2) Czy pojęcie nieuczciwych praktyk handlowych formalnie funkcjonuje w Państwa państwie członkowskim? Jeśli tak, proszę wyjaśnić, w jaki sposób?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) Czy pojęcie nieuczciwych praktyk handlowych formalnie funkcjonuje w Państwa państwie członkowskim? Jeśli tak, proszę wyjaśnić, w jaki sposób?"

Transkrypt

1 Zawarte poniżej informacje dotyczące Zielonej Księgi Unii Europejskiej sformułowane zostały przez zespół branżowy ds. rozmów z sieciami. Zespół ten powołany został w 2009 roku, kiedy nastąpiły znaczne wahania cenowe na rynku artykułów spożywczych, a tworzą go wybrani przedstawiciele takich organizacji mleczarskich jak: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny, Polska Izba Mleka, Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy oraz Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce. Opinia wyżej wymienionego zespołu oparta jest na podstawie kilkuletnich konsultacji prowadzonych z dostawcami oraz na podstawie własnego, wieloletniego doświadczenia nabytego podczas działania w sektorze mleczarskim na linii dostawcy/producenci - sieci handlowe. 1) Czy zgadzają się Państwo z powyższą definicją nieuczciwych praktyk handlowych? Zawarte w treści księgi sformułowania i definicje nieuczciwych praktyk handlowych w pełni nas satysfakcjonują i nie wnosimy w tej kwestii uwag. 2) Czy pojęcie nieuczciwych praktyk handlowych formalnie funkcjonuje w Państwa państwie członkowskim? Jeśli tak, proszę wyjaśnić, w jaki sposób? Problem nieuczciwych praktyk handlowych w Polsce funkcjonuje formalnie i w kontekście branży mleczarskiej (ale również innych sektorów gospodarki) dotyczy on relacji pomiędzy dostawcami a sieciami handlowymi. W ostatnich latach w wyniku bardzo agresywnej polityki prowadzonej przez sieci, głównie w kontekście narzucania warunków umów handlowych niekorzystnych dla dostawców, branża mleczarska zaczęła ten niewygodny problem poruszać. Umowy handlowe formułowane przez sieci handlowe są adhezyjnymi, nienegocjowalnymi. Warunki umowy są narzucane dostawcy. Sieci handlowe prowadzą co roku negocjacje indywidualne z dostawcami w sprawie zawieranych umów, ale jedynie w części dotyczącej poprawy warunków handlowych dla sieci. Nie ma możliwości negocjacji pozostałych części umowy. Sieci handlowe tłumaczą się tym, że liczba wszystkich dostawców jest ogromna i negocjując wszystkie części umowy z każdym dostawcą indywidualnie nie mieliby kontroli. Dlatego też wszystkie zawierane z producentami sektora mleczarskiego umowy handlowe wyglądają tak samo, różnią się jedynie w części warunków handlowych. 3) Czy Państwa zdaniem pojęcie nieuczciwych praktyk handlowych należy ograniczyć do etapu negocjacji warunków umów, czy też powinno ono również uwzględniać fazę przednegocjacyjną lub okres po zawarciu umowy? Nieuczciwe praktyki handlowe pomiędzy dostawcami a sieciami należałoby ograniczyć do etapu negocjacji warunków umów, które powinny w sposób szczegółowy opisywać współpracę dostawcy z siecią handlową z uwzględnieniem wszystkich ogniw łańcucha B2B takich jak: przygotowanie ofert, przygotowanie 1

2 zamówień, potwierdzania zamówień, płatności, realizację transakcji, wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji, marketing itp.. 4) Na jakim etapie łańcucha dostaw B2B produktów detalicznych mogą wystąpić nieuczciwe praktyki handlowe? W sektorze mleczarskim nieuczciwe praktyki handlowe występują na etapie przetwórca mleka (producent) - handel hurtowy i detaliczny. 5) Co sądzą Państwo o pojęciu czynnik strachu? Czy zgadzają się Państwo z powyższą oceną tej kwestii? Proszę wyjaśnić. Dominacja sieci i ukształtowanie się takiego modelu rynku powoduje, że dostawca ma ograniczone możliwości sprzedaży. Skala wielkości sprzedaży proponowana przez sieć powoduje, iż przetwórca żywności (sprzedający) zmuszony jest do współpracy z tą formą handlu i ponosi z tego tytułu określone nakłady finansowe związane z wejściem do sieci. Pojęcia "czynnika strachu" jest dominujące w tych relacjach, gdyż każdy boi się utracić rynek, a z drugiej strony chce odzyskać poniesione na rzecz wejścia do sieci nakłady finansowe. Dlatego w wielu przypadkach dostawcy godzą się na niekorzystne dla nich warunki handlowe. W rozdrobnionym polskim przetwórstwie mleczarskim ten "czynnik strachu", tj. utraty rynku, jest dominujący. 6) W jakim zakresie i jak często, w Państwa doświadczeniu, nieuczciwe praktyki handlowe występują w sektorze spożywczym? Na jakim etapie stosunków handlowych i w jaki sposób głównie przejawiają się te praktyki? Nieuczciwe praktyki handlowe w sektorze spożywczym występują nagminnie. Szczególnie występują one w relacjach dostawcy sieci handlowe. Obowiązująca w Polsce Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. nie jest respektowana przez podmioty występujące na rynku-sieci handlowe. Szczególnie pomijany jest artykuł 15 ustawy o nieuczciwej konkurencji mówi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie dostępu do rynku w szczególności poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Obecnie niektórzy dostawcy zaczęli dochodzić swoich praw w sądach w zakresie niesłusznie pobranych opłat. Na takie działania mogą sobie pozwolić jednak tylko tacy dostawcy, którzy zakończyli współpracę z daną siecią handlową. W sieciach handlowych funkcjonuje kilkadziesiąt różnego rodzaju tytułów opłat niezgodnych z w/w ustawą: opłata za urodziny sieci handlowej opłata za remodeling sklepu (działu, półki sklepowej) np. jedna z sieci handlowych wystawiła dostawcy z branży mleczarskiej fakturę za remodeling stoiska nabiałowego na Dziale Nabiał. Miało to podobno służyć zwiększeniu sprzedaży artykułów dostawcy w tym sklepie, poszerzeniu półki itp. 2

3 Nowoczesne regały chłodnicze miały dać klientowi większy wybór i miały go za zadanie zachęcić do zakupów. Do faktury został podłączony raport, który miał być dowodem, że remodeling ten został przemyślany i odpowiednio zaplanowany. Została ustalona grupa docelowa. W raporcie w ogóle nie było słowa nabiał. Raport mówił o produktach spożywczych, Agd i innych. Jak wspomniałem wcześniej dostawca pochodził z branży nabiał? Gdzie tu jest jakiś sens? Zapłacił po prostu za nowe regały chłodnicze, bo te, co były na sklepie nadawały się do wymiany a sieci handlowej szkoda wydawać pieniądze na wyposażenie skoro naiwni dostawcy mogą zapłacić. bonus bezwarunkowy lub warunkowy rabaty potransakcyjne Szereg opłat za usługi promocyjne i marketingowe (gazetki reklamowe, plakaty) rabaty logistyczne - np. sieć buduje magazyn centralny - do dystrybucji towarów na sklepy sieci. Za taką możliwość dostawca dostaje fakturę za usługę logistyczną, za którą musi zapłacić. Co ciekawe, w umowach jest zapis, że towar dostawcy z chwilą dostarczenia na rampę sieci staje się jej własnością. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego dostawca ma płacić za logistykę produktów, które tak naprawdę już nie są jego własnością. opłata za udostępnienie danych sprzedażowych na poszczególnych placówkach sieci handlowej opłata za możliwość elektronicznego odbioru składanych zamówień przez sieci opłata za brak zwrotu towarów opłata za starty na towarze dostawcy opłata za wprowadzenie nowych indeksów (nowych wyrobów) na półkę różnego rodzaju prowizje i rabaty opłata za osiągniecie poziomu obrotu z siecią (ustawiana zawsze tak, że sieć go osiągnie bez żadnych nakładów) prowizja za płatność za faktury. Na przykład jedna z sieci utworzyła spółkę w Szwajcarii, której zadaniem było płacenie za faktury dostawcom w Polsce. Firma ta pobierała prowizje od każdej zapłaconej faktury brutto w kwocie od 0,4% do 1%. Wystawiała za tą usługę notę (bez VAT). opłata za zużycie Europalet w obrocie między dostawcą i siecią Ponadto, oprócz w/w opłat nakładanych na dostawców sieci handlowe stosują takie nieuczciwe praktyki handlowe jak: wewnętrzne ustalenia sieci handlowej w sprawie płatności dostawcom w określonym dniu tygodnia mimo tego, że zgodnie z umową termin płatności wypada w innym dniu; zawieranie umów z mocą wstecz i w związku z tym wystawianie faktur korygujących o poprawione warunki handlowe za okres przed realnym zawarciem umowy handlowej; stosowanie kar umownych tylko wobec dostawców mimo tego, że sieci handlowe nie zawsze dotrzymują warunków umowy handlowej, którą same podpisały; 3

4 w umowie sieci handlowej z dostawcą nie ma określonych zobowiązań zakupowych sieci, a zatem taka umowa nie gwarantuje sprzedaży określonej ilości produktów dostawcy, a jedynie prawo sklepów sieci handlowej do złożenia zamówienia. Mimo to, dostawca decydując się na współpracę z siecią musi ponieść określone koszty, które zwykle są bardzo wysokie, nie mając pewności czy będzie to inwestycja, która się zwróci i przyniesie korzyść. korzystanie z sądów polubownych (arbitrażowych) zamiast sądów powszechnych kiedy tylko jest to możliwe. Taki wybór sieci handlowych ma swoje uzasadnienie - od wyroku sądu arbitrażowego nie można się odwołać, wyrok jest ostateczny. Sprawa rozwiązywana w taki sposób powierzana jest bezstronnemu specjaliście (arbitraż ad hoc). Specjaliści rekrutowani są przez każdą ze stron w ramach zawartej umowy. Można posunąć się do przypuszczenia, że sieć handlowa jako duża spółka posiada znaczący kapitał i może sobie pozwolić na wybitnych specjalistów w przeciwieństwie do dostawcy, który najczęściej dysponuje dużo mniejszymi środkami finansowymi. Istotnym jest także fakt, że sprawy prowadzone przez sądy arbitrażowe są tajne, więc opinia publiczna nie pozna zarówno jej przebiegu jak i wyroku. Opłaty poza-marżowe niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w sieciach handlowych sięgają do 40%. Liczone są zazwyczaj % procentowo od obrotu - czyli nie zależnie od tego, jakie koszty poniosła z tego tytułu sieć handlowa. Proszę sobie wyobrazić, ze oopłata za 1 moduł (4x6 cm) w gazetce reklamowej jednej z sieci handlowych kosztuje od 15 tyś zł do 20 tyś zł. W okresie Świąt ten sam moduł kosztuje od 25 tyś zł do ponad 30 tyś. Jak się to ma do rreklamę w codziennych gazetach ogólnopolskich,? i to Zdecydowanie zdecydowanie większy moduł reklamowy, można wykupić za dużo mniejszą kwotęe pieniądze można wykupić w jednej z gazet codziennych ogólnopolskich. Dodatkowo sieć stosuje tzw. KOMPENSATY. bez Bez zgody dostawcy potrąca sobie należności za wystawione przez siebie faktury. Jest to kredyt kupiecki udzielany przez Dostawcę dostawcę dla sieci, przez co skraca się terminy płatności oraz powoduje brak przepływów gotówkowych. Jedyna rzeczą, która się zmienia, co roku w umowie handlowej to wyłącznie warunki handlowe. Oczywiście, co roku następuje ich zmiana, czyli poprawa w górę, / warunków, ale wyłącznie z korzyścią dla sieci. 7) Czy praktyki te są również obecne w detalicznych sektorach niespożywczych? Jeśli tak, proszę podać konkretne przykłady. 8 i 9) Czy nieuczciwe praktyki handlowe wywierają niekorzystny wpływ, zwłaszcza jeśli chodzi o zdolność Państwa przedsiębiorstwa do inwestycji i innowacji? Proszę podać konkretne przykłady i tam, gdzie to możliwe, liczbowo określić ich wpływ. Czy nieuczciwe praktyki handlowe dotykają konsumentów (np. poprzez wpływ na ceny, asortyment produktów lub innowacje)? Proszę podać 4

5 konkretne przykłady i tam, gdzie to możliwe, liczbowo określić ich wpływ. Nieuczciwe praktyki handlowe wpływają na obniżenie marż i tym samym na dochodowość producentów. Producenci sektora mleczarskiego zamiast przeznaczyć środki finansowe na modernizację i wprowadzanie innowacyjnych produktów, zmuszeni są opłacać dodatkowe, bezprawnie i bezkarnie wystawiane faktury przez sieci handlowe, aby utrzymać się w w tym sektorze handlu. Ponadto, sieci handlowe zwykle chcą handlować produktami, które dobrze się sprzedają. Nie są zdecydowane na wprowadzanie nowych produktów. Takie zachowanie sieci handlowych zdecydowanie ma negatywny wpływ na decyzje konsumenckie, ponieważ ogranicza ich wybory. Ostatecznie, taka polityka sieci handlowych prowadzi do tego, że klient nie ma możliwości wybierania produktów, które są dla niego korzystne ze względu na walory zdrowotne, lecz zmuszony jest wybierać spośród tych, które produkowane są na szeroką skalę, ale w związku z tym mogą zaproponować niższą cenę produktu i zaangażować większe środki finansowe na reklamę. W doborze produktów w sieciach decyduje ekonomika skali. Trudno przebić się produktom regionalnym w przeciwieństwie do produktów wysoko przetworzonych. W ostatnim okresie w sieciach handlowych zaczynają dominować marki własne, które ubezwłasnowolniają dostawcę wobec sieci. Producent który zobowiąże się do produkowania marki własnej dla sieci zmuszony jest sprzedawać swój produkt jakościowo niczym nieodbiegający od produktu pod marką producenta. Takie zachowanie powoduje wypieranie z handlu marek lokalnych i producentów. Nie ma żadnych regulacji względem marek własnych odnośnie procentowego udziału marek własnych na półce i jest to istotnym zagrożeniem dla producentów nie tylko sektora mleczarskiego ale również innych sektorów. Rozwiązaniem, które pozwoliłoby na produkcję dla sieci handlowych marek własnych bez zagrożenia dla marek producentów jest stosunek 20% powierzchni marketu marek własnych do 80% marek producentów. Takie rozwiązanie wprowadziły Węgry oraz Czechy. Marki własne są istotnym zagrożeniem dla dostawców, ponieważ: wypierają marki rynkowe i lokalnych dostawców stanowią w pewnym sensie produkcję nakładczą dla sieci. Sieć w każdej chwili może zmienić dostawcę, a dotychczasowemu dostawcy wypowiedzieć umowę. Takie rozwiązanie mogłoby doprowadzić do upadłości zakładu gdyż niejednokrotnie, mniejsze zakłady mleczarskie decydując się na produkcję marki własnej dla sieci handlowej zmuszone są rezygnować z dotychczasowych rynków dystrybucji i w przypadku braku umowy na produkcję dla sieci tracą możliwość zbytu produktów. Biorąc pod uwagę w/w czynniki sieć handlowa ma zdecydowaną przewagę w jakichkolwiek negocjacjach i właściwie można stwierdzić, że negocjacje te opierają się na dyktowaniu warunków współpracy. w pewnym stopniu dokonywanie za klienta wyboru produktów konsumpcyjnych poprzez promowanie marek własnych sieci (bez ograniczeń 5

6 ilościowych w sklepach) i tym samym ograniczanie ilości produktów marek rynkowych oraz lokalnych producentów. Zmiany cen na korzyść konsumenta w sieciach są generalnie dokonywane kosztem dostawcy z tytułu organizowanych w sklepach promocji. Promocje dotyczą zwykle okresu na tydzień przed promocją i tydzień po promocji, co pozwala sieciom handlowym zatowarować się w większych ilościach po promocyjnej cenie, a klienci z danej promocji korzystają jedynie w pewnym stopniu, co generuje dodatkowy zysk sieci. Opłaty pozamarżowe są wliczane w cenę produktu co ma znaczący wpływ na cenę produktu na półce, tym samym koszty finansowe sieci handlowej ponoszą dostawcy oraz konsumenci. 10) Czy nieuczciwe praktyki handlowe mogą wpływać na transgraniczną wymianę handlową w UE? Czy nieuczciwe praktyki handlowe powodują rozdrobnienie jednolitego rynku? Jeśli tak, proszę wyjaśnić, w jakim stopniu nieuczciwe praktyki handlowe wpływają na zdolność Państwa przedsiębiorstwa do prowadzenia handlu w kontekście transgranicznym. 11) Czy istniejące krajowe ramy regulacyjne/samoregulacyjne w wystarczającym stopniu rozwiązują problem nieuczciwych praktyk handlowych w niektórych państwach członkowskich? Jeżeli nie, to dlaczego? W Polsce obowiązuje Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. Nie jest ona jednak należycie stosowana i respektowana przez podmioty występujące na rynku, przede wszystkim przez sieci handlowe. Przez jakiś czas ustawa ta była praktycznie martwa. Nikt z jej zapisów nie korzystał. Dostawcy nie mogli cały czas ponosić dodatkowych opłat we współpracy z sieciami handlowymi i zaczęli korzystać z zapisów w ustawie występując do sądów powszechnych o zwrot niesłusznie pobranych opłat. Jednak postępują tak tylko ci dostawcy, którzy już nie współpracują z siecią handlową, z którą się sądzą. Próbowano również wprowadzić Kodeks Dobrych Praktyk Handlowych (dalej Kodeks ). Wzorowany na samoregulacjach europejskich Kodeks zapoczątkował Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Po konsultacjach branżowych nie został on jednak przyjęty. Wszyscy wypowiedzieli się krytycznie na temat propozycji nowego Kodeksu, ponieważ nie dawał dostawcom żadnych gwarancji swojej skuteczności. Wymagał akceptacji jego zasad przez dostawców jak również sieci handlowe, a takie rozwiązanie jest nie do zaakceptowania. Ze względu na to, że Kodeks nie był obowiązkowy sieci handlowe nie musiały go podpisać, a co za tym idzie stosować się do jego zasad i problem nieuczciwych praktyk handlowych pozostaje nadal nierozwiązany. 12) Czy brak konkretnych krajowych ram regulacyjnych/samoregulacyjnych służących zwalczaniu nieuczciwych 6

7 praktyk handlowych stanowi problem w państwach, w których ramy te nie istnieją? 13) Czy środki mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych mają wpływ wyłącznie na rynki krajowe, czy też również na transgraniczną wymianę handlową/transgraniczne świadczenie usług? Jeżeli tak, proszę wyjaśnić ich wpływ na zdolność Państwa przedsiębiorstwa do prowadzenia wymiany handlowej w kontekście transgranicznym. Czy różnice między istniejącymi krajowymi ramami regulacyjnymi/samoregulacyjnymi powodują rozdrobnienie jednolitego rynku? 14) Czy Państwa zdaniem konieczne jest podjęcie dalszych działań na szczeblu UE? Tak, zdecydowanie powinny zostać ujednolicone przepisy w zakresie zapobiegania nieuczciwym praktykom handlowym. Zwłaszcza, że te same sieci handlowe funkcjonują na terenie Unii Europejskiej, więc wprowadzenie takich zmian ułatwiłoby współpracę dostawców z sieciami handlowymi. 15) Czy regulacje dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych (o ile istnieją) wywierają pozytywny wpływ? Czy istnieją ewentualne wady/obawy związane z wprowadzeniem regulacji dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, na przykład bezzasadne ograniczenie swobody zawierania umów? Proszę wyjaśnić. Podczas rozmów prowadzonych przez zespół branżowy z sieciami handlowymi okazało się, że ograniczenie (regulacja) nieuczciwych praktyk handlowych stanowiłaby dla sieci poważny problem. Kiedy w Polsce sprawa nieuczciwych praktyk handlowych zaczęła być nagłaśniana sieci rozpoczęły lobbing przekonując, że takie działanie będzie w sposób znaczący ograniczało zawieranie umów. Sieci nie wspominają jednak o tym, że nie ma ekwiwalentności usług do wciąż płaconych przez dostawców opłat poza-marżowych. Korzystne dla nich jest dalsze wystawianie faktur za fikcyjne, bezprawne lub znacznie zawyżone kosztowo usługi. Nagłośnienie w Polsce art. 15 ustawy o nieuczciwej konkurencji i wygrywanie w sądach spraw przez dostawców spowodowało przejście na rozliczenie z dostawcami w cenach net-net, lecz sieci nie zrezygnowały z dodatkowych opłat, ale włączyły wszystkie opłaty "półkowe" w formę rabatu. W ten sposób sieci handlowe nie zrezygnowały z poza-marżowych opłat i utrzymały swoje warunki handlowe. Można stwierdzić, że warunki handlowe sieci dzięki takiemu rozwiązaniu zostały nawet poprawione, ponieważ opłaty poza-marżowe wpisane w formę rabatu ze strony dostawcy powodują, że stają się one całkiem legalne i nie ma możliwości zwrotu tych kosztów na drodze sądowej w postępowaniu, ponieważ to dostawca wystawił fakturę. 7

8 Kiedy jako branża mleczarska pierwsi zaczęliśmy głośno mówić na temat pobierania niezgodnych opłat i rozpoczęliśmy parce nad Kodeksem Dobrych Praktyk Handlowych sieci zareagowały dość szybko. Część z nich przerzuciła wszystkie pobierane niezgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opłaty pozamarżowe w tzw. rabat na fakturze, który na razie jest dla nich bezpieczny. Nie ma jeszcze orzeczenia Sądowego, które by kwestionowało rabat na fakturze ponieważ to dostawca wystawia fakturę z tym rabatem, a nie sieć. Niektóre z sieci wprowadziły ceny net-net, ale cena ta zawiera wszystkie wcześniej obowiązujące opłaty pozamarżowe. 16) Czy istnieją znaczne rozbieżności w sposobie traktowania nieuczciwych praktyk handlowych przez prawo w poszczególnych państwach członkowskich? Jeśli tak, czy te rozbieżności utrudniają transgraniczną wymianę handlową? Proszę podać konkretne przykłady i tam, gdzie to możliwe, liczbowo określić ich wpływ. 17) W przypadku niekorzystnego wypływu tych praktyk, w jakim stopniu wspólne unijne podejście do egzekwowania przepisów powinno regulować tę kwestię? 18) Czy właściwym organom egzekucyjnym należałoby przyznać uprawnienia dochodzeniowe, w tym prawo podejmowania działań z urzędu, nakładania sankcji i przyjmowania anonimowych skarg? Zdecydowanie tak, ponieważ dostawcy sami boją się dochodzić swoich praw. W Polsce takie prawo powinien mieć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. 19) Czy powyższe zestawienie obejmuje najważniejsze nieuczciwe praktyki handlowe? Czy istnieją inne rodzaje nieuczciwych praktyk handlowych? Generalnie przedstawione zestawienie nieuczciwych praktyk handlowych obejmuje wszystkie przypadki, lecz prawnicy pracujący dla sieci handlowych będą szukać rozwiązań jak ominąć prawo, aby wymów na dostawcach uzyskanie najlepszych warunków handlowych. W tym zakresie nie ma partnerstwa i żadnej etyki, liczą się jedynie własne interesy. 20) Czy stworzenie wykazu zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych mogłoby być skutecznym sposobem rozwiązania tego problemu? Czy należałoby regularnie aktualizować ten wykaz? Czy istnieją ewentualne rozwiązania alternatywne? Stworzenie wykazu zakazanych praktyk handlowych w jakimś stopniu wzmocniłoby pozycję dostawców wobec sieci, ale z pewnością nie rozwiąże problemu nieuczciwych praktyk handlowych. 21) Dla każdej wskazanej powyżej nieuczciwej praktyki handlowej i odpowiadającej jej dobrej praktyki proszę: a) wskazać, czy zgadzają się 8

9 Państwo z analizą Komisji. W stosownych przypadkach proszę podać dodatkowe informacje; b) wyjaśnić, czy dana nieuczciwa praktyka handlowa występuje w sektorze, w którym prowadzą Państwo działalność; c) wyjaśnić, czy odpowiednią możliwą dobrą praktykę można by powszechnie zastosować w różnych sektorach? d) wyjaśnić, czy dana nieuczciwa praktyka handlowa powinna być zakazana per se, czy też powinna podlegać indywidualnej ocenie w każdym przypadku ) W odniesieniu do terytorialnych ograniczeń dostaw proszę wyjaśnić: a) co uznaliby Państwo za obiektywne względy wydajności stanowiące uzasadnienie odmowy przez dostawcę dostawy do danego klienta? Dlaczego? b) jakie byłyby zalety i wady zakazu stosowania terytorialnych ograniczeń dostaw (opisanych powyżej)? Jakie praktyczne konsekwencji miałby taki zakaz dla sposobu, w jaki przedsiębiorstwa organizują swoje systemy dystrybucji w Europie? ) Czy wskazane powyżej możliwe dobre praktyki należy zawrzeć w ramach obowiązujących na poziomie UE? Czy są jakieś wady takiego podejścia? Tak, jednak nie jest to wystarczające rozwiązanie w odniesieniu do problemu nieuczciwych praktyk handlowych, ponieważ możliwe dobre praktyki nie są obligatoryjne, co spowoduje, że sieci handlowe będąc na silniejszej pozycji negocjacyjnej zignorują je. 24) Jeżeli Państwa zdaniem konieczne jest podjęcie dalszych działań na szczeblu UE, to czy powinny one mieć formę wiążącego instrumentu ustawodawczego? Niewiążącego instrumentu? A może inicjatywy samoregulacyjnej? Na szczeblu Unii Europejskiej powinien powstać wiążący dokument ustawodawcy. 25) W niniejszej zielonej księdze poruszono problematykę nieuczciwych praktyk handlowych oraz uczciwości w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw B2B produktów spożywczych i niespożywczych. Czy Państwa zdaniem pominięto jakieś ważne zagadnienia lub poruszono je w niewystarczającym stopniu? Poruszone w zielonej księdze problemy nieuczciwych praktyk handlowych oraz uczciwości w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw B2B generalnie prawidłowo interpretują problemy, jednak na pewno w każdym kraju UE wyglądają inaczej. Istotne zagadnienia dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych, które w polskiej gospodarce mają kluczowe znaczenie zostały rozwinięte we wcześniejszych odpowiedziach (patrz odp. na pyt. 6). 9

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie

Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie 14 października 2014 Spotkanie informacyjne w Wągrowcu Co eksporter wiedzieć powinien? Aby nawiązać skuteczną współpracę:

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Załącznik I: Przykład kwestionariusza

Załącznik I: Przykład kwestionariusza Załącznik I: Przykład kwestionariusza Grupa Robocza ds. Odbiorców Detalicznych ERGEG Kwestionariusz dotyczący ochrony odbiorcy 13-04-2005 JAKOŚĆ HANDLOWA DOSTAW Wskaźniki jakości handlowej Średni czas

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPER PROFIT

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPER PROFIT REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPER PROFIT DEFINICJE: KLIENT: osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie biorącym udział w programie Super Profit (konsument) UCZESTNIK: podmiot prowadzący sklep,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ Zanim dokonasz zakupu, poznaj swoje prawa! Konsumentom kupującym towar lub usługę, przez internet lub w sklepie, we własnym kraju lub w innym państwie UE, przysługują

Bardziej szczegółowo

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Czy Urząd Gminy może zapłacić fakturę prognozową przed rzeczywistym odczytem faktycznego zużycia gazu?

Czy Urząd Gminy może zapłacić fakturę prognozową przed rzeczywistym odczytem faktycznego zużycia gazu? Czy Urząd Gminy może zapłacić fakturę prognozową przed rzeczywistym odczytem faktycznego zużycia gazu? Pytanie Dostawca gazu wprowadził nowy system rozliczeń na podstawie faktury prognozowej". Odczyty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Stosunki wertykalne w łańcuchu dostaw żywności Zasady dobrej praktyki

Stosunki wertykalne w łańcuchu dostaw żywności Zasady dobrej praktyki Stosunki wertykalne w łańcuchu dostaw żywności Zasady dobrej praktyki Proponowane przez następujących głównych członków platformy B2B AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Bardziej szczegółowo

Z naszą Kancelarią inwestycje w nieruchomości będą miały solidne fundamenty.

Z naszą Kancelarią inwestycje w nieruchomości będą miały solidne fundamenty. NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWO Od kilkunastu lat Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej rynku nieruchomości i budowlanego. W ramach tej sfery działalności od kilku lat specjalizujemy się w kompleksowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1

CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 SAMOREGULACJA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA W SIECI Warszawa, 25 listopada 2009 roku Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Sklepy internetowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów, a coraz więcej transakcji w obrocie handlowym jest zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych Radosław Dyki Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes biznes www.pigulkiwiedzy.tv 9. Przelew bankowy Zalety: 3. 4. Wpłaty przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu. Za przyjmowanie wpłat nie są pobierane opłaty od właściciela sklepu. Wpłata

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową

Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową REGULAMIN PROMOCJI Przy zakupie kuchni zwrot 25% ceny sprzętu AGD na kartę rabatową 1. Postanowienia ogólne: 30.05.2016-27.07.2016 1.1 Nazwa promocji: Letnie odświeżenie Meble kuchenne. 1.2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty handlu produktami spożywczymi we Włoszech 2015-12-20 21:53:52

Praktyczne aspekty handlu produktami spożywczymi we Włoszech 2015-12-20 21:53:52 Praktyczne aspekty handlu produktami spożywczymi we Włoszech 2015-12-20 21:53:52 2 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niektórych zagadnień, których stosowanie w praktyce handlowej może budzić

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.272.47.2011

Umowa nr ZP.272.47.2011 Umowa nr ZP.272.47.2011 W dniu... r. pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym Baśniowa Kraina, 05-240 Tłuszcz, ul. Mickiewicza 7, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 125-11-42-896, REGON: 000912988,

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera zwanej

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań dnia 05 października 2011 roku Nr akt : ŻG 8361.65.2011 ZPO PO 47 Centrum Handlowe Piątkowo Market Złoty

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -17/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -17/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ankieta Satysfakcji Klienta 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji przeprowadzanej pod nazwą Ankieta Satysfakcji Klienta (dalej Ankieta ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 21 maja 2014 r. PPI Payment Protection Insurance - ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów?

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt, wyróżniona w 2014 r. przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej CASH BACK dla

Regulamin Oferty Promocyjnej CASH BACK dla Regulamin Oferty Promocyjnej CASH BACK dla Sprzedawców na platformie CABAS.pl obowiązuje od 22 stycznia 2015 r. do 22 kwietnia 2015 r. I. Ogólne warunki skorzystania z oferty promocyjnej 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY Polska SPORZĄDZONY PRZEZ IPSOS BELGIUM dla KOMISJI EUROPEJSKIEJ Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

Jedyny tego typu w Polsce coroczny

Jedyny tego typu w Polsce coroczny Jedyny tego typu w Polsce coroczny kompleksowy przegląd aktualnej sytuacji na polskim rynku handlu detalicznego, uwzględniający całość sektora: sieci handlowe, w tym sklepy przy stacjach paliw, centra

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO Znak sprawy DPS.DAG.3311-1-8/14 Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000 EURO 1. Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowino 53, 76-270 Ustka tel./faks 59-8461292

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny A.PL INTERNET S.A. za okres

Raport kwartalny A.PL INTERNET S.A. za okres Raport kwartalny A.PL INTERNET S.A. za okres 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14.02.2013 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Organy Spółki... 4 3. Informacje o akcjonariuszach Spółki...

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firm Kurierskich.

Towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej i Firm Kurierskich. ADRES KORESPONDENCYJNY: Agonia Records P. O. Box 273 64-920 Piła 1 Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu 4. dni roboczych od momentu otrzymania płatności. Nie odpowiadamy za zamówienia zaginione

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo