KOSZTORYS BUDOWLANY - elektryczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS BUDOWLANY - elektryczny"

Transkrypt

1 KOSZTORYS BUDOWANY - elektryczny NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna wewnętrzna - adaptacja Zakładu Aktywności Zawodowej ADRES INWESTYCJI : Koźin Wielkopolski ul. Borecka dz. nr 1443 INWESTOR : Miasto i Gina Koźin Wielkopolski ADRES INWESTORA : Koźin Wielkopolski ul. Rynek 11 BRANŻA : Elektryczna DATA OPRACOWANIA : październik 2006r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Pozio cen : 3kw 2006 NARZUTY Ogółe wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania październik 2006r. Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA 3

2 OGÓNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - 2 -

3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1KNR 5-08 Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1d RAZEM KNR 5-08 Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy d3 objęt.powyżej 1 d3 (0.6x0,4x0,2) 1*(6*4*2-1) RAZEM KNR 5-08 Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy d3 objęt.powyżej 1 d3 (0.8x0,5x0,2) 1*(8*5*2-1) RAZEM KNR 5-08 Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy d3 objęt.powyżej 1 d3 (0.4x0,2x0,2) 1*(4*4*2-1) RAZEM KNR 5-08 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 20kg wraz z konstrukcją - ocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - tablica T RAZEM KNR 5-08 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 20kg wraz z konstrukcją - ocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - złącze ZKP-1/1Tw RAZEM KNR 5-08 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 10kg wraz z konstrukcją - ocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - wyłącznik p-poż RAZEM KNR 4-03 Ręczne wykucie bruzd o śr.do 47 w cegle RAZEM KNR 4-03 Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o otw długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 40 4 otw RAZEM KNR 4-03 Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o otw długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do otw RAZEM KNR 4-03 Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o otw długości przebicia do 1/2 cegły - śr.rury do 25 8 otw RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 2) wciąg.w kan.typu "P" RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do Cu-6/Al układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowy RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 2) wciąg.w kan.typu "P" RAZEM

4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 15KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do Cu-12/Al układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowy RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do Cu-24/Al układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowy RAZEM KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do RAZEM KNR 4-03 Ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej *0.1* RAZEM KNR-W Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach ocowanych na cegle z kucie echaniczny- przekrój bednarki do * RAZEM KNR-W Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pozioych na wspornikach ocowanych na betonie z kucie ręczny- przekrój bednarki do RAZEM KNR 5-08 Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu na zaprawie ceentowej lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle RAZEM KNR 5-08 Montaż na gotowy podłożu puszek bakelitowych o śr.do ; il. wylotów 3, przekrój przewodu RAZEM KNR 5-08 Montaż na gotowy podłożu puszek heretycznych z tworzywa o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do o- cowanych bezśrubowo RAZEM Montaż na gotowy podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączenie przewodów kabelkowych do w powłoce polwinitowej (3 wyloty) RAZEM KNR 5-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzieienie w puszkach z podłączenie KNR KNR RAZEM Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszcze-sztlnych 2-bieg.z uzieienie przykręcanych 16A/2.52 z podłączenie RAZEM Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszcze-sztlnych 3-bieg.z uzieienie przykręcanych 16A/2.52 z podłączenie RAZEM

5 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 28KNR 5-08 Przedzwonienie przewodów RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 2) RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 2) RAZEM KNR 5-08 Montaż na gotowy podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączenie RAZEM KNR 5-08 Montaż na gotowy podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączenie RAZEM KNR 5-08 Montaż na gotowy podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączenie RAZEM KNR 5-08 Montaż na gotowy podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków ocowanych przez przykręcenie z podłączenie RAZEM KNR 5-08 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl na betonie ocowane na kołkach kotwiących (il.ocowań 2) 42 kpl RAZEM KNR 5-08 Montaż z podłączenie na gotowy podłożu opraw świetlówko-sztwych z blachy stalowej z klosze lub rastre zawieszanych 4x20W - końcowych RAZEM KNR 5-08 Montaż z podłączenie na gotowy podłożu opraw oświetlenio-sztwych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych RAZEM KNR 5-08 Montaż z podłączenie na gotowy podłożu opraw świetlówko-sztwych z blachy stalowej z klosze lub rastre 2x40W - przykrę- canych-końcowych RAZEM KNR 5-08 Montaż z podłączenie na gotowy podłożu opraw świetlówko-sztwych z blachy stalowej z klosze lub rastre przykręcanych 2x20W - końcowych RAZEM KNR 5-08 Montaż z podłączenie na gotowy podłożu opraw oświetlenio-sztwych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przy- kręcanych, przelotowych RAZEM

6 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 41KNP 18 Poiar linii kablowej 5-żyłowej odc D odc RAZEM KNR 5-08 Montaż uziou powierzchniowego w wykopie o głęb.do w gruncie kat.iii 1* RAZEM KNR 5-08 Mechaniczne pogrążanie uzioów prętowych w gr.kat.iii *2* RAZEM KNR-W Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, po pierwszy poiar iar poiar KNR-W KNP 18 D KNR KNP 18 D KNP 18 D KNR-W KNR-W Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy poiar poiar 7 poiar Badanie instalacji ochronnej z zastosowanie przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego kpl RAZEM RAZEM kpl RAZEM Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektry-pocznego niskiego napięcia iar. 7 poiar Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt RAZEM szt RAZEM Poiar rezystancji uzieienia roboczego dodatkowego lub szt ochronnego, pierwsze złącze kontrolne 1 szt RAZEM Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania poiar wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 3 poiar Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny poiar 37 poiar RAZEM RAZEM

7 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1KNR 5-08 Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1d3 obiar = 3 R M S 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2 KNR Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy d3 objęt.powyżej 1 d3 (0.6x0,4x0,2) obiar = 1*(6*4*2-1) = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 3 KNR Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy d3 objęt.powyżej 1 d3 (0.8x0,5x0,2) obiar = 1*(8*5*2-1) = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 4 KNR Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy d3 objęt.powyżej 1 d3 (0.4x0,2x0,2) obiar = 1*(4*4*2-1) = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 5 KNR Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 20kg wraz z konstrukcją - ocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - tablica T1 obiar = 1 1* robocizna r-g

8 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 0.54*0.955=0.5157r-g/ R M S 2* Tablica T1 z wyposażenie szt szt 6 KNR Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 20kg wraz z konstrukcją - ocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - złącze ZKP-1/ 1Tw1.1 obiar = 1 1* robocizna r-g *0.955=0.5157r-g/ 2* złącze ZKP-1/1Tw1.1 typ " szt SYPNIEWSKI" 1szt/ 3* farba olejna nawierzchniowa d szara 0.02d 3 / 7KNR Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 10kg wraz z konstrukcją - ocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - wyłącznik p-poż obiar = 1 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* skrzynka z szybką do zbicia typ SYPNIEWSKI 40x40 1szt 3* Wyłaczniki kopaktowe D 125 3P3D (3-bieg.) 1szt/ 8 KNR szt szt Ręczne wykucie bruzd o śr.do 47 w cegle obiar = 340 1* robocizna r-g r-g/ - 8 -

9 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 9KNR 4-03 Ręczne przebijanie otworów otw w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 40 obiar = 4otw. R M S 1* robocizna r-g r-g/otw. 10 KNR otw. Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 25 obiar = 12otw. 1* robocizna r-g r-g/otw. 11 KNR otw. Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr.rury do 25 obiar = 8otw. 1* robocizna r-g r-g/otw. 12 KNR Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 2) wciąg.w kan.typu "P" obiar = = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Przewód YDY-750V 4x1, *30=31.2 3* Przewód YDY-450/750V x1, *60=62.4 4* ateriały poocnicze %

10 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 13KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do Cu-6/ Al-12 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowy obiar = = R M S 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Przewód YDYp-450/750V x1, *200=208 3* Przewód YDY-750V 4x1, *25=26 4* Przewód Cu jednodrutowy DYc-705 V *50=52 5* ateriały poocnicze % KNR Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 2) wciąg.w kan.typu "P" obiar = 60 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Przewód YDY-450/750V x2, *60=62.4 3* ateriały poocnicze % KNR Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do Cu-12/ Al-20 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowy obiar = = * robocizna r-g *0.955= r-g/

11 Podstawa Opis j Nakłady Koszt R M S 2* Przewód YDYp-450/750V x2, *200=208 3* Przewód YDYżo-750 V 3x2, *10=10.4 4* Przewód DY-750V *10=10.4 5* ateriały poocnicze % KNR Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do Cu-24/ Al-40 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowy obiar = = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Przewód YDY-450/750 V x *12= * Przewód YDY-450/750 V x *10=10.4 4* ateriały poocnicze % KNR Zaprawianie bruzd o szer. do 100 obiar = 340 1* robocizna r-g r-g/ 18 KNR Ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej obiar = 340*0.1*0.05 = * robocizna r-g r-g/ 3 3 2* ceent portlandzki zwykły bez dodatków '35' t

12 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 0.191t/ 3 3* piasek do betonów zwykłych / 3 4* ciasto wapienne / 3 5* ateriały poocnicze % % 19KNR-W R M S Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach ocowanych na cegle z kucie echanicznyprzekrój bednarki do 1202 obiar = 6*2 = * robocizna r-g r-g/ 2* bednarka ocynkowana kg kg/ 3* wsporniki ścienne szt szt/ 4* ateriały poocnicze % S -- 5* spawarka -g g/ 20KNR-W Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pozioych na wspornikach ocowanych na betonie z kucie ręcznyprzekrój bednarki do 1202 obiar = 10 1* robocizna r-g r-g/ 2* bednarka ocynkowana kg kg/ 3* wsporniki ścienne szt szt/ 4* ateriały poocnicze % S -- 5* spawarka -g g/

13 Podstawa Opis j Nakłady Koszt R M S Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu na zaprawie ceentowej lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle obiar = KNR * robocizna r-g *0.955= r-g/ 22 KNR Montaż na gotowy podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80; il. wylotów 3, przekrój przewodu obiar = 58 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Puszka inst. fi 60 końcowa szt szt/ 3* ateriały poocnicze % KNR Montaż na gotowy podłożu puszek heretycznych z tworzywa o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do ocowanych bezśrubowo obiar = 60 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Puszka odgałęźna n/t z szt PCW heretyczna 1.02szt/ 3* ateriały poocnicze %

14 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 24 Montaż na gotowy podłożu odgałęźników bryzgosz- czelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączenie przewodów kabelkowych do w powłoce polwinitowej (3 wyloty) obiar = 60 R M S 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Odgałęźnik inst.n/t-w/t 4x2, szt szt/ 3* ateriały poocnicze % KNR Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzieienie w puszkach z podłączenie obiar = 32 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Gniazda pojedyncze z szt uzie. p/t 1.02szt/ 3* ateriały poocnicze % KNR Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uzieienie przykręcanych 16A/2.52 z podłączenie obiar = 2 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Gniazda 2-bieg. pojedyncze p/t z uzieienie heretyczne 1.02szt/ szt

15 Podstawa Opis j Nakłady Koszt R M S 3* ateriały poocnicze % KNR Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uzieienie przykręcanych 16A/2.52 z podłączenie obiar = 1 1* robocizna r-g *0.955=0.2674r-g/ 2* Gniazdo 3P+N+Z 32A/380V szt wod.stałe 1.02szt/ 3* łacznik 3-fazowy 3x400/40A szt szt/ 4* ateriały poocnicze % KNR Przedzwonienie przewodów obiar = 250 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 29 KNR Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 2) obiar = 500 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 30 KNR Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowia- nej i osłonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 2) obiar = 20 1* robocizna r-g *0.955= r-g/

16 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 31KNR 5-08 Montaż na gotowy podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączenie. obiar = 6 R M S 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Łącznik p/t 250V/6A, 1-biegunowy szt WPt-1D 1.02szt/ 3* ateriały poocnicze % KNR Montaż na gotowy podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączenie obiar = 2 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Łącznik p/t 250V/6A, świecznikowy szt WPt-2D 1.02szt/ 3* ateriały poocnicze % KNR Montaż na gotowy podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączenie obiar = 8+2 = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Łącznik p/t 250V/6A, schodowy końcowy 1.02*8=8.16szt 3* Łącznik p/t 250V/6A, krzyżowy WPt-8D 1.02*2=2.04szt szt szt

17 Podstawa Opis j Nakłady Koszt R M S 4* ateriały poocnicze % KNR Montaż na gotowy podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków ocowanych przez przykręcenie z podłączenie obiar = 1 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* łączniki bryzgoszczelne pojedyńcze szt szt/ 3* ateriały poocnicze % KNR kpl. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie ocowane na kołkach kotwiących ( il.ocowań 2) obiar = 42kpl. 1* robocizna r-g *0.955=0.1337r-g/kpl. 2* kołki kotwiące szt szt/kpl. 3* ateriały poocnicze % KNR Montaż z podłączenie na gotowy podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klosze lub rastre zawieszanych 4x20W - końcowych obiar = 7 1* robocizna r-g *0.955=0.6303r-g/ 2* oprawy świetlówkowe ONR418 1szt/ szt

18 Podstawa Opis j Nakłady Koszt R M S 3* apa fluorescencyjna F szt W 4.16szt/ 4* Zapłonnik do świetlówek ZT- szt A 4-22W 4szt/ 5* ateriały poocnicze % KNR Montaż z podłączenie na gotowy podłożu opraw oświetleniowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych obiar = = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Oprawa RS 220 IP23 szt *1=1.02szt 3* Oprawa OPFa 2x18 IP64 szt *1=1.02szt 4* Oprawa OF2x18 IP64 szt *2=2.04szt 5* Piktogra typu OSF 2x8 szt Aw, IP *5=5.1szt 6* apa fluorescencyjna F szt W 1.04*4=4.16szt 7* apa energooszczędna szt V,E-27 typu S *10=10.4szt 8* ateriały poocnicze % KNR Montaż z podłączenie na gotowy podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klosze lub rastre 2x40W - przykręcanych-końcowych obiar = 21 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Oprawa typu OKW1 236 IP20 1szt/ szt

19 Podstawa Opis j Nakłady Koszt R M S 3* apa fluorescencyjna F szt W 2.08szt/ 4* Zapłonnik do świetlówek ZT- szt E 40/1, 4-40 W 2szt/ 5* ateriały poocnicze % KNR Montaż z podłączenie na gotowy podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klosze lub rastre przykręcanych 2x20W - końcowych obiar = 4 1* robocizna r-g *0.955=0.5539r-g/ 2* Oprawa typu OKW1 218 szt IP20 1szt/ 3* apa fluorescencyjna F szt W 2.08szt/ 4* Zapłonnik do świetlówek ZT- szt A 4-22W 2szt/ 5* ateriały poocnicze % KNR Montaż z podłączenie na gotowy podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych obiar = 1 1* robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* Oprawa C W, IP64 szt szt/ 3* Żarówka głównego szeregu szt W,250V 1.04szt/ 4* ateriały poocnicze %

20 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 41KNP 18 D13 Poiar linii kablowej 5-żyłowej odc obiar = 3odc R M S 1* robocizna r-g r-g/odc 42 KNR Montaż uziou powierzchniowego w wykopie o głęb.do 0.6 w gruncie kat.iii obiar = 1*12 = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* bednarka ocynkowana kg kg/ 3* ateriały poocnicze % S -- 4* spawarka transforatorowa do 500A g/ 43 KNR g Mechaniczne pogrążanie uzioów prętowych w gr.kat.iii obiar = 1*2*6 = * robocizna r-g *0.955= r-g/ 2* pręty stalowe ocynkowane kg kg/ 3* ateriały poocnicze % S -- 4* wibrołot elektryczny lub -g spalinowy do 3kW g/ 5* spawarka transforatorowa -g do 500A g/

21 Podstawa Opis j Nakłady Koszt 44KNR-W 5-08 Poiar rezystancji izolacji instalacji po elektrycznych - obiar wód 3-fazowy, pierwszy poiar obiar = 1poiar R M S 1* robocizna r-g r-g/poiar 45KNR-W Poiar rezystancji izolacji instalacji powód elektrycznych - obiar 1-fazowy, pierwszy poiar obiar = 7poiar 1* robocizna r-g r-g/poiar 46KNP 18 D kpl Badanie instalacji ochronnej z zastosowanie przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego obiar = 3kpl 1* robocizna r-g r-g/kpl 47 KNR poiar. Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obiar = 7poiar. 1* robocizna r-g r-g/poiar. 48KNP 18 D szt Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól obiar = 1szt 1* robocizna r-g r-g/szt 49KNP 18 D szt Poiar rezystancji uzieienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne obiar = 1szt

22 Podstawa Opis j Nakłady Koszt R M S 1* robocizna r-g r-g/szt 50KNR-W poiar Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy obiar = 3poiar 1* robocizna r-g r-g/poiar 51KNR-W poiar Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny obiar = 37poiar 1* robocizna r-g r-g/poiar Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM OPISY PODSTAWY WYCENY Opis

23 TABEA EEMENTÓW SCAONYCH Nazwa Rob Mat Sprz RAZEM Kosztorys 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Gina Police ul. Batorego 3, 72-010 Police PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.2a NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 87 INWESTOR : Gina Police ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne PRZEDMIAR Instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Hydrofornia zlokalizowana w adoptowanej części budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI : działka nr 319/5, Doinów G Mełgiew INWESTOR : Urząd Giny Mełgiew

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZBORU EWANGELICKIEGO ADRES INWESTYCJI : LETNICA GMINA ŚWIDNICA INWESTOR : URZĄD GMINY ŚWIDNICA ADRES INWESTORA : 66-008 Świdnica, ul. Długa 38 BRANśA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. ,, NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE MAŁEGO PRZETWÓRSTWA OWOCÓW, WARZYW I MIĘSA ADRES INWESTYCJI : UL CHORZOWSKA 16/18 26-600 RADOM INWESTOR : CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY - OFERTOWY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY - OFERTOWY KOSZTORYS EEKTRYCZNY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz odgoowa - adaptacja budynku na poieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej ADRES INWESTYCJI : Koźin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU US UGOWEGO Z WIAT MAGAZYNOW W M. EL BIECIN ADRES INWESTYCJI : EL BIECIN, GM. BUSKO-ZDRÓJ, DZ. NR EW. 19 INWESTOR : ZYCH KONRAD ADRES INWESTORA : OWCZARY,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna "INTECH" 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna INTECH 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13 Pracownia Techniczna "INTECH" 58-16 Świebodzice, ul. Chielna 13 NAZWA INWESTYCJI : Ginny Zespół Szkół w Oziku - Ekologiczne źródło ciepła z popai ciepła o ocy 16 kw ADRES INWESTYCJI : 4-4 Oziek, ul. Korczaka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w pustostanie CPV 45310000-3 ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Pustola 30 a. 83 INWESTOR : ZGN Bea 70 ADRES INWESTORA : ZGN Adinistracja

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Demontaż

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Demontaż PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Deontaż 1 KNR-W 4-03 Deontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - d.1 1124-04 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych INWESTOR : Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych ADRES INWESTORA : Złoczew, ul. Szeroka

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Nowak DATA OPRACOWANIA : 11.2015. Stawka roboczogodziny :

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Nowak DATA OPRACOWANIA : 11.2015. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA DZIAŁCE NR 1413/2, OBRĘB 0001 KOLNO, PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 34 W KOLNIE. INSTALACJE ELEK- TRYCZNE.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ Tytuł opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, W BUDYNKU MIESZKALNYM STĘPIŃSKA 43 W WARSZAWIE Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11

PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11 PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11 NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. PADEREWSKIEGO ROZBUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO NA POTRZEBY C.W.U. ADRES INWESTYCJI : KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

8 otw. 8.0 RAZEM 8.0. 6 otw. 6.0 RAZEM 6.0. 8 otw. 8.0 RAZEM 8.0 4 KNR 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

8 otw. 8.0 RAZEM 8.0. 6 otw. 6.0 RAZEM 6.0. 8 otw. 8.0 RAZEM 8.0 4 KNR 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle InstalacjeElektryczne-UM-21kst PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 83 Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Wykonywanie reontów bieŝących w zakresie robót instalacji elektrycznych oraz usuwania awarii

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul Rakowiecka 4 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2015. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2015. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Instytut Heatologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku "D" na terenie IHiT przy ul. Chociskiej 5 do obowiązujących przepisów ochrony p.poz.

Bardziej szczegółowo

MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12

MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12 MAREL-PROJEKT 26-600 Rado, ul. Traugutta 54/12 PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1042/05/2011

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1042/05/2011 ROBÓT nr 1042/05/2011 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole Publiczne - reont sal zajęć i zabaw dla dzieci wraz z halle

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Reont bloku żywieniowego - Etap II - zadanie 2 ADRES

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIARU. 4 WSKzP <<adres firmy opracowującej kosztorys>>

KARTA PRZEDMIARU. 4 WSKzP <<adres firmy opracowującej kosztorys>> 4 WSKzP KARTA PRZEDMIARU Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2010. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wejścia do budynku Ginazju oraz budowa boiska i bieżni dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegó³owy zakres robót

Szczegó³owy zakres robót Szczegó³owy zakres robót NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Elekcyjna 33.27 ADRES INWESTORA : ZGN ul. Bea 70 Adinistracja KO O BRAN A : Elektryczna SPORZ

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przebudowa wej cia do budynku Gimnazjum 1.1 Sala gimnastyczna (pom. 0.01) 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przebudowa wej cia do budynku Gimnazjum 1.1 Sala gimnastyczna (pom. 0.01) 1 d.1. KSI KA PRZEDMIARÓW Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Przebudowa wej cia do budynku Ginazju Sala ginastyczna (po 00) d KNR 4-0 4-0 KNR 4-0 d 00-05 KNR 5-08 d 0805-06 4 KNR 5-08 d 00-0 5 KNR 4-0 d

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY

INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02,

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Łęgowski DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Łęgowski DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013 ELMARO Biuro Projektów i Nadzorów ul. W. Kulerskiego 16/12, 86-300 Grudziądz KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45232000-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Szczecin ul. Rybacka 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

PRZEDMIAR. Szczecin ul. Rybacka 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń dla Zakładu Ortodoncji PUM w Szczecinie na terenie SPSK-2 ADRES INWESTYCJI : Szczecin al.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne P.U. Pomoc Bis PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rozdzileni zasilającej w budynku warsztatowym Straży

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. BRANśA ELEKTRYCZNA

Przedmiar robót. BRANśA ELEKTRYCZNA Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót BRANśA ELEKTRYCZNA Obiekt DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ Budowa 78-100 KOŁOBRZEG UL. PORTOWA 22 DZIAŁKA NR 107 Inwestor Z.O.Z. SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR

PM KONCEPT SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Omilian DATA OPRACOWANIA : 2014-04-22. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Omilian DATA OPRACOWANIA : 2014-04-22. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ART PROJEKT K&M Sp. z.o.o. ul. Przeysłowa 7f, 84-300 Kościerzyna KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budynek basenu wraz z zaplecze przy SP nr 10 ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 12-2004. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 12-2004

DATA OPRACOWANIA : 12-2004. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 12-2004 Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : instalacja odgroowa i wewnętrzna w kotłowni ADRES INWESTYCJI : Koziebrody INWESTOR : Gina Raciąż ADRES INWESTORA : Raciąż pl.a.mickiewicza 17 BRANŻA : Nadbudowa dachu ośrodka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : marzec 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : marzec 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja oddyiania klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Do Akadeicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań INWESTOR : Uniwersytet i. Adaa Mickiewicza w Poznaniu ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Instalacja elektryczna kotłowni.

Kosztorys ofertowy. Instalacja elektryczna kotłowni. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Instalacja elektryczna kotłowni. Obiekt Szkoła Podstawowa w Olszewce, technologia kotłowni hybrydowej proelologicznej opartej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych LOCUM Spółka Koandytowa ul.lipowa 33 62-800 Kalisz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. PiUI Piotr Ciotrowski

PRZEDMIAR. PiUI Piotr Ciotrowski PiUI Piotr Ciotrowski NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja p ywalni iejskiej w Piszu ( 2 etap) ADRES INWESTYCJI : 12-200 Pisz ul. Kwiatowa INWESTOR : Urz d Giny w Piszu ADRES INWESTORA : 12-200 Pisz ul.gizewiusza

Bardziej szczegółowo

Nazwa katalogu, Wydanie

Nazwa katalogu, Wydanie strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 1. Kosztorys opracowano na podstawie tabel KNR, KNRW, ORGB 2. W przypadku braku cen w cennikach SEKOCENBUD - informacja cenowa własna. Spis katalogów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant... Przedmiar robót Wymiana WLZ zalicznikowego od RG budynku do elektryczne klatek schodowych, tablice bezpiecznikowe pi trowe Data: 2011-09-19 Obiekt: Zespó Szkó Nr 4 w Ja le, ul. Soko a 6 Zamawiaj cy: Zespó

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Instalacje słaboprądowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana iosprêtu elektrycznego i wykonanie ów elektrycznych w pustostanie CPV 45310000-3 ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Bro ka 2A m. 26 INWESTOR : ZGN Bema

Bardziej szczegółowo

PiUI Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR

PiUI Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR PiUI Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych z edukacj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA"

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA BARDZKA Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA" NAZWA INWESTYCJI : Budowa stacji prostownikowe "Bardzka" ADRES INWESTYCJI : Wrocław,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ADRES INWESTYCJI : TUŁOWICE ul. JAGODOWA INWESTOR : GMINA TUŁOWICE ADRES INWESTORA : ul. SZKOLNA 49-130 TUŁOWICE BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Gmina Rakoniewice 62-067 Rakoniewice oś.drzymały 25

Gmina Rakoniewice 62-067 Rakoniewice oś.drzymały 25 Inwestor: Przedmiar sporządził: Techn. Piotr Brodziszewski Data opracowania przedmiaru: 18-05-2015 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 559-94-300 Strona 1 18-05-2015 DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 CPV 45317300-5:

Bardziej szczegółowo

4150P ADRES INWESTYCJI

4150P ADRES INWESTYCJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 6-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów stra y po arnej 0000- Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Budynek Koendy Powiatowej Pa stwowej Stra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI BALETOWEJ INWESTOR : TEATR MUZYCZNY ROMA ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 BRANŻA : usługa reontowa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS ŚLEPY

Bardziej szczegółowo

Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe Instalacje odgroowe NAZWA INWESTYCJI : Reont i przebudowa Sztuskiego Centru Kultury ADRES INWESTYCJI : ul. Reja 13 82-400 Sztu INWESTOR : Sztuskie Centru Kultury ADRES INWESTORA : ul. Galla Anonia 16 82-400

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARCHIWUM ( w budynku kina ) ADRES INWESTYCJI : 70-891 SZCZECIN - ZDUNOWO ul. Sokołowskiego 11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

wólka ratowiecka.ath szt. 9 KNNR 5 DRZWICZKAMI I ZAMKIEM, NAŚCIENNA) Spec.techn. nr 5.7 1 szt. 1,00 RAZEM 1,00 szt.

wólka ratowiecka.ath szt. 9 KNNR 5 DRZWICZKAMI I ZAMKIEM, NAŚCIENNA) Spec.techn. nr 5.7 1 szt. 1,00 RAZEM 1,00 szt. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 I. Tablice rozdzielcze - CPV: 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 20 kg (RG: XL3-160, 4x24, (750x575x183)

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa kablowej linii oświetlenia drogi osiedlowej ADRES INWESTYCJI : Serock ul. Pułtuska 17B INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O.

PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O. PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych; tel. (0-74) 841-83-10, (0-74) 664-92-80 e- ail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905 PKO BP O/Wałbrzych 72 1020 5095 0000 5102 0069

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kosztorys REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Kosztorys Budowa: PYSKOWICE UL SIKORSKIEGO 47/47a Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Data opracowania: 2015-07-31 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA 1

PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA 1 Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Bronisław Niewiadoski 47-400 Racibórz ul. Chodkiewicza 0/6 PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 40000- Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓ OWY " LEPY"

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓ OWY  LEPY PiUI Piotr Ciotrowski KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓ OWY " LEPY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45312310-3 Ochrona odgroowa 45312311-0 Monta instalacji piorunochronnej 45300000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Inwestor WROCKI, DZ. NR 455/3, GM. GOLUB-DOBRZYŃ GMINA GOLUB-DOBRZYŃ, UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Stawka robocizny PLN/r-g

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m 13

Firma Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m 13 Fira Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski 80-402 Gdańsk ul. Kochanowskiego 14 13 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny wielorodzinny - instalacja elektryczna w łazience ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia GEOKART - INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PWW PPUH Waldemar Wackowski 02-797 Warszawa, ul. Mielczarskiego 3/15. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Wackowski DATA OPRACOWANIA : 29.10.

PWW PPUH Waldemar Wackowski 02-797 Warszawa, ul. Mielczarskiego 3/15. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Wackowski DATA OPRACOWANIA : 29.10. PWW PPUH Waldemar Wackowski 2-797 Warszawa, ul. Mielczarskiego 3/15 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Boisk Zespołu Szkół Fototechnicznych ADRES INWESTYCJI : ul. Spokojna 13, Warszawa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr.10 - Instalacja elektryczna w budynku PRZEDMIAR ROBÓT

Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr.10 - Instalacja elektryczna w budynku PRZEDMIAR ROBÓT Data utworzenia: 2008-02-04 Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr.10 - Instalacja elektryczna w budynku PRZEDMIAR ROBÓT Element nr 1. Demontaże. CPV 453 17000-2 Specyfikacja tech. 5.0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT Adinistrcja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacje elektryczne w węźle cieplny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul..grzybowska 88 INWESTOR : ZGN Warszawa -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPERZU.PL Piotr Sperzyński ul. Narutowicza 22a, Legionowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPERZU.PL Piotr Sperzyński ul. Narutowicza 22a, Legionowo SPERZUPL Piotr Sperzyński ul Narutowicza 22a, 05-120 Legionowo ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45314310-7 Układanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wojsk.Spec. P.L.S.P. ZOZ Braniewo, KOSZTORYS NAKŁADCZY 1 E1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYSTOSOWANIE A1 DEMONTAśE, ROZBIÓRKI P1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o m2 0354-0500 powierzchni ponad 2

Bardziej szczegółowo

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław Obiekt: Katedra i Klinika Chirurgii [KLINIKA 4] Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : ZABUDOWA TARASU W BUDYNKU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS "NIWA" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Elementy zasilania i rozdziału. 1. KNR 13-23 0103-0100 Wykucia ręczne otworów,wnęk

Bardziej szczegółowo

Kosztorys lepy Wymiana kabla ST 6 do RSSD1

Kosztorys lepy Wymiana kabla ST 6 do RSSD1 Wyiana kabla ST 6 do RSSD1 Podstawa Opis j Nak ady Koszt Wyiana kabla YAKY 4X185 od ST 6 do RSSD-1 2014 1 KNR 2-01 czne kopanie rowów dla kabli o g bok.do 0.8 0701-02 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Mikołajczak Lipno ul. 22 Stycznia 20 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Mikołajczak Lipno ul. 22 Stycznia 20 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Przediar Robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Centru-Kulturalno-Oświatowego-Rekreacyjnego z Infrastrukturą Towarzyszącą w Miejsowości Czarne Nr Dz. 197, 195/6 ADRES INWESTYCJI : 87-603 Wielgie Czarne

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne

Instalacje elektryczne wewnętrzne BIURO ARCHITEKTONICZNE ABRYS s.c. MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ MARCINIAK, MGR INŻ. BOGUMIŁA PROKOP 09 402 PŁOCK UL. 1-GO MAJA 7A TEL. 24 268 27 46, 605 332-462 Branża: Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 Obiekt Remont i przebudowa pomieszczeń dyspozytorni magazynu surowców - Roboty elektryczne Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego mieszkania ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Wrzeszcz, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kwartał 2014

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kwartał 2014 Przediar Robót NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja szatni na zapleczu stadionu na terenie OSiR w dzielnicy Ursus - instalacje elektryczne ADRES INWESTYCJI : 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-3 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyina instalacji w poieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : 84-3 Lębork

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 0.00 zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Dziaczek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Dziaczek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKÓW CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA LUDO- WYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH ADRES INWESTYCJI : MIELNO ul. MICKIEWICZA 3 DZ. NR 14/2 OBR. 12 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty instalacji elektrycznej w Remizie OSP Podlipie

Przedmiar robót. Roboty instalacji elektrycznej w Remizie OSP Podlipie Przedmiar robót Budowa: Roboty budowlane -wewnetrzna instalacja elektryczna Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Podlipiu Inwestor: Gmina Bolesław 32-329 Bolesław ul. Główna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DRAFT Usługi Projektowe śołnierska 33/35

PRZEDMIAR. DRAFT Usługi Projektowe śołnierska 33/35 DRAFT Usługi Projektowe śołnierska 33/35 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. CPV 45310000-3 Roboty wzakresie instalacji elektrycznych

Przedmiar. CPV 45310000-3 Roboty wzakresie instalacji elektrycznych Przedmiar Budowa: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA im. B. RUTKOWSKIWGO. 30-529 KRAKÓW, UL. JÓZEFIŃSKA 10-12 DZ. NR 90 (Obr.13 Podgórze) Zamawiający: PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na ścianie. KNNR poz Specyfikacji robót. KNNR poz Specyfikacji robót

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na ścianie. KNNR poz Specyfikacji robót. KNNR poz Specyfikacji robót ADRES INWESTYCJI: Bystrzyca Dolna - Budynek gażowy NAZWA INWESTORA: Świdnickie Ginne Przedsiębiorstwo Kounalne ADRES INWESTORA: Bystrzyca Dolna 55 BRANŻE: elektryczna WYKONAWCA: INWESTOR: Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE

Kosztorys PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Kosztorys PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Obiekt: PGE Obrót S.A. PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 8 35-959 Rzeszów Zamawiający: PGE Obrót S.A.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenia ppoŝ klatek schodowych w budynku "MIKOŁAJKI" Domu Pomocy Społecznej

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenia ppoŝ klatek schodowych w budynku MIKOŁAJKI Domu Pomocy Społecznej Clia Hit Spółka Jawna 09-402 Chabrowa 31A KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenia ppoŝ klatek schodowych w budynku "MIKOŁAJKI" Dou Poocy Społecznej w Goślicach ADRES INWESTYCJI : GOŚLICE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 781/19 ADRES INWESTYCJI : Słupno ul. Bieszczadzka gmina Radzymin INWESTOR : Gmina Radzymin ADRES INWESTORA : 05-250

Bardziej szczegółowo

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I 1 KNR 4-03 1115- Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Pawlaczyk (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA :

ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Pawlaczyk (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.grudziądzka 2/6 INWESTOR : Zakład Budżetowy Szczecin

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna Tablica główna KNR-W -0 Demonta drzwiczek wn kowych o powierzchni do 0. m mocowanych rubami d. -0 kotwowymi na podło u betonowym.000 KNR-W -0 Demonta gniazd bezpiecznikowych tablicowych biegunowych z tablicy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Automatyki "ELDRUCIK" Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Automatyki ELDRUCIK Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6 Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Autoatyki "ELDRUCIK" 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe 1 2 3 4 5 6 1 (P1) 0333-1000 PARTER - Lokal nr 13 Przebicie otworów w ścianach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja elektryczna

KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja elektryczna Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie Kraków ul. Montelupich 3 KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja elektryczna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa pokoi sypialnych i łazienek w bud. D Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Przebudowa pokoi sypialnych i łazienek w bud. D Instalacje elektryczne Przedmiar robót Budowa: Budynek D Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje Elektryczne Inwestor: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie ul. Focha 39 Data opracowania: 2018-02-16 J strona nr: 2

Bardziej szczegółowo