Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika. na przykładzie Contact Center Banku BGŻ. Magdalena Stawowa-Dziura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika. na przykładzie Contact Center Banku BGŻ. Magdalena Stawowa-Dziura"

Transkrypt

1

2 Wyłonić i ukształtować wartościowego pracownika na przykładzie Contact Center Banku BGŻ Magdalena Stawowa-Dziura

3 Agenda Wyniki CC Banku BGŻ Rekrutacja Proces szkolenia nowozatrudnionych pracowników Szkolenia i treningi kadry CC Efekty systemu szkoleń i rekrutacji w CC Banku BGŻ

4 1. Contact Center Banku BGŻ - praktyka właściwego naboru Rekrutacja jak znaleźć diamenty? Contact Center kuźnią kadr dla banku Contact Center Bank w pigułce Koszt nietrafionego naboru kadry do CC Oszczędności w procesie rekrutacji do CC

5 2. CC - centrum obsługi klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych KLIENCI ZEWNĘTRZNI Klienci detaliczni / instytucjonalni uzyskanie informacji; wykonanie operacji na rachunkach w Banku BGŻ, sprzedaż wiązana Klienci detaliczni / instytucjonalni obsługa klientów internetowych, IVR, sprzedaż wiązana Klienci detaliczni / instytucjonalni spontaniczny kontakt z Bankiem w celu uzyskania informacji o ofercie, sprzedaż wiązana OBSŁUGA TRANSAKCYJNA HELP LINE INFOLINIA CONTACT CENTER BANK BGŻ S.A. AKCJE TELEMARKETINGOWE AKCJE ANKIETOWE INFOLINIA KAMPANIE MONITORING NALEŻNOŚCI HELP LINE Internet; IVR, e-courier KLIENCI WEWNĘTRZNI Obsługa klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych przez ten sam zespół konsultantów: 2. wymaga szerokiego zakresu wiedzy oraz umiejętności od wszystkich pracowników CC 3. powoduje wysokie ryzyko zachowania ciągłości i stabilności pracy w CC przy zwiększającej się rotacji konsultantów CC

6 2. Wyniki Contact Center Banku BGŻ Liczba klientów VI 2008 Połączenia do Contact Center Detal Firma Przyrost liczby operacji realizowanych przez klientów w CC Liczba kontaktów sprzedażowych - leadów przekazanych z CC do oddziałów Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2Q 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Wyraźny trend wzrostowy liczby klientów z usługą TeleBGŻ, liczby operacji wykonywanych w CC, liczby kontaktów sprzedażowych przekazanych do oddziałów oraz liczby połączeń przychodzących do CC

7 2. Proces rekrutacji Klucz do sukcesu Jak znaleźć przyszłego konsultanta CC?

8 2. Proces rekrutacji Cechy pracownika na stanowisko specjalisty ds. obsługi klienta w CC: 1. precyzyjność myślenia 2. kreatywność 3. chęć do pracy 4. poprawność wysławiania się 5. komunikatywna znajomość j. ang.

9 2. Proces rekrutacji Rekrutacja wewnętrzna zgodnie z obowiązującą procedurą Rekrutacja zewnętrzna: Ogłoszenia w portalach internetowych Ogłoszenia prasowe Kontakt poprzez stronę Zgłoszenia poprzez pracowników CC i banku

10 2. Proces rekrutacji Etap I rozmowa wstępna z bezpośrednim przyszłym przełożonym Etap II rozmowa kwalifikacyjna Finał Etap II z dyrektorem CC ( w miarę potrzeb weryfikacja znajomości języków obcych) Etap I Decyzja o przyjęciu do pracy w CC na czas określony

11 3. ROADMAP Roadmap mapa szkolenia pracownika

12 4. CAŁOROCZNY PLAN SZKOLEŃ KONSULTANTÓW CC Prowadzący szkolenie Lp. Przedmiot / temat szkolenia Zakres Częstotliwość/ Osoba wewnątrz BT zewnątrz Termin odpowiedzialna w Uwagi szkolenia BT Ogólne - podstawy 1 Obsługa klienta przez telefon 2 3 Szkolenia z technik sprzedaży - sprzedaż przez telefon, telemarketing Szkolenia produktowe - nowe produkty/ zmiany w produkcie 1 Kredyt gotówkowy 2 Produkty hipoteczne: kredyt mieszkaniowy pożyczka hipoteczna kredyt konsolidacyjny specyfika obsługi przez telefon - połącznia przychodzące, obsługa rozmów reklamacyjnych, metody radzenia sobie ze stresem sprzedaż przez telefon produktów bankowych: połączenia wychodzące (telemarketing), połączenia przychodzące "mosty sprzedażowe" - wykorzystanie rozmowy transakcyjnej (przychodzącej) do sprzedaży aktualizacja wiedzy pracowników ćwiczenia warsztatowe: ocena zdolności kredytowej na podstawie obowiązujących regulacji, ćwiczenia z obsługi arkusza kalulacyjnego, ubezpieczenie kredytu, przykłady niestandartowych przypadków, dokumenty wymagane od klienta, zakres informacji przekazywany firma zewnętrzna 1 raz w roku Trener firma zewnętrzna 1 raz w roku Trener menadżer produktu/ właściwy merytorycznie departament menadżer produktu/ właściwy merytorycznie departament przed wprowadzeniem produktu do oferty lub zmian do produktu, zasad jego udzielania/obsługi, min. 10 dni wcześniej Produkty dla klientów detalicznych - ugruntowanie wiedzy menadżer produktu/ właściwy merytorycznie departament Trener 2 razy w roku Trener 2 razy w roku Trener Test końcowy lub rozmowa ocenianiająca Test końcowy lub rozmowa ocenianiająca Test końcowy lub rozmowa ocenianiająca Test końcowy lub rozmowa ocenianiająca Test końcowy lub rozmowa ocenianiająca 3 Fundusze inwestycyjne, produkty depozytowo - inwestycyjne (część inwestycyjna) ćwiczenia warsztatowe: obsługa aplickaji GONIEC, infromacje o produktach dostępnych przez CC, zakres informacji przekazywanych klientowi na poziomie CC. menadżer produktu/ właściwy merytorycznie departament 2 razy w roku Trener Test końcowy lub rozmowa ocenianiająca

13 4. CAŁOROCZNY PLAN SZKOLEŃ KONSULTANTÓW CC Lp Przedmiot / temat szkolenia Kredyty dla firm: kredyty obrotowe, kredyt inwestycyjny, produkty hipoteczne Oferta dla rolnictwa: Testy z wiedzy o produktach regulacje, ćwiczenia na przykładach zakres informacji przekazywanych klientowi na poziomie CC regulacje, ćwiczenia na przykładach zakres informacji przekazywanych klientowi na poziomie CC Produkty dla klientów detalicznych Produkty dla klientów instytucjonalnych 2 Cykliczny coaching rozmów ocena jakości rozmów konsultanta 3 Odsłuch rozmów ocena jakości rozmów konsultanta 4 Konsultacje Zakres analiza jakości pracy konsultanta, Prowadzący szkolenie wewnątrz TI zewnątrz Częstotliwość/ Termin szkolenia Produkty dla klientów instytucjonalnych - ugruntowanie wiedzy przygotowanie - trener Trener, Kierownik Kierownik Trener, menadżer produktu/ właściwy merytorycznie departament menadżer produktu/ właściwy merytorycznie departament Inne 2 razy w roku Trener 2 razy w roku Trener 2 razy w roku cyklicznie Osoba odpowiedzialna w TI 1 raz w tygodniu, informacja zwrotna dla konsultanta cyklicznie - 1 raz na 2 m-ce Uwagi Test końcowy lub rozmowa ocenianiająca Test końcowy lub rozmowa ocenianiająca wnioski odnośnie kompetencji, wskazywanie obszarów wymagających poprawy, omówienie z kierownikiem oraz konsultantem wnioski o jakości pracy konsultanta omówienie wspólnie z kierownikiem, wskazywanie obszarów wymagających poprawy, omówienie z konsultantem

14 4. Szkolenia i treningi kadry CC Coaching rozmów telefonicznych wszystkich konsultantów ( 2 x w miesiącu) Coaching odpowiedzi mailowych (1x na tydzień) Treningi produktowe znajomość produktów i usług Treningi jakościowe wybrane zagadnienia np. rozmowy z tzw. klientem trudnym Mystery shopping wybrane zagadnienia

15 4. Karta kontroli jakości rozmów KARTA KONTROLI JAKOŚCI ROZMÓW TELEFONICZNYCH (INFOLINIA) Każdy konsultant w ramach coachingu zapoznaje się z oceną jakości swojej rozmowy. Najlepsze rozmowy są wykorzystywane jako materiał szkoleniowy dla pozostałych konsultantów. Imię i nazwisko Konsultanta BT Data przeprowadzenia rozmowy Godzina rozmowy Czas rozmowy Główny wątek rozmowy L.p WYSŁUCHANIE KLIENTA, IDENTYFIKACJA POTRZEB KLIENTA ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLIENTA, ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ KLIENTA 3. ZNAJOMOŚĆ OFERTY BANKU 4. NASTAWIENIE PRO - KLIENTOWSKIE POSTAWA SPRZEDAŻOWA (UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE, AKTYWNE ICH WYKORZYSTYWANIE, NASTAWIENIE NA OSIĄGNIĘCIE CELU - SPRZEDAŻYPRODUKTU/USŁUGI) suma punktów Uwagi dotyczące rozmowy: KRYTERIA OCENY ODPOWIEDNIE WYKORZYSTANIE CZASU ROZMOWY (PRZEDŁUŻANIE, SKRACANIE ROZMOWY, OCZEKIWANIE KLIENTA NA ODPOWIEDŹ) POPRAWNOŚĆ JĘZYKA, POPRAWNOŚĆ UZYWANYCH ZWROTÓW, STOSOWANIE ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH ELEMENTY STAŁE ROZMOWY (POWITANIE, PODSUMOWANIE, ZAKOŃCZENIE ROZMOWY) ocena końcowa Rekomendacja, termin i sposób weryfikacji: METRYCZKA ROZMOWY / NR 00 SKALA 0 pkt 1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt razem z sześciu kolumn podpis Trenera podpis Operatora

16 4. Ocena jakości rozmów konsultantów CC Pracownik 1 Pracownik 2 Pracownik 3 Pracownik 4 Pracownik5 Pracownik 6 Pracownik 7 Pracownik 8 I ocena II Ocena I ocena II Ocena I ocena II Ocena I ocena II Ocena I ocena II Ocena I ocena II Ocena Pracownik 9 II Ocena I ocena II Ocena ,33 4,17 4,50 3,83 4,80 3,50 5, ,83 Pracownik 1 Pracownik 2 Pracownik 3 Pracownik 4 Pracownik 5 Pracownik 6 Pracownik 7 Pracownik 8 I ocena II Ocena I ocena II Ocena I ocena II Ocena I ocena II Ocena I ocena II Ocena I ocena II Ocena I ocena II Ocena I ocena II Ocena ,00 4,00 4,17 4,50 4,83 4,67 0,00 0,00 Pracownik 1 Pracownik 2 Średnia I ocena II Ocena 4,00 5,00 3,50 3, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

17 4. Nowe wymagania wobec kierowników CC Nowe wymagania wobec kierowników CC Udział w rekrutacji Poznawanie mocnych stron pracownika Planowanie jego rozwoju Wspieranie i pomoc w trakcie szkolenia Zdobywanie nowych kompetencji Proces szkolenia Monitorowanie i weryfikacja

18 4. Szkolenia i treningi wewnętrzne Inne jednostki Banku Techniki sprzedaży Firmy zewnętrzne Produkty I usługi Trener, Kierownik, Leaderzy, Zespół Wsparcia Systemy i aplikacje bankowe Jakość obsługi

19 5. Efekty systemu szkoleń i rekrutacji w CC Banku BGŻ Polityka Banku Ścieżka rozwoju pracownika w CC Zasady przenoszenia pracownika CC do innych jednostek organizacyjnych banku + przyjęty system szkoleń 1. Wyszkolona kadra 2. Wzrost wydajności pracy 3. Poprawa jakości obsługi 4. Przyjazna atmosfera 5. Poprawa komunikacji między pracownikami

20 5. Efekty systemu szkoleń i rekrutacji w CC Banku BGŻ Wzrost wydajności pracy Średnia liczba telefonów przychodzących na konsultanta przy SL 80/30 Średnia liczba leadów sprzedażowych przekazywanych do oddziałów na konsultanta Poprawa jakości obsługi Liczba zasadnych reklamacji dot. obsługi CC I półrocze 2007 r. II półrocze 2007r. I półrocze 2008r

21 Dziękuję za uwagę Magdalena Stawowa -Dziura Departament Bankowości Telefonicznej Banku BGŻ

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/580/11 Warszawa, dnia 19 października 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna SYSTEM ROZWOJU KOMPETENCJI KADR OPARTY NA BADANIU LUK KOMPETENCYJNYCH I POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU NA PODSTAWIE AKTUALNYCH OPISÓW STANOWISK

Bardziej szczegółowo

Standard Kwalifikacyjny. Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)

Standard Kwalifikacyjny. Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) Standard Kwalifikacyjny Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) /opis/ Poniżej prezentujemy Standard Kwalifikacyjny dotyczący pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych. Jest to szeroka

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Ewaluacja osiągnięcia celów projektu SPORZL-2.3a-2-06-014/0051 Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin, dnia 29 czerwca 2007 roku 1. Cele projektu We wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE LIDERÓW BRANŻY

SPOTKANIE LIDERÓW BRANŻY VIII EDYCJA 24 25 WRZEŚNIA 2012 HOTEL RADISSON BLU KNOWLEDGE VILLAGE WARSZAWA NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE WYDARZENIE DLA CONTACT CENTER OTKANIE LIDERÓW BRANŻY EWOLUCJA CONTACT CENTER W KIERUNKU PROFIT CENTER

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Contact Center sp. z o.o. Prezentacja firmy i oferty

Contact Center sp. z o.o. Prezentacja firmy i oferty Contact Center sp. z o.o. Prezentacja firmy i oferty 1 Spis treści O Contact Center Nasze rozwiązania Co nas wyróżnia? Przykłady projektów Zaufali nam 2 O Contact Center Poznaj Contact Center, firmę w

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Contact Center sp. z o.o. Prezentacja i oferta firmy

Contact Center sp. z o.o. Prezentacja i oferta firmy Contact Center sp. z o.o. Prezentacja i oferta firmy 1 Spis treści O Contact Center Nasze lokalizacje Nasze rozwiązania Co nas wyróżnia? Przykłady projektów Zaufali nam 2 O Contact Center Poznaj Contact

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14

Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 1 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan s. 8 Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie s. 32 NR 1/2014 (174) Liczysz

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Niezbędny krok do sukcesu szefa i jego zespołu s. 23. Badania i ocena Nadzorcza BION. Odejść czy zostać? Oto jest pytanie. s.

Liczysz się dla nas. Niezbędny krok do sukcesu szefa i jego zespołu s. 23. Badania i ocena Nadzorcza BION. Odejść czy zostać? Oto jest pytanie. s. Odejść czy zostać? Oto jest pytanie s. 4 Badania i ocena Nadzorcza BION s. 6 Niezbędny krok do sukcesu szefa i jego zespołu s. 23 NR 2/2014 (175) Liczysz się dla nas www.sgb.pl ISSN 1429-902X Kredyt udziela

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

8 9 PAŹDZIERNIKA 2007 CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA WARSZAWA

8 9 PAŹDZIERNIKA 2007 CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA WARSZAWA BADANIE www.telemarketing.nf.pl KONFERENCJA WARSZTATY NAJŚWIEŻSZE DANE DOTYCZĄCE CALL / CONTACT CENTER FUNDUSZE UE NA ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII ZMOTYWOWANI I LOJALNI PRACOWNICY OBLICZA REWOLUCJI TECHNOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych. 5 11 grudnia 2014 r.

OUTSOURCING. Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych. 5 11 grudnia 2014 r. 29 Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych W ostatnich kilkunastu latach Polska stała się jednym z kluczowych graczy w obszarze scentralizowanych usług biznesowych. Na ten sukces złożyła się

Bardziej szczegółowo

Contact Center sp. z o.o. Prezentacja i oferta firmy

Contact Center sp. z o.o. Prezentacja i oferta firmy Contact Center sp. z o.o. Prezentacja i oferta firmy 1 Spis treści O Contact Center Nasza koncepcja działalności Nasze rozwiązania Co nas wyróżnia? Przykłady projektów Zaufali nam 2 O Contact Center Poznaj

Bardziej szczegółowo