Przedmiar. CPV Roboty wzakresie instalacji elektrycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar. CPV 45310000-3 Roboty wzakresie instalacji elektrycznych"

Transkrypt

1 Przedmiar Budowa: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA im. B. RUTKOWSKIWGO KRAKÓW, UL. JÓZEFIŃSKA DZ. NR 90 (Obr.13 Podgórze) Zamawiający: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia im> B. RUTKOWSKIEGO KRAKÓW, ul. Józefińska10-12 Jednostka opracowująca kosztorys: PRACONIA ARCHITEKTONICZNA CREO Sp. z o. o.ul. Drogowców Myslenice Kosztorys opracowali: WIESŁAW DYMEK,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 strona nr: 2 Opis Charakterystyka: OPRACOWANIE NINIEJSZE STANOWI PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. B. RUTKOWSKIEGO KRAKÓW, UL. JÓZEFIŃSKA Działki nr 90 (Obrys 13 Podgórze)0. Uwagi: Przedmiar robót opracowano w oparciu o projekt wykonawczy sierpień 2009 r. Projektował: inż. Fryderyk Stypa I. Podstawa opracowania i wyceny Przedmiar robót opracowano w oparciu o projekt wykonawczy na podstawie KNR. oraz nośniki cen R, M i S WG SEKOCENBUD 3 KW. 2009R. Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego.

3 strona nr: 3 (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r.Nr 130, poz1386) Przedmiar 1 TABLICE ROZDZIELCZE 1 KNR 403/506/4 Wymiana wyłącznika WG (OZ-100 na rozłącznik DPX-IS 100A) na konstrukcji stalowej, natężenie prądu do 100 A 1 szt 2 KNR 506/1609/3 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków "WP" w obudowie przeszklonej, podłoże: cegła R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt 3 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła 45 m 4 KNR 508/210/1 przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al. Przewód HDGs3*1,5mm2 45 m 5 Przebudowa układu pomiarowego bezpośredniego na pośredni z zastosowaniem licznika ZMD410 z przekładnikami prądowymi 75/5A+3*L301+3*S311B-6A+Ska Kalk. własna. 1 kpl 6 Przebudowa tablicy rozdzielczej TR (wyposażenie:2* R303/25A+R303/50A+R303/63A+Ochronniki OBO BETTERMAN V25B+C+FR A) Kalk. własna 1 kpl 7 KNR 508/9903/4 Zeszyt r. Montaż tablicy rozdzielczej T0, obudowa o powierzchni do 0.5 m2 1 szt 8 KNR 508/9903/4 Zeszyt r. Montaż tablicy rozdzielczej T3, obudowa o powierzchni do 0.5 m2 1 szt 9 KNR 508/9903/7 Zeszyt r. Montaż tablicy rozdzielczej T4, obudowa o powierzchni do 0.2 m2 1 szt 10 KNR 508/9903/5 Zeszyt r. Montaż tablicy rozdzielczej T5,, obudowa o powierzchni do 0.4 m2 1 szt 11 KNR 508/9903/7 Zeszyt r. Montaż tablicy rozdzielczej T6, obudowa o powierzchni do 0.2 m2 1 szt 12 KNR 508/9903/7 Zeszyt r. Montaż tablicy sygnalizacyjnej TSS, obudowa o powierzchni do 0.2 m2 1 szt 13 KNR 508/9903/6 Zeszyt r. Montaż tablicy rozdzielczej TB, obudowa o powierzchni do 0.3 m2.tablica rozdzielcza TB 1 szt 14 KNR 508/812/5 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 25,0 mm2 20 szt 15 KNR 508/814/8 Montaż końcówek, przez lutowanie, dla żył 25,0 mm2 20 szt 16 KNR 508/812/6 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył 70 mm2 24 szt 17 KNR 508/814/4 Montaż końcówek, przez zaciskanie, dla żył 70 mm2 24 szt 18 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5 mm2 616 szt 19 KNR 508/813/2 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 4,0 mm2 35 szt 20 KNR 508/813/3 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 6,0 mm2 35 szt

4 strona nr: 4 21 KNR 508/813/4 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 10 mm2 10 szt 22 KNR 508/816/11 Podłączenie silników w obudowie specjalnej, kabel 3-żyłowy Al, przekrój do 6,0 mm2 3 szt 23 KNR 508/816/26 Podłączenie silników w obudowie specjalnej, kabel 4-żyłowy Cu, przekrój do 6,0 mm = 71,0 71,0 ~71 szt 2 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE WLZ 24 KNR 508/803/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm 168 szt 25 KNR 508/809/1 Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe 168 szt 26 KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania 84 szt 27 KNRW 508/705/7 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100 mm 126 m 28 KNNR 5/1105/10 Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 100 mm 4 szt 29 KNRW 508/705/9 Montaż pokrywy do korytek szer 100mm, przykręcenie do gotowych otworów. Pokrywy korytek szerokość 100 mm 126 m 30 KNR 403/1001/29 Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 mechanicznie, podłoże: cegła 15 m 31 KNR 403/1001/26 Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 ręcznie, podłoże: cegła 30 m 32 KNR 403/1001/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła = 93,0 93,0 ~93 m 33 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm 45 m 34 KNR 508/107/4 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 47 mm 15 m 35 KNR 508/107/3 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 37 mm 30 m 36 KNR 508/204/6 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, Przewód LY 25 mm2 150 m 37 KNR 508/204/10 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, Przewód LY 70 mm2 60 m 38 KNRW 510/601/13 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2 2 szt 39 KNRW 508/210/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, do 30 mm2. Przewód YDYżo 5*4mm2l 40 m 40 KNRW 508/210/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, do 30 mm2. Przewód YDYżo 5*6 mm2 22 m 41 KNR 508/212/3 mocowania, powłoka polwinitowa. Przewód YDYżo 5*4mm2l 35 m 42 KNR 508/212/3 mocowania, powłoka polwinitowa. Przewód YDYżo 5*6mm2l 43 m 43 KNRW 510/117/2 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielożyłowe bez mocowania. Kabel YKYżo 5*10mm2 46 m 44 KNRW 510/117/2 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach. Kable wielożyłowe bez mocowania. Kabel YKYżo 5*16mm2 25 m 3 INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH 45 KNR 508/301/20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła R= 0,955 M= 1,000 S= 1, = 567,0 567,0 ~567,000 szt

5 strona nr: 5 46 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o średnicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie: gips - cement. R= 0,955 M= 1,000 S= 1, = 132,0 132,0 ~132,000 szt 47 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, podwójne 111 szt 48 KNR 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o średnicy do 80 mm, mocowanie: gips - cement, ilość wylotów 3, przekrój przewodu do 2,5 mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 49 KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o średnicy do 80 mm, mocowanie: gips - cement, ilość wylotów 4, przekrój przewodu do 2,5 mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 50 KNR 508/304/1 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, ilość wylotów 3, przewody w powłoce polwinitowej R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 51 KNRW 508/304/2 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych, mocowane bezśrubowo, 4 wyloty 47 szt 52 KNR 508/307/2 (1) Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej jednobiegunowy, R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 53 KNR 508/308/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, 1-biegunowy, przycisk 4 szt 54 KNRW 508/307/2 (2) Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, przycisk "światło" 12 szt 55 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej świecznikowy R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 56 KNR 508/308/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy 4 szt 57 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej, schodowy 4 szt 58 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem, podtynkowe, dwubiegunowe, z uziemieniem, pojedyncze R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 59 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem, podtynkowe, dwubiegunowe, z uziemieniem, podwójne R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 60 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem, obciążalność 16A, przewód o przekroju do 2,5 mm2 bryzgoszcz. 2-biegunowe przykręcane, z uziemieniem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 9 szt 61 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem, obciążalność 16A, przewód o przekroju do 2,5 mm2. 2-biegunowe przykręcane, z uziemieniem, Gniazda dla podłączenia komputera "DATA" R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 62 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów 5 szt 63 KNR 508/402/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, Panel np. DALI z 2-ma przyciskami i 7-przyciskami (3+2) 5 szt 64 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła = 709,0 709,0 ~709,000 m

6 strona nr: 6 65 KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, rura Fi do 25 mm 118 szt 66 KNR 403/1008/1 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1 m na ścianie, rura Fi do 25 mm 118 szt 67 KNR 403/1003/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 40 mm 4 szt 68 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 20 cm, rura Fi do 25 mm 14 otwór 69 KNR 403/1004/8 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 20 cm, rura Fi do 60 mm 2 otwór 70 KNR 508/210/1 bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu. Przewód YDY 2*1,5mm2 80 m 71 KNR 508/210/1 bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu. Przewód YDY 3*1,5mm2 727 m 72 KNR 508/210/1 bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu. Przewód YDY 4*1,5mm2 180 m 73 KNR 508/210/2 przekrój żył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al, przewód YDYżo 3*2,5mm2 966 m 74 KNR 508/210/2 przekrój żył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al, przewód YDYżo 5*2,5mm2 36 m 75 KNR 508/212/1 mocowania, powłoka polwinitowa. Przewód YDY 2*1,5mm2 160 m 76 KNR 508/212/1 mocowania, powłoka polwinitowa. Przewód YDY 3*1,5mm m 77 KNR 508/212/1 mocowania, powłoka polwinitowa. Przewód YDY 4*1,5mm2 176 m 78 KNR 508/212/2 mocowania, powłoka polwinitowa> Przewód YDYżo 3*2,5mm2 786 m 79 KNR 508/212/2 mocowania, powłoka polwinitowa> Przewód YDYżo 5*2,5mm2 30 m 80 KNR 508/401/9 Przygotowanie podłoża do zabudowania czujnika ruchu, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w betonie - do 2 otworów 15 szt 81 KNR 508/402/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 Czujnik ruchu 15 szt 4 OPRAWY OŚWIETLENIOWE 82 KNR 508/501/4 (2) Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane, 2 kołki w betonie, kołek kotwiący = 32,0 32,0 ~32 kpl 83 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących = 189,0 189,0 ~189 kpl 84 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących = 17,0 17,0 ~17 kpl 85 KNR 508/511/13 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, końcowe z podłączeniem. Oprawy BERSO (G1) 151 szt 86 KNR 508/511/13 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, końcowe z podłączeniem. Oprawy CO1 236 EVG (G2) 26 szt

7 strona nr: 7 87 KNR 508/511/13 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, końcowe z podłączeniem. Oprawy CO1/AW 236 EVG (G2 oprawa awaryjna) 4 szt 88 KNRW 508/511/5 (1) Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, przykręcanych, końcowych. Oprawy DQ 218.X EVG (G3) 33 kpl 89 KNRW 508/511/5 (1) Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, przykręcanych, końcowych. Oprawy DQ 218.X EVG/AW (G3 oprawy awaryjne) 22 kpl 90 KNRW 508/504/7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodporne, strugoodporne, przykręcane, końcowe. Oprawa SDS 258 EVG dostropowa, (G4) 1 kpl 91 KNRW 508/504/7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodporne, strugoodporne, przykręcane, końcowe. Oprawa SDS 258 EVG/AW dostropowa, (G4 oprawa awaryjna) 7 kpl 92 KNRW 508/512/2 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych. Oprawy DW 218.L EVG (G5) 21 kpl 93 KNRW 508/511/5 (1) Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, przykręcanych, końcowych. Oprawy SDS.X EVG (G6) 2 kpl 94 KNRW 508/514/2 1x40W zawieszane, przelotowe.oprawa System M4000 BIS końcowa 49W EVG (GT1) 2 kpl 95 KNRW 508/514/2 1x40W zawieszane, przelotowe.oprawa System M4000 BIS końcowa 49W EVG/AW (GT1 oprawa awaryjna) 2 kpl 96 KNRW 508/514/2 1x40W zawieszane, przelotowe.oprawa System M4000 BIS środkowa 49W EVG (GT2) 16 kpl 97 KNRW 508/514/2 1x40W zawieszane, przelotowe.oprawa System M4000 BIS środkowa 49W EVG/AW (GT2 oprawa awaryjna) 4 kpl 98 KNRW 508/514/2 1x40W zawieszane, przelotowe.oprawa System M4000 BIS końcowa 24W EVG (GT3) 2 kpl 99 KNRW 508/514/2 1x40W zawieszane, przelotowe.oprawa System M4000 BIS końcowa 24W EVG/AW (GT3 oprawa awaryjna) 2 kpl 100 KNRW 508/514/2 1x40W zawieszane, przelotowe.oprawa System M4000 BIS pojedyncza 24W EVG (GT4) 4 kpl 101 KNRW 508/405/1 Montaż ściemniaczy, obudowa do 0,15 m2 4 szt 102 KNR 508/504/7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne porcelanowe, przykręcane końcowe. Oprawa ewakuacyjna Monitor 2 12 szt 103 KNRW 508/504/7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodporne, strugoodporne, porcelanowe, przykręcane, końcowe. Oprawa typ GLOBUS (K1) 3 kpl 104 KNR 508/820/1 Kompletowanie opraw świetlówkowych, do 120 W = 278,0 278,0 ~278,000 szt 5 OŚWIETLENIE SCENICZNE 105 Wykonanie i dostarczenie elementów oświetlenia sceny wraz z konsoletą Alfa 255, Regulatorem mocy PRC 24*1,2 kw, kompletnymi reflektorami PC650W COM 05 (szt. 10) i ETC S4Jr Zoom W (szt. 10) 1 kpl 6 INSTALACJA TELEFONICZNA 106 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła 46 m

8 strona nr: KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, rura Fi do 25 mm 3 szt 108 KNR 403/1004/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 10 cm, rura Fi do 25 mm 3 otwór 109 KNR 508/109/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże inne niż beton, rura RKLG Fi 18 mm 46 m 110 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al Kabel YTKSY 1*4*0,5 72 m 111 KNR 506/705/2 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd 5-stykowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt 112 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła 3 szt 113 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 3 szt 114 KNR 508/309/2 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, Gniazdo telefoniczne 3 szt 7 INSTALACJA ODGROMOWA 115 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w wykopach fundamentowych, przekrój bednarki do 120 mm2. Fe/Zn 30*4 105 m 116 KNR 508/604/5 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, dach stromy, pokrycie dachu - dachówką lub eternitem 156 m 117 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p. t. w przestrzeni izolacyjnej, rura RL 18 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1, m 118 KNR 508/607/1 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej pręt Fe/Zn fi 8mm (w rurze) R= 0,955 M= 1,000 S= 1, m 119 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120 mm2 10 szt 120 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej złącz kontrolnych, połączenie drut - płaskownik R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 szt 121 KNR 508/618/2 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręconych odgałęzionych trójwylotowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 122 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych 2 szt 123 KNR 508/9903/8 Zeszyt r. Montaż obudów złacz kontrolnych, obudowa o wym. 200*150mm 6 szt 8 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 124 KNR 508/602/3 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120 mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne. Fe/Zn 25*4 148 m 125 KNR 508/620/1 Montaż uchwytów uziemiających na rurach sposób łączenia skręcany o średnicy rury do 100 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1, szt 126 KNRW 508/620/1 Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 30 mm 8*2 = 16,0 16,0 ~16,000 szt 127 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25 mm 15 szt 128 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 20 cm, rura Fi do 25 mm 3 otwór 129 KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, do 7,5 mm2. Przewód DY 6mm2 44 m

9 strona nr: KNR 508/812/3 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 6.0 mm2 55 szt 9 POMIARY 131 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego 113 pomiar 132 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego 24 pomiar 133 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 63 odcinek 134 KNR 403/1204/1 Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego 6 szt 135 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 1 pomiar 136 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny 5 pomiar 137 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy (POŁ. WYRÓWNAWCZE) 1 pomiar 138 KNRW 508/902/5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy 1 pomiar 139 KNRW 508/902/6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny 19 pomiar 140 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar 141 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny 159 pomiar 10 INSTALACJA ODDYMIANIA i STEROWANIA KLAPAMI GRYFIT 142 KNR 506/1606/2 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w cegle. Gniazda G33 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 szt 143 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: Optyczna czujka dymu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 Klatka 1 i 2+klatka 3 i 4 2*2+2*2 = 8,0 8,0 ~8,000 szt 144 KNR 506/1601/2 Zainstalowanie centralki oddymiania. Centralka MCR *4A (CO1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt 145 KNR 506/1601/2 ainstalowanie centralki oddymiania. Centralka MCR A (CO2) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt 146 KNR 506/1601/2 Zainstalowanie centralki sterowania. Centralka mcr OMEGA C2300c z zasilaczami awaryjnymi ( 3 szt.) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt 147 KNR 506/1609/3 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: cegła. Przycisk oddymiania PO R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt 148 KNR 506/1614/1 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 10 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt 149 KNR 403/1004/11 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30 cm, rura Fi do 25 mm 2* = 32,0 32,0 ~32,000 otwór 150 KNR 508/210/1 przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al. Przewód HDGs 2*1,5mm2 162 m 151 KNR 508/210/1 przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al. Przewód HDGs 2*1mm2 54 m 152 KNR 508/210/1 przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al. Przewód YDY 2*1,5mm2 162 m

10 strona nr: KNR 508/210/1 przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al. Przewód YnTKSY 1*2*0,8 mm2 45 m 154 KNR 508/210/1 przekrój żył 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al. Przewód YnTKSY 2*2*0,8 mm2 488 m 155 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5 mm2. Przewód YDY 2*1,5mm2 82 m 156 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5 mm2. Przewód HDGs 2*1,5mm2 82 m 157 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5 mm2. Przewód HDGs 2*1mm2 10 m 158 KNRW 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5 mm2. Przewód YnTKSY 2*2*0,8 mm2 681 m

11 strona nr: 11 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość 1. Elektromonter grupa II r-g 380, Elektromonter grupa III r-g 1 097, Elektromonter grupa IV r-g 162,12 4. Monter grupa II r-g 6, Monter grupa III r-g 73, Monter grupa IV r-g 14, Robocizna r-g 8 8. Robotnicy r-g 215, Robotnicy grupa I r-g 52,63 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 010,7712 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 1. Bednarka ocynkowana 20*3 mm m 6 2. Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 153,92 3. Bednarka ocynkowana St0S 30x4 mm m 109,2 4. Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0, Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków kg 19,8 6. Centralka MCR *4A (CO1) szt 1 7. Centralka MCR A (CO2) szt 1 8. Centralka mcr OMEGA C2300c z zasilaczami awaryjnymi ( 3 szt.) szt 1 9. Czujnik ruchu szt Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A szt 9, Gniazdo do czujek G szt Gniazdo telefoniczne p/t RJ12, szt 3, Gniazdo wtyczkowe p.t. 10/16A 2P+Z DATA szt 27, Gniazdo wtyczkowe p.t. 10/16A 2P+Z podwójne szt 157, Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x10 mm2 RE m 47, Kabel YKY-żo 0,6/1kV 5x16 mm2 RE m Kabel YTKSY 1*4*0, m 74, Kołki kotwiące szt Kołki rozporowe plastykowe szt Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg szt Końcówka kablowa KM, do zaprasowania na żyłach Cu 25 mm szt 20,4 22. Końcówka kablowa KM, do zaprasowania na żyłach Cu 70 mm szt 24, Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 16 mm szt Korytko X U m Łączniki bryzgoszczelne bakelitowe 1-biegunowe szt 4, Łączniki instalacyjne p.t. w puszce 1-biegunowe szt 10,2 27. Łączniki instalacyjne p.t. w puszce schodowe szt 4, Łączniki instalacyjne p.t. w puszce świecznikowe szt 40,8 29. Łącznik kątowy korytka szer. 200mm szt Łącznik klawiszowy bryzgoszczelny bakelitowy świecznikowy szt 4, Obudowa złącza kontrolnego kpl Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 3-wylotowe szt 73, Odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelnej szt 47, Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 5, Oprawa ewakuacyjna Monitor 2 zasilana z inwertera, 3h, centralnie nadzorowana, dwustronna (EW2/AW) szt Oprawa GLOBUS 1*36W szt 3, Oprawa SDS 258 EVG/AW dostropowa, (G4 oprawa awaryjna) szt 7, Oprawa SDS 258 EVG dostropowa, (G4) szt 1, Oprawa System M4000 BIS końcowa 24W EVG (GT3) szt Oprawa System M4000 BIS końcowa 24W EVG/AW (GT3 oprawa awaryjna) szt Oprawa System M4000 BIS końcowa 49W EVG (GT1) szt Oprawa System M4000 BIS końcowa 49W EVG/AW (GT1 oprawa awaryjna) szt Oprawa System M4000 BIS pojedyncza 24W EVG (GT4) szt Oprawa System M4000 BIS środkowa 49W EVG (GT2) szt Oprawa System M4000 BIS środkowa 49W EVG/AW (GT2 oprawa awaryjna)..... szt Oprawy BERSO (G1) szt Oprawy CO1/AW 236 EVG (G2 oprawa awaryjna) szt Oprawy CO1 236 EVG (G2) szt Oprawy DQ 218.X EVG (G3) szt Oprawy DQ 218.X EVG/AW (G3 oprawy awaryjne) szt Oprawy DW 218.L EVG (G5) szt Oprawy SDS.X EVG (G6) szt Optyczna czujka dymu OSD szt Panel np. DALI z 2-ma przyciskami szt Panel np. DALI z 7-ma przyciskami szt Piasek do betonów zwykłych m3 0, Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0, Piasek do zapraw m3 0, Pierścienie rozgałęźne do 2.5 mm szt Pokrywa do koryt.x U 590 perforowana m 126

12 strona nr: 12 Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość 61. Pręty stalowe ocynkowane Fi 8,0 mm m 237, Przebudowa tablicy rozdzielczej TR (wyposażenie:2* R303/25A+R303/50A+R303/63A+Ochronniki OBO BETTERMAN V25B+C+FR A)... kpl Przewód DY 6mm m 45, Przewód HDGs 2*1mm m 66, Przewód HDGs 2*1,5 mm m 253, Przewód HDGs3*1,5mm m 215, Przewód LY-750V 25mm m Przewód LY 450/750V 1x70 mm m 62,4 69. Przewód YDY 450/750V 2x1,5 mm m 249,6 70. Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm m 2 128, Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm m 85, Przewód YDY 450/750V 4x1,5 mm m 370, Przewód YDYżo 450/750V 3x2,5 mm m 1 822, Przewód YDYżo 450/750V 5x2,5 mm m 68, Przewód YDYżo 450/750V 5x4,0 mm m Przewód YDYżo 450/750V 5x6,0 mm m 67,6 77. Przewód YnTKSY 1*2*0,8 mm m 46,8 78. Przewód YnTKSY 2*2* m 1 215, Przycisk "światło" szt 12, Przycisk "WP" w obudowie przeszklonej szt Przycisk oddymiania PO szt Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU szt 250, Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą.... szt 198,9 84. Rozlącznik typu DPX-IS 100A wyposażony w cewkę wybijakową zdalnie sterowaną. szt Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL m 15, Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL m 74, Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS m 15,6 88. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG m 47, Rury winidurowe Fi 37 mm m 31,2 90. Sciemniacze oświetlenia w obudowie p.t szt Śruby kotwiące szt Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 2, Tablica rozdzielcza T szt Tablica rozdzielcza T szt Tablica rozdzielcza T szt Tablica rozdzielcza T kpl Tablica rozdzielcza T szt Tablica rozdzielcza TB szt Tablica sygnalizacyjna TSS szt Uchwyty do rur szt Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16 mm szt Układ pomiarowy pośredni z zastosowaniem licznika ZMD410 z przekładnikami prądowymi 75/5A+3*L301+3*S311B-6A+Ska szt Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0, Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0, Wkręty szt Wsporniki dachowe szt 157, Wsporniki ścienne szt 149, Wykonanie i dostarczenie elementów oświetlenia sceny wraz z konsoletą Alfa 255, Regulatorem mocy PRC 24*1,2 kw, kompletnymi reflektorami PC650W COM 05 (szt. 10) i ETC S4Jr Zoom W (szt. 10) kpl Złącza kontrolne szt Złącza uniwersalne szt Złączka instalacji odgromowej odgałęźna 3-wylotowa K szt Żarówka szt 3,12 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość 1. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0, Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0, Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 27, Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0, Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,188 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 28,0237 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu 1 TABLICE ROZDZIELCZE 2 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE WLZ 3 INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH 4 OPRAWY OŚWIETLENIOWE 5 OŚWIETLENIE SCENICZNE 6 INSTALACJA TELEFONICZNA 7 INSTALACJA ODGROMOWA Wartość z narzutami

13 strona nr: 13 Nazwa elementu 8 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 9 POMIARY 10 INSTALACJA ODDYMIANIA i STEROWANIA KLAPAMI GRYFIT Wartość z narzutami

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. ,, NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE MAŁEGO PRZETWÓRSTWA OWOCÓW, WARZYW I MIĘSA ADRES INWESTYCJI : UL CHORZOWSKA 16/18 26-600 RADOM INWESTOR : CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Gina Police ul. Batorego 3, 72-010 Police PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.2a NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 87 INWESTOR : Gina Police ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna "INTECH" 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna INTECH 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13 Pracownia Techniczna "INTECH" 58-16 Świebodzice, ul. Chielna 13 NAZWA INWESTYCJI : Ginny Zespół Szkół w Oziku - Ekologiczne źródło ciepła z popai ciepła o ocy 16 kw ADRES INWESTYCJI : 4-4 Oziek, ul. Korczaka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne PRZEDMIAR Instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Hydrofornia zlokalizowana w adoptowanej części budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI : działka nr 319/5, Doinów G Mełgiew INWESTOR : Urząd Giny Mełgiew

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant... Przedmiar robót Wymiana WLZ zalicznikowego od RG budynku do elektryczne klatek schodowych, tablice bezpiecznikowe pi trowe Data: 2011-09-19 Obiekt: Zespó Szkó Nr 4 w Ja le, ul. Soko a 6 Zamawiaj cy: Zespó

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Instalacje słaboprądowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. BRANśA ELEKTRYCZNA

Przedmiar robót. BRANśA ELEKTRYCZNA Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót BRANśA ELEKTRYCZNA Obiekt DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ Budowa 78-100 KOŁOBRZEG UL. PORTOWA 22 DZIAŁKA NR 107 Inwestor Z.O.Z. SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 Obiekt Remont i przebudowa pomieszczeń dyspozytorni magazynu surowców - Roboty elektryczne Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. BIBLIOTEKA BEZ BARIER-ROZBUDOW I WYPOSAśENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ " Roboty budowlane-pochylnia dla niepełnosprawnych"

Przedmiar robót. BIBLIOTEKA BEZ BARIER-ROZBUDOW I WYPOSAśENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  Roboty budowlane-pochylnia dla niepełnosprawnych Przedmiar robót WYPOSAśENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ " Data: 2009-12-14 Budowa: Biblioteka Miejska w Czerwince - Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE

Kosztorys PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Kosztorys PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Obiekt: PGE Obrót S.A. PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 8 35-959 Rzeszów Zamawiający: PGE Obrót S.A.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZBORU EWANGELICKIEGO ADRES INWESTYCJI : LETNICA GMINA ŚWIDNICA INWESTOR : URZĄD GMINY ŚWIDNICA ADRES INWESTORA : 66-008 Świdnica, ul. Długa 38 BRANśA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych INWESTOR : Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych ADRES INWESTORA : Złoczew, ul. Szeroka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kosztorys REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Kosztorys Budowa: PYSKOWICE UL SIKORSKIEGO 47/47a Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Data opracowania: 2015-07-31 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12

MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12 MAREL-PROJEKT 26-600 Rado, ul. Traugutta 54/12 PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Instalacja elektryczna kotłowni.

Kosztorys ofertowy. Instalacja elektryczna kotłowni. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Instalacja elektryczna kotłowni. Obiekt Szkoła Podstawowa w Olszewce, technologia kotłowni hybrydowej proelologicznej opartej

Bardziej szczegółowo

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław Obiekt: Katedra i Klinika Chirurgii [KLINIKA 4] Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. OŚWIETLENIE TERENU. CPV 45316110-9Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

Przedmiar robót. OŚWIETLENIE TERENU. CPV 45316110-9Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Przedmiar robót Budowa: OŚWIETLENIE TERENU Obiekt/Rodzaj robót: DOM ARTYSTY SENIORA III, UL. HELCÓW 2 działka nr 116/12 obr.116 Lokalizacja: KRAKÓW UL. HELCÓW 2 działka nr. 116/12 obr.116 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Łęgowski DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Łęgowski DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013 ELMARO Biuro Projektów i Nadzorów ul. W. Kulerskiego 16/12, 86-300 Grudziądz KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45232000-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty instalacji elektrycznej w Remizie OSP Podlipie

Przedmiar robót. Roboty instalacji elektrycznej w Remizie OSP Podlipie Przedmiar robót Budowa: Roboty budowlane -wewnetrzna instalacja elektryczna Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Podlipiu Inwestor: Gmina Bolesław 32-329 Bolesław ul. Główna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Elementy zasilania i rozdziału. 1. KNR 13-23 0103-0100 Wykucia ręczne otworów,wnęk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. E3/06-13 Wentylacja mechaniczna pomieszczeń węzłów sanitarnych - Instalacje elektryczne

Przedmiar. E3/06-13 Wentylacja mechaniczna pomieszczeń węzłów sanitarnych - Instalacje elektryczne Przedmiar E3/06-13 Wentylacja mechaniczna pomieszczeń węzłów sanitarnych - Instalacje elektryczne Obiekt: Dom studencki nr 4. Zamawiający: Akademia Rolnicza w Krakowie Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY - elektryczny

KOSZTORYS BUDOWLANY - elektryczny KOSZTORYS BUDOWANY - elektryczny NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna wewnętrzna - adaptacja Zakładu Aktywności Zawodowej ADRES INWESTYCJI : Koźin Wielkopolski ul. Borecka dz. nr 1443 INWESTOR : Miasto

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Nowak DATA OPRACOWANIA : 11.2015. Stawka roboczogodziny :

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Nowak DATA OPRACOWANIA : 11.2015. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA DZIAŁCE NR 1413/2, OBRĘB 0001 KOLNO, PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 34 W KOLNIE. INSTALACJE ELEK- TRYCZNE.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wejścia do budynku Ginazju oraz budowa boiska i bieżni dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Rakoniewice 62-067 Rakoniewice oś.drzymały 25

Gmina Rakoniewice 62-067 Rakoniewice oś.drzymały 25 Inwestor: Przedmiar sporządził: Techn. Piotr Brodziszewski Data opracowania przedmiaru: 18-05-2015 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 559-94-300 Strona 1 18-05-2015 DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 CPV 45317300-5:

Bardziej szczegółowo

INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY

INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr.10 - Instalacja elektryczna w budynku PRZEDMIAR ROBÓT

Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr.10 - Instalacja elektryczna w budynku PRZEDMIAR ROBÓT Data utworzenia: 2008-02-04 Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr.10 - Instalacja elektryczna w budynku PRZEDMIAR ROBÓT Element nr 1. Demontaże. CPV 453 17000-2 Specyfikacja tech. 5.0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ Tytuł opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, W BUDYNKU MIESZKALNYM STĘPIŃSKA 43 W WARSZAWIE Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Nazwa katalogu, Wydanie

Nazwa katalogu, Wydanie strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 1. Kosztorys opracowano na podstawie tabel KNR, KNRW, ORGB 2. W przypadku braku cen w cennikach SEKOCENBUD - informacja cenowa własna. Spis katalogów

Bardziej szczegółowo

8 otw. 8.0 RAZEM 8.0. 6 otw. 6.0 RAZEM 6.0. 8 otw. 8.0 RAZEM 8.0 4 KNR 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

8 otw. 8.0 RAZEM 8.0. 6 otw. 6.0 RAZEM 6.0. 8 otw. 8.0 RAZEM 8.0 4 KNR 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle InstalacjeElektryczne-UM-21kst PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 83 Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Wykonywanie reontów bieŝących w zakresie robót instalacji elektrycznych oraz usuwania awarii

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul Rakowiecka 4 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU US UGOWEGO Z WIAT MAGAZYNOW W M. EL BIECIN ADRES INWESTYCJI : EL BIECIN, GM. BUSKO-ZDRÓJ, DZ. NR EW. 19 INWESTOR : ZYCH KONRAD ADRES INWESTORA : OWCZARY,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Demontaż

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Demontaż PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Deontaż 1 KNR-W 4-03 Deontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - d.1 1124-04 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIARU. 4 WSKzP <<adres firmy opracowującej kosztorys>>

KARTA PRZEDMIARU. 4 WSKzP <<adres firmy opracowującej kosztorys>> 4 WSKzP KARTA PRZEDMIARU Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Zamawiający: Gmina Laszki Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Oswietlenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne - zasilanie windy Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2010. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w pustostanie CPV 45310000-3 ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Pustola 30 a. 83 INWESTOR : ZGN Bea 70 ADRES INWESTORA : ZGN Adinistracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne P.U. Pomoc Bis PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rozdzileni zasilającej w budynku warsztatowym Straży

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR18-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR18-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR18-19-01-11. CPV: 45312100-8, 45312200-9, 45314100-2, 45314200-3, 45314300-4. Specyfikacja techniczna: ST.EL.02.01

Bardziej szczegółowo

PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR

PM KONCEPT SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne

Instalacje elektryczne wewnętrzne BIURO ARCHITEKTONICZNE ABRYS s.c. MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ MARCINIAK, MGR INŻ. BOGUMIŁA PROKOP 09 402 PŁOCK UL. 1-GO MAJA 7A TEL. 24 268 27 46, 605 332-462 Branża: Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała Inwestor: Urząd Gminy Wisznia Mała Obiekt: Urząd Gminy Wisznia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa: Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa: Słownie: Wartość kosztorysowa: Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt: OŚWIETLENIE ULICZNE Budowa: GOŁAŃCZ RYNEK Inwestor: URZĄD MIASTA i GMINY w GOŁAŃCZY ul.dr PIOTRA KOWALIKA, 64-130 GOŁAŃCZ Poziom cen: II kw. 2009r

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11

PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11 PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11 NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. PADEREWSKIEGO ROZBUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO NA POTRZEBY C.W.U. ADRES INWESTYCJI : KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2015. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2015. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Instytut Heatologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku "D" na terenie IHiT przy ul. Chociskiej 5 do obowiązujących przepisów ochrony p.poz.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 3

Przedmiar robót Nr: 3 Inwestor: Gmina Wielbark Ul. Gunwaldzka 2 12-160 Wielbark Wykonawca: Przedmiar robót Nr: 3 Wielbark: 2008-03-28 Kod CPV: 45000000-7 Data Oprac.: 2008-03-28 Nazwa budowy: Wielbark Adres budowy: ul. Jagiełły

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41 Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

wólka ratowiecka.ath szt. 9 KNNR 5 DRZWICZKAMI I ZAMKIEM, NAŚCIENNA) Spec.techn. nr 5.7 1 szt. 1,00 RAZEM 1,00 szt.

wólka ratowiecka.ath szt. 9 KNNR 5 DRZWICZKAMI I ZAMKIEM, NAŚCIENNA) Spec.techn. nr 5.7 1 szt. 1,00 RAZEM 1,00 szt. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 I. Tablice rozdzielcze - CPV: 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 20 kg (RG: XL3-160, 4x24, (750x575x183)

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych LOCUM Spółka Koandytowa ul.lipowa 33 62-800 Kalisz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa pokoi sypialnych i łazienek w bud. D Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Przebudowa pokoi sypialnych i łazienek w bud. D Instalacje elektryczne Przedmiar robót Budowa: Budynek D Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje Elektryczne Inwestor: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie ul. Focha 39 Data opracowania: 2018-02-16 J strona nr: 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1042/05/2011

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1042/05/2011 ROBÓT nr 1042/05/2011 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole Publiczne - reont sal zajęć i zabaw dla dzieci wraz z halle

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - Dom Akademicki UAM w Poznaniu ul. Nieszawska 3

Przedmiar. Instalacje elektryczne - Dom Akademicki UAM w Poznaniu ul. Nieszawska 3 Przedmiar Data: 2011-07-29 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Tablice rozdzielcze 1 KNR 514/102/1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna wewnętrzna.

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna wewnętrzna. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty elektryczne -II

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne dla budynku Gimnazjum w Leśnicy

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne dla budynku Gimnazjum w Leśnicy Przedmiar Instalacje elektryczne wewnętrzne dla budynku Gimnazjum w Leśnicy Zamawiający: Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

4150P ADRES INWESTYCJI

4150P ADRES INWESTYCJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 6-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów stra y po arnej 0000- Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Budynek Koendy Powiatowej Pa stwowej Stra

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Przedmiar robót DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne - zasilanie windy Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 ul. Mirtowa 2; 30-698 Kraków Data opracowania: 2014-07-28 strona nr: 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu ul. Sienkiewicza Żywiec

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu ul. Sienkiewicza Żywiec PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Modernizacja Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu WYMIANA I REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Data: 2009-12-20 Budowa: w pomieszczeniach sanitariatów Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 5 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Społdzielcze Biuro Projektów Projbud Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe 1 2 3 4 5 6 1 (P1) 0333-1000 PARTER - Lokal nr 13 Przebicie otworów w ścianach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Szczecin ul. Rybacka 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

PRZEDMIAR. Szczecin ul. Rybacka 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń dla Zakładu Ortodoncji PUM w Szczecinie na terenie SPSK-2 ADRES INWESTYCJI : Szczecin al.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki damskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

WU Kosztorys uproszczony str. 1 Nr Podstawa Nazwa Jednostka miary. Zasypywanie rowów dla kabli cznie, grunt kat.iii m3 36,00

WU Kosztorys uproszczony str. 1 Nr Podstawa Nazwa Jednostka miary. Zasypywanie rowów dla kabli cznie, grunt kat.iii m3 36,00 Kosztorysowanie FORTE 9.50 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-S UPSK Stacja Uzdatniania Wody - instalacja elektryczna Stawka robocizny: Waluta: oty netto Identyfikator kosztorysu: 09_005 SUW Zasieki gm. Brody

Bardziej szczegółowo

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09 Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - oświetlenie awaryjne klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : marzec 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : marzec 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja oddyiania klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Do Akadeicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań INWESTOR : Uniwersytet i. Adaa Mickiewicza w Poznaniu ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Przedmiar robót REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Budowa: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO,41-400 MYSŁOWICE UL. KRAKOWSKA 2 Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Sąd Rejonowy w Mysłowicach ul.

Bardziej szczegółowo

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 Obiekt: Opracowanie: Adaptacja pomieszcze ń nr 252 nr 253 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00.

Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00. Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00. Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O.

PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O. PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych; tel. (0-74) 841-83-10, (0-74) 664-92-80 e- ail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905 PKO BP O/Wałbrzych 72 1020 5095 0000 5102 0069

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Oświetlenie ulicy w miejscowości Stary Zamość

Kosztorys ofertowy Oświetlenie ulicy w miejscowości Stary Zamość Kosztorys ofertowy Data: 2010-10-18 Obiekt: Oświetlenie ulicy Zamawiający: Urząd Gminy Stary Spis katalogów Symbol Nazwa katalogu, Wydanie KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 2_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 2_10 Przedmiar Data: 2010-07-02 Budowa: Wycena szkód powodziowych OSP Trześń - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek OSP Trześń. Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce Cennik sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Cetus 1.0 Opracował: Str. 1

Cetus 1.0 Opracował: Str. 1 1 KNR-0514-01-01-2 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg. Ilość: 1 Jedn.: sztuk 1 Robocizna razem r-godz 4,19 4,19 2 Rozdzielnica Główna

Bardziej szczegółowo

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Sporządził

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1 Nr STWiOR: ST pkt 1-10 DemontaŜe instalacji elektrycznej 1.1 Kalk. ind. demontaŝ instalacji elektrycznej przyjąć szacunkowo 10% robót montaŝowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul.

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul. Przedmiar robót Rehabilitacyjnego w Zakopanem Data: 2013-02-03 Budowa: Przebudowa części ciągów komunikacyjnych na parterze (Dział Rehabilitacji) i na I piętrze budynku Szpitala poprzez dostosowanie do

Bardziej szczegółowo

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5 strona nr: 5 Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 21,42 43 KNNR 5/302/5 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym Razem robocizna: r-g 0,407

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - formularz cenowy

Przedmiar robót - formularz cenowy INSTALACJA ODGROMOWA GIMNAZJUM 2 1. dachu, płaskim, podłoŝe: papa na betonie szt 120 1 1.2 DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt m 140 1 1.3 MontaŜ zwodów

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna Tablica główna KNR-W -0 Demonta drzwiczek wn kowych o powierzchni do 0. m mocowanych rubami d. -0 kotwowymi na podło u betonowym.000 KNR-W -0 Demonta gniazd bezpiecznikowych tablicowych biegunowych z tablicy

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Przedmiar robót Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Data: 2010-07-06 Budowa: Wierzbanowa Dz. nr 426 Gmina Wiśniowa Obiekt: Remont w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Przedmiar robót DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne - zasilanie windy Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE TELETECHNICZNE - INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE TELETECHNICZNE - INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa: Budynek Dydaktyczny Wydziału Inynierii rodowiska Kierunek Geodezja i Kartografia Akademii Rolniczej Kody CPV: CPV-45310000-3;45312000-7 Obiekt: Budynek Dydaktyczny Wydziału

Bardziej szczegółowo

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Sporządził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne Przedmiar robót Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne Data: 2013-12-20 Budowa: Budynek Gminnego Ośrodka Kultury - Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne ( nagłośnienie i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B.

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B. Przedmiar robót Data: 2014-06-11 Budowa: Instalacja elektryczna - Roboty instalacyjne elektryczne, Obiekt/Rodzaj robót: Lokalizacja: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

Przedmiar_Robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne

Przedmiar_Robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne Przedmiar_Robót NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne ADRES INWESTYCJI : 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Branża Elektryczna CPV: , Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kosztorys Ślepy. Branża Elektryczna CPV: , Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kosztorys Ślepy Data: 2016-03-31 Budowa: ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. PARTER Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Sanatoryjna 34, 22-440

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wojsk.Spec. P.L.S.P. ZOZ Braniewo, KOSZTORYS NAKŁADCZY 1 E1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYSTOSOWANIE A1 DEMONTAśE, ROZBIÓRKI P1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o m2 0354-0500 powierzchni ponad 2

Bardziej szczegółowo