1. W jakim stopniu warsztaty spełniły Pani/Pana oczekiwania dotyczące poznania założeń programu Twórczo odkrywam świat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. W jakim stopniu warsztaty spełniły Pani/Pana oczekiwania dotyczące poznania założeń programu Twórczo odkrywam świat?"

Transkrypt

1

2

3 ANKIETA EWALUACYJNA WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO REALIZACJI PROGRAMU Z ZAKRESU ROZWIJANIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat przeprowadzonych warsztatów. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. Omawiając wyniki zachowamy pełną anonimowość. Prosimy o wstawienie znaku x przy stwierdzeniu odpowiadającym Państwa opinii dokładnie na wybranej wartości skali, na której 1 oznacza stopień najniższy, a 6 najwyższy. Szczególną uwagę przywiązujemy do odpowiedzi na pytania otwarte, w których możecie Państwo swobodnie wyrazić opinię na interesujące nas tematy. 1. W jakim stopniu warsztaty spełniły Pani/Pana oczekiwania dotyczące poznania założeń programu Twórczo odkrywam świat? 2. W jakim stopniu wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów przydadzą się do prowadzenia zajęć służących rozwijaniu twórczego myślenia? 3. W jakim stopniu dzięki warsztatom czuje się Pani/Pan lepiej niż dotychczas przygotowana/y do wspierania rozwoju twórczego myślenia uczniów? 4. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie merytoryczne osób prowadzących warsztaty? 5. Czy materiały szkoleniowe były dobrze dobrane do treści warsztatów? 6. W jakim stopniu materiały wypracowane podczas warsztatów będą użyteczne do prowadzenia zajęć z uczniami? 7. W jakim stopniu program rozwijania twórczego myślenia może być wykorzystany w Pani/Pana codziennej pracy z uczniami? 8. Jakie tematy były Pani/Pana zdaniem najbardziej przydatne dla praktyki szkolnej?.. 9. Co zmienił(a) by Pani/Pan w organizacji lub programie warsztatów?.

4 ANKIETA EWALUACYJNA WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH W POWUZ/CWUZ Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat przeprowadzonych warsztatów. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. Omawiając wyniki zachowamy pełną anonimowość. Prosimy o wstawienie znaku x przy stwierdzeniu odpowiadającym Państwa opinii dokładnie na wybranej wartości skali, na której 1 oznacza stopień najniższy, a 6 najwyższy. Szczególną uwagę przywiązujemy do odpowiedzi na pytania otwarte, w których możecie Państwo swobodnie wyrazić opinię na interesujące nas tematy. 1. W jakim stopniu warsztaty spełniły Pani/Pana oczekiwania dotyczące poznania założeń pracy w POWUZ/CWUZ? 2. W jakim stopniu wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów przydadzą się do prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi w POWUZ/CWUZ? 3. W jakim stopniu dzięki warsztatom czuje się Pani/Pan przygotowana/y do pracy z uczniami zdolnymi w POWUZ /CWUZ? 4. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie merytoryczne osób prowadzących warsztaty? 5. Czy materiały szkoleniowe były dobrze dobrane do treści warsztatów? 6. Jakie tematy były Pani/Pana zdaniem najbardziej przydatne dla praktyki szkolnej Co zmienił(a) by Pani/Pan w organizacji lub programie warsztatów?

5 ANKIETA EWALUACYJNA WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH NAUCZYCIELI WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W SZKOLE Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat przeprowadzonego szkolenia. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. Omawiając wyniki zachowamy pełną anonimowość. Prosimy o wstawienie znaku x przy stwierdzeniu odpowiadającym Państwa opinii dokładnie na wybranej wartości skali, na której 1 oznacza stopień najniższy, a 6 najwyższy. Szczególną uwagę przywiązujemy do odpowiedzi na pytania otwarte, w których możecie Państwo swobodnie wyrazić opinię na interesujące nas tematy. 1. W jakim stopniu warsztaty spełniły Pani/Pana oczekiwania dotyczące poznania założeń pracy metodą projektu ze strategią PBL? 2. W jakim stopniu wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów przydadzą się do bardziej skutecznej pracy z uczniami zdolnymi w szkole? 3. W jakim stopniu dzięki warsztatom czuje się Pani/Pan lepiej niż dotychczas przygotowana/y do pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami zdolnymi? 4. W jakim stopniu warsztaty pomogły Pani/Panu przygotować się do organizowania pracy z uczniami zdolnymi w szkole? 5. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie merytoryczne osób prowadzących warsztaty? 6. Czy materiały szkoleniowe były dobrze dobrane do treści warsztatów? 7. W jakim stopniu różne elementy programów zajęć pozaszkolnych mogą być wykorzystane w Pani/ Pana codziennej pracy z uczniami? 8. Jakie tematy były Pani/Pana zdaniem najbardziej przydatne dla praktyki szkolnej?.. 9. Co zmienił(a) by Pani/Pan w organizacji lub programie warsztatów?.

6 ANKIETA EWALUACYJNA SEMINARIUM DLA KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ SZKOŁA WOBEC SZANSY SKUTECZNEGO WSPARCIA UCZNIÓW ZDOLNYCH JAK WYKORZYSTAĆ NARZĘDZIA PROJEKTU DIAMENT? Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat przeprowadzonego seminarium. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. Omawiając wyniki zachowamy pełną anonimowość. Prosimy o wstawienie znaku x przy stwierdzeniu odpowiadającym Państwa opinii dokładnie na wybranej wartości skali, na której 1 oznacza stopień najniższy, a 6 najwyższy. Szczególną uwagę przywiązujemy do odpowiedzi na pytania otwarte, w których możecie Państwo swobodnie wyrazić opinię na interesujące nas tematy. 1. W jakim stopniu udział w seminarium poszerzył Pani/Pana wiedzę na temat możliwości wykorzystania rozwiązań wypracowanych w projekcie DiAMEnT w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły? 2. W jakim stopniu narzędzia wypracowane w projekcie DiAMEnT są przydatne do pracy z uczniem zdolnym w szkole? 3. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem materiały wypracowane w projekcie DiAMEnT mogą zostać wdrożone do praktyki szkolnej? 4. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie merytoryczne osób prowadzących warsztaty? 5. Czy materiały szkoleniowe były dobrze dobrane do treści warsztatów? 6. Jakie tematy były Pani/Pana zdaniem najbardziej przydatne dla praktyki szkolnej? 7. Co zmienił(a) by Pani/Pan w organizacji lub programie warsztatów?... Dziękujemy za wypełnienie ankiety

7

8 ANKIETA EWALUACYJNA REALIZACJI PROGRAMU Z ZAKRESU ROZWIJANIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ankieta dla nauczyciela Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na poznanie Państwa opinii o merytorycznych aspektach realizacji programu z zakresu rozwijania twórczego myślenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej. We wszystkich pytaniach, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedzi, prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź, a w miejscach do tego przeznaczonych prosimy wpisać odpowiedzi i/lub uzasadnienia. Bardzo prosimy o szczere, przemyślane i rzetelne odpowiedzi wpisywane czytelnie drukowanymi literami. Powiat: proszę wpisać powiat 1. Program z zakresu rozwijania twórczego myślenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej był pomocny w planowaniu zajęć. 2. Program z zakresu rozwijania twórczego myślenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej był pomocny w realizacji zajęć z uczniami. 3. Program zajęć zawiera treści atrakcyjne dla uczniów. 4. Treści programu Twórczo odkrywam świat mogą uzupełniać treści realizowanego programu nauczania. 5. Program zajęć przyczynia się do rozwijania kompetencji w zakresie twórczego myślenia uczniów. Proszę uzasadnić wybraną odpowiedź: Zaproponowane w programie metody mogą być stosowane w pracy z całą klasą szkolną. Proszę uzasadnić wybraną odpowiedź:....

9 7. Zaproponowane w programie sposoby monitorowania osiągnięć uczniów dostarczają informacji o rozwoju ich kompetencji. Proszę uzasadnić wybraną odpowiedź: Które elementy programu z zakresu rozwijania twórczego myślenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej wykorzystywał(a) Pani/ wykorzystywał Pan najczęściej? Proszę podać przykład/y i uzasadnienie:...

10 ANKIETA EWALUACYJNA ZAJĘĆ W POWUZ Ankieta dla ucznia, który ukończył zajęcia w roku szkolnym Droga Uczestniczko/Drogi Uczestniku zajęć w ramach POWUZ! Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Twoją opinię na temat POWUZ, w której uczestniczyłaś/uczestniczyłeś. W kolejnych punktach ankiety należy zaznaczyć jedną z wybranych odpowiedzi, a w miejscach do tego przeznaczonych należy wpisać odpowiedzi i/lub uzasadnienia. Bardzo prosimy o szczere, przemyślane i rzetelne wypełnienie ankiety czytelnie drukowanymi literami. Kod grupy: Nr POWUZ: Powiat: proszę wpisać kod podany przez nauczyciela proszę wpisać nr POWUZ proszę wpisać powiat 1. Miałam/Miałem możliwość zgłoszenia swoich propozycji lub wyboru tematu projektu/projektów realizowanych na zajęciach. 2. Uczestniczyłam/uczestniczyłem w określeniu celów projektów. 3. W pierwszym dniu zajęć zostałam zapoznana/zostałem zapoznany z zasadami pracy metodą projektu i założeniami strategii uczenia się w oparciu o problem. 4. Uczniowie uczestniczyli w ustaleniu kontraktu na realizację projektu. 5. Wiedziałam/wiedziałem dokładnie, jakie zadania mam do wykonania podczas zajęć. 6. Efekty pracy nad poszczególnymi elementami projektu były prezentowane na forum grupy. 7. Nauczyciel komentował prezentowane przez uczniów materiały. 8. Zagadnienia podejmowane na zajęciach były dla mnie interesujące. 9. Zajęcia były ciekawie prowadzone. 10. Sposób pracy na zajęciach POWUZ różni się od tego, jak pracujemy na lekcjach w szkole. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK napisz, na czym polegają różnice:

11 11. Podczas zajęć nabyłam/nabyłem nowe wiadomości i/lub umiejętności. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykład/y: Nabyte podczas zajęć POWUZ wiadomości i/lub umiejętności wykorzystałam/wykorzystałem w szkole. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykłady: Jeśli wybrałeś odpowiedź NIE lub RACZEJ NIE, podaj powód: 13. Nabyte podczas zajęć POWUZ wiadomości i/lub umiejętności wykorzystałam/wykorzystałem poza szkołą. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykłady: Jeśli wybrałeś odpowiedź NIE lub RACZEJ NIE, podaj powód: 14. Napisz, co uważasz za największą zaletę zajęć w ramach POWUZ. 15. Napisz, co byś zmieniła/zmienił w zajęciach w ramach POWUZ.

12 ANKIETA EWALUACYJNA ZAJĘĆ W POWUZ Ankieta dla ucznia, który przerwał udział w zajęciach w roku szkolnym. Droga Uczestniczko/Drogi Uczestniku zajęć w ramach POWUZ! Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Twoją opinię na temat POWUZ, w której uczestniczyłaś/uczestniczyłeś. W kolejnych punktach ankiety należy zaznaczyć jedną z wybranych odpowiedzi, a w miejscach do tego przeznaczonych należy wpisać odpowiedzi i/lub uzasadnienia. Bardzo prosimy o szczere, przemyślane i rzetelne wypełnienie ankiety czytelnie drukowanymi literami. Kod grupy: Nr POWUZ: Powiat: proszę wpisać kod podany przez nauczyciela proszę wpisać nr POWUZ proszę wpisać powiat 1. Miałam/Miałem możliwość zgłoszenia swoich propozycji lub wyboru tematu projektu/projektów realizowanych na zajęciach. 2. Uczestniczyłam/uczestniczyłem w określeniu celów projektów. 3. W pierwszym dniu zajęć zostałam zapoznana/zostałem zapoznany z zasadami pracy metodą projektu i założeniami strategii uczenia się w oparciu o problem. 4. Uczniowie uczestniczyli w ustaleniu kontraktu na realizację projektu. 5. Wiedziałam/wiedziałem dokładnie, jakie zadania mam do wykonania podczas zajęć. 6. Efekty pracy nad poszczególnymi elementami projektu były prezentowane na forum grupy. 7. Nauczyciel komentował prezentowane przez uczniów materiały. 8. Zagadnienia podejmowane na zajęciach były dla mnie interesujące. 9. Zajęcia były ciekawie prowadzone. 10. Sposób pracy na zajęciach POWUZ różni się od tego, jak pracujemy na lekcjach w szkole. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK napisz, na czym polegają różnice:

13 11. Podczas zajęć nabyłam/nabyłem nowe wiadomości i/lub umiejętności. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykład/y: 12. Nabyte podczas zajęć POWUZ wiadomości i/lub umiejętności wykorzystałam/wykorzystałem w szkole. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykłady:... Jeśli wybrałeś odpowiedź NIE lub RACZEJ NIE, podaj powód: Nabyte podczas zajęć POWUZ wiadomości i/lub umiejętności wykorzystałam/wykorzystałem poza szkołą. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykłady:... Jeśli wybrałeś odpowiedź NIE lub RACZEJ NIE, podaj powód: Napisz, co uważasz za największą zaletę zajęć w ramach POWUZ. 15. Napisz, co byś zmieniła/zmienił w zajęciach w ramach POWUZ. 17. Jaki był powód/powody przerwania przez Ciebie udziału w zajęciach w ramach POWUZ? a) mam dużo innych dodatkowych zajęć b) miałam/miałem trudności z dojazdem na zajęcia c) nie odpowiadał mi sposób prowadzenia zajęć d) nie czułam/nie czułem się dobrze w grupie e) przygotowanie projektów wymagało zbyt dużo samodzielnej pracy f) nie odpowiadały mi terminy zajęć g) inne powody (jakie?)....

14 ANKIETA EWALUACYJNA ZAJĘĆ W POWUZ Ankieta dla nauczyciela Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na poznanie Państwa opinii o merytorycznych aspektach zajęć, które Państwo prowadzili w ramach POWUZ. We wszystkich pytaniach, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedzi, prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź, a w miejscach do tego przeznaczonych prosimy wpisać odpowiedzi. Bardzo prosimy o szczere, przemyślane i rzetelne odpowiedzi wpisywane czytelnie drukowanymi literami. Kod grupy: Nr POWUZ: Powiat: proszę wpisać kod proszę wpisać nr POWUZ proszę wpisać powiat 1. Program zajęć dla uczniów zdolnych był pomocny w planowaniu zajęć w ramach POWUZ. 2. Planowanie i realizacja zajęć według programu wymaga od nauczyciela dużej kreatywności. 3. Program zajęć zawiera treści atrakcyjne dla uczniów. 4. Przygotowując zajęcia w ramach POWUZ korzystałam/korzystałem z materiałów pomocniczych do programu. 5. Materiały pomocnicze do programu były pomocne w realizacji zajęć w ramach POWUZ. 6. Praca metodą projektu z wykorzystaniem strategii PBL daje możliwości rozwijania uzdolnień uczniów. 7. Uczniowie byli zainteresowani zajęciami w ramach POWUZ. 8. Jakie dostrzega Pani/Pan zalety zajęć w POWUZ?.. 9. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w organizacji zajęć pozaszkolnych w POWUZ?..

15 ANKIETA EWALUACYJNA ZAJĘĆ POWUZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU DiAMEnT Ankieta dla opiekunów POWUZ Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na poznanie Państwa opinii dot. warunków realizacji zajęć w ramach POWUZ. We wszystkich pytaniach, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedzi, prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź, a w miejscach do tego przeznaczonych prosimy wpisać odpowiedzi i/lub uzasadnienia. Bardzo prosimy o szczere, przemyślane i rzetelne odpowiedzi wpisywane czytelnie drukowanymi literami. Powiat: proszę wpisać powiat 1. Z jakimi trudnościami organizacyjnymi spotykali się nauczyciele realizujący zajęcia w ramach POWUZ? 2. Jakie trudności mieli nauczyciele POWUZ w realizacji zajęć pozaszkolnych metodą projektu z wykorzystaniem strategii PBL? 3. Jakie trudności napotkała Pani/ napotkał Pan we współpracy z nauczycielami POWUZ? 4. Proszę wskazać mocne strony współpracy z nauczycielami POWUZ. 5. Jakie dostrzega Pani/Pan zalety zajęć w POWUZ? 6. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w organizacji zajęć pozaszkolnych w POWUZ?

16 ANKIETA EWALUACYJNA WARSZTATÓW LETNICH Ankieta dla ucznia KOD GRUPY:... Droga uczestniczko/drogi uczestniku warsztatów letnich! Prosimy Cię o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Twoją opinię na temat zajęć, w których uczestniczyłaś/uczestniczyłeś. We wszystkich pytaniach, gdzie dokonujesz wyboru odpowiedzi, podkreśl jedną odpowiedź, a w pytaniach 10 i 11 dodatkowo wpisz uzasadnienie. Punkty 12 i 13 to miejsce na wymienienie przez Ciebie mocnych stron zajęć oraz wskazanie, co należałoby w tych zajęciach zmienić. Bardzo prosimy o szczere, przemyślane i rzetelne odpowiedzi. 1. Miałam/Miałem możliwość zgłoszenia swoich propozycji lub wyboru tematu projektu/projektów realizowanych na warsztatach letnich. 2. Uczestniczyłam/uczestniczyłem w określeniu celów projektu. 3. W pierwszym dniu zajęć zostałam zapoznana/zostałem zapoznany z zasadami pracy metodą projektu i założeniami strategii uczenia się w oparciu o problem. 4. Uczniowie uczestniczyli w ustaleniu kontraktu na realizację projektu. 5. Wiedziałem dokładnie, jakie zadania mam do wykonania podczas zajęć. 6. Efekty pracy nad poszczególnymi elementami projektu były prezentowane na forum grupy. 7. Nauczyciel komentował prezentowane przez uczniów materiały. 8. Zagadnienia podejmowane na zajęciach były dla mnie interesujące. 9. Zajęcia były ciekawie prowadzone.

17 10. Sposób pracy na zajęciach w ramach warsztatów letnich różni się od tego, jak pracujemy na lekcjach w szkole. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK napisz, na czym polegają różnice: 11. Dzięki udziałowi w warsztatach letnich nabyłam/ nabyłem nowe wiadomości/ umiejętności z zakresu realizowanej tematyki projektu/projektów. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykład: 12. Napisz, co uważasz za mocne strony zajęć w ramach warsztatów letnich? Napisz, co byś zmieniła/zmienił w zajęciach prowadzonych w ramach warsztatów letnich?

18 ANKIETA EWALUACYJNA WARSZTATÓW LETNICH Ankieta dla nauczyciela Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na poznanie Państwa opinii o merytorycznych aspektach zajęć, które Państwo prowadzili w ramach warsztatów letnich. We wszystkich pytaniach, prosimy podkreślić jedną odpowiedź. 1. Program zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych był pomocny w planowaniu zajęć w ramach warsztatów letnich. 2. Planowanie zajęć według programu zajęć pozaszkolnych wymaga od nauczyciela dużej kreatywności. 3. Program zajęć pozaszkolnych zawiera treści atrakcyjne dla uczniów, które mogą być realizowane na warsztatach letnich. 4. Przygotowując zajęcia w ramach warsztatów letnich korzystałam/korzystałem z materiałów pomocniczych do programu. 5. Materiały pomocnicze do programu były pomocne w planowaniu realizacji projektów wybranych na warsztaty letnie. 6. Praca metodą projektu z wykorzystaniem strategii PBL daje możliwości rozwijania uzdolnień uczniów. 7. Uczniowie byli z interesowani zajęciami w ramach warsztatów letnich. 8. Warsztaty letnie to dobra forma realizacji zajęć dla uczniów zdolnych.

19 ANKIETA EWALUACYJNA LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH TALENTÓW REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU DiAMEnT Ankieta dla ucznia Droga Uczestniczko/Drogi Uczestniku Letniej Szkoły Młodych Talentów! Prosimy Cię o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Twoją opinię na temat Letniej Szkoły Młodych Talentów, w której uczestniczyłaś/uczestniczyłeś. W kolejnych punktach ankiety należy podkreślić jedną z wybranych odpowiedzi, a w miejscach do tego przeznaczonych należy wpisać odpowiedzi lub uzasadnienia. Bardzo prosimy o szczere, przemyślane i rzetelne wypełnienie ankiety. Grupa: proszę wpisać przedmiot 1. Czego oczekiwałaś/oczekiwałeś po udziale w Letniej Szkole Młodych Talentów? Zagadnienia podejmowane na zajęciach przedmiotowych były dla mnie interesujące. Uzasadnij: Forma zajęć przedmiotowych warsztaty z wykorzystaniem metody projektu i strategii nauczania problemowego (problem based-learning,) była dla mnie odpowiednia. Uzasadnij: Wiedziałam/wiedziałem dokładnie, jakie zadania mam do wykonania podczas zajęć przedmiotowych. 5. Zajęcia przedmiotowe były ciekawie prowadzone. 6. Sposób pracy na zajęciach przedmiotowych różni się od tego, jak pracujemy na lekcjach w szkole.

20 Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK napisz, na czym polegają różnice: 7. Podczas zajęć przedmiotowych nabyłam/nabyłem nowe wiadomości/ umiejętności. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykład: Napisz, co uważasz za mocne strony zajęć przedmiotowych 10. Napisz, co byś zmieniła/zmienił w zajęciach przedmiotowych. 11. Podczas treningu twórczego myślenia nabyłam/nabyłem nowe wiadomości/umiejętności. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykład: 12. Napisz, co uważasz za mocne strony treningu twórczego myślenia? 13. Napisz, co byś zmieniła/zmienił w treningu twórczego myślenia? 14. Moje oczekiwania względem udziału w LSMT zostały spełnione. Uzasadnij:......

21 ANKIETA EWALUACYJNA ZAJĘĆ E-LEARNINGOWYCH KÓŁ NAUKOWYCH Ankieta dla ucznia Droga Uczestniczko/Drogi Uczestniku zajęć e-learningowych kół naukowych! Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Twoją opinię na temat e-learningowych kół naukowych, w których uczestniczyłaś/uczestniczyłeś. W kolejnych punktach ankiety należy zaznaczyć jedną z wybranych odpowiedzi, a w miejscach do tego przeznaczonych należy wpisać odpowiedzi i/lub uzasadnienia. Bardzo prosimy o szczere, przemyślane i rzetelne wypełnienie ankiety czytelnie drukowanymi literami. Przedmiot proszę wpisać przedmiot 1. Podobały mi się zajęcia w formie e-learningu. 2. Zagadnienia podejmowane w ramach koła były dla mnie interesujące. 3. Zadania, które otrzymywałam/otrzymywałem, wymagały samodzielności. 4. Wiedziałam/wiedziałem dokładnie, jakie zadania mam do wykonania 5. Otrzymywałam/otrzymywałem informacje zwrotne od nauczyciela o wykonanych zadaniach. 6. Potrafiłam/potrafiłem bez problemów korzystać z platformy e-learningowej. 7. Narzędzia platformy e-learningowej pomagały w realizacji zadań. 8. Dzięki udziałowi w zajęciach e-learningowego koła naukowego poszerzyłam/poszerzyłem swoją wiedzę i/lub umiejętności. 9. Nabyte w trakcie zajęć e-learningowych wiedzę i/lub umiejętności wykorzystałam/wykorzystałem w szkole.

22 Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykłady: Nabyte w trakcie zajęć e-learningowych wiedzę i/lub umiejętności wykorzystałam/wykorzystałem poza szkołą. Jeśli wybrałaś/wybrałeś odpowiedź TAK lub RACZEJ TAK, podaj przykłady: Napisz, co uważasz za największą zaletę zajęć e-learningowych kół naukowych Napisz, co byś zmieniła/zmienił w zajęciach e-learningowych kół naukowych.....

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z MATEMATYKI

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z MATEMATYKI KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z MATEMATYKI Temat: Nasza szkoła w liczbach. Prowadzący: Beata Szymkiewicz Klasa: VI c I Cele projektu: 1. Pokazanie praktycznego i użytecznego zastosowania wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe - formularz nr 3

Badanie ankietowe - formularz nr 3 Badanie ankietowe - formularz nr 3 Wypełniają Uczniowie Ankieta jest anonimowa Prosimy o obiektywne i konstruktywne wypełnienie formularza. *Wymagane Cel badania Niniejszy kwestionariusz ankietowy stanowi

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli

Ankieta dla nauczycieli ...... w Łomży Ankieta dla nauczycieli Szanowna Koleżanko. Szanowny Kolego. Prosimy o wypełnienie ankiety. Ma ona charakter anonimowy. Jej celem jest poznanie Twojej opinii a zakresie i jakości działań

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele. 2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE IV: Zarządzanie szkołą lub placówką

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE IV: Zarządzanie szkołą lub placówką RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE IV: Zarządzanie szkołą lub placówką Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach 1. Cel ewaluacji Określenie zakresu współpracy w zespołach nauczycielskich.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania 1. Jak często daje Pani/Pan swoim uczniom możliwość kształtowania poniższych umiejętności: a) formułowania wniosków opartych

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły Drodzy Uczniowie Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza. Wasze odpowiedzi na postawione pytania pozwolą ocenić, czy uczniowie klas II -

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KOŃCOWA 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Recepta na uśmiech

ANKIETA KOŃCOWA 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Recepta na uśmiech Załącznik nr 7b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie ANKIETA KOŃCOWA 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Recepta na uśmiech Strona 1 Szanowna Pani / Szanowny Panie, Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szkolny System Wspierania Zdolności

Szkolny System Wspierania Zdolności w Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie uzyskało tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI Opracowała: mgr Anna Kozłowska 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 4. W Lubaniu

Szkoła Podstawowa Nr 4. W Lubaniu Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Lubaniu Szkolny program ROZWIJANIA zainteresowań i uzdolnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE: (nazwa szkolenia)

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE: (nazwa szkolenia) Załącznik Nr 7.1 PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE: (nazwa ) Pieczęć Wykonawcy L.p. Zakres informacji Nazwa Zakres Czas trwania Sposób organizacji Wymagania wstępne dla uczestników Cele Opis Ilość zajęć teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych ANKIETA EWALUACYJNA

DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych ANKIETA EWALUACYJNA ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, niniejsza ankieta posłuży szczegółowemu poznaniu Państwa opinii dotyczących uczestnictwa w stażu w ramach projektu Doświadczenia ponad granicami, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Miejskie Przedszkole nr 15 W Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Dane zbierane były od września 2014 do czerwca 2015r

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia realizowane w projekcie DiAMEnT na etapie upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki

Regulamin rekrutacji na szkolenia realizowane w projekcie DiAMEnT na etapie upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki Regulamin rekrutacji na szkolenia realizowane w projekcie DiAMEnT na etapie upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki Rozdział I. Informacje ogólne 1 1. Projekt Diament współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Wólce. Ocenianie kształtujące

Szkoła Podstawowa w Wólce. Ocenianie kształtujące ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Szkoła Podstawowa w Wólce NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Ocenianie kształtujące 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01. 09. 2013

Bardziej szczegółowo

Nr kursu:... Data wypełnienia ankiety:...

Nr kursu:... Data wypełnienia ankiety:... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieczęć organizatora szkoleń Ankieta dla uczestnik szkoleń realizowanych w ramach projektu Wsparcie systemu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy WDN. w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole. na rok szkolny 2013/2014. Cele pracy lidera WDN:

Plan pracy WDN. w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole. na rok szkolny 2013/2014. Cele pracy lidera WDN: Plan pracy WDN w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole na rok szkolny 2013/2014 Cele pracy lidera WDN: 1. Monitorowanie procesu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

III. Teachers Final Questionnaire (TF)

III. Teachers Final Questionnaire (TF) III. Teachers Final Questionnaire (TF) JA-LING Kwestionariusz dla nauczycieli Dziękujemy Pani/Panu za poświęcony czas na wypełnienie tego kwestionariusza. PAŃSTWO. MIASTO. NAZWA SZKOŁY NAZWISKO i IMIĘ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH osób zamieszkałych na terenie Gminy Kamień

ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH osób zamieszkałych na terenie Gminy Kamień ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH osób zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Wyniki ankiet posłużą dostosowaniu tematów organizowanych szkoleń do Państwa potrzeb. W procesie rekrutacji i w trakcie realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013 Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Podsumowanie 2012/2013 Zadania ODN w projekcie 1. Przygotowanie programów szkoleń w ramach zaplanowanej

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr /EFS/7.1.2/2012

UMOWA ZLECENIA nr /EFS/7.1.2/2012 Kędzierzyn-Koźle, dnia UMOWA ZLECENIA nr /EFS/7.1.2/2012 Zawarta w dniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie- Koźlu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Kędzierzynie-

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza ankiet

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza ankiet Ocena satysfakcji uczestników projektu Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ankieta została opracowana na potrzeby realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników ankiet ewaluacyjnych dla uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2008 Miedzeszyn 4-6 kwietnia 2008 r.

Zestawienie wyników ankiet ewaluacyjnych dla uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2008 Miedzeszyn 4-6 kwietnia 2008 r. Zestawienie wyników ankiet ewaluacyjnych dla uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2008 Miedzeszyn 4-6 kwietnia 2008 r. Ankieta ewaluacyjna została przeprowadzona przez Internet uczestnicy przed pobraniem materiałów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU Ustalenia ogólne: 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego

Bardziej szczegółowo

Lista obecności na szkoleniu pn. tytuł szkolenia

Lista obecności na szkoleniu pn. tytuł szkolenia Załącznik 1 do opisu Wzór listy obecności Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Publiczne Gimnazjum Salezjańskie w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa - rodzice

Grupa docelowa - rodzice Wyniki badań ankietowych badania przeprowadzone przed wdrożeniem projektu Z seksem za pan brat problematyka okresu dojrzewania i dorastania" Grupa docelowa - rodzice Na 37 osób uczestniczących w spotkaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA Drodzy Rodzice! Niniejsza ankieta ma na celu zebranie Państwa opinii na temat funkcjonującego w gimnazjum systemu oceniania uczniów. Wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

II. Zadania dyrektora gimnazjum. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala:

II. Zadania dyrektora gimnazjum. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala: Regulamin realizacji projektu edukacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli GIMNAZJUM NR 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Materiał opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Niepowodzenia szkolne naszych uczniów. (autoewaluacja)

Niepowodzenia szkolne naszych uczniów. (autoewaluacja) powodzenia szkolne naszych uczniów (autoewaluacja) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zaproszenia do udziału w projekcie dotyczącym wspierania uczniów zdolnych

dotyczy: zaproszenia do udziału w projekcie dotyczącym wspierania uczniów zdolnych Wieliczka, dnia 13 października 2016 roku FRI.041.1.7.2016 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów dotyczy: zaproszenia do udziału w projekcie dotyczącym wspierania uczniów zdolnych

Bardziej szczegółowo

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 14/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

Wspieranie uzdolnieńuczniów w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

Wspieranie uzdolnieńuczniów w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty Wspieranie uzdolnieńuczniów w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krystyna Dynowska-

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Forum Młodych Talentówdla uczniów - laureatów konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w POWUZ

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Forum Młodych Talentówdla uczniów - laureatów konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w POWUZ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Forum Młodych Talentówdla uczniów - laureatów konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w POWUZ I. Postanowienia ogólne 1. Forum Młodych Talentów (FMT) jest organizowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

DEBATA. Jestem za, czy przeciw integracji Polski z Unią Europejską.

DEBATA. Jestem za, czy przeciw integracji Polski z Unią Europejską. Małgorzata Orzeszek v-ce dyrektor przewodnicząca zespołu wychowawczego Bożena Wakuła bwakula@wp.pl nauczycielka geografii LI LO im. T. Kościuszki w Warszawie. DEBATA Jestem za, czy przeciw integracji Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V FESTIWALU PRZYRODNICZYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH

REGULAMIN V FESTIWALU PRZYRODNICZYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH REGULAMIN V FESTIWALU PRZYRODNICZYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH I. Organizator Festiwalu Organizatorem Festiwalu jest Wydział Oświaty w Zabrzu przy współudziale Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Omówienie wyników ankiety W badaniach wzięło udział 74 respondentów (25 rodziców, 44 uczniów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas):

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas): Dr Agata Zabłocka-Bursa Mgr Iwona Pilchowska ANKIETA (gimnazjum) Imię i nazwisko/ kod identyfikacyjny (proszę zapamiętać wpisany kod id; będzie się nim Pan/Pani posługiwał/a w kolejnych badaniach:. Wiek:

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH Załącznik I Zasady realizacji projektu 1. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjalnych, w których realizowana

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

nauczyciele, uczniowie, realizatorzy

nauczyciele, uczniowie, realizatorzy Małopolskie Talentyzakres wsparcia projektów konkursowych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w obszarze rozwijania kluczowych kompetencji przedmiotowych nauczyciele, uczniowie, realizatorzy

Bardziej szczegółowo

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 18-400 Łomża ul. Polna 16 tel. 86-218-05-44 mail: projekt1315@o2.pl

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 18-400 Łomża ul. Polna 16 tel. 86-218-05-44 mail: projekt1315@o2.pl Obszar doskonalenia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. W ramach projektu Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża zrealizowano 31 godz.

Bardziej szczegółowo

Ja jako nauczyciel/nauczycielka

Ja jako nauczyciel/nauczycielka Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona na celu ustalenie w jakim stopniu Państwa oczekiwania dotyczące uczestnictwa w projekcie zostały spełnione. Ankieta jest anonimowa.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 35 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 35 w Poznaniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 35 w Poznaniu (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. - Dz. U. Nr 156, poz. 1046) Znowelizowany regulamin zatwierdzono na radzie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego Przemyśl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego Przemyśl MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl biuro-projektu@mops.przemysl.pl ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH osób zamieszkałych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera on niezrealizowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim w Łomży Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOBIÓRZE

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOBIÓRZE SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOBIÓRZE I. PODSTAWA PRAWNA 1. USTAWA z dnia 6 stycznia 198 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 003 r., Nr 118, poz. 111, Nr 137, poz. 130, Nr 03,

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT Borowa, marzec 2013 ANKIETA DLA RODZICÓW OCZEKIWANIA WOBEC SZKOŁY SZANOWNI RODZICE.PROZIMY O WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY, KTÓREJ CELEM JEST POZNANIE PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest wicedyrektor szkoły, którego zadaniem jest:

3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest wicedyrektor szkoły, którego zadaniem jest: R E G U L A M I N WARUNKÓW REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W KRZYWINIU 1. Gimnazjum w Zespole Szkół w Krzywiniu stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek 5, p. 017 edumobile.pk.edu.pl

Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek 5, p. 017 edumobile.pk.edu.pl Ankieta dotycząca programu studiów podyplomowych pn. Napędy i Sterowa Płynowe Szanowni Państwo! Zwracamy się z prośbą o wypeł ankiety, która pomoże nam w realizacji projektu PIT Mobilne studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIOTAŻU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIOTAŻU Nowa jakość edukacji w Gminie miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół Pilotaż SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIOTAŻU Koordynatorzy działań : Renata Flis, Urszula Grygier Doradcy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI im. Hansa Aspergera NIE-GRZECZNE DZIECI. Drodzy Rodzice!

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI im. Hansa Aspergera NIE-GRZECZNE DZIECI. Drodzy Rodzice! Drodzy Rodzice! Stow. Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami Nie-Grzeczne Dzieci prowadzi projekt Wszystko jasne, dotyczący dostępności i jakości edukacji dla dzieci niepełnosprawnych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sońsku

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sońsku Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sońsku 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty realizacja projektu DiAMEnT jako systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim dr Krzysztof Głuc Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis

Bardziej szczegółowo

Obszar doskonalenia: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się

Obszar doskonalenia: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się Obszar doskonalenia: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się W ramach projektu Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża zrealizowano 31 godz. dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Jak wspieramy dyrektorów szkół i nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach

Jak wspieramy dyrektorów szkół i nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach CEN SUWAŁKI Jak wspieramy dyrektorów szkół i nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Jadwiga Mariola Szczypiń Lidia Kłoczko Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

3. Projekty realizowane są przez uczniów klasy trzeciej w grupach klasowych lub międzyklasowych liczących 3 6 osób

3. Projekty realizowane są przez uczniów klasy trzeciej w grupach klasowych lub międzyklasowych liczących 3 6 osób REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM IMIENIA LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE Zasady ogólne 1. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia kandydata na beneficjentów projektu. Europraktyki autostradą do zawodowego sukcesu młodzieży POWERVET PL01-KA

Ankieta dla ucznia kandydata na beneficjentów projektu. Europraktyki autostradą do zawodowego sukcesu młodzieży POWERVET PL01-KA Ankieta dla ucznia kandydata na beneficjentów projektu Europraktyki autostradą do zawodowego sukcesu młodzieży POWERVET-2016-1-PL01-KA102-25904 Imię:. Nazwisko:. Branża:. Zawód:.. (PO WER) I. Część językowa.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-91/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6 - 2 - I Cele i zadania Zadaniem systemu sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest rozpoznanie przez nauczyciela poziomu

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym?

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? Analiza ankiety na temat zainteresowania uczniów zajęciami pozalekcyjnymi Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? 6 2 1. Tak, bo uczestniczę w większości

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego Przemyśl. ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH mieszkańców miasta Przemyśla

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego Przemyśl. ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH mieszkańców miasta Przemyśla ul. Leszczyńskiego 3 37 700 Przemyśl TEL. 16 675-01-35 FAX. 16 675-50-59 e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach IV-VI. Szkoły Podstawowej im. Pawła Góry w Mrzezinie

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach IV-VI. Szkoły Podstawowej im. Pawła Góry w Mrzezinie Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej im. Pawła Góry w Mrzezinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem nauczania. Cele oceniania:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. dotyczący organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT. dotyczący organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT dotyczący organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach województwa małopolskiego w roku szkolnym 214/215 Opracowała: Ewa Kantyka st. wiz. Delegatury KO w Wadowicach SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo