NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014"

Transkrypt

1 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

2 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację przepisów dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów i zmienia otoczenie ustawodawcze relacji pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Dyrektywa 85/577/EWG o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa Dyrektywa 97/7/WE o umowach zawieranych na odległość Dyrektywa 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej Dyrektywa 93/13/EWG o nieuczciwych warunkach umownych Ustawa z 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów Ustawa z 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Dyrektywa 2011/83/UE o prawach konsumenta Transpozycja Dyrektywy Zmiana prawa UE Art Ustawy Art nowa Ustawy Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kodeks Cywilny NOWA USTAWA DOTYCZY: zakresu obowiązków informacyjnych w przypadku zawierania przez przedsiębiorcę z konsumentem umowy (w sytuacjach typowych) ma to ułatwić konsumentowi świadome podjęcie decyzji o ewentualnym zawarciu umowy umowy na odległość (w tym dot. usług finansowych), w tym zawieranie i wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (szersza definicja tego rodzaju umowy), w tym zawieranie i wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy zakresu wyłączenia spod zakresu stosowania ustawy (np. umowy poza lokalem do wartości nieprzekraczającej 50 zł) zakresu uprawnień konsumenta i obowiązków przedsiębiorcy w przypadku wady sprzedanej rzeczy. 2

3 JAK NOWA USTAWA WPISUJE SIĘ W SYSTEM PRAWA KONSUMENCKIEGO W POLSCE Ustawa o cenach Ustawa o kredycie konsumenckim Ustawa o timeshare RELACJE UMOWNE Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny Przedsiębiorca Konsument KONSEKWENCJE NARUSZENIA Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Grupa konsumentów Przedsiębiorca Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK Przedsiębiorca Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Przedsiębiorca Przedsiębiorca Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Konsument Przedsiębiorca Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów Ustawa o języku polskim ZASADNICZE ZMIANY KTÓRE WPROWADZA USTAWA wprowadzenie dla umów typowych (w lokalu przedsiębiorcy) i znaczące rozszerzenie zakresu dla umów nietypowych (poza lokalem i na odległość) obowiązków informacyjnych wobec konsumenta (z 11 do 21); obowiązek uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności (art. 10); zakaz pobierania od konsumenta, który kontaktuje się z przedsiębiorcą w sprawie zawartej umowy, korzystając z przeznaczonego przez przedsiębiorcę do tego celu numeru telefonu, opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne (art. 11); wydłużenie terminu na odstąpienie przez konsumenta (bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów) od umowy (ang. cooling off period) z 10 do 14 dni (od dnia, w którym konsument wejdzie w fizyczne posiadanie towarów), ALE liczne wyjątki od tego prawa; ujednolicenie i wyrównanie reguł odnośnie do przedsiębiorców i konsumentów dot. odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wady prawne lub fizyczne (z pewnymi odrębnościami wynikającymi z dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej zamieszczonymi w art. 556 KC w nowym brzmieniu, nowe art. 556(1) 556(3) KC, art KC w nowym brzmieniu, nowe art. 561(1) 561(4) KC, art KC w nowym brzmieniu, art KC w nowym brzmieniu, art. 576 KC w nowym brzmieniu) art. 556 KC; regres w stosunku do poprzednich sprzedawców; modyfikacja definicji konsumenta (art. 22(1) KC); 3

4 przedłużenie (do 1 roku na stwierdzenie wady licząc od wydania rzeczy sprzedanej) czasu funkcjonowania domniemania, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego; wprowadzenie zakazu pobierania przez przedsiębiorcę od konsumenta opłat związanych z korzystaniem z określonych sposobów płatności w wysokości wyższej od kosztów ponoszonych z tego tytułu przez samego przedsiębiorcę. CO TRZEBA ZROBIĆ Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż w lokalu musi wprowadzić procedurę informowania o podstawowych kwestiach dotyczących relacji z konsumentem (nie dotyczy to drobnych umów życia codziennego); Przedsiębiorca świadczący usługi poza lokalem przedsiębiorstwa (np.: sprzedaż door-to-door) lub na odległość (np.: przez Internet) musi rozszerzyć katalog informacji, które przekazuje konsumentowi przed zawarciem umowy oraz musi przygotować technicznie możliwość przekazywania konsumentowi tych informacji (w formie papierowej lub na nośniku); Wszystkie informacje muszą zostać sporządzone w sposób czytelny i prostym językiem; Strony internetowe muszą być skonstruowane w taki sposób, aby konsument nie miał wątpliwości, że składane zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty; Przedsiębiorca kontaktujący się z konsumentem telefonicznie w celu zawarcia umowy na samym początku rozmowy musi dokładnie poinformować o jej celu oraz podać swoje dane identyfikujące oraz dane osoby, w imieniu której telefonuje. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy będzie skuteczne, jeżeli zostanie utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy; Każdy przedsiębiorca zawierający umowy na odległość musi przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie, nie później jednak niż w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usług; Przed zawarciem umowy zarówno w sposób typowy, jak i nietypowy przedsiębiorca będzie miał obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności; Przedsiębiorca zawierający umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość musi wprowadzić zmiany do regulaminów i wzorców umownych: (np.: wydłużenie do 14 dni okres na odstąpienie od umowy; Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży konsumenckiej muszą wprowadzić zmodyfikowane zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. DANE KONTAKTOWE Opisane w niniejszym opracowaniu zmiany są najbardziej kompleksową nowelizacją przepisów z zakresu tzw. prawa konsumenckiego od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pozostawiają one wiele otwartych kwestii oraz wprowadzają nowe rozwiązania, których skuteczność zweryfikować może tylko czas i praktyka sądowa i organów administracji publicznej (takich jak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dalsze informacje o kwestiach poruszonych w niniejszym opracowaniu, prosimy o kontakt. W naszej ofercie mamy: szkolenia z prawa konsumenckiego analizę i zmiany do istniejących umów i regulaminów 4

5 analizę i zmiany do dokumentów gwarancyjnych i uprawnień z tytułu rękojmi wprowadzanie programów compliance z zakresu relacji z konsumentami wprowadzenia programów zarządzania ryzykiem w przypadku naruszenia indywidualnego lub zbiorowego interesu konsumentów AGNIESZKA WIERCIŃSKA-KRUŻEWSKA ALEKSANDRA WĘDRYCHOWSKA - KARPIŃSKA adwokat, partner radca prawny, doradca

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne.

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r.

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA mgr Paweł Daszczuk Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej www.umcs.pl STAN PRAWNY PRZED 25.12.2014 r. 1)

Bardziej szczegółowo

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; OBOWIĄZKI przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci?

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ CIE Warszawa, 14 marca 2012 r. 1 Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Założenia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Dz.U.2012.1225 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Umowy zawierane

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów a nowe technologie

Zawieranie umów a nowe technologie Zawieranie umów a nowe technologie Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.manhattan.net.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.manhattan.net.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.manhattan.net.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.manhattan.net.pl prowadzony jest przez Adam Pogorzelskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE L 304/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.11.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Maciej Godyń* Wpływ zmian w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy wprowadzonych przez ustawę o prawach konsumenta na branżę e-commerce

Maciej Godyń* Wpływ zmian w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy wprowadzonych przez ustawę o prawach konsumenta na branżę e-commerce 103 PRZEGLĄ D PRAWA I ORZECZNICTWA * Wpływ zmian w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy wprowadzonych przez ustawę o prawach konsumenta na branżę e-commerce Spis treści I. Uwagi wstępne II.

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH

KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH Europejska agenda cyfrowa NOTA PRAWNA Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRZEZ INTERNET

ZAKUPY PRZEZ INTERNET ZAKUPY PRZEZ INTERNET Warszawa 2014 Zakupy przez internet to istotna część konsumenckiej rzeczywistości. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto poznać prawa i obowiązki związane z

Bardziej szczegółowo