i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego"

Transkrypt

1 Prezentacja na spotkanie Rady Miasta Bydgoszczy z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w dniu 23 lutego 2011 roku

2 Zadania i środki finansowe w dyspozycji samorządu województwa kujawsko-pomorskiego realizowane na terenie miasta Bydgoszczy i miasta Torunia Paweł Adamczyk,, Skarbnik Województwa

3 DOCHODY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH (WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA) Dotacje celowe Dotacje i środki z Unii Europejskiej Pozostałe doch. własne uzyskane przez jedn. i organ; Subwencje Udziały w podatkach dochodowych

4 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6,81% Pomoc społeczna 0,66% Ochrona zdrowia 9,28% Szkolnictwo wyższe 1,33% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,24% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,99% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,14% Kultura fizyczna 3,88% Rolnictwo i łowiectwo 4,68% Rybołówstwo i rybactwo 0,02% Przetwórstwo przemysłowe 6,74% Handel 0,00% Oświata i Edukacja 8,52% Różne rozliczenia 0,14% Obsługa długu publicznego 1,42% Transport i łączność 36,77% Gospodarka mieszkaniowa 0,03% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,23% Obrona narodowa 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Administracja publiczna 0,01% 7,76% Nauka 0,06% Informatyka 0,71% Turystyka 0,14% Działalność usługowa 0,44%

5 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH Działy Wyszczególnienie Kwota % Rolnictwo i łowiectwo ,85 4, Rybołówstwo i rybactwo ,59 0, Przetwórstwo przemysłowe ,02 6, Handel ,00 0, Transport i łączność ,44 36, Turystyka ,39 0, Gospodarka mieszkaniowa ,39 0, Działalność usługowa ,42 0, Informatyka ,65 0, Nauka ,17 0, Administracja publiczna ,70 7, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,00 0, Obrona narodowa 2 000,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,50 0,23

6 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH Działy Wyszczególnienie Kwota % Obsługa długu publicznego ,56 1, Różne rozliczenia ,00 0, i 854 Oświata i Edukacja ,48 8,52 z tego: 801 Oświata i wychowanie ,34 6, Edukacyjna opieka wychowawcza ,14 2, Szkolnictwo wyższe ,00 1, Ochrona zdrowia ,99 9, Pomoc społeczna ,81 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,46 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,02 9,24 6, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,59 0, Kultura fizyczna ,25 3,88 Ogółem ,70 100,00

7 WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Wojewódzkie jednostki organizacyjne Wojewódzkie jednostki budżetowe Wojewódzkie osoby prawne Wojewódzkie jednostki oświatowe Pozostałe Instytucje kultury Zakłady Opieki Zdrowotnej Pozostałe Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego Ośrodek Doradztwa Rolniczego

8 WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI OŚWIATOWE WYDATKI NA UTRZYMANIE BYDGOSZCZ: zł TORUŃ: zł Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka Szkoła Policealna Medyczna im. M. Kopernika Zespół Szkół Społecznych POZOSTAŁE: zł

9 WOJEWÓDZKIE INSTYTUCJE KULTURY DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ BYDGOSZCZ: zł TORUŃ: zł Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego Opera "Nova Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Galeria Sztuki WOZOWNIA Muzeum Etnograficzne Teatr im. W.Horzycy Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury POZOSTAŁE: zł

10 ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODY W LATACH BYDGOSZCZ: zł TORUŃ: zł Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii Centrum Onkologii - Szpital im.prof. Łukaszczyka Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii Obwód Lecznictwa SPZOZ w likwidacji Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.j.brudzińskiego Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.t.browicza Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji Przychodnia Specjalistyczna "OLK-MED Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera POZOSTAŁE: zł

11 WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO PRZYCHODY W LATACH Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy zł Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu zł

12 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY) RPO OGÓŁEM RPO WOJEWÓDZTWO RPO BYDGOSZCZ RPO TORUŃ

13 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH TORUŃ : zł BYDGOSZCZ : zł RPO Budżet Województwa KPIM BIT

14 FUNDUSZE UNIJNE BĘDĄCE W DYSPOZYCJI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

15 Zasady udzielania i podziału wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Bydgoszczy i Torunia Kamila Radziecka, Dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

16 ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego to budżet Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości mln euro, czyli ,30 zł (wg kursu EBC z dnia ) Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej 25,1% Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 12,4% Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej 13,0% Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 6,0% Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 26,5% Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki 5,0% Oś 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 9,0% Oś 8. Pomoc techniczna 3,0%

17 STAN WDRAŻANIA RPO Do 31 stycznia 2011 zakontraktowano czyli 74,4% dostępnych środków Ogłoszone i nierozstrzygnięte na 31 stycznia konkursy ,76 zł zł Do rozdysponowania pozostało: euro z podstawowej alokacji euro z Krajowej Rezerwy Wykonania euro z dostosowania technicznego Razem euro

18 ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH RPO Instytucja Zarządzająca RPO = Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego zarządza programem odpowiada przed KE za jego prawidłową i zgodną z prawem realizację Komitet Monitorujący RPO monitoruje wdrażanie RPO zapewnia udział społeczeństwa we wdrażaniu RPO ma wyłączne uprawnienia do zatwierdzania kryteriów wyboru projektów Tryb konkursowy Tryb indywidualny identyczne procedury oceny i rozliczania

19 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ I TORUŃ Ogółem RPO Liczba wniosków Teren Miasta Toruń Dofinansowanie z EFRR Teren Miasta Bydgoszcz Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Złożone wnioski ogółem 1, w tym: , ,18 Podpisane umowy , ,04 Wnioski ocenione negatywnie , ,01 Wnioski w toku oceny , ,38 Wnioski na liście rezerwowej , ,75 1 bez względu na miejsce realizacji projektu (wg siedziby) oraz bez projektów Samorządu Województwa (regionalnych) i ogólnowojewódzkich 2 dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miasta

20 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ I TORUŃ JST RPO Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Złożone wnioski ogółem w tym: , ,98 Podpisane umowy , ,93 Wnioski ocenione negatywnie , ,00 Wnioski w toku oceny , ,05 Wnioski na liście rezerwowej 0 0, ,00

21 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ I TORUŃ Przedsiębiorcy RPO (4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.2) Teren Miasta Toruń Dofinansowanie Liczba wniosków z EFRR Teren Miasta Bydgoszcz Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Złożone wnioski ogółem 1, w tym: , ,75 Podpisane umowy , ,61 Wnioski ocenione negatywnie , ,75 Wnioski w toku oceny , ,08 Wnioski na liście rezerwowej , ,31 1 bez względu na miejsce realizacji projektu (wg siedziby) 2 dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miasta

22 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ Wartość całkowita Dofinasowanie UE Dofinasowanie do alokacji RPO ogółem (%) Dofinasowanie do łacznej wartości zakontraktowanych umów w ramach RPO(%) Zagwarantowane i podpisane umowy , ,11 14,99% 19,90% Zakontraktowane , ,09 13,10% 17,59% Pozostałe zagwarantowane LPR ,53 0,87% 1,17% IPI* ,49 0,87% 1,17% Przedsiębiorcy ,, ,61 2,06% 2,73% *Port Lotniczy Bydgoszcz S.A-"Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap VI,VII"

23 STAN WDRAŻANIA RPO TORUŃ Zagwarantowane i podpisane umowy Wartość całkowita Dofinasowanie UE Dofinasowanie do alokacji RPO ogółem (%) Dofinasowanie do łacznej wartości zakontraktowanyc h umów w ramach RPO(%) , ,58 11,87% 15,76% Zakontraktowane , ,43 9,34% 12,39% Pozostałe do zakontrakotwania LPR ,15 0,66% 88,00% IPI* ,85% 2,49% Przedsiębiorcy , ,73 1,14% 1,52% * Gmina Miasto Toruń- "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe." *Gmina Miasto Toruń-"Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - I etap."

24 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE BYDGOSZCZ Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Suma z Wartośći ogółem SUM Suma z w tym UE SUM Miasto Bydgoszcz Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami , ,00 Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy , ,59 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 1: System odprawy bagażowej , ,64 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 3: Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego , ,50 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego , ,00 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 4: Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska oraz systemu aut , ,00 Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko toruńskiej etap 5 - Podetap I: Zakup sprzętu do pionu technicznego: oczyszczarka, posypywarko polewarka, pług wirnikowy, ciągnik rolniczy z kosiarką, ciągnikowa kosiarka ogrodowa , ,64 Przebudowa drogi startowej oraz 50 m drogi kołowania Alfa i Bravo wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi startowej , ,33

25 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE BYDGOSZCZ Miasto Bydgoszcz Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń , ,00 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem , ,50 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , ,60 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , ,00 Fundacja "Wiatrak" Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko - Pomorskiego , ,00 Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap , ,96 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ROZWÓJ ORAZ DOSTOSOWANIE DO WYMAGANYCH STANDARDÓW WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH PROCEDUR LECZNICZYCH I OPERACYJNYCH POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEJ APARATURY MEDYCZNEJ , ,44

26 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE BYDGOSZCZ Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Wielospecjalistyczny Szpital Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ Miejski im. dr. Emila w Bydgoszczy , ,00 Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Ostromecko cztery pory roku. Etap 1 i etap , ,00 Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności , ,92 Bydgoski Park Przemysłowy Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego , ,30 Miasto Bydgoszcz Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG Fabrik w Bydgoszczy , , , ,62 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A Projekty Kluczowe realizowane na terenie miasta Bydgoszcz pozostałe do zakontraktowania Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej etap VI,VII: Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska , ,11

27 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE TORUŃ Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia Zadanie I Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta , ,27 Miasto Toruń Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia: Zadanie II. Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul , ,99 Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miatsa Torunia: Zadanie II. Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul , ,81 Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach , ,00 Diecezja Toruńska Centrum Dialogu , ,00 Prowincja Św.Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu , ,51 Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu , ,00

28 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE TORUŃ Specjalistyczny Szpital Miejski im.mikołaja Kopernika w Toruniu,,Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości" , ,11 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakażny w Toruniu Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu , ,28 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem , ,00 pomieszczeń Miasto Toruń Toruński Inkubator Technologiczny , ,00 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu , ,00 Miasto Toruń Centrum Nowoczesności , , , ,96 Projekty Kluczowe realizowane na terenie miasta Toruń pozostałe do zakontraktowania Miasto Toruń Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe." Miasto Toruń "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - I etap." ,96

29 KWOTY ZAKONTRAKTOWANE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA Środki zakontraktowane na terenie miast w ramach RPO Dofinansowanie UE Środki zakontraktowane dla miasta Bydgoszcz* ,09 Środki zakontraktowane dla miasta Toruń* ,43 *dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miast Środki zakontraktowane dla projektów o charakterze ogólnowojewódzkim Dofinansowanie UE Kwota środków zakontraktowanych dla projektów ogólnowojewódzkich** ,77 w tym przypisane dla Torunia** ,97 **projekty o charakterze regionalnym, w tym przypisane Toruniowi jak siedzibie organów Samorządu Województwa

30 STAN WDRAŻANIA RPO KRAJOWA REZERWA WYKONANIA 1. Kryterium dopuszczające wartość wydatków certyfikowanych do KE do końca 2010 min 20% 2. Kryterium rankingujące 2.1 wykorzystanie środków wspólnotowych (środki przekazane beneficjentom) 2.2 kontraktacja w obszarach wsparcia

31 STAN WDRAŻANIA RPO KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Miasto Przyznane dofinansowanie z EFRR Poświadczone wydatki, które zostały przekazane do KE do końca 2010 r. % wykorzystani a Bydgoszcz , ,26 13,79% Toruń* , ,13 11,35% * Z uwzględnieniem zawartych pre-umów z Miastem Toruń na projekt kluczowy: "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - I etap oraz "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe

32 ZPORR BYDGOSZCZ I TORUŃ Miasto Bydgoszcz % wykorzystania alokacji w I i III priorytecie Toruń % wykorzystania alokacji w I i III priorytecie Teren Miasta ,19 17,82% ,58 20,45% Miasto jako beneficjent ,10 10,89% ,74 15,00%

33 KWOTY ZAKONTRAKTOWANE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA Środki zakontraktowane na terenie miast w ramach RPO Dofinansowanie UE Środki zakontraktowane dla miasta Bydgoszcz* ,09 Środki zakontraktowane dla miasta Toruń* ,43 *dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miast Środki zakontraktowane dla projektów o charakterze ogólnowojewódzkim Dofinansowanie UE Kwota środków zakontraktowanych dla projektów ogólnowojewódzkich** ,77 w tym dla Torunia** ,97 **projekty o charakterze regionalnym, w tym przypisane Toruniowi jak siedzibie organów Samorządu Województwa

34 Zasady udzielania i podziału wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adam Szponka,, Naczelnik Wydziału Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

35 Zasady udzielania i podział wsparcia w komponencie regionalnym PO KL dla Miasta Bydgoszczy i Torunia Człowiek najlepsza inwestycja

36 SYSTEM INSTYTUCJONALNY Człowiek najlepsza inwestycja

37 PROCES USTALANIA KRYTERIÓW Projekt Planu Działania - Instytucje Pośredniczące Grupy robocze PKM PO KL Konsultacje społeczne Instytucja Zarządzająca zalecenia Podkomitet Monitorujący PO KL Instytucja Zarządzająca / Komisja Europejska Komitet Monitorujący PO KL Człowiek najlepsza inwestycja

38 , , ,18 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , ,63 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 65,36%) ( 42,83%) ( 34,26%) ,08 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

39 Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH , , ,82 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , , ,00 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 78,53%) ( 67,90%) ( 55,88%) ,96 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

40 Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , , , , ,55 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , ,00 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 47,27%) ( 30,48%) ( 25,14%) ,99 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

41 Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI ,00 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , , , ,09 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 59,39%) ( 27,25%) ( 17,33%) Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

42 Priorytet IX ROZWÓJ KOMPETENCJI I WYKSZTAŁCENIA W REGIONACH ,00 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , ,00 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP ,91 Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 69,98%) ( 35,40%) ( 23,58%) ,04 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

43 Wsparcie dla projektodawców uwzględniając siedzibę beneficjenta*: Bydgoszcz: 128,7 mln Toruń: 128,5 mln 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 Bydgoszcz Toruń * Po odjęciu projektów systemowych oraz skierowanych do mieszkańców całego regionu lub mieszkańców części regionu, które leżą po za siedzibą beneficjenta. Człowiek najlepsza inwestycja

44 Wsparcie dla bydgoskich przedsiębiorców Razem ,63 Lp. Beneficjent Tytuł Siedziba Beneficjenta Beneficjent Ostateczny Siedziba Beneficjenta Ostatecznego Wnioskowane dofinansowanie 1 Moto Budrex sp. z o.o. Podniesienie kwalifikacji pracowników Moto Budrex sp. z o.o. gwarantem rozwoju przedsiębiorstwa Bydgoszcz Moto Budrex sp. z o.o. Bydgoszcz , Media Regionalne Sp. zo.o. LOGICOS Firma Prywatna Izabela Bejma-Bąk Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. TMR Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T-komp Tomasz Kruszewski Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 8 AKO S.A Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracowawców Lewiatan Rozwój kompetencji pracowników firmy Media Regionalne/Oddział w Bydgoszczy Inwestycja w doskonałość -szkolenia dla pracowników TENACO Sp. z o.o. Wzrost kompetencji pracowników BSB poprzez szkolenia Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników TMR Plastics Sp. z o.o. Bydgoszcz Media Regionalne Sp. zo.o. Bydgoszcz ,92 Murowaniec TENACO Sp. z o.o. Bydgoszcz ,00 Bydgoszcz Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. Bydgoszcz ,07 Bydgoszcz TMR Plastics Sp. z o.o. Bydgoszcz ,80 Personel - czynnik sukcesu firmy T-komp Bydgoszcz T-komp Tomasz Kruszewski Bydgoszcz ,02 Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. Rozwój umiejętności kluczowych pracowników firmy AKO S.A. Wysokie loty -szkolenia dla pracowników WZL nr 2 S.A. w Bydgoszczy Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa z Bydgoszczy Bydgoszcz FRoSTA Sp. z o.o. Bydgoszcz ,77 Bydgoszcz AKO S.A. Bydgoszcz ,90 Toruń WZL nr 2 S.A. Bydgoszcz ,35 Toruń Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracowawców Lewiatan Bydgoszcz ,60 11 OPONEO.PL S.A. Podniesienie poziomu kompetencji pracowników OPONEO.PL podstwą wzrostu konkurencyjności firmy Bydgoszcz OPONEO.PL S.A. Bydgoszcz ,98 12 Wyższa Szkoła Gospodarki Program rozwoju kadr przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz ,60 13 EGB Investments S.A. Wiedza na trudne czasy Bydgoszcz EGB Investments S.A. Bydgoszcz ,49 14 Wyższa Szkoła Gospodarki Program Rozwoju Kadr firm FORT Polska sp. z o.o. i MILARYS Polska sp. z o.o. Bydgoszcz FORT Polska sp. z o.o. i MILARYS Polska sp. z o.o. Bydgoszcz ,52

45 Wsparcie dla toruńskich przedsiębiorców: 22 projekty na kwotę 5,1 mln Skierowane do: Towimor, Drosed, Izomar-Pomorze, Nadwiślanka, Marbud, Tuden, Obrusn Człowiek najlepsza inwestycja

46 Wsparcie dla bydgoskich przedsiębiorców: 14 projektów na kwotę 5,3 mln Skierowane do: Oponeo, PESA, Fort Polska, Milarys, Frosta, Media Regionalne, Moto Budrex. Człowiek najlepsza inwestycja

47 Ranking uczelni: Bydgoszcz: 13,1 mln Toruń: 9,2 mln Pozostałe uczelnie: 5,4 mln * Po odjęciu projektów systemowych oraz skierowanych do mieszkańców całego regionu lub mieszkańców części regionu, które leżą po za siedzibą beneficjenta. Człowiek najlepsza inwestycja

48

49

50 Rozwój województwa a nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej Piotr Całbecki, Marszałek Województwa

51 KPO (POIŚ, POIG, POKL) REALIZOWANE NA OBSZARZE BYDGOSZCZY I TORUNIA (W TYM BIT CITY I SPALARNIA) Teren Torunia Teren Bydgoszczy ,25 zł ,05 zł W tym Gmina Miasta Toruń W tym Gmina Miasta Bydgoszcz ,12 zł ,59 zł

52 KPO WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE TORUNIA

53 BENEFICJENT TYTUŁ PROJEKTU KWOTA OGÓŁEM W TYM Z UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu KAMITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał Polska Fundacja Przedsiębiorczości Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna ATS Spółka Akcyjna INNOWACYJNA GOSPODARKA projekty konkursowe "Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów" , ,00 Ochrona patentowa zastosowania kinazy adenylanowej do deagregacji i hamowania agregacji płytek krwi , ,31 Opracowanie i wdrożenie technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. (PKWiU Wnioskodawcy: Surowce wtórne niemetalowe) , ,38 Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań , ,50 POMERANUS SEED , ,04 Biznes dla biznesu - budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami , ,96 Przeprowadzenie oferty niepublicznej akcji ATS S.A. w celu pozyskania inwestora zewnętrznego , ,00 KAMITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Opracowanie i wdrożenie technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. (PKWiU Wnioskodawcy: Surowce wtórne niemetalowe) , ,00 Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał Firma Handlowo-Produkcyjna PAK Sp. z o.o. LASERSTAR sp. z o.o. sp.k Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań , ,00 Druk na podłożach termokurczliwych zimnym UV z zastosowaniem rakli komorowych i powlekanych wałków prowadzących , ,00 Utworzenie centrum kompleksowej obróbki laserowej metali-wdrożenie technologii spawania laserowego , ,43 Toruńskie Zakłady Graficzne "Zapolex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa nowego zakładu drukarni w celu dywersyfikacji produkcji , ,60

54 BENEFICJENT TYTUŁ PROJEKTU KWOTA OGÓŁEM INNOWACYJNA GOSPODARKA projekty konkursowe Toruńskie Zakłady Graficzne "Zapolex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowakowski Wiesław Daniel STALER - TOWARZYSTWO GOSPODARCZE KOM-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "CEG-TOR" K.SZUBIERAJSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA KAMITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych technologii poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz technologii wykonywania druków luźnych W TYM Z UE , ,00 Innowacyjne linie technologiczne do produkcji pozycjonowanych zbrojeń budowlanych , ,00 Platforma do automatycznej adaptacji kontentu i serwowania reklamy behawioralnej , ,00 Uruchomienie innowacyjnego wielokolorowego systemu mieszania betonu licowego Colormix, CEG-TOR Toruń , ,01 Wdrożenie innowacyjnej technologii katalitycznego recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych , ,00 Markom Invest Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI , ,00 Accedit Sp. z o.o. Utworzenie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy , ,96 Optiguard sp. z o. o. Zakup usługi przygotowania Planu rozwoju eksportu dla firmy Optiguard sp. z o. o , ,00 Eko-ceramika 2 S.C. Tworzenie planu rozwoju eksportu dla firmy Eko-ceramika 2 S.C. M.Błażejewska, B.Błażejewska , ,00 Duży Format Wirtualny Duży Format , ,00 LAUDE.PL SPÓŁKA Z Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Laude.pl sp. z o.o. OGRANICZONĄ , ,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dorfin Sp. z o.o. TORSEED Spółka Akcyjna Budrem Sp. z o.o. Wejście DORFIN Sp. z o. o. na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego Planu rozwoju eksportu. Wejście TORSEED S.A. na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego Planu Rozwoju Eksportu. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie planu rozwoju i jego wdrożenie , , , , , ,00

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r.

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r. Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 marca 2016 r. 1 Produkt Krajowy Brutto (PKB) Jednostka terytorialna Wartość w mln zł % wartości krajowej Wartość w zł na 1 mieszkańca Zmiana w

Bardziej szczegółowo

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Porównanie kontraktacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Koszty kwalifikowalne PLN. 206 369,40 zł. 832 095,00 zł

Całkowita wartość projektu PLN. Koszty kwalifikowalne PLN. 206 369,40 zł. 832 095,00 zł Załącznik do uchwały Nr 5/146/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. Lista projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r.

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie z dnia 1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu r. 2. Brodnicki Park Krajobrazowy r.

Oświadczenie z dnia 1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu r. 2. Brodnicki Park Krajobrazowy r. Lp Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 r. Nazwa Wojewódzkiej Samorządowej Jednostki Organizacyjnej Oświadczenie z dnia 1. Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Mój region w Europie RPO w Kujawsko-Pomorskiem 14 grudnia 2009 r. Opera Nova, Bydgoszcz Tryb konkursowy Do dnia 07 grudnia 2009 r. w ramach RPO ogłoszono 23 nabory wniosków w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 20 września 2007 r. KOM Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu I

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM OCENIONYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2005 ROK DOCHODY PORÓWNANIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W LATACH 2004-2005 2005 250 200 W 2005 ROKU DOCHODY OGÓŁEM WYNIOSŁY 391,1 mln zł, tj.: o

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU DOCHODY Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673,4 1 218,9 Wykonanie 398,8 162,8 618,1 1 179,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ Eksportuj Kosmetyki do Wielkiej Brytanii Warszawa, 28 września 2016 r. NOWE PERSPEKTYWY RPO WŁ NA LATA 2014-2020 4. miejsce w kraju 2 RPO WŁ NA LATA 2014-2020 działalność badawczo-rozwojowa wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

UCHWAŁA Nr 1237/98/15 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK SZCZECIN, 27 STYCZNIA 2015 ROKU 2 Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Został opracowany w warunkach systemowych,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 11/313/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2013 r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy

Data podpisania umowy POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765 data aktualizacji 2006-07-14 14:35 Lp. Działanie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa

Nowa perspektywa finansowa Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w K-PRPO 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, styczeń 2014 r. Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 efektywność

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały 532/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr 935/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2004

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Adam Hamryszczak Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 1 Podział alokacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Anna Bobka-Adwent GARR S.A. Forum Gospodarcze InvestExpo, 21.03.2011 r. Programy Operacyjne Podstawowymi instrumentami

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEPŁYWY FINANSOWE ŚRODKÓW UE A BUDŻET WOJEWÓDZTWA W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA BĘDĄ UJMOWANE WYŁĄCZNIE: DOTACJE Z BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 13

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011 Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 211 Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 211 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,5%

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2005 r. dotyczą: - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej o kwotę 10.123 zł, tj. do kwoty 2.222.922 zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje w WSZ 2 Zadania inwestycyjne w WSZ w latach 2009-2012 Modernizacja Oddziału Noworodków Koszt: 0,5 mln zł Zakup

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Innowacyjni europejska nagroda regionu 2009

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Innowacyjni europejska nagroda regionu 2009 Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Innowacyjni europejska nagroda regionu 2009 Kategoria: Transport Tytuł projektu: Optymalizacja układu komunikacyjnego odciąŝającego zabytkowe

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo