Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Macierz dyskowa Tabela 1. Specyfikacja wymagań w stosunku do dostawy macierzy dyskowej przez Wykonawcę (w tym w szczególności warunki gwarancji i serwisu). Lp Parametr Wymagania 1. Zgodność dostarczanej przez 1. Możliwość połączenia dwóch macierzy Wykonawcę macierzy z posiadaną przez Zamawiającego macierzą dyskową IBM Storwize v7000 Gen2 dyskowych (tj. macierzy Zamawiającego i macierzy dostarczanej przez Wykonawcę) w jedną większą, zarządzaną z jednej konsoli administracyjnej (zarówno GUI jak CLI) w celu zwiększenia wydajności oraz pojemności. 2. Ilość oraz typ dysków twardych 3. Ilość obsługiwanych dysków twardych 2. Możliwość uruchomienia synchronicznej replikacji danych między macierzami (tj. macierzą Zamawiającego i macierzą dostarczaną przez Wykonawcę). Funkcjonalność musi być możliwa poprzez wpisanie licencji na replikację danych na obydwu macierzach dyskowych oraz odpowiednie skonfigurowanie zasobów replikowanych na obydwu macierzach bez stosowania żadnych dodatkowych urządzeń do synchronicznej replikacji danych. Ilość dysków twardych poszczególnego typu: 1) SSD (skrót od ang. Solid State Drive) - dyski twarde 2.5'', których architektura oparta jest o układy dedykowane do rozwiązań korporacyjnych. Wymagana ilość dysków SSD: 3 dyski o pojemności min. 400 GB 2) SAS (skrót od ang. Serial Attached SCSI): 69 dysków 2.5'' 15 krpm o pojemności min. 300 GB 3) SAS - 24 dyski twarde 2.5'' 10 krpm o pojemności min. 1.2 TB 1. Maksymalna ilość dysków twardych obsługiwanych, przez max. dwa kontrolery pracujące w trybie active - active większa bądź równa 504 sztuk. 2. Poprzez możliwość obsługi 504 dysków twardych Zamawiający rozumie możliwość rozbudowy macierzy wyłącznie o kolejne półki dyskowe oraz dyski twarde bez konieczności wymiany, klastrowania lub dokupienia dodatkowych kontrolerów dyskowych. Mówiąc o obsłudze 504 dysków twardych przez macierz Zamawiający nie dopuszcza wliczania dysków zwirtualizowanych za pomocą mechanizmów macierzy innych zewnętrznych zasobów dyskowych. 4. Bezpieczeństwo danych 1. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy, których awaria może mieć wpływ na stabilność pracy, dostęp do danych i wydajność macierzy dyskowej, takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć

2 cache, baterie w kontrolerach dyskowych, zasilacze, wentylatory muszą być redundantne, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie przerywała funkcjonowania pracy całej macierzy. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy (tzw. Hot- Swap). 2. Macierz oraz półki dyskowe muszą mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. 5. Obsługiwane protokoły 1. Macierz musi mieć możliwość obsługi następujących protokołów: 1) FC (skrót od ang. Fibre Channel); macierz musi być wyposażona w porty FC; 2) iscsi (skrót od ang. interent SCSI), z zastrzeżeniem, że macierz nie musi być wyposażona w porty iscsi; 3) FCoE (skrót od ang. Fibre Channel over Ethernet), z zastrzeżeniem, że macierz nie musi być wyposażona w porty FCoE. 2. Zamawiający dopuszcza obsługę dodatkowych protokołów (np. CIFS, NFS i innych). 6. Aktywowane protokoły Zamawiający wymaga aktywowania minimum protokołu FC. 7. Wymagana ilość i prędkość portów Fiber Channel w pojedynczym kontrolerze Minimum 8 portów FC, o prędkości minimum 8Gbps (gotowych do pracy i podłączenia do sieci SAN (skrót od ang. Storage Area Network)). 8. Typy obsługiwanych portów Zamawiający wymaga, aby oprócz obsługi portów FC, macierz posiadała możliwość obsługi portów (co najmniej): 1) 10 Gbps iscsi/fcoe, 2) 1 Gbps Ethernet (interfejs zarządzający). 9. Możliwość instalacji portów Minimum 8 portów. 10 Gbps Zamawiający nie wymaga instalacji portów 10Gbps. 10. Ilość kontrolerów dyskowych Minimum dwa kontrolery dyskowe działające w trybie active-active. Awaria jednego z kontrolerów nie może wpłynąć na spójność danych. W przypadku awarii jednego z kontrolerów macierz musi nadal zapewniać dostęp do danych udostępnionych serwerom (przy założeniu że serwer obsługuje minimum dwie różne ścieżki FC do zasobów z macierzy). 11. Ilość pamięci cache w pojedynczym kontrolerze 12. Typ procesora w pojedynczym kontrolerze 1. Minimum 32GB wewnętrznej pamięci w każdym kontrolerze, podtrzymywanej bateryjnie bądź kopiowanej na pamięć nieulotną typu flash w przypadku awarii. 2. W przypadku awarii jednego z kontrolerów nie może dojść do utraty danych zgromadzonych w pamięci write cache kontrolera (dotyczy danych zapisywanych na macierz dyskową przez serwery). Minimum 8 rdzeniowy procesor

3 13. Kopie migawkowe (snapshot) Macierz musi być wyposażona w wewnętrzny (aktywny) system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych w macierzy. Ilość kopii migawkowych nie może być ograniczona licencyjnie. 14. Spójne kopie migawkowe Zamawiający wymaga, aby oferowana macierz posiadała możliwość wykonywania spójnych (pod kątem spójności danych) kopii migawkowych dla: 1) systemów bazodanowych Oracle, 2) systemów Vmware, 3) systemów bazodanowych MSSQL. Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności. 15. Możliwość wykonywania kopii zasobów w obrębie macierzy dyskowej Oferowana macierz musi mieć aktywowane wewnętrzne mechanizmy pozwalające na wykonanie pełnej kopii wskazanego zasobu i zaprezentowanie jej innemu serwerowi (np. do celów testowych, do wykonania kopii bezpieczeństwa itp.). 16. Rozmiar wolumenów 1. Zamawiający wymaga, aby macierz posiadała aktywowaną możliwość definiowania woluminów większych niż fizycznie dostępna przestrzeń dyskowa dla dowolnych obsługiwanych systemów operacyjnych. Macierz musi umożliwiać zmianę rozmiaru woluminów bez utraty zapisanych tam danych i bez przerywania dostępu do tych danych. 2. Zamawiający wymaga, aby macierz miała mechanizmy ostrzegające o kończącym się miejscu na macierzy (definiowanie progów zajętości i ostrzeżeń wysyłanych poprzez ). 17. Przenoszenie danych w obrębie macierzy dyskowej 18. Mechanizmy zwiększające ilość operacji IO przy użyciu dysków SSD 19. Możliwość dynamicznej zmiany następujących parametrów, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków Zamawiający wymaga, aby oferowana macierz umożliwiała przenoszenie danych online w obrębie macierzy dyskowej pomiędzy różnymi grupami dyskowymi. Wymaganie dotyczy możliwości ręcznego przeniesienia wolumenu w trybie online, zaprezentowanego dla serwera, na inny typ nośników (np. z szybkich dysków na wolniejsze lub na odwrót). Zamawiający wymaga, aby oferowana macierz posiadała aktywowane mechanizmy zwiększające wydajność przy wykorzystaniu dysków SSD (automatyczne przenoszenie bloków najczęściej używanych na dyski SSD lub kopiowanie najczęściej używanych bloków na dyski SSD - macierz musi mieć mechanizmy automatycznej analizy, które bloki są najczęściej wykorzystywane). 1. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy. 2. Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 3. Możliwość wymiany uszkodzonych elementów w trybie online przy założeniu minimum dwóch niezależnych ścieżek do zasobów dla pojedynczego hosta. 4. Możliwość rozrzucenia danych na wiele dysków

4 twardych w celu zrównoważenia obciążenia (np. po rozbudowie macierzy i dołożeniu zasobów do puli, grupy dyskowej, grupy RAID itp.). Rozrzucenie danych musi być w miarę możliwości równomierne. 20. Kompresja danych Macierz dyskowa musi mieć możliwość uruchomienia kompresji danych wspieranej przez dedykowany sprzętowy akcelerator. Zamawiający nie wymaga uruchomienia i dostarczenia licencji na kompresję danych. 21. Obsługiwane systemy Macierz dyskowa musi obsługiwać min. następujące systemy operacyjne: Windows 2008 Server, Windows 2008R2, Windows 2012, RedHat Enterprise Linux 5,6, Oracle Enterprise Linux, VMware ESX/ESXi 4.x, 5.x,6.x). 22. Monitoring 1. Oferowana macierz musi być wyposażona mieć aktywne wewnętrzne mechanizmy pozwalające na monitorowanie stanu macierzy dyskowej: a) monitorowanie stanu podzespołów macierzy (dyski, zasilacze, baterie, wentylatory i inne); b) monitorowanie parametrów wydajnościowych (ilość operacji IO/s dla całego systemu lub pojedynczego kontrolera); c) możliwość definiowania powiadomień mailowych (np. uszkodzenie sprzętowe, uszkodzenie dysku, brak miejsca na wolumenie itp.); d) możliwość monitorowania poprzez SNMP; e) możliwość określenia stopnia wykorzystania i obciążenia macierzy. 23. Obsługa serwerów Oprogramowanie do obsługi wielu ścieżek w sieci SAN dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych, musi być bez dodatkowych opłat w trakcie trwania gwarancji: dołączone do macierzy lub dostępne na stronie producenta macierzy. 24. Montaż 1. Możliwość montażu w szafie rack 19. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich elementów koniecznych do instalacji np. prowadnice, szyny, śruby montażowe, kable podłączeniowe (ethernet, światłowodowe, zasilające). 2. Do podłączenia do sieci LAN (zarządzanie) Zamawiający wymaga użycia i dostarczenia okablowania ethernet min kat. 6, ze świetlną identyfikacją połączeń. 3. Każdy kabel ethernet oraz światłowodowy musi być oznakowany wg wytycznych Zamawiającego za pomocą samolaminujących się nalepek z czytelnym nadrukiem. 25. Sposób Zarządzania 1. Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać interfejs graficzny oraz CLI (skrót z ang. command-line interface). Zarządzanie musi być dostępne za pomocą następujących protokołów : SSH, HTTP/HTTPS.

5 26. Aktualizacja / nowe wersje oprogramowania układowego kontrolerów macierzy 2. Rozwiązania tekstowe i graficzne do zarządzania oraz monitorowania muszą być zawarte w cenie rozwiązania. 1. Przez cały okres gwarancji Zamawiający musi być uprawniony do otrzymywania najnowszych dostępnych wersji oprogramowania macierzy. Dotyczy to wszystkich elementów oprogramowania dostarczanych w ramach zamówienia (np. firmware, wielościeżkowość, monitorowanie, zarządzanie i inne). 2. Zamawiający wymaga, aby nowe wersje oprogramowania układowego do obsługi macierzy były wgrywane na macierz przez serwis producenta macierzy lub certyfikowanego inżyniera ze strony Wykonawcy. 27. Wsparcie Przez cały okres gwarancji Zamawiający jest uprawniony do korzystania ze wsparcia technicznego producenta przy rozwiązywaniu napotkanych problemów. Kontakt w języku polskim. Przez okres gwarancji Zamawiający wymaga także wsparcia ze strony wykwalifikowanych inżynierów Wykonawcy przy rozwiązywaniu problemów lub trakcie prac związanych z konfiguracją, lub optymalizacją zasobów na macierzy. 28. Gwarancja 1. Minimum 3 letnia gwarancja producenta macierzy. 2. Naprawa i serwis w miejscu instalacji. 3. Odpowiedź serwisowa (przyjazd na miejsce instalacji sprzętu) maximum 6 godzin po zgłoszeniu problemu lub maximum 4 godziny po zdiagnozowaniu problemu. 2. Urządzenia umożliwiające: wirtualizację zasobów dyskowych, oraz tworzenie "lustrzanych" wolumenów pomiędzy różnymi macierzami dyskowymi. Tabela 2. Specyfikacja wymagań w stosunku do dostawy urządzeń do wirtualizacji zasobów dyskowych. Lp Parametr Wymagania 1. Opis funkcjonalności 1. Dostarczone urządzenia muszą być włączone bezpośrednio w architekturę SAN, jako dodatkowa warstwa sprzętowa pomiędzy współdzielonymi zasobami dyskowymi SAN, a hostami korzystającymi z przestrzeni dyskowej. 2. Dostarczony system musi mieć możliwość tworzenia: 2.1. Lustrzanych tzw."mirrorowanych" wolumenów, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta Zasobów LUN bez lustrzanej kopii. 3. Dostarczone urządzenia muszą mieć możliwość rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co

6 najmniej dwoma różnymi macierzami dyskowymi podłączonymi do systemu. 4. System musi umożliwiać zarządzanie zasobami dyskowymi o wielkości 10 TB netto. Wymagane jest dostarczenie licencji umożliwiającej podłączenie takiej powierzchni dyskowej z macierzy dyskowych. 5. System musi mieć możliwość rozbudowy do 50 TB podłączonej przestrzeni dyskowej netto poprzez możliwość wykupienia licencji na dodatkową przestrzeń dyskową bez rozbudowy sprzętowej urządzeń. 6. Prezentacja zasobów z macierzy do serwera musi odbywać się poprzez dostarczane urządzenia. 7. Urządzenia muszą mieć możliwość obsługi macierzy różnych producentów w szczególności macierzy, które posiada zamawiający: IBM Storwize v7000 Gen2, HP EVA4400, HP EVA Urządzenia muszą umożliwiać zarządzanie całością dostępnych zasobów dyskowych (podłączonych do obydwu kontrolerów) z jednej konsoli administracyjnej posiadającej zarówno interfejs WWW oraz interfejs linii poleceń (Command Line Interface) - dostęp do linii poleceń poprzez połączenie szyfrowane. 9. Urządzenia muszą mieć możliwość liniowej skalowalności parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych poprzez dodawanie do systemu wirtualizacji kolejnych kontrolerów. Możliwość rozbudowy co najmniej do 4 par kontrolerów 10. System musi posiadać możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów - zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (FC, SAS, SSD, SATA). 11. Możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na macierzach różnych producentów w trybie natywnym tzn. takim, w którym dane w przypadku awarii wirtualizatora mogą być odczytane bez jego udziału, przy założeniu, że wolumen nie był rozłożony pomiędzy kilka macierzy. 12. Wymagane jest dostarczenie minimum dwóch kontrolerów, które zostaną rozmieszczone w dwóch różnych serwerowniach oddalonych od siebie o ok km. 13. Kontrolery muszą zostać skonfigurowane do pracy w trybie klastra. 14. Architektura Fibre Channel minimum 8 Gbit/s, wszystkie połączenia pomiędzy elementami składowymi systemu muszą być redundantne. Wsparcie dla technologii FCoE

7 15. System musi mieć możliwość implemetacji klastra geograficznego do odległości 300km (bez dodatkowych licencji). 16. Dla architektury klastra geograficznego system musi mieć możliwość realizacji replikacji danych z użyciem protokołów FibreChannel (Infrastruktura SAN) oraz TCP IP (Infrastruktura LAN/WAN) 17. System musi posiadać wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na zwiększenie utylizacji łącza dla procesu replikacji z użyciem protokołu TCP IP (akcelerator WAN). 18. System musi mieć możliwość obsługi grup spójności wolumenów (jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość wirtualizowanych zasobów) 19. Funkcjonalność tworzenia wolumenów (LUN) typu Thin provisioned tzn. prezentujących dla hostów większą przestrzeń dyskową niż rzeczywiście zaalokowana przestrzeń fizyczna, z możliwością automatycznego zwiększenia fizycznej zajętości przestrzeni dyskowej w sytuacji, gdy rozmiar wymaganej do zapisu danych przestrzeń przewyższy rozmiar przestrzeni zaalokowanej przy tworzeniu wolumenu.(jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość wirtualizowanych zasobów) 20. System musi mieć możliwość dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów w obrębie podłączonych zasobów dyskowych. 21. System musi mieć możliwość zarządzania ilością operacji wejścia wyjścia wykonywanych na danym wolumenie - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s 22. System musi posiadać funkcjonalność ciągłego monitorowania obciążenia zarządzanych zasobów i automatycznego, planowego migrowania (tzw. Tiering) bloków danych pomiedzy różnymi typami dysków, SSD, SAS, NL-SAS. Zamawiający nie wymaga aktywowania i dostarczenia licencji na tą funkcjonalność. 23. System musi mieć możliwość uruchomienia kompresji danych wspieranej przez dedykowany sprzętowy akcelerator. Zamawiający nie wymaga uruchomienia i dostarczenia licencji na kompresję danych. 24. Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów operacyjnych 25. Wsparcie min. dla systemów operacyjnych: IBM AIX 5.x/6.x/7x, Microsoft Windows 2003/2008/2008R2/ /2012/2012R2, VMware vsphere 5,6 26. Monitorowanie stanu urządzeń

8 Oferowane urządzenia muszą mieć aktywne wewnętrzne mechanizmy pozwalające na : a) monitorowanie stanu podzespołów (podłączone zasoby, zasilacze, baterie, wentylatory i inne); b) monitorowanie parametrów wydajnościowych (ilość operacji IO/s dla całego systemu bądź pojedynczego kontrolera); c) możliwość definiowania powiadomień mailowych w przypadku awarii (np. uszkodzenie sprzętowe, uszkodzenie baterii, brak miejsca na wolumenie itp.); d) możliwość monitorowania poprzez SNMP; możliwość określenia stopnia wykorzystania i obciążenia macierzy. 2. Parametry techniczne 1. Minimum 32GB pamięci cache w każdym kontrolerze z możliwością rozbudowy do 256GB pamięci cache 2. Każdy kontroler musi być wyposażony w minimum 8 rdzeniowy procesor. 3. Minimum 8 interfejsów min 8Gbit FC w pojedynczym kontrolerze. 4. System musi posiadać Cache dla procesu odczytu w każdym kontrolerze 5. System musi oferować funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu danych 6. System musi umożliwiać wyłączenie cache dla poszczególnych wolumenów 7. System musi posiadać funkcjonalność partycjonowania pamięci cache 3. Gwarancja 1. Minimum 3 letnia gwarancja producenta urządzeń na sprzęt oraz oprogramowanie urządzeń. 2. Naprawa i serwis w miejscu instalacji. 4. Aktualizacja / nowe wersje oprogramowania układowego kontrolerów macierzy Przez cały okres gwarancji Zamawiający musi być uprawniony do otrzymywania najnowszych dostępnych wersji oprogramowania dla kontrolerów. Dotyczy to wszystkich elementów oprogramowania kontrolerów dostarczanych w ramach zamówienia (np. firmware, wielościeżkowość, monitorowanie, zarządzanie i inne). 5. Wsparcie Przez cały okres gwarancji Zamawiający jest uprawniony do korzystania ze wsparcia technicznego producenta przy rozwiązywaniu napotkanych problemów. Kontakt w języku polskim. Przez okres gwarancji Zamawiający wymaga także wsparcia ze strony wykwalifikowanych inżynierów Wykonawcy przy rozwiązywaniu problemów lub trakcie prac związanych z konfiguracją, lub optymalizacją pracy urządzeń.

9 3. Zakres prac wdrożeniowych Wszystkie prace będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Prace realizowane przez Wykonawcę będą wykonywane w asyście pracownika ze strony Zamawiającego. Tabela 3.1 Zakres prac wdrożeniowych dla macierzy dyskowej Lp Opis prac wdrożeniowych 1. Instalacja urządzeń w szafach RACK, we wskazanej przestrzeni U. 2. Podłączenie macierzy do sieci LAN oraz SAN, uruchomienie macierzy, opisanie kabli sieciowych oraz światłowodowych 3. Konfiguracja startowa macierzy - ustawienie adresów IP, nazwy urządzenia, użytkowników, oraz innych parametrów startowych niezbędnych do poprawnej pracy macierzy. Realizuje 4. Konfiguracja startowa zasobów dyskowych. 5. Konfiguracja aliasów oraz zon w sieci SAN Zamawiający 6. Aktualizacja oprogramowania układowego do najnowszej stabilnej wersji. 7. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej Tabela 3.2 Zakres prac przedwdrożeniowych dla systemu wirtualizacji zasobów dyskowych Lp Opis prac wdrożeniowych Realizuje 1. Zaplanowanie oraz omówienie wraz z Zamawiającym architektury rozwiązania, połączeń pomiędzy kontrolerami oraz konfiguracji systemu. 2. Przygotowanie infrastruktury wg przedstawionych założeń, w szczególności połączeń długodystansowych pomiędzy serwerowniami 3. Ustalenie z Zamawiającym szczegółowego zakresu warsztatów technicznych Zamawiający Tabela 3.3 Zakres prac wdrożeniowych dla systemu wirtualizacji zasobów dyskowych Lp Opis prac wdrożeniowych Realizuje 1. Instalacja urządzeń w serwerowniach w szafach RACK, we wskazanej przestrzeni U. 2. Aktualizacja oprogramowania kontrolerów do najnowszej stabilnej wersji. 3. Podłączenie urządzeń do sieci LAN oraz SAN wg wcześniej ustalonych założeń, uruchomienie urządzeń, opisanie kabli sieciowych oraz światłowodowych. 4. Konfiguracja startowa urządzeń - ustawienie adresów IP, nazwy urządzeń, użytkowników, oraz innych parametrów startowych niezbędnych do pracy i realizacji wcześniej ustalonych założeń. 5. Konfiguracja urządzeń niezbędna do realizowania wymaganej

10 funkcjonalności tj. "Tworzenie mirrorowanych LUN, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta" wraz z konfiguracją zasobu quorum. 6. Konfiguracja aliasów i zon w sieci SAN Zamawiający 7. Konfiguracja hostów na macierzach dyskowych Zamawiający 8. Konfiguracja zasobów dyskowych na macierzach, z których zasoby zostaną podłączone do dostarczanych urządzeń 9. Konfiguracja jednego testowego hosta na dostarczanych urządzeniach 10. Testy funkcjonalne obejmujące minimum : a. Utworzenie mirrorowanego zasobu LUN umieszczonego na dwóch macierzach dyskowych i zaprezentowanie dla testowego serwera b. Symulację awarii zasobów (odprezentowanie na macierzy dyskowej) w trakcie procesu zapisu na udostępniony dysk (testy przełączenia się zasobów dyskowych) c. Usunięcie awarii zasobów dyskowych (test zachowania systemu po usunięciu awarii - przełączenie powrotne) d. Symulacja awarii zasobu quourm Zamawiający 11. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej 4. Szczegółowy zakres wymagań dla warsztatów technicznych Tabela 4.1 Szczegółowy zakres warsztatów technicznych Lp Parametr Opis 1. Czas trwania Minimum 2 dni robocze 2. Ilość osób uczestniczących w warsztatach Maximum 4 osoby ze strony Zamwiającego 3. Miejsce Warsztaty odbędą się we Wrocławiu. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce warsztatów najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 4. Termin Termin zostanie ustalony z Wykonawcą najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Warsztaty zostaną przeprowadzone nie później niż 1 miesiąc po zrealizowaniu dostawy. 5. Sposób przeprowadzenia warsztatów 1. Przeprowadzenie warsztatów na dostarczonych w zamówieniu urządzeniach 2. Po zakończonych warsztatach wyczyszczenie urządzeń z wszystkich testowych zasobów, użytkowników, logów oraz konfiguracji utworzonych na potrzeby warsztatów 3. Zamawiający przed rozpoczęciem warsztatów przygotuje środowisko do testów (serwer, oraz zasoby na macierzach dyskowych dla systemu wirtualizacji). 6. Prowadzący Inżynier ze strony wykonawcy lub inżynier producenta urządzeń

11 7. Minimalny zakres tematyczny warsztatów 1. Omówienie konfiguracji dostarczonych urządzeń (macierzy oraz systemu wirtualizacji zasobów dyskowych) 2. Omówienie połączeń między urządzeniami oraz wdrożonej architektury. 3. Omówienie sposobu zarządzania, tworzenia zasobów, hostów, monitorowania urządzeń oraz innych przydatnych z punktu widzenia administracyjnego funkcjonalności wg. wcześniej ustalonego zakresu. 4. Omówienie możliwości oraz ograniczeń dostarczonych urządzeń pod kątem dalszego rozwoju infrastruktury pamięci masowej.

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych Tabela 1. Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej Lp Parametr Wymagania 1. Szafa RACK 1. Szafa RACK producenta macierzy o wysokości

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych Tabela 1. Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej Lp Parametr Wymagania 1. Szafa RACK 1. Szafa stelażowa (RACK) producenta macierzy

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Macierz dyskowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Model (oznacze producenta), producent Lp Opis Wymagania minimalne Oferowane przez Wykonawcę 1 1Obudowa Do montażu w szafie typu RACK 19 wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014 Kraków, 19 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014 1. Przedmiot zapytania: GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: I.)Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawu macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Podać: nazwę producenta model macierzy. mieć możliwość rozbudowy o moduły minimum 12 dysków 3,5, minimum 24 dyski 2,5.

Podać: nazwę producenta model macierzy. mieć możliwość rozbudowy o moduły minimum 12 dysków 3,5, minimum 24 dyski 2,5. MACIERZ Komponent Podać: nazwę producenta model macierzy Ilość Macierz musi: Minimalne wymagania.. 1 szt. Macierz posiadać minimum 2 redundantne kontrolery macierzowe posiadać miejsce na minimum 24 dyski

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej Część techniczna specyfikacji I. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę , dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Ja (My), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę działając

Bardziej szczegółowo

1. Serwer Lenovo IBM x3550m5 (2 x Xeon E5-2640 v3/ 96GB RAM/ 4x HDD 600GB@15k) 96 GB TruDDR4 Memory LRDIMMs

1. Serwer Lenovo IBM x3550m5 (2 x Xeon E5-2640 v3/ 96GB RAM/ 4x HDD 600GB@15k) 96 GB TruDDR4 Memory LRDIMMs Załącznik1 1. Serwer Lenovo IBM x3550m5 (2 x Xeon E5-2640 v3/ 96GB RAM/ 4x HDD 600GB@15k) Obudowa 1U Rack Procesor /Cache 2 x Xeon E5-2640 v3, 18-rdzeni na każdy procesor Pamięć 96 GB TruDDR4 Memory LRDIMMs

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH str. 11 WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH Elementy wchodzące w skład systemu macierzy dyskowej 1 pamięć masowa 1 szt. 2 system agregacji zasobów pamięci masowej 1zestaw 3 UPS 2 szt. 4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 40816-2014 z dnia 2014-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków 1. Dostawę i uruchomienie macierzy dyskowej, 2. Dostawę i uruchomienie przełączników, 3. Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Modernizacja środowiska składowania danych Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej macierzy dyskowej wraz z półkami dyskowymi, dyskami oraz akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwia realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Serwer typ A. Ilość 1 szt.

Serwer typ A. Ilość 1 szt. R0AP0000.272.62.2017, załącznik nr 6 do SIWZ parametry techniczne Zakup w ramach projektu EPOS System Obserwacji Płyty Europejskiej Serwer typ A. Ilość 1 szt. Nr Wymagania Opis (parametry minimalne - wymagane)

Bardziej szczegółowo

I. Obudowa serwerów kasetowych

I. Obudowa serwerów kasetowych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Zadanie 1 Zamówienie obejmuje dostarczenie wraz z usługą montażu w CPD Zamawiającego jednej obudowy serwerów kasetowych wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera.

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-46/14 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę

WZP/WO/D-332-46/14 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę WZP/WO/D-33-46/4 Załącznik nr do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Ja (My), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 30 Warszawa Imiona i nazwiska osób

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Cały oferowany sprzęt musi: a) być nieużywany i fabrycznie nowy, b) pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Opis sytuacyjny Specyfikacja techniczna... 3

1. Wprowadzenie Opis sytuacyjny Specyfikacja techniczna... 3 dla użytkowników Działu Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo- Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej Załącznik nr 4 do SIWZ znak: ZP/BZP/148/2017 1. Wprowadzenie... 3 2. Opis sytuacyjny....

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo