PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki damskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie Pracownia Projektowa IS PROJEKT, ul. Partyzantów 1A, Rzeszów Sporządził mgr inŝ Piotr Wolak Rzeszów czerwiec 2016

2 PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Strona 2/13 1 KNNR /05 2 KNNR /08 3 KNNR /06 4 KNNR /05 5 KNNR /01 6 KNNR /01 7 KNNR /05 8 KNNR /04 9 KNNR /02 10 KNNR /09 11 KNNR /08 12 KNNR /05 13 KNNR /07 14 KNNR /06 15 KNNR /01 16 KNNR /05 17 KNNR /06 18 KNNR /06 19 KNNR 5 20 KNNR 5 21 KNNR 5 22 KNNR 5 I p - ŁAZIENKA DAMSKA DemontaŜ oprawy Ŝarowej DemontaŜ łącznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub metalu DemontaŜ gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego DemontaŜ przewodów ze zdjęciem uchwytów na podłoŝu z cegły i z betonu Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej MontaŜ tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - TE-1ŁD Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych MontaŜ listew elektroinstalacyjnych z PCW 40x40 (naściennych) przykręcanych do podłoŝa ceglanego Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 12,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYŜo-3x4 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 Przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły, średnicy 40mm w ścianach ceglanych Przebijanie otworów długości do 1 cegły, średnicy 40mm w ścianach ceglanych Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 25mm w stropach ceglanych Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłoŝu innym niŝ betonowe - przepusty rurowe D=21mm Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłoŝu innym niŝ betonowe Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłoŝu innym niŝ betonowe podłoŝu innym niŝ betonowe - YDY-2x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDYŜo-3x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDYŜo-4x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDY-4x1,5 m 40,000 m3 0,200 otwór 1,000 m 8,000 m 8,000 otwór 7,000 otwór 10,000 otwór 3,000 m 5,000 m 135,000 m 7,000 m 7,000 m 5,000 m 15,000 m 70,000 m 17,000 m 15,000

3 PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Strona 3/13 23 KNNR 5 24 KNNR /01 25 KNNR /01 26 KNNR /11 27 KNNR /01 28 KNNR /06 29 KNNR /02 30 KNNR /01 31 KNNR /01 32 KNNR /05 33 KNNR /02 34 KNNR /01 35 KNNR /03 36 KNNR /06 37 KNNR /06 38 KNNR /02 39 KNNR /01 40 KNNR /01 41 KNNR /02 42 KNNR /05 43 KNNR 9w 1201/02 44 KNNR 9w 1201/03 45 KNR /23 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDYŜo-3x2,5 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 do rur - YDY-2x1,5 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 do rur - YDY-4x1,5 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle MontaŜ puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm MontaŜ puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm MontaŜ pod tynkiem w puszce instalacyjnej łacznika 1-biegunowego MontaŜ łacznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego MontaŜ łacznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego podświetlanego MontaŜ gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - czujnik wilgotności Osadzanie w ścianie lub stropie kołków kotwiących M6 MontaŜ opraw świetlówkowych bryzgo i pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W - Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 z modułem awaryjnym 1godz MontaŜ opraw świetlówkowych bryzgo i pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W - Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 MontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych - Oprawa świetlówkowa nadumywalkowa Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika róŝnicowo-prądowego Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika róŝnicowo-prądowego Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar Pomiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy Pomiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - kaŝdy następny w pomieszczeniu Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłoŝu ceglanym m 22,000 m 9,000 m 9,000 szt 20,000 szt 14,000 szt 2,000 szt 5,000 szt 28,000 kpl 1,000 kpl 5,000 kpl 1,000 pomiar 5,000 próba 4,000 próba 14,000 punkt 5,000 punkt 15,000 szt 3,000

4 PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Strona 4/13 46 KNR /01 47 KNR /07 48 KNR /07 49 KNR /02 50 KNR /03 51 KNR /13 52 KNR /01 53 KNR /01 54 KNR /03 55 KNR /01 56 KNNR /05 57 KNNR /08 58 KNNR /06 59 KNNR /05 60 KNNR /01 61 KNNR /01 62 KNNR /05 63 KNNR /04 64 KNNR /02 65 KNNR /09 66 KNNR /08 67 KNNR /07 MontaŜ na gips, cement na gotowym podłoŝu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŝaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia w puszce - Przycisk kasujący instalacji przywoławczej Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŝaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia w puszce - Przycisk Przywoławczy pociągany Osadzenie kołków plastykowych w podłoŝu ceglanym Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, bez sprawdzenia i uruchomienia - Lampka sygnalizacyjna z buczkiem Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłoŝu ceglanym Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YTKSY-3x2x0,5 Zarobienie, rozszycie na gniazdach noŝowych i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 3x2 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach II p - ŁAZIENKI DAMSKIE DemontaŜ oprawy Ŝarowej DemontaŜ łącznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub metalu DemontaŜ gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego DemontaŜ przewodów ze zdjęciem uchwytów na podłoŝu z cegły i z betonu Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej MontaŜ tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - TE-2ŁD Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych MontaŜ listew elektroinstalacyjnych z PCW 40x40 (naściennych) przykręcanych do podłoŝa ceglanego Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 12,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYŜo-3x4 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 Przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły, średnicy 40mm w ścianach ceglanych Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 40mm w ścianach ceglanych szt 3,000 szt 2,000 szt 2,000 m 12,000 m 12,000 m 12,000 konców 6,000 szt 7,000 m 40,000 m3 0,200 otwór 1,000 m 10,000 m 10,000 otwór 4,000 otwór 3,000

5 PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Strona 5/13 68 KNNR /05 69 KNNR /07 70 KNNR /06 71 KNNR /01 72 KNNR /05 73 KNNR /06 74 KNNR /06 75 KNNR 5 76 KNNR 5 77 KNNR 5 78 KNNR 5 79 KNNR 5 80 KNNR /01 81 KNNR /01 82 KNNR /11 83 KNNR /01 84 KNNR /06 85 KNNR /01 86 KNNR /01 87 KNNR /05 88 KNNR /02 89 KNNR /01 90 KNNR /03 Przebijanie otworów długości do 1 cegły, średnicy 40mm w ścianach ceglanych Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 25mm w stropach ceglanych Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłoŝu innym niŝ betonowe - przepusty rurowe D=21mm Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłoŝu innym niŝ betonowe Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłoŝu innym niŝ betonowe podłoŝu innym niŝ betonowe - YDY-2x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDYŜo-3x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDYŜo-4x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDY-4x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDYŜo-3x2,5 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 do rur - YDY-2x1,5 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 do rur - YDY-4x1,5 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle MontaŜ puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm MontaŜ puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm MontaŜ łacznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego MontaŜ łacznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego podświetlanego MontaŜ gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - czujnik wilgotności Osadzanie w ścianie lub stropie kołków kotwiących M6 otwór 3,000 otwór 2,000 m 3,000 m 135,000 m 4,000 m 4,000 m 5,000 m 15,000 m 70,000 m 17,000 m 15,000 m 22,000 m 9,000 m 9,000 szt 14,000 szt 7,000 szt 3,000 szt 5,000 szt 2,000 szt 4,000 szt 36,000

6 PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Strona 6/13 91 KNNR /05 92 KNNR /06 93 KNNR /01 94 KNNR /01 95 KNNR /02 96 KNNR /05 97 KNNR 9w 1201/02 98 KNNR 9w 1201/03 99 KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /07 MontaŜ opraw świetlówkowych bryzgo i pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 1x40W - oprawy świetlówkowe nastropowe 1x36W z kloszem IP65 MontaŜ opraw świetlówkowych bryzgo i pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W - Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika róŝnicowo-prądowego Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika róŝnicowo-prądowego Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar Pomiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy Pomiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - kaŝdy następny w pomieszczeniu III p - ŁAZIENKI DAMSKIE DemontaŜ oprawy Ŝarowej DemontaŜ łącznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub metalu DemontaŜ gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego DemontaŜ przewodów ze zdjęciem uchwytów na podłoŝu z cegły i z betonu Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej MontaŜ tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - TE-3ŁD Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych MontaŜ listew elektroinstalacyjnych z PCW 40x40 (naściennych) przykręcanych do podłoŝa ceglanego Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 12,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYŜo-3x4 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 Przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły, średnicy 40mm w ścianach ceglanych Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 40mm w ścianach ceglanych Przebijanie otworów długości do 1 cegły, średnicy 40mm w ścianach ceglanych Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 25mm w stropach ceglanych kpl 8,000 kpl 1,000 pomiar 5,000 próba 4,000 próba 12,000 punkt 3,000 punkt 15,000 szt 7,000 m 40,000 m3 0,200 otwór 1,000 m 10,000 m 10,000 otwór 4,000 otwór 5,000 otwór 5,000 otwór 1,000

7 PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Strona 7/ KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR /06 Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłoŝu innym niŝ betonowe - przepusty rurowe D=21mm Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłoŝu innym niŝ betonowe Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłoŝu innym niŝ betonowe podłoŝu innym niŝ betonowe - YDY-2x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDYŜo-3x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDYŜo-4x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDY-4x1,5 podłoŝu innym niŝ betonowe - YDYŜo-3x2,5 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 do rur - YDY-2x1,5 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 do rur - YDY-4x1,5 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle MontaŜ puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm MontaŜ puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm MontaŜ łacznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego MontaŜ łacznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego podświetlanego MontaŜ gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - czujnik wilgotności Osadzanie w ścianie lub stropie kołków kotwiących M6 MontaŜ opraw świetlówkowych bryzgo i pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 1x40W - oprawy świetlówkowe nastropowe 1x36W z kloszem IP65 MontaŜ opraw świetlówkowych bryzgo i pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W - Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 m 7,000 m 143,000 m 1,000 m 1,000 m 5,000 m 12,000 m 80,000 m 17,000 m 12,000 m 22,000 m 6,000 m 6,000 szt 14,000 szt 7,000 szt 3,000 szt 5,000 szt 2,000 szt 4,000 szt 36,000 kpl 8,000 kpl 1,000

8 PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Strona 8/ KNNR / KNNR / KNNR / KNNR / KNNR 9w 1201/ KNNR 9w 1201/03 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika róŝnicowo-prądowego Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika róŝnicowo-prądowego Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar Pomiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy Pomiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - kaŝdy następny w pomieszczeniu pomiar 5,000 próba 4,000 próba 12,000 punkt 3,000 punkt 15,000

9 Tabela elementów Strona 9/13 Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem I p - ŁAZIENKA DAMSKA II p - ŁAZIENKI DAMSKIE III p - ŁAZIENKI DAMSKIE Podatek VAT Ogółem kosztorys

10 Zestawienie robocizny Strona 10/13 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość I p - ŁAZIENKA DAMSKA 1 Elektromonterzy gr.ii r-g 3,886 2 Elektromonterzy gr.iii r-g 1,450 3 Monterzy gr.ii r-g 6,383 4 Monterzy gr.iii r-g 7,150 5 Robotnicy r-g 104, ,456 1 Robotnicy r-g 7,944 7,944 1 Elektromonterzy gr.ii r-g 3,886 2 Elektromonterzy gr.iii r-g 1,450 3 Monterzy gr.ii r-g 6,383 4 Monterzy gr.iii r-g 7,150 5 Robotnicy r-g 96, ,512 II p - ŁAZIENKI DAMSKIE 1 Robotnicy r-g 97,813 97,813 1 Robotnicy r-g 8,204 8,204 1 Robotnicy r-g 89,609 89,609 III p - ŁAZIENKI DAMSKIE 1 Robotnicy r-g 100, ,384 1 Robotnicy r-g 8,204 8,204 1 Robotnicy r-g 92,180 92,180

11 Zestawienie materiałów Strona 11/13 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość I p - ŁAZIENKA DAMSKA 1 Czujnik wilgotności 2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 5,100 3 Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5 mm2 m 12,480 4 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 38,100 5 Kotwy stalowe M8-80/40mm szt 28,000 6 Lampka sygnalizacyjna z buczkiem 7 Listwy elektroinstalacyjne Z PCW 40x40mm m 8,320 8 Łączniki bryzgoszczelne podświetlane szt 2,040 9 Łączniki bryzgoszczelne szt 6, Łączniki instalacyjne 1-biegunowe p.t. szt 1, Oprawy świetlówkowe nadumywalkowe 1x13W-T5 IP44 12 Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 z modułem awaryjnym 1godz. szt 5, Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 14 Przewód YDY-2x1,5 mm2 m 24, Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 m 8, Przewód YDY-4x1,5 mm2 m 24, Przewód YDYŜo-3x1,5 mm2 m 72, Przewód YDYŜo-3x2,5 mm2 m 22, Przewód YDYŜo-4x1,5 mm2 m 17, Przycisk kasujący instalacji przywoławczej 21 Przycisk Przywoławczy pociągany szt 2, Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe o średnicy do 80mm szt 6, Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 17, Rury winidurowe karbowane RKPCV-13,5 m 12, Rury winidurowe karbowane RKPCV-21 m 5, Rury winidurowe sztywne RPCV-21 m 12, Tablica rozdzielcza TE-1ŁD 28 Uchwyty do rur RPCV-21 szt 10, Zaciski izolacyjne skrętne szt 31,200 Materiały pomocnicze 1 Czujnik wilgotności 2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 5,100 3 Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5 mm2 m 12,480 4 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 38,100 5 Kotwy stalowe M8-80/40mm szt 28,000 6 Lampka sygnalizacyjna z buczkiem 7 Listwy elektroinstalacyjne Z PCW 40x40mm m 8,320 8 Łączniki bryzgoszczelne podświetlane szt 2,040 9 Łączniki bryzgoszczelne szt 6, Łączniki instalacyjne 1-biegunowe p.t. szt 1, Oprawy świetlówkowe nadumywalkowe 1x13W-T5 IP44 12 Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 z modułem awaryjnym 1godz. szt 5, Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 14 Przewód YDY-2x1,5 mm2 m 24, Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 m 8, Przewód YDY-4x1,5 mm2 m 24, Przewód YDYŜo-3x1,5 mm2 m 72, Przewód YDYŜo-3x2,5 mm2 m 22, Przewód YDYŜo-4x1,5 mm2 m 17, Przycisk kasujący instalacji przywoławczej 21 Przycisk Przywoławczy pociągany szt 2, Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe o średnicy do 80mm szt 6, Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 17, Rury winidurowe karbowane RKPCV-13,5 m 12, Rury winidurowe karbowane RKPCV-21 m 5, Rury winidurowe sztywne RPCV-21 m 12, Tablica rozdzielcza TE-1ŁD 28 Uchwyty do rur RPCV-21 szt 10, Zaciski izolacyjne skrętne szt 31,200

12 Zestawienie materiałów Strona 12/13 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Materiały pomocnicze II p - ŁAZIENKI DAMSKIE 1 Czujnik wilgotności 2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 4,080 3 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 39,500 4 Kotwy stalowe M8-80/40mm szt 36,000 5 Listwy elektroinstalacyjne Z PCW 40x40mm m 10,400 6 Łączniki bryzgoszczelne podświetlane szt 2,040 7 Łączniki bryzgoszczelne szt 5,100 8 Oprawy świetlówkowe nastropowe 1x36W z kloszem IP65 szt 8,000 9 Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 10 Przewód YDY-2x1,5 mm2 m 24, Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 m 10, Przewód YDY-4x1,5 mm2 m 24, Przewód YDYŜo-3x1,5 mm2 m 72, Przewód YDYŜo-3x2,5 mm2 m 22, Przewód YDYŜo-4x1,5 mm2 m 17, Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe o średnicy do 80mm szt 3, Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 7, Rury winidurowe karbowane RKPCV-21 m 3, Rury winidurowe sztywne RPCV-21 m 9, Tablica rozdzielcza TE-2ŁD 21 Uchwyty do rur RPCV-21 szt 10, Zaciski izolacyjne skrętne szt 15,600 Materiały pomocnicze 1 Czujnik wilgotności 2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 4,080 3 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 39,500 4 Kotwy stalowe M8-80/40mm szt 36,000 5 Listwy elektroinstalacyjne Z PCW 40x40mm m 10,400 6 Łączniki bryzgoszczelne podświetlane szt 2,040 7 Łączniki bryzgoszczelne szt 5,100 8 Oprawy świetlówkowe nastropowe 1x36W z kloszem IP65 szt 8,000 9 Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 10 Przewód YDY-2x1,5 mm2 m 24, Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 m 10, Przewód YDY-4x1,5 mm2 m 24, Przewód YDYŜo-3x1,5 mm2 m 72, Przewód YDYŜo-3x2,5 mm2 m 22, Przewód YDYŜo-4x1,5 mm2 m 17, Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe o średnicy do 80mm szt 3, Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 7, Rury winidurowe karbowane RKPCV-21 m 3, Rury winidurowe sztywne RPCV-21 m 9, Tablica rozdzielcza TE-2ŁD 21 Uchwyty do rur RPCV-21 szt 10, Zaciski izolacyjne skrętne szt 15,600 Materiały pomocnicze III p - ŁAZIENKI DAMSKIE 1 Czujnik wilgotności 2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 4,080 3 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 39,500 4 Kotwy stalowe M8-80/40mm szt 36,000 5 Listwy elektroinstalacyjne Z PCW 40x40mm m 10,400 6 Łączniki bryzgoszczelne podświetlane szt 2,040 7 Łączniki bryzgoszczelne szt 5,100 8 Oprawy świetlówkowe nastropowe 1x36W z kloszem IP65 szt 8,000 9 Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65

13 Zestawienie materiałów Strona 13/13 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 10 Przewód YDY-2x1,5 mm2 m 18, Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 m 10, Przewód YDY-4x1,5 mm2 m 18, Przewód YDYŜo-3x1,5 mm2 m 83, Przewód YDYŜo-3x2,5 mm2 m 22, Przewód YDYŜo-4x1,5 mm2 m 17, Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe o średnicy do 80mm szt 3, Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 7, Rury winidurowe karbowane RKPCV-21 m 7, Rury winidurowe sztywne RPCV-21 m 6, Tablica rozdzielcza TE-3ŁD 21 Uchwyty do rur RPCV-21 szt 10, Zaciski izolacyjne skrętne szt 15,600 Materiały pomocnicze 1 Czujnik wilgotności 2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 4,080 3 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 39,500 4 Kotwy stalowe M8-80/40mm szt 36,000 5 Listwy elektroinstalacyjne Z PCW 40x40mm m 10,400 6 Łączniki bryzgoszczelne podświetlane szt 2,040 7 Łączniki bryzgoszczelne szt 5,100 8 Oprawy świetlówkowe nastropowe 1x36W z kloszem IP65 szt 8,000 9 Oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W z kloszem IP65 10 Przewód YDY-2x1,5 mm2 m 18, Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 m 10, Przewód YDY-4x1,5 mm2 m 18, Przewód YDYŜo-3x1,5 mm2 m 83, Przewód YDYŜo-3x2,5 mm2 m 22, Przewód YDYŜo-4x1,5 mm2 m 17, Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe o średnicy do 80mm szt 3, Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 7, Rury winidurowe karbowane RKPCV-21 m 7, Rury winidurowe sztywne RPCV-21 m 6, Tablica rozdzielcza TE-3ŁD 21 Uchwyty do rur RPCV-21 szt 10, Zaciski izolacyjne skrętne szt 15,600 Materiały pomocnicze

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki męskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego

Bardziej szczegółowo

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09 Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - oświetlenie awaryjne klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie Wartość kosztorysowa Słownie: PLN PRZEDMIAR Remont budynku w Szczepankowie Obiekt Budowa Remont budynku w Szczepankowie Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/9 Modernizacja pomieszczeń w budynku straŝnicyjrg i KP Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/9 Modernizacja pomieszczeń w budynku straŝnicyjrg i KP Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/9 1 KNNR 9 0201/05 2 KNNR 9 0202/05 3 KNNR 9 0301/03 4 KNNR 9 0302/05 5 KNNR 9 0304/03 6 KNNR 9 0401/07 7 KNNR 9 0402/05 8 KNNR 9 0402/06 9 KNNR 9 0402/07 10 KNNR 9 0403/06 11 KNNR 9

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm Przedmiar robót Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtyczkowych, komputerowa, alarmowa ostrzegawcza, zasilająca Centrum Aktywizacji zawodowej w śywcu ul. Łączna 28 Obiekt Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys budowlany Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Obiekt Budowa Białogard, ul. Szpitalna 7 Inwestor 78-200 Białogard, ul. Chopina 29 Tabela

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa "ES-PROJEKT Piotr Wolak PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ

Pracownia Projektowa ES-PROJEKT Piotr Wolak PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ Pracownia Projektowa "ES-PROJEKT Piotr Wolak ul. Partyzantów 1A tel/fax: 017 861 39 07 35-242 Rzeszów e-mail: esprojekt@poczta.onet.pl PRZEDMIAR ROBÓT Temat: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ

Bardziej szczegółowo

EDBUD Moduł Kosztorys

EDBUD Moduł Kosztorys I 1 45310000-3 0802-0700 2 45310000-3 0802-0800 3 45310000-3 0401-1200 4 45310000-3 0404-0700 5 0407-0301 Montaż rozdzielnicy nn Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, objętość do 1,00 dm3 pod

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym -

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym - Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Razem 0,000 Zestawienie materiałów Strona 5/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Główki bezpiecznikowe szt 8,240 2 Gniazda 2 biegunowe podwójne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty instalacyjne elektryczne Nazwa inwestycji : Modernizacja oświetlenia sal wykładowych Collegium Biomedicum GUMed - sala nr im. Mozołowskiego

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1 Nr STWiOR: ST pkt 1-10 DemontaŜe instalacji elektrycznej 1.1 Kalk. ind. demontaŝ instalacji elektrycznej przyjąć szacunkowo 10% robót montaŝowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10 Przedmiar Data: 2010-07-10 Budowa: Wycena szkód powodziowych Szkoła Podstawowa Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek szkoły Sokolniki. Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; ) instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddyiania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DeontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2) 1 kalk. własna DeontaŜ tablic

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej, drugie piętro budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wielofunkcykna świetlica wiejska w Łączce

Przedmiar robót. Wielofunkcykna świetlica wiejska w Łączce Przedmiar robót Budowa: Gminne centrum agroturystyczne Obiekt: Instalacja elektryczna Zamawiający: Gmina Dębowiec, 43-426 Dębowiec,ul.Katowicka 6 strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza Kosztorys Strona 2/6 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Publicznych nr 1 INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych nr 1 ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Internat - wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Internat - wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Internat - wymiana instalacji elektrycznych Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000 Data utworzenia: 2012-08-27 Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie - ROBOTY ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Dział nr 1. Sala weselna 1. KNNR 5 1101-0200 Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Instalacja elektryczna wewnętrzna Obiekt Budowa Działka nr 1232/5, 1232/6, 1232/8 obr. 0014 Ujkowice Inwestor Urząd Gminy Przemyśl ul. Borelowskiego 1 "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10 Kosztorys Data: 2010-07-19 Budowa: Wycena szkód powodziowych Dom Kultury i Ośrodek Zdrowia Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice Przedmiar robót Obiekt KOSZTORYS INWESTORSKI BUDYNEK PRZEDSZKOLA 3- ODDZIAŁOWEGO - BRANŻA ELEKTRYCZNA Kod CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne Budowa ul. Przedszkolna 10 Inwestor Zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 23/17

Przedmiar robót 23/17 Przedmiar robót 23/17 Obiekt BRANŻA ELEKTRYCZNA - Modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czerwiec 2009

Przedmiar robót. Czerwiec 2009 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych Złota Gmina Czchów Czerwiec 2009 "Rekomendacja Jakości" dla programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10 Przedmiar Data: 2010-07-02 Budowa: Wycena szkód powodziowych LZS Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek LZS Sokolniki Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót.

Kosztorys - Przedmiar robót. Kosztorys - Przedmiar robót. Obiekt Remont pracowni chemicznego badania pasz na terenie zakładu higieny weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy - Branża Budowa 85-090 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Krzysztof Pikula inż. Teresa Zabłotny. Sprawdził

Przedmiar robót. mgr inż. Krzysztof Pikula inż. Teresa Zabłotny. Sprawdził Przedmiar robót Obiekt Budowa Rzeszów, ul. Piękna 18 dz. nr 170/2 Inwestor Gmina Miasto Rzeszów Sporządził Sprawdził mgr inż. Krzysztof Pikula inż. Teresa Zabłotny Rzeszów maj 2015 Przedmiar Strona 2/7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budynek zaplecza boisk sportowych " ORLIK 2012 " - Złaiwś Mała dz. Nr. 194/13, 194/14 Kod CPV 45310000-3 Budowa Zławieś

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek 62-800 Kalisz ul. Radwana 7 45310000-3 45310000-3 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Instalacja monitoringu,oświetlenia zewnętrznego, telewizyjna. Budowa Przedszkole nr 11 w Inwestor Urząd Miejski w śywcu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 79 1. 1. 1. Obiekt: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK 1. 1. 1. KNNR 05-0103-040 Element: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja nakładczy Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor 45310000-3 ul.hallera 79 87-100 Toruń Zespół Szkół nr 14 w Toruniu maj 2017 Rodos 7.0.12 [9771] Strona 2/7 Przedmiar Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W

Bardziej szczegółowo

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Sporządził

Bardziej szczegółowo

Rodos Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej

Rodos Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej Przedmiar Strona 1/5 Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej 2 KNNR 3 0304/01 3 KNNR 5 0405/02 4 KNNR 5 0405/01 5 KNNR 5 0404/06 6 KNNR 5 0406/01 7 KNNR 5 1209/07

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/10 UP Iwanowice - Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót Strona 1/10 UP Iwanowice - Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Strona 1/10 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W 4-03 0903/02 2 KNR-W 4-03 1116/03 3 KNR-W 4-03 1124/02 4 KNR-W 4-03 1122/02 5 KNNR-W 9 0406/01 6 KNR-W 4-03 0401/01 7 KNNR-W 9 0301/01

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 6,800 2 Środek transportowy m-g 0,002 3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,016 Razem 6,818

Bardziej szczegółowo

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5 strona nr: 5 Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 21,42 43 KNNR 5/302/5 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym Razem robocizna: r-g 0,407

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE "FILAR-NIERUCHOMOŚCI" Sp. z o.o. NIP 692-22-75-837 59-300 LUBIN ul.kościuszki 7 tel. 785/177-880, ail: anaarzec@vp.pl NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 59-300 LUBIN ul.1-go Maja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B.

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B. Przedmiar robót Data: 2014-06-11 Budowa: Instalacja elektryczna - Roboty instalacyjne elektryczne, Obiekt/Rodzaj robót: Lokalizacja: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA 39-200 DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku OSP w Nagoszynie o windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna

KOSZTORYS ZEROWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS ZEROWY Instalacja elektryczna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: :

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: : VANELLUS BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29a tel.(071) 344 82 17, 691022211 Przedmiar robót Inwestor : Obiekt: : Inwestycja : Stadium: Branża: Nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego mieszkania ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Wrzeszcz, ul.

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar robót

Wykonawca: Przedmiar robót Inwestor: GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha Wykonawca: Przedmiar robót 2012-04-01 Kod Słownika Zamówień: Nazwa budowy: ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA Adres budowy:, Nowa Sucha

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016 Przedmiar robót Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY Kod CPV 4510000- - Roboty instalacyjne elektryczne Budowa 87-00 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ELEMENT: DEMONTAŻ 1 KNR 4-03 d.1 1129-01 Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Przedmiar Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Data: 2008-06-03 Obiekt: Dom Kultury, ul. Sobieskiego 11A, 42-286 Koszęcin Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 1SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY I UZIEMIENIA 1KNNR 5 0605- MontaŜ uziomów poziomych w wykopie m 160,000 d.106 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 999 r-g 2,1600 1121099 bednarka

Bardziej szczegółowo

Rury winidurowe o średnicy do 63mm układane pod tynkiem w podłoŝu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

Rury winidurowe o średnicy do 63mm układane pod tynkiem w podłoŝu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1001/05 1006/12 1006/11 1001/29 1001/29 0107/04 0107/04 1012/02 1012/ 1012/04 0201/ MONTAś RUR INSTALACYJNYCH UCHWYTÓW, KUCIE BRUZD, PRZEBICIA Ręczne kucie bruzd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1. DEMONTAŻ INSTALACJI 1 Demontaż istniejących instalacji 1 kpl. d.1 RAZEM 1.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1. DEMONTAŻ INSTALACJI 1 Demontaż istniejących instalacji 1 kpl. d.1 RAZEM 1. PRZEDMIAR Adaptacja budynku na potrzeby Brygady Patrolowej Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7 D- II przetarg. BRANŻA ELEKTRYCZNA w Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1 DEMONTAŻ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 Obiekt: Opracowanie: Adaptacja pomieszcze ń nr 252 nr 253 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Data: 2009-12-20 Budowa: w pomieszczeniach sanitariatów Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 5 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Społdzielcze Biuro Projektów Projbud Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt KOSZTORYS INWESTORSKI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA PRZEDSZKOLE W GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR.1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiar robót. CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Przedmiar robót Obiekt Budowa 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 Inwestor Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wykonawca Z.U.P.H. "CEL-BUD" 63-421 Przygodzice ul. Szkolna 3 CPV 45311100-1

Bardziej szczegółowo

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I 1 KNR 4-03 1115- Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MICHAŁ CZAJKOWSKI DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MICHAŁ CZAJKOWSKI DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia BWA_PRZEDMIAR_ELEKTRYCZNY_CZĘŚĆ_BIUROWA NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CZĘŚCI BIUROWEJ ADRES INWESTYCJI : GDAŃSKA 0 INWESTOR : GALERIA MIEJSKA BWA ADRES INWESTORA : GDAŃSKA 0 BRANŻA : ELEKTRYCZNA SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Ożarki-Olszanka gm. Rutki

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Ożarki-Olszanka gm. Rutki PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej Adres inwestycji: Ożki-Olszanka g. Rutki Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zaówień Dokuent opracowano przy poocy prograu

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45311000-0 INSTALACA ELEKTRYCZNA 1 KNNR 5 d.1 1209-06 Przebijanie otworów śr. 40 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 32 32.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z WYMIANA OSPRZĘTU Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR-BUDYNEK GARAŻOWY

PRZEDMIAR-BUDYNEK GARAŻOWY Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "AM- PERTECH" ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp PRZEDMIAR-BUDYNEK GARAŻOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2Kw2010, ceny producentów

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2Kw2010, ceny producentów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie podwórza kamienicy ADRES INWESTYCJI : Inowrocław, ul. Kasztelańska 22 INWESTOR : Urząd Miasta Inowrocławia ADRES INWESTORA : ul. Roosevelta 36 BRANśA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

na wspornikach obsadzanych (drut dfe) Wykucie bruzd dla rur RKLG28,RS37 w cegle Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

na wspornikach obsadzanych (drut dfe) Wykucie bruzd dla rur RKLG28,RS37 w cegle Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz instalacja odgromowa L.p Kod poz. przed Podstawa nakładu Opis robót Jednostka Ilość jednostek m. 1 2 3 4 5 6 Rozdział 1 Instalacja uziemiająca i odgromowa MontaŜ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar robót Instalacje elektryczne wewnętrzne Obiekt Kod CPV 45315100-9 Inwestor Urząd Miejski w Żywcu 43-300 Żywiec ul. Rynek 2 Sporządził Sprawdził Marcin Bierski mgr inż. Filip Majdak Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV Adinistracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji elektrycznej w lokal u społeczno - oświatowy ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Piaskowa 7 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje elektryczne odbiorcze

Przedmiar robót Instalacje elektryczne odbiorcze Przedmiar robót Instalacje elektryczne odbiorcze Obiekt ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO -ORLIK 2012" W SZYNWAŁDZIE, DZ. NR 1539/1 - BUDYNEK SZATNIOWO-SOCJALNY Kod CPV 45310000-3 Inwestor GMINA SKRZYSZÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul. Rybacka 1

PRZEDMIAR ROBÓT POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul. Rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY roboty elektryczne

KOSZTORYS ŚLEPY roboty elektryczne ATI/373-08/WNośiR/10 Załącznik nr 7.2.B KOSZTORYS ŚLEPY roboty elektryczne NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA LABORATORIUM STERYLIZACYJNE ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, UL. PAPIEśA PAWŁA VI Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 453000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 4535000-8

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW LOREK. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 16/100 zł

MIROSŁAW LOREK. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 16/100 zł MIROSŁAW LOREK NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODDASZA BUDYNKU GOPS W CZERWONAKU, PLAC ZIELONY 1 dz.nr. 123/6 ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK GOPS W CZERWONAKU, PLAC ZIELONY 1 INWESTOR : URZĄD GMINY CZERWONAK ul.śródlana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ST- 03 Instalacje elektryczne kotłowni gazowej ADRES INWESTYCJI : Wegrów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW RZECZOWYCH W UKŁADZIE K N R

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW RZECZOWYCH W UKŁADZIE K N R 1 Inwestor: GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Bialska 30 21-542 Leśna Podlaska Biała Podlaska 20.05.2008 ZESTAWIENIE NAKŁADÓW RZECZOWYCH W UKŁADZIE K N R (ŚLEPY KOSZTORYS) Budowa: Obiekt: Instalacja: ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Branża Elektryczna CPV: , Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kosztorys Ślepy. Branża Elektryczna CPV: , Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kosztorys Ślepy Data: 2016-03-31 Budowa: ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. PARTER Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Sanatoryjna 34, 22-440

Bardziej szczegółowo

Rodos [7297] - Rekomendacja SKB. Roboty elektryczne Pomieszczenia prlani i suszarni

Rodos [7297] - Rekomendacja SKB. Roboty elektryczne Pomieszczenia prlani i suszarni Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18 Żłobek "Krasnal" Poziom cen Sekocenbud IV kwartał 2008 Kołobrzeg "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

Dostawy inwestora Strona 7/7

Dostawy inwestora Strona 7/7 Dostawy inwestora Strona 7/7 Lp Wyszczególnienie Jm Ilość Cena Wartość Materiały 1 Klosze do opraw świetlówkowych szt 6,000 2 Lampy bakteriobójcze ścienne kpl 2,000 3 Oprawy świetlówkowe szt 6,000 Razem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul.

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul. Przedmiar robót Rehabilitacyjnego w Zakopanem Data: 2013-02-03 Budowa: Przebudowa części ciągów komunikacyjnych na parterze (Dział Rehabilitacji) i na I piętrze budynku Szpitala poprzez dostosowanie do

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy Nr 1a Przedmiar robót

Kosztorys nakładczy Nr 1a Przedmiar robót Inwestor: Starostwo Powiatowe ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice Wykonawca: Kosztorys nakładczy Nr 1a Przedmiar robót Data Oprac.: 2007-10-23 Nazwa budowy: Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę PCPR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady 1Demontaż 1KNNR Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych. m d.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady 1Demontaż 1KNNR Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych. m d. 1Demontaż 1KNNR 9 0301-03 Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych m okrągłych obmiar = 250m 1* robocizna r-g 42.2500 2KNNR 9 0401-07 Demontaż nieuszczelnionego łącznika

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej Kosztorys elektrycznej wewnętrznej w Sali Obiekt lub rodzaj robót: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Przebudowa z rozbudową budynku kotłowni gazowo - olejowej, przebudowa linii kablowych, przyłaczy elektroenergtycznych - BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sporządził. inż Marek Linka. Bydgoszcz r.

Przedmiar. Sporządził. inż Marek Linka. Bydgoszcz r. Przedmiar Obiekt REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W DOMU STUDENTA NR 1 UT-P PRZY UL. KALISKIEGO 12-14 W BYDGOSZCZY Budowa UTP Bydgoszcz, ul. prof. Kaliskiego 12-14 Inwestor UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo