UNO. informacje WYDANIE SPECJALNE. w numerze m.in. Najważniejsze zmiany systemy, procesy, produkty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNO. informacje WYDANIE SPECJALNE. w numerze m.in. Najważniejsze zmiany systemy, procesy, produkty"

Transkrypt

1 LIPIEC 2013 UNO informacje Magazyn integracyjny dla pracowników połączonego Banku Zachodniego WBK MATERIAŁ POUFNY TYLKO DO WYKORZYSTANIA WEWNĘTRZNEGO WYDANIE SPECJALNE w numerze m.in. Kluczowe czynniki sukcesu Rozmowa z Piotrem Koźlikiem i Patrycją Kołodziejczyk >> 3 Najważniejsze zmiany systemy, procesy, produkty >> 5 Proces zarządzania reklamacjami w połączonym banku >> 13

2 Dzień Migracji Marki (Dzień 2.5) Już wkrótce będziemy mogli zaoferować spójną ofertę produktową dla naszych klientów indywidualnych i firmowych w całej połączonej sieci. W tym celu uspójniliśmy Taryfę Opłat i Prowizji oraz regulaminy produktów i usług. W najbliższych miesiącach oddziały sieci post KB przejdą rebranding, tak aby od września działać pod jedną marką BZ WBK. Dzięki temu będziemy bardziej rozpoznawalni i dostępni dla klientów. Będziemy pracowali wg spójnych standardów i procedur, korzystając z tych samych aplikacji. Etapy procesu integracji 4 stycznia kwietnia lipca września 2013 koniec 2014 Fuzja prawna Integracja sieci Migracja marki - Release 1 Migracja marki - Release 2 Migracja systemów 2

3 Kluczowe czynniki sukcesu Rozmowa z Piotrem Koźlikiem i Patrycją Kołodziejczyk menadżerami Dnia Migracji Marki (Dzień 2.5.) Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, niezależnie od twardych działań projektowo-operacyjnych, wzajemne zrozumienie, komunikacja i współpraca są jednymi z kluczowych czynników sukcesu prowadzonych działań. Jakie najważniejsze wyzwania/zagrożenia wynikają z wdrożenia zmian w ramach Dnia Migracji Marki? Kolejny krok integracji czyli program Dnia Migracji Marki zakłada stworzenie Banku o ujednoliconej ofercie rynkowej i wspólnej twarzy do klienta tak, aby powstała trzecia co do wielkości sieć dystrybucji detalicznej w Polsce. Dla sieci oddziałów oraz jednostek wspierających jednym z największych wyzwań będzie pewnie fakt, że zaczniemy działać pod jedną marką BZ WBK, ale w dalszym ciągu obsługując klientów w dwóch różnych systemach bankowych. Oznacza to konieczność dostarczenia wiedzy pracownikom oddziałów jak powinna wyglądać obsługa dotychczasowych oraz nowych klientów połączonego Banku. W celu przygotowania się do tak dużej zmiany, oprócz realizowanych projektów informatycznych, prowadzone są szerokie działania biznesowo-operacyjne wymagane na Release 1. Dotyczy to m.in. przygotowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach działań komunikacyjnych skierowanych do klientów wysłaliśmy już nową TOiP i Regulaminy. Do komunikacji wewnętrznej przygotowano m.in. komunikację kaskadową, tzw. Q&A, pigułki informacyjne, przewodnik po zmianach oraz materiały szkoleniowe. Równolegle prowadzane są szkolenia stacjonarne i internetowe, dla pracowników Bankowości Oddziałowej, Help Desku i Call Centre. W celu zapewnienia wsparcia również po wdrożeniu zmian w lipcu (Release 1), powołujemy specjalny dedykowany zespół, którego zadaniem będzie monitorowanie sytuacji, wzmocnienie dostępnego w tej chwili wsparcia dla Bankowości Oddziałowej oraz szybkie reagowanie na potencjalne problemy w celu ich sprawnego zaadresowania. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, niezależnie od twardych działań projektowo/operacyjnych, wzajemne zrozumienie, komunikacja i współpraca są jednymi z kluczowych czynników sukcesu prowadzonych działań. 3

4 Jakie zmiany w procesach obsługi klientów nastąpią w lipcu w sieci oddziałów post KB a jakie w sieci oddziałów post BZ WBK? Większość kluczowych dla klienta zmian wydarzy się już po 8 lipca ( Release 1), natomiast rebranding dopiero we wrześniu (Release 2). Największe zmiany dotyczą placówek post KB (nowe systemy i produkty). Dla placówek post BZ WBK jedna z istotniejszych zmian jest wprowadzenie systemu eszop. Release 1: Wdrożenie 6-7 lipca (obsługa od 8 lipca) Dane klienckie w jednym miejscu (NFE CIS) Oferta depozytowa BZ WBK dla wszystkich klientów indywidualnych oraz nowych klientów SME Oferta kredytowa BZ WBK dla klientów BZ WBK i nowych NFE dostępne w oddziałach post KB, eszop dostępny w oddziałach post BZ WBK Ujednolicony model operacyjny i procedury dla klienta, ujednolicona dokumentacja klienta (nie dotyczy SME) Operacyjnie ujednolicone call center (skrypty, zarządzanie jakością) Release 2: Wdrożenie 7-8 września (obsługa od 9 września) Ujednolicone procesy ryzyka Oferta kredytowa BZ WBK dla wszystkich klientów Oferta depozytowa dla wszystkich klientów SME Rebranding oddziałów i kanałów elektronicznych Ujednolicone zarządzanie sprzedażą raportowanie, system motywacyjny Jednolite podejście do segmentacji klientów Jakie są kluczowe czynniki sukcesu realizacji kolejnego etapu (Dzień 2.5) integracji? Kluczowym czynnikiem sukcesu Migracji Marki jest sprawne wdrożenie obu Releas'ów (lipcowego i wrześniowego). Z punktu widzenia Release 1 cały szereg działań został wykonany i jesteśmy na finalnym etapie wdrożenia. Po wdrożeniu drugiego Release (wrzesień) nastąpi dalsze ujednolicenie oferty produktowej połączonego Banku, ale przede wszystkim rebranding oddziałów i kanałów elektronicznych oraz kampania marketingowa w mediach. Zmiany, które wprowadzamy będą bardzo mocno widoczne dla klientów i całego rynku. Zatem, dla pełnej Fuzji Marki po raz kolejny kluczowe znaczenie będzie miało bardzo dobre wewnętrzne przygotowanie do wdrożenia kolejnych zmian oraz profesjonalna komunikacja. Dzięki tym działaniom klienci będą postrzegać zachodzące w Banku zmiany jako pozytywne i korzystne. Każdy etap Programu Integracyjnego cechuje bardzo napięty harmonogram realizacji. W takich warunkach kluczowe znaczenie ma terminowe wykonanie planowanych na Release 2 zmian przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wdrażanych rozwiązań. Ich terminowa realizacja jest też ważna z perspektywy dalszych działań prowadzonych w ramach Integracji. Potencjalne opóźnienia mogłyby mieć negatywny wpływ na działania realizowane w ramach Dnia 3.0. Musimy również pamiętać, że Integracja jest realizowana równolegle do działań operacyjnych i biznesowych, które są niezmiernie ważne ponieważ od nich zależy wynik finansowy Banku. 4

5 Najważniejsze zmiany systemy, procesy, produkty Klient Indywidualny kluczowe zmiany na Dzień 2.5 (etap 1. lipiec, etap 2. wrzesień) 8 lipca września 2013 Migracja Marki - Release 1 (lipiec) Migracja Marki Release 2 (wrzesień) 1 Dane klienckie w jednym miejscu (NFE CIS) 1 Rebranding placówek KB 1 twarz dla klienta Oferta depozytowa BZ WBK dla wszystkich klientów Oferta kredytowa i ubezpieczeniowa BZ WBK dla klientów BZ WBK i nowych NFE dostępne w oddziałach post KB, eszop dostępny w oddziałach post BZ WBK Ujednolicony model operacyjny i procedury Ujednolicone procesy ryzyka Oferta kredytowa i ubezpieczeniowa BZ WBK dla wszystkich klientów post KB Rebranding kanałów elektronicznych (zmiana logo i kolorystyki) Ujednolicone zarządzanie sprzedażą raportowanie, system motywacyjny 6 Ujednolicona dokumentacja klienta 6 Jednolite podejście do segmentacji klientów 7 Operacyjnie ujednolicone funkcje call center UWAGA! Logo Kredyt Banku wycofane z użycia po 15 września 2013 r.! Klient SME kluczowe zmiany na Dzień 2.5 (etap 1. lipiec, etap 2. wrzesień) 8 lipca września 2013 Migracja Marki Release 1 (lipiec) Migracja Marki Release 2 (wrzesień) 1 Dane klientów w jednym miejscu (NFE CIS) 1 2 Oferta depozytowa, kredytowa 2 i ubezpieczeniowa BZ WBK dla klientów post BZ WBK i nowych 3 (klienci post KB w dalszym ciągu korzystają z oferty post KB) 3 4 NFE dostępne w oddziałach post KB Operacyjnie ujednolicone funkcje call center Rebranding placówek KB 1 twarz dla klienta" Ujednolicone procesy ryzyka Jednolita oferta kredytowa, depozytowa i ubezpieczeniowa dla wszystkich klientów Banku. Klienci SME post KB nadal mogą kupować rachunki pomocnicze w ramach posiadanego pakietu oraz bankowość elektroniczną post KB Rebranding kanałów elektronicznych (zmiana logo i kolorystyki) Ujednolicone zarządzanie sprzedażą raportowanie, system motywacyjny Jednolite podejście do segmentacji klientów UWAGA! Logo Kredyt Banku wycofane z użycia po 15 września 2013 r.! 5

6 Klienci Indywidualni kluczowe zmiany na Dzień Migracji Marki Release 1 (lipiec) Dane klienckie w jednym miejscu (NFE CIS) Oferta depozytowa BZ WBK dla wszystkich klientów Oferta kredytowa i ubezpieczeniowa BZ WBK dla klientów BZ WBK i nowych NFE dostępne w oddziałach post KB, eszop dostępny w oddziałach post BZ WBK Ujednolicony model operacyjny i procedury Ujednolicona dokumentacja klienta Operacyjnie ujednolicone funkcje call center Perspektywa Klienta Oferta produktowa BZ WBK dostępna dla klientów w całej połączonej sieci Klienci post KB z ograniczonym dostępem do oferty kredytowej BZ WBK 150 nowych miast na mapie sieci placówek ofertujących klientom produkty Banku Zachodniego WBK Jednolity proces obsługi klientów w całej połączonej sieci Uspójnianie dokumentacji klienta Dokumenty sprzedaży wydawane z systemów BZ WBK (z wyjątkiem klientów KB preaproved) Kanały mobilne Wspólne kampanie sprzedażowe w kanałach elektronicznych Perspektywa Pracownika Dane klienta zarządzane w jednym miejscu Modyfikacja danych klienta w NFE CIS Unifikacja kart identyfikacyjnych klientów Kanały mobilne: Operacyjna unifikacja kanałów Systemy: NFE w oddziałach post KB, eszop w oddziałach post BZ WBK Duży potencjał sprzedaży pełnej oferty produktowej BZ WBK w połączonej sieci Serwis posprzedażowy dla wszystkich klientów: wersja podstawowa Uspójnienie dokumentacji klienta Bez umowy ramowej Dokumenty sprzedaży wydawane tylko z systemów BZ WBK Wyrównanie procedur i modelu operacyjnego Ujednolicenie obiegu dokumentów 6

7 Klienci SME kluczowe zmiany na Dzień Migracji Marki Release 1 (lipiec) 1 Dane klientów w jednym miejscu (NFE CIS) 2 3 Oferta depozytowa, kredytowa i ubezpieczeniowa BZ WBK dla klientów post BZ WBK i nowych (klienci post KB w dalszym ciągu korzystają z oferty post KB) NFE dostępne w oddziałach post KB 4 Operacyjnie ujednolicone funkcje call center Perspektywa Klienta Perspektywa Pracownika Oferta produktowa BZ WBK dostępna dla klientów w całej połączonej sieci nie dotyczy klientów post KB (w dalszym ciągu korzystają z oferty post KB) 150 nowych miast na mapie sieci placówek ofertujących klientom produkty Banku Zachodniego WBK Dane klienta zarządzane w jednym miejscu Modyfikacja danych klienta w NFE CIS Kanały mobilne: Operacyjna unifikacja kanałów Systemy: NFE w oddziałach post KB Potencjał sprzedaży pełnej oferty produktowej BZ WBK dedykowanej nowym klientom w połączonej sieci Obsługa transakcji dla wszystkich klientów 7

8 Produkty kredytowe i procesy sprzedaży w sieci post KB od 8 lipca Z końcem czerwca do Doradców z oddziałów oznaczonych logo Kredyt Bank trafił PRZEWODNIK PO PRODUKTACH I PROCESACH KREDYTOWYCH. Prezentowane są w nim produkty kredytowe i procesy sprzedaży tych produktów, które dostępne będą w sieci post KB od 8 lipca (R1) oraz 9 września (R2). Poniżej prezentujemy podstawowe schematy procesów sprzedaży kredytów gotówkowych, kart kredytowych i limitów w koncie. Definicje: Individual Pricing (IP) uzależnienie ceny kredytu (oprocentowania) od poziomu ryzyka Klienta mierzonego indywidualną punktacją kredytową uzyskiwaną przez Klienta w drodze analizy jego aplikacji kredytowej i zachowania na rachunku (scoring), czyli: IP = cena kredytu dopasowana do profilu ryzyka Klienta 8

9 Prelimit limit dostępnych kwot produktów kredytowych dla Klienta, wyznaczony przy wykorzystaniu informacji o Kliencie dostępnych w systemach informatycznych Banku. W ramach prelimitu Klient może się ubiegać o kredyt w ścieżce uproszczonej. Dostępne prelimity prezentowane są w NFE oraz Nowym e-wniosku (NeW). Presanctioning promocyjna oferta kredytowa kierowana do Klientów nieobjętych ofertą prelimitową, wyznaczana przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze źródeł danych powiązanych z Bankiem. NeW nowy e-wniosek aplikacja służąca do procesowania wniosków kredytowych i ubezpieczeniowych. PAS Program Aktywizacji Sprzedaży, zawierający system motywacyjny i monitoring sprzedaży produktów premiowanych w PAS. Tabela FORUM dokument określający oprocentowanie kredytów dla Klientów indywidualnych. 9

10 SDSR (Short-term Debt Service Ratio) Wskaźnik Obsługi Zadłużenia Krótkoterminowego stosunek wszystkich zobowiązań kredytowych wraz z wnioskowanym kredytem do dochodu netto wnioskodawcy. LDSR (Long-term Debt Service Ratio) Wskaźnik Obsługi Zadłużenia Długoterminowego stosunek wszystkich długoterminowych zobowiązań kredytowych wraz z wnioskowanym kredytem do dochodu netto wnioskodawcy. Spokojny Kredyt pakiet ubezpieczeń Kredytobiorców kredytu gotówkowego dostępny dla nowych Kredytobiorców kredytu gotówkowego. 10

11 Wsparcie dla Doradcy Dodatkowe informacje o produktach i procesach sprzedażowych, materiały reklamowe oraz inne przydatne informacje dostępne są w Portalu Produktowym. PORTAL PRODUKTOWY KREDYTY DLA LUDNOŚCI (Kredyt gotówkowy i limit kredytowyw koncie osobistym, pozostałe produkty kredytowe dla ludności): Aktualne informacje o produkcie (promocje, zmiany) Prezentacje produktowe Pigułki produktowe Informacje o działaniach promocyjnych oraz kampaniach reklamowych Materiały sprzedażowe i promocyjne dla Doradców Regulaminy promocji PORTAL PRODUKTOWY KREDYT HIPOTECZNY (Kredyty mieszkaniowe, Pożyczki hipoteczne): Aktualne informacje o produkcie (promocje, zmiany) Pigułki produktowe Partnerzy sprzedaży Wsparcie Doradców: informacje o ubezpieczeniach, linki do regulacji dla kredytów hipotecznych, linki do narzędzi wykorzystywanych w procesie sprzedaży oraz do innych przydatnych stron w Intranecie (np. historycznie wszystkie Suflery oddziałowe dotyczące tylko kredytów hipotecznych) PORTAL PRODUKTOWY KARTY KREDYTOWE (Portal Produktowy Klienci Indywidualni Karty kredytowe): Pigułki produktowe Aktualne informacje o promocjach, zmianach w procesach związanych z obsługą Klienta Regulamin wydawania i używania kart kredytowych BZ WBK i informacje o obowiązującej Taryfie Opłat i Prowizji Opis dodatkowych funkcjonalności produktu Procedury oddziałowe Karty Karty kredytowe. Infobaza (dostęp z poziomu strony głównej Intranetu) W Infobazie można odnaleźć pełen opis procedur i ścieżek postępowania, procesów obsługi produktów kredytowych. HELP DESK: Zespół Wsparcia Sprzedaży Ubezpieczeń:

12 Dzień Migracji Marki narzędzia komunikacji Jesteśmy w procesie zmian, których celem jest przygotowanie Banku na kolejny etap integracji jakim jest Dzień Migracji Marki. Bankowość Oddziałowa jest adresatem większości wprowadzanych zmian w procesach sprzedażowych i procedurach. Dlatego na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy otrzymali Państwo materiały, których zadaniem było wprowadzenie i przygotowanie pracowników Bankowości Oddziałowej do zmian obowiązujących w Banku od dnia 8 lipca 2013 roku. Wszystkie materiały dostępne są w narzędziach komunikacyjnych, z których codziennie korzystają Doradcy, zwłaszcza w Suflerze Oddziałowym. Migracja Marki Kluczowe zmiany & wpływ na biznes prezentacja do komunikacji kaskadowej Przewodnik po zmianach dla Ludności i SME PRZEWODNIK PO PRODUKTACH I PROCESACH KREDYTOWYCH dla Doradców z oddziałów oznaczonych logo KREDYT BANK Pakiet procedur dla oddziałów post KB (PACZKI) Q&A [Pytania i Odpowiedzi] UNO Nawigator UNO Portal Help Desk Pytania dotyczące informacji zawartych w prezentacji oraz procesu integracji można kierować na: Adres Help Desk numer telefonu: wspólny dla całej sieci od lipca 2013 roku Zapraszamy również do: InfoBazy gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne procedury Wirtualnego Help Desku na którym można wyszukać Pytania & Odpowiedzi dotyczące zmian obowiązujących od 8 lipca. 12

13 Proces zarządzania reklamacjami w połączonym banku 8 lipca 2013 r. (Dzień Migracji Marki - R1) wdrożony zostanie projekt NPIN2756 dotyczący procesu zarządzania reklamacjami. Tym samym w całym połączonym Banku obowiązywał będzie jednolity proces zarządzania reklamacjami proces, który dotychczas obowiązywał w jednostkach post BZ WBK. Wszystkich pracowników obowiązywać będzie procedura DP226_NFE. Reklamacje zarówno klientów zielonych jak i niebieskich będą rejestrowane i obsługiwane w aplikacji SZRek. Poniżej przedstawiamy schemat obowiązującego od procesu obsługi reklamacji: Proces reklamacji w BZ WBK Klienci BZ WBK Regulatorzy reklamacja reklamacja reklamacja reklamacja reklamacja Oddziały Banku Jednostki centralne Rzecznik Klienta BZ WBK Zarząd Banku rejestracja rejestracja rejestracja SZRek: System Zarządzania Reklamacjami Narzędzie IT do ewidencji i obsługi reklamacji rozpatrzenie rozpatrzenie rozpatrzenie Oddziały Banku Jednostki centralne Rzecznik Klienta BZ WBK odpowiedź odpowiedź odpowiedź odpowiedź Klienci BZ WBK Regulatorzy 13

14 Założenia procesu: Klienci mogą składać reklamacje w różnych jednostkach organizacyjnych Banku (w oddziałach, na Infolinii, w jednostkach centralnych, pisemnie, telefonicznie, ustnie oraz elektronicznie) Reklamacje rejestrowane są w aplikacji SZRek (z wyłączeniem reklamacji dot. produktów spółek zależnych, szczegóły na stronie Reklamacje) Zdecydowana większość reklamacji obsługiwana jest przez dedykowane jednostki centralne (wykaz jednostek centralnych znajduje się na stronie Reklamacje) Część reklamacji obsługiwanych jest lokalnie w oddziałach, zatem pracownik przyjmujący reklamację, która nie podlega obsłudze przez dedykowane jednostki CWB, staje się jej właścicielem i jest odpowiedzialny za odpowiedź do Klienta. Rzecznik Klienta reprezentuje Zarząd i Bank w komunikacji dot. reklamacji z klientami oraz regulatorami i innymi instytucjami zewnętrznymi, a także pełni funkcję odwoławczą od podjętych decyzji w sprawach reklamacji W Banku Zachodnim WBK reklamację traktujemy jak prezent, czyli ważną informację zwrotną od klientów, dzięki której możemy usprawniać naszą organizację. Za reklamację uznajemy każdy przejaw niezadowolenia klienta, wyrażony w dowolnej formie, w odniesieniu do oferowanych produktów i usług. Obowiązujące w Banku standardy oraz procedury dot. procesu zarządzania i obsługi reklamacji są zgodne z zewnętrznymi regulacjami oraz dostosowane do wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Proces zarządzania reklamacjami w Banku nadzorowany jest przez Rzecznika Klienta. Poza tym zadaniem Rzecznika Klienta jest: Rola Lokalnego SAC (Servicio de Atención al Cliente) w ramach modelu korporacyjnego Grupy Santander określonego przez SAC Corporativo; Reprezentowanie interesów klientów; Zarządzanie informacją zwrotną od klientów raporty reklamacyjne, analiza reklamacji oraz rekomendowanie działań, mających na celu eliminowanie źródłowych przyczyn reklamacji; Budowanie pozytywnego wizerunku Banku na rynku usług finansowych. Warto podkreślić, iż funkcja Rzecznika Klienta występuje jedynie w dwóch bankach w Polsce, a Bank Zachodni WBK był pionierem w tym zakresie. W ramach prac wdrożeniowych przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników post KB dotyczące procesu zarządzania reklamacjami oraz aplikacji SZRek. Centralnie zostaną też nadane odpowiednie uprawnienia do SZRek. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu reklamacji oraz aplikacji SZRek wybierając poniższe linki: Strona Reklamacje w Intranecie Wzory odpowiedzi na reklamacje Podręcznik użytkownika systemy SZRek Podstawowe funkcjonalności SZRek FAQ dotyczący obsługi SZRek 14

15 Na kiedy przypada Dzień 2.5 Dzień Migracji Marki? Dzień 2,5 został podzielony na 2 terminy: wówczas wchodzi większość zmian biznesowych i informatycznych oraz wówczas dostępne są zmiany w zakresie ryzyka kredytowego i oceny zdolności kredytowej. Z punktu widzenia Oddziału pełen zakres zmian, które należy przyswoić wchodzi już od pierwszej daty. Czy infolinia dla klientów będzie jedna? Czy klient niebieski/zielony dzwoniący na infolinię zieloną/niebieską uzyska informację? jedna infolinia i ujednolicona obsługa dla klientów BZ WBK i wszystkich nowych Klientów, pozostawienie infolinii post KB dla Klientów posiadających produkty post KB. Zespół CBTiE zapewnia interoperacyjność pomiędzy powyższymi infoliniami. Czy od Dnia 2,5 infolinia dla klientów corpo będzie jedna? Na Dzień 2,5 istnieją dwie osobne infolinie, dla marki KB i marki BZ WBK. Bank Zachodni WBK ma bankowość mobilną. Od kiedy klient marki KB będzie mógł z niej korzystać? Od momentu zmigrowania klientów marki KB na systemy bankowości elektronicznej BZ WBK. W jakich systemach będą obsługiwani klienci marki KB? Na Dzień 2,5 klienci marki KB będą obsługiwania w starych SI, albo przy wsparciu jednostek centralnych lub też przy pomocy nowozbudowanych interfejsów z SI BZWBK do SI post KB. Niektóre produkty będą też sprzedawane tylko w SI BZWBK. Szczegółowy wykaz produktów i SI, w których one będą obsługiwane znajdą się w procedurach oraz tzw matrycy procesów w Infobazie. Kiedy placówki marki KB zmienią swój wystrój, loga na BZ WBK? Zmiana wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej w placówkach post KB na wizualizację BZ WBK nastąpi w terminie r. Jeśli klient będzie niezadowolony z wprowadzanych zmian i będzie chciał zamknąć konto czy mamy dla niego jakąś dodatkową ofertę? Odpowiedź dla sieci KB W takich sytuacjach zawsze pytamy o powód niezadowolenia Klienta. Gdy mediacja nie przynosi rezultatów, wówczas przedstawiamy klientowi ofertę retencyjną w ramach programu Diament. Oferta retencyjna dla danego klienta jest widoczna na Karcie Klienta w SWS. Szczególną uwagę należy zwrócić na klientów oznaczonych symbolem minimum 1 diamentu, których utrzymanie jest niezwykle ważne dla Banku. Oferta retencyjna: Zamiana obecnego konta na Profil Aktywny lub Ambitny ze zniżką 50%konwersja na Ekstrakonto Plus. Od strony formalnej, warunki programu Diament znajdują się w matrycy kompetencji cenowych (kategoria E i F). Uprawnienia do stosowania ulg posiada każdy dyrektor oddziału. 15

16 Dodatkowym elementem, który zdecydowanie należy wykorzystać w rozmowie z Klientem jest specjalna promocja Złotówka na co dzień ekstra, do której można przystąpić w czerwcu i lipcu 2013 r. (o tym, których Klientów można objąć promocją, należy przeczytać w Regulaminie). Polega ona na premiowaniu Klientów nagrodą pieniężną w wysokości 1 zł za każdy dzień, w którym dokonana zostanie przynajmniej jedna transakcja bezgotówkowa kartą wydaną do konta. Promocja obejmuje wszystkie tego typu transakcje wykonane w okresie 3 pełnych miesięcy: miesiącu, w którym klient przystąpił do promocji oraz w dwóch kolejnych. Przykładowo, jeśli w każdym z 3 miesięcy promocyjnych Klient dokonał 20 transakcji w różnych dniach, otrzyma 20 zł za każdy miesiąc, w sumie 60 zł. Dodatkową zachętą do aktywności jest specjalny bonus możliwość otrzymania przez Klienta dodatkowych 10 zł za każdy miesiąc, w którym suma transakcji kartą (niezależnie od ich ilości) wyniosła min. 500 zł. Regulamin i szczegóły promocyjnej oferty dostępne są w portalu esufler oraz stronach intranetowych. Odpowiedź dla sieci BZ WBK W takich sytuacjach zawsze pytamy o powód niezadowolenia Klienta. Możemy zaproponować mu inne konto osobiste, jeśli obecne nie spełnia jego oczekiwań. Gdy mediacja nie przynosi rezultatów, wówczas przedstawiamy klientowi ofertę retencyjną, która polega na zmianie warunków prowadzenia konta w ramach matrycy kompetencji cenowych (kategoria E). Uprawnienia do stosowania ulg posiada każdy dyrektor oddziału. Dodatkowym elementem, który zdecydowanie należy wykorzystać w rozmowie z Klientem jest specjalna promocja Złotówka na co dzień ekstra, do której można przystąpić w czerwcu i lipcu 2013 r. (o tym, których Klientów można objąć promocją, należy przeczytać w Regulaminie). Polega ona na premiowaniu Klientów nagrodą pieniężną w wysokości 1 zł za każdy dzień, w którym dokonana zostanie przynajmniej jedna transakcja bezgotówkowa kartą wydaną do konta. Promocja obejmuje wszystkie tego typu transakcje wykonane w okresie 3 pełnych miesięcy: miesiącu, w którym klient przystąpił do promocji oraz w dwóch kolejnych. Przykładowo, jeśli w każdym z 3 miesięcy promocyjnych Klient dokonał 20 transakcji w różnych dniach, otrzyma 20 zł za każdy miesiąc, w sumie 60 zł. Dodatkową zachętą do aktywności jest specjalny bonus możliwość otrzymania przez Klienta dodatkowych 10 zł za każdy miesiąc, w którym suma transakcji kartą (niezależnie od ich ilości) wyniosła min. 500 zł. Regulamin i szczegóły promocyjnej oferty zamieszczone będą na stronach intranetowych oraz w specjalnej komunikacji Portalu esufler pod koniec maja. *Przypominamy, iż kompetencje w ramach matrycy (kategoria E) możliwe są do zastosowania w określonych przypadkach, a mianowicie: jeśli klient złoży oświadczenie (ustnie bądź pisemnie) o wypowiedzeniu umowy rachunku prowadzonego przez BZ WBK, jeśli klient wnioskuje o przeniesienie rachunku prowadzonego przez BZ WBK lub usług płatniczych powiązanych z tym rachunkiem, wg uznania Dyrektora Oddziału, jako argument przekonujący m.in. do przeniesienia wynagrodzenia, aktywizacji konta, nie tylko w momencie odejścia klienta. Szczegóły oferty w ramach matrycy kompetencji zgodnie z kategorią E dostępne są na stronie: >>> https://intrabzwbk/web/jo /odstepstwa-od-toip/-/assets/hco5/asset /content/id / ?redirect=%2Fweb%2Fjo %2Fodstepstwa-od-toip lub w (esuflerze z dnia ) >>> https://intrabzwbk/web/357484/display/-/article/357484/ /oferta-retencyjna-klienci -kont-osobistych 16

17 3 najważniejsze źródła informacji dla Bankowości Oddziałowej 1 Na stronie głównej intranetu znajduje się podlinkowany tekst ZMIANY OD 8 LIPCA, NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ, który przekierowuje na stronę SUFLERA, dedykowaną zmianom obowiązującym od 8 lipca. Ze strony SUFLERA, po kliknięciu na ikonę i, następuje przekierowanie do INFOBAZY a po kliknięciu HELP DESK do WIRTUALNEGO HELP DESK 2 3 HELP DESK dostępny jest także pod numerem telefonu:

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Oferta dla Ciebie - Dane - Kredyt - Warunki - Umowa - Umowa smskod

Bardziej szczegółowo

Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych

Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych Jachranka, 19 stycznia 2010r. www.sgb.pl Standaryzacja regulacji produktowych Kluczowe elementy oferty produktowej PROPOZYCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2013 r. 1. Wprowadzenie. 2.

Regulamin promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2013 r. 1. Wprowadzenie. 2. 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych 1 Rachunki prowadzone w złotych polskich KONTA OSOBISTE Konto Godne Polecenia 0,00% Konto Aktywni 50+ 0,00% Konto VIP 0,00% Konto 123 przy wpływach na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym w wysokości

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika. na przykładzie Contact Center Banku BGŻ. Magdalena Stawowa-Dziura

Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika. na przykładzie Contact Center Banku BGŻ. Magdalena Stawowa-Dziura Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika na przykładzie Contact Center Banku BGŻ Magdalena Stawowa-Dziura Agenda Wyniki CC Banku BGŻ Rekrutacja Proces szkolenia nowozatrudnionych pracowników Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Strategii na lata 2012-2015 Realizacja celów strategicznych stan na koniec 3 kw. 2012 r. 3 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw 1,24 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl Wnioskowanie o produkty kredytowe w BZWBK24 mobile

bzwbk.pl Wnioskowanie o produkty kredytowe w BZWBK24 mobile bzwbk.pl Wnioskowanie o produkty kredytowe w BZWBK24 mobile spis treści 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 Produkty kredytowe w bzwbk24 mobile Warunki Wnioskowanie o produkty kredytowe w bzwbk24 mobile Krok po

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Mosina, marzec 2015 r. 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie opracowana została dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl PRODUKTY KREDYTOWE NA KLIK W BZWBK24 MOBILE

bzwbk.pl PRODUKTY KREDYTOWE NA KLIK W BZWBK24 MOBILE bzwbk.pl PRODUKTY KREDYTOWE NA KLIK W BZWBK24 MOBILE spis treści 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 Produkty kredytowe na klik w bzwbk24 mobile Warunki Na klik krok po kroku w bzwbk24 - Logowanie -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2015r.

z dnia 30 kwietnia 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Sklep internetowy czeka na Ciebie 1. ORGANIZACJA

REGULAMIN PROMOCJI Sklep internetowy czeka na Ciebie 1. ORGANIZACJA REGULAMIN PROMOCJI Sklep internetowy czeka na Ciebie 1. ORGANIZACJA 1. Organizatorem Promocji Sklep internetowy czeka na Ciebie (zwana dalej: Promocją ) stanowiącej sprzedaż premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Bankomat Wpłatomat Infomat

Bankomat Wpłatomat Infomat Bankomat Wpłatomat Infomat 6 Kanały dostępu do Banku Bankowość internetowa Bankowość mobilna Netbank Dostęp do najważniejszych funkcjonalności i informacji na temat rachunków Łatwość nawigacji Możliwość

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK 1 Konta osobiste Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne Konto24 VIP 1,25% Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 30 marca 2015r. KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 532 886 879,90 zł, w całości wpłacony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Bancassurance z poszanowaniem interesów konsumentów. Warszawa 21.05.2014s

Bancassurance z poszanowaniem interesów konsumentów. Warszawa 21.05.2014s Bancassurance z poszanowaniem interesów konsumentów Warszawa 21.05.2014s AGENDA 1. Skala działania 2. Model bancassurance w BZWBK 3. Skargi dotyczące ubezpieczeń w Banku Zachodnim WBK 4. Model grupowy

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 czerwca 2015r.

z dnia 8 czerwca 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (ex BNPP) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Mnożymy możliwości

REGULAMIN Konkursu Mnożymy możliwości 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu, na dedykowanej platformie lojalnościowej, Mnożymy możliwości z nagrodami ( Regulamin, Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zamieszkaj w domu marzeń. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Zamieszkaj w domu marzeń. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Zamieszkaj w domu marzeń Obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.09.2016r. 1 Organizator 1. Promocja Zamieszkaj w domu marzeń, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank Hipoteczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014

Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014 Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Plebiscytu Złoty Bankier 2014 ( Plebiscyt ) jest Grupa Bankier.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Powrót Franka

Regulamin Promocji Powrót Franka Regulamin Promocji Powrót Franka I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI E-sklep z Home.pl 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI E-sklep z Home.pl 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI E-sklep z Home.pl 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji E-sklep z Home.pl (zwana dalej: Promocją ) stanowiącej sprzedaż premiową z nagrodami, o której mowa w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort zwana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 Tomasz Kurdelski Targi Energii Jachranka 2012 Agenda prezentacji Przedstawienie firmy Portfolio

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały nr 98/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Karta Kredytowa na wiosnę obejmującej sprzedaż premiową z nagrodami oraz konkurs z nagrodami ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb REGULAMIN PROMOCJI UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZNIE Z BONUSEM. 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI Organizatorami promocji ubezpieczeń Ubezpieczenie z bonusem ( Promocja ) stanowiącej sprzedaŝ premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo