luminescencją,

Bardziej szczegółowo

Pojedyncza cząsteczka terylenu jako sonda jej nanootoczenia

Pojedyncza cząsteczka terylenu jako sonda jej nanootoczenia Instytut Fizyki PAN w Warszawie Dariusz Wiącek Pojedyncza cząsteczka terylenu jako sonda jej nanootoczenia Promotor: Prof. dr hab. B. Kozankiewicz Praca doktorska wykonana w Zespole Fotofizyki Molekularnej

Bardziej szczegółowo