KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych"

Transkrypt

1 LOCUM Spółka Koandytowa ul.lipowa Kalisz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja poieszczeń przyzieia na potrzeby bibloteki i toalet oraz poieszczen +1 na potrzeby dydaktyczne istniejącego budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu ul. Kaszubska 13 ADRES INWESTYCJI : PWSZ Kalisz ul.kaszubska 13 INWESTOR : PWSZ Kalisz ADRES INWESTORA : PWSZ ul.nowy Świat BRANŻA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Szkudlarek DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2014 Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kstobmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 WLZ + Rozdzielnia 1 KNR AT-13 Wykucie bruzd o szerokości do 5 c w ścianach - podłoże z cegły d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNNR 5 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNNR 5 d KNNR 5 d d.2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.5 d Rury winidurowe o śr. do 47 układane p.t. w podłożu różny od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 95 2 wciągane do rur Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do wciągane do rur 25* Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2*4* Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 1 d Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy d3 objętości powyżej 1 d3 30*4* Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Ochronnik przepięć B+C w rozdzielnicach Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Lapki sygnalizacji napiecia Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach- do zasilania koputerów Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy szt 3 (4) - biegunowy 3 szt Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (poiar poiar pierwszy) 1 poiar Sprawdzenie i poiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar poiar Roboty w zakresie oświetlenia KNR 4-03 Deontaż opraw oświetleniowych

3 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kstobmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze KNR 4-03 Deontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łączny przekroju żył d do 6 2 z rur instalacyjnych KNR AT-13 Wykucie bruzd o szer do 2,5 c w ścianach - podłoże z cegły KNNR 5 Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych d bruzdach w podłożu inny niż betonowe KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 d KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 d KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 o 2 wylotach d KNR 5-08 Montaż na gotowy podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego d jednobiegunowych, przycisków ocowanych przez przykręcenie z podłą- czenie KNR 5-08 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Przyg.podłoża pod oprawy oświet.przykręc.na kołkach kotwiących do betonu kpl. (il.ocow.2) kpl Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x18 W z kpl. rastre kpl Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W kpl kpl Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) kpl. 8 kpl Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (poiar poiar pierwszy) 1 poiar Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar poiar Roboty w zakresie okablowania strukturalnego 34 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości otw. d przebicia do 10 c - śr. rury do otw KNR 4-03 Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach betonowych o dlugosci otw. d przebicia do 10 c - sr.rury do otw KNR 5-08 Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez d przykręcenie do gotowych otworów - szerokość KNR-W 5-08 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) d ocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany KNR-W 5-08 Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 na podłożu d inny niż beton - 3 -

4 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kstobmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze KNR AT-15 d z.sz KNNR 5 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR-W 5-08 d KNR AT-15 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d d.3 55 KNR AT-15 d KNR AT-15 d Układanie pozioego okablowania strukturalnego - odcinek pozioy, kabel iedziany do 8 - wysokość ponad 2 kabla kabla Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel kabla 130 kabla Spawanie kabla światłowodowego wieloodowego w kasetach światłowodowych 2*6+2* Tablice rozdzielcze światłowodowe Wykonanie poiarów torów transisyjnych - pierwsza linia poiar 1 poiar Wykonanie poiarów torów transisyjnych - każda następna linia poiar 5+6 poiar Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - analogia szt szt Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl. 2 kpl Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - puszka osprzętowa do kanałów instalacyjnych szt szt Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do układane w gotowych korytkach Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzieienie 10A/2.5 2 przelotowych pojedynczych Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Oprgraowanie Swicha Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i założenie etykiety opisowej Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ

5 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kstobmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 57 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl. d kpl KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d d.4 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl kpl Montaż odułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej Krosowanie - kabel iedziany w szafie dystrybucyjnej Krosowanie - kabel iedziany w gnieździe abonencki Wykonanie poiarów torów transisyjnych - pierwsza linia poiar 1 poiar Wykonanie poiarów torów transisyjnych - każda następna linia poiar poiar Gniazda zasilające KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle KNNR 5 d KNR 4-03 d KNR 4-03 d KNR 4-03 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Przewody kabelkowe płaskie o łączny przekroju żył do układane w tynku inny niż betonowy Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw. przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do otw Zaprawianie bruzd o szer. do Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach betonowych o dlugosci otw. przebicia do 10 c - sr.rury do otw Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (poiar poiar pierwszy) 1 poiar Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny poiar poiar) 48 poiar

6 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kst KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość Cena jedn. Wartość 1 WLZ + Rozdzielnia 1 KNR AT-13 Wykucie bruzd o szerokości do 5 c w ścianach - podłoże 60 d z cegły 2 KNR Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości 10 d.1 05 do 0.5 d3 3 KNR Rury winidurowe o śr. do 47 układane p.t. w podłożu 60 d.1 04 różny od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 4 KNR Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do d wciągane do rur 5 KNR Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 25*5 = d d.1 KNNR wciągane do rur Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych *4*4 = KNR Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości 16 d.1 07 do 1 d3 8 KNR Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek 30*4*2 = d.1 08 za każdy d3 objętości powyżej 1 d KNNR Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg 2 d KNNR Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy 2 d.1 04 w rozdzielnicach 11 KNNR Ochronnik przepięć B+C w rozdzielnicach 2 d KNNR Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 2 d.1 01 Lapki sygnalizacji napiecia 13 KNNR d.1 03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 9+17 = KNNR Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy 10 d.1 03 w rozdzielnicach- do zasilania koputerów 15 KNNR Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach 1 d KNR-W 5-08 d Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegu- szt 3 nowy 17 KNNR Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód poiar 1 d fazowy (poiar pierwszy) 18 KNNR Sprawdzenie i poiar 3-fazowego obwodu elektrycznego poiar = d.1 02 niskiego napięcia Raze dział: WLZ + Rozdzielnia 2 Roboty w zakresie oświetlenia 19 KNR Deontaż opraw oświetleniowych KNR Deontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o 50 łączny przekroju żył do 6 2 z rur instalacyjnych 21 KNR AT-13 Wykucie bruzd o szer do 2,5 c w ścianach - podłoże z cegły 22 KNNR Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe 23 KNR Zaprawianie bruzd o szer. do KNNR Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do = KNNR Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 o 2 wylotach = d KNR Montaż na gotowy podłożu łączników bryzgoszczelnych 2+2 = d.2 04 z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków ocowanych przez przykręcenie z podłączenie 27 KNR Przyg.podłoża pod oprawy oświet.przykręc.na kołkach d.2 09 kotwiących do betonu (il.ocow.2) kpl = kpl = kpl = KNNR d.2 03 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x18 W z rastre 29 KNNR Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa d x40 W 30 KNNR Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) kpl. 8 d KNNR Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej = d KNNR Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód poiar 1 1-fazowy (poiar pierwszy) 33 KNNR Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego poiar = niskiego napięcia Raze dział: Roboty w zakresie oświetlenia 3 Roboty w zakresie okablowania strukturalnego - 6 -

7 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kst KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość Cena jedn. Wartość 34 KNR Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 c - śr. otw. 3 d.3 05 rury do KNR Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach betonowych o dlugosci przebicia do 10 c - sr.rury do d KNR Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez przykręcenie do d.3 01 gotowych 37 KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR AT-15 d z.sz KNNR d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR AT-15 d KNR-W 5-08 d KNR AT-15 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d d.3 KNR-W otworów - szerokość 200 Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) ocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany otw Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 na podłożu inny niż beton = Układanie pozioego okablowania strukturalnego - odcinek kabla pozioy, kabel iedziany do 8 - wysokość po- = nad 2 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe 68 i ścienne) przykręcane do cegły Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek kabla 130 pionowy, 1 kabel Spawanie kabla światłowodowego wieloodowego w 2*6+2*6 = kasetach światłowodowych Tablice rozdzielcze światłowodowe 2+1 = Wykonanie poiarów torów transisyjnych - pierwsza linia poiar 1 Wykonanie poiarów torów transisyjnych - każda następna poiar 5+6 = linia Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej 4 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - analogia szt = Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl. 2 zasilająca Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - puszka osprzętowa szt = do kanałów instalacyjnych Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do układane w gotowych korytkach Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych = 2-biegunowych z uzieienie 10A/ przelotowych pojedynczych Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator 2 kabla Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie 2 aktywne Oprgraowanie Swicha 2 52 KNR AT-15 d KNR AT-15 d d.3 55 KNR AT-15 Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie 2+2 = d i założenie etykiety opisowej 56 KNR AT-15 Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ = d KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl. 2 d zasilająca 58 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel kpl. 2 d wentylacyjny 59 KNR AT-15 Montaż odułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej = d KNR AT-15 Krosowanie - kabel iedziany w szafie dystrybucyjnej = d KNR AT-15 Krosowanie - kabel iedziany w gnieździe abonencki = d KNR AT-15 Wykonanie poiarów torów transisyjnych - pierwsza linia poiar 1 d KNR AT-15 Wykonanie poiarów torów transisyjnych - każda następna poiar = d linia Raze dział: Roboty w zakresie okablowania strukturalnego 4 Gniazda zasilające 64 KNR Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych 600 d.4 01 w cegle 65 KNNR Przewody kabelkowe płaskie o łączny przekroju żył do 1120 d układane w tynku inny niż betonowy 66 KNR Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach otw. 36 d.4 01 z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury 67 KNR d.4 01 do 25 Zaprawianie bruzd o szer. do

8 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kst KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość Cena jedn. Wartość 68 KNR Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach betonowych otw = d.4 05 o dlugosci przebicia do 10 c - sr.rury do KNNR Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do d d.4 KNNR KNNR d.4 05 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do KNNR d KNNR d.4 02 Raze dział: Gniazda zasilające Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód poiar 1 1-fazowy (poiar pierwszy) Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód poiar 48 1-fazowy (każdy następny poiar) Koszty pośrednie [Kp] Koszty zakupu [Kz] Zysk [Z] PODSUMOWANIE Uproszczone WLZ + Rozdzielnia Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Koszty zakupu [Kz] Zysk [Z] Roboty w zakresie oświetlenia Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 8 -

9 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kst PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Koszty zakupu [Kz] Zysk [Z] OGÓŁEM PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Koszty zakupu [Kz] Zysk [Z] Gniazda zasilające Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM 1 WLZ + Rozdzielnia 2 Roboty w zakresie oświetlenia 3 Roboty w zakresie okablowania strukturalnego 4 Gniazda zasilające Koszty pośrednie [Kp] Koszty zakupu [Kz] Zysk [Z] PODSUMOWANIE Roboty w zakresie okablowania strukturalnego Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt Uproszczone CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 9 -

10 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. elektroonterzy gr.ii r-g elektroonterzy gr.ii' r-g elektroonterzy gr.iii r-g onter-instalator - gr.v r-g robocizna r-g robotnicy r-g robotnicy r-g

11 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. 1. gniazda natynkowe 2-biegunowe gniazda podtynkowe 2-biegunowe gniazda podtynkowe 2-biegunowe LEGRAND Kodowane 3x230V 4. HP X121 1G SFP LC SX Transceiver Refurbished szt (J4858CR) 5. kabel krosowy RJ45-RJ45 kat kabel krosowy RJ45-RJ45 kat kabel krosowy światłowodowy R&M Kabel światłowodowy OM1 uniwersalny 6x62.5/ /250u, paso 200/600 MHz*k, tłuienie 2.9/0.7dB, luźna tuba, żel, ULSZH 9. Kabel teleinforatyczny nieekranowany, iedziany szt U/UTP 200MHz kat.5+, 4 pary 24AWG 100 Oh, PVC, 305, 5 lat gwarancji 10. kołki kotwiące szt kołki rozporowe szt kołki rozporowe plastikowe szt kołki rozporowe plastykowe końcówki kablowe Korytko kablowe perforowane KP 200B listwa elektroinstalacyjna listwa elektroinstalacyjna LN Listwa kablowa KIO 130x listwa zasilająca 1U/220V z gniazdai z bolce szt łącznik łączniki (różne) łączniki (różne) łączniki bryzgoszczelne łączniki instalacyjne 10A/250V NF-502 szt agazynek na spawy R&M kpl oduł gniazda RJ45 nieekranowany kat 5 szt oduł RJ45 R&M Snap in nieekranowany kat 5 szt Ochronnik przepieciowy B+C 3F+N opaski kablowe typu Oki oprawy Platfoniera heretyczna JUBA DL-218 L oprawy świetlówkowe natynkowe typu 418 NT- szt EVG/0TOKEN 4x18W 32. oprawy świetlówkowe natynkowe typu 236EUG szt PAP NT Notus 2x 36W 33. organizator kabla R&M osłona spawu R&M panel rozdzielczy 24xRJ45 kpl panel wentylacyjny 19"/1U szt płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45 do odułów szt SL UTP /STP/PiME 38. przewody płaskie-ydyp 3*2, V przewody YDY 3x2, Przewód H07V-U/DY-450/750V przewód izolowany LDY 2x252' przewód izolowany YDY 5x Puszka natynkowa Legrand podwójna szt puszka osprzętowa natynkowa Legrand (puszkasuport-raka odułowa) 45. puszki izolacyjne podtynkowe puszki izolacyjne podtynkowe ' raka Mosaic szt rozłączniki FR 3biegunowy rury winidurowe świetlówki RF-36W szt świetlówki RF20W tablica rozdzielcza światłowodowa R&M do wykonywania kpl spawów wyposażona 53. tablice rozdzielcze- Rozdzielnia typu Atlantic uchwyt osaic kpl uchwyty uniwersalne typu UKU urządzenie aktywne Switch 24 porty HP kpl G v2 Switch (J9803A) 57. Wspornik do koryta kablowego szt wyłączniki nadprądowe wyłączniki nadprądowe 3-bieg S193 B10-20A Wyłączniki różnicowo prądowy P300' zapłonniki zapłonniki' szt zaprawa kg ateriały poocnicze zł Wartość Grupa

12 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość Grupa

13 PWSZ KALISZ INSTALACJA ELEKTRYCZNAver5 nakladczy.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. przyrząd poiarowy okablowania strukturalnego kpl. -g spawarka światłowodowa -g środek łączności bezprzewodowej kpl. -g

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul Rakowiecka 4 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w pustostanie CPV 45310000-3 ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Pustola 30 a. 83 INWESTOR : ZGN Bea 70 ADRES INWESTORA : ZGN Adinistracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ Tytuł opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, W BUDYNKU MIESZKALNYM STĘPIŃSKA 43 W WARSZAWIE Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych INWESTOR : Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych ADRES INWESTORA : Złoczew, ul. Szeroka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1042/05/2011

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1042/05/2011 ROBÓT nr 1042/05/2011 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole Publiczne - reont sal zajęć i zabaw dla dzieci wraz z halle

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Gina Police ul. Batorego 3, 72-010 Police PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.2a NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 87 INWESTOR : Gina Police ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne PRZEDMIAR Instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Hydrofornia zlokalizowana w adoptowanej części budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI : działka nr 319/5, Doinów G Mełgiew INWESTOR : Urząd Giny Mełgiew

Bardziej szczegółowo

MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12

MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12 MAREL-PROJEKT 26-600 Rado, ul. Traugutta 54/12 PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Demontaż

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Demontaż PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Deontaż 1 KNR-W 4-03 Deontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - d.1 1124-04 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna "INTECH" 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna INTECH 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13 Pracownia Techniczna "INTECH" 58-16 Świebodzice, ul. Chielna 13 NAZWA INWESTYCJI : Ginny Zespół Szkół w Oziku - Ekologiczne źródło ciepła z popai ciepła o ocy 16 kw ADRES INWESTYCJI : 4-4 Oziek, ul. Korczaka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Szczecin ul. Rybacka 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

PRZEDMIAR. Szczecin ul. Rybacka 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń dla Zakładu Ortodoncji PUM w Szczecinie na terenie SPSK-2 ADRES INWESTYCJI : Szczecin al.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2010. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU US UGOWEGO Z WIAT MAGAZYNOW W M. EL BIECIN ADRES INWESTYCJI : EL BIECIN, GM. BUSKO-ZDRÓJ, DZ. NR EW. 19 INWESTOR : ZYCH KONRAD ADRES INWESTORA : OWCZARY,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. ,, NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE MAŁEGO PRZETWÓRSTWA OWOCÓW, WARZYW I MIĘSA ADRES INWESTYCJI : UL CHORZOWSKA 16/18 26-600 RADOM INWESTOR : CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZBORU EWANGELICKIEGO ADRES INWESTYCJI : LETNICA GMINA ŚWIDNICA INWESTOR : URZĄD GMINY ŚWIDNICA ADRES INWESTORA : 66-008 Świdnica, ul. Długa 38 BRANśA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Nowak DATA OPRACOWANIA : 11.2015. Stawka roboczogodziny :

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Nowak DATA OPRACOWANIA : 11.2015. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA DZIAŁCE NR 1413/2, OBRĘB 0001 KOLNO, PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 34 W KOLNIE. INSTALACJE ELEK- TRYCZNE.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 Obiekt Remont i przebudowa pomieszczeń dyspozytorni magazynu surowców - Roboty elektryczne Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant... Przedmiar robót Wymiana WLZ zalicznikowego od RG budynku do elektryczne klatek schodowych, tablice bezpiecznikowe pi trowe Data: 2011-09-19 Obiekt: Zespó Szkó Nr 4 w Ja le, ul. Soko a 6 Zamawiaj cy: Zespó

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wejścia do budynku Ginazju oraz budowa boiska i bieżni dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY - elektryczny

KOSZTORYS BUDOWLANY - elektryczny KOSZTORYS BUDOWANY - elektryczny NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna wewnętrzna - adaptacja Zakładu Aktywności Zawodowej ADRES INWESTYCJI : Koźin Wielkopolski ul. Borecka dz. nr 1443 INWESTOR : Miasto

Bardziej szczegółowo

Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2015. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2015. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Instytut Heatologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku "D" na terenie IHiT przy ul. Chociskiej 5 do obowiązujących przepisów ochrony p.poz.

Bardziej szczegółowo

8 otw. 8.0 RAZEM 8.0. 6 otw. 6.0 RAZEM 6.0. 8 otw. 8.0 RAZEM 8.0 4 KNR 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

8 otw. 8.0 RAZEM 8.0. 6 otw. 6.0 RAZEM 6.0. 8 otw. 8.0 RAZEM 8.0 4 KNR 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle InstalacjeElektryczne-UM-21kst PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 83 Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Wykonywanie reontów bieŝących w zakresie robót instalacji elektrycznych oraz usuwania awarii

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Instalacje słaboprądowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11

PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11 PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11 NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. PADEREWSKIEGO ROZBUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO NA POTRZEBY C.W.U. ADRES INWESTYCJI : KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

4150P ADRES INWESTYCJI

4150P ADRES INWESTYCJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 6-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów stra y po arnej 0000- Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Budynek Koendy Powiatowej Pa stwowej Stra

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Elementy zasilania i rozdziału. 1. KNR 13-23 0103-0100 Wykucia ręczne otworów,wnęk

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. BRANśA ELEKTRYCZNA

Przedmiar robót. BRANśA ELEKTRYCZNA Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót BRANśA ELEKTRYCZNA Obiekt DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ Budowa 78-100 KOŁOBRZEG UL. PORTOWA 22 DZIAŁKA NR 107 Inwestor Z.O.Z. SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

PiUI Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR

PiUI Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR PiUI Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych z edukacj

Bardziej szczegółowo

INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY

INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR

PM KONCEPT SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegó³owy zakres robót

Szczegó³owy zakres robót Szczegó³owy zakres robót NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Elekcyjna 33.27 ADRES INWESTORA : ZGN ul. Bea 70 Adinistracja KO O BRAN A : Elektryczna SPORZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O.

PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O. PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych; tel. (0-74) 841-83-10, (0-74) 664-92-80 e- ail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905 PKO BP O/Wałbrzych 72 1020 5095 0000 5102 0069

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIARU. 4 WSKzP <<adres firmy opracowującej kosztorys>>

KARTA PRZEDMIARU. 4 WSKzP <<adres firmy opracowującej kosztorys>> 4 WSKzP KARTA PRZEDMIARU Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

wólka ratowiecka.ath szt. 9 KNNR 5 DRZWICZKAMI I ZAMKIEM, NAŚCIENNA) Spec.techn. nr 5.7 1 szt. 1,00 RAZEM 1,00 szt.

wólka ratowiecka.ath szt. 9 KNNR 5 DRZWICZKAMI I ZAMKIEM, NAŚCIENNA) Spec.techn. nr 5.7 1 szt. 1,00 RAZEM 1,00 szt. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 I. Tablice rozdzielcze - CPV: 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 20 kg (RG: XL3-160, 4x24, (750x575x183)

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI BALETOWEJ INWESTOR : TEATR MUZYCZNY ROMA ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 BRANŻA : usługa reontowa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS ŚLEPY

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr.10 - Instalacja elektryczna w budynku PRZEDMIAR ROBÓT

Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr.10 - Instalacja elektryczna w budynku PRZEDMIAR ROBÓT Data utworzenia: 2008-02-04 Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr.10 - Instalacja elektryczna w budynku PRZEDMIAR ROBÓT Element nr 1. Demontaże. CPV 453 17000-2 Specyfikacja tech. 5.0

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne - Przedmiar robót

Okablowanie strukturalne - Przedmiar robót Okablowanie strukturalne - Przedmiar robót Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 4540-0 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI STRUKTURALNEJ I DEDYKOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław Obiekt: Katedra i Klinika Chirurgii [KLINIKA 4] Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Reont bloku żywieniowego - Etap II - zadanie 2 ADRES

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 z. ownie: zero i 00/100 z WYKONAWCA :

Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 z. ownie: zero i 00/100 z WYKONAWCA : KOSZTRYS NAK ADCZY NAZWA INWESTYCJI : Piwnica - instalacja elektryczna ADRES INWESTYCJI : ód, ul. Wó cza ska 173 INWESTOR : Politechnika ódzka - Wydzia Biotechnologii i Nauk o ywno ci ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE

Kosztorys PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Kosztorys PROJEKT SIECI LOGICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW W RZESZOWIE Obiekt: PGE Obrót S.A. PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 8 35-959 Rzeszów Zamawiający: PGE Obrót S.A.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna Tablica główna KNR-W -0 Demonta drzwiczek wn kowych o powierzchni do 0. m mocowanych rubami d. -0 kotwowymi na podło u betonowym.000 KNR-W -0 Demonta gniazd bezpiecznikowych tablicowych biegunowych z tablicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZ DZI KALKULACJE : in. Piotr Brodacki, specjalno konstr.-budowlana bez ogranicze, upr. nr Wa-556/01 DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZ DZI KALKULACJE : in. Piotr Brodacki, specjalno konstr.-budowlana bez ogranicze, upr. nr Wa-556/01 DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty alarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kosztorys REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Kosztorys Budowa: PYSKOWICE UL SIKORSKIEGO 47/47a Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Data opracowania: 2015-07-31 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Omilian DATA OPRACOWANIA : 2014-04-22. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Omilian DATA OPRACOWANIA : 2014-04-22. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ART PROJEKT K&M Sp. z.o.o. ul. Przeysłowa 7f, 84-300 Kościerzyna KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budynek basenu wraz z zaplecze przy SP nr 10 ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne P.U. Pomoc Bis PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rozdzileni zasilającej w budynku warsztatowym Straży

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : ZABUDOWA TARASU W BUDYNKU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS "NIWA" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Instalacja elektryczna kotłowni.

Kosztorys ofertowy. Instalacja elektryczna kotłowni. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Instalacja elektryczna kotłowni. Obiekt Szkoła Podstawowa w Olszewce, technologia kotłowni hybrydowej proelologicznej opartej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana iosprêtu elektrycznego i wykonanie ów elektrycznych w pustostanie CPV 45310000-3 ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Bro ka 2A m. 26 INWESTOR : ZGN Bema

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. INWESTOR : Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ADRES INWESTORA : ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań

KOSZTORYS OFERTOWY. INWESTOR : Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ADRES INWESTORA : ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 32415000-5 Sieć ethernet NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Poznań, ul. Matejki 57. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. zo.o. Adaptacja pomieszczeń - instalacja elektryczna, LAN

PRZEDMIAR ROBÓT. Poznań, ul. Matejki 57. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. zo.o. Adaptacja pomieszczeń - instalacja elektryczna, LAN Zarząd Kounalnych Zasobów Lokalowych sp. zo.o. Poznań, ul. Matejki 57 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Adaptacja poieszczeń - instalacja elektryczna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. PiUI Piotr Ciotrowski

PRZEDMIAR. PiUI Piotr Ciotrowski PiUI Piotr Ciotrowski NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja p ywalni iejskiej w Piszu ( 2 etap) ADRES INWESTYCJI : 12-200 Pisz ul. Kwiatowa INWESTOR : Urz d Giny w Piszu ADRES INWESTORA : 12-200 Pisz ul.gizewiusza

Bardziej szczegółowo

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : ownie: zero i 00/100 z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : ownie: zero i 00/100 z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA LINII KABLOWEJ O WIETLENIA CI GU PIESZO-ROWEROWEGO ADRES INWESTYCJI : dz. nr 197, 185, obr b GAW ÓW, g. RZ NIA INWESTOR : GMINA RZ NIA ADRES INWESTORA : ul. KO CIUSZKI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przediar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń agazynowych ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna; Kościan INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3 Biuro Studiów i Projektów SłuŜby Zdrowia SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A robót zał do siwz nr 8-3 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PODDASZA SKRZYDŁO WSZCHODNIE I ZACHODNIE BUDYNKU GŁÓWNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 45314310-7 Układanie kabli (zabezpieczenie kabli energetycznych)

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH 05-310 Kałuszyn, Milew 9A KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Nr 1 i. Kaziierza

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała Inwestor: Urząd Gminy Wisznia Mała Obiekt: Urząd Gminy Wisznia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓ OWY " LEPY"

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓ OWY  LEPY PiUI Piotr Ciotrowski KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓ OWY " LEPY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45312310-3 Ochrona odgroowa 45312311-0 Monta instalacji piorunochronnej 45300000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty instalacji elektrycznej w Remizie OSP Podlipie

Przedmiar robót. Roboty instalacji elektrycznej w Remizie OSP Podlipie Przedmiar robót Budowa: Roboty budowlane -wewnetrzna instalacja elektryczna Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Podlipiu Inwestor: Gmina Bolesław 32-329 Bolesław ul. Główna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA 39-200 DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku OSP w Nagoszynie o windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Dział Techniczny Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 85-067 BYDGOSZCZ, ul. JAGIELLOŃSKA 12a. BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO " MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ" Sp. z o.o.

PRZEDMIAR ROBÓT. 85-067 BYDGOSZCZ, ul. JAGIELLOŃSKA 12a. BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO  MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDO- WNICTWA OGÓLNEGO " MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ" Sp. z o.o. 85-067 BYDGOSZCZ, ul. JAGIELLOŃSKA 12a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Godula Joanna DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Godula Joanna DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 12-2004. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 12-2004

DATA OPRACOWANIA : 12-2004. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 12-2004 Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : instalacja odgroowa i wewnętrzna w kotłowni ADRES INWESTYCJI : Koziebrody INWESTOR : Gina Raciąż ADRES INWESTORA : Raciąż pl.a.mickiewicza 17 BRANŻA : Nadbudowa dachu ośrodka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar_Robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne

Przedmiar_Robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne Przedmiar_Robót NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne ADRES INWESTYCJI : 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : marzec 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : marzec 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja oddyiania klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Do Akadeicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań INWESTOR : Uniwersytet i. Adaa Mickiewicza w Poznaniu ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. E3/06-13 Wentylacja mechaniczna pomieszczeń węzłów sanitarnych - Instalacje elektryczne

Przedmiar. E3/06-13 Wentylacja mechaniczna pomieszczeń węzłów sanitarnych - Instalacje elektryczne Przedmiar E3/06-13 Wentylacja mechaniczna pomieszczeń węzłów sanitarnych - Instalacje elektryczne Obiekt: Dom studencki nr 4. Zamawiający: Akademia Rolnicza w Krakowie Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

K3 System Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Kostrzewa DATA OPRACOWANIA : 07.09.2015

K3 System Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Kostrzewa DATA OPRACOWANIA : 07.09.2015 K3 Syste Sp. z o.o. ul.patriotów 303; 04-767 Warszawa PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku biurowy i hali produkcyjno-ontażowej ADRES INWESTYCJI : ul. Gen.S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Rakoniewice 62-067 Rakoniewice oś.drzymały 25

Gmina Rakoniewice 62-067 Rakoniewice oś.drzymały 25 Inwestor: Przedmiar sporządził: Techn. Piotr Brodziszewski Data opracowania przedmiaru: 18-05-2015 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 559-94-300 Strona 1 18-05-2015 DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 CPV 45317300-5:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA"

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA BARDZKA Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA" NAZWA INWESTYCJI : Budowa stacji prostownikowe "Bardzka" ADRES INWESTYCJI : Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARCHIWUM ( w budynku kina ) ADRES INWESTYCJI : 70-891 SZCZECIN - ZDUNOWO ul. Sokołowskiego 11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I.

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Przedmiar Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Obiekt Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 31500000-1 - Urz dzenia o wietleniowe i lampy elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY ,, PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK BIUROWY --INSTALACJA TRANSMISJI DANYCH ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE UL.KOCHANOWSKIEGO 15 INWESTOR :. ADRES INWESTORA :. WYKONAWCA ROBÓT :.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ADRES INWESTYCJI : TUŁOWICE ul. JAGODOWA INWESTOR : GMINA TUŁOWICE ADRES INWESTORA : ul. SZKOLNA 49-130 TUŁOWICE BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR

ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Wydziału TiICh lab. 241-243,242-244 ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Piastów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieciowa kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

Przedmiar robót Sieciowa kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy Przedmiar robót Sieciowa kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 42961100-1 - System kontroli dostępu 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Pyrzyce

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45311000-0 INSTALACA ELEKTRYCZNA 1 KNNR 5 d.1 1209-06 Przebijanie otworów śr. 40 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 32 32.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZDZIŁ KALKULACJE : MAREK NOWAKOWICZ DATA OPRACOWANIA : 30.06.2008. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR SPORZDZIŁ KALKULACJE : MAREK NOWAKOWICZ DATA OPRACOWANIA : 30.06.2008. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA OWIETLENIOWA WRAZ EWAKUACYJN I PIETRO BUDYNKU A ADRES INWESTYCJI : UL. ROBOTNICZA 12 INWESTOR : URZAD MIASTA BRZEG ADRES INWESTORA : 49-300 BRZEG BRANA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 3

Przedmiar robót Nr: 3 Inwestor: Gmina Wielbark Ul. Gunwaldzka 2 12-160 Wielbark Wykonawca: Przedmiar robót Nr: 3 Wielbark: 2008-03-28 Kod CPV: 45000000-7 Data Oprac.: 2008-03-28 Nazwa budowy: Wielbark Adres budowy: ul. Jagiełły

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne

Instalacje elektryczne wewnętrzne BIURO ARCHITEKTONICZNE ABRYS s.c. MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ MARCINIAK, MGR INŻ. BOGUMIŁA PROKOP 09 402 PŁOCK UL. 1-GO MAJA 7A TEL. 24 268 27 46, 605 332-462 Branża: Temat: Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce. Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce. Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilającej dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 452540-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 4530000-3 Instalacje elektryczne 45330000-9 Instalacje sanitarne 4533200-8 Instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenia ppoŝ klatek schodowych w budynku "MIKOŁAJKI" Domu Pomocy Społecznej

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenia ppoŝ klatek schodowych w budynku MIKOŁAJKI Domu Pomocy Społecznej Clia Hit Spółka Jawna 09-402 Chabrowa 31A KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenia ppoŝ klatek schodowych w budynku "MIKOŁAJKI" Dou Poocy Społecznej w Goślicach ADRES INWESTYCJI : GOŚLICE

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Kosztorys ofertowy

Wykonawca: Kosztorys ofertowy Inwesto: Gmina Koneck Koneck 30 87-702 Koneck Wykonawca: 2014-03-03 Kosztoys ofetowy Nazwa budowy: Remont i modenizacja Świetlicy Wiejskiej Ades budowy: Bzeźno, 87-702 Koneck Rodzaj obót: budowlane CPV:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Automatyki "ELDRUCIK" Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Automatyki ELDRUCIK Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6 Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Autoatyki "ELDRUCIK" 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej, drugie piętro budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne - Przedmiar robót

Instalacje elektryczne - Przedmiar robót Instalacje elektryczne - Przediar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 3000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 317300- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji Modernizacja sieci LAN

PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji Modernizacja sieci LAN PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja poieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Inforacji Modernizacja sieci Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo