EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:"

Transkrypt

1 EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte: 1. EDUKACJA zdrowotna // W: Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski. Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, s. 31 Sygnatura: Mg 39742/w 2. EDUKACJA zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, s. 236 Sygnatura: Mg 51417/w 3. WYCHOWANIE zdrowotne // W: Nowym słownik pedagogiczny / pod red. Wincentego Okonia. Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, s. 472 Sygnatura: Czyt. 37(03)/ud 4. KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena, Kuziel Ewa: Edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dla nauczycieli / Magdalena Kędziera- Osuchowska, Ewa Kuziel. Łódź : Edukator, s. Sygnatura: Mg 31937/w 5. KWIATKOWSKA-ŁOZIŃSKA Mariola: Żyj bezpiecznie i zdrowo : program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej / Mariola Kwiatkowska-Łozińska. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 48691/w 6. ORGANIZACJA i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : praca zbiorowa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum / pod red. Barbary Woynarowskiej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 94 Sygnatura: PIP 372.8/B/ud 7. ORGANIZACJA i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : praca zbiorowa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych / pod red. Barbary Woynarowskiej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 96 Sygnatura: PIP 372.8/A/ud 8. ORGANIZACJA i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : praca zbiorowa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 94 Sygnatura: PIP 372.8/C/ud 9. STYPUŁKOWSKI Cezary: Wychowanie zdrowotne w nauczaniu początkowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. Kraków : Impuls, s. Sygnatura: Mg 38250/w 10. SYREK Ewa, Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna: Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, s. Sygnatura: Mg 49670/w

2 11. TEORETYCZNE podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania : materiały z Konferencji Naukowej, Kamień Śląski września 2000 r. / pod red. Barbary Woynarowskiej, Mariana Kapicy ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej. Warszawa : KOWEZ, s. 223 Sygnatury: Mg 33884/w, Mg 33885/w 12. WOYNAROWSKA Barbara: Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. Sygnatura: Mg 46709/w 13. WOYNAROWSKA Barbara: Edukacja zdrowotna // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / pod red. Wincentego Okonia. Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, s Sygnatura: Czyt. 37(03)/ud 14. WOYNAROWSKA Barbara, Sokołowska Maria: Ścieżka edukacyjna - edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska. Warszawa : Kraj. Ośr. Wspier. Eduk. Zawodowej, s. Sygnatura: Mg 35467/w 15. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof: Edukacja prozdrowotna : przewodnik dla nauczycieli gimnazjum / Krzysztof Zajączkowski. Kielce : Jedność, s. Sygnatury: Mg 33815/w, Mg 47710/w Wydawnictwa ciągłe: 1. ADAMIAK Justyna: Edukacja zdrowotna - w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 3 s ANTOSZCZUK Gabriela: Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 2 s BARLAK Marianna: Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? // Lider nr 12 s BARAŃSKA Agnieszka: Edukacja prozdrowotna program autorski do realizacji w gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 12 s BOGACZ Agnieszka: Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej - w polskich szkołach // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 8 s BRZUZY Grzegorz: Edukacja zdrowotna a jakość życia osób z uszkodzonym wzrokiem // Wychowanie na Co Dzień nr 1/2 s BULSKA Joanna: Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w rodzinie // Chowanna T. 2 s CELEJOWA Irena: O edukację zdrowotną w szkołach // Kultura Fizyczna nr 7/8 s

3 9. CENDROWSKI Zbigniew: Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. 1 : ustawy, rozporządzenia, wytyczne // Lider nr 1 s CENDROWSKI Zbigniew: Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. 2 : programy: plany : strategie // Lider nr 2 s CENDROWSKI Zbigniew: Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. 3 : techniki pracy skutecznej // Lider nr 4 s CENDROWSKI Zbigniew: Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. 4 : dla zdrowia najważniejsza jest systematyczna aktywność fizyczna // Lider nr 6 s DERBICH Jolanta: Edukacja zdrowotna realizowana metodą warsztatów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 3 s DĘBICKI Dariusz: Profilaktyka i programy zdrowotne w edukacji zdrowego stylu życia uczniów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 12 s DUDKIEWICZ Krystyna: Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne// Życie Szkoły nr 2 s DWORAK Alina: Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych // Chowanna T. 2 s DWORAK Alina: Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym // Wychowanie na Co Dzień nr 6 s FEDYN Beata: Wychowanie do zdrowia // Życie Szkoły nr 9 s FRANUSZ Georgina: Dzieci wiejskie - styl życia a nadwaga i otyłość // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 1 s GRABIŃSKI Kazimierz, Wrocławski Ryszard: Edukacja zdrowotna droga do skutecznej kontroli zdrowia // Nauczyciel i Szkoła nr 1/2 s GRAD Tomasz: Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 3 s GREGORCZYK Grażyna: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia : ważne zadania edukacyjne dla biblioteki - szkolnego centrum informacji // Biblioteka - Centrum Informacji nr 2 s GRYGIER Urszula: Od czego zależy nasze zdrowie? Projekt edukacyjny // Biologia w Szkole nr 4 s GUTKOWSKA-WYRZYKOWSKA Ewelina: Dbamy o zdrowie : scenariusz zajęć // Życie Szkoły nr 7 s JANKOWSKA Anna: Edukacja prozdrowotna : konspekt zajęć // Chemia w Szkole nr 3 s KAMARA Jadwiga, Figurska Katarzyna: Kilka słów o edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży // Przegląd Edukacyjny nr 2 s

4 27. KAMIŃSKA Agnieszka: Kilka uwag o Promocji Zdrowia // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa nr 2 s KARKOSZKA Gabriela, Wołyńska-Ślężyńska Alicja, Ślężyński Jan: Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 8/9 s KOSZCZYC Marta: Kształcenie kadr na potrzeby edukacji zdrowotnej seniorów propozycja programu // Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 1 s KOWALSKA Jolanta E.: Zajęcia z edukacji zdrowotnej koncepcja i realizacja praktyk studentów Uniwersytetu Łódzkiego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 10 s KOWALSKI Mirosław: Edukacja zdrowotna perspektywa edukacyjna // Wychowanie na Co Dzień nr 6 s KURAS Bożena: Szkolna edukacja zdrowotna // Edukacja i Dialog nr 4 s KURZAK Marzena: Przykładowe scenariusze lekcji - edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 2 s KWASIBORSKA Maria: Rozwijanie potrzeby i umiejętności dbania o zdrowie własne i najbliższego otoczeni, w którym uczeń żyje n co dzień // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 5 s LEWANDOWSKA-MAGIERA Joanna: Znaczenie edukacji prozdrowotnej w młodszym wieku szkolnym // Lider nr 6 s MĄDROWSKA Wiesława: Planowanie treści edukacji zdrowotnej // Doradca Dyrektora Przedszkola nr 35 s MIAZEK Elżbieta: Środowisko rodzinne i jego rola w edukacji zdrowotnej // Lider nr 5 s NIELESZCZUK Katarzyna: Edukacja zdrowotna w przedszkolu // Lider nr 6 s OBLACIŃSKA Anna: Otyłość dzieci i młodzieży w Polsce - wyzwanie dla profilaktyki i edukacji zdrowotnej // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa nr 2 s OLEJNICZAK Dominik: Edukacja zdrowotna w szkole - jak to zrobić? // Lider nr 9 s OLEJNICZAK Dominik: Model edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej // Lider nr 9 s OSTROWSKA Małgorzata: Szkolna edukacja zdrowotna - szanse i zagrożenia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 3 s PARLAK Mirosława: Dbam o zdrowie program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkonym // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane. 2005/2006 nr 2 s

5 44. PAWELEC Lidia: Wychowanie dla zdrowia // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane. 2010/2011 nr 1 s PAWLUCKI Andrzej: Edukacja zdrowotna ucznia późnej dorosłości // Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 1 s PIECHACZEK-OGIERMAN Gabriela: Treści ekologiczne w edukacji zdrowotnej uczniów // Ruch Pedagogiczny nr 3/4 s PŁATEK Edyta: Edukacja zdrowotna w przedszkolu specjalnym // Rewalidacja nr 2 s PUKOWNIK Danuta: Problematyka edukacji zdrowotnej w świetle literatury // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane. 2005/2006 nr 2 s RURA Grażyna: Nic nad zdrowie... // Życie Szkoły nr 4 s SOKOŁOWSKA Maria: Co będzie z edukacją zdrowotną? // Remedium nr 4 s SOKOŁOWSKA Maria: Dobra edukacja zdrowotna w szkole - kilka kolejnych refleksji // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole nr 9 s SOKOŁOWSKA Maria: Edukacja zdrowotna w szkole - nowe wyzwania // Remedium nr 6 s SOKOŁOWSKA Maria: Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym - szanse i bariery // Remedium nr 7/8 s SOKOŁOWSKA Maria, Lutze Izabel: Standardy, wskaźniki i narzędzia realizacji edukacji zdrowotnej w szkole // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole z. 9 s STANISZEWSKA Małgorzat: Postępowanie nauczyciela wf w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 2 s SZOŁEK Selwana: Postaw na zdrowie // Życie Szkoły nr 4 s SZOŁEK Selwana: Program edukacji zdrowotnej : wiem, co jem - czyli zdrowe odżywianie // Życie Szkoły nr 7 s TCHORZEWSKI Andrzej M.: Wychowanie zdrowotne - jako kategoria nauk pedagogicznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 9 s UGRYNOWICZ Elżbieta: Program edukacji prozdrowotnej // Życie Szkoły nr 3 s URNIAŻ Jerzy, Jurgielewicz-Urniaż Marzena: Autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym - przyszłością edukacji zdrowotnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 5 s WALOSIK Alicja: Edukacja zdrowotna w gimnazjum - propozycje rozwiązań dydaktycznych // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa nr 2 s

6 62. WŁOSTOWSKA Kunegunda, Filewicz Monika: Postawy prozdrowotne młodzieży licealnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 4 s WOYNAROWSKA Barbara: Dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna uczniom, nauczycielom, szkole i społeczeństwu? // Meritum nr 3 s WOYNAROWSKA Barbara: Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej // Remedium nr 2 s WOYNAROWSKA Barbara: Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole - szansa i wyzwanie / // Lider nr 11 s WOYNAROWSKA Barbara: Edukacja zdrowotna - w nowych standardach kształcenia nauczycieli // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 5 s WOYNAROWSKA Barbara: Przygotowanie nauczycieli wf do realizacji edukacji zdrowotnej - opinie nauczycieli akademickich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 10 s WOYNAROWSKA Barbara: Szkoła promująca zdrowie po 20 latach : dorobek, bariery, perspektywy // Remedium nr 12 s WOYNAROWSKA Barbara, Sokołowska Maria, Woynarowska-Sołdan Magdalena: Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej - kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 10 s WÓJCIK Wioletta: Zaniedbanie prenetalne wyzwanie dla edukacji zdrowotnej od chwili poczęcia // Chowanna T. 2 s ZAWADZKA Bożena, Nowak Elżbieta: Przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej na przykładzie woj. świętokrzyskiego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 2 s ZIEMBA Mateusz, Kierczak Urszula: Edukacja zdrowotna - prawidłowe odżywianie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 9 s ŻOŁYŃSKI Stanisław: Edukacja zdrowotna - szansa na zmianę niekorzystnych tendencji i wskaźników zdrowotnych polskiego społeczeństwa // Lider nr 1 s. 23 Oprac. Eliza Paternowska Dział Udostępniania Zbiorów Maj 2013 r.

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI EDUKACJA ZDROWOTNA Opracowanie BEATA BAŁCHAN PBW RZESZÓW 2014 WWW.rzeszow.pbw.org.pl Edukacja zdrowotna to proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i młodzież uczą się

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa zwarte. 4. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. Sygnatura: wyp. 56448, 56449

Wydawnictwa zwarte. 4. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. Sygnatura: wyp. 56448, 56449 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2015 r.) Poszukując materiałów na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Zaburzenia odżywiania Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PLASTYCZNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:

EDUKACJA PLASTYCZNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte: EDUKACJA PLASTYCZNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. BOGUSZEWSKA Anna: 160 [sto sześćdziesiąt] pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III / Anna Boguszewska.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010 Wydawnictwa zwarte 1. ADAMEK Irena : Rozwiązywanie problemów przez dzieci. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998. -

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin Metoda Montessori Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TEATRALNA. 5. Epika na szkolnej scenie : inscenizacje dla klas IV-VI / Jolanta Zabielska. - Gdańsk : Wydaw.

EDUKACJA TEATRALNA. 5. Epika na szkolnej scenie : inscenizacje dla klas IV-VI / Jolanta Zabielska. - Gdańsk : Wydaw. EDUKACJA TEATRALNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki 1. Baśniowy świat

Bardziej szczegółowo

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile)

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile) Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile) Artykuły 1. Bez przyjemności nie ma nauki / Marzena Żylińska. // Psychologia w Szkole.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo