MDS POSIDRIVE MDS 5000 SV Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MDS POSIDRIVE MDS 5000 SV. 5.1. Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend"

Transkrypt

1 MDS POSIDRIVE MDS 5000 Aplikacja Pozycjonowanie komendowe / Synchroniczne pozycjonowanie przy pomocy komend Zalecane jest przeczytane i stosowanie się do dokumentacji POSIDRIVE MDS 5000 przed wykorzystaniem tego systemu! MANAGEMENTSYSTEM certified by DQS according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO Reg-No UM/QM SV /2006

2 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie/synchroniczne pozycjonowanie Spis treści SPIS TREŚCI 1. Opis funkcji SKP Interfejs SKP Sygnały wejściowe SKP Sygnały wyjściowe SKP Obraz danych procesowych SKP Przegląd dostępnych poleceń SKP Komendy synchronizacji SKP Podłączenie elektryczne SKP-19 (Sprzężenie Master Slave) Niektóre powiązania w szczegółach SKP Szczegóły SKP Czujniki krańcowe SKP Krańcówki programowe SKP Krańcówki sprzętowe SKP Błąd uchybu SKP Sterownik prędkości/pozycji SKP Tryb jazdy ręcznej SKP Reakcja Quick Stop SKP Ustawienia mechanicznego systemu SKP-24 referencyjnego I07/I Ustawienia przełożenia SKP-25 synchronizacji G21 / G Zewnętrzny enkoder pozycjonujący SKP Dodatkowe funkcje specjalne SKP-27 (tylko pozycjonowanie przez komendy) 2.10 Wyczytanie dokładnej pozycji SKP-29 po włączeniu urządzenia 2.11 Procedury MotionID / Toggle Bit / SKP-29 Handshake 2.12 Zdarzenia aplikacji SKP Komunikacja poprzez CAN SKP Komunikacja poprzez PROFIBUS SKP-31 SKP Legenda SKP Lista parametrów SKP-32

3 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji 1 OPIS FUNKCJI Wstęp Niniejszy opis ma zastosowanie do aplikacji "command positioning" i "synchronous operation" (electronic gear), które są sterowane poprzez system komunikacyjny (CAN, PROFIBUS DP, RS 232). Aplikacja "synchronous operation" jest jednoosiowym pozycjonowaniem z możliwością sprzęgnięcia tego z osią pozycjonującą master (elektroniczna przekładnia). "Command positioning" nie zawiera komend synchronizacji, ale posiada punkty przełączenia, elektryczne krzywki i funkcję Posi-Latch. Zakres pozycjonowania może zostać wybrany jako ograniczony lub nieograniczony (slave). Falownik przetwarza serię komend pozycjonujących, które mają wpływ na odpowiednie bloki sterowania ruchem (ang. Motion Control) zgodnie ze standardem PLCopen (http://www.plcopen.org/). Sterowniki wyższego poziomu mogą wykorzystywać bajt do zaznaczania komend takich jak "MC_MoveAbsolute," "MC_MoveRel" lub "MC_GearIn" dla trybu pozycjonowania absolutnego, relatywnego lub synchronicznego. Dodatkowe słowa wewnątrz telegramu danych procesowych mogą być wykorzystane do określenia parametrów takich jak pozycja docelowa, prędkość, płynna regulacja prędkości lub ograniczenie momentu. Tak zwany handshake ma na celu dokładne dopasowanie sterownika wyższego poziomu i napędu, tak by nie wprowadzać żadnych dodatkowych czasów powodowanych przez odpytywanie bitów statusowych. Dostępne są następujące funkcje. Ciągła kontrola pozycji oraz monitorowanie błędu uchybu Przypisanie identyfikatora trybu pracy z pozycjonowaniem Zmiana pozycji docelowej w czasie pozycjonowania Kontynuacja przerwanych komend pozycjonowania Referowanie w różnych trybach Ciągłe referowanie dla osi, gdzie występują poślizgi Ciągłe, niezależne od kierunku referowanie Cykliczne zwracanie znaków referencyjnych Tryb ciągłej jazdy ręcznej Tryb TipStep pozwala na jazdę ręczną o stały przyrost pozycji Płynna regulacja prędkości podczas pozycjonowania Ograniczenia momentu, także w każdej chwili pozycjonowania Sprzętowe czujniki graniczne (dla osi ograniczonych lub nieograniczonych) Zatrzymania programowe (tylko dla osi ograniczonych) Proste sterowanie hamulcem Sprzężenie prędkościowe i kątowe z pracującymi lub stacjonarnymi osiami master (tylko w trybie synchronicznego pozycjonowania) Prosty i szybki dostęp do wejść i wyjść przetwornicy Funkcje dostępne tylko w aplikacji command positioning Posi.Latch służąca do ścisłego przedstawienia pozycji poprzez zewnętrzne zdarzenia Elektroniczna krzywka (ang. electronic cam) Posi.switchpoint (np. jako wyprzedzające alarmy pozycjonowania) SKP-1

4 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji Zakres ograniczonego pozycjonowania Ograniczone pozycjonowanie istnieje wtedy, gdy dopuszczalny obszar ruchu jest fizycznie ograniczony przez zderzaki lub podobne elementy. Z powodów bezpieczeństwa zalecane są czujniki krańcowe. Jeśli przetwornica nie posiada wystarczającej liczby wolnych wejść (działanie bez karty opcjonalnej), wówczas krańcówki muszą zostać obliczone przez steronik PLC i wysłane do MDS 5000 poprzez sieć miesjcową. OSTRZEŻENIE! Sprawdzić czujniki przez uruchomieniem! Odłączyć obciążenie silnika przed testowaniem! Zakres ograniczonego pozycjonowania Nieskończone pozycjonowanie (oś kołowa) Najważniejszą cechą takiego pozycjonowania jest cykliczne powtarzanie pewnych pozycji podczas ruchu w jednym kierunku (przykład: wskazówki zegara). Wybór aplikacji osi obrotowej oznacza, że pozycja jest przeliczana tylko do odległości wpisanej w I01 CircularLength (np. 360 ). Po przekroczeniu tej wartości odliczanie ponownie rozpocznie się od zera. Ograniczenia Gdy pozycja wyjściowa długości obiegu jest wybrana jako absolutna, wówczas komenda pozycjonowania jest odrzucana. Pozycje absolutne są dopuszczalne tylko w ograniczonym obszarze. Nieskończony zakres pozycjonowania To czy aplikacja będzie dotyczyć pozycjonowania nieograniczonego lub ograniczonego musi zostać określone w asystencie konfiguracji podczas wyboru aplikacji. 1.1 Interfejs Wstęp Sterowanie urządzeniem jest określane podczas 4 kroku (konfiguracja urządzenia) asystenta konfiguracji (POSITool). Wybranie kontroli urządzenia nie oznacza, że sygnały sterujące i statusowe są dostępne wyłącznie przez to sterowanie. Zawsze możliwe jest mieszane działanie sterowania zarówno przez listwę zaciskową jak i sieć miejscową. Z tego powodu pochodzenie sygnałów sterujących i statusowych muszą zostać określone dla poszczególnych Selektorów każdej aplikacji. Kiedy selektorem wybrane zostanie "Parameter" dla sygnałów wejściowych, wykorzystywana jest wartość z obrazu sieci miejscowej. Wartości mogą być przesyłane do tych parametrów poprzez system komunikacyjny. Parametry monitorowania mogą zostać wykorzystane do sprawdzenia czy ścieżka sygnałowa jest ustawiona poprawnie. (Ostrzeżenie! Parametry monitorowania dostępne są w POSITool tylko w trybie pracy online lub przy uaktualnianiu dokumentacji). Jeśli nie wybrano selektora dla sygnału, wartość musi zostać wprowadzona wprost z obrazu sieci miejscowej. Kontrolę sygnałów opisano w instrukcji aplikacji, rozdział 6.7 (impr.-no ). SKP-2

5 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji Sygnały wejściowe Wstęp W tym miejscu opisane są sygnały wejściowe przetwornicy niezbędne do aktywacji osi napędowej poprzez system komunikacyjny. Sygnały mogą docierać do urządzenia poprzez wejścia binarne lub sieć. Wybór jest określony selektorem (np. A60). Różne sygnały są zawsze łączone w jeden bajt lub słowo tak by mogły zostać wpisane poprzez sieć (np. A180). Sygnały bitowe Sygnał Funkcja Selektor Additional enable Dodatkowe zezwolenie (ang. enable); dodatkowy sygnał przesyłany poprzez sieć w celu załączenia sprzętu. Obraz sieci (bit) A60 A180 Bit 0 A300 Fault reset Kasowanie stanu zakłócenia na urządzeniu. A61 A180 Bit 1 A301 Quick stop Hamuje silnik z rampą opisaną w I11. A62 A180 Bit 2 A302 Axis selector 0 Podczas działania wieloosiowego umożliwia aktywację A63 A180 Bit 3 A303 Axis selector 1 wybranej osi. A64 A180 Bit 4 A304 Axis disable Wszystkie osie nieaktywne. Brak podłączonych silników. A65 A180 Bit 5 A305 Execute* Rosnące zbocze sygnału wykonuje komendę ustawioną w I210 Bit 0 I100 Motion Command w bajcie I211. I222 Bit 0 I300 /Hardware-Limit- Sprzętowe czujniki krańcowe, dodatni/ujemny koniec I210 Bit 1 I101 Switch+* zakresu. LOW-aktywne! Kiedy kierunek liczenia jest I222 Bit 1 I301 / Hardware-Limit- zmienany poprzez negację wartości w I07 lub I08, I210 Bit 2 Switch-* krańcówki sprzętowe muszą zostać zamienione! I102 I222 Bit 2 I302 Reference input* Czujnik referencyjny. Pozycjonowanie referencyjne uruchamiane jest komendą "MC_Home" w słowie komend. I103 I210 Bit 3 I222 Bit 3 I303 Tip enable Aktywuje tryb jazdy ręcznej. I104 I210 Bit 4 I222 Bit 4 I304 Tip+ Tip- TipStep+ TipStep- Posi.Latch Reset Posi.Latch Execute* Posi.Switching Point Reset Motion IDs Motion Command Byte Brake Direction optimization Jazda ręczna w kierunku dodatnim/ujemmnym z prędkością I12 i przyspieszeniem I13. Ręczna jazda krokowa w kierunku dodatnim/ujemnym: Narastające zbocze powoduje ruch osi o długości kroku I14 w kierunku dodatnim/ujemnym (prędkość I12, przyspieszenie I13). Zmiana z NISKI WYSOKI ustawia Posi.Latch Status I190=0, które aktywuje funkcję zatrzasku (ang. latch). Uwaga: tylko pozycjonowanie komendami Dla zachowanie ustawionego w I75 czytana jest aktualnapozycja enkodera I02 i zapisywana do I191. Uwagi: tylko pozycjonowanie komendami Punkt przełączający jest kasowany. Uwagi: tylko pozycjonowanie komendami Identyfikatory komend służące do rozpoznawania rodzaju pracy z unikalną liczbą, która jest obrazowana w I200 sterownika podczas działania. Komenda pozycjonowania - Sterowanie hamulcem jest zależne od bloku programowego. Jeśli sterowanie hamulcem zostało aktywowane w F08, sygnał ten może zostać wykorzystany do włączania hamulca podczas zakończenia Optymalizacja kierunku dla osi kołowej. Opis znajduje się w rozdziale 2.9. I105 I106 I107 I108 I210 Bit 5 I222 Bit 5 I210 Bit 6 I222 Bit 6 I210 Bit 7 I222 Bit 7 I210 Bit 8 I222 Bit 8 Parametr monitoringu I305 I306 I307 I308 I109 I210 Bit 9 I309 I110 I210 Bit 10 I310 I111 I210 Bit 11 I311 - I210 Bit 12 I210 Bit 14 I222 Bit 12 I222 Bit 14 I211 Bit 0 I211 Bit 4 - I211 Bit I211 Bit 6 and I211 Bit 7 * Dla podłączenia wejść binarnych od BE1 do BE5, narastające zbocze jest wyczytywane przez sprzęt z dokładnoścą mikrosekundy, a opóźnienie do momentu, kiedy listwa zostanie odpytana, jest to automatycznie ustawiane przez oprogramowanie. Ta możliwość jest wymagana dla dokładnego referowania lub pozycjonowanie z bardzo dużymi wymogami czasowymi SKP-3

6 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji Wartości zadane Do minimalnej konfiguracji pozycjonowania za pomocą komend należy wpisać pozycję docelową w parametrze I213. Dodatkowo dostępne wartości zadane: I230 Override Wpływa na prędkości WSZYSTKICH ruchów (pozycjonowanie, jazda ręczna i referowanie) i jest przyjmowana płynnie bez wykonywania Execute. Selektor: I130, parametr wskazania: I330 I215 Speed factor Wpływa na prędkość komendy akceptowanej przez narastające zbocze Execute. Ta wartość nie jest płynnie regulowana. I216 Accel factor Mnożnik dla rampy przyspieszenia. Wartość nie jest płynnie regulowana. I217 Decel factor Mnożnik dla rampy hamowania. Wartość nie jest płynnie regulowana. C230 M-Max Ograniczenie momentu. Wartość płynnie regulowana. Selektor: C130, parametr wskazania: C330 G230 Offset przekładni elektronicznej Wykorzystywane w celu dokładnego dostrojenia współczynnika przekładni. Wartość płynnie regulowana. Selektor: G130, Parametr wskazania: G330 Dokładny opis parametrów znajduje się w liście rozdziału 4. Parametry sterujące Sygnały wyjściowe Sygnały statusowe na wyjściach binarnych Parametry przedstawione poniżej są obowiązkowe. I210 Posi control world / I222 Synchronous control word I211 Motion Command Byte A180 DeviceControlByte Uwaga: Podczas działania z kilkoma osiami (przełącznik osi POSISwitch AX5000), parametry sterujące istnieją tylko jako parametry globalne. Binarne sygnały statusowe są ułożone w słowach statusowych E200, I200 oraz I201. Sygnały tych parametrów opisane są w niniejszym rozdziale. Binarne sygnały statusowe mogą także być dostarczone jako poszczególne parametry ze wskazaniem bitowym. Może to zostać wykorzystane jako źródła sygnałów dla wyjść binarnych. Wybór sygnałów wyjściowych dla fizycznych wyjść binarnych następuje przez parametry F61 F70 (w zależności od wykorzystywanej karty opcjonalnej). Sygnały bitowe Sygnał Funkcja Obraz sieci (bit) Pojedynczy parametr Enabled Napęd jest załączony i w stanie gotowości E200 Bit 0 - Error Stan urządzenia jest określony jako zakłócenie fault lub "fault reaction active". E200 Bit 1 - Quick stop Wykonywane jest szybkie zatrzymanie. E200 Bit 2 - Axis selector bit 0 Wskazanie wybranej osi, bit 0 E200 Bit 3 - Axis selector bit 1 Wskazanie wybranej osi, bit 1 E200 Bit 4 - Axis-running Oś jest aktywna. E200 Bit 5 - Local Aktywny jest tryb jazdy ręcznej. E200 Bit 6 - Toggle bit Bit handshake E200 Bit 7 - SKP-4

7 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji Sygnał Limit switch Denied Funkcja Jeden z dwóch czujników krańcowych lub zatrzymań programowych w trybie jazdy ręcznej (patrz I91) Błąd grupy: brak referowania, zatrzymanie programowe, blokada kierunku, etc. Może zostać sprawdzone poprzez Error Code. Obraz sieci (bit) Pojedynczy parametr I200 Bit 0 - I200 Bit 1 - Limit Błąd grupy: osiągnięty maksymalny błąd uchybu I21, ograniczenia momentu lub ograniczenia momentu poprzez i^2 t I200 Bit 2 I187 Aborted Odmowa/blokada pozycjonowania. TRUE oznacza, że ostatni krok pozycjonowania został przerwany (np. z powodu komendy zatrzymania). Ponieważ podczas uruchamiania nowego pozycjonowania sygnały są ustawione na FALSE, nie jest możliwe wykorzystanie flagi "Aborted", by rozpoznać przerwanie poprzedniego pozycjonowania z powodu rozpoczęcia nowego bloku pracy. Przerwanie jest także TRUE dla bloku absolutnego bez zreferowanej osi, lub komend pozycjonowania, które kończą się na krańcówkach programowych. I200 Bit 3 I182 Constant velocity Osiągnięto stałą prędkość I200 Bit 4 I183 Position reached Osiągnięto pozycję I200 Bit 5 I85 In reference Oś jest zreferowana. I200 Bit 6 I86 Standstill Stan PLCopen I89=2:Standstill (wersja 5.1 lub późniejsza) (hamulec i prędkość poniżej F02 w wersji 5.0 ) I200 Bit 7 I89 = 2 Tipping active Tryb jazdy ręcznej I200 Bit 8 I188 Electronic cam Elektroniczna krzywka jest w aktywnym zakresie (I60, I61). Uwaga: Dostępne tylko w pozycjonowaniu komendami. I200 Bit 9 I87 Switching point Osiągnięto punkt przełączający. Stan wysoki utrzymuje się aż do kasacji poprzez I210 Bit 11. Uwaga: Dostępne tylko w pozycjonowaniu komendami. I200 Bit 10 I97 Latch Status Bit0 0 zatrzask jest gotów do odbioru 1 Podczas pomiaru narastającym zboczem, wartość w parametrze I191 jest gotowa do przeniesienia. 1 Podczas pomiaru różnicowego zostało rozpoznane pierwsze zbocze. Uwaga: Dostępne tylko w pozycjonowaniu komendami. I200 Bit 11 I190 = 1 Latch Status Bit1 1 Podczas pomiaru różnicowego parametr I191 zawiera wartość, która jest gotowa do przeniesienia. Podczas pomiaru narastającym zboczem ten bit nie posiada funkcji. Uwaga: Dostępne tylko w pozycjonowaniu komendami. I200 Bit 12 I190 = 2 Motion IDs Komunikat odpowiedzi identyfikujący tryb pracy I200 Bit 13 I200 Bit 15 - Done TRUE oznacza, że komenda została wykonana pomyślnie. Done pozostaje aż do wystartowania kolejnego kroku pozycjonowania. I201 Bit 4 I189 Pos Window reached Bieżąca pozycja jest umieszczona w oknie pozycjonowania. I201 Bit 5 I180 Accelerating Napęd przyspiesza. I201 Bit 6 I184 Decelerating Napęd hamuje. I201 Bit 7 I185 Status positive M-limit Aktywne jest dodatnie ograniczenie momentu M. I200 Bit2 E180 SKP-5

8 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji Sygnał Status negative M-limit Status positive n-limitation Status negative n-limitation Funkcja Obraz sieci (bit) Aktywne jest ujemne ograniczenie momentu M. I200 Bit 2 E181 Dodatnie ograniczenie prędkości jest aktywne. - E182 Ujemne ograniczenie prędkości jest aktywne. - E183 Pojedynczy parametr Dla elektronicznej przekładni dostępne są następujące sygnały: Sygnał Superimposed positioning command in position Engaged Waiting for synchronization Funkcja Kiedy pozycjonowanie relatywne lub absolutne jest uruchomione i nakłożone na ruch synchronizujący, wtedy jest wskazywane, że osiągnięto pozycję tego pozycjonowania. Bit 7 i bit 1 są ustawione na ten sam czas. Osie master i slave są ze sobą złączone. Procedury przyspieszania dla synchronizacji są wykonane. Bit 7 jest ustawiany w tym samym czasie. Po uruchomieniu MCGearInAtAbsPosition lub GearInAtRelPosition, napęd może pozostać bez ruchu w stanie oczekiwania. Stan jest wskazywany przez ten bit. W tym samym czasie ustawiany jest bit 7. Obraz sieci (bit) Pojedynczy parametr I192 Bit 0 - I192 Bit 1 - I192 Bit 2 - Target cannot be reached Movement with synchronous master reference active Oś obrotowa: wybrano następną dostępną długość obiegu. Posuw liniowy: synchronizacja prędkości i sprzęgnięcie. Ten bit wskazuje, że komenda została uruchomiona z referowaniem synchronicznym mastera. Dalsze bity także mogą zostać ustawione. I192 Bit 4 - I192 Bit Obraz danych procesowych Podstawowe parametry dla obrazu danych procesowych Poniższe parametry są specjalnie przeznaczone do monitorowania aplikacji za pomocą szybkiego kanału danych procesowych w trybie pracy sieciowej. Parametr Dług. [bajt] Znaczenie E02 2 Moment silnika (bipolarny) E19 2 Wejścia cyfrowe, zawiera także enable E100 2 Prędkość silnika w formacie 2-bajtowym w odniesieniu do C01 n-max [16384=100%] E101 1 Prąd przetwornicy (ilość) w % prądu znamionowego przetwornicy [16384=100%] E200 1 Bajt statusowy urządzenia; odpowiednik DeviceControlByte A180 F200 1 Bajt BE; BE1-BE8 jako przestrzeń bitowa w celu oszczędnej transmisji na kanale danych procesowych I200 2 Słowo statusowe pozycjonowania; bity statusowe. Odpowiednik słowa sterującego I210. I201 1 Bajt statusowy ruchu; odpowiednik Motion Command Byte I211. I203 4 Bieżąca pozycja w jednostkach użytkownika; (odpowiednik wartości zadanej pozycji I213). G81 4 Aktualna pozycja mastera; tylko synchroniczne pozycjonowanie komendami. G85 4 Prędkość mastera; tylko synchroniczne pozycjonowanie komendami. SKP-6

9 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji 1.2 Przegląd dostępnych komend Wstęp Definicja PLCopen zawiera różne komendy. Komendy wykorzystywane przez MDS 5000 pokazuje poniższa tabela. Niektóre z komend pozwalają na więcej niż funkcje opisane w PLCopen. Tylko jedna komenda może zostać zaakceptowana przez sygnał Execute. Możliwa jest zmiana wykonywanej komendy w locie (wyjątek MC_Stop). By pomyślnie wprowadzić komendy musi być spełnionych kilka warunków. Tryb jazdy ręcznej (wyświetlacz MDS 5000) nie może być aktywny. Brak impulsów ręcznej jazdy (I210 Bit 4 / I222 Bit 4). Na urządzeniu nie może być stanu switchon disable. Brak innych zakłóceń. Funkcja Funkcja synchronizacji 01 hex MC_MoveAbsolute (ruch do pozycji absolutnej) 0A hex : MC_GearIn (synchronizacja do mastera) 02 hex MC_MoveRelative (ruch relatywny w stosunku do aktualnej pozycji) 03 hex MC_MoveAdditive (ruch relatywny w stosunku do pozycji odniesienia) 04 hex MC_MoveVelocity (ruch bez końca) 05 hex MC_Stop (HALT) 06 hex MC_Home (rozpoczęcie referowania) 07 hex MC_Reset 08 hex Aktiviere_Posi 09 hex Deaktiviere_Posi 0D hex MC_Continue (kontynuowanie ruchu) 0B hex : MC_GearOut (rozsynchronizacja) 0C hex : MC_MoveSuperimposed (ruch relatywny w stosunku do mastera) - W przygotowaniu - 0E hex: MC_GearInAtAbsPosition (synchronizacja do absolutnej pozycji mastera, z opóźnieniem, jeśli konieczne) - W przygotowaniu - 0F hex: MC_GearInAtRelPosition (synchronizacja do relatywnej pozycji mastera, z opóźnieniem, jeśli konieczne) - W przygototwaniu - 10 hex : MC_StopSuperimposed (zatrzymanie ruchu nałożonego na synchroniczne pozycjonowanie) - W przygotowaniu - 11 hex : MC_MoveVelocitySuperimposed (ruch nieskończony nałożony na ruch synchroniczny) - W przygotowaniu - 12 hex : MC_SuperimposedAbs (ruch absolutny w stosunku do ruchu synchronizacji) SKP-7

10 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji Diagram stanu (w oparciu o PLCopen) 31 5:Synchronized Motion :Discrete Motion 30 4:Continuous Motion :Stopping :Errorstop :Standstill 8:Homing :Passive Uwaga: Parametr I89 może być wykorzystany do monitorowania aktualnego statusu PLCopen przetwornicy. SKP-8

11 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji Opis przejść 1. Passive po Standstill MC_AktivierePositionierung kiedy urządzenie jest aktywne automatyczne, gdy I52 = active I urządzenie jest aktywne 2. Standstill po Passive MC_DeaktivierePosi MC_Reset Enable zdjęte 3. Standstill po Homing MC_Home 4. Homing po Standstill Wykonane 5. Homing po Errorstop Błąd 1 6. Utrzymuje się Standstill Domyślnie Wraz z MC_Stop, postój jest utrzymywany bez innych zmian stanu 7. Standstill po Errorstop Błąd 1 8. Errostop po Standstill MC_Reset gdy nie ma już polecenia szybkiego zatrzymania. W przeciwnym razie utrzymany jest stan Errorstop. 9. Stopping po Errorstop Błąd Utrzymywanie się stanu Errorstop Domyślne 11. Stopping po Standstill Gdy profil generatora podaje 0 jako wartość zadaną prędkości 12. Standstill po Continuous Motion MC_MoveVelocity Jazda ręczna +/- MC_Continue gdy komenda MC_MoveVelocity została anulowana przez MC_Stop. 13. Standstill po Synchronized Motion MC_GearIn 14. Continuous Motion po Errorstop Błąd Continuous Motion po Stopping MC_Stop Aktywna jest jazda ręczna. 16. Utrzymuje się stan Stopping. Tak długo jak profil generatora podaje prędkość zadaną inną niż Discrete Motion po Standstill Wykonano 18. Standstill po Discrete Motion MC_MoveAbsolute MC_MoveRelative MC_MoveAdditive Ręczna jazda krokowa MC_Continue gdy MC_MoveAbsolute, MC_MoveRelative lub MC_MoveAdditive została anulowana przez MC_Stop. 19. Homing po Stopping MC_Stop 20. Discrete Motion po Errorstop Błąd Discrete Motion po Stopping MC_Stop Aktywna jest jazda ręczna 22. Utrzymuje się Discrete Motion Tak długo jak postępuje ruch MC_MoveAbsolute MC_MoveRelative MC_MoveAdditive 23. Synchronized Motion po Discrete Motion MC_MoveAbsolute MC_MoveRelative MC_MoveAdditive 24. Discrete Motion po Synchronized Motion MC_GearIn 25. Utrzymuje się Continuous Motion Tak długo jak nie zostanie wykonana nowa komenda, nie wywołane zostało quick stop lub nie osiągnięto krańcówek programowych. 26. Continuous Motion po Synchronized Motion MC_GearIn 27. Synchronized Motion po Continuous Motion MC_MoveVelocity MC_GearOut 28. Discrete Motion po Continuous Motion MC_MoveVelocity 29. Continuous Motion po Discrete Motion MC_MoveAbsolute MC_MoveRelative MC_MoveAdditive 30. Synchronized Motion po Stopping MC_Stop Aktywna jest jazda ręczna. 31. Utrzymuje się Synchronized Motion Tak długa jak żadna komenda inna niż MC_MoveSuperimposed nie zostanie wykonana, nie wywołano quick stop lub nie osiągnięto krańcówek programowych. 32. Synchronized Motion po Errorstop Błąd Od wszystkich stanów prócz Errorstop po Passive MC_Reset 34. Do stanu Homing ze stanów Continuous Motion, Discrete Motion i Synchronized Motion MC_Home 35. Continuous Motion po Standstill Osiągnięto krańcówki programowe. 1 Przyczyna wystąpienia błędu: Opadające zbocze sprzętowego czujnika krańcowego (z wyjątkiem stanu Homing) Żądanie Quick stop stanu maszyny Odmowa pozycjonowania z następujących powodów: Niedopuszczalnego kierunku Pozycja docelowa poza krańcówkami programowymi Pozycjonowania absolutnego, gdy napęd nie jest zreferowany Absolutna pozycja docelowa w obrocie większa niż długość obiegu SKP-9

12 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji Jazda absolutna (MC_MoveAbsolute 01 hex ) Komenda MC_MoveAbsolute umożliwia ruch na pozycję absolutną. Pozycja określona jest w I213. Proifl pozycjonowania jest przeliczany według parametrów I215, I216 i I217. Zanim ta komenda może zostać wywołana, napęd musi zostać zreferowany (patrz niżej MC_Homing). Dla osi nieskończonych wraz z tą komendą w parametrze I213 akceptowane są tylko wartości mniejsze niż długość obiegu I01. Na przykładzie pokazano dwa pozycjonowania, które są wykonane w różnych sekwencjach czasowych. W pierwszym przypadku blok pozycjonowania określający pozycję 5000 oraz prędkość 5 jest całkowicie wykonany zanim rozpocznie się drugi blok z pozycją docelową 8000 i prędkością 3. Te dwa oddzielne profile pozycjonowania mogą być jasno rozróżnione. W drugim przypadku drugi blok pozycjonowania został rozpoczęty zanim osiągnięto pozycję docelową pierwszego bloku. Oznacza to, że dane bloku drugiego (pozycja docelowa, prędkość i rampy przyspieszenia) zostaną wprowadzone narastającym zboczem sygnału "Execute". Pomimo, że profile pozycjonowania są różne w tych dwóch przypadkach, to pozycja końcowa napędu jest taka sama. Execute Geschwindigkeit v Istposition x t Jazda relatywna do bieżącej wartości (MC_MoveRelative 02 hex ) Komenda MC_MoveRelative pozwala wykonać ruch na określoną odległość. Dystans ten jest wprowadzany do pozycji I213. Pozycja docelowa jest przeliczana przez dodanie wartości I213 do bieżącej pozycji napędu. Profil pozycjonowania jest określony w parametrach I215, I216 i I217. Dla osi nieskończonych odległość I213 może być większa niż długość obiegu I01. W pierwszym przypadku naszego przykładu blok pozycjonowania z relatywną pozycją docelową 5000 i prędkością 5 został wykonany, zanim rozpoczął się drugi blok z relatywną pozycją 3000 i prędkością 3. Te dwa oddzielne profile mogą być jasno rozróżnione. W drugim przypadku drugi blok pozycjonowania ropoczął się zanim pozycja docelowa pierwszego bloku została osiągnięta. Pozycja docelowa 3000 zostanie dodana do bieżącej pozycji napędu. W obu tych przypadkach końcowe pozycje napędu będą różne. SKP-10

13 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji Execute Geschwindigkeit v Istposition x t Jazda relatywna do wartości zadanej (MC_MoveAdditive 03 hex ) Komenda MC_MoveAdditive pozwala wykonać ruch na określoną odległość. W odróżnieniu od komendy MC_MoveRelative pozycja docelowa jest przeliczana jako sumowanie pozycji I213 oraz aktualnej pozycji zadanej. W naszym przykładzie końcowe pozycje napędów są takie same w obu przypadkach. Prócz parametru I213 ruch jest opisany przez parametry I215, I216 i I217. Dla osi nieskończonych odległość I213 może być większa niż długość obiegu. Uwaga: Jeśli urządzenie obrotowe jest przemieszczane np. co 60, komenda MC_MoveRelative nie ma zastosowania, ponieważ przy każdym starcie pozycja aktualna może różnić się od pozycji zadanej o kilka impulsów. Błąd ten może nakładać się w czasie. Można tego uniknąć przez zastosowanie komendy MC_MoveAdditive. Execute Geschwindigkeit v Istposition x t SKP-11

14 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji Ruch nieskończony (MC_MoveVelocity 04 hex ) Komenda MC_MoveVelocity nie ma określonej pozycji docelowej. Ważne są tylko prędkość oraz przyspieszenie. Tak jak pokazano na drugim rysunku, gdy nowa komenda "move endless" zostanie wywołana z inną prędkością i przyspieszeniami, tylko prędkość jest dostosowywana z określonymi przyspieszeniami. Aby zatrzymać ruch, jak pokazano na wykresie v/t, należy wywołać komendę MC_Stop. Dla osi nieskończonych wraz z komendą MC_MoveVelocity aktywne są także krańcówki programowe. MC_Stop Execute Geschwindigkeit v Istposition x Stop (MC_Stop 05 hex ) 0 Komenda MC_Stop obniża prędkość z określoną rampą hamowania aż do zera. Jak pokazano na diagramie stanu określone jest to jako Stoping, a dopiero później zmienia się na Standstill, gdy prędkość osiągnie wartość 0. Komendą MC_Continue można kontynuować ostatnio wykorzystywaną komendę pozycjonującą. Uwaga: Tylko MC_MoveAbsolute, MC_MoveVelocity, MC_MoveAdditive i MC_MoveRelative mogą być kontynuowane przy pomocy MC_Continue. Dodatkowe parametry: I11 maksymalne przyspieszenie, I217 współczynnik hamowania t MC_Home Kiedy włączane jest napięcie 24 V, nie jest znana aktualna pozycja. Określoną pozycję startową uzyskuje się poprzez referowanie. Ruchy w trybie absolutnym mogą zostać wykonywane tylko, gdy napęd zostanie zreferowany. Podczas referowania sprzętowe krańcówki nie wywołują zakłóceń. Kiedy krańcówka zostanie osiągnięta, wtedy zmieniany jest kierunek obrotów i referowanie jest kontynuowane. Jeśli odwrócenie kierunku jest niedozwolone dla osi nieskończonych (I04 Move direction), wtedy napęd zatrzyma się na krańcówce. Parametryzację sposobu referowania definiuje się w parametrach od I30 do I41 w asystencie "Posi Machine" aplikacji. Komenda MC_Home musi zostać wywołana w celu uruchomienia referowania. Dodatkowo można tutaj wykorzystać funkcje sterowania hamulcem oraz płynnej regulacji. Rampy przyspieszenia i hamowania także mogą być modyfikowane. Parametry te nie mają jednak wpływu na zachowanie referowania. Następna komenda nie może zostać wywołana dopóki referowanie nie zostanie zakończone lub przerwane. Przerwanie jest wywoływane MC_Stop lub MC_Reset. Stan referowania jest sygnalizowany przez I86 in reference = 1. Może to zostać pokazane przez wyjście binarne lub system komunikacyjny. SKP-12

15 POSIDRIVE MDS 5000 Pozycjonowanie / synchronizacja 1. Opis funkcji In reference Jeśli do pomiaru pozycji wykorzystywany jest enkoder absolutny, to sygnał In reference jest zachowywany, nawet gdy urządzenie jest włączane i wyłączane. Jeżeli nie ma enkodera absolutnego, to referowanie musi zostać wykonywane za każdym razem, gdy oś jest inicjalizowana. Inicjalizowana osi następuje podczas rozruchu maszyny i przełączania osi. Jeśli wykorzystywane są enkodery absolutne, a nastąpi wymiana przetwornicy, wtedy sygnał In reference może zostać przeniesiony do nowego urządzenia przez wymianę paramodułu. Kiedy wymieniane są silniki, referowanie zawsze musi zostać wykonane ponownie. OSTRZEŻENIE! Kiedy pojawi się zdarzenie "37:n-feedback", sygnał In reference jest kasowany bez względu na to, jaki encoder jest wykorzystywany. Referowanie musi zostać wykonane ponownie po załączeniu zasilania. Poniżej omówiono główne parametry dotyczące referowania. I30 referencing type I31 Referencing direction I32 Referencing speed fast I33 Referencing speed slow I34 Reference position Parametr I30 jest używany do określenia wymaganych inicjatorów lub funkcji wejść cyforwych. Istnieją trzy typy referowania: "0:reference input," "1:Encoder track 0 oraz "2:define home." Wybranie "0:reference input" oznacza, że punkt referencyjny zostanie określony przez sygnał czujnika lub sterownika. Parametr I103 określa rodzaj sygnału. Wyłącznik krańcowy może być także używany jako wejście referencyjne (patrz niżej przykład 4). W takim przypadku parametry I101 lub I102 i I103 muszą opisywać ten sam rodzaj sygnału (np. BE1). Funkcja wejścia referencyjnego musi zostać zanegowana dla tego czujnika krańcowego (np. BE1-inverse), ponieważ krańcówki są opisywane jako LOWactive. Kiedy wybrane jest "1:Encoder track 0", pozycja referowania jest ustawiana po uruchomieniu i gdy ślad zerowy jest osiągany po raz pierwszy. To ustawienie może zostać wykorzystane tylko, gdy encoder posiada taki sygnał zerowy. Zaznaczenie "2:define home" powoduje, że aktualna pozycja staje się pozycją referencyjną w momencie, gdy wywołany jest sygnał Execute. Ten rodzaj referowania pozwala, by napęd został zreferowany także w stanie switchon disable, ready for switchon oraz fault (stany urządzenia opisane są w rozdziale 3.1 instrukcji aplikacji). Rodzaj referowania może być także uruchomiony podczas dowolnego ruchu. Jeśli pojawi się sygnał Execute, wtedy bieżąca pozycja stanie się pozycją referowania, a napęd zatrzyma się z rampą I39 (patrz niżej). I31 określa kierunek poszukiwania, gdy referowanie zostanie rozpoczęte. Jeśli czujnik referencyjny (lub krańcówka ) jest aktywny, wtedy kierunek zostanie odwrócony (odpowiedni przykład poniżej). Właściwa wartość dla I31 może zostać sprawdzona, na przykład, przez ręczne pozycjonowanie osi. Można opisać dwie prędkości (I32 oraz I33) tak, by pozycja referencyjna została określona bardzo precyzyjnie. Zbliżanie się do pozycji referencyjnej następuje z wyższą prędkością. Gdy sygnał referencyjny zostanie wykryty, napęd wyhamowuje i rusza w przeciwnym kierunku z niską prędkością (patrz przykłady). Dwie różne prędkości referowania wykorzystywane są głównie dla dużych odległości. Kiedy I32 lub I33 są ustawione na większą wartość niż I10, prędkość referowania jest ograniczona do I10. I32 oraz I33 mogą być płynnie zmieniane funkcją override (maksymalnie do I10). Kiedy dopuszczalny jest tylko jeden kierunek obrotu w parametrze I04 Move direction, wtedy podczas referowania napęd wykorzystuje tylko niższą z prędkości. Gdy pozycja referencyjna zostanie osiągnięta po raz pierwszy, napęd zatrzymuje się. Nie zmienia się wtedy kierunek obrotów. Kiedy wykryty zostanie punkt referencyjny, bieżąca pozycja jest wstawiana do I34 Reference position. OSTRZEŻENIE! Jeśli punkt przełączający jest powiązany z komendą Homing, to ten punkt może zostać przetworzony, gdy wykryty jest punkt referencyjny, a bieżąca pozycja przejmowana jest jako pozycja referencyjna! SKP-13

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

DEMERO Automation Systems

DEMERO Automation Systems Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000 i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 1. Wstęp...3 2. Pierwsze uruchomienie....3 3. Wybór aplikacji i komunikacji...4 4. Sterowanie...6

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Wyjście Kierunek. P zasilanie zewnętrzne 12/24VDC. P040 wyjście impulsów kanał 0. COM0 0V P041 wyjście impulsów kanał 1. COM1 0V P042 kierunek kanał 0

Wyjście Kierunek. P zasilanie zewnętrzne 12/24VDC. P040 wyjście impulsów kanał 0. COM0 0V P041 wyjście impulsów kanał 1. COM1 0V P042 kierunek kanał 0 Moduł pozycjonowania 1. Podłączenie Moduł pozycjonowania zapewnia sterowanie impulsowe napędem. Sterownik Master K 120S posiada wbudowany moduł pozycjonowania umoŝliwiający sterowanie dwoma napędami jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 Dokumentacja przygotowana przez firmę Gryftec w oparciu o oryginalną dokumentację dostarczoną przez firmę Westline GRYFTEC 1 / 12 1. Przegląd Kontrolery

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

STOEBER POLSKA. 1. Oprogramowanie POSITool

STOEBER POLSKA. 1. Oprogramowanie POSITool 1. Oprogramowanie POSITool Oprogramowanie POSITool jest darmowym dodatkiem do kaŝdej przetwornicy. UmoŜliwia on wstępną konfigurację przetwornicy oraz parametryzację konkretnej aplikacji. Program oparty

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z serwomechanizmy Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z przetworzonym przez przetwornik bieżącym sygnałem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Safety Integrated dla napędów. Funkcje bezpieczeństwa zintegrowane w napędach Sinamics S120

Safety Integrated dla napędów. Funkcje bezpieczeństwa zintegrowane w napędach Sinamics S120 Safety Integrated dla napędów bezpieczeństwa zintegrowane w napędach Sinamics S120 Safety Integrated dla napędów : Przegląd bezpieczeństwa dla napędów zgodne z IEC 61800-5-2 Sterowanie przez zaciski EP

Bardziej szczegółowo

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS SIC184 Protokół MODBUS-RTU (v1.10) Spis treści 1. Informacje wstępne... 1 2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS... 1 3. Opis rejestrów i funkcji... 2 3.1 Odczyt stanu wejść/wyjść... 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Liczniki nastawne, elektroniczne Licznik nastawny LED - Codix 560

Liczniki nastawne, elektroniczne Licznik nastawny LED - Codix 560 Wyświetlacz LED Napięcie zasilania Temperatura pracy Wymiary Stopień ochrony Częstotliwość zliczania Dokładny Programowalny pomiar niskich częstotliwości Wielofunkcyjny Wskaźnik pozycji Zliczanie serii

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

STOEBER POLSKA. 1. Oprogramowanie POSITool

STOEBER POLSKA. 1. Oprogramowanie POSITool 1. Oprogramowanie POSITool Oprogramowanie POSITool jest darmowym dodatkiem do kaŝdej przetwornicy. UmoŜliwia on wstępną konfigurację przetwornicy oraz parametryzację konkretnej aplikacji. Program oparty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie napędów elektrycznych z luzownikami w robocie Kawasaki FA006E wersja próbna Literatura uzupełniająca do ćwiczenia: 1. Cegielski P. Elementy programowania

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie)

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie) MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 2 wrzesień 2012 r. 1 DTR 1. Koncepcja i podłączenie 2 2. Sterowanie siłownikiem Sterowanie siłownika poprzez interfejs MODBUS można dokonać na dwa sposoby: 1.

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne]

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne] Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE [Prędkości maksymalne] - Podniesienie Silnika - Przejazd silnika do krańcówki OSI-Y MIN - Cofnięcie Pasa jeśli czujnik optyczny

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości Opcjonalne sygnały wyjściowe Opcjonalne sygnały wyjściowe W tej publikacji opisano opcjonalne sygnały wyjściowe dla styków 8-12 złącza C493 (przeznaczonego dla dodatkowych funkcji). Sygnały te można włączać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE REMATIC System DMS Co to jest system DMS? - elektroniczny, bezkontaktowy system z bardzo dokładnym czujnikiem położenia - sterowanie siłowników bez elementów elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Visilogic V260

Sterownik Visilogic V260 Sterownik Visilogic V260 Konfiguracja sprzętowa Po wykonaniu konfiguracji sprzętowej (skojarzeniu odpowiedniego modułu SNAP I/O) można przystąpić do tworzenia aplikacji przy użyciu trzech edytorów

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Enkoder magnetyczny AS5040.

Enkoder magnetyczny AS5040. Enkoder magnetyczny AS5040. Edgar Ostrowski Jan Kędzierski www.konar.ict.pwr.wroc.pl Wrocław, 28.01.2007 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis wyjść... 4 3 Tryby pracy... 4 3.1 Tryb wyjść kwadraturowych...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA POSIDRO-DEGA Czytnik jednoosiowy współpracuje z enkoderami inkrementalnymi

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA POSIDRO-DEGA Czytnik jednoosiowy współpracuje z enkoderami inkrementalnymi INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA POSIDRO-DEGA Czytnik jednoosiowy współpracuje z enkoderami inkrementalnymi Dane techniczne 3 Opis złącz 4 6 pin 4 8 pin 4 Uwaga 4 Zastosowanie 4 Obsługa 5 Zerowanie 5 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Zwory na płycie z łączem szeregowym ustawienie zworek dla programowania.

Zwory na płycie z łączem szeregowym ustawienie zworek dla programowania. I. OPIS STANOWISKA DO BADANIA SILNIKÓW KROKOWYCH LINIOWYCH Pracą silnika można sterować za pomocą sterownika lub przez łącze szeregowe RS485/232 z komputera. Rysunek przedstawiający sposób podłączenia

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

CSMIO-ENC. Moduł do gwintowania. Rev 1.1. copyright 2012 CS-Lab s.c.

CSMIO-ENC. Moduł do gwintowania. Rev 1.1. copyright 2012 CS-Lab s.c. CSMIO-ENC Moduł do gwintowania Rev 1.1 copyright 2012 CS-Lab s.c. Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Oznaczenia używane w niniejszej instrukcji... 3 1.2 Zgodność z normami... 3 2. Złącze sygnałów

Bardziej szczegółowo

DEMERO Automation Systems

DEMERO Automation Systems Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000 i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

2.1 Porównanie procesorów

2.1 Porównanie procesorów 1 Wstęp...1 2 Charakterystyka procesorów...1 2.1 Porównanie procesorów...1 2.2 Wejścia analogowe...1 2.3 Termometry cyfrowe...1 2.4 Wyjścia PWM...1 2.5 Odbiornik RC5...1 2.6 Licznik / Miernik...1 2.7 Generator...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Biblioteka MPLCMotion_MDX dla MOVI-PLC. Wydanie 07/2005 11350547 / PL FE330000

Podręcznik. Biblioteka MPLCMotion_MDX dla MOVI-PLC. Wydanie 07/2005 11350547 / PL FE330000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Biblioteka MPLCMotion_MDX dla MOVI-PLC FE330000 Wydanie 07/2005 11350547 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny, modułowy system paletyzujący

Uniwersalny, modułowy system paletyzujący Uniwersalny, modułowy system paletyzujący Wstęp Układy pozycjonujące mogą być sterowane z głównego PLC kontrolującego całość procesu lub za pomocą lokalnego sterownika, który poprzez wejścia/wyjścia komunikuje

Bardziej szczegółowo

Magic Head. Krótka instrukcja obsługi. ǁ - linie dzielące część wyświetlacza na sekcję PAN i TILT

Magic Head. Krótka instrukcja obsługi. ǁ - linie dzielące część wyświetlacza na sekcję PAN i TILT Magic Head Krótka instrukcja obsługi Przy zakładaniu głowicy na dźwig należy ułożyć kable sygnałowe głowicy i kamery możliwie luźno ( nie poskręcane ) z małym naddatkiem przy osi panoramy. Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8 Protokol_CANBUS_UTXvL 15.01.10 Protokół CAN-bus. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE.... 2 3 BLOKADY.... 2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ.... 2 5 LISTA POLECEŃ NORMALNYCH

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy

Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy Wymiary: Rodzaj pilota / komunikacji: Wymiary pilota: Moc: 120 x 62 x 24 mm dotykowy, radiowy RF 115 x 55 x 20 mm 192W ~ 384W Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...7 4. FUNKCJE LOGICZNE...11 Automat : ZSN 5R od: v. 1.0 Computers

Bardziej szczegółowo