POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA WARSZAWSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do konfiguracji i programowania sterownika S Wykonał: Rafał Kurtyka Promotor: mgr inż. Jakub Możaryn Ocena: Warszawa

2 SPIS TREŚCI 1.Sterownik Platforma TIA (Totally Intgrated Automation) Konfiguracja środowiska projekt Komunikacja ze sterownikiem w środowisku TIA Programowanie w środowisku TIA Implementacja regulatora PID

3 1. Sterownik Sterownikiem wykorzystanym w projekcie jest Simatic S firmy Siemens. Sterownik ten charakteryzuje się modułową konstrukcją (maks. 8 modułów sygnałowych, 1 płyta sygnałów, 3 moduły komunikacyjne). Maksymalna liczba wejść binarnych i analogowych wynosi odpowiednio 284 i 51. W urządzeniu zintegrowano interfejsy PROFINET/ETHERNET przemysłowy z obsługą protokołów TCP/IP, ISO na TCP, S7. Sterownik posiada możliwość diagnostyki i monitorowania oprogramowania przez port ETHERNET oraz komunikacji przez protokoły RS-232, RS-485 i MODUS RTU. W projekcie wykorzystywane będą jednostka CPU 1214C, zasilacz 230VAC/24VDC PS1207 oraz moduł rozszerzeń wejść/wyjść analogowych 6ES7 234 (Rys.1.1). Sposób podłączenia układu do sieci energetycznej i komputera przedstawia rysunek 1.2. Jednostkę CPU i 6ES7 należy zasilić indywidualnie (możliwe jest wykorzystanie tego samego zasilacza) napięciem stałym 24V. Wymiana danych między modułami CPU i AI/AO (6ES7) odbywa się poprzez wewnętrzną magistralę. Funkcję programatora pełni komputer PC podłączany kablem ethernetowym. Rys.1.1. Sterownik Simatic S [1] 3

4 Rys.1.2. Schemat podłączenia sterownika. [2] 2. Platforma TIA (Totally Integrated Automation) TIA jest to środowisko służące do konfiguracji, programowania i monitorowania sterowników SIMATIC S oraz paneli operatorskich HMI. Oprogramowanie STEP 7 Basic (aplikacja do programowania PLC w języku FBD lub LD) oraz WinCC Basic (aplikacja do tworzenia wizualizacji) zintegrowane są na platformie, co umożliwia wymianę danych między nimi. Środowisko zawiera także narzędzia do tworzenia nowych bibliotek obiektów projektu (zmiennych procesowych, najczęściej wykorzystywanych funkcji np. PID) czy grafiki obiektu (elementów 4

5 wizualizacji procesu). Na platformę SIMATIC S została przeniesiona z systemów SIMATIC S7-300/S7-400 sprawdzona koncepcja bloków organizacyjnych OB, funkcji FC oraz bloków funkcyjnych FB i bloków danych DB Konfiguracja środowiska - projekt Po uruchomieniu aplikacji TIA użytkownikowi ukazuje się widok portalu (Rys.2.1), przedstawiający pasek zadań (1), wybór opcji (2) oraz listę utworzonych projektów (3). Rys.2.1. Widok portalu. W celu utworzenia nowego projektu należy wybrać opcję Create new project (Rys.2.2). Następnym krokiem jest podanie ścieżki do katalogu z projektem (Path) i nazwy projektu (2), która różni się od nazw utworzonych wcześniej projektów. W prezentowanym na rys przykładzie projekt nazwano Regulator_PID. Po uzupełnieniu powyższych parametrów utworzyć nowy projekt przyciskiem Create (3). Po utworzeniu projektu i zapisaniu w podanym katalogu, dla naszego projektu dostępny jest pasek zadań L (Rys.2.3). Na początku projektowania konieczny jest 5

6 Rys.2.2. Tworzenie nowego projektu. wybór jednostki centralnej sterownika. W tym celu należy kliknąć na zadanie Devices & Networks (1), a następnie wybrać opcję Add new device (2). Do wyboru powinny być udostępnione 2 rodzaje urządzeń: Simatic HMI i Simatic PLC. Jeżeli naszym zadaniem jest zaprogramowanie sterownika, należy wybrać ikonę Simatic PLC (3). Niezbędne jest także wpisanie nazwy urządzenia (4), w tym projekcie będzie to Sterownik_1. Z wyświetlonego katalogu wybierana jest jednostka centralna CPU, poprzez dwukrotne kliknięcie na jej opis (5): PLC > Simatic S > CPU > CPU 1214C > 6ES AE30-0XB0. Rys.2.3. Wybór jednostki CPU. Po wyborze jednostki centralnej, ukazuje się widok projektu (Rys.2.4). Z lewej strony dostępne jest okno Project tree (1). W oknie tym, znajdują się katalogi, poprzez które użytkownik ma dostęp do każdego fragmentu projektu. Katalog Sterownik_1[CPU 1214C DC/DC/DC] zawiera informacje na temat programu oraz konfiguracji sprzętowej wybranego sterownika. Zawartość katalogów jest wyświetlana 6

7 w oknie centralnym Regulator_PID (2), w którym na wstępie powinien pojawić się moduł CPU wraz z jego parametrami poniżej. Po prawej stronie widoku projektu znajdują się zakładki (3) umożliwiające dostęp do katalogu sprzętowego czy bibliotek MODBUS lub HMI. W lewym dolnym rogu okna głównego znajduję się odnośnik do widoku portalu (4). Dzięki niemu możliwe jest przełączanie między widokiem projektu i widokiem portalu. Rys Widok projektu. W regulatorze PID sygnałem sterującym jest sygnał analogowy. Moduł CPU dostępny w projekcie nie posiada wyjść analogowych, a więc konieczne jest dołączenie oddzielnego modułu z wyjściami analogowymi (Rys. 2.5). W tym celu należy wybrać zakładkę Hardware catalog (1). Użytkownikowi powinna ukazać się lista folderów z modułami rozszerzeniowymi. Z listy tej należy wybrać katalog AI/AO, następnie AI4 x 14bits/AO2 x 14 bits i ostatecznie konkretny moduł tu 6ES HE30-0XB0 (2). Aby dołączyć ten element do projektu, należy przeciągnąć go z katalogu na pole 2 - obok jednostki CPU (3). 7

8 Rys Dołączenie modułu Analog Input/Output Komunikacja ze sterownikiem w środowisku TIA Aby skomunikować się ze sterownikiem należy użyć kabla internetowego z wtyczką RJ-45 (Rys.2.6). Jeden koniec podłączyć do sterownika (1) a drugi do komputera. Rys a) moduł CPU. b) Kabel z wtyczkami RJ-45. Będąc w widoku projektu kliknąć na ikonę Download to device dostępną na pasku narzędzi (Rys.2.7). W ten sposób wgrywamy pusty program do sterownika, w celu sprawdzenia komunikacji. W tym momencie rozpocznie się wyszukiwanie połączenia między sterownikiem, a komputerem. W naszym projekcie połączenie nie było utworzone, więc programator automatycznie znajdzie podłączony sterownik i zaproponuje przypisanie mu domyślnego adresu IP (Rys.2.8). Należy wtedy wybrać proponowane połączenie (1) oraz wcisnąć przycisk Load (2). 8

9 Rys Pasek narzędzi. Rys Automatycznie wyszukane połączenie. Program może zapytać nas o przypisanie dodatkowego IP wymaganego w tym połączeniu (Rys. 2.9). Zgadzamy się poprzez kliknięcie na przycisk Yes. Powinniśmy otrzymać wiadomość, że więcej dodatkowych IP nie jest wymagane (Rys.2.10). Należy potwierdzić komunikat wciskając OK. Kompilator przejdzie do sprawdzenia poprawności programu. Wyniki sprawdzenia wyświetlane są w oknie Load preview. (Rys.2.11.a). Jeśli wszystko jest poprawne, w zakładce Message pojawia się informacja Ready for loading. Aby kontynuować wgrywanie należy kliknąć na przycisk Load. Po zakończeniu wgrywania użytkownik informowany jest o jego poprawności w oknie Load results (Rys.2.11.b). Jeżeli nie wystąpiły żadne błędy w komunikacji lub w zapisie do pamięci, w zakładce Message powinna ukazać się informacja Downloading to device completed without terror. Poza tym, na zakończenie wgrywania, mamy także 9

10 możliwość włączenia modułów sterownika przejście w tryb RUN. W tym celu zaznaczyć opcję Start all (1). Aby zakończyć wgrywanie kliknąć na przycisk Finish. Rys Przypisanie dodatkowego IP. Rys Potwierdzenie dodatkowego IP. Rys a) Okno Load preview. b) Okno Load results. 10

11 W środowisku TIA istnieje możliwość sprawdzenia poprawności działania poszczególnych modułów oraz ich połączenia. Służy do tego opcja Online & diagnostics dostępna w zakładce Online (Rys.2.12). Po wyborze tej funkcji powinno ukazać się okno Online access (Rys.2.13). W oknie tym należy wybrać rodzaj połączenia diagnostycznego (w projekcie jest to kabel internetowy). Po dokonaniu ustawień kliknąć na przycisk Go online. Kompilator przechodzi w tryb Online, a wyniki diagnostyczne wyświetla w oknie Device information (Rys.2.14). O braku problemów informuje nas opis: No devices with problems. Rys Wybór opcji Online & diagnostics. Rys Ustawienia połączenia diagnostycznego. 11

12 Rys Wyniki diagnostyki Programowanie w środowisku TIA Aby rozpocząć pisanie programu w STEP 7 Basic należy w oknie Project tree (Rys.2.15) wybrać katalog Sterownik_1 (1), wewnątrz którego znajdują się parametry i funkcje dotyczące tylko wybranego sterownika. Następnie w podkatalogu Program blocks (2) odnajdujemy blok Main [OB1] (3). Blok ten jest niezbędny w każdym programie, gdyż to właśnie w nim wykonuje się główna pętla programowa. Po dwukrotnym kliknięciu na niego, użytkownikowi powinna ukazać się zawartość bloku, czyli pusty program (Rys.2.16). Domyślnym językiem programowania jest LAD, czyli tzw. język drabinkowy. Sieci drabinek w bloku organizacyjnym oznaczone są kolejno jako Network 1, Network 2, itd. (1). Powyżej drabinek znajduje się pasek najczęściej używanych instrukcji (2), które można dodawać i usuwać poprzez kliknięcie na niego prawym przyciskiem myszy i wybranie odpowiedniego polecenia. Te same instrukcje znajdują się po prawej stronie, w oknie Instructions, w zakładce Favorites (3). W oknie tym użytkownik posiada także dostęp do podstawowych instrukcji w zakładce Instruction (4) oraz do rozszerzonych instrukcji zakładka Extended instructions (5). Pierwszym realizowanym zadaniem jest pierwiastkowanie zmiennej rzeczywistej, które może być rozpoczęte i zakończone w dowolnej chwili, np. przez operatora korzystającego z panelu HMI (Rys.2.17). Niezbędnymi elementami w pisanym programie są zatem włącznik i wyłącznik obliczeń. Funkcja ta będzie zrealizowana za pomocą dwóch przycisków (START/STOP), znajdujących się w panelu HMI. Na początek należy znaleźć w zakładce Instructions (Rys.2.18), w katalogu Bit logic (1) symbol Normally open 12

13 contact (2) i przeciągnąć go do sieci Network 1, w miejsce oznaczone zielonym prostokątem (3). Rys Przejście do bloku OB1. Rys Interfejs programowania. 13

14 Rys Zadanie do zrealizowania. Rys Wstawienie do programu styku Symbol ten reprezentuje styk normalnie otwarty (czynny). Konieczne jest podanie adresu sygnału, który ma wyzwolić jego zadziałanie. O braku przypisanego adresu użytkownik informowany jest na dwa sposoby (Rys.2.19). Pierwszym jest symbol krzyżyka na czerwonym tle przy nazwie sieci Network (1), oznaczający wystąpienie błędu we wskazanej sieci. Drugim są znaki zapytania nad symbolem styku, informujące o braku przypisanego adresu (2). Dla każdego adresu możliwe jest przypisanie nazwy. Ułatwia to rozróżnialność użytych zmiennych, a w konsekwencji przyspiesza programowanie i zwiększa czytelność programu. Każda zmienna zapisywana jest na liście tagów (Rys.2.20). W celu utworzenia nowego tagu należy wejść do bazy tagów w katalogu PLC tags (1). Kliknięcie w pole Name (2) w wierszu nr 1 umożliwi wpisanie nazwy. W projekcie będzie to nazwa wlacz. Po zatwierdzeniu nazwy klawiszem Enter, zostanie 14

15 stworzony pierwszy tag. Typ zmiennej (Data type - Bool) oraz adres ( Address - %I0.0) będą przypisane automatycznie. Możliwa jest edycja tych parametrów jak i wpisanie komentarza odnośnie zmiennej w kolumnie Comment. Rys Powiadomienia o braku przypisanego adresu. Rys Tworzenie nowego tagu. Symbol %I0.0 oznacza, że wykorzystywane jest wejście dyskretne nr 0 sterownika bit 0. W projekcie styk będzie wyzwalany przez przycisk w panelu HMI. Przycisk taki nie może oddziaływać z bitami związanymi z sygnałami wejściowymi czy wyjściowymi. Należy przypisać mu adres flagi, czyli bitu w pamięci sterownika oraz typ danej Bool (Prawda/Fałsz). Symbol takiego markera opisuje się literą M, a nowy adres wynosi %M0.0. W wyżej wymieniony sposób tworzymy dodatkowe dwa tagi: wylacz i dziala o kolejnych adresach %M0.1 i %M0.2. Uzupełnioną listę tagów przedstawia rysunek nr Rys Uzupełniona lista tagów. 15

16 Po utworzeniu zmiennych należy powrócić do bloku Main [OB1] i przypisać adres do użytego styku w sieci Network 1 (Rys.2.22). W tym celu kliknąć na znaki zapytania (1) i z rozwiniętej listy (2) i wybrać tag o nazwie wlacz (3). Adres zostaje przypisany i wyświetlony nad symbolem styku razem z nazwą zmiennej (4). Rys Przypisanie zmiennej (tagu) do styku. W programie potrzebny jest jeszcze jeden styk normalnie otwarty, umieszczony w równoległej gałęzi do pierwszej (Rys.2.23). Aby utworzyć nową gałąź należy kliknąć na początek gałęzi (1), a następnie wybrać instrukcję Open branch (2) w pasku instrukcji. Użytkownikowi powinien ukazać się początek nowej gałęzi (3). W nowym punkcie umieścić kolejny styk, przeciągając go z paska instrukcji (4). Przypisać do niego tag o nazwie wylacz. Rys Tworzenie nowej gałęzi. Dwa utworzone styki będą potrzebne w programie do sterowania przerzutnikiem SR. Styk wlacz będzie ustawiał przerzutnik, a styk wylacz będzie kasował wyjście przerzutnika. Blok SR (Rys ) należy przeciągnąć z katalogu Bit logic do pierwszej gałęzi w sieci Network1 i umieścić w zielonym punkcie zaraz za stykiem wlacz (2). Znaki zapytania nad wklejonym blokiem przerzutnika informują 16

17 użytkownika o braku adresu. Jest to adres wyjścia przerzutnika Q, który jest przez nas ustawiany lub kasowany. Przypisujemy do niego tag dziala. Sygnał tagu będzie przyjmował wartość logiczną 1, gdy przerzutnik będzie ustawiony oraz wartość zero, w przypadku zresetowania. Kolejną punktem jest połączenie styku wylacz z wejściem kasującym przerzutnika R1 (Rys.2.25). W tym celu należy kliknąć na symbol strzałek, znajdujący się za stykiem wylacz (1) i przeciągnąć go na wejście resetujące R1 (2). Zbudowany układ (3) ma służyć do włączania i wyłączania operacji pierwiastkowania zmiennych rzeczywistych. Rys Wstawienie przerzutnika SR. Rys Połączenie wejścia przerzutnika z wolnym stykiem. Następnym etapem jest umożliwienie użytkownikowi wprowadzenia z zewnątrz liczby rzeczywistej (np. liczba wpisana na panelu HMI) i wykonanie na niej operacji pierwiastkowania. Do tego celu potrzebne będą kolejne dwa tagi ( argument i wynik ), odnoszące się do zmiennych typu Real (Rys.2.26). Zmienna typu Real zajmuje 32 bity (4 bajty) w pamięci, dlatego adresy kolejnych zmiennych muszą różnić się o 4 cyfry (np. %MD10 i %MD14). Operacja pierwiastkowania wykonywana będzie w bloku SORT (Rys.2.27). Podanie sygnału dyskretnego true na wejście EN bloku SQRT włącza działanie bloku (rozpoczyna liczenie). Jeśli w bloku nie występuję żaden błąd, sygnał true podawany jest na wyjście ENO. Aby pierwiastkowanie można było włączać i wyłączać 17

18 (np.z poziomu HMI) należy w nowej gałęzi umieścić styk czynny i przypisać do niego tag dziala (Rys.2.28). Następnie z zakładki Instructions (1), z katalogu Math, przeciągnąć blok SORT i dokleić do wolnego styku (2). Rys Lista uzupełniona o tagi typu Real. Rys Blok SQRT. Rys Wstawienie bloku SORT. Na koniec pozostało przypisanie na wejście IN bloku SORT tagu argument (liczba pierwiastkowana) oraz na wyjście OUT tagu wynik (pierwiastek liczby na wejściu IN). 18

19 2.4. Implementacja regulatora PID W tym etapie projektowania zostanie pokazany sposób zaimplementowania regulatora PID. Regulator cyfrowy powinien być próbkowany ze stałym oraz możliwym do ustawienia czasem próbkowania. Main OB1 jest blokiem głównym wykonywanym zawsze. Dla potrzeb regulacji zostanie utworzony nowy blok organizacyjny (Rys.2.29) o ustalonym czasie wykonywania. W tym celu wybrać w oknie Project tree -> Sterownik_1-> Program block opcję Add new block (1). Na liście rodzajów bloków kliknąć Organization block (2). W polu Name wpisać nazwę bloku tu Regulator (3). Na liście opcji zaznaczyć Cyclic interrupt (4), aby ustawić czas wykonywania bloku Scan time (5). Domyślnie ustawiony jest czas 100 ms jest odpowiedni. Rys Tworzenie bloku organizacyjnego Regulator. W nowoutworzonym bloku organizacyjnym OB200 (Rys.2.30) można przystąpić do implementacji funkcji PID. Najprościej jest skorzystać z gotowego bloku regulatora (Rys.2.31). W zakładce Extended instructions (1), w katalogu PID, znajduje 19

20 się blok funkcji (FB) PID_Compact (2). Należy przeciągnąć ten blok z biblioteki do sieci Network 1 (3), w bloku organizacyjnym OB200. Rys Nowoutworzony blok organizacyjny Regulator [OB200]. Rys Wykorzystanie PID_Compact. W momencie utworzenia regulatora PID w programie, rezerwowany jest pewien obszar w pamięci tzw. blok danych (DB). Struktura danych DB odzwierciedla parametry wejściowe i wyjściowe oraz dane statyczne FB. Dane te są dostępne dla innych bloków w kodzie programu. Po umieszczeniu bloku funkcyjnego PID_Compact w drabince, powinno wyświetlić się okno Call options (Rys.2.32). W polu Name należy podać nazwę bloku DB (1). W projekcie będzie wykorzystywany tylko jeden regulator PID, więc można potwierdzić domyślną nazwę PID_Compact_DB, klikając OK (2). Gdy blok PID jest już umieszczony w programie (Rys.2.33), obecność bloku funkcyjnego wyróżniona jest w oknie Project tree, w katalogu Program blocks (1). Natomiast w katalogu Technological Objects powinien pojawić się nowy obiekt PID_Compact_DB [DB1] (2). W obiekcie możliwe jest zmiana takich parametrów regulatora jak np. granice alarmowe, charakterystyki sygnałów czy nastawy. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie jego odpowiedzi skokowej regulatora. Wartości zadana i mierzona (symulowana) będą zadawane z panelu HMI. Regulator ma 20

21 pracować w trybie automatycznym. Wartość sterująca będzie podawana na wyjście analogowe i odczytywana na wejściu analogowym (Rys.2.34), a następnie po obróbce sygnału przekazywana do panelu. Rys Okno Call options. Rys Katalog Program blocks po utworzeniu PID. Rys Moduł AI/AO, sprzężenie wyjścia analogowego z wejściem analogowym. 21

22 Przed przystąpieniem do konfiguracji regulatora niezbędne jest utworzenie nowych zmiennych. Listę tagów przedstawia rysunek W zmiennych odwołujących się do sygnałów analogowych należy wpisać adres wejścia i wyjścia (%IW96 i %QW96). Adresy te można odczytać z danych konfiguracyjnych sterownika (Rys.2.36). W tym celu kliknąć w oknie Project tree na pole Sterownik_1->Device configuration (1), a następnie na moduł AI/AO w oknie głównym (2). Poniżej w zakładce Properties udostępniona zostanie konfiguracja modułu. Aby poznać ustawienia sygnałów analogowych należy wybrać pole AI4/AO2 (3). Pola Analog imputs i Analog outputs zawierają listę kanałów, do których podłączane są przewody (zarówno w przypadku wejścia jak i wyjścia w projekcie wykorzystany będzie Channel 0). Kliknąć na pole Analog imputs-> Channel0 (4). W oknie po prawo ukażą się ustawienia kanału 0. Należy odczytać adres (5) oraz zmienić rodzaj sygnału z napięciowego na prądowy: Current (6). Powtórzyć czynności 5 i 6 dla kanału 0 wyjścia analogowego (7). Rys Zmienne utworzone na potrzeby regulatora. Rys Konfiguracja modułu AI/AO. 22

23 Mając utworzone zmienne można przystąpić do konfiguracji regulatora. Na początku należy ustawić w bloku funkcyjnym PID_compact potrzebne sygnały wejściowe i wyjściowe (Rys.2.37). W tym celu wybrać w oknie Project tree pole Sterownik_1->Program blocks->regulator[ob200] (1), a następnie zaznaczyć w programie blok regulatora (2). W oknie poniżej należy kliknąć na zakładkę Configuration (3). Wybrać pole Basic parameters (4). Biały krzyżyk na czerwonym tle oznacza, że podstawowe parametry regulatora nie zostały jeszcze skonfigurowane. Rys Konfiguracja regulatora. W oknie Basic parameters ustawia się takie sygnały jak Setpoint (wartość zadana), Input value (wartość mierzona) oraz Output value (sterowanie). Można skojarzyć te zmienne z określonym blokiem danych lub z blokiem funkcyjnym. W projekcie dla wszystkie trzy sygnały będą skojarzone z blokiem funkcyjnym (Rys.2.38). W tym celu rozwinąć listę pod nazwą zmiennej (1) i wybrać opcję Value at the function block (2). Następnie powinno się określić źródło dla sygnałów Imput value i Output value (Rys.2.39). Może to być zmienna z programu (Imput / Output) lub sygnał analogowy (Imput_PER / Output_PER). Wartość mierzona ma być symulowana na wejście, dlatego jako źródło wybieramy zmienną w programie (1). Sterowanie ma być podawane na wyjście analogowe, więc źródłem będzie ustawiony domyślnie sygnał analogowy (Output_PER). Na koniec należy przypisać konkretne zmienne do poszczególnych sygnałów (Rys.2.40). Zaczynając od sygnału Setpoint, najwygodniej jest zaznaczyć kursorem 23

24 puste, białe pole i wpisać pierwszą literę nazwy bloku funkcyjnego: P jak PID_Comapct (1). Rozwinie się wtedy lista ze wszystkimi zmiennymi rozpoczynającymi się na tą literę. Wśród nich znajdują się PID_Compact_DB >>. Znak >> oznacza, że jest to wskaźnik do wszystkich zmiennych związanych z blokiem funkcyjnym o poprzedzającej go nazwie. Po kliknięciu kursorem na wskaźnik rozwija się lista zmiennych, z której należy wybrać PID_Comapct_DB.Setpoint (2). W podobny sposób ustawić zmienną PID_Comapct_DB.Imput jako Imput value (3). W pole zmiennej Output value wpisać adres wyjścia analogowego QW96 bądź nazwę tagu: WYanalogowe (4). W celu sprawdzenia poprawności można także przeprowadzić kompilację programu (Rys.2.41). Brak błędu oznacza brak błędów w konfiguracji regulatora. Rys Skojarzenie zmiennych regulatora. Rys Ustawienie źródła sygnałów regulatora. 24

25 Rys Przypisanie zmiennych do sygnałów regulatora. Rys Kompilacja programu. Regulator powinien pracować w trybie automatycznym, z możliwością zmiany nastaw przez użytkownika. W celu zmiany ustawień regulatora należy w oknie Project tree (Rys.2.42) kliknąć prawym przyciskiem myszy na obiekt: 25

26 Sterownik_1->Technological_Objects->PID_Compact_DB (1), a następnie w rozwiniętym menu wybrać polecenie Open in editor (2). W oknie głównym pojawi się lista wszystkich zmiennych odpowiedzialnych za ustawienia regulatora. Aby włączyć automatyczny tryb pracy należy znaleźć zmienną Stani->sRet->i_Mode (1) i wpisać w polu Initial value cyfrę 3 (2). Następnym krokiem będzie umożliwienie zmiany nastaw regulatora (Rys.2.44). Nastawy regulatora można podejrzeć poprzez dwukrotne kliknięcie na pole: Sterownik1->Technological_Objects->PID_Compact_DB->Configuration w oknie Project tree (1). W oknie głównym udostępniona zostanie konfiguracja regulatora. Aby umożliwić zmianę nastaw, należy wybrać opcję Advanced settings (2) oraz zaznaczyć pole Use manual PID parameter setting (3) w obszarze PID parameter. W bieżącym oknie możliwa jest zmiana takich parametrów jak np.: wzmocnienie (Proportional gain), czas zdwojenia (Integration time) i czas wyprzedzenia (Derivative time). Rys Wejście do parametrów regulatora. Rys Ustawienie regulatora w automatyczny tryb pracy. 26

27 Rys Nastawy regulatora PID. Ostatnim etapem projektu jest przeskalowanie sygnału sterującego odczytywanego z wejścia analogowego. Sygnał analogowy podawany jest na przetwornik analogowo/cyfrowy i przekazywany do programu w postaci zmiennej integer o zakresie (0 20 ma). W projekcie wymaga się, aby sygnał sterujący regulatora zmieniał się w zakresie 0 100%. Niezbędna jest zmiana zakresu sygnału (Rys.2.45). W tym celu należy wstawić do programu (Network 2 w bloku organizacyjnym Regulator [OB200]) dwa bloki z katalogu Convert (1), znajdującego się w zakładce Instructions. Pierwszy z nich to blok normalizacji NORM_X (2). Drugi to blok skalowania SCALE_X (3). Rys Bloki NORM_X i SCALE_X. Blok normalizacji zamienia zmienną określonego typu i o określonym zakresie na zmienną typu rzeczywistego (Real) zmieniającą się w zakresie 0 1. Blok skalowania z kolei, zamienia zmienną rzeczywistą o zakresie 0 1 na zmienna określonego typu o 27

28 określonym zakresie. Przeliczając wartość w bloku NORM_X, a następnie w bloku SCALE_X dostaje się efekt jak transformacji sygnału jak na rysunku Rys Efekt normalizacji i skalowania. W obu blokach należy ustalić typ przeliczanych zmiennych int (Rys.2.47). Można to zrobić poprzez kliknięcie na znaki zapytania w bloku i wybranie z rozwiniętej listy odpowiedniego typu (1). Dla funkcji NORM_X będzie to typ zmiennej wejściowej (argumentu), a dla funkcji SCALE_X typ zmiennej wyjściowej (wynikowej). Rys Ustawienie typu zmiennych wyliczanych w blokach NORM_X i SCALE_X. Na koniec pozostało przypisanie zmiennych do bloków oraz podanie przeliczanych zakresów (Rys.2.48). Zmienną wejściową funkcji normalizacji VALUE, będzie zmienna WEanalogowe o zakresie MIN MAX: (1). Wynik normalizacji (OUT) zapisywany będzie do zmiennej zmienna (2), która zostanie przypisana także do funkcji skalowania (3) jako argument (VALUE). Wynik skalowania (OUT), to zmienna CV, której zakres (0-100) ustawiany jest na wejściu bloku skalowania (5). Wartość CV jest sygnałem sterującym regulatora. 28

29 Rys Określenie wejść i wyjść w blokach NORM_X i SCALE_X. Rys Implementacja regulatora PID z wykorzystaniem wejścia analogowego. 29

30 Bibliografia [1] [2] Siemens S Pierwsze kroki 30

Konfiguracja regulatora PID

Konfiguracja regulatora PID Konfiguracja regulatora PID Simatic Step 7 Basic v10.5 S7-1200 PLC FAQ Lipiec 2010 Spis treści 1 Opis obiektu regulacji PID 3 2 Wstęp do nowego projektu. 4 2.1 Nowy projekt... 4 2.2 Dodanie nowego urządzenia...

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID 1 Wprowadzenie Środowisko STEP 7 umożliwia wykorzystanie instrukcji sterownika S7-1200 które pozwalają na prostą konfiguracje i zastosowanie regulatora PID.

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w środowisku Step 7

Podstawy programowania w środowisku Step 7 GRUPA MT Temat i Autor Podstawy programowania w środowisku Step 7 Krzysztof Bodzek, Arkadiusz Domoracki CEL ĆWICZENIA 1. Poznanie narzędzia Totally Integration Automation Portal 2. Konfiguracja sterownika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 KP300 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń...

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP) Siemens S-1200 - Pierwsze Kroki

Sterowniki Programowalne (SP) Siemens S-1200 - Pierwsze Kroki Sterowniki Programowalne (SP) Siemens S-1200 - Pierwsze Kroki Opracowano na postawie materiału S7-1200 Pierwsze kroki z sierpnia 2012 1 Podstawowe informacje o sterowniku PLC firmy Siemens z serii S7 1200

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników

Programowanie sterowników Programowanie sterowników Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Strona 1 Ćwiczenie 1: Usuwanie projektu 1. Uruchom Windows Explorer. 2. Usuń projekt z lokalizacji na dysku: D:\Automation

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200. Szybki start. Podstawy pracy ze środowiskiem TIA Portal. Opracowano na postawie materiału S7-1200 Pierwsze kroki z sierpnia 2012

Siemens S7-1200. Szybki start. Podstawy pracy ze środowiskiem TIA Portal. Opracowano na postawie materiału S7-1200 Pierwsze kroki z sierpnia 2012 Siemens S7-1200 Szybki start Podstawy pracy ze środowiskiem TIA Portal Opracowano na postawie materiału S7-1200 Pierwsze kroki z sierpnia 2012 Autorzy: mgr inż. Bartosz Puchalski dr inż. Tomasz Rutkowski

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC Spis treści 1 PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC 3 1.1 Wykaz urządzeń... 3 2 SIMATIC S7-1200.. 4 2.1 Wstęp... 4 2.2 Połączenie CPU 5 2.3 Tworzenie nowego projektu... 6 2.3.1 Nowy projekt... 6 2.4 Dodanie nowego

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC Spis treści 1 PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC 3 1.1 Wykaz urządzeń... 3 2 SIMATIC S7-1200.. 4 2.1 Wstęp... 4 2.2 Połączenie CPU 5 2.3 Tworzenie nowego projektu... 6 2.3.1 Nowy projekt... 6 2.4 Dodanie nowego

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved.

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved. Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys Tworzenie prostego programu Rozpoczęcie pracy 2 Tworzenie prostego programu Wybór aparatu 3 Tworzenie prostego programu Wybór języka programowania Do wyboru jest sześć

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do symulacji panelu HMI i współpracy ze sterownikiem S7-1200 Wykonał: Kacper

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

1. Wymagane komponenty:

1. Wymagane komponenty: OPC (z ang. OLE for Process Control) jest otwartym standardem komunikacji przemysłowej stworzonym przez producentów maszyn i urządzeń oraz oprogramowania we współpracy z firmą Microsoft. Dzięki OPC moŝliwa

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 1 Opis konfiguracji sieci AS-I

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 1 Opis konfiguracji sieci AS-I Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 1 Opis konfiguracji sieci AS-I. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Dla tego poniższy przykład obrazuje ogólne założenia parametryzacji, konfiguracji oraz aktywacji serwera sieciowego w sterowniku PLC.

Dla tego poniższy przykład obrazuje ogólne założenia parametryzacji, konfiguracji oraz aktywacji serwera sieciowego w sterowniku PLC. Diagnostyka oraz sterowanie pracą przekształtnika częstotliwości może odbywać się poprzez stronę www. W tym celu konieczne jest posiadanie serwera sieciowego w przekształtniku częstotliwości lub sterowniku

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

W projekcie wprowadzimy konieczność monitorowania stanu przekształtnika częstotliwości. W tym celu zastosowany zostanie panel HMI KTP400 Basic.

W projekcie wprowadzimy konieczność monitorowania stanu przekształtnika częstotliwości. W tym celu zastosowany zostanie panel HMI KTP400 Basic. W projekcie wprowadzimy konieczność monitorowania stanu przekształtnika częstotliwości. W tym celu zastosowany zostanie panel HMI KTP400 Basic. Ze względu na ograniczony czas warsztatów ekrany panelu HMI

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet

Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet NR: 9 Informator techniczny ASTRAADA HMI Panel Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet Panele operatorskie Astraada HMI Panel wyposażone w port Ethernet

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Na przykładzie sterownika XLe SPIS TREŚCI Przygotowanie kabla łączącego sterownik z komputerem... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Realizacja wizualizacji i sterownia fragmentem procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer)

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) www.eaton.com www.moeller.pl Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) Notatka aplikacyjna NA152PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagane oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Automatyki Budynkowej Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II 1. Wstęp Pherao II jest niewielkim sterownikiem kompaktowym, który charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór CPU z katalogu I-6 Dodawanie modułów

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE TWORZENIE PROJEKTU W RIDE Zintegrowane środowisko programistyczne RIDE7 firmy Raisonance umożliwia tworzenie, kompilację i debuggowanie kodu źródłowego na wiele różnych platform sprzętowych. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych Ustawienia serwera 1. Uruchomić serwer KEPServerEX w trybie administracji 2. Wywołać ustawienia serwera 3. W zakładce Runtime Process ustawić opcję Process Mode w tryb Interactive 4. Zaakceptować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tworzenie projektu z protokołem Modbus TCP w S7-1200 PLC

Spis treści. Tworzenie projektu z protokołem Modbus TCP w S7-1200 PLC Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie 2 2 Komunikacja Modbus TCP 3 3 Wstęp do nowego projektu.. 4 3.1 Nowy projekt... 3 3.2 Dodanie nowego urządzenia. 5 4 Modbus Serwer. 6 4.1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sterowania rozproszone z wykorzystaniem protokołu EGD (Ethernet Global Data)

Sterowania rozproszone z wykorzystaniem protokołu EGD (Ethernet Global Data) Laboratorium Integracji Systemów i Sterowania Rozproszonego Sterowania rozproszone z wykorzystaniem protokołu EGD (Ethernet Global Data) Programowalne sterowniki logiczne VersaMax firmy GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Kurs STEP7 TIA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sprzętowa sterownika SIMATIC S7-1200/1500 (wersja 1501)

Kurs STEP7 TIA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sprzętowa sterownika SIMATIC S7-1200/1500 (wersja 1501) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sprzętowa sterownika SIMATIC S7-1200/1500 (wersja 1501) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Electronic Infosystems

Electronic Infosystems Department of Optoelectronics and Electronic Systems Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology Electronic Infosystems Microserver TCP/IP with CS8900A Ethernet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 - Sterownik PLC realizacja algorytmu PID

Ćwiczenie 3 - Sterownik PLC realizacja algorytmu PID Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KATEDRA AUTOMATYKI LABORATORIUM Aparatura Automatyzacji Ćwiczenie 3. Sterownik PLC realizacja algorytmu PID Wydział EAIiE kierunek AiR rok

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Sterowania rozproszone z wykorzystaniem standardu sieci przemysłowej ProfiNet

Sterowania rozproszone z wykorzystaniem standardu sieci przemysłowej ProfiNet Laboratorium Integracji Systemów i Sterowania Rozproszonego Sterowania rozproszone z wykorzystaniem standardu sieci przemysłowej ProfiNet Programowalne sterowniki logiczne S7-1200 firmy Siemens Katedra

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400 w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci MPI i usługi komunikacyjnej Danych

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Przejrzystość, intuicyjny charakter i łatwość oprogramowania sterowników FATEK.

Przejrzystość, intuicyjny charakter i łatwość oprogramowania sterowników FATEK. Darmowe oprogramowanie narzędziowe sterowników PLC FATEK. Przejrzystość, intuicyjny charakter i łatwość oprogramowania sterowników FATEK. WinProllader jest prostym interfejsem użytkownika służącym do programowania

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości

Podstawowe wiadomości 1 Podstawowe wiadomości 10 1. Podstawowe wiadomości 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości Sterownik to urządzenie, którego podstawowym zadaniem jest sterowanie realizacją jakiegoś procesu. Sterownik generuje

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000064/PL Data: 02/06/2014 WinCC Professional Alarmowanie programowe z PLC S7-1500

FAQ: 00000064/PL Data: 02/06/2014 WinCC Professional Alarmowanie programowe z PLC S7-1500 W dokumencie mfaq.10.1.wincc V7 Alarmowanie z PLC S7 została przedstawiona m.in. konfiguracja alarmów systemowych generowanych po stronie sterownika a nie wizualizacji, czyli tzw. alarmy telegramowe. W

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Algorytmy sztucznej inteligencji

Algorytmy sztucznej inteligencji Algorytmy sztucznej inteligencji Dynamiczne sieci neuronowe 1 Zapis macierzowy sieci neuronowych Poniżej omówione zostaną części składowe sieci neuronowych i metoda ich zapisu za pomocą macierzy. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programów TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control

Podstawy obsługi programów TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control TwinCAT System - kompletny system automatyki dla komputerów PC bazujący na systemie ADS, zmieniający komputer PC w kontroler czasu rzeczywistego, mogący uruchomić wiele systemów PLC, kontrolować osie NC.

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo