Nowości w Oracle RAC 11gR2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowości w Oracle RAC 11gR2"

Transkrypt

1 Nowości w Oracle RAC 11g Release 2 OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Grzegorz Jakusz-Gostomski (Starszy konsultant) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1

2 Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zmiany w koncepcji RAC i Clusterware 3. Nowe funkcjonalności 4. Oracle Volume Manager oraz Cluster Filesystem 5. Rozwiązania uławiające pracę DBA... OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 2

3 Wprowadzenie W prezentacji tej zostaną zaprezentowane nowe elementy Oracle RAC 11g Release2 Prezentacja ta nie rości sobie prawa bycia kompendium wiedzy o RAC Dostępnych jest znacznie więcej nowości w RAC Brak szczegółowych informacji implementacyjnych OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 3

4 Rys historyczny OPS od wersji Oracle (6.2) Cache Fusion phase 1 Oracle 8i RAC od Oracle 9i OraCM for Linux and Windows NT OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 4

5 1 Zmiany w koncepcji RAC i Clusterware OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 5

6 GRID Oracle coraz częściej mówi o Grid Związek pojedyńczych serwerów Grid = having power computing as a utility RAC-Cluster jest również Grid em W praktyce częste instalacje to węzły Wiele nowych pomysłów ma rzeczywisty sens w konfiguracji wielowęzłowej (>8) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 6

7 Clusterware, ASM oraz baza danych Oracle 10g, 11g Release 1 /u00/app/root/product/crs1020 /u00/app/oracle/product/ Oracle 11g Release 2 /u00/app/root/product/grid1120 /u00/app/oracle/product/ Cluster-Software baza danych oraz ASM-Software Cluster- und ASM-Software (GRID) baza danych ASM jest przeniesiony z RDBMS do ClusterHome Klaster działa głównie w kontekście użytkownika root Technicznie nie ma problemów z instalacją poza ORACLE_BASE (/u00/app/root). OFA działa również w tym przypadku OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 7

8 Clusterware, ASM oraz baza danych Storage-Management (ASM) jest bardziej zadaniem Sysadmin niż DBA, stąd przesunięcie do Grid Infra Oracle umożliwia teraz rozdzielenie administracji DBA i ASM Administracja tylko z przywilejem SYSASM Podczas instalacji należy wybrać grupę OSASM (np. "asm"). Użytkownik tej grupy może zalogować się bez użycia hasła sqlplus / as sysasm Kto należy do obydwu grup, może się również jako "/ as sysdba" zalogować OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 8

9 Oracle Cluster Registry (OCR) oraz Voting Disks (do Oracle 11.1) Clusterware potrzebuje OCR oraz Voting Disks ASM potrzebuje działającego Clusterware Problem: nie można Voting Disks, OCR oraz SPFILE instancji ASM przechowywać na ASM, gdyż ASM nie jest jeszcze dostępny Instalacja Clusterware wymaga RAW-Devices /dev/raw/raw1 (10.1) Block-Devices /dev/sdc5 (od 10.2) SPFILE instancji ASM dla instancji lokalnie na systemie plików Albo centralnie na systemie klastrowym ASM Clusterware Diskgruppe ASM Disks Voting Disks OCR OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 9

10 Oracle Cluster Registry (OCR) oraz Voting Disks (VD) w Oracle 11.2 Problem ASM-Clusterware został rozwiązany! OCR oraz Voting Disks są trzymane w ASM Sposób rozwiązania? OCR oraz VD znajdują się w ASM Disks na pewnej, dokładnie zdefiniowanej pozycji (koncepcyjnie porównywane z Master-Boot-Record na dysku) Dzięki temu klaster ma dostęp do tych danych bez działającego ASM ASM Clusterware Voting Disks OCR OLR Oracle Local Registry (lokalna kopia w GRID dla OHAS) Diskgruppe ASM Disks OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 10

11 Oracle Cluster Registry (OCR) oraz Voting Disks (VD) w Oracle 11.2 Interaktywny instalator nie ma możliwości zastosowania RAW- albo Block-Devices Best Practices Nie nazywać Diskgroupe "DATA ale np. "GRID" W tej grupie trzymać jedynie OCR i VD OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 11

12 Oracle Cluster Registry (OCR) oraz Voting Disks (VD) w Oracle 11.2 Backup / Restore Backup Voting Disks jest automatycznie zapisywany w OCR Backup za pomocą "dd" nie jest więcej wspierany Restore (Voting Disks jest uszkodzony): crsctl start crs -excl crsctl query css votedisk crsctl replace votedisk +GRID Dla przypomnienia: OCR jest regularnie zapisywany na poziomie systemu plików OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 12

13 2 Nowe funkcjonalności OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 13

14 Grid Naming Service (GNS) Co mamy tu podać? SCAN, GNS... OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 14

15 Virtual IP Address (VIP) Virtual IP Address (VIP) Dostępne już od Oracle 10g Każdy host posiada własne VIP Klient Oracle podaczas połaczenia sqlnet dysponuje listą dostępnych węzłów, aby w razie awarii przełączyć się na nastepny adres (tnsnames.ora) Jeżeli węzeł nie działa, sprawdzany jest kolejny listener vip1 vip2 listener vip1 vip2 X listener host1 eth0 host2 eth0 eth0 host2 eth0 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 15

16 Grid Naming Service (GNS) Klaster posiada własną subdomene DNS/DHCP GNS cluster.firma.com? eth0 gns.firma.com host2 Domain Name Server (DNS) przekierowuję zapytanie dla Sub-Domain do GNS Naming-Server (GNS) posiada również VIP GNS VIP jest rozwiązywalny poprzez DNS GNS jest aktywny np. na nodzie 2; jeżeli ten node jest niedostępny, inny node w klastrze przejmuje funkcję GNS (znana migracja VIP) GNS jest zatem DNSem dla subdomeny, adresy IP otrzymuje z DHCP OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 16

17 Single Client Access Name (SCAN) dotychczas... klient ma dostęp do danych każdego z węzłów O ile wezęł działa i odpowiedni serwis jest dostępny klient musi zdefiniować wszystkie węzły klastra Jeżeli jeden nie odpowiada, sprawdzany jest następny HR.erfinder = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = ) (FAILOVER=ON) (LOAD_BALANCE=ON) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = srvrac1.firma.com)(port = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = srvrac2.firma.com)(port = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = srvrac3.firma.com)(port = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = HR.firma.com)) ) Problem przy połaczeniach typu EZConnect albo JDBC sqlplus OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 17

18 Single Client Access Name (SCAN) 11g Release 2 Single Client Access Name jest FQDN, która powinna być rozwiązywalna do (zalecenie Oracle) 3 adresów IP Rozwiązanie nazw następuje na bazie Round-Robin poprze DNS czy GNS Wymaga instalacji Grid Infrastructure Client odwołuje się jedynie do 1 globalnej nazwy HR.erfinder = (DESCRIPTION = (FAILOVER=ON)(LOAD_BALANCE=ON) (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = scan.firma.com)(port = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = HR.firma.com)) ) Odpytanie SCAN nslookup scan.firma.com srvctl config scan OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 18

19 SCAN przez DNS jak to działa? Na pytanie klienta DNS odsyła jeden ze SCAN IP (round robin) Klient nawiązuje połączenie z jednym z procesów SCAN Listenera SCAN Listener (mając info o obciążeniu) odsyła klienta do jednego z local listenerów Dla dedicated connection: ciąg dalszy znany, listener odsyła informację o połączeniu do świeżo utworzonego (spawned) procesu użytkownika Klient łączy się z serwerem (VIP:port) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 19

20 SCAN Listener SCAN Listener dla wszystkich węzłów Klient musi znać jedynie 1 nazwę VIP Oracle instaluje tyle SCAN Listener ile adresów IP zostało zdefiniowanych Oracle zaleca 3 adresy przy GNS tworzone są automatycznie 3 adresy (nawet przy 2 wezłowym klastrze) Odpytanie srvctl config scan_listener SCAN Listener LISTENER_SCAN1 exists. Port: TCP:1521 SCAN Listener LISTENER_SCAN2 exists. Port: TCP:1521 Teraz można się łączyć host to właśnie nazwa SCAN-FQND Problemy: pre 11.2G clients, obciążenie, instalacja bez SCAN OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 20

21 Pula serwerów Logiczny podział klastra na pule serwerów W rzeczywistości są to mniejsze środowiska: Cluster=Server Pool Dokumentacja Oracle niezbyt bogata w tej kwestii.. OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 21

22 Zarządzanie Server Pools Administrator-managed DBA definiuje na których serwerach jakie zasoby powinny działać Odpowiada dotychczasowej koncepcji RAC Policy-managed DBA specyfikuje w jakiej puli serwerów mają działać dane zasoby Można określić min. i max. liczbę serwerów, na których zasoby powinny działać. Przykładowo dla 4-serwerowej puli można określić 3 serwery jako docelowe OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 22

23 Zarządzanie Server Pools Bazy danych w puli Policy managed muszą być conajmniej w wersji 11.2 nie mogą koogzystować z bazami typu Administrator-managed Konwersja Administrator do Policy-managed srvctl modify database -d db_unique_name -g server_pool Nie ma jednak powrotu! Automatyczna zmiana nazw instancji Administrator-Managed: DATABASE1, DATABASE2 Policy-Managed: DATABASE_1, DATABASE_2 Stare spfile parametry nie są usuwane OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 23

24 Grid Plug and Play Dodanie nowego węzła Instalacja OS analogicznie na wszystkich nodach Fizyczne połączenie noda z klastrem Połaczenenie z SAN Sieć (Public Interface i Interconnect) Utworznie grup i użytkownika oracle Konfiguracja SSH do bezhasłowej komunikacji cluvfy stage -pre nodeadd -n vm078 -verbose Uruchomienie addnode.sh na istniejącym węźle klastra./addnode.sh -silent "CLUSTER_NEW_NODES={vm078}" "CLUSTER_NEW_VIRTUAL_HOSTNAMES={vm078-vip}" OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 24

25 Grid Plug and Play (Administrator Managed) Dodanie nowej instancji Za pomocą DBCA albo w Silent-Mode dbca uruchamiamy na istniejącym węźle Dodanie Undo-Tablespace oraz Redo-Threads Dopasowanie innych parametrów RAC np: instance_number usw. Tworzone jest także środowiko na nowym serwerze oratab, Admin-Directory, Files im $ORACLE_HOME/dbs Konfiguracja DB-Console srvctl add instance -d RAC -i RAC3 -n vm075 srvctl start instance -d RAC -i RAC3 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 25

26 Grid Plug and Play (Policy Managed) Dodanie nowej instancji Klaster sam zadba o konfiguracje nowo dodanej instancji Zależność od kardynalności dodaje Redo-Threads oraz Undo-Tablespaces (ASM z OMF wymagane) ustawia parametry spfile Przykład: do klastra dochodzi nowy węzeł srvctl modify srvpool -g RACPM -n "vm076,vm077,vm078" Clusterware automatycznie rozpoznaje że dodanie kolejnych instancji jest możliwe Instancje zostaną skonfigurowane i wystartowane na nowych węzłach OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 26

27 Co to jest Oracle Restart? Framework zatrzymania/ startu oraz monitoringu komponentów Oracle Instancji Listenera Serwisów ASM Bazuje jak przy RAC na Clusterware (Grid Infrastructure) Większa część Clusterware składa się z przejętego od Digital/HP Tru64 Cluster-Software Instalacja Grid Software na pojedyńczym serwerze Dla ASM jest to konieczne wymaganie OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 27

28 Użycie Oracle Restart Bardzo użyteczna funkcja pomocy srvctl -h srvctl add -h srvctl add database -h Kilka przykładów dla bazy danych srvctl start database -d DB1120 srvctl start listener -l LISTENER srvctl config database -d DB1120 srvctl setenv database -d DB1120 -t "x=y, y=z" srvctl getenv database -d DB1120 eval $(srvctl getenv database -d db1120 grep -v : ) Przkłady dla Listenera srvctl stop listener -l LISTENER srvctl start listener -l LISTENER OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 28

29 Oracle RAC One Node Oracle RAC One Node is an always online single instance database. Zabezpieczenie przed awarią serwera oraz bazy danych Rolling upgrades/ patches dla OS i bazy danych Online migracja instancji między serwerami Nikie koszty początkowe dla konsolidacji Łatwe przjście do Oracle RAC OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 29

30 3 Oracle Volume Manager i Oracle Cluster Filesystem OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 30

31 ASM Po raz pierwszy w Oracle 10.1 Z punktu widzenia plików danych Oracle jest to nic innego niż volume manager i (cluster) filesystem w jednym Z poziomu OS - blackbox. OS prezentuje dla ASM jedynie block devices lub raw devices Dostęp do tak zarządzanych dysków tylko za pomocą narzędzi Oracle (sqlplus, rman, asmcmd, GridControl) Device /dev/sdx Physical Volume ASM Disk Volume Group Logical Volume Filesystem /dev/vg0/u00 Diskgroup /u00/oradata/db/system.dbf +DATA/db/datafile/system.dbf OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 31

32 ASM <= 11g Release 1 ASM jest częścią ORACLE_HOME ASM może też zostać zainstalowany jako oddzielny HOME Wersja ASM na hoście musi być zgodna z najwyższą wersją zarządzanego RDBMS W konfiguracji z RAC, ASM wymaga oprogramowania clusterware W Standard Edition RAC musi być na ASM >= 11g Release 2 ASM jest częścią Grid-Infrastructure Jest instalowane wraz z oprogramowaniem Clusterware (także na standalone server) Wyraźny rozdział pomiędzy ASM (Storage) i Database Administration Grupa OSASM wymagana dla potrzeb administracji ASM Grupa OSDBA wymagana dla potrzeb administracji bazą(mi) danych Podczas instalacji obydwie grupy mogą zostać przypisane do tej samej grupy utworzonej na poziomie OS. Wtedy DBA może administrować warstwą ASM storage -> (connect / as sysasm) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 32

33 ASM Intelligent Data Placement Fizyczne dyski mają różną prędkość dostępu w zależności od lokalizacji na dysku - Zoned Bit Recording Na zewnętrznych scieżkach można zapisać więcej danych na obrót, t.j. w danej jednostce czasu więcej danych może zostać zapisanych/odczytanych Ilość danych/obrót (MB/s) ASM pozwala zidentyfikować te obszary o szybkim dostępie i użyć ich zgodnie z zamysłem administratora (np. na potrzeby hot segments ) Uwaga1: nie dla LUNów prezentowanych z poziomu macierzy! Uwaga2: Pamięć podręczna dla macierzy z półki high end jest na pewno szybsza! OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 33

34 ASM Intelligent Data Placement Aktywacja na poziomie grupy dyskowej alter diskgroup data add template datafile_hot ATTRIBUTE ( HOT MIRRORHOT); Aktywacja na poziomie pliku danych dla hot segments" ALTER DISKGROUP data MODIFY FILE '+data/orcl/datafile/often_in_large_blocks_accessed_data ' ATTRIBUTE ( HOT MIRRORHOT); compatible.rdbms musi być 11.2 Czy i ile korzyści to przynosi? To zależy... Zależnie od charakterystyki dysków, typu dostępu do danych (random, sequential) Pamiętajmy o LUNach i pamięci podręcznej w macierzach! Max. można się spodziewać do 20% poprawy wydajności OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 34

35 ACFS - ASM Cluster Filesystem Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS) Rozszerzenie dla ASM Implementacja poprzez moduł oracleacfs Storage Management z mirroringiem, stripingiem poprzez ADVM/ASM Dynamiczne zwiększanie/zmniejszanie systemu plików (online) Przeznaczenie: np. filesystem dla ORACLE_HOME NIE jest przeznaczony do przechowywania i zarządzania plikami bazy danych! Oracle recommends that Oracle data files are installed in Oracle ASM disk groups. Installing Oracle data files on an Oracle ACFS file system is not supported. Snapshots OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 35

36 4 Rozwiązania uławiające pracę DBA... OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 36

37 Installer: Pre-requisite Checks OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 37

38 Installer: Pre-requisite Checks Wymagania są jeszcze dokładniej sprawdzane niż poprzednio SWAP-Space nadal jest źle rozpoznawany ignore Dla pewnych błędów generowane są skrypty korygujące Dopasowanie ustawień Kernela Z reguły działają poprawnie, ale Np parametry sem* są źle ustawiane w /etc/sysctl.conf kernel.sem = 100 Skrypt korygujący radzi sobie jednak dobrze... kernel.sem = Najszybciej jednak wykonuje się takie poprawki z ręki w /etc/sysctl Niesety nie ma skryptów dla brakujących pakietów yum install gcc-c++ Nierozpoznane są także port konieczne do instalacji, a zablokowane np. przez firewall (np. dla komunikacji interklastrowej) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 38

39 crsctl Nowe, centralne narzędzie do zarządzania zasobami: Dostępne już wcześniej, ale bez możliwości zarządzania zasobami Zamiennik dla wcześniejszych crs_profile, crs_register, crs_stat, crs_start Nie mylić z srvctl! ora.* zasoby nadal kontrolowane przez srvctl crsctl status resource -t crsctl status resource ora.db1120.db -f crsctl start cluster -all Narzędzia crs_* są nadal dostępne z powodów kompatybilności, ale mogą nie pokazywać wszystkich informacji crs_stat -p ora.db1120.db crsctl status resource ora.db1120.db -f OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 39

40 Oracle Cluster Health Monitor - OS Tool (IPD/OS) Detekcja i analiza zasobów OS i klastra Analiza wydajności Clusterware, ASM, RAC Analiza trendów i historycznych danych Dostępny jedynie dla Windows i Linux (32 i 64 bit) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 40

41 Kontakt Grzegorz Jakusz-Gostomski Starszy konsultant OPITZ CONSULTING Kraków tel OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 41

42 Pytania OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 42

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo