STRATEGIA KORPORACJI. Mariola Ciszewska-Mlinarič Krzysztof Obłój Aleksandra Wąsowska. Zamów książkę w księgarni internetowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA KORPORACJI. Mariola Ciszewska-Mlinarič Krzysztof Obłój Aleksandra Wąsowska. Zamów książkę w księgarni internetowej"

Transkrypt

1

2 STRATEGIA KORPORACJI Mariola Ciszewska-Mlinarič Krzysztof Obłój Aleksandra Wąsowska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015

3 Recenzent Recenzent Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska prof. dr hab. Jerzy Niemczyk Wydawca Kamila Grzegorz Dołęgowska-Narloch Jarecki Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Iwona Opracowanie Pisiewicz redakcyjne Renata Włodek Korekta Korekta, skład i łamanie Firma Verso Skład i łamanie Wojciech Prażuch Projekt graficzny okładki Projekt Barbara graficzny Widłak okładki Studio Kozak Zdjęcie wykorzystane na okładce Zdjęcie nikkytok wykorzystane Fotolia.com na okładce istockphoto.com/rawpixel Ltd Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i i własność. Więcej na na Polska Izba Książki Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All Copyright rights reserved. by Mariola Ciszewska-Mlinarič, Krzysztof Obłój i Aleksandra Wąsowska, 2015 ISBN ISBN Wydane przez: Wolters Kluwer SA Polska SA Dział Redakcja Praw Książek Autorskich Warszawa, Warszawa, ul. ul. Przyokopowa Płocka 5a 33 tel , fax tel Księgarnia internetowa: księgarnia internetowa

4 Franjowi MCM Dla moich wnuczek: Melanii, Gabrieli i Idy KO Mojemu Dziadkowi AW

5

6 Spis treści O autorach Przedmowa Logika strategii korporacji Studium przypadku: korporacja Impel Od firmy do konglomeratu Wyzwania strategii korporacyjnej Granice korporacji Kontrola własnościowa Logika zarządzania portfelem Podsumowanie Bibliografia Dywersyfikacja zakresu działalności Studium przypadku: Grupa Nowy Styl polskie krzesła podbijają świat Logika dywersyfikacji Dywersyfikacja: podstawowe opcje strategiczne Penetracja rynku Dywersyfikacja powiązana rozwój rynku i rozwój produktowy Dywersyfikacja niepowiązana (konglomeratowa) Motywy dywersyfikacji Dywersyfikacja i osiągane wyniki Podsumowanie Bibliografia Strategia integracji pionowej Studium przypadku: Morpol Integracja i łańcuch wartości Specyfika transakcji rynkowych Motywy integracji pionowej Ograniczenia integracji pionowej Alternatywne formy organizacji łańcucha wartości

7 8 Spis treści Dekonstrukcja łańcucha wartości outsourcing Quasi-integracja Integracja pionowa a wyniki finansowe Organizacja łańcucha wartości w wymiarze geograficznym Podsumowanie Bibliografia Sposób wzrostu: przejęcia, alianse i wzrost organiczny Studium przypadku: Polski Bank Komórek Macierzystych (Grupa FamiCord) Opcje wzrostu Fuzje i przejęcia Motywy fuzji i przejęć Efekty fuzji i przejęć a przyczyny niepowodzeń Etapy transakcji fuzji i przejęć Alternatywne sposoby wzrostu Alianse strategiczne Wzrost organiczny Podsumowanie Bibliografia Zarządzanie portfelem jednostek biznesu Studium przypadku: Agora Alokacja zasobów w ramach korporacji Trzy logiki zarządzania portfelem Macierz Boston Consulting Group Macierz GE/McKinseya Macierz Arthura D. Little a Podsumowanie Bibliografia Architektura korporacji Studium przypadku: Koelner/Rawlplug Logika zarządzania korporacją Struktura korporacji Relacje między filią a centralą Kultura korporacji jako mechanizm kontroli Kultura w procesie fuzji i przejęć Podsumowanie Bibliografia Spis ilustracji Spis ramek Spis tabel Indeks

8 O autorach Dr Mariola Ciszewska-Mlinarič jest adiunktem w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego, kierownikiem specjalności Zarządzanie strategiczne na studiach magisterskich oraz wykładowcą na uczelniach zagranicznych. Ma doświadczenie w doradztwie strategicznym związane z projektami dotyczącymi opracowania strategii oraz wdrożeń zrównoważonej karty wyników w polskich przedsiębiorstwach, począwszy od najważniejszych korporacji z branży chemicznej i energetycznej do organizacji non profit, takich jak muzea. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, podejmowania decyzji w procesie umiędzynarodowienia oraz zdolności relacyjnych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu strategii i zarządzania międzynarodowego. Prof. Krzysztof Obłój jest specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w renomowanych szkołach biznesu w Europie, USA i Chinach. Pracował jako doradca dla takich firm, jak GSK, LPP, Beiersdorf, Budimex, ABB, Benckiser, PZU, Orlen, TP, Eurobank i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym trzech rad nadzorczych spółek akcyjnych na GPW. Jego książki i artykuły są publikowane w USA i Europie (m.in. Management Systems, Belmont 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, Albany 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, London 2012, Passion and discipline of strategy, London 2013). Dwie ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej (2014) oraz Pasja i dyscyplina strategii (2010), stały się bestsellerami na polskim rynku.

9 10 O autorach Dr Aleksandra Wąsowska jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką artykułów i rozdziałów w książkach publikowanych w Polsce i za granicą. Ma doświadczenie w pracy w korporacjach międzynarodowych, zarówno na poziomie filii (Polska, Portugalia), jak i centrali (Francja). Jej badania dotyczą korporacji międzynarodowych z rynków wschodzących, przedsiębiorczości międzynarodowej oraz psychologicznych uwarunkowań decyzji strategicznych.

10 Przedmowa Dla menedżerów książka ta może być zaawansowanym przewodnikiem po procesie budowy strategii korporacji. Dla adeptów zarządzania studentów studiów magisterskich i podyplomowych, jest to systemowe opracowanie problematyki strategii korporacji, stanowiące naturalne uzupełnienie książek analizujących teorię, metody i techniki zarządzania strategicznego na poziomie firmy. W obu przypadkach jest to więc nowoczesne i zilustrowane mnóstwem przykładów kompendium wiedzy o nowym w warunkach polskiej gospodarki zjawisku przekształcaniu się firm w korporacje. W zarządzaniu taka zmiana oznacza przechodzenie z wagi lekkiej do wagi ciężkiej i rozpoczynanie walki z konkurentami klasy światowej na zupełnie innym ringu. Polska gospodarka uległa dramatycznym przemianom w okresie transformacji. Niektóre z nich są oczywiste. Państwowe firmy zostały sprywatyzowane lub zrestrukturyzowane, a boom przedsiębiorczości lat 90. zaowocował powstaniem setek tysięcy mikro, małych i średnich firm. Problematyka strategii, marketingu czy finansów firmy rozumianej jako małe lub średniej wielkości przedsiębiorstwo działające głównie na polskim rynku z bardzo ograniczoną liczbą linii produktowych, stała się wszechobecna w praktyce zarządzania, edukacji i konsultingu. Pierwsza dekada XXI wieku to dalsze zmiany w gospodarce, które pozostają niejako pod powierzchnią zjawisk, a ich znaczenie i konsekwencje nie są jeszcze ani w pełni uświadamiane, ani doceniane. W naszym przekonaniu są dwa takie kluczowe zjawiska. Pierwszym jest rosnące umiędzynarodowienie polskich firm. Po okresie rozwoju na polskim rynku niektóre przedsiębiorstwa zaczęły szukać swoich szans poza granicami. Kluczowym momentem stało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które było katalizatorem eksplozji eksportu oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich polskich firm. Nic więc dziwnego, że zarówno praktycy, jak i badacze zainteresowali się tymi procesami. Menedżerowie i przedsiębiorcy chcą wiedzieć, jak w miarę bezpiecznie, szybko i opłacalnie umiędzynarodowić działanie firmy. I nie jest to pytanie

11 12 Przedmowa trywialne, bowiem umiędzynarodowienie stanowi jeden z najbardziej ryzykownych i trudnych ruchów strategicznych w życiu firmy. Badacze z kolei chcą się dowiedzieć, jakie są kluczowe uwarunkowania sukcesu polskich firm na rynkach międzynarodowych oraz czy istniejące koncepcje i teorie, wypracowane w wysoko rozwiniętych gospodarkach wiele lat temu, dobrze opisują te procesy w przypadku polskich firm. Połączenie praktycznego zapotrzebowania, badań empirycznych oraz rosnącej wiedzy teoretycznej zaowocowało pojawieniem się jako standardu w edukacji menedżerskiej programów i książek z zakresu zarządzania w skali międzynarodowej. O ile umiędzynarodowienie firm staje się nie najgorzej opisanym i rozumianym zjawiskiem w polskiej gospodarce, o tyle drugie kluczowe zjawisko, czyli pojawienie się szczególnego typu przedsiębiorstw korporacji, jest ciągle słabo opisane i przeanalizowane. Korporacje to organizacje o dużej skali i zakresie operacji, zróżnicowane i bardzo złożone, stanowią bowiem portfel powiązanych jednostek biznesowych. Dobrymi przykładami takich przedsiębiorstw są działające na wielu rynkach i w obszarze wielu produktów lub usług Agora, Grupa Animex, Boryszew, Comarch, Drosed, Elektrobudowa, Impel, Koelner/ Rawlplug, LPP, Grupa Nowy Styl, Selena, Synthos, Tele-Fonica Kable, TZMO czy Zelmer. Teoria i praktyka ich zarządzania dopiero się rozwijają, zwłaszcza w naszych warunkach, bowiem polska transformacja nie wykształciła wielu takich organizacji. Ich liczba jednak zwiększa się, ponieważ przekształcanie firm w korporacje jest naturalnym procesem wzrostu i rozwoju, podobnym do przekształcania larwy w motyla. I w zarządzaniu tym procesem niezbędna jest wiedza o teorii strategii korporacji. Teoria strategii korporacji stara się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: Jak budować strategię dla tego rodzaju nowego tworu organizacyjnego? To ogólne pytanie można rozbić na pięć zagadnień, które stanowią oś rozważań tej książki: Jaka jest logika dywersyfikacji horyzontalnej, czyli poszerzenia zakresu produktowego i rynkowego? Jaka jest logika integracji pionowej, czyli długości łańcucha wartości korporacji? Jakie są główne ścieżki wzrostu i jakie wyzwania czekają na stratega korporacji, gdy wybiera wzrost organiczny, akwizycje i alianse jako potencjalne warianty wzrostu? Jak zarządzać portfelem jednostek biznesowych? Jak zbudować ogólną architekturę modelu biznesowego skomplikowanej i wielowymiarowej korporacji od struktur aż po kulturę organizacyjną? Poświęcamy tym wyzwaniom kolejne rozdziały książki, omawiając w nich zarówno dorobek teorii, jak i rozliczne przykłady praktyczne.

12 Przedmowa 13 Rozdział pierwszy koncentruje się na trzech wyzwaniach strategii korporacji: określeniu jej granic (horyzontalnych, wertykalnych i geograficznych), zakresie kontroli własnościowej (integracja pionowa oraz ścieżki wzrostu zakładające pełną lub wspólną kontrolę) oraz logice zarządzania portfelem (architektura i zarządzanie portfelem biznesów). Naszą intencją jest wskazanie, że wyzwania te są ściśle powiązane, a budowa skutecznych strategii korporacji wymaga zdolności tworzenia i przechwytywania efektów synergii. W rozdziale drugim szerzej przedstawiamy zagadnienia związane z logiką dywersyfikacji horyzontalnej. Otwierający rozdział przypadek Grupy Nowy Styl przedstawia ewolucję zakresu rynkowo-produktowego, która towarzyszy przekształceniu niewielkiej firmy w korporację. W kolejnych częściach omawiane są podstawowe opcje strategiczne związane z dywersyfikacją, jej motywy oraz efekty. Z punktu widzenia praktyki najważniejszym wnioskiem płynącym z tego rozdziału jest to, że w świetle istniejących badań dywersyfikacja powiązana (zakładająca rozwój rynkowy lub produktowy) jest zasadniczo korzystniejsza dla rozwoju korporacji aniżeli dywersyfikacja niepowiązana (konglomeratowa). Rozdział trzeci dotyczy pytania o pionowe granice korporacji, tj. o długość i sposób organizacji jej łańcucha wartości. W otwierającym rozdział opisie przypadku Grupy Morpol pokazujemy, w jaki sposób korporacja może zmieniać swoje granice za pomocą decyzji o przemieszczaniu się w dół i w górę łańcucha wartości. W dalszej części rozdziału omawiamy korzyści i ograniczenia różnych sposobów organizacji łańcucha wartości korporacji oraz prezentujemy wyniki badań na temat zależności między wyborami w zakresie pionowych granic korporacji a wynikami finansowymi. Badania nie potwierdzają słuszności powszechnego przekonania, że organizacja powinna zlecać większość działań na zewnątrz, koncentrując się na kluczowym biznesie. Przeciwnie, najlepsze efekty wydaje się przynosić stosowanie zróżnicowanych konfiguracji łańcucha wartości, a liczne potencjalne korzyści integracji pionowej sprawiają, że warto bez uprzedzeń rozważyć stosowanie tej opcji wzrostu. Rozdział czwarty przedstawia główne ścieżki wzrostu i wyzwania, które czekają korporacje, gdy menedżerowie decydują się na przejęcia, alianse czy też wzrost organiczny. Praktyczny przykład (Grupa FamiCord) pokazuje umiejętne wykorzystanie przejęć do przyśpieszenia wzrostu Grupy wraz z wykorzystaniem aliansów niekapitałowych. Zaprezentowany w dalszej części rozdziału dorobek teorii wyraźnie przedstawia uwarunkowania dylematu: kupić, współpracować czy też rozwijać samodzielnie, oraz czynniki z poziomu branży i przedsiębiorstwa przemawiające za konkretnym wyborem Rozdział piąty dotyczy sposobów zarządzania portfelem jednostek biznesowych. Przypadek Grupy Agora, opisany w pierwszej części rozdziału, pokazuje, że przetrwanie korporacji zależy od umiejętności zarządzania portfelem jednostek różniących się perspektywami wzrostu, rentownością i potrzebami

13 14 Przedmowa inwestycyjnymi. W rozdziale omawiamy popularne metody analizy portfelowej, wskazując zarówno na ich zalety, ograniczenia, jak i sposoby adaptacji tych metod do nowych wyzwań rynkowych. W rozdziale szóstym przedstawiamy podstawowe wybory związane z projektowaniem całościowej architektury korporacji. Przypadek Koelner/Rawlplug pokazuje, jak bardzo złożonym systemem pod względem funkcjonalnym, produktowym i geograficznym jest korporacja. Zarządzanie korporacją wymaga określenia roli centrali, wdrożenia właściwej struktury organizacyjnej, ustalenia relacji między poszczególnymi jednostkami biznesowymi, a także zbudowania kultury korporacyjnej, która współcześnie stanowi jeden z najważniejszych mechanizmów koordynacji i kontroli. Źródłem inspiracji do napisania tej monografii były dla nas trzy przesłanki. Po pierwsze, systematycznie rośnie liczba badań empirycznych nad funkcjonowaniem korporacji, a dzięki nim wiedza teoretyczna o strategii korporacji, którą można już systematyzować. Po drugie, w typowych podręcznikach zarządzania strategicznego problem strategii korporacji jest traktowany jako element strategii firmy. Poświęca mu się dodatkowy rozdział, zakładając, że jest to taka większa i bardziej skomplikowana firma. Problem polega na tym, że gdy się powiększy konia, to efektem nie będzie duży koń, ale słoń. Strategia korporacji to inna wiedza i inny aparat narzędziowy niż typowa teoria strategii firmy lub zarządzania strategicznego i zasługuje na pogłębioną analizę. Po trzecie, nawet książki skoncentrowane na teoriach mają swój wymiar praktyczny. W tym przypadku ten wymiar praktyczny jest szczególnie wyrazisty i na czasie, bowiem coraz częściej polscy menedżerowie stają wobec wyzwania rozwoju swoich firm poprzez dywersyfikację, akwizycję oraz zbudowanie kluczowych kompetencji zarządzania portfelami jednostek biznesowych. I nie mają na tej drodze jasnych wskazówek i przewodników.

14 1 Logika strategii korporacji 1.1. Studium przypadku: korporacja Impel 1 Impel SA została założona w 1990 roku jako spółka jawna. Od początku działalności skupiła się na świadczeniu usług w formule B2B (business to business), promując system zarządzania określany jako outsourcing. Podstawowe usługi świadczone na rzecz odbiorców od początku działalności na terenie Wrocławia i okolic, czyli ochrona mienia i usługi porządkowo-czystościowe, wciąż stanowią największą część przychodów spółki. Rozwój lokalnej konkurencji w podstawowych usługach firmy Impel i jednoczesny trend wydzielania przez prywatyzujące się przedsiębiorstwa państwowe usług pomocniczych do wyspecjalizowanych podmiotów rynkowych, wraz z grupami dotychczasowych pracowników, spowodowały podjęcie decyzji o dywersyfikacji geograficznej przez budowę sieci oddziałów usługowych w największych miastach w Polsce. Pozwoliło to na bardzo szybki wzrost przychodów ze sprzedaży i osiągnięcie pozycji krajowego lidera outsourcingu. W roku 2000 spółka Impel przekształciła prawną formułę funkcjonowania ze spółki jawnej w spółkę akcyjną, a w następnym roku rozpoczęła proces tworzenia grupy kapitałowej, polegający na wydzielaniu poszczególnych działalności do odrębnych podmiotów gospodarczych, w których Impel ma 100% lub większościowy udział. W taki sposób powstała korporacyjna struktura grupy spółek usługowych, która w ujęciu strategicznym zarządzana jest przez tzw. zarząd korporacyjny w tym wypadku zarząd spółki matki Impel SA. W IV kwartale 2003 roku spółka Impel dokonała pierwszej emisji swoich akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, pozyskując środki 1 W trakcie przygotowania tego przypadku wykorzystano materiały dostępne na stronie internetowej Impel SA i fragmenty opracowania Katarzyny Powały, Filipa Kaznowskiego i Wojciecha Rembikowskiego przygotowane w ramach Warsaw Illinois Executive MBA Program (za zgodą autorów).

15 16 1. Logika strategii korporacji finansowe w kwocie 158,6 miliona PLN z przeznaczeniem na konsolidację rynku głównie drogą akwizycji, finansowanie rozwoju organicznego, spłatę części zadłużenia oraz umorzenie akcji. Spółka systematycznie realizowała strategię dywersyfikacji geograficznej i produktowej. W wyniku rozwoju organicznego i kolejnych akwizycji dokonywanych w kraju i za granicą w roku 2013 stała się dużą (jak na polskie warunki) korporacją składającą się z 64 spółek działających na terenie Europy (głównie Polski, ale także Ukrainy, Łotwy, Holandii) oraz Azji (np. w Arabii Saudyjskiej i Katarze). Spółki te dla celów zarządczych są zgrupowane w trzy jednostki biznesowe (ilustracja 1.1): JB1 Facility Management (dawniej Obsługa Nieruchomości), JB2 Bezpieczeństwo, oraz zbiór spółek samodzielnych i wspierających, które w raportach giełdowych spółki zaliczane są do segmentu Facility Management, natomiast w ramach korporacji funkcjonują jako niezależne od segmentów podmioty, podległe bezpośrednio spółce matce Impel SA. Łączne obroty wszystkich spółek korporacji Impel SA przekroczyły w 2013 roku 1,56 mld PLN, na które pracowało łącznie ponad 50 tys. osób, w tym pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w spółkach należących do korporacji Impel, jak i w spółkach zewnętrznych, świadczących usługi w systemie podwykonawstwa. Warto jednak podkreślić, że trzon grupy stanowi JB1, która wypracowuje ponad 1 mld PLN, natomiast jednostka JB2 wypracowała w 2013 roku około 0,5 mld PLN. Jednostki biznesowe i spółki są samodzielne (mają swoje zarządy), ale koordynowane przez spółkę Impel SA, która nie prowadzi zewnętrznej działalności komercyjnej, ale jest klasyczną centralą korporacyjną, która stawia sobie za cel tworzenie wartości i ograniczenie kosztów. Podstawowym obszarem tworzenia wartości jest budowa ogólnej strategii dla całej korporacji (w tym marki Impel), planowanie kierunków rozwoju i dywersyfikacji oraz realizacja akwizycji krajowych i zagranicznych. Klasycznym przykładem takiego ruchu strategicznego było wydzielenie z korporacji całej działalności deweloperskiej, która nie miała istotnego związku operacyjnego z usługami zarządzania nieruchomościami i ochroną oraz była nieprzejrzysta dla inwestorów. Dlatego w 2011 roku centrala wydzieliła i wprowadziła na giełdę spółkę pod nazwą Vantage Development, będącą właścicielem gruntów i prowadzącą działalność deweloperską. Ograniczenie kosztów jest realizowane poprzez eliminację duplikowania funkcji i centralizacji obsługi w zakresie: zarządzania finansami, księgowości, kontrolingu, administracji, marketingu i wspólnej sprzedaży, informatyki (całą grupę obsługuje wspólny system SAP) oraz doradztwa prawnego i podatkowego. Główne cele i funkcje centrali są odwzorowane w jej wewnętrznej strukturze (ilustracja 1.2) oraz procedurach działania. Logikę synergii i redukcji kosztów dzięki myśleniu korporacyjnemu można zilustrować poprzez analizę jednolitego systemu zarządzania finansami (odsepa-

16 1.1. Studium przypadku: korporacja Impel 17 Ilustracja 1.1. Spółki Grupy Impel na 31 grudnia 2013 roku ze wskazaniem metod ich konsolidacji Impel SA Zakład Ochrona Spółki samodzielne Spółki wspierające Impel Cleaning Solutions Impel Rental PRO sp. k. Impel Cash Services Impel Security Polska OPM Tara & Co Investment SV Company Hospital Service Company sp. k. ZUH Partner Nieruchomości Solutions sp. k. Impel Airport P artner PRO Impel Perfe k ta Asekuracja Cash Han ding l Impel Cash Solutions Impel Provider Security Partner sp. k. Security P artner LP15-Property Manag ement Impel IT LP19-Informatyka Impel Volleyball S. A. 4Sports CS Company sp. k. Impel Food Hygiene Company sp. k. Climbex SA Integrum Management s p. z o.o. Praxima Krakpol Logistics s p. z o.o. LP06-Cash Processing Gulf Impel Services Ltd. LP22-Inwestycje Zagraniczne Security P artner sp. k. Gwarant Agencja Ochrony SA Impel Business Solution Ac counting Audyt Partner sp. k. s TMSI Partners S. à r. l. Rent Management DC System Company sp. k. P artner Impel Market Company sp.k. Impel Gr i ffin Group I Market Company Impel Catering Company sp. k. R est & More Company sp.k. Brok ers Union Consensus LP17-Inwestycje i Rozwój Agrobud BHP SA BPO Impel Servik s SIA Biuro Podróży Partner sp.k. LP21-Operacje Zagraniczne Eik om Impel Tech Solution Consensus Company S.K.A. LP09-Rental i Dystrybucja Sanpro Job Service Sanpro-PTS Synergy Platform LP13-Praca Czasowa B IS Impel Monitoring sp. k. Gwarant Bis Security Gwarant Bis Security sp. k. Impel Safety SA LP04-FOM Impel Monitoring sp. k. Impel Monitoring Ad Akta SA LP07-Monitoring i Bezpieczeństwo Informacji LP20-Business Solution Hause Rent Management Asset R ent Management S.K.A. Owner Rent Management S.K.A. HR for Business Mark etco Impel Doha Service s LLC LP01-Obsługa Nieruchomości JB-1 Facility Management JB-2 Bezpieczeństwo Spółki pozostałe Spółki bezpośrednio zależne od Impel SA Spółki pośrednio zależne od Impel SA Spółki współzależne Spółki stowarzyszone Źródło: Sprawozdanie zarządu Grupy Impel w roku obrotowym 2013.

17

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Janina Burek Wprowadzenie zmian do wydania VII www.wydawnictwojak.pl

Bardziej szczegółowo

Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych

Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych BIBLIOTEKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ PODATKÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 1 Tekst

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Adam Bartosiewicz Marek Jurek Artur Kowalski Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Matusiakiewicz

Adam Bartosiewicz Marek Jurek Artur Kowalski Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Matusiakiewicz Adam Bartosiewicz Marek Jurek Artur Kowalski Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Matusiakiewicz Jacek Matarewicz VADEMECUM KSIĘGOWEGO KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWYCH PO ZMIANACH OD

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2006 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2006 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 Recenzenci prof. dr hab. Aurelia Bielawska prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wydawca Joanna Dzwonnik Kamila Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta

Bardziej szczegółowo

Joanna Polańska-Solarz. Promocja kancelarii doradztwa podatkowego i biura rachunkowego

Joanna Polańska-Solarz. Promocja kancelarii doradztwa podatkowego i biura rachunkowego Joanna Polańska-Solarz Promocja kancelarii doradztwa podatkowego i biura rachunkowego Joanna Polańska-Solarz Promocja kancelarii doradztwa podatkowego i biura rachunkowego Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

Rola CFO we współczesnej organizacji

Rola CFO we współczesnej organizacji Rola CFO we współczesnej organizacji Warszawa, 26 czerwca 2008 Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Badanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Impel w roku obrotowym 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Impel w roku obrotowym 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Impel w roku obrotowym 2013 Marzec, 2014 SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY IMPEL W 2013 ROKU I. Organizacja Grupy Impel... 4 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska. Redaktor prowadzący. Renata Włodek. Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All rights reserved.

Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska. Redaktor prowadzący. Renata Włodek. Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All rights reserved. Recenzent Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska Wydawca Recenzent Grzegorz Prof. zw. dr Jarecki hab. Leokadia Oręziak Redaktor Wydawca prowadzący Janina Kamila Burek Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Anna Kawecka Krzysztof Świtała Krystyna Tymorek BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 7 Tekst pochodzi z

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Impel w roku obrotowym 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Impel w roku obrotowym 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Impel w roku obrotowym 2014 Marzec, 2015 SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY IMPEL W 2014 ROKU I. Organizacja Grupy Impel... 4 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH!

URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH! E-PORADNIK URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH! Stan prawny na 17 czerwca 2013 Autorzy Cz. I: Monika Latos-Miłkowska, Agnieszka Rosa, Maria Sobieska Cz. II: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku. Podsumowanie roku 2013

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku. Podsumowanie roku 2013 GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku Podsumowanie roku 2013 GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne

Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne Magdalena Januszewska Anna Kawecka Barbara Matysik Bartłomiej Mazurkiewicz Iwona Sierpowska BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne Wybrane problemy Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy rozdziałów: Kazimiera Winiarska rozdz. 5 9, 11 13 Monika Kaczurak-Kozak rozdz. 1 4, 10

Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy rozdziałów: Kazimiera Winiarska rozdz. 5 9, 11 13 Monika Kaczurak-Kozak rozdz. 1 4, 10 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy rozdziałów: Kazimiera Winiarska rozdz. 5 9, 11 13 Monika Kaczurak-Kozak rozdz. 1 4, 10 Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Janina Burek Redakcja, korekta

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

Recenzent pierwszego wydania Dr hab. Jacek Otto, profesor Politechniki Łódzkiej. Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek

Recenzent pierwszego wydania Dr hab. Jacek Otto, profesor Politechniki Łódzkiej. Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek Recenzent pierwszego wydania Dr hab. Jacek Otto, profesor Politechniki Łódzkiej Wydawca Joanna Dzwonnik Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Redakcja, korekta i łamanie

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA IMPEL. Wyniki za I kwartał 2013 Prezentacja Zarządu. Warszawa, 14 maja 2013 r.

GRUPA IMPEL. Wyniki za I kwartał 2013 Prezentacja Zarządu. Warszawa, 14 maja 2013 r. GRUPA IMPEL Wyniki za I kwartał 2013 Prezentacja Zarządu Warszawa, 14 maja 2013 r. GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie. działalności gospodarczej

Prowadzenie. działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej REFORMA 2012 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany Kompetencje personalne i społeczne Wiesława Aue Organizacja pracy małych zespołów

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa

Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa Prezentowane obszary 1. Notka biograficzna 2. Działalność szkoleniowa 3. Działalność biznesowa 4. Działalność naukowo dydaktyczna 5. Wybrani klienci Notka biograficzna

Bardziej szczegółowo

Paul M. Elkin. Planowanie i strategie biznesowe

Paul M. Elkin. Planowanie i strategie biznesowe Paul M. Elkin Planowanie i strategie biznesowe Warszawa 2013 Tytuł oryginału MASTERING BUSINESS PLANNING AND STRATEGY The power and application of strategic thinking Second edition Przełożyła Joanna Borowska,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych 2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 25 26 lipca 2016r., Warszawa, Centrum Konferencyjne BusinessRoom Łańcuch dostaw Mechanizmy funkcjonowania łancuchów dostaw, zasady tworzenia, konstrukcja Modele łańcuchów

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PODMIOTACH LECZNICZYCH RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PODMIOTACH LECZNICZYCH Gertruda Krystyna Świderska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Recenzent Stan prawny na 1 stycznia 2015 roku Prof. nadzw. dr hab. Gabriela

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2013

E-PORADNIK PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2013 E-PORADNIK PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Paweł Ziółkowski Redaktor merytoryczny Sylwia Gołaś-Olszak Ta książka jest wspólnym dziełem

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 2 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne

Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne Studia podyplomowe dwusemestralne (200 godz. lekc.) Edycja VII em Kierunku jest przygotowanie do zawodu analityka papierów wartościowych (Charted Financial

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH E-PORADNIK ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Adam Bartosiewicz Część II: Małgorzata Niedźwiedzka Część III: Daniel Gawlas,

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej

Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 3 Tekst pochodzi z Serwisu Prawa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Jarecki. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie

Grzegorz Jarecki. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta i łamanie www.wydawnictwojak.pl Projekt graficzny okładki i zdjęcie Barbara Widłak Ta książka jest

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Program konferencji AGENDA Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar praktyka firm polskich i zagranicznych

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar praktyka firm polskich i zagranicznych Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar praktyka firm polskich i zagranicznych 01-02 października 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz wydanie II Warszawa 2009 RECENZENCI prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka prof. dr hab. Krystyna Żelazna Autorzy Barbara Dobiegała-Korona Katarzyna Duczkowska-Małysz

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2019

Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q1 Format: pdf Cena od: 1600 Sprawdź w raporcie Jakie nowe inwestycje są zaplanowane na kolejne lata? Jaka jest przyszłość polskiego rynku budownictwa mieszkaniowego?

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych

Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych IBAF EXECUTIVE COLLEGE Nazwa ścieżki kształcenia (Corporate finance) Rynki finansowe (Financial markets) osobistymi (Personal finance) Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki I kwartału 2010 roku 13 maja 2010 r. Grupa Impel informacje ogólne Grupa Impel ukierunkowana jest na rozwój komplementarnych usług outsourcingowych, poprzez przejmowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Spis treści Wstęp... 7 1. Istota i rodzaje outsourcingu informatycznego... 11 1.1. Istota outsourcingu... 11 1.2. Etapy outsourcingu informatycznego... 14 1.3. Przesłanki stosowania outsourcingu... 15

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2019 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego z segmentów

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

W 2014 r. laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.

W 2014 r. laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania. Zarząd spółki pod firmą Czerwona Torebka S.A. (dalej: Spółka ), wypełniając obowiązki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, niniejszym przedstawia życiorysy zawodowe kandydatów do Rady

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Aktualizacja Strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej Aktualizacja Strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej Warszawa, 31 maja 2016 Agenda Dlaczego PGZ potrzebuje aktualizacji strategii 3 Sytuacja Grupy i jej otoczenie rynkowe 8 Nowe Cele Strategiczne 11 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania. Dr Janusz Sasak. Rozwój koncepcji zrządzania. Strategia

Podstawy zarządzania. Dr Janusz Sasak. Rozwój koncepcji zrządzania. Strategia Podstawy zarządzania Dr Janusz Sasak Rozwój koncepcji zrządzania Koncepcja przedsiębiorstwa Koncepcja funkcjonalna Koncepcja marketingowa Koncepcja zarządzania strategicznego Strategia Dział sztuki wojennej

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna Kwalifikacja A.30.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM Redaktor naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP Autorzy rozdziałów: Mgr Aleksandra Fudali Dr inż. Ireneusz Miciuła Mgr Krzysztof Miciuła Dr Krystyna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo