Autor: Małgorzata Obuchowska- Gembala, Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Ustroń, 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor: Małgorzata Obuchowska- Gembala, Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Ustroń, 2012"

Transkrypt

1 1 Autor: Małgorzata Obuchowska- Gembala, Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Ustroń, 2012

2 1. O Funduszu Górnośląskim 2. Produkty Funduszu Górnośląskiego: Regionalny Fundusz Pożyczkowy Śląski Fundusz Pożyczkowy Pożyczki ze Środków FG S.A. Pożyczki dla Spółek z Udziałem JST Faktoring Plan 2

3 3 O Funduszu Górnośląskim..

4 Historia Funduszu Górnośląskiego Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach powstał w 1995r. realizując postanowienia Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego podpisanego przez Stronę Rządową i Stronę Społeczną w celu m. in.: tworzenia dogodnych warunków rozwoju przedsiębiorczości i powstawania w sektorze prywatnym miejsc pracy; wspierania rozwoju regionu poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa oraz współpracę z samorządami lokalnymi. 4

5 Fundusz Górnośląski Dzisiaj Fundusz współdziała z instytucjami samorządu gospodarczego. Aktualnie FG S. A. umożliwia pozyskiwanie źródeł finansowania dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz inne propozycje pomocy dla małego i średniego biznesu. 5

6 Grupa Kapitałowa Spółka FG S.A. wraz z innymi spółkami tworzy prężną Grupę Kapitałową. Działalność poszczególnych podmiotów jest działalnością komplementarną z działalnością prowadzoną przez FG S.A. W ramach Grupy Kapitałowej realizowana jest działalność: poręczeniowa pomocowa i pożyczkowa wpierająca innowacyjność 6 developerska

7 7 Produkty Funduszu Górnośląskiego...

8 Produkty Funduszu Górnośląskiego Fundusz Górnośląski oferuje następujące produkty dla różnych podmiotów: Regionalny Fundusz Pożyczkowy Śląski Fundusz Pożyczkowy Pożyczki ze Środków Funduszu Górnośląskiego Pożyczki dla Spółek z Udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego Faktoring 8

9 9 Regionalny Fundusz Pożyczkowy...

10 Regionalny Fundusz Pożyczkowy NA JAKI CEL? Rodzaje i przeznaczenie pożyczek: Pożyczka na bieżące wydatki Pożyczka na wydatki inwestycyjne 10

11 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Pożyczki udzielane są: MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie woj.: śląskiego, małopolskiego lub opolskiego Absolwentom szkoły wyższej, pomaturalnej i średniej rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego Osobom bezrobotnym rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego 11

12 Regionalny Fundusz Pożyczkowy NA JAKI CEL? Rodzaje i przeznaczenie pożyczek: od ,00 do ,00 PLN od ,00 do ,00 PLN dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy 12

13 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Pożyczki mogą być udzielana na okres: na bieżące wydatki wydatki na inwestycje do 60 miesięcy, karencja spłaty rat kapitałowych max. 3 m-ce do 84 miesięcy, karencja spłaty rat kapitałowych max. 12 m-cy 13

14 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Wysokość pożyczki w kwocie: od ,00 do ,00 PLN dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy, od ,00 do ,00 PLN dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy. 14

15 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Wkład własny pożyczkobiorcy: Pożyczka na bieżące wydatki nie wymaga wkładu własnego Pożyczka na wydatki inwestycyjne min. 20% wartości inwestycji. 15

16 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Oprocentowanie w obu rodzajach pożyczek: w oparciu o stopę referencyjną Komisji Europejskiej, na którą składa się: stopa bazowa (4,91%) marża za ryzyko 16

17 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sposób spłaty pożyczek: z odsetkami w ratach miesięcznych spłata całości lub części dokonana przedterminowo 17

18 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Pożyczki udzielane są: MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego od co najmniej 12 miesięcy, posiadającym siedzibę lub prowadzącym inwestycje na terenie woj. śląskiego. Rodzaje pożyczek: Pożyczka na bieżące wydatki Pożyczka na wydatki inwestycyjne 18

19 19 Śląski Fundusz Pożyczkowy...

20 Śląski Fundusz Pożyczkowy Wkład własny pożyczkobiorcy: Pożyczka na bieżące wydatki nie wymaga wkładu własnego Pożyczka na wydatki inwestycyjne min. 20% całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką Preferencyjna pożyczka inwestycyjna co najmniej 25% wydatków kwalifikowalnych 20

21 Śląski Fundusz Pożyczkowy Oprocentowanie: Pożyczka na bieżące wydatki Pożyczka na wydatki inwestycyjne - w oparciu o stopę referencyjną Komisji Europejskiej, na którą składają się: stopa bazowa (4,91%) marża za ryzyko 21

22 Śląski Fundusz Pożyczkowy Oprocentowanie: Preferencyjna pożyczka inwestycyjna - według stałej stawki 1% w skali roku 22

23 Śląski Fundusz Pożyczkowy Sposób spłaty pożyczek: z odsetkami w ratach miesięcznych spłata całości lub części dokonana przedterminowo. 23

24 24 Pożyczki ze Środków FG S.A....

25 Pożyczki ze Środków FG S.A. Pożyczki udzielane są: osobom prawnym osobom fizycznym jednostkom organizacyjnym niebędącym osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w szczególności posiadająca statut przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 25

26 Pożyczki ze Środków FG S.A. NA JAKI CEL? Pożyczka na bieżące wydatki Pożyczka na wydatki inwestycyjne 26

27 Pożyczki ze Środków FG S.A. Wysokość pożyczki: Kwota pożyczki, wysokość marży, prowizji i jej prawne zabezpieczenie określane są każdorazowo uchwałą Zarządu FG S.A. 27

28 Pożyczki ze Środków FG S.A. Pożyczki mogą być udzielane na okres: na bieżące wydatki do 24 m-cy na wydatki na inwestycje do 60 m-cy, karencja spłaty rat kapitałowych max. 12 m-cy 28

29 Pożyczki ze Środków FG S.A. Oprocentowanie w obu rodzajach pożyczek: według zmiennej stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej rynku pieniężnego: WIBOR 3M (4,92%) marża za ryzyko 29

30 Pożyczki ze Środków FG S.A. Sposób spłaty: spłata pożyczki lub raty pożyczki i odsetek umownych następuje w kwotach i terminach określonych w umowie spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo 30

31 Pożyczki ze Środków FG S.A. Wkład własny pożyczkobiorcy: Pożyczka na bieżące wydatki -, nie wymaga wkładu własnego Pożyczka na wydatki na inwestycje. min 20% wartości inwestycji 31

32 Szczegółowe informacje na temat produktów FG S.A. uzyskać można w siedzibie Spółki: ul. Sokolska 8, Katowice na stronie internetowej: lub telefonicznie: ; Dziękuję za uwagę. 32

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2013 r.

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2013 r. 1 Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2013 r. Grupa kapitałowa Centrum Projektów Regionalnych "Inwestor" S.A. 48% 96% Ślaski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Górnośląska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2015 r.

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2015 r. 1 Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2015 r. Geneza powstania Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach powstał w roku 1995 jako podmiot realizujący postanowienia Kontraktu Regionalnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2014 r.

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2014 r. 1 Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2014 r. Grupa kapitałowa Centrum Projektów Regionalnych "Inwestor" S.A. 48% 96% Ślaski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Górnośląska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r.

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. ) PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Regulamin udzielania pożyczek przez Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo