Zarządzanie reklamacjami i serwisem w systemie bs4 intranet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie reklamacjami i serwisem w systemie bs4 intranet"

Transkrypt

1 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w systemie bs4 intranet

2 Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z programem:...3 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4 intranet:...5 Przykładowy proces obsługi gwarancyjnej realizowany w programie bs4 intranet:...6 Elementy, które można konfigurować programie bs4 intranet:...10 Dodatkowe usprawnienia pracy w programie:...12 Firma bs4 business solutions sp. z o.o...13 Podsumowanie

3 Wstęp Zarządzanie serwisem z uwzględnieniem wymagań SLA, jest jednym z podstawowych zastosowań oprogramowania bs4 intranet. Program pozwala ewidencjonować zlecenia serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne. Podstawowe zasady pracy z programem: serwisant przyjmując zgłoszenie wypełnia zdefiniowany przez administratora w programie formularz; typowe pola formularza to: opis usterki, rodzaj naprawy (gwarancyjna / pogwarancyjna), sposób dostarczenia produktu, produkt jakiego dotyczy zlecenie itp., można zdefiniować inne pola specyficzne dla działalności firmy adekwatnie do potrzeb, Grafika nr 1 przykładowy formularz zlecenia serwisowego każde zlecenie serwisowe przechodzi przez zdefiniowane etapy (np. do rozpatrzenia, do naprawy, naprawione, do rozliczenia itp.), 3

4 Grafika nr 2 przykładowy formularz zlecenia serwisowego z ukazanymi fazami zlecenia osoby obsługujące zlecenie w firmie, rejestrują powiązane z nim zdarzenia (np. zadzwoniono do klienta, przetestowano urządzenie itp.) oraz mogą zlecać zadania, w historii zleceń serwisowych widoczna jest również korespondencja owa, Grafika nr 3 przykładowe szablony pism i i dostępne z poziomu karty zlecenia 4

5 program umożliwia wydruk pism z szablonu i wysyłanie i związanych ze zleceniem serwisowym, treść pisma lub a może być budowana automatycznie i zawierać dane klienta, dane produktu oraz zawartość innych pól opisujących zlecenie; w ten sposób można drukować lub wysyłać do klientów potwierdzenie naprawy, decyzje odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji itp. Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4 intranet: szybki podgląd aktualnie realizowanych zleceń wraz ze wszystkimi szczegółami i historią zdarzeń związanych ze zleceniem, Grafika nr 4 przykładowa historia zlecenia automatyczne alarmy generowane przez system w momencie zbyt długiej pracy nad danym zleceniem (ustawiane na podstawie umów SLA z poszczególnymi kontrahentami), dostępne raporty ukazujące koszt poszczególnych zleceń serwisowych, dostępne raporty ukazujące awaryjność poszczególnych urządzeń i produktów, 5

6 przy zakupionym module dodatkowym klienci mogą składać zlecenia i sprawdzać ich status przez Internet, ten sam moduł może być wykorzystany do załatwiania zleceń różnych typów, np. naprawa gwarancyjna, zlecenie montażu czy też kampania reklamowa itp. Przykładowy proces obsługi gwarancyjnej realizowany w programie bs4 intranet: 1. Pracownik serwisu loguje się do programu. 2. Pracownik serwisu otrzymuje od klienta ze zgłoszeniem problemu i otwiera na jego podstawie zlecenie serwisowe. Program nadaje mu numer 60. Grafika nr 5 przykładowa lista urządzeń zakupionych przez kontrahenta 3. Pracownik serwisu dzwoni do klienta dopytać o szczegóły, wprowadza dodatkowe informacje do zlecenia. Program oblicza czas pozostający na zamknięcie zlecenia. 4. Pracownik serwisu zmienia fazę zlecenia z rozpatrywanego na do przydzielenia. 5. Koordynator serwisu widzi na stronie startowej nowe zlecenie numer 60 w fazie do przydzielenia. 6

7 Grafika nr 6 przykładowy wykres struktury zleceń 6. Koordynator serwisu wchodzi w szczegóły zlecenia i sprawdza jego historię. 7. Koordynator przydziela serwisanta terenowego do zlecenia i zmienia fazę zlecenia na do wykonania. Grafika nr 7 przykładowy raport aktywności pracownika w ramach zleceń serwisowych 8. Program automatycznie wysyła z powiadomieniem do klienta i serwisanta. 7

8 9. Przydzielony serwisant terenowy widzi na stronie startowej zlecenia w fazie do wykonania uporządkowane według terminu pozostającego na zamknięcie zlecenia. Wśród zleceń widzi zlecenie numer 60. Grafika nr 8 przykładowe zestawienie zleceń serwisowych dostępne z poziomu strony startowej 10. Serwisant terenowy wchodzi w szczegóły zlecenia. Drukuje z gotowego szablonu kartę zlecenia, która posłuży mu do spisania protokołu u klienta. Ze strony szczegółów zlecenia przechodzi linkiem do kartoteki kontrahenta powiązanego ze zleceniem. 11. Serwisant terenowy w kartotece kontrahenta odczytuje dane kontaktowe klienta. 12. Serwisant terenowy umawia się telefonicznie z klientem i zapisuje notatkę w historii zlecenia. 13. Serwisant terenowy po wizycie u klienta rejestruje odpowiednie zdarzenie powiązane ze zleceniem i podpina do niego plik z zeskanowanym protokołem. 14. Serwisant terenowy zmienia fazę zlecenia na do weryfikacji. Od tego momentu nic już nie może edytować w zleceniu. 15. Koordynator serwisu widzi zlecenie numer 60 na stronie startowej w fazie do weryfikacji. 16. Koordynator serwisu przegląda szczegóły zlecenia i jego historię. Kwalifikuje naprawę u klienta jako odpłatną, wpisuje cenę zlecenia i zmienia fazę na do zafakturowania. 8

9 Grafika nr 9 zlecenia serwisowe powiązane z danym kontrahentem w jego kartotece 17. Pracownik księgowości widzi zlecenie numer 60 na stronie startowej jako oczekujące na zafakturowanie. 18. Pracownik księgowości po wystawieniu faktury w osobnym programie fakturującym zmienia fazę zlecenia na zamknięte. Program automatycznie wysyła do klienta z powiadomieniem o wystawieniu faktury. 9

10 Elementy, które można konfigurować programie bs4 intranet: różne rodzaje zleceń serwisowych (gwarancyjne, przeglądy, modernizacje... - maksymalnie do 5 różnych rodzajów), Tt Grafika nr 10 konfiguracja dostępu do karty zlecenia (1) jakie są fazy zleceń - mogą być zdefiniowane różne fazy zleceń zależnie od rodzaju zlecenia, jakie pola mają wypełniać użytkownicy w formularzu zlecenia, zależnie od profilu uprawnień użytkownika i fazy w jakiej znajduje się zlecenie mogą być edytowalne lub widoczne inne pola w formularzu; mogą być dostępne różne opcje i różne szablony do korespondencji z klientem, pracownicy mogą zmieniać fazy zleceń tylko zgodnie z ich skonfigurowanymi uprawnieniami wynikającymi z procedur obowiązujących w firmie, przy przejściach pomiędzy określonymi fazami zlecenia program może wymagać wypełnienia przez użytkownika określonych pól, poszczególnym pracownikom w firmie ustawiamy na stronie startowej zestawienia zleceń w wybranych fazach, tak aby nie przeoczyli żadnego zlecenia i wiedzieli czym się powinni w danej chwili zajmować, 10

11 Grafika nr 11 konfiguracja dostępu do karty zlecenia (2) w ramach zleceń pracownicy mogą rejestrować zdarzenia; rodzaje zdarzeń (np. zadzwoniono do kontrahenta, odwiedzono kontrahenta) definiuje administrator, w ramach zleceń pracownicy mogą zlecać sobie zadania. Rodzaje zadań konfiguruje administrator. Grafika nr 12 edytor faz zleceń 11

12 Dodatkowe usprawnienia pracy w programie: program może obliczać czas pozostający na zamknięcie zlecenia i czas ten może ulec wstrzymaniu jeśli zlecenie jest w fazie, w której czekamy na działanie klienta (np. czeka na decyzję klienta ) - tzw. plany serwisowe, program może alarmować pracownika lub przełożonych jeśli zlecenie jest w jakiejś fazie zbyt długo, Grafika nr 13 przykład raportu ukazującego strukturę zleceń wg. faz w powiązaniu do zlecenia pracownicy mogą wysyłać sobie komunikaty, klient może otrzymywać automatyczne powiadomienia owe lub SMS o zmianie statusu zlecenia, pracownicy obsługujący zlecenie mogą korzystać z szablonów pism i i, które program wypełnia automatycznie danymi zlecenia, program może automatycznie powiązywać przychodzące e klientów ze zleceniami na podstawie tematu a, nowe zlecenia mogą być otwierane na podstawie formularzy z Internetu a także eksportowane do serwisu internetowego (wymagane dodatkowe programowanie). 12

13 Firma bs4 business solutions sp. z o.o. bs4 business solutions sp. z o.o. jest producentem nowoczesnego oprogramowania biznesowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym produktem firmy jest wielomodułowy program bs4-intranet (bs4-crm) wspierający zarządzanie, przepływ zadań i informacji oraz działania CRM. W okresie ponad 7 lat sprzedaży produktu firma dokonała ponad 150 zakończonych sukcesem wdrożeń na terenie Polski w różnych branżach. Nasze oprogramowanie dało tym firmom przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami na rynku, które nie korzystają z oprogramowania tego typu lub korzystają z innych, gorszych rozwiązań. Misja firmy brzmi: Stymulować rozwój polskich przedsiębiorstw i instytucji poprzez budowę i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań internetowych, tworzonych zgodnie z najnowszymi trendami marketingowymi i postępem technologicznym. Firma konsekwentnie trzyma się obranej strategii, w ramach której rozwija swoje oprogramowanie i docelowo rozpocznie sprzedaż poza Polską. bs4 business solutions sp. z o.o. nie realizuje usług integratorskich i serwisu IT takich jak dostarczanie sprzętu komputerowego, administracja i serwis sieci komputerowych. Pozwala to skupić się na głównej działalności i nie konkurować z tworzoną siecią firm partnerskich IT, zajmujących się sprzedażą oprogramowania bs4 intranet. Nazwa firmy 'bs4 business solutions sp. z o.o.' pochodzi od supertajnego, przedwojennego referatu bs4 (biura szyfrów), w którym trzej kryptolodzy: Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki rozszyfrowali niemiecką maszynę szyfrującą Enigma i zbudowali jej replikę. Wybierając nazwę firmy chcieliśmy upamiętnić tą mało znaną placówkę polskiego wywiadu i oddać cześć wybitnym matematykom. Kadra Firmą zarządza Michał Lipiecki. Doktorant na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez wiele 13

14 lat wspólnik i szef marketingu w firmie Eureka Soft- & Hardware. W latach pracował jako Affiliate Marketing Manager a następnie IT Project Manager w amerykańskiej firmie internetowej HotelsCentral.com. Doświadczenie zdobyte w tej firmie i poznanie e-commerce w wydaniu amerykańskim pozwala mu uzyskać w Polsce przewagę nad specjalistami od internetu, którzy poznali przedmiot wyłącznie z książek. Uczył się również w USDA Graduate School w Waszyngtonie. W firmie bs4 business solutions sp. z o.o. zajmuje się poza zarządzaniem firmą również projektowaniem rozwiązań dla klientów oraz programowaniem aplikacji. W bs4 business solutions sp. z o.o. pracują wysokiej klasy programiści, których przeszli trudny proces rekrutacji i wykazali się teoretyczną i praktyczną znajomością nowoczesnych technologii. Są to głównie osoby z wykształceniem zdobytym na Politechnice Poznańskiej, na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Historia firmy. 1.VIII.2002 powstanie firmy bs4 internet Michał Lipiecki do III.2003 zaprogramowanie i wdrożenie prostych aplikacji internetowych w 3 firmach handlowych 2003 prace koncepcyjne i programistyczne nad nowym, wielomodułowym oprogramowaniem, pierwsze wdrożenia 2004, 2005 wdrożenia u klientów i dalszy rozwój oprogramowania XII.2006 otrzymanie certyfikatu ISO 9001: podwojenie zatrudnienia IV.2007 przystąpienie firmy do Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania X.2008 zmiana statusu prawnego firmy, przekształcenie w spółkę kapitałową pod nazwą bs4 business solutions sp. z o.o. 14

15 Podsumowanie Niektóre funkcjonalności opisane powyżej wymagają dodatkowych modułów programu bs4 intranet. Rozwinięcie tematyki znajdziecie Państwo również w innych prospektach informacyjnych bs4 business solutions sp. z o.o. Prosimy o kontakt z przedstawicielem naszej firmy: tel

bs4 intranet Oprogramowanie do zarządzania firmą szkoleniową i organizującą konferencje www.szkoleniowe.bs4.pl

bs4 intranet Oprogramowanie do zarządzania firmą szkoleniową i organizującą konferencje www.szkoleniowe.bs4.pl bs4 intranet Oprogramowanie do zarządzania firmą szkoleniową i organizującą konferencje www.szkoleniowe.bs4.pl Spis treści Korzyści dla firmy szkoleniowej z oprogramowania bs4...3 Zarządzanie informacją

Bardziej szczegółowo

CRM czyli Co Robić Mądrze...

CRM czyli Co Robić Mądrze... 2 CRM czyli Co Robić Mądrze... Potrzebujesz systemu CRM jeśli: W celu sprawdzenia interesujących Ciebie danych kontrahenta przełączasz się między kilkoma aplikacjami (program księgowy, arkusz kalkulacyjny,

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań partnerskich

Katalog rozwiązań partnerskich Rozwiązania oferowane przez partnerów Insertu Numer 1 [czerwiec 2008] Katalog rozwiązań partnerskich do programów InsERT Detal - szybka sprzedaż [do programu] Subiekt GT Sfera Advisor [Poznań] Detal jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego IMPRENTA

OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego IMPRENTA Wrocław 2006 OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego IMPRENTA Zespół NetCRM tel. 071 341 96 35 e-mail: office@netcrm.pl www: www.netcrm.pl SPIS TREŚCI Kto potrzebuje CRM?...4 Zamiast

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Moduł CRM. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Moduł CRM. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł CRM 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 4 2/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8 Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego FOX

OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego FOX Wrocław 2006 OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego FOX Zespół NetCRM tel. 071 341 96 35 e-mail: office@netcrm.pl www: www.netcrm.pl SPIS TREŚCI System FOX bo liczy się efekt!...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1. MODUŁ ZDJĘĆ I USZKODZEŃ... 4 1.1 KARTA ZLECENIA... 4 1.2 DOŁĄCZANIE ZDJĘĆ DO KARTOTEK TOWARÓW... 7 1.3 DOŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności OKAY CRM 2.0

Opis funkcjonalności OKAY CRM 2.0 Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Historia kontaktów Delegowanie zadań Zarządzanie projektami Zarządzanie kampaniami Zarządzanie listami Korespondencja seryjna Współpraca z Microsoft Outlook Współpraca

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

CRMadar Instrukcja Obsługi.

CRMadar Instrukcja Obsługi. CRMadar Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności OKAY CRM 2.0

Opis funkcjonalności OKAY CRM 2.0 Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Historia kontaktów Delegowanie zadań Zarządzanie projektami Zarządzanie kampaniami Zarządzanie listami Korespondencja seryjna Współpraca z Microsoft Outlook Współpraca

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF-Workflow

Katalog szkoleń systemu ISOF-Workflow Katalog szkoleń systemu ISOF-Workflow lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

GALACTICA. Ponad 10 lat tworzymy aplikacje wspomagające procesy biznesowe. GALACTICA to ludzie. Klienci nas lubią, ponieważ zależy nam na ich sukcesie

GALACTICA. Ponad 10 lat tworzymy aplikacje wspomagające procesy biznesowe. GALACTICA to ludzie. Klienci nas lubią, ponieważ zależy nam na ich sukcesie GALACTICA GALACTICA to ludzie. Ludzie, którzy tworzą zespół kompetentnych specjalistów- posiadają odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie. Wszyscy nasi pracownicy posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo