STRATEGIA KORPORACJI. Mariola Ciszewska-Mlinarič Krzysztof Obłój Aleksandra Wąsowska. Zamów książkę w księgarni internetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA KORPORACJI. Mariola Ciszewska-Mlinarič Krzysztof Obłój Aleksandra Wąsowska. Zamów książkę w księgarni internetowej"

Transkrypt

1

2 STRATEGIA KORPORACJI Mariola Ciszewska-Mlinarič Krzysztof Obłój Aleksandra Wąsowska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015

3 Recenzent Recenzent Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska prof. dr hab. Jerzy Niemczyk Wydawca Kamila Grzegorz Dołęgowska-Narloch Jarecki Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Iwona Opracowanie Pisiewicz redakcyjne Renata Włodek Korekta Korekta, skład i łamanie Firma Verso Skład i łamanie Wojciech Prażuch Projekt graficzny okładki Projekt Barbara graficzny Widłak okładki Studio Kozak Zdjęcie wykorzystane na okładce Zdjęcie nikkytok wykorzystane Fotolia.com na okładce istockphoto.com/rawpixel Ltd Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i i własność. Więcej na na Polska Izba Książki Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All Copyright rights reserved. by Mariola Ciszewska-Mlinarič, Krzysztof Obłój i Aleksandra Wąsowska, 2015 ISBN ISBN Wydane przez: Wolters Kluwer SA Polska SA Dział Redakcja Praw Książek Autorskich Warszawa, Warszawa, ul. ul. Przyokopowa Płocka 5a 33 tel , fax tel Księgarnia internetowa: księgarnia internetowa

4 Franjowi MCM Dla moich wnuczek: Melanii, Gabrieli i Idy KO Mojemu Dziadkowi AW

5

6 Spis treści O autorach Przedmowa Logika strategii korporacji Studium przypadku: korporacja Impel Od firmy do konglomeratu Wyzwania strategii korporacyjnej Granice korporacji Kontrola własnościowa Logika zarządzania portfelem Podsumowanie Bibliografia Dywersyfikacja zakresu działalności Studium przypadku: Grupa Nowy Styl polskie krzesła podbijają świat Logika dywersyfikacji Dywersyfikacja: podstawowe opcje strategiczne Penetracja rynku Dywersyfikacja powiązana rozwój rynku i rozwój produktowy Dywersyfikacja niepowiązana (konglomeratowa) Motywy dywersyfikacji Dywersyfikacja i osiągane wyniki Podsumowanie Bibliografia Strategia integracji pionowej Studium przypadku: Morpol Integracja i łańcuch wartości Specyfika transakcji rynkowych Motywy integracji pionowej Ograniczenia integracji pionowej Alternatywne formy organizacji łańcucha wartości

7 8 Spis treści Dekonstrukcja łańcucha wartości outsourcing Quasi-integracja Integracja pionowa a wyniki finansowe Organizacja łańcucha wartości w wymiarze geograficznym Podsumowanie Bibliografia Sposób wzrostu: przejęcia, alianse i wzrost organiczny Studium przypadku: Polski Bank Komórek Macierzystych (Grupa FamiCord) Opcje wzrostu Fuzje i przejęcia Motywy fuzji i przejęć Efekty fuzji i przejęć a przyczyny niepowodzeń Etapy transakcji fuzji i przejęć Alternatywne sposoby wzrostu Alianse strategiczne Wzrost organiczny Podsumowanie Bibliografia Zarządzanie portfelem jednostek biznesu Studium przypadku: Agora Alokacja zasobów w ramach korporacji Trzy logiki zarządzania portfelem Macierz Boston Consulting Group Macierz GE/McKinseya Macierz Arthura D. Little a Podsumowanie Bibliografia Architektura korporacji Studium przypadku: Koelner/Rawlplug Logika zarządzania korporacją Struktura korporacji Relacje między filią a centralą Kultura korporacji jako mechanizm kontroli Kultura w procesie fuzji i przejęć Podsumowanie Bibliografia Spis ilustracji Spis ramek Spis tabel Indeks

8 O autorach Dr Mariola Ciszewska-Mlinarič jest adiunktem w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego, kierownikiem specjalności Zarządzanie strategiczne na studiach magisterskich oraz wykładowcą na uczelniach zagranicznych. Ma doświadczenie w doradztwie strategicznym związane z projektami dotyczącymi opracowania strategii oraz wdrożeń zrównoważonej karty wyników w polskich przedsiębiorstwach, począwszy od najważniejszych korporacji z branży chemicznej i energetycznej do organizacji non profit, takich jak muzea. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, podejmowania decyzji w procesie umiędzynarodowienia oraz zdolności relacyjnych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu strategii i zarządzania międzynarodowego. Prof. Krzysztof Obłój jest specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w renomowanych szkołach biznesu w Europie, USA i Chinach. Pracował jako doradca dla takich firm, jak GSK, LPP, Beiersdorf, Budimex, ABB, Benckiser, PZU, Orlen, TP, Eurobank i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym trzech rad nadzorczych spółek akcyjnych na GPW. Jego książki i artykuły są publikowane w USA i Europie (m.in. Management Systems, Belmont 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, Albany 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, London 2012, Passion and discipline of strategy, London 2013). Dwie ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej (2014) oraz Pasja i dyscyplina strategii (2010), stały się bestsellerami na polskim rynku.

9 10 O autorach Dr Aleksandra Wąsowska jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką artykułów i rozdziałów w książkach publikowanych w Polsce i za granicą. Ma doświadczenie w pracy w korporacjach międzynarodowych, zarówno na poziomie filii (Polska, Portugalia), jak i centrali (Francja). Jej badania dotyczą korporacji międzynarodowych z rynków wschodzących, przedsiębiorczości międzynarodowej oraz psychologicznych uwarunkowań decyzji strategicznych.

10 Przedmowa Dla menedżerów książka ta może być zaawansowanym przewodnikiem po procesie budowy strategii korporacji. Dla adeptów zarządzania studentów studiów magisterskich i podyplomowych, jest to systemowe opracowanie problematyki strategii korporacji, stanowiące naturalne uzupełnienie książek analizujących teorię, metody i techniki zarządzania strategicznego na poziomie firmy. W obu przypadkach jest to więc nowoczesne i zilustrowane mnóstwem przykładów kompendium wiedzy o nowym w warunkach polskiej gospodarki zjawisku przekształcaniu się firm w korporacje. W zarządzaniu taka zmiana oznacza przechodzenie z wagi lekkiej do wagi ciężkiej i rozpoczynanie walki z konkurentami klasy światowej na zupełnie innym ringu. Polska gospodarka uległa dramatycznym przemianom w okresie transformacji. Niektóre z nich są oczywiste. Państwowe firmy zostały sprywatyzowane lub zrestrukturyzowane, a boom przedsiębiorczości lat 90. zaowocował powstaniem setek tysięcy mikro, małych i średnich firm. Problematyka strategii, marketingu czy finansów firmy rozumianej jako małe lub średniej wielkości przedsiębiorstwo działające głównie na polskim rynku z bardzo ograniczoną liczbą linii produktowych, stała się wszechobecna w praktyce zarządzania, edukacji i konsultingu. Pierwsza dekada XXI wieku to dalsze zmiany w gospodarce, które pozostają niejako pod powierzchnią zjawisk, a ich znaczenie i konsekwencje nie są jeszcze ani w pełni uświadamiane, ani doceniane. W naszym przekonaniu są dwa takie kluczowe zjawiska. Pierwszym jest rosnące umiędzynarodowienie polskich firm. Po okresie rozwoju na polskim rynku niektóre przedsiębiorstwa zaczęły szukać swoich szans poza granicami. Kluczowym momentem stało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które było katalizatorem eksplozji eksportu oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich polskich firm. Nic więc dziwnego, że zarówno praktycy, jak i badacze zainteresowali się tymi procesami. Menedżerowie i przedsiębiorcy chcą wiedzieć, jak w miarę bezpiecznie, szybko i opłacalnie umiędzynarodowić działanie firmy. I nie jest to pytanie

11 12 Przedmowa trywialne, bowiem umiędzynarodowienie stanowi jeden z najbardziej ryzykownych i trudnych ruchów strategicznych w życiu firmy. Badacze z kolei chcą się dowiedzieć, jakie są kluczowe uwarunkowania sukcesu polskich firm na rynkach międzynarodowych oraz czy istniejące koncepcje i teorie, wypracowane w wysoko rozwiniętych gospodarkach wiele lat temu, dobrze opisują te procesy w przypadku polskich firm. Połączenie praktycznego zapotrzebowania, badań empirycznych oraz rosnącej wiedzy teoretycznej zaowocowało pojawieniem się jako standardu w edukacji menedżerskiej programów i książek z zakresu zarządzania w skali międzynarodowej. O ile umiędzynarodowienie firm staje się nie najgorzej opisanym i rozumianym zjawiskiem w polskiej gospodarce, o tyle drugie kluczowe zjawisko, czyli pojawienie się szczególnego typu przedsiębiorstw korporacji, jest ciągle słabo opisane i przeanalizowane. Korporacje to organizacje o dużej skali i zakresie operacji, zróżnicowane i bardzo złożone, stanowią bowiem portfel powiązanych jednostek biznesowych. Dobrymi przykładami takich przedsiębiorstw są działające na wielu rynkach i w obszarze wielu produktów lub usług Agora, Grupa Animex, Boryszew, Comarch, Drosed, Elektrobudowa, Impel, Koelner/ Rawlplug, LPP, Grupa Nowy Styl, Selena, Synthos, Tele-Fonica Kable, TZMO czy Zelmer. Teoria i praktyka ich zarządzania dopiero się rozwijają, zwłaszcza w naszych warunkach, bowiem polska transformacja nie wykształciła wielu takich organizacji. Ich liczba jednak zwiększa się, ponieważ przekształcanie firm w korporacje jest naturalnym procesem wzrostu i rozwoju, podobnym do przekształcania larwy w motyla. I w zarządzaniu tym procesem niezbędna jest wiedza o teorii strategii korporacji. Teoria strategii korporacji stara się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: Jak budować strategię dla tego rodzaju nowego tworu organizacyjnego? To ogólne pytanie można rozbić na pięć zagadnień, które stanowią oś rozważań tej książki: Jaka jest logika dywersyfikacji horyzontalnej, czyli poszerzenia zakresu produktowego i rynkowego? Jaka jest logika integracji pionowej, czyli długości łańcucha wartości korporacji? Jakie są główne ścieżki wzrostu i jakie wyzwania czekają na stratega korporacji, gdy wybiera wzrost organiczny, akwizycje i alianse jako potencjalne warianty wzrostu? Jak zarządzać portfelem jednostek biznesowych? Jak zbudować ogólną architekturę modelu biznesowego skomplikowanej i wielowymiarowej korporacji od struktur aż po kulturę organizacyjną? Poświęcamy tym wyzwaniom kolejne rozdziały książki, omawiając w nich zarówno dorobek teorii, jak i rozliczne przykłady praktyczne.

12 Przedmowa 13 Rozdział pierwszy koncentruje się na trzech wyzwaniach strategii korporacji: określeniu jej granic (horyzontalnych, wertykalnych i geograficznych), zakresie kontroli własnościowej (integracja pionowa oraz ścieżki wzrostu zakładające pełną lub wspólną kontrolę) oraz logice zarządzania portfelem (architektura i zarządzanie portfelem biznesów). Naszą intencją jest wskazanie, że wyzwania te są ściśle powiązane, a budowa skutecznych strategii korporacji wymaga zdolności tworzenia i przechwytywania efektów synergii. W rozdziale drugim szerzej przedstawiamy zagadnienia związane z logiką dywersyfikacji horyzontalnej. Otwierający rozdział przypadek Grupy Nowy Styl przedstawia ewolucję zakresu rynkowo-produktowego, która towarzyszy przekształceniu niewielkiej firmy w korporację. W kolejnych częściach omawiane są podstawowe opcje strategiczne związane z dywersyfikacją, jej motywy oraz efekty. Z punktu widzenia praktyki najważniejszym wnioskiem płynącym z tego rozdziału jest to, że w świetle istniejących badań dywersyfikacja powiązana (zakładająca rozwój rynkowy lub produktowy) jest zasadniczo korzystniejsza dla rozwoju korporacji aniżeli dywersyfikacja niepowiązana (konglomeratowa). Rozdział trzeci dotyczy pytania o pionowe granice korporacji, tj. o długość i sposób organizacji jej łańcucha wartości. W otwierającym rozdział opisie przypadku Grupy Morpol pokazujemy, w jaki sposób korporacja może zmieniać swoje granice za pomocą decyzji o przemieszczaniu się w dół i w górę łańcucha wartości. W dalszej części rozdziału omawiamy korzyści i ograniczenia różnych sposobów organizacji łańcucha wartości korporacji oraz prezentujemy wyniki badań na temat zależności między wyborami w zakresie pionowych granic korporacji a wynikami finansowymi. Badania nie potwierdzają słuszności powszechnego przekonania, że organizacja powinna zlecać większość działań na zewnątrz, koncentrując się na kluczowym biznesie. Przeciwnie, najlepsze efekty wydaje się przynosić stosowanie zróżnicowanych konfiguracji łańcucha wartości, a liczne potencjalne korzyści integracji pionowej sprawiają, że warto bez uprzedzeń rozważyć stosowanie tej opcji wzrostu. Rozdział czwarty przedstawia główne ścieżki wzrostu i wyzwania, które czekają korporacje, gdy menedżerowie decydują się na przejęcia, alianse czy też wzrost organiczny. Praktyczny przykład (Grupa FamiCord) pokazuje umiejętne wykorzystanie przejęć do przyśpieszenia wzrostu Grupy wraz z wykorzystaniem aliansów niekapitałowych. Zaprezentowany w dalszej części rozdziału dorobek teorii wyraźnie przedstawia uwarunkowania dylematu: kupić, współpracować czy też rozwijać samodzielnie, oraz czynniki z poziomu branży i przedsiębiorstwa przemawiające za konkretnym wyborem Rozdział piąty dotyczy sposobów zarządzania portfelem jednostek biznesowych. Przypadek Grupy Agora, opisany w pierwszej części rozdziału, pokazuje, że przetrwanie korporacji zależy od umiejętności zarządzania portfelem jednostek różniących się perspektywami wzrostu, rentownością i potrzebami

13 14 Przedmowa inwestycyjnymi. W rozdziale omawiamy popularne metody analizy portfelowej, wskazując zarówno na ich zalety, ograniczenia, jak i sposoby adaptacji tych metod do nowych wyzwań rynkowych. W rozdziale szóstym przedstawiamy podstawowe wybory związane z projektowaniem całościowej architektury korporacji. Przypadek Koelner/Rawlplug pokazuje, jak bardzo złożonym systemem pod względem funkcjonalnym, produktowym i geograficznym jest korporacja. Zarządzanie korporacją wymaga określenia roli centrali, wdrożenia właściwej struktury organizacyjnej, ustalenia relacji między poszczególnymi jednostkami biznesowymi, a także zbudowania kultury korporacyjnej, która współcześnie stanowi jeden z najważniejszych mechanizmów koordynacji i kontroli. Źródłem inspiracji do napisania tej monografii były dla nas trzy przesłanki. Po pierwsze, systematycznie rośnie liczba badań empirycznych nad funkcjonowaniem korporacji, a dzięki nim wiedza teoretyczna o strategii korporacji, którą można już systematyzować. Po drugie, w typowych podręcznikach zarządzania strategicznego problem strategii korporacji jest traktowany jako element strategii firmy. Poświęca mu się dodatkowy rozdział, zakładając, że jest to taka większa i bardziej skomplikowana firma. Problem polega na tym, że gdy się powiększy konia, to efektem nie będzie duży koń, ale słoń. Strategia korporacji to inna wiedza i inny aparat narzędziowy niż typowa teoria strategii firmy lub zarządzania strategicznego i zasługuje na pogłębioną analizę. Po trzecie, nawet książki skoncentrowane na teoriach mają swój wymiar praktyczny. W tym przypadku ten wymiar praktyczny jest szczególnie wyrazisty i na czasie, bowiem coraz częściej polscy menedżerowie stają wobec wyzwania rozwoju swoich firm poprzez dywersyfikację, akwizycję oraz zbudowanie kluczowych kompetencji zarządzania portfelami jednostek biznesowych. I nie mają na tej drodze jasnych wskazówek i przewodników.

14 1 Logika strategii korporacji 1.1. Studium przypadku: korporacja Impel 1 Impel SA została założona w 1990 roku jako spółka jawna. Od początku działalności skupiła się na świadczeniu usług w formule B2B (business to business), promując system zarządzania określany jako outsourcing. Podstawowe usługi świadczone na rzecz odbiorców od początku działalności na terenie Wrocławia i okolic, czyli ochrona mienia i usługi porządkowo-czystościowe, wciąż stanowią największą część przychodów spółki. Rozwój lokalnej konkurencji w podstawowych usługach firmy Impel i jednoczesny trend wydzielania przez prywatyzujące się przedsiębiorstwa państwowe usług pomocniczych do wyspecjalizowanych podmiotów rynkowych, wraz z grupami dotychczasowych pracowników, spowodowały podjęcie decyzji o dywersyfikacji geograficznej przez budowę sieci oddziałów usługowych w największych miastach w Polsce. Pozwoliło to na bardzo szybki wzrost przychodów ze sprzedaży i osiągnięcie pozycji krajowego lidera outsourcingu. W roku 2000 spółka Impel przekształciła prawną formułę funkcjonowania ze spółki jawnej w spółkę akcyjną, a w następnym roku rozpoczęła proces tworzenia grupy kapitałowej, polegający na wydzielaniu poszczególnych działalności do odrębnych podmiotów gospodarczych, w których Impel ma 100% lub większościowy udział. W taki sposób powstała korporacyjna struktura grupy spółek usługowych, która w ujęciu strategicznym zarządzana jest przez tzw. zarząd korporacyjny w tym wypadku zarząd spółki matki Impel SA. W IV kwartale 2003 roku spółka Impel dokonała pierwszej emisji swoich akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, pozyskując środki 1 W trakcie przygotowania tego przypadku wykorzystano materiały dostępne na stronie internetowej Impel SA i fragmenty opracowania Katarzyny Powały, Filipa Kaznowskiego i Wojciecha Rembikowskiego przygotowane w ramach Warsaw Illinois Executive MBA Program (za zgodą autorów).

15 16 1. Logika strategii korporacji finansowe w kwocie 158,6 miliona PLN z przeznaczeniem na konsolidację rynku głównie drogą akwizycji, finansowanie rozwoju organicznego, spłatę części zadłużenia oraz umorzenie akcji. Spółka systematycznie realizowała strategię dywersyfikacji geograficznej i produktowej. W wyniku rozwoju organicznego i kolejnych akwizycji dokonywanych w kraju i za granicą w roku 2013 stała się dużą (jak na polskie warunki) korporacją składającą się z 64 spółek działających na terenie Europy (głównie Polski, ale także Ukrainy, Łotwy, Holandii) oraz Azji (np. w Arabii Saudyjskiej i Katarze). Spółki te dla celów zarządczych są zgrupowane w trzy jednostki biznesowe (ilustracja 1.1): JB1 Facility Management (dawniej Obsługa Nieruchomości), JB2 Bezpieczeństwo, oraz zbiór spółek samodzielnych i wspierających, które w raportach giełdowych spółki zaliczane są do segmentu Facility Management, natomiast w ramach korporacji funkcjonują jako niezależne od segmentów podmioty, podległe bezpośrednio spółce matce Impel SA. Łączne obroty wszystkich spółek korporacji Impel SA przekroczyły w 2013 roku 1,56 mld PLN, na które pracowało łącznie ponad 50 tys. osób, w tym pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w spółkach należących do korporacji Impel, jak i w spółkach zewnętrznych, świadczących usługi w systemie podwykonawstwa. Warto jednak podkreślić, że trzon grupy stanowi JB1, która wypracowuje ponad 1 mld PLN, natomiast jednostka JB2 wypracowała w 2013 roku około 0,5 mld PLN. Jednostki biznesowe i spółki są samodzielne (mają swoje zarządy), ale koordynowane przez spółkę Impel SA, która nie prowadzi zewnętrznej działalności komercyjnej, ale jest klasyczną centralą korporacyjną, która stawia sobie za cel tworzenie wartości i ograniczenie kosztów. Podstawowym obszarem tworzenia wartości jest budowa ogólnej strategii dla całej korporacji (w tym marki Impel), planowanie kierunków rozwoju i dywersyfikacji oraz realizacja akwizycji krajowych i zagranicznych. Klasycznym przykładem takiego ruchu strategicznego było wydzielenie z korporacji całej działalności deweloperskiej, która nie miała istotnego związku operacyjnego z usługami zarządzania nieruchomościami i ochroną oraz była nieprzejrzysta dla inwestorów. Dlatego w 2011 roku centrala wydzieliła i wprowadziła na giełdę spółkę pod nazwą Vantage Development, będącą właścicielem gruntów i prowadzącą działalność deweloperską. Ograniczenie kosztów jest realizowane poprzez eliminację duplikowania funkcji i centralizacji obsługi w zakresie: zarządzania finansami, księgowości, kontrolingu, administracji, marketingu i wspólnej sprzedaży, informatyki (całą grupę obsługuje wspólny system SAP) oraz doradztwa prawnego i podatkowego. Główne cele i funkcje centrali są odwzorowane w jej wewnętrznej strukturze (ilustracja 1.2) oraz procedurach działania. Logikę synergii i redukcji kosztów dzięki myśleniu korporacyjnemu można zilustrować poprzez analizę jednolitego systemu zarządzania finansami (odsepa-

16 1.1. Studium przypadku: korporacja Impel 17 Ilustracja 1.1. Spółki Grupy Impel na 31 grudnia 2013 roku ze wskazaniem metod ich konsolidacji Impel SA Zakład Ochrona Spółki samodzielne Spółki wspierające Impel Cleaning Solutions Impel Rental PRO sp. k. Impel Cash Services Impel Security Polska OPM Tara & Co Investment SV Company Hospital Service Company sp. k. ZUH Partner Nieruchomości Solutions sp. k. Impel Airport P artner PRO Impel Perfe k ta Asekuracja Cash Han ding l Impel Cash Solutions Impel Provider Security Partner sp. k. Security P artner LP15-Property Manag ement Impel IT LP19-Informatyka Impel Volleyball S. A. 4Sports CS Company sp. k. Impel Food Hygiene Company sp. k. Climbex SA Integrum Management s p. z o.o. Praxima Krakpol Logistics s p. z o.o. LP06-Cash Processing Gulf Impel Services Ltd. LP22-Inwestycje Zagraniczne Security P artner sp. k. Gwarant Agencja Ochrony SA Impel Business Solution Ac counting Audyt Partner sp. k. s TMSI Partners S. à r. l. Rent Management DC System Company sp. k. P artner Impel Market Company sp.k. Impel Gr i ffin Group I Market Company Impel Catering Company sp. k. R est & More Company sp.k. Brok ers Union Consensus LP17-Inwestycje i Rozwój Agrobud BHP SA BPO Impel Servik s SIA Biuro Podróży Partner sp.k. LP21-Operacje Zagraniczne Eik om Impel Tech Solution Consensus Company S.K.A. LP09-Rental i Dystrybucja Sanpro Job Service Sanpro-PTS Synergy Platform LP13-Praca Czasowa B IS Impel Monitoring sp. k. Gwarant Bis Security Gwarant Bis Security sp. k. Impel Safety SA LP04-FOM Impel Monitoring sp. k. Impel Monitoring Ad Akta SA LP07-Monitoring i Bezpieczeństwo Informacji LP20-Business Solution Hause Rent Management Asset R ent Management S.K.A. Owner Rent Management S.K.A. HR for Business Mark etco Impel Doha Service s LLC LP01-Obsługa Nieruchomości JB-1 Facility Management JB-2 Bezpieczeństwo Spółki pozostałe Spółki bezpośrednio zależne od Impel SA Spółki pośrednio zależne od Impel SA Spółki współzależne Spółki stowarzyszone Źródło: Sprawozdanie zarządu Grupy Impel w roku obrotowym 2013.

17

ZARZĄDZANIE W MEDIACH

ZARZĄDZANIE W MEDIACH Tadeusz Kowalski ZARZĄDZANIE W MEDIACH Wydanie II uaktualnione i rozszerzone Warszawa 2013 Recenzent Prof. Bohdan Jung, Szkoła Główna Handlowa Wydawca Joanna Dzwonnik Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2006 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2006 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 Recenzenci prof. dr hab. Aurelia Bielawska prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wydawca Joanna Dzwonnik Kamila Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta

Bardziej szczegółowo

Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie

Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie Wydawca Joanna Dzwonnik Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta i łamanie www.wydawnictwojak.pl Projekt graficzny okładki Barbara Widłak Zdjęcie wykorzystane na okładce

Bardziej szczegółowo

Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska. Redaktor prowadzący. Renata Włodek. Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All rights reserved.

Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska. Redaktor prowadzący. Renata Włodek. Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All rights reserved. Recenzent Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska Wydawca Recenzent Grzegorz Prof. zw. dr Jarecki hab. Leokadia Oręziak Redaktor Wydawca prowadzący Janina Kamila Burek Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Recenzent Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska. Wydawca Grzegorz Jarecki. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek

Recenzent Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska. Wydawca Grzegorz Jarecki. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Recenzent Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta, skład i łamanie www.wydawnictwojak.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Almanach Polskiego Związku Faktorów

FAKTORING. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2014 ROK IV FAKTORING Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Rynek faktoringu w Polsce Innowacje faktoringowe Świat faktoringu i finansowania należności Brytyjska branża finansowania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAREK MAKOWIEC Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW TYPU SPIN-OFF / SPIN-OUT

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ewa Śnieżek Michał Wiatr. Przepływy pieniężne

Ewa Śnieżek Michał Wiatr. Przepływy pieniężne Ewa Śnieżek Michał Wiatr Przepływy pieniężne Warszawa 2014 Recenzent prof. dr hab. Teresa Martyniuk Wydawca Kamila Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Bogumiła Ziembla

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu

Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu Redakcja: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW Opracowanie merytoryczne i druk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Kiedy zatem rozpoczyna się zarządzanie kontaktem outsourcingowym? Początek świadomego konstruowania zasad współpracy powinien nastąpić

Kiedy zatem rozpoczyna się zarządzanie kontaktem outsourcingowym? Początek świadomego konstruowania zasad współpracy powinien nastąpić 16 Zarządzanie kontraktem Kontrakt outsourcingowy to coś więcej niż umowa współpracy pomiędzy firmami. Wynika to m.in. ze specyfiki usługi, jaką jest outsourcing oraz ze zobowiązań, które biorą na siebie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec 2013 1 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Jan Śliwa Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz

Bardziej szczegółowo