POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA WARSZAWSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do symulacji panelu HMI i współpracy ze sterownikiem S Wykonał: Kacper Malinowski Promotor: mgr inż. Jakub Możaryn Warszawa

2 Spis treści 1. Sterownik Platforma TIA (Totally Integrated Automation) Konfiguracja środowiska projekt Dodanie sterownika PLC Dodanie panelu HMI Wizualizacja w środowisku TIA Symulacja panelu HMI W przypadku posiadania S W przypadku braku S Wizualizacja na przykładzie regulatora PID Zapisywanie i przenoszenie projektu Przywracanie fabrycznych ustawień sterownika Bibliografia

3 1. Sterownik Sterownikiem wykorzystanym w projekcie jest Simatic S firmy Siemens. Sterownik ten charakteryzuje się modułową konstrukcją (maks. 8 modułów sygnałowych, 1 płyta sygnałów, 3 moduły komunikacyjne). Maksymalna liczba wejść binarnych i analogowych wynosi odpowiednio 284 i 51. W urządzeniu zintegrowano interfejsy PROFINET/ETHERNET przemysłowy z obsługą protokołów TCP/IP, ISO na TCP, S7. Sterownik posiada możliwość diagnostyki i monitorowania oprogramowania przez port ETHERNET oraz komunikacji przez protokoły RS-232, RS-485 i MODUS RTU. W projekcie wykorzystywane będą jednostka CPU 1214C, zasilacz 230VAC/24VDC PS1207 oraz moduł rozszerzeń wejść/wyjść analogowych 6ES7 234 (Rys.1.1). Sposób podłączenia układu do sieci energetycznej i komputera przedstawia rysunek 1.2. Jednostkę CPU i 6ES7 należy zasilić indywidualnie (możliwe jest wykorzystanie tego samego zasilacza) napięciem stałym 24V. Wymiana danych między modułami CPU i AI/AO (6ES7) odbywa się poprzez wewnętrzną magistralę. Funkcję programatora pełni komputer PC podłączany kablem ethernetowym. Rys.1.1. Sterownik Simatic S

4 Rys.1.2. Schemat podłączenia sterownika. 2. Platforma TIA (Totally Integrated Automation) TIA jest to środowisko służące do konfiguracji, programowania i monitorowania sterowników SIMATIC S oraz paneli operatorskich HMI. Oprogramowanie STEP 7 Basic (aplikacja do programowania PLC w języku FBD lub LD) oraz WinCC Basic (aplikacja do tworzenia wizualizacji) zintegrowane są na platformie, co umożliwia wymianę danych między nimi. Środowisko zawiera także narzędzia do tworzenia nowych bibliotek obiektów projektu (zmiennych procesowych, najczęściej wykorzystywanych funkcji np. PID) czy grafiki obiektu (elementów wizualizacji procesu). Na platformę SIMATIC S została przeniesiona z 4

5 systemów SIMATIC S7-300/S7-400 sprawdzona koncepcja bloków organizacyjnych OB, funkcji FC oraz bloków funkcyjnych FB i bloków danych DB Konfiguracja środowiska projekt Dodanie sterownika PLC Po uruchomieniu aplikacji TIA użytkownikowi ukazuje się widok portalu (Rys.2.2.), przedstawiający wybór funkcji (1), wybór zadania (2) oraz listę utworzonych projektów (3). Rys.2.1. Widok portalu. W celu utworzenia nowego projektu należy wybrać zadanie Create new projekt ( Rys.2.3.). Następnym krokiem jest podanie ścieżki do katalogu z projektem (Path) i nazwy projektu (2), która różni się od nazw utworzonych wcześniej projektów. Po uzupełnieniu powyższych parametrów tworzymy nowy projekt przyciskiem Create (3). Rys.2.2. Tworzenie nowego projektu. 5

6 Projekt jest już utworzony i zapisany w podanym katalogu. Dla naszego projektu dostępna jest także lista funkcji (L). Na początku projektowania konieczny jest wybór jednostki centralnej sterownika. W tym celu należy kliknąć na funkcję Devices & Networks (1), a następnie wybrać zadanie Add new device (2). Do wyboru powinny być udostępnione 2 rodzaje urządzeń: Simatic HMI i Simatic PLC. Naszym zadaniem jest zaprogramowanie sterownika, więc wybieramy ikonę Simatic PLC (3). Niezbędne jest także wpisanie nazwy urządzenia (4), w tym projekcie będzie to Sterownik_1. Z wyświetlonego katalogu wybieramy interesującą nas jednostkę centralną CPU, poprzez dwukrotne kliknięcie na jej opis (5): PLC > Simatic S > CPU > CPU 1214C > 6ES AE30-0XB0 Rys.2.3. Wybór jednostki CPU Dodanie panelu HMI Gdy istnieje konieczność wykonania wizualizacji i/lub sterowania procesu przy użyciu panelu HMI, można go zaprogramować także przy użyciu środowiska TIA. Należy w tym celu dodać odpowiednie urządzenie, do uprzednio stworzonego projektu. Otwarcie potrzebnego okna Add new device można wykonać na 2 sposoby. Pierwszy z nich to bezpośrednia kontynuacja konfiguracji projektu - dwukrotne kliknięcie pola Add new device w oknie Project tree (rys. 2.4). 6

7 Rys Dodawanie nowego urządzenia Druga możliwość pojawia się po przejściu do widoku portalu, np. po ponownym uruchomieniu projektu w środowisku TIA. Należy wtedy na pasku zadań zaznaczyć Device & Networks, następnie Add new device, Simatic HMI i wybrać z listy odpowiedni panel ( w projekcie zastosowany będzie KTP600 PN) i nadać mu nazwę, np. Panel_HMI. Rys.2.5. Dodawanie panelu do projektu Po zatwierdzeniu wyboru otwiera się okno kreatora HMI Device Wizard. Użytkownik w pierwszym kroku proszony jest o wskazanie sterownika PLC, z którym panel ma być połączony. Na liście ukaże się dostępny w danym projekcie PLC, o nazwie, która została mu wcześniej nadana, np. Sterownik_1 (rys.2.6.). 7

8 Rys.2.6. Połączenie panelu ze sterownikiem W kolejnych krokach istnieje możliwość m.in.: Screen layout - wstępnego dostosowania wyglądu ekranu (kolor tła) Alarms - dodania okien z listą alarmów Screens - utworzenia ekranów i pod-ekranów o dowolnej hierarchii Systemy screens - dodania pod-ekranów systemowych Buttons - kilku systemowych przycisków Rys.2.7. Konfiguracja panelu drzewo ekranów Na rys.2.7. przedstawiono przykładowe drzewo ekranów, których hierarchię tworzy użytkownik poprzez klikanie znaków plus. W trakcie działania panelu, można się 8

9 poruszać pomiędzy stworzonymi ekranami poprzez przyciski, które automatycznie umieszczane są w górnej części wyświetlanego obrazu. Po zakończeniu konfiguracji przy użyciu kreatora, ukazuje się widok projektu, gdzie występuje możliwość stworzenia wizualizacji, bądź dodatkowego skonfigurowania panelu HMI. Rys.2.8. Widok projektu środowisko do wizualizacji 2.2. Wizualizacja w środowisku TIA Aby stworzyć wizualizację, należy przejść do widoku projektu. Tutaj, już po stworzeniu programu w środowisku Step 7 Basic, użytkownik powinien dwukrotnie kliknąć na nazwę odpowiedniego panelu np. Panel_HMI, w lewym oknie Project tree (rys.2.9 1). W przypadku, gdy na środku nie pojawił się automatycznie przedstawiający wyświetlacz (rys.2.9 2), należy w drzewie projektu rozwinąć pozycję Screens, a następnie dwukrotnie kliknąć w nazwę ekranu, który podczas konfiguracji został ustawiony jako główny (w projekcie - Menu ). 9

10 Rys.2.9. Widok środowiska do wizualizacji Tab.1 Opis drzewa rozwijanego dla panelu Nawa Opis Online & diagnostics Testowanie online programu, wizualizacji, diagnostyka sprzętu Runtime settings Ustawienia dotyczące logowania, haseł użytkowników, wybieranie startowego ekranu, czasu wyświetlania zdarzeń systemowych. Screens Dodawanie ekranów, tworzenie wizualizacji Screen management Tworzenie szablonów ekranów HMI tags Zarządzanie tagami HMI Connections Kontrola komunikacji między urządzeniem HMI, a PLC. HMI alarms Zarządzanie alarmami Recipes Tworzenie, zarządzanie receptami Scheduled tasks Konfiguracja harmonogramu zadań uruchamianych w tle. User administration Zarządzanie kontami użytkowników panelu, nadawanie uprawnień, ustalanie haseł 10

11 W prawej części programu znajduje się okno Toolbox (rys ), w którym widoczne są opcje pogrupowane na następujące kategorie: Basic objects zawiera podstawowe elementy, które mogą być użyte przy tworzeniu wizualizacji. Oprócz prostych figur geometrycznych, (np. linia, elipsa kwadrat), znajdujących się w tej sekcji, można wykorzystać narzędzia, które umożliwiają umieszczanie dowolnego tekstu bądź grafiki. Elements obiekty, które służą do wprowadzania danych, wyświetlania wartości zmiennych procesowych, np. przycisk, przełącznik, bargraf Controls korzystając ze znajdujących się tu obiektów, użytkownik panelu ma możliwość m.in.: - Trend view obserwacja trendów zmiennych procesowych - Alarm view monitorowanie wystąpienia alarmów wcześniej zdefiniowanych - Recipe view wyświetlania i modyfikowania receptur - User view konfigurowanie i administrowanie użytkownikami i uprawnieniami Graphics szereg gotowych do użycia grafik, które przedstawiają m.in. urządzenia pomiarowe (np. przepływomierze), wykonawcze (np. zawory, silniki), elementy instalacji przemysłowej (np. rury, zbiorniki) Po wybraniu interesującego nas elementu z okna Toolbox i umieszczeniu go w środkowym oknie, w odpowiednim miejscu w przestrzeni symbolizującym panel HMI, w dolnej części ekranu (rys ) pojawiają się właściwości zastosowanego obiektu. Można je modyfikować dostosowując działanie elementu do własnych potrzeb. Chcąc stworzyć wizualizację, do prostego, przykładowego programu, napisanego w rozdziale 2.3. pracy Kurtyki [2], należy wybrać odpowiednie elementy z okna Toolbox. W celu obsługi przerzutnika RS zastosowanego w projekcie, konieczne jest dodanie dwóch przycisków: Włącz i Wyłącz. Użyta zostanie także lampka sygnalizująca wyjście z przerzutnika - Działa. Użytkownik będzie wprowadzał argument pierwiastka i odczytywał wynik za pomocą dwóch elementów typu I/O field. Na początek należy z okna Toolbox, z kategorii Elements wybrać przycisk klikając w element o nazwie Buttons (rys ), a następnie umieścić go na panelu, poprzez kliknięcie w pożądane miejsce, bądź zastosowanie metody przeciągnij i upuść. 11

12 Rys Wybranie przycisku Następnie należy zaznaczyć wstawiony nowy element. W dolnym oknie, w zakładce Properties (rys ) pojawią się właściwości. Dzielą się one standardowo na trzy kategorie: Properties - dostosowywanie wyglądu, np. koloru, czcionki, rozmiaru Animations tworzenie animacji, np. przesunięcie w pionie, poziomie, pojawienie się elementu. Animacje wywoływane są poprzez powiązanie z wartościami odpowiednich tagów Events dostępna jest lista wydarzeń, akcji, które można wykonać na danym elemencie (rożne dla różnych komponentu) mogące powodować wywołanie wielu funkcji systemowych, które umożliwiają m.in.: operacje na tagach (ustawianie bitu 0 lub 1, dodawanie konkretnej wartości do zmiennych reprezentowanych przez tagi), aktywowanie ekranu itd. Na początek należy zmienić tekst, który wyświetlany jest na wstawionym przycisku. W tym celu, we właściwościach przycisku klikamy kolejno: Properties General. W sekcji Label widać 2 pola, podpisane On i Off, w których można wpisać tekst. Napis na przycisku może się zmieniać w zależności od tego, czy jest on wciśnięty (On) czy nie (Off). W prostym przykładzie przedstawianym w projekcie, opis nie będzie się zmieniał, dlatego w polu oznaczonym jako Off należy wpisać swój tekst, np.: Rozpocznij obliczenia, a następnie powinno się odznaczyć ptaszek przy On. 12

13 Rys Zmiana tekstu na przycisku Następnym krokiem jest spowodowanie tego, aby wciśnięcie przycisku zmieniało wartość zmiennej przypisanej do tagu w sposób, który uaktywni obliczenia, czyli na wejściu S przerzutnika RS zostanie ustawiona chwilowo jedynka logiczna. We właściwościach przycisku należy teraz klikać: Events Press oraz wybrać odpowiednią funkcję rozwinąć listę i kolejno: Edit bits SetBitWhileKeyPressed. Rys Wybranie funkcji reagującej na zdarzenie Teraz konieczne jest przypisanie do tej funkcji odpowiedniego tagu, które zostały już stworzone podczas pisania programu. Należy rozwinąć listę (rys ), wybrać sterownik(2), dalej kliknąć PLC tags. Ukazuje się lista tagów, z których wybrać: wlacz. Rys Przypisanie tagu do funkcji Następnym etapem jest dodanie drugiego przycisku o nazwie Zatrzymaj obliczenia. Należy powtórzyć tak jak poprzednio całą procedurę konfiguracji przycisku z tą 13

14 różnicą, że tym razem funkcja SetBitWhileKeyPressed ma oddziaływać na zmienną oznaczoną tagiem wylacz. Do zadawania argumentu i odczytywania wyniku obliczeń, w projekcie zastosowano pole I/O field (Toolbox Elements). Rys.2.14 Wybranie pola I/O field Aby powiązać pole z tagiem, należy po zaznaczeniu elementu wybrać kolejno: Properties General, rozwinąć listę tagów w sekcji Process i zdecydować się na PLC tags: argument. Użytkownik będzie mógł wpisywać argument pierwiastka. Całą procedurę wstawiania pola należy powtórzyć jeszcze raz, wybierając tym razem jako tag wynik, co pozwoli na wyświetlanie obliczeń. Rys Wybór tagu PLC dla elementu I/O field Blok SQRT nie przeprowadza obliczeń dla argumentów <0 ( nie są obsługiwane zmienne zespolone ). Trzeba zatem zapewnić, aby użytkownik wpisywał tylko liczby, które należą do dziedziny funkcji. Można to zrealizować poprzez ustawienie limitu we właściwościach tagu argument. Z drzewa projektu Project Tree wybrać HMI Tags, zaznaczyć argument, następnie Properties Limits i ustawić jako Low Low stałą równą 0. Postępowanie przedstawiono 14 także na rysunku 2.16.

15 Rys Ustawianie limitu dla wartości tagu HMII Pola I/O field warto podpisać, aby użytkownik panelu wiedział, gdzie powinien wprowadzać dane. Do tego celu znakomicie nadają się powszechnie stosowane etykiety Text field (Toolbox Basic objects). Tekst, który ma być wyświetlany, można wpisać po dwukrotnym kliknięciu na element. Można także go zaznaczyć i wybrać kolejno Properties General i w pole Text wprowadzić żądaną treść. We właściwościach General można ponadto ustawić rozmiar i styl czcionki. Rys Wybranie Text field Tworzenie wizualizacji bardziej skomplikowanych polega na tym samym. Konieczne jest wybranie odpowiednich elementów i ewentualne przypisanie do nich tagu. Z poziomu jednego środowiska użytkownik jest w stanie wykorzystywać tagi wcześniej stworzone. Jest to bardzo duża zaleta ułatwiająca pracę. 15

16 3. Symulacja panelu HMI 3.1. W przypadku posiadania S Gdy programator komputer, połączony jest ze sterownikiem, to istnieje możliwość symulacji działania panelu HMI, bez konieczności jego fizycznego posiadania. Wartości zmiennych procesowych obliczane, generowane za pomocą sterownika, można wykorzystać do wizualizacji procesu, wyświetlanej na bieżąco na monitorze komputera. W tym celu, należy zapewnić odpowiednią komunikacje pomiędzy PLC, a symulacją Simulation Runtime (RT). Rys.3.1. Przejście do panelu sterowania Konieczne jest przejście do Panelu Sterowania ( np. klikając kolejno: Mój Komputer>Panel Sterowania lub wybierając z menu Start kolejno: Start->Ustawienia->Panel Sterowania). Następnie należy wybrać Set PG/PC Interface. Rys.3.2. Panel sterowania wybieranie 16

17 W oknie, które się ukazało, w zakładce Access Path, Access Point of the Aplication dla S7ONLINE (STEP7) powinien być ustawiony następująco: S7ONLINE (STEP7) TCP/IP karta sieciowa komputera. Realizuje się to poprzez wybranie odpowiedniego interfejsu w Interface Parameter Assignment Used. Na rysunku nr 3.3. pokazano przykład prawidłowo skonfigurowanego połączenia, mającego na celu współpracę sterownika PLC z symulowanym panelem HMI.. Wprowadzone zmiany należy oczywiście zatwierdzić klikając przycisk OK. Rys.3.3. Konfiguracja PG/PC Interface Po skonfigurowaniu połączenia, wgraniu programu do PLC i stworzeniu wizualizacji, aby przetestować efekty swojej pracy, należy w drzewie projektu Project Tree zaznaczyć nazwę panelu, a następnie na pasku narzędzi kliknąć w ikonę Start runtime. Rys.3.4. Start symulacji 17

18 3.2. W przypadku braku S Gdy użytkownik nie jest w posiadaniu zarówno sterownika jak i panelu HMI, istnieje możliwość przetestowania zachowania się wizualizacji w zależności od wartości zmiennych. W tym celu, należy uruchomić symulację wraz z symulacją wartości tagów. Aby tego dokonać, należy po zaznaczeniu w drzewie Project Tree panelu, dla którego stworzona została wizualizacja, wybrać z menu opcję : Online Simulate runtime With tag simulator. Rys.3.5. Start symulacji z symulatorem tagów Otwierają się dwa nowe okna: RT Simulator znajduje się tu widok stworzonej wizualizacji WinCC flexible Runtime Simulator użytkownik ma tutaj możliwość zadawanie wartości wybranym przez siebie tagom W oknie WinCC flexible Runtime Simulator, aby zmieniać wartości zmiennych, należy najpierw je wybrać, poprzez kliknięcie w pole w pierwszym wierszu kolumny Tag. Rozwinie się wtedy lista dostępnych tagów, spośród których trzeba jeden wybrać zaznaczając jego nazwę. Tą czynność powtórzyć w kolejnym wierszu, aż do wyselekcjonowania wszystkich potrzebnych tagów. Kolejne etapy tej czynności ukazane na rysunku

19 Rys.3.6 Dodawanie tagów, które mają być symulowane Użytkownik patrząc na listę tagów, może odczytać m.in. typ danych w kolumnie Data Type. Każda z wartości, może być zmieniana bezpośrednio przez użytkownika, poprzez wpisanie konkretnej liczby w kolumnie Set value. Istnieje także możliwość automatycznego generowania wartości. Należy w tym celu kliknąć w pole w kolumnie Simualtion. Rozwija się lista opcji zależna od typu danych. Dla typu Real dostępne są następujące możliwości: Sine wartości zmiennej zmieniają się w sposób sinusoidalny w zakresie od MinValue do MaxValue, okres ustawia się w kolumnie Cycle Random losowe wartości z ustawionego zakresu Increment wartość rośnie zmieniając się o liczbę podaną w kolumnie Cycle, a zaczyna od nastawy w kolumnie MinValue Decrement wartość maleje zmieniając się o liczbę podaną w kolumnie Cycle, zaczynając od nastaw z kolumny MaxValue <Display> domyślna opcja, wartości wpisywane ręcznie w kolumnie Set value Kliknięcie w kwadrat w kolumnie Start dla konkretnego tagu, uaktywnia generowanie wartości, które na bieżąco można obserwować w kolumnie Current value. Rys.3.7. Widok symulatora 19

20 4. Wizualizacja na przykładzie regulatora PID Zadaniem operatora procesu jest kontrola i sterowanie procesem. Musi być także na bieżąco informowany o przebiegu procesu, aby w razie potrzeby odpowiednio zareagował. W tym celu musi on posiadać możliwość m.in. zmiany wartości zadanej (SP), sterowania ręcznego urządzeniami wykonawczymi. Tworzy się wizualizację, dzięki której operator może zarówno obserwować jak i zmieniać parametry technologiczne. W projekcie jako przykład wizualizacji postanowiono pokazać, w jaki sposób można zrealizować obsługę regulatora PID przy wykorzystaniu panelu HMI (rys. 4.1.). W rozdziale 2.4. pracy Kurtyki [2] ukazany został sposób skonfigurowania regulatora PID, przy użyciu środowiska TIA Portal. Także w niniejszej części zakłada się, że użytkownik postępował zgodnie z poleceniami zawartymi w [2]. Rys.4.1. Końcowy wygląd głównego ekranu operatora Pierwszym krokiem jest dodanie do projektu panelu HMI według wskazówek z rozdz.2.1.2, z tą różnicą że należy zmienić hierarchię ekranów i ich nazwy, co pokazano na rys Rys Proponowana hierarchia i nazwy ekranów 20

21 Rys.4.3.Wybór bargrafu Pierwszymi elementami, które użytkownik może dodać do ekranu Operator są trzy bargrafy (Toolbox Elements). Następnie do każdego z nich należy przypisać odpowiednią zmienną, której wartość będzie przedstawiana na słupkowym wykresie. Rys Przypisanie zmiennej do bargrafu. We właściwościach Properties elementu, należy wybrać General, a następnie rozwinąć listę dostępnych tagów i kolejno: Sterownik_1 Technical Objects PID_Compact_DB i wskazać Setpoint (rys. 4.4.). W ten sposób wartość zadana SP, która jest wielkością wejściową regulatora PID będzie wskazywana za pomocą tego bargrafu. Tą czynność należy powtórzyć dla pozostałych elementów, wybierając kolejno następujące tagi: PID_Compact_DB Input, a także PLC Tags CV. W celu poprawienia czytelności, proponowana jest użytkownikowi następująca zmiana skali bargrafów: Properties Scales zmienić Divisions na 5, a Marks label ustawić na 2. Rozmieścić według rys lub własnego uznania. 21

22 W kolejnym kroku należy dodać pola I/O field do odczytywania i wprowadzania wartości SP, PV i OUT. Wykorzystując sposób ukazany na rys i rys należy przypisać do pól te same tagi, które zostały użyte dla elementów typu Bar. Wartość zadana, sterująca i mierzona wyświetlane w procentach, dlatego należy ustalić limity, które spowodują, że operator będzie mógł wpisywać wartości tylko z zakresu [%]. Według wskazówek z rys ustawić dla PID_Compact_DB_Input i PID_Compact_DB_Setpoint: HighHigh = 100 i LowLow = 0. Można także zmienić format wyświetlania liczb w polach I/O field. W Properties General znajduje się sekcja Format, a w niej opcja Format pattern. Ustawienie na s oznacza, że wyświetlana będzie tylko dodatnia liczba, maksymalnie 3 cyfrowa z 2 miejscami po przecinku. Rys.4.5. Zmiana formatu wyświetlania w I/O field Bargrafy i pola I/O field należy podpisać, aby operator wiedział, jakie wartości odczytuje. W tym celu użyć 3 elementów Text field (Toolbox Basic objects). Zmienić na odpowiedni wyswietlany przez nie tekst. Regulator PID może pracować m.in. w trybie Auto i Manual. W Auto sygnał wyjściowy z regulatora generowany jest automatycznie przez odpowiedni algorytm. W Manual to operator ręcznie steruje wyjściem regulatora. Konieczne jest dodanie do wizualizacji elementów, dzięki którym będzie możliwość zmiany trybu pracy. W celu realizacji tego zadania dodać dwa przyciski Button (Toolbox Elements). Zmienić wyświetlany tekst na Auto i Man. Następnie konieczne jest przypisanie odpowiedniej funkcji wywoływanej kliknięciem w przycisk: we właściwościach przycisku wybrać Events Click i dodać funkcję SetTag z sekcji Calculation. Jako Tag (Output) przypisać z Technological Objects PID_Compact_DB s_ret i_mode. W pole Value wpisać 4 dla Man, a 3 dla Auto (rys. 4.6.). 22

23 Rys.4.6. Po dodaniu funkcji dla przycisku Man Warto dodać także pole tekstowe, które będzie informować, w którym trybie pracy znajduje się aktualnie regulator. Z Toolbox Elements przeciągnąć 2 razy Text field. Wyświetlany tekst zmienić na Auto i Man, dobrać odpowiednią czcionkę. We właściwościach wybrać Animations New animation i kliknąć dwukrotnie w Visibility. Ustawić, że widoczność tych 2 etykiet będzie zależna od wartości tagu PID_Compact_DB_sRet_i_Mode. Pozostałe parametry tak jak na rysunku poniżej: 4.7. Etykiety umiejscowić tak, żeby jedna zachodziła na drugą, dzięki temu informacja o stanie będzie zmieniała się i była widoczna w tym samym miejscu. Rys.4.7. Ustawienia animacji Visilibity dla etykiety a) Man b) Auto Konieczne jest dodanie także pola I/O field, gdzie można wpisywać wartość sterującą CV w momencie, gdy regulator pracuje w trybie Manual. Do nowo wstawionego elementu należy w Properties General przypisać tag, wybierając Technological Objects PID_Compact_DB ManualValue. Dodać także animację zmiana widoczności pola, ustawiając w Visibility takie parametry jak na rys. 4.7a. Rys.4.8. Zmiana trybu pracy regulatora z Auto na Manual 23

24 Następnie należy przejść do ekranu Nastawy : kliknąć dwukrotnie w miejsce pokazane na rysunku poniżej. Rys.4.9. Wybór okna Nastawy Użytkownik ma mieć możliwość wpisywania nastaw regulatora PID, czyli wzmocnienie proporcjonalne kp, czas całkowania Ti, czas różniczkowania Td. Istnieje też możliwość zmiany kierunku działania regulatora: Normal Rewers. Rys Ekran Nastawy Do tego celu należy użyć 3 pola I/O field do wpisywania nastaw i 3 etykiety do ich opisu. Kolejne elementy to 2 przyciski: Normal i Rewers i 2 etykiety Text field, wskazujące aktualny stan regulatora. Użyte komponenty są tego samego typu, co na ekranie Operator więc sposób ich konfiguracji jest już znany. Niżej wypisano najważniejsze zmiany, jakie trzeba dokonać w ustawieniach elementów, aby spełniały swoje funkcje zgodnie ze wcześniejszymi oczekiwaniami. pola I/O field: w Properties General sekcja Process przypisać tag: a) kp: PID_Compact_DB sret r_ctrl_gain b) Ti: PID_Compact_DB sret r_ctrl_ti c) Td: PID_Compact_DB sret r_ctrl_td przyciski: w Properties Events Click dodać funkcję : a) Normal : ResetBit, tag: PID_Compact_DB spid_cmpt b_invctrl b) Rewers : SetBit, tag: PID_Compact_DB spid_cmpt b_invctrl 24

25 etykiety opisujące stan: dodać nową animację Visibility: a) Normal : b) Rewers : Rys Ustawienia etykiet Następnie przejść do ekranu Przebiegi, gdzie będzie można obserwować zmiany wartości SP, PV i OUT. Na rysunku poniżej pokazano gotowy ekran, na którym widać odpowiedź regulatora, na zmianę wartości zadanej. Rys Odpowiedź regulatora Należy umieścić element do obserwacji trendów Trend view (Toolbox Controls). W Properties Trend użytkownik wskazuje jakie wartości mają być wyświetlane. Poprzez kliknięcie w odpowiednie pole kolumny Source Settings otwiera się lista, gdzie użytkownik wskazuje tag, z którego będą czytane wartości zmiennej. Lista trendów z przypisanymi do nich tagami i z opisem znajduje się na rys Rys Przypisane tagi do poszczególnych trendów 25

26 Panel KTP600 PN ma bardzo małą przekątną ekranu - 5,7'', dlatego w celu poprawy przejrzystości, sugerowane jest usunięcie legendy, która domyślnie jest częścią trendu. Zrealizować to można poprzez odznaczenie opcji Display table. Rys Usunięcie legendy 5. Zapisywanie i przenoszenie projektu Projekt stworzony przy pomocy środowiska TIA można przenosić na inne stacje robocze wyposażone w odpowiednie oprogramowanie. W tym celu aplikację powinno się zapisać, co umożliwi jej skopiowanie i przeniesienie przy wykorzystaniu przenośnej pamięci masowej. np. pamięci USB. Po zakończeniu edycji programu należy: a) z paska menu wybrać kolejno Project Save As... Rys.5.1. Wybór opcji Save as... b) w pojawiającym się oknie należy wskazać żądaną lokalizację zapisu projektu i nazwać plik 26

27 Rys Zapisywanie Użytkownik ma możliwość wybrania jako miejsca docelowego np. Pendrive'a (1). Nazwa projektu (2) jest jednocześnie nazwą całego katalogu, który po zapisie, w całości należy skopiować, aby uruchomić projekt na innym komputerze z zainstalowanym środowiskiem TIA. 6. Przywracanie fabrycznych ustawień sterownika W celu przywrócenia fabrycznych ustawień sterownika, należy: a) podłączyć programator do sterownika b) uruchomić środowisko TIA c) wybrać projekt, który był konfigurowany do obsługi danego modelu sterownika, ewentualnie stworzyć nowy według wskazówek z rozdziału 2.1. d) będąc w widoku projektu - Project view, z drzewa Project tree rozwinąć opcje dotyczące sterownika, poprzez dwukrotne kliknięcie na nazwę CPU e) wybrać opcję Online & diagnostics i przejść do trybu online (rys 2.12 i rys w pracy Kurtyki [2]) f) z listy Functions wybrać opcję Reset to factory settings g) w zależności od potrzeb: zachować (Keep IP address) lub zresetować (Reset IP address) poprzez odpowiednie zaznaczenie h) kliknąć przycisk Reset 27

28 Rys.6.1. Resetowanie ustawień sterownika Skutki: Wszystkie parametry resetowane do wartości domyślnych Pamięć ulotna (robocza) i nieulotna (ładowania i trwała) są kasowane => znika program wgrany wcześniej do sterownika Czyszczony jest bufor diagnostyczny Data i godzina jest resetowana 7. Bibliografia [1] Siemens, S Pierwsze kroki, 2010 [2] Kurtyka R. Zastosowanie środowiska TIA Portal do konfiguracji i programowania sterownika S7-1200, Praca przejściowa, Warszawa

Ćwiczenia z S Komunikacja S z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN.

Ćwiczenia z S Komunikacja S z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN. Ćwiczenia z S7-1200 KTP 600 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 KP300 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń...

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Realizacja wizualizacji i sterownia fragmentem procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja regulatora PID

Konfiguracja regulatora PID Konfiguracja regulatora PID Simatic Step 7 Basic v10.5 S7-1200 PLC FAQ Lipiec 2010 Spis treści 1 Opis obiektu regulacji PID 3 2 Wstęp do nowego projektu. 4 2.1 Nowy projekt... 4 2.2 Dodanie nowego urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC Spis treści 1 PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC 3 1.1 Wykaz urządzeń... 3 2 SIMATIC S7-1200.. 4 2.1 Wstęp... 4 2.2 Połączenie CPU 5 2.3 Tworzenie nowego projektu... 6 2.3.1 Nowy projekt... 6 2.4 Dodanie nowego

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC Spis treści 1 PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC 3 1.1 Wykaz urządzeń... 3 2 SIMATIC S7-1200.. 4 2.1 Wstęp... 4 2.2 Połączenie CPU 5 2.3 Tworzenie nowego projektu... 6 2.3.1 Nowy projekt... 6 2.4 Dodanie nowego

Bardziej szczegółowo

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO!

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO! Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Nowy projekt w LOGO! Soft Comfort.... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Konfiguracja połączenia ethernetowego... 4 3 Program w LOGO! Soft Comfort...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników

Programowanie sterowników Programowanie sterowników Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Strona 1 Ćwiczenie 1: Usuwanie projektu 1. Uruchom Windows Explorer. 2. Usuń projekt z lokalizacji na dysku: D:\Automation

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved.

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved. Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys Tworzenie prostego programu Rozpoczęcie pracy 2 Tworzenie prostego programu Wybór aparatu 3 Tworzenie prostego programu Wybór języka programowania Do wyboru jest sześć

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

Kurs Konfiguracja Paneli Operatorskich w SIMATIC WinCC TIA. Spis treści. Dzień 1

Kurs Konfiguracja Paneli Operatorskich w SIMATIC WinCC TIA. Spis treści. Dzień 1 I Systemy wizualizacji (wersja 1404) Spis treści Dzień 1 I-3 Systemy HMI - przeznaczenie I-4 Rodzaje systemów wizualizacji I-5 Panele operatorskie serii Basic prezentacja rodziny I-6 Panele operatorskie

Bardziej szczegółowo

Sterbox e-pilot Dla iphone/ipad/ ANDROID

Sterbox e-pilot Dla iphone/ipad/ ANDROID Sterbox e-pilot Dla iphone/ipad/ ANDROID Wersja dla Sterbox od v.4.0 INSTRUKCJA KONFIGURACJI e-pilot oraz Programowanie STERBOX-a E-Pilot To uniwersalna, konfigurowalna aplikacja przeznaczona dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Na przykładzie panelu ASTRAADA HMI AS43TFT1525 i Sterownika ASTRAADA ONE ECC2220 Poniższy dokument ma na celu pokazanie przykładowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 PC THERM AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy Al. Komisji Edukacji Narodowej 21 02-797 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID 1 Wprowadzenie Środowisko STEP 7 umożliwia wykorzystanie instrukcji sterownika S7-1200 które pozwalają na prostą konfiguracje i zastosowanie regulatora PID.

Bardziej szczegółowo

1. Wymagane komponenty:

1. Wymagane komponenty: OPC (z ang. OLE for Process Control) jest otwartym standardem komunikacji przemysłowej stworzonym przez producentów maszyn i urządzeń oraz oprogramowania we współpracy z firmą Microsoft. Dzięki OPC moŝliwa

Bardziej szczegółowo

Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http

Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http W artykule przedstawiamy pierwszy z możliwych sposobów uinternetowienia systemu podlewania ogrodowego wykonanego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do konfiguracji i programowania sterownika S7-1200 Wykonał: Rafał Kurtyka Promotor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO!

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Przy okazji prezentacji sieciowych możliwości LOGO! 8 (co robimy od EP9/2016) przedstawimy drobną sztuczkę, dzięki której będzie można korzystać z możliwości panelu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 1 Opis konfiguracji sieci AS-I

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 1 Opis konfiguracji sieci AS-I Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 1 Opis konfiguracji sieci AS-I. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja InPro BMS Siemens FC700A InPro Professional 4.1

Instrukcja InPro BMS Siemens FC700A InPro Professional 4.1 Instrukcja InPro BMS Siemens FC700A 1 Spis treści 1. Integracja Siemens FC700A...3 1.1. Okablowanie...3 1.2. Mikroprzełączniki S1 + S2...3 1.3. Połączenia...4 1.4. Konfiguracja centrali Siemens FC700A...5

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Instrukcja użytkownika mgr inż. Piotr Trochimiuk, mgr inż. Krzysztof Siwiec, prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz

Bardziej szczegółowo

Dla tego poniższy przykład obrazuje ogólne założenia parametryzacji, konfiguracji oraz aktywacji serwera sieciowego w sterowniku PLC.

Dla tego poniższy przykład obrazuje ogólne założenia parametryzacji, konfiguracji oraz aktywacji serwera sieciowego w sterowniku PLC. Diagnostyka oraz sterowanie pracą przekształtnika częstotliwości może odbywać się poprzez stronę www. W tym celu konieczne jest posiadanie serwera sieciowego w przekształtniku częstotliwości lub sterowniku

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w środowisku Step 7

Podstawy programowania w środowisku Step 7 GRUPA MT Temat i Autor Podstawy programowania w środowisku Step 7 Krzysztof Bodzek, Arkadiusz Domoracki CEL ĆWICZENIA 1. Poznanie narzędzia Totally Integration Automation Portal 2. Konfiguracja sterownika

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Merz OPC Server AS511 i oprogramowania InTouch do komunikacji ze sterownikiem Siemens Simatic S5

Konfiguracja programu Merz OPC Server AS511 i oprogramowania InTouch do komunikacji ze sterownikiem Siemens Simatic S5 Informator Techniczny nr 30 19-06-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja programu Merz OPC Server AS511 i oprogramowania InTouch do komunikacji ze sterownikiem Siemens Simatic S5 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer)

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) www.eaton.com www.moeller.pl Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) Notatka aplikacyjna NA152PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagane oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Roboty Przemysłowe. Rys. 1. Główne okno Automation Studio.

Roboty Przemysłowe. Rys. 1. Główne okno Automation Studio. Roboty Przemysłowe 2. Pozycjonowane zderzakowo manipulatory pneumatyczne - symulacja pracy manipulatora w środowisku Automation Studio Celem ćwiczenia jest przygotowanie i przeprowadzenie symulacji ruchu

Bardziej szczegółowo

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 3 Przedmowa...9 Wstęp... 13 1. Pierwsze kroki... 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa...16 1.2. Pomoc techniczna...17 1.3. TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 1.3.1. Opis części składowych środowiska

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych

Konfiguracja serwera OPC/DDE KEPSServerEX oraz środowiska Wonderware InTouch jako klienta DDE do wymiany danych Ustawienia serwera 1. Uruchomić serwer KEPServerEX w trybie administracji 2. Wywołać ustawienia serwera 3. W zakładce Runtime Process ustawić opcję Process Mode w tryb Interactive 4. Zaakceptować ustawienia

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo