UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte"

Transkrypt

1 UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. Raabe. - aktualizacja listopad dział K s CHRZANOWSKA Iwona : Poziom osiągnięć szkolnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie gimnazjum a forma organizacyjna kształcenia / Iwona Chrzanowska. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego s. Sygnatura : Mg / w 3. DOLIŃSKA Lidia : Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkolnictwie ogólnodostępnym, integracyjnym lub specjalnym // W : Nowa szkoła. Prawo i organizacja. - Warszawa : Wydaw. Raabe. - aktualizacja październik dział A 2.16 s Sygnatura : PIP FRANCZYK Anna, Krajewska Katarzyna : Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd.2. - Kraków : Impuls, s. Sygnatura : Mg / ud ; Mg / w 5. FRANCZYK Anna, Krajewska Katarzyna : Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) : czyli od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd.4. - Kraków : Impuls, s. Sygnatura : Mg / w 6. FRANCZYK Anna, Krajewska Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : Impuls, s. Sygnatura : Mg / w 7. GARSTKA Tomasz : Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) // W : Poradnik wychowawcy. - Warszawa : Wydaw. Raabe. - aktualizacja grudzień dział K 3.9 s GARSTKA Tomasz : Problemy wychowawcze w pracy z uczniami ze SPE // W : Poradnik wychowawcy. - Warszawa : Wydaw. Raabe. - aktualizacja grudzień dział J 3.12 s. 1-15

2 9. GORDZELEWSKA Beata : Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd Kraków : "Impuls", s Sygnatura : Mg / w 10. KSZTAŁCENIE zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod. red. Janiny Wyczesany, Adama Mirkuta. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; nr 332) Sygnatura : Mg / w 11. KIEŁCZEWSKA Katarzyna Anna : Chore dziecko szkole rola i zadania wychowawcy // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. Raabe. - aktualizacja listopad dział K 2.24 s KUBALA-KULPIŃSKA Aleksandra : Dla dobra ucznia z problemami w nauce przykłady dobrej praktyki // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. Raabe. - aktualizacja listopad dział K 3.27 s LEŚNIEWSKA Katarzyna : Zmiany związane ze świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach // W : Poradnik wychowawcy. - Warszawa : Wydaw. Raabe. - aktualizacja grudzień dział K 2.18 s LUTZE Izabella : Współpraca z rodzicami uczniów z grupy ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się // W : Poradnik wychowawcy. - Warszawa : Wydaw. Raabe. - aktualizacja luty dział K 3.10 s ŁOSKOT Małgorzata : Scenariusze zajęć do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych // W : Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży T. 2., pod red. Małgorzaty Łoskot - Poznań : Wydaw. FORUM. - aktualizacja grudzień dział 9/6 s MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", s. Sygnatura : Mg / w 17. PIELASZEK Lidia, Suchocka Mirosława : Przygotowanie na przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // W: Doradca nauczyciela sześciolatków. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop z. 3, s Sygnatura : PIP 371 ; Mg / w 18. RYBSKA-KLAPA Jolanta : Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnej // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej.

3 T.2 / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : "Impuls", s Sygnatura : Mg / w 19. SOSIN Irena : Uczeń z ADHD i zaburzenia zachowania // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. Raabe. - aktualizacja listopad dział K 3.26 s TUSZYŃSKA-BOGUCKA Violetta, Bogucki Jacek : Optymalizacja startu szkolnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie dzieci z zespołem hiperkinetycznym // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, s Sygnatura : Mg / w 21. WŁODARSKI Wiesław : Organizowanie szkoły z oddziałami integracyjnymi z doświadczeń własnych dyrektora // W: Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce. - Warszawa : Wydaw. Raabe. - aktualizacja październik dział C 1.8 s Sygnatura : PIP WSPOMAGANIE rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, s. Sygnatura : Mg / w Artykuły z czasopism 1. BARANOWSKA Wanda : Nauczyciel niespecjalnie - specjalny wobec szkolnej pracy z uczniem z ADHD // Kultura i Edukacja nr 2 s BOKSA Beata : Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 1, s BRUDNIK Maria : Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 10 s CHRZANOWSKA Iwona, Milczarek Joanna : Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego // Ruch Pedagogiczny nr 3/4 s CZUDEK Maria : Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? // Dyrektor Szkoły nr 11 s DRACHAL Halina : Zespół do spraw niepotrzebnych : jeszcze o zmianach w systemie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Głos Nauczycielski nr 24 s DUDKIEWICZ-ŚWIERZYŃSKA Małgorzata: Egzamin gimnazjalny z języka obcego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Języki Obce w Szkole nr 3 s

4 8. DYNOWSKA-CHMIELEWSKA Krystyna i in. : DiAMEnT // Dyrektor Szkoły nr 5 dod. Programy wspierania talentów s DZIERZGOWSKA Irena : Edukacja najmłodszych jako wyrównywanie szans // Dyrektor Szkoły nr 6 s EDUKACJA dzieci o specjalnych potrzebach // Remedium nr 1 s FLOREK Anna : PROM - system pomyślnej adaptacji : system wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego nauczyciela // Rewalidacja nr 2 s FLOREK Anna : Włączanie jest procesem // Dyrektor Szkoły nr 2 s GOZDOWSKA Elżbieta : System kształcenia specjalnego w Polsce - segregacyjność uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Dyrektor Szkoły nr 5 dod. Niezbędnik Dyrektora s JAŁOWIECKA Aneta : Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce - pytania i odpowiedzi // Nauczanie Początkowe /2010 nr 4 s JAŁOWIECKA Aneta : Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją // Nauczanie Początkowe /2010 nr 3 s JANKOWSKI Bogdan : Akcja: uczeń zdolny w szkole // Dyrektor Szkoły nr 6 s JASTRZĄB Jadwiga : Dostosowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją/ // Wychowanie na Co Dzień nr 9 s KOMOROWSKA Marta : Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD // Remedium nr 9 s KOSIAREK Teresa : Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. // Dyrektor Szkoły nr 3 dod. Niezbędnik Dyrektora s KOZAK Krystyna : WARS i SAWA // Dyrektor Szkoły nr 5 dod. Programy wspierania talentów s ŁOSKOT Małgorzata : Nowe pomysły na stary problem // Głos Pedagogiczny nr 19 s ŁOSKOT Małgorzata : Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla edukacji XXI wieku // Głos Pedagogiczny nr 6 s MIĘDZYNARODOWE działania na rzecz edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / oprac. Beata Rola // Meritum nr 2 s

5 24. Nowa reforma pedagogiczna 2010 : kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Dorota Żyro ; rozm. przepr. Natalia Wojciechowska, Katarzyna Grunt // Głos Pedagogiczny nr 20 s OLECHOWSKA Agnieszka : Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów // Edukacja i Dialog nr 1 s SMYCZEK Alina : Dyskusja na temat zmian w systemie opieki psychologicznopedagogicznej nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Dyrektor Szkoły nr 7 s SZCZERBA Ewa : Komputerowe wspomaganie w rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Edukacja Medialna nr 1 s SZUL Magda : Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych // Opieka Wychowanie Terapia nr 1/2 s ŚWIDERSKA Bożena : Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Meritum nr 1 s WIATROWSKA Leokadia : Specjalne potrzeby edukacyjne w nanocywilizacji // Szkoła Specjalna nr 2 s Dokumenty elektroniczne 1. EDUKACJA uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa oświatowego[online], Portal edukacyjny edux.pl [dostęp: 23 lutego 2011], autor Kubarek Edward, Dostępny w World Wide Web: <http://www.edukacja.edux.pl/p- 405-edukacja-uczniow-o-specjalnych-potrzebach.php> 2. GÓRALCZYK Ewa : Dziecko przewlekle chore : psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu : informator dla pedagogów i opiekunów. One są wśród nas [online] [dostęp: 23 lutego 2011] Dostępny w World Wide Web: <ftp://ftp.cmppp.edu.pl/cmppp_e-books/cmppp_przewlekle_e.pdf> 3. JÓŹWIAK Sergiusz: Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu: informator dla pedagogów i opiekunów. One są wśród nas [online] [dostęp: 23 lutego 2011] Dostępny w World Wide Web: <http://www.bc.ore.edu.pl/content/167/cmppp_padaczka_e.pdf> 4. KLUKOWSKA Anna : Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu: informator dla pedagogów i opiekunów. One są wśród nas. [online] [dostęp: 23 lutego 2011] Dostępny w World Wide Web: <ftp://ftp.cmppp.edu.pl/cmppp_ebooks/cmppp_hemofilia_e.pdf> 5. KULUS Marek : Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu: informator dla pedagogów i opiekunów. One są wśród nas [online] [dostęp: 23 lutego 2011] Dostępny w World Wide Web: <ftp://ftp.cmppp.edu.pl/cmppp_e-books/cmppp_astma_e.pdf>

6 6. SPECJALNE potrzeby edukacyjne [online], Ministerstwo Edukacji Narodowej. Reforma programowa [dostęp: 23 lutego 2011] Dostępny w World Wide Web: <http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne> 7. WITKOWSKI Daniel i in. : Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu: informator dla pedagogów i opiekunów. One są wśród nas [online] [dostęp: 23 lutego 2011] Dostępny w World Wide Web: <http://www.bc.ore.edu.pl/content/168/cmppp_cukrzyca_e.pdf> Opracowała :Monika Panek Dział Informacji i Doradztwa Marzec 2012

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010 Wydawnictwa zwarte 1. ADAMEK Irena : Rozwiązywanie problemów przez dzieci. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998. -

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet):

Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Korekta

Bardziej szczegółowo

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 Uwaga: W każdej grupie zagadnień występuje możliwość indywidualnego ustalania tematów prac wg zainteresowań studentów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Zaburzenia odżywiania Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE-HUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE-HUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIEHUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel główny: Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez doskonalenie kadry pedagogicznej. Cele

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo