Elektroniczne instrumenty muzyczne SAMPLING, SYNTEZA SAMPLINGOWA i metody pokrewne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczne instrumenty muzyczne SAMPLING, SYNTEZA SAMPLINGOWA i metody pokrewne"

Transkrypt

1 Elektroniczne instrumenty muzyczne SAMPLING, SYNTEZA SAMPLINGOWA i metody pokrewne Sampling Sampling jest to metoda wytwarzania dźwięków muzycznych poprzez odtwarzanie nagranych próbek (sample) brzmienia. Nagrane próbki są poddawane prostemu przetwarzaniu transpozycja, zapętlanie, efekty brzmieniowe, filtracja, obwiednie. Za pomocą samplingu możemy zrobić instrument muzyczny z dowolnego istniejącego dźwięku. Nie jest to synteza dźwięku dźwięk nie jest tworzony (budowany), lecz posługujemy się nagraniami rzeczywistych dźwięków.

2 Sampler Sampler elektroniczny instrument muzyczny, posiadający następujące możliwości: wprowadzanie próbek dźwięku z zewnątrz do pamięci urządzenia (nagrywanie), tworzenie instrumentów z próbek, odtwarzanie zapisanych próbek dźwięku, z możliwością prostego ich przetwarzania Klasyczne samplery nie posiadają zwykle pamięci stałej z gotowymi próbkami dźwięku. Sampling próbkowanie danego brzmienia. Typy samplerów Samodzielne urządzenia najczęściej moduły montowane w rackach, sterowane za pomoca MIDI (brak klawiatury) Instrumenty z klawiaturą (samodzielne) Instrumenty łączące sampling z metodami syntezy dźwięku (np. virtual analog) Samplery programowe (softwaresampler) wykorzystują komputery osobiste

3 Tryby pracy samplera Sampler pracuje w trzech trybach: nagrywanie (record) wprowadzanie próbek do samplera edycja i zapis (edit/store) ustalenie parametrów próbek, zapętlanie, zapisanie ich w pamięci odtwarzanie (replay) granie jak na instrumencie: odczyt próbek z pamięci, transpozycja, ew. dodatkowe przetwarzanie (efekty) Próbki dźwiękowe Próbka dźwiękowa ( sampla"; ang. sample): dźwięk zapisany cyfrowo ( zdigitizowany ) próbka (jeden przykład) możliwości danego źródła dźwięku (np. dźwięk instrumentu muzycznego o jednej wysokości, zagrany z daną artykulacją). Należy odróżniać pojęcia próbka dźwiękowa i próbka sygnału (wartość sygnału cyfrowego).

4 Próbki dźwiękowe Próbki dźwięku mogą pochodzić z następujących źródeł: nagrywanie przez mikrofon (konwersja A/C) wejście liniowe (podłączanie urządzeń) karty pamięci (zapis/odczyt) płyty CD/DVD, Internet gotowe banki brzmień pliki na dysku komputera (WAV, MP3) Edycja próbek dźwięku Próbka dźwięku wgrana do samplera poddawana jest obróbce (edycji): ustalenie początku i końca próbki ( przycinanie, trimming) zapętlanie (looping) który fragment ma być odtwarzany w kółko ustalenie zakresu transpozycji które klawisze mają odtwarzać próbkę dodatkowe efekty (filtry, pogłosy, nałożenie obwiedni, itp.)

5 Zapętlanie Zapętlanie próbki dźwięku (looping) umożliwia powtarzanie wybranego fragmentu próbki. Stosuje się je głównie w celu wydłużenia dźwięku, najczęściej po to aby próbka była odtwarzana aż do zwolnienia klawisza. Parametry pętli: punkt początkowy i końcowy lub: punkt początkowy i długość rodzaj pętli (kierunek odtwarzania) liczba powtórzeń (najczęściej: do zwolnienia klawisza) Pętla jednokierunkowa W pętli jednokierunkowej następuje przeskok od końca pętli do jej początku. Pętla jednokierunkowa może wprowadzać zniekształcenia dźwięku (skoki amplitudy powodujące trzaski). Dobrze nadaje się do dźwięków pseudookresowych.

6 Pętla dwukierunkowa W pętli dwukierunkowej po dojściu do końca pętli, zapętlony fragment jest odtwarzany od tyłu. Ten typ pętli może powodować, że dźwięk brzmi nienaturalnie. Mogą wystąpić zniekształcenia fazowe. Nadaje się do krótkich fragmentów. Pętla z przenikaniem Pętla z przenikaniem (cross-fade) jest podobna do pętli jednokierunkowej. Przy przejściu końcowy i początkowy odcinek pętli nakładane są na siebie. Uzyskuje się bardziej płynne przejście dźwięku.

7 Zniekształcenia pętli Podczas doboru punktu początkowego i końcowego pętli należy zapewnić na obu końcach pętli: jednakowy poziom zbliżone nachylenie obwiedni amplitudowej W przypadku pętli dwukierunkowej jako punkty zapętlenia dobiera się zwykle lokalne maksima sygnału. W przypadku pętli jednokierunkowej okres sygnału (powtarzający się fragment). Np. zapętlenie w miejscu przejścia przez zero. W praktyce, punkty zapętlenia ustala się metodą prób i błędów ( na słuch ). Przykład zapętlenia Próbka i zapętlony fragment

8 Zapętlenie próbek w praktyce W praktyce, jeżeli próbka jest zapętlana, zapisuje się w pamięci fragment zawierający: transjent początkowy AD (istotny dla brzmienia dźwięku), kawałek fazy S zapętlony okres stanu ustalonego. Fazę wybrzmiewania symuluje się ściszając fazę stanu ustalonego za pomocą obwiedni. Transpozycja próbek Nagrana próbka brzmienia ma ustaloną wysokość. Przypisujemy ją do odpowiedniego klawisza. Jak uzyskać dźwięki o różnych wysokościach (dla całego zakresu klawiatury)? Rozwiązanie oczywiste nagrać próbkę dla każdego klawisza osobno. Ale problemy: trudność nagrania tak dużego zbioru próbek o idealnie dobranych wysokościach, kłopotliwe zestrojenie takiego instrumentu w samplerze, duża zajętość pamięci.

9 Transpozycja próbek Drugie rozwiązanie: nagrywamy jedną próbkę, przypisujemy do klawisza bazowego (root key), wyższe i niższe dźwięki uzyskujemy metodą transpozycji, przez interpolację (przepróbkowanie resampling). Problemy: próbki nie są okresowe, tak jak to miało miejsce w syntezie tablicowej przepróbkowanie powoduje zmianę skali czasu (skrócenie lub wydłużenie próbki) Interpolacja Interpolacja pozwala uzyskać wartości sygnału leżące pomiędzy próbkami. Ustalenie współczynnika przepróbkowania (np. 3 półtony w górę wsp. równy /2 ). Obliczenie kroku odczytu próbek z pamięci zwykle liczba ułamkowa. Interpolacja wartości próbki (jak w metodzie tablicowej) liniowa prosta i mało dokładna bardziej złożone wielomianowa, sinc

10 Zniekształcenia czasowe Ponieważ nie cały sygnał z tablicy jest zapętlany, dokonując zmiany wysokości dźwięku przez przepróbkowanie wprowadzamy zniekształcenia czasowe: transpozycja w górę (podwyższenie) - dźwięk ulega skróceniu transpozycja w dół (obniżenie) - dźwięk się wydłuża Problem jest bardziej wyraźny gdy próbka nie jest zapętlana. Zatem w praktyce zakres transpozycji nie powodujący słyszalnych zniekształceń jest mały. Obejście problemu zniekształceń Częściowe obejście problemu zniekształceń czasowych: nagranie jednej próbki i przekształcenie jej w trybie offline (na komputerze) w dźwięki o innych wysokościach, dokonując transpozycji bez zmiany skali czasu. Przykładowe algorytmy: PSOLA (algorytm do przetwarzania mowy) resynteza addytywna Nadal pozostają problemy dużej zajętości pamięci i zestrojenia instrumentu.

11 Multi-sampling Trzecie rozwiązanie, stosowane w praktyce: multi-sampling ( wielopróbkowanie ): nagrywa się kilka próbek danego brzmienia o różnych wysokościach (o ile to możliwe, jeśli nie, musimy je sami przekształcić komputerowo) każdą z próbek przypisuje się do odpowiedniego klawisza bazowego pomiędzy klawiszami bazowymi transpozycja przez przepróbkowanie Jest to rozsądny kompromis między podejściami nr 1 i 2. Multi-sampling Przykład multisamplingu: key note klawisz bazowy, nie ma transpozycji zakres (split) - dla których wysokości dźwięku ma być dokonywana transpozycja

12 Multi-sampling Ile próbek musimy nagrać? To zależy od charakteru dźwięku, tzn. jak bardzo możemy go przepróbkować. Praktyczna rada: nagrać próbkę w środku skali, dokonać jej transpozycji, sprawdzić w jakim zakresie nie wprowadza nieakceptowalnych zniekształceń brzmienia, na zewnątrz tego zakresu nagrać kolejne próbki i powtórzyć proces. Więcej próbek stosuje się zwykle w środkowym zakresie skali (częściej wykorzystywanym), mniej na krańcach skali. Multi-sampling Dobór liczby próbek dla zakresu klawiatury powinien uwzględniać właściwości próbkowanego dźwięku. Należy określić zakres, w którym transpozycja nie wprowadza zniekształceń. Więcej próbek stosuje się w środkowym zakresie skali (częściej wykorzystywanym), mniej na krańcach skali. Należy zwrócić uwagę na zakres dźwięków wytwarzanych przez nagrywany instrument.

13 Uwarstwianie (multi-layering) Uwarstwianie (multi-layering) umożliwia zastosowanie pokrywających się zakresów klawiatury dla różnych próbek dźwięku. Dzięki temu przy naciśnięciu klawisza odgrywana może być więcej niż jedna próbka dźwięku. Uwarstwianie pozwala na tworzenie bardziej złożonych brzmień na podstawie prostych próbek dźwiękowych, np. grę kilku instrumentów naraz. Multi-sampling i multi-layering są często stosowane jednocześnie. Multi-sampling i multi-layering multi-sampling multi-layering multi-sampling + multi-layering

14 Instrument Instrumentem w samplerze nazywamy zbiór próbek jednego brzmienia, o różnych wysokościach. Próbka (sample) jest przypisana do klawisza bazowego (root key). Split zakres klawiszy odtwarzających daną próbkę (z transpozycją poza klawisz bazowy). Zbiór splitów pokrywający szerszy zakres klawiatury tworzy instrument. Dodatkowo mogą występować zestawy (presets) jeden lub więcej instrumentów przypisanych do całej klawiatury. Bank Bankiem nazywamy zbiór presetów, instrumentów i próbek, które wczytywane są do pamięci samplera. Inaczej mówiąc, w danej chwili mamy do dyspozycji wszystkie instrumenty zapisane w aktualnie wczytanym banku. Jeżeli chcemy mieć instrument z innego banku, musimy wczytać ten bank do pamięci, usuwając bieżący.

15 SoundFont Sposób zapisu danych w banku (np. do pliku) zależy od samplera, jednak zwykle organizacja jest podobna do przedstawionej wcześniej. SoundFont (SF2) jeden z częściej używanych standardów zapisu banków samplera. Struktura banku: warstwa zestawu (presetlevel) muzyk wybiera jeden z zestawów do grania w danej chwili warstwa instrumentu (instrument level) warstwa próbek (sample level) Struktura banku SoundFont

16 Zestawy instrumentów Zestawy stanowią grupę instrumentów. Typy zestawów: melodyczne (melodic) dla próbek dźwięków o ustalonej wysokości, jeden instrument obejmuje pewien zakres klawiszy perkusyjne (percussive) dla próbek dźwięków perkusyjnych o nieokreślonej wysokości, do każdego z klawiszy przypisana jest jedna próbka dźwięku innego instrumentu Przetwarzanie sygnału w samplerze W prostszych samplerach przetwarzanie dźwięku ogranicza się do dodania efektów brzmieniowych (pogłos, chorus, itp.). Nowoczesne samplery programowe oferują zwykle więcej możliwości przetwarzania dźwięku. Dźwięk wytworzony przez sampler może być poddany dalszemu przetwarzaniu, np. za pomocą filtrów i układów modulujących (LFO).

17 Problem braku artykulacji w samplerach Próbki samplera brzmią zawsze tak samo nie ma artykulacji. Próba zróżnicowania brzmienia wykorzystanie informacji velocity o sile naciskania klawisza: sterowanie głośnością (mocniej głośniej) filtracja sterowanie częstotliwością graniczną (np. mocniej więcej składowych) bardziej zaawansowane modulacja obwiedni sterującej głośnością lub filtracją Są to jednak półśrodki. Historia samplerów Za pierwsze samplery można uznać urządzenia umożliwiające zapis i odtwarzanie dźwięku przy użyciu zapętlonej taśmy magnetofonowej. 1976: ComputerMusicMediolan - pierwszy sampler cyfrowy, monofoniczny 1979: FairlightCMI - polifoniczny, duże możliwości, wysoki koszt (25 000$) Synclavier - rywal Fairlighta, dodano sampling 1981: E-mu Emulator - prosty sampler 8-bitowy, niższy koszt (9995$)

18 Historia samplerów Fairlight CMI (1979) E-mu Emulator II (1984) Historia samplerów 1986: Akai S900 pierwszy sampler dostępny dla szerszego grona użytkowników; 12 bitów, RAM 750 kb 1988: Akai S1000 najpopularniejszy sampler w tamtym czasie, duże możliwości przetwarzania, 16 bit Hz stereo, RAM 32 MB, przetwarzanie 24 bit

19 Samplery programowe Samplery programowe (software samplers) programy komputerowe; prostsza obsługa, duże możliwości przetwarzania, możliwość obróbki próbek przy pomocy edytorów dźwięku. Wybrane współczesne samplery programowe: GigaStudio (Tascam) Kontakt (Native Instruments) FL Studio (Fruity Loops) VSampler (Speedsoft) Kontakt - sampler programowy

20 Sampling w kartach dźwiękowych PC W kartach dźwiękowych dla komputerów PC z serii SoundBlaster 32 i wyższych (Audigy) zastąpiono syntezę FM próbkami dźwiękowymi. Wykorzystywano to głównie w grach komputerowych. Producent nazwał to (niepoprawnie) wavetable. Karty te miały możliwość tworzenia własnych banków próbek (format SF2). Obecnie tę samą funkcjonalność uzyskuje się w pełni programowo, przez DirectX Syntezator SW Microsoft GS Wave (praktycznie nie wykorzystywany). Synteza samplingowa Na rynku pojawiły się również instrumenty, które odgrywały próbki zapisane w pamięci stałej, bez możliwości wprowadzania własnych próbek. Stosuje się tu różne nazwy: synteza samplingowa (sample-base synthesis) synteza PCM (PCM synthesis) czasem nieprawidłowo nazywa się to metodą tablicową (wavetable) instrument taki czasem nazywa się ROMpler Nie są to samplery i (wbrew nazwie) to nadal nie jest synteza dźwięku.

21 Możliwości syntezy samplingowej Możliwości syntezatora samplingowego w zakresie generowania dźwięków ograniczają się do wyboru próbki z zapisanego zestawu dźwięków, często jest to tylko podstawowy zbiór standardu General MIDI (128 brzmień). Układy przetwarzania dźwięku są bardzo ograniczone (proste efekty). Zatem możliwości takich instrumentów to w praktyce jedynie odczytywanie sygnałów z pamięci, zmiana ich wysokości (transpozycja) i wysyłanie na wyjście. Przykłady ROMplerów Roland U-20 / U-220 (1989) Wiele tanich instrumentów na rynku (electronic keyboards) to właśnie instrumenty samplingowe.

22 Sampler a syntezator samplingowy Syntezator samplingowy (ROMpler): brzmienia zapisane przez producenta nie ma możliwości dodawania ani edycji próbek (tylko pamięć stała ROM) Sampler: rozbudowane możliwości wprowadzania i edycji własnych próbek dźwięku i tworzenia banków brzmień klasyczne samplery nie miały pamięci ROM z fabrycznymi próbkami, współczesne samplery sprzętowe czasami ją mają Metoda tablicowa a sampling Synteza tablicowa (wavetable): w tablicy zapisane są okresy prostych sygnałów (ograniczenia pamięci), są one zapętlane w całości sygnały są przetwarzane (filtracja, modulacja) sygnał wyjściowy jest generowany w czasie rzeczywistym, a nie po prostu odtwarzany Sampling i synteza samplingowa: pełne próbki dźwiękowe zapisywane w pamięci zapętlanie tylko wybranych fragmentów uproszczone przetwarzanie (modulacja)

23 Współczesne instrumenty klawiszowe Obecnie dostępne na rynku elektroniczne instrumenty muzyczne często łączą klika funkcji: sampling wprowadzanie własnych brzmień próbki instrumentów w pamięci ROM synteza, najczęściej cyfrowa subtraktywna ( virtualanalog synthesis ), czasami rozszerzona o syntezę tablicową zaawansowane możliwości przetwarzania dźwięku (modulacja, łączenie brzmień) Współczesne instrumenty klawiszowe Clavia Nord Stage 2 (2011) Piano section próbki różnych fortepianów i pianin Organ section synteza organów, modelowanie fizyczne Synthsection synteza subtraktywna, tablicowa, FM (3-op) oraz samplingowa

24 Samplery zalety Zalety: możliwość wiernego naśladowania istniejących brzmień, np. instrumentów muzycznych możliwość wprowadzania własnych próbek nowatorskie możliwości brzmieniowe (lata 90.) mała złożoność obliczeniowa prostota obsługi w przypadku programowych samplerów Samplery wady Wady: ograniczenie do istniejących brzmień małe możliwości kształtowania brzmienia nagranych próbek, np. brak artykulacji wymagane pamięci o dużej pojemności prostota obsługi powoduje często ograniczenie kreatywności użytkowników (korzystanie z gotowych szablonów ) tak naprawdę, nie ma tu syntezy dźwięku, jest to tylko cyfrowy magnetofon

25 Trackery Trackery (trackers) są programowymi sekwencerami umożliwiającymi odgrywanie zapisanych w pliku krótkich próbek dźwiękowych oraz dodawanie efektów. Nadają się do tworzenia prostej muzyki z powtarzającymi się sekwencjami dźwięków. Pierwsze trackery powstały dla komputerów domowych, np. Commodore Amiga (1987). Tracker łączy w sobie funkcje: samplera (próbki dźwiękowe, b. krótkie), sekwencera (sterowanie odtwarzaniem próbek) Trackery Z próbek dźwiękowych układane są wzorce (patterns) sekwencje próbek. Wzorzec składa się z 64 linii (lines) Każda linia zawiera po jednej nucie (note) dla każdego głosu (kanału) Każda nuta zawiera informację o: wybranym instrumencie lub próbce, wysokości dźwięku, głośności dźwięku, użytych efektach i ich parametrach.

26 Trackery Możliwości trackerów: Transpozycja próbek Zapętlanie próbek Filtracja, modulacja, sterowanie amplitudą Efekty brzmieniowe Wzorce są układane w sekwencje tworzące dany utwór muzyczny, Wzorce często się powtarzają. W pliku trackera zawarte są wszystkie Przykłady trackerów Najbardziej znane trackery (i formaty plików): Soundtracker, Protracker, Noisetracker (MOD) - oryginalny format Amigi Composer 669 (669) - pierwszy tracker na PC ScreamTracker (S3M) FastTracker (XM) ImpulseTracker (IT) MadTracker - Windows Renoise ModPlug Tracker / OpenMPT

27 Fasttracker (Amiga) Trackery z syntezą dźwięku Obecnie, poza klasycznymi trackerami, spotyka się również wirtualne instrumenty, w których: sposób sterowania jest taki jak w trackerach (sekwencje, wzorce, itp.), zamiast odgrywania próbek dźwięku stosuje się blokowy algorytm syntezy, który generuje dźwięki w czasie rzeczywistym, można również grać na takim instrumencie za pomocą klawiatury MIDI. Najbardziej znane programy tego typu: Renoise (komercyjny) Psycle (darmowy)

28 Psycle - algorytm syntezy Psycle sekwencer (tracker)

29 Literatura Martin Russ: SoundSynthesisandSampling. Focal Press, Oxford S. de Furia, J. Scacciaferro: The Sampling Book. Third Earth Publishing Inc., Pompton Lakes Wikipedia (wersja angielska) Creative Vienna plik pomocy do programu Program Viena: Program Psycle: psycle.pastnotecut.org Program OpenMPT: openmpt.org

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY MUZYCZNE. Przegląd d historyczny i pojęcia podstawowe

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY MUZYCZNE. Przegląd d historyczny i pojęcia podstawowe ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY MUZYCZNE Przegląd d historyczny i pojęcia podstawowe Tradycyjne instrumenty muzyczne Instrumenty: strunowe, dęte, perkusyjne Fala stojąca (w strunie lub korpusie instrumentu),

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne instrumenty muzyczne KOMPUTEROWE NARZĘDZIA MUZYCZNE

Elektroniczne instrumenty muzyczne KOMPUTEROWE NARZĘDZIA MUZYCZNE Elektroniczne instrumenty muzyczne KOMPUTEROWE NARZĘDZIA MUZYCZNE Komputerowe narzędzia muzyczne Mamy na myśli wszelkie oprogramowanie, które jest użyteczne do tworzenia komputerowej muzyki (computer music).

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Studia Podyplomowe INFORMATYKA TECHNIKI MULTIMEDIALNE dr Artur Bartoszewski Karty dźwiękowe Karta dźwiękowa Rozwój kart dźwiękowych Covox Rozwój kart dźwiękowych AdLib Rozwój kart dźwiękowych Gravis Ultrasound

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości z jednostki szkoleniowej M3.JM1.JS3 Użytkowanie kart dźwiękowych, głośników i mikrofonów

Sprawdzian wiadomości z jednostki szkoleniowej M3.JM1.JS3 Użytkowanie kart dźwiękowych, głośników i mikrofonów Sprawdzian wiadomości z jednostki szkoleniowej M3.JM1.JS3 Użytkowanie kart dźwiękowych, głośników i mikrofonów 1. Przekształcenie sygnału analogowego na postać cyfrową określamy mianem: a. digitalizacji

Bardziej szczegółowo

Przepis na przygotowanie / skomponowanie dzwonka do telefonu, czyli o tym, jak stworzyć krótką formę muzyczną

Przepis na przygotowanie / skomponowanie dzwonka do telefonu, czyli o tym, jak stworzyć krótką formę muzyczną Dzwonkownia Przepis na przygotowanie / skomponowanie dzwonka do telefonu, czyli o tym, jak stworzyć krótką formę muzyczną CO BĘDZIE NAM POTRZEBNE? 1. 2. 3. 4. Darmowy program do edycji dźwięków Audacity

Bardziej szczegółowo

Synteza dźwięku w technologii SoundFont

Synteza dźwięku w technologii SoundFont Łukasz MAZUROWSKI Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego E mail: lmazurowski@wi.ps.pl Synteza dźwięku w technologii SoundFont Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami

Spis treści. Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami Spis treści Format WAVE Format MP3 Format ACC i inne Konwersja między formatami Formaty plików audio różnią się od siebie przede wszystkim zastosowanymi algorytmami kompresji. Kompresja danych polega na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Sprzęt Aplikacja Komputer osobisty PC Karta dźwiękowa zainstalowana w PC Mikrofon Wzmacniacz z kolumnami Audacity Program Audacity jest wielościeżkowym edytorem dźwięku.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SYNTEZY DŹWIĘKU

WPROWADZENIE DO SYNTEZY DŹWIĘKU Synteza dźwięku i obrazu WPROWADZENIE DO SYNTEZY DŹWIĘKU Przegląd metod syntezy dźwięku i elektronicznych instrumentów muzycznych Synteza dźwięku Elektroniczne instrumenty muzyczne wytwarzają dźwięk w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna orkiestra

Elektroniczna orkiestra Janusz Nowosad Elektroniczna orkiestra Lublin 2007 Synteza dźwid więku Elektroniczne instrumenty muzyczne wytwarzają dźwięk w sposób sztuczny dokonują syntezy dźwięku. Synteza dźwięku proces prowadzący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DZWONKA KAKADU.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DZWONKA KAKADU. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DZWONKA KAKADU www.sealcom.pl OPIS Przeprogramowania dzwonka (tj. wprowadzania innych sygnałów) dokonuje się przy pomocy komputera. wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z procesorem

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład II Reprezentacja danych w technice cyfrowej 1 III. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010

Bardziej szczegółowo

Model AP 650 AP 450 AP 250. Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy. Tri-Sensor Scaled Hammer Action Keyboard II

Model AP 650 AP 450 AP 250. Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy. Tri-Sensor Scaled Hammer Action Keyboard II Model AP 650 AP 450 AP 250 Klawiatura Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy Wykończenie Czułość 3 poziomy czułości, wył. 3 poziomy czułości, wył. 3 poziomy czułości, wył. Polifonia (maksymalna) 256

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Sokół Patryk Pawlos Klasa: IIa

Autorzy: Tomasz Sokół Patryk Pawlos Klasa: IIa Autorzy: Tomasz Sokół Patryk Pawlos Klasa: IIa Dźwięk wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne

Bardziej szczegółowo

Model CTK 240 LK 280 LK 247 Liczba i rodzaj klawiszy. Funkcja podświetlania klawiszy - Tak, do 10 klawiszy jednocześnie 12 ( 6 dla niektórych brzmień)

Model CTK 240 LK 280 LK 247 Liczba i rodzaj klawiszy. Funkcja podświetlania klawiszy - Tak, do 10 klawiszy jednocześnie 12 ( 6 dla niektórych brzmień) Klawiatura Model CTK 240 LK 280 LK 247 Liczba i rodzaj klawiszy 49, standardowa wielkość 61, standardowa wielkość 61, standardowa wielkość Czułość Brak dynamiki 2 poziomy czułości, wył. 2 poziomy czułości,

Bardziej szczegółowo

Zamień inspirację w muzyczny geniusz

Zamień inspirację w muzyczny geniusz Zamień inspirację w muzyczny geniusz Profesjonaliści na całym świecie korzystają z aby tworzyć, edytować i produkować muzykę. Teraz także ty możesz skorzystać z ich narzędzi dzięki przyjaznym w użyciu

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Konwersja dźwięku analogowego do postaci cyfrowej

Konwersja dźwięku analogowego do postaci cyfrowej Konwersja dźwięku analogowego do postaci cyfrowej Schemat postępowania podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy nie jest skomplikowana. W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić kilka elementarnych

Bardziej szczegółowo

Formaty plików. graficznych, dźwiękowych, wideo

Formaty plików. graficznych, dźwiękowych, wideo Formaty plików graficznych, dźwiękowych, wideo Spis treści: Wstęp: Co to jest format? Rodzaje formatów graficznych Właściwości formatów graficznych Porównanie formatów między sobą Formaty plików dźwiękowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Przetwarzania Sygnałów

Podstawy Przetwarzania Sygnałów Adam Szulc 188250 grupa: pon TN 17:05 Podstawy Przetwarzania Sygnałów Sprawozdanie 6: Filtracja sygnałów. Filtry FIT o skończonej odpowiedzi impulsowej. 1. Cel ćwiczenia. 1) Przeprowadzenie filtracji trzech

Bardziej szczegółowo

Pliki audio mp3 w Alesis Fusion

Pliki audio mp3 w Alesis Fusion Pliki audio mp3 w Alesis Fusion Autor: Łukasz Gajowski E-mail: lukasz@waves.pl Www: http://www.fusion.waves.pl Data napisania dokumentu: 08.12.2007 Często nowi użytkownicy Alesis'a Fusion zastanawiają

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Systemy multimedialne. Instrukcja 5 Edytor audio Audacity

Systemy multimedialne. Instrukcja 5 Edytor audio Audacity Systemy multimedialne Instrukcja 5 Edytor audio Audacity Do sprawozdania w formacie pdf należy dołączyc pliki dźwiękowe tylko z podpunktu 17. Sprawdzić poprawność podłączenia słuchawek oraz mikrofonu (Start->Programy->Akcesoria->Rozrywka->Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Ovation moduł Playera audio i video w ramach środowiska Pyramix rozwiązanie dla teatrów, sal widowiskowych, telewizji i radia

Ovation moduł Playera audio i video w ramach środowiska Pyramix rozwiązanie dla teatrów, sal widowiskowych, telewizji i radia $ Ovation moduł Playera audio i video w ramach środowiska Pyramix rozwiązanie dla teatrów, sal widowiskowych, telewizji i radia Co to jest Ovation? Ovation to oprogramowanie instalowane na komputerze PC/MAC

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 Nr produktu 311844 Strona 1 z 8 PRZENOSZENIE MUZYKI DO PAMIĘCI KOMPUTERA Po instalacji oprogramowania możliwe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI w elektronicznych instrumentach muzycznych Standard MIDI MIDI ang. Musical Instruments Digital Interface Standard komunikacji (wymiany danych) cyfrowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Formaty - podziały. format pliku. format kompresji. format zapisu (nośnika) kontener dla danych WAV, AVI, BMP

Formaty - podziały. format pliku. format kompresji. format zapisu (nośnika) kontener dla danych WAV, AVI, BMP dr inż. Piotr Odya Formaty - podziały format pliku kontener dla danych WAV, AVI, BMP format kompresji bezstratna/stratna ADPCM, MPEG, JPEG, RLE format zapisu (nośnika) ściśle określona struktura plików

Bardziej szczegółowo

Mac i MIDI. profesjonalne studio w Twoim domu. Michał Podpora Apple Distinguished Educator

Mac i MIDI. profesjonalne studio w Twoim domu. Michał Podpora Apple Distinguished Educator Mac i MIDI profesjonalne studio w Twoim domu Michał Podpora Apple Distinguished Educator Agenda co to jest MIDI podłączenie instrumentu MIDI do komputera Apple instrument sprzętowy a instrument programowy,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowi DJe. Lekcja 7: Nagrywamy sample! #SuperKoderzy Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Cyfrowi DJe. Lekcja 7: Nagrywamy sample! #SuperKoderzy  Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska #SuperKoderzy www.superkoderzy.pl Cyfrowi DJe Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska Lekcja 7: Nagrywamy sample! Uwaga! Realizacja tego scenariusza nie jest obowiązkowa dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Parametry dźwięku pasmo przenoszenia Pasmo przenoszenia (w elektroakustyce) zakres częstotliwości, w którym tłumienie sygnału jest nie większe

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Cena : 7.299,00 zł Producent : Korg. KeyStore.pl

Cena : 7.299,00 zł Producent : Korg. KeyStore.pl Informacje o produkcie Korg Pa 900 Cena : 7.299,00 zł Producent : Korg Korg PA900 to solidny keyboard wyższej klasy ze znanej serii PA, uznanej na świecie i świetnie sprzedającej się zarazem! PA900 urzeka

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian BUDOWA KOMPUTERA Monika Słomian Kryteria oceniania O znam podstawowe elementy zestawu komputerowego O wiem, jakie elementy znajdują się wewnątrz komputera i jaka jest ich funkcja O potrafię wymienić przykładowe

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne,

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Publiczne Technikum Informatyczne Computer College w Koszalinie

Publiczne Technikum Informatyczne Computer College w Koszalinie PYTANIA KONKURS INFORMATYCZNY Informatyka, Informacja, Infostrada 3 x i II edycja z marca 2016 roku Strona 1 1. Program komputerowy z licencją Shareware upoważnia między innymi do: a) rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Karta muzyczna Głośniki

Karta muzyczna Głośniki Karta muzyczna Głośniki Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Podręcznik do nauki zawodu Tomasz Kowalski W celu zdefiniowania jakości karty muzycznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów

Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów Politechnika Warszawska Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE LABORATORIUM SYGNAŁÓW MODULACJI I SYSTEMÓW Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów Opracował dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Techniki multimedialne

Techniki multimedialne Techniki multimedialne Digitalizacja podstawą rozwoju systemów multimedialnych. Digitalizacja czyli obróbka cyfrowa oznacza przetwarzanie wszystkich typów informacji - słów, dźwięków, ilustracji, wideo

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL AIR+ I DJUCED 40 PIERWSZE KROKI

DJCONTROL AIR+ I DJUCED 40 PIERWSZE KROKI DJCONTROL IR+ I DJUCED 40 PIERWSZE KROKI INSTLCJ 1 - PODŁĄCZNIE SŁUCHWEK, MIKROFONU I GŁOŚNIKÓW Włóż płytę CD-ROM. PNEL PRZEDNI: SŁUCHWKI I MIKROFON Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. W

Bardziej szczegółowo

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk I. Formaty plików opisz zalety, wady, rodzaj kompresji i twórców 1. Format WAVE. 2. Format MP3. 3. Format WMA. 4. Format MIDI. 5. Format AIFF. 6. Format

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

System IVR. Opis elementów systemu

System IVR. Opis elementów systemu System IVR Opis elementów systemu 1. Wstęp Na system IVR (IVR Pack) składają się następujące usługi: IVR Player, IVR Menu, IVR List, IVR Switch. Cennik usług IVR dostępny jest na stronie www.ipfon.pl.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie specjalistyczne

Oprogramowanie specjalistyczne Oprogramowanie specjalistyczne Syntezatory mowy 1. Loquendo programowy syntezator mowy. interfejs komunikacyjny SAPI 5. system operacyjny MS Windows XP, Windows Vista i Windows 7. obsługuje 32- i 64-bitowe

Bardziej szczegółowo

Projekcje multimedialne

Projekcje multimedialne Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Multimedia i Grafika Komputerowa Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 16/04. Kleczkowski Piotr,Kraków,PL WUP 04/09

PL B BUP 16/04. Kleczkowski Piotr,Kraków,PL WUP 04/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201536 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358531 (51) Int.Cl. G10L 21/02 (2006.01) H03G 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Audacity jest darmowym edytorem audio

Audacity jest darmowym edytorem audio Audacity jest darmowym edytorem audio Umożliwia on: nagrywanie i odtwarzanie, importowanie i eksportowanie plików w formatach MP3, WAV, AIFF, Ogg Vorbis i inne. edycję dźwięków z wykorzystaniem wycinania,

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych 2

Architektura Systemów Komputerowych 2 Architektura Systemów Komputerowych 2 Pytania egzaminacyjne z części pisemnej mgr inż. Leszek Ciopiński Wykład I 1. Historia i ewolucja architektur komputerowych 1.1. Czy komputer Z3 jest zgodny z maszyną

Bardziej szczegółowo

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder, Instrukcja 2 SPIS TREŚCI 1 O programie Easy CD/DVD Recorder... 2 2 Minimalne wymagania systemowe... 2 3 Tryb zwykły... 3 3.1 Wymazywanie dysków wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Emulacja maszyny. Program udaje zupełnie inną architekturę. Musi przetłumaczyć instrukcje emulowane na instrukcje platformy, na której działa

Emulacja maszyny. Program udaje zupełnie inną architekturę. Musi przetłumaczyć instrukcje emulowane na instrukcje platformy, na której działa Emulacja maszyny Program udaje zupełnie inną architekturę Musi przetłumaczyć instrukcje emulowane na instrukcje platformy, na której działa Udaje to znaczy co? To znaczy, że program tworzy wirtualnie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów

Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów Spis treści: 1.Opis wyprowadzeń sterownika... 3 2.Wgrywanie plików muzycznych do pamięci sterownika... 4 3.Programowanie listy odtwarzania...

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH Różnice między nimi. Ich wady i zalety. Marta Łukasik Plan prezentacji Formaty plików graficznych Grafika wektorowa Grafika rastrowa GIF PNG JPG SAV FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL MP3 LE I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI

DJCONTROL MP3 LE I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI DJCONTROL MP3 LE I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI Instalacja Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. Więcej informacji (forum, samouczki, materiały wideo...) na stronie www.herculesdjmixroom.com

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 1 Metody numeryczne Dział matematyki Metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane

Bardziej szczegółowo

Napędy optyczne. Paweł Jamer

Napędy optyczne. Paweł Jamer Napędy optyczne Paweł Jamer Plan prezentacji Płyty CD, DVD, Blu-Ray. Odczytanie zawartości płyty. Słuchanie muzyki. Oglądanie filmów. Płyty CD, DVD, Blu-Ray Czytane przez odpowiednie napędy: Napęd CD DVD

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej Technologia informacyjna Urządzenia techniki komputerowej System komputerowy = hardware (sprzęt) + software (oprogramowanie) Sprzęt komputerowy (ang. hardware) zasoby o specyficznej strukturze i organizacji

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

PCM-D100. Przenośny rejestrator dźwięku w wysokiej rozdzielczości

PCM-D100. Przenośny rejestrator dźwięku w wysokiej rozdzielczości PCM-D100 Przenośny rejestrator dźwięku w wysokiej rozdzielczości PCM-D100 Przenośny, profesjonalny rejestrator audio do nagrywania wystąpień na żywo, koncertów muzycznych lub przedstawień teatralnych SONY

Bardziej szczegółowo

Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie

Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-1761-6 Format: 158x235, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych Ćwiczenie nr 3 Wyświetlanie i wczytywanie danych 3.1 Wstęp Współczesne komputery przetwarzają dane zakodowane za pomocą ciągów zerojedynkowych. W szczególności przetwarzane liczby kodowane są w systemie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI w elektronicznych instrumentach muzycznych Standard MIDI MIDI ang. Musical Instruments Digital Interface Standard komunikacji (wymiany danych) cyfrowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Talk-Tracker

Instrukcja obsługi odtwarzacza Talk-Tracker Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Odtwarzacz Talk-Tracker jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Administrowanie Systemami Komputerowymi. System plików

Jarosław Kuchta. Administrowanie Systemami Komputerowymi. System plików Jarosław Kuchta System plików Partycja a wolumin Partycja część dysku podstawowego (fizycznego) Wolumin część dysku dynamicznego (wirtualnego) System plików 2 Rodzaje dysków Dyski podstawowe partycjonowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika produktu Apogee Mic

Przewodnik użytkownika produktu Apogee Mic Przewodnik użytkownika produktu Apogee Mic Jak zainstalować mikrofon Apogee MiC na komputerze z systemem Windows?To bardzo proste! Wystarczy pobrać bezpłatny sterownik ASIO4all i zainstalować go w komputerze.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku

Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku Na czym polega kompresja plików audio? Zapis dźwięku w formacie cyfrowym polega na zapisaniu kształtu sygnału w postaci ciągu liczb. Procedura powyższa nazywana

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Formaty kompresji audio

Formaty kompresji audio Formaty kompresji audio Kompresja bezstratna Kompresja bezstratna zachowuje pełną informację o przebiegu sygnału dźwiękowego. Polega ona na sprytnej zmianie sposobu zapisu danych, dzięki czemu zapis jest

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Generowanie ciągów bitów losowych z wykorzystaniem sygnałów pochodzących z komputera

Generowanie ciągów bitów losowych z wykorzystaniem sygnałów pochodzących z komputera Generowanie ciągów bitów losowych z wykorzystaniem sygnałów pochodzących z komputera Praca dyplomowa magisterska Opiekun: prof. nzw. Zbigniew Kotulski Andrzej Piasecki apiaseck@mion.elka.pw.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

KORG M3. Enhanced Definition Synthesis nowe horyzonty brzmienia

KORG M3. Enhanced Definition Synthesis nowe horyzonty brzmienia KORG M3 Enhanced Definition Synthesis nowe horyzonty brzmienia M3 wykorzystuje nowy system syntezy brzmienia EDS, oparty o nowy chip, bardzo zbliŝony konstrukcją do HD-1 silnika obsługującego flagowy model

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

zapowiedziała wprowadzenie nowego, bardzo taniego telefonu z dwoma kartami SIM: Nokia 108 Dual SIM.

zapowiedziała wprowadzenie nowego, bardzo taniego telefonu z dwoma kartami SIM: Nokia 108 Dual SIM. GSMONLINE.PL Nokia 108: bardzo tani telefon z dwoma kartami SIM (wideo) 2013-09-16 Nokia zapowiedziała wprowadzenie nowego, bardzo taniego telefonu z dwoma kartami SIM: Nokia 108 Dual SIM. Telefon wyposażono

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl DIAGRAM PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 1. Instalację przeprowadziłem w systemie Windows 7 Home Premium wersja 32 bity. System pracował ze standardowymi ustawieniami kontroli konta użytkownika. Wkładamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne.

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. 1. Pamięci są układami służącymi do przechowywania informacji w postaci ciągu słów bitowych. Wykonuje się jako układy o bardzo dużym stopniu scalenia w

Bardziej szczegółowo

Karta dźwiękowa (ang. sound card), Karta muzyczna (ang. music card) Sterownik dźwiękowy (ang. sound controller)

Karta dźwiękowa (ang. sound card), Karta muzyczna (ang. music card) Sterownik dźwiękowy (ang. sound controller) Karta dźwiękowa (ang. sound card), Karta muzyczna (ang. music card) Sterownik dźwiękowy (ang. sound controller) Karty dźwiękowe Kiedy pojawił się pierwszy komputer klasy PC, jedynym dźwiękiem, jaki potrafił

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów z dźwięku, MediaLab Junior Warszawa 2013

Scenariusz warsztatów z dźwięku, MediaLab Junior Warszawa 2013 Scenariusz warsztatów z dźwięku, MediaLab Junior Warszawa 2013 CC - BY SA [Mateusz Telega, Paweł Sulewski, Fundacja Culture Shock] Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska Czas trwania 6 spotkań

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktu C: Instalacja

Informacje na temat produktu C: Instalacja Informacje na temat produktu A: Analogowe wejścia i wyjścia B: Cyfrowe wejście i wyjście S/PDIF C: Wewnętrzne wejścia analogowe C A B Instalacja Przed przystąpieniem do instalacji: Jeśli karta główna posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Jak usunąć wokal z nagrania?

Jak usunąć wokal z nagrania? Jak usunąć wokal z nagrania? Niektóre z edytorów audio posiadają funkcję usuwania wokali z nagrań (Voice Removal lub podobna). Może się ona przydać osobom pragnącym wykonać utwór karaoke bez ścieżki wokalnej.

Bardziej szczegółowo

audiocd Rik Hemsley Benjamin Meyer : Michał Bendowski

audiocd Rik Hemsley Benjamin Meyer : Michał Bendowski Rik Hemsley Benjamin Meyer : Michał Bendowski 2 Spis treści 3 Pozwala traktować płyty CD z muzyka jak «prawdziwy» system plików, w którym utwory reprezentowane sa jako pliki. Jeżeli te pliki zostana skopiowane,

Bardziej szczegółowo