MAREL-PROJEKT Radom, ul. Traugutta 54/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12"

Transkrypt

1 MAREL-PROJEKT Rado, ul. Traugutta 54/12 PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie systeów oświetleniowych i sygnalizacyjnych NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ DO WYMOGÓW OCHRO- NY PRZECIWPOŻAROWEJ ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. PLANTY 39/45, DZ. NR EWID. 87/30. INWESTOR : CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W WARSZAWIE ADRES INWESTORA : WARSZAWA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Metlerski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Pozio cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA STD

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przediote inwestycji jest nstalacjia elektryczna oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego budynku Centru Inforatyki Statystycznej w Radoiu ul. Planty 39/45. - Ustawa z dnia r. Prawo Zaówień Publicznych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r.w sprawie określenia etod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz. U. z 2004r. poz.172 ) - Kosztorysowe nory Rzeczowe - Projekt wykonawczy Niniejszy kosztorys obejuje: nstalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,wraz z centralą nadzoru Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

3 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys inwestorski instalacji elektrycznej wewnętrznej dla III piętra Budynku TP OPRZEWODOWANIE CPV (ST.E punkty 2, ,10) 1 KNR KNR KNR KNR KNR Przewody kabelkowe YDYp 3x1.52 układane w gotowych korytkach RAZEM Przewody kabelkowe YDYp 3x1.52 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd RAZEM Przewody kabelkowe YDY 3x1.52 układane na gotowych listwach PCV pionowo RAZEM Przewody kabelkowe YDY 3x1.52 układane na na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych RAZEM Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane w gotowych korytkach RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane na gotowych listwach PCV pionowo RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane na na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych RAZEM KNR 5-08 Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża echanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betono- wy RAZEM OPRAWY OŚWIETLENIOWE CPV (ST.E punkty 2, 5.14,10) 10 KNR Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl. 11 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR kpl RAZEM Oprawa doświetlająca Prios ROAD CT 1C LED5 ocowanie do ściany RAZEM Oprawa doświetlająca Prios ROAD CT 1C LED5, nasufitowa RAZEM Oprawa doświetlająca Kwadra N SIDE CT 1C LED3, RAZEM Oprawa doświetlająca OWA AREA CT 1C LED3 do sufitu podwieszanego RAZEM Oprawa doświetlająca OWA ROAD PLUS CT 1C LED3 do sufitu podwieszanego RAZEM Oprawa doświetlająca Kwadra N AREA CT 1C LED3 nasufitowa RAZEM Oprawa doświetlająca Kwadra N ROAD PLUS CT 1C LED RAZEM Oprawa kierunkowa Prios CT J LED, jednostronna, RAZEM Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

4 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 19 KNR 5-08 Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, jednostronna, KNR KNR KNR KNR KNR RAZEM Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana RAZEM Oprawa doświetlająca Prios CLASSIC CT 1C LED5 T,zewnętrzna z terostate H RAZEM Montaż centralki onitorowania opraw awaryjnych PC-3 wraz z oprograowanie RAZEM Montaż rozdzielacza H-302R RAZEM Montaż Interfejs H-303 INT RAZEM ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE CPV (ST.E punkty 2, 5.7,10) 25 d.3 KNR KNR-W 4-03 d KNR-W 4-03 d KNR 5-08 d Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu na zaprawie ceentowej lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów echanicznie w betonie RAZEM Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM Montaż na gotowy podłożu puszek bakelitowych RAZEM E-0508 Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach d poprzez przykręcenie do betonu RAZEM KNR 5-08 Rury winidurowe o śr. do 20 układane p.t. w betonie w gotowych d bruzdach, bez zaprawiania bruzd RAZEM KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości otw. d przebicia do 20 c - śr.rury do otw RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub d bolce (przekrój żył do 2.5 2) RAZEM POMIARY CPV (ST.E punkty 5.17,10) 33 KNR 4-03 d Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar. 80 poiar KNR-W 4-03 d KNR-W 4-03 d KNNR-W 9 d KNNR-W 9 d Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. RAZEM prób RAZEM Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 70 prób RAZEM Poiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych punkt płaszczyzny roboczej - poiar pierwszy 50 punkt RAZEM Poiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych punkt płaszczyzny roboczej - każdy następny poiar w poieszczeniu Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

5 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 200 punkt RAZEM KNR 5-06 d Sprawdzenie i uruchoienie linii dozorowych o 40 punktach RAZEM Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

6 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość Cena jedn. Wartość Kosztorys inwestorski instalacji elektrycznej wewnętrznej dla III piętra Budynku TP OPRZEWODOWANIE CPV (ST.E punkty 2, ,10) 1 KNR Przewody kabelkowe YDYp 3x1.52 układane w gotowych korytkach KNR Przewody kabelkowe YDYp 3x1.52 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd KNR Przewody kabelkowe YDY 3x1.52 układane na gotowych listwach PCV pionowo KNR Przewody kabelkowe YDY 3x1.52 układane na na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych 5 KNR Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane w gotowych korytkach 6 KNR Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd 7 KNR Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane na gotowych listwach PCV pionowo 8 KNR Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane na KNR na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża echanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowy 200 Raze dział: OPRZEWODOWANIE CPV (ST.E punkty 2, ,10) OPRAWY OŚWIETLENIOWE CPV (ST.E punkty 2, 5.14,10) 10 KNR Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl KNR Oprawa doświetlająca Prios ROAD CT 1C LED5 ocowanie do ściany 12 KNR Oprawa doświetlająca Prios ROAD CT 1C LED5, nasufitowa KNR Oprawa doświetlająca Kwadra N SIDE CT 1C LED3, KNR Oprawa doświetlająca OWA AREA CT 1C LED3 do sufitu podwieszanego 15 KNR Oprawa doświetlająca OWA ROAD PLUS CT 1C LED do sufitu podwieszanego 16 KNR Oprawa doświetlająca Kwadra N AREA CT 1C LED3 nasufitowa KNR Oprawa doświetlająca Kwadra N ROAD PLUS CT 1C LED3 18 KNR Oprawa kierunkowa Prios CT J LED, jednostronna, KNR Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, jednostronna, KNR Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana 21 KNR Oprawa doświetlająca Prios CLASSIC CT 1C LED5 T, zewnętrzna z terostate H KNR Montaż centralki onitorowania opraw awaryjnych PC wraz z oprograowanie 23 KNR Montaż rozdzielacza H-302R KNR Montaż Interfejs H-303 INT 1 01 Raze dział: OPRAWY OŚWIETLENIOWE CPV (ST.E punkty 2, 5.14,10) 3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE CPV (ST.E punkty 2, 5.7,10) 25 KNR Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu na zaprawie 30 d.3 21 ceentowej lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów echanicznie w betonie 26 KNR-W 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie 350 d KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokości do d KNR Montaż na gotowy podłożu puszek bakelitowych 160 d E Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW 900 d.3 na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 30 KNR Rury winidurowe o śr. do 20 układane p.t. w betonie 150 d.3 01 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 31 KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach otw. 180 d betonowych o długości przebicia do 20 c - śr.rury do KNR Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej 800 d.3 01 pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 2) Raze dział: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE CPV (ST.E punkty 2, 5.7,10) 4 POMIARY CPV (ST.E punkty 5.17,10) 33 KNR Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu poiar. 80 d.4 01 elektrycznego niskiego napięcia Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

7 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość Cena jedn. Wartość 34 KNR-W 4-03 Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza prób. 1 d próba) 35 KNR-W 4-03 Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (następna prób. 70 d próba) 36 KNNR-W 9 d Poiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych płaszczyzny roboczej - poiar punkt KNNR-W 9 d pierwszy Poiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny poiar w poieszczeniu punkt KNR Sprawdzenie i uruchoienie linii dozorowych o 40 punktach 10 d.4 04 Raze dział: POMIARY CPV (ST.E punkty 5.17,10) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Słownie: Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

8 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 OPRZEWODOWANIE CPV (ST.E punkty 2, ,10) 2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE CPV (ST.E punkty 2, 5.14,10) 3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE CPV (ST.E punkty 2, 5.7,10) 4 POMIARY CPV (ST.E punkty 5.17,10) RAZEM Słownie: Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

9 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI Poz Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowej Jedn iary Nakłady na jedn OPRZEWODOWANIE CPV (ST.E punkty 2, ,10) 1 KNR Przewody kabelkowe YDYp 3x1.52 układane w gotowych korytkach *0.955= r-g Przewód kabelkowy YDYp 3x1, Raze pozycja 1 2 KNR Przewody kabelkowe YDYp 3x1.52 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd *0.955= r-g Przewód kabelkowy YDYp 3x1, Raze pozycja 2 3 KNR Przewody kabelkowe YDY 3x1.52 układane na gotowych listwach PCV pionowo 999 r-g Przewód kabelkowy YDYp 3x1, Raze pozycja 3 4 KNR Przewody kabelkowe YDY 3x1.52 układane na na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych *0.955= r-g Przewód kabelkowy YDYp 3x1, Raze pozycja 4 5 KNR Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane w gotowych korytkach *0.955= r-g Przewód YTKSYekw 1x2x0, Raze pozycja 5 6 KNR Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd *0.955= r-g Przewód YTKSYekw 1x2x0, Cena jednostkowa Koszt jednostkowy Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

10 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI Poz Podstawa wyceny 7 KNR Opis pozycji kosztorysowej Raze pozycja 6 Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane na gotowych listwach PCV pionowo Jedn iary Nakłady na jedn. Cena jednostkowa Koszt jednostkowy 999 r-g Przewód YTKSYekw 1x2x0, Raze pozycja 7 8 KNR Przewody kabelkowe YTKSYekw 1x2x0,8 układane na na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych *0.955= r-g Przewód YTKSYekw 1x2x0, Raze pozycja 8 9 KNR Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża echanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowy *0.955= r-g uchwyty kołki rozporowe plastikowe Raze pozycja OPRAWY OŚWIETLENIOWE CPV (ST.E punkty 2, 5.14,10) 10 KNR Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane *0.955= r-g kołki kotwiące szt Raze pozycja KNR Oprawa doświetlająca Prios ROAD CT 1C LED5 ocowanie do ściany Oprawa doświetlająca Prios ROAD CT 1C LED5 ocowanie do ściany 12 KNR Raze pozycja 11 Oprawa doświetlająca Prios ROAD CT 1C LED5, nasufitowa kpl Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

11 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI Poz Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowej Jedn iary Nakłady na jedn Oprawa doświetlająca Prios ROAD CT 1C LED5, nasufitowa Raze pozycja KNR Oprawa doświetlająca Kwadra N SIDE CT 1C LED3, Oprawa doświetlająca Kwadra N SIDE CT 1C LED3, Zestaw ocowania W KNR Raze pozycja 13 Oprawa doświetlająca OWA AREA CT 1C LED3 do sufitu podwieszanego Oprawa doświetlająca OWA AREA CT 1C LED3 do sufitu podwieszanego 15 KNR Raze pozycja 14 Oprawa doświetlająca OWA ROAD PLUS CT 1C LED3 do sufitu podwieszanego Oprawa doświetlająca OWA ROAD PLUS CT C LED3 do sufitu podwieszanego 16 KNR Raze pozycja 15 Oprawa doświetlająca Kwadra N AREA CT 1C LED3 nasufitowa Oprawa doświetlająca Kwadra N AREA CT 1C LED3 nasufitowa 17 KNR Raze pozycja 16 Oprawa doświetlająca Kwadra N ROAD PLUS CT 1C LED Oprawa doświetlająca Kwadra N ROAD PLUS CT 1C LED3 18 KNR Raze pozycja 17 Oprawa kierunkowa Prios CT J LED, jednostronna, Cena jednostkowa Koszt jednostkowy Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

12 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI Poz Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowej Jedn iary Nakłady na jedn. Cena jednostkowa Koszt jednostkowy Oprawa kierunkowa Prios CT J LED, jednostronna, KNR Raze pozycja 18 Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, jednostronna, Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, jednostronna, KNR Raze pozycja 19 Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana 21 KNR Raze pozycja 20 Oprawa doświetlająca Prios CLASSIC CT 1C LED5 T,zewnętrzna z terostate H Oprawa doświetlająca Prios CLASSIC CT C LED5 T,zewnętrzna z terostate H KNR Raze pozycja 21 Montaż centralki onitorowania opraw awaryjnych PC-3 wraz z oprograowanie *0.955= r-g Centralka onitorowania opraw awaryjnych PC-3 wraz z oprograowanie Raze pozycja 22 KNR Montaż rozdzielacza H-302R *0.955= r-g Rozdzielacz H-302R Raze pozycja KNR Montaż Interfejs H-303 INT Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

13 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI Poz Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowej Jedn iary Nakłady na jedn. Cena jednostkowa Koszt jednostkowy *0.955= r-g Interfejs H-303 INT Raze pozycja 24 3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE CPV (ST.E punkty 2, 5.7,10) 25 d.3 KNR Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu na zaprawie ceentowej lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów echanicznie w betonie *0.955= r-g Raze pozycja KNR-W d.3 07 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie 999 r-g Raze pozycja KNR-W d.3 02 Zaprawianie bruzd o szerokości do r-g Raze pozycja KNR d.3 29 d.3 Montaż na gotowy podłożu puszek bakelitowych *0.955= r-g Puszka instalacyjna PK-60 szt Raze pozycja 28 E Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 999 r-g listwa ścienna kołki rozporowe Raze pozycja KNR d.3 Rury winidurowe o śr. do 20 układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd *0.955= r-g Rura instalacyjna gładka RB Raze pozycja Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

14 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI Poz Podstawa wyceny 31 KNR-W d.3 06 Opis pozycji kosztorysowej Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 c - śr.rury do 25 Jedn iary otw. Nakłady na jedn. Cena jednostkowa Koszt jednostkowy 999 r-g Raze pozycja KNR d.3 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 2) *0.955= r-g Raze pozycja 32 4 POMIARY CPV (ST.E punkty 5.17,10) 33 d.4 KNR Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar. 999 r-g Raze pozycja KNR-W d.4 01 Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 999 r-g Raze pozycja KNR-W d.4 02 Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 999 r-g Raze pozycja KNNR-W d.4 02 Poiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych płaszczyzny roboczej - poiar pierwszy punkt 999 r-g Raze pozycja KNNR-W d.4 03 Poiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny poiar w poieszczeniu punkt 999 r-g Raze pozycja KNR d.4 Sprawdzenie i uruchoienie linii dozorowych o 40 punktach *0.955= r-g Raze pozycja Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

15 Rado CIS Oświetlenie ewak przed.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. Centralka onitorowania opraw awaryjnych PC wraz z oprograowanie 2. Interfejs H-303 INT kołki kotwiące szt kołki rozporowe kołki rozporowe plastikowe listwa ścienna Oprawa doświetlająca Kwadra N AREA CT 1C LED nasufitowa 8. Oprawa doświetlająca Kwadra N ROAD PLUS CT 1C LED3 9. Oprawa doświetlająca Kwadra N SIDE CT 1C LED3, Oprawa doświetlająca OWA AREA CT 1C LED3 do sufitu podwieszanego 11. Oprawa doświetlająca OWA ROAD PLUS CT 1C LED3 do sufitu podwieszanego 12. Oprawa doświetlająca Prios CLASSIC CT 1C LED T,zewnętrzna z terostate H Oprawa doświetlająca Prios ROAD CT 1C LED ocowanie do ściany 14. Oprawa doświetlająca Prios ROAD CT 1C LED5, nasufitowa 15. Oprawa kierunkowa Prios CT J LED, jednostronna, Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana 17. Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, jednostronna, 18. Przewód kabelkowy YDYp 3x1, Przewód YTKSYekw 1x2x0, Puszka instalacyjna PK-60 szt Rozdzielacz H-302R Rura instalacyjna gładka RB uchwyty Zestaw ocowania W ateriały poocnicze RAZEM Słownie: Nora STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1042/05/2011

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1042/05/2011 ROBÓT nr 1042/05/2011 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole Publiczne - reont sal zajęć i zabaw dla dzieci wraz z halle

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Gina Police ul. Batorego 3, 72-010 Police PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.2a NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 87 INWESTOR : Gina Police ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2015. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2015. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Instytut Heatologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Gandhi 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku "D" na terenie IHiT przy ul. Chociskiej 5 do obowiązujących przepisów ochrony p.poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. ,, NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE MAŁEGO PRZETWÓRSTWA OWOCÓW, WARZYW I MIĘSA ADRES INWESTYCJI : UL CHORZOWSKA 16/18 26-600 RADOM INWESTOR : CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Demontaż

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Demontaż PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Deontaż 1 KNR-W 4-03 Deontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - d.1 1124-04 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZBORU EWANGELICKIEGO ADRES INWESTYCJI : LETNICA GMINA ŚWIDNICA INWESTOR : URZĄD GMINY ŚWIDNICA ADRES INWESTORA : 66-008 Świdnica, ul. Długa 38 BRANśA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2010. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych INWESTOR : Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych ADRES INWESTORA : Złoczew, ul. Szeroka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul Rakowiecka 4 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11

PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11 PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11 NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. PADEREWSKIEGO ROZBUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO NA POTRZEBY C.W.U. ADRES INWESTYCJI : KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ Tytuł opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, W BUDYNKU MIESZKALNYM STĘPIŃSKA 43 W WARSZAWIE Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w pustostanie CPV 45310000-3 ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Pustola 30 a. 83 INWESTOR : ZGN Bea 70 ADRES INWESTORA : ZGN Adinistracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU US UGOWEGO Z WIAT MAGAZYNOW W M. EL BIECIN ADRES INWESTYCJI : EL BIECIN, GM. BUSKO-ZDRÓJ, DZ. NR EW. 19 INWESTOR : ZYCH KONRAD ADRES INWESTORA : OWCZARY,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : marzec 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : marzec 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja oddyiania klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Do Akadeicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań INWESTOR : Uniwersytet i. Adaa Mickiewicza w Poznaniu ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne PRZEDMIAR Instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Hydrofornia zlokalizowana w adoptowanej części budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI : działka nr 319/5, Doinów G Mełgiew INWESTOR : Urząd Giny Mełgiew

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI BALETOWEJ INWESTOR : TEATR MUZYCZNY ROMA ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 BRANŻA : usługa reontowa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS ŚLEPY

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Omilian DATA OPRACOWANIA : 2014-04-22. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Omilian DATA OPRACOWANIA : 2014-04-22. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ART PROJEKT K&M Sp. z.o.o. ul. Przeysłowa 7f, 84-300 Kościerzyna KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budynek basenu wraz z zaplecze przy SP nr 10 ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna "INTECH" 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna INTECH 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13 Pracownia Techniczna "INTECH" 58-16 Świebodzice, ul. Chielna 13 NAZWA INWESTYCJI : Ginny Zespół Szkół w Oziku - Ekologiczne źródło ciepła z popai ciepła o ocy 16 kw ADRES INWESTYCJI : 4-4 Oziek, ul. Korczaka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wejścia do budynku Ginazju oraz budowa boiska i bieżni dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Nowak DATA OPRACOWANIA : 11.2015. Stawka roboczogodziny :

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Nowak DATA OPRACOWANIA : 11.2015. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA DZIAŁCE NR 1413/2, OBRĘB 0001 KOLNO, PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 34 W KOLNIE. INSTALACJE ELEK- TRYCZNE.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 Obiekt Remont i przebudowa pomieszczeń dyspozytorni magazynu surowców - Roboty elektryczne Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

8 otw. 8.0 RAZEM 8.0. 6 otw. 6.0 RAZEM 6.0. 8 otw. 8.0 RAZEM 8.0 4 KNR 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

8 otw. 8.0 RAZEM 8.0. 6 otw. 6.0 RAZEM 6.0. 8 otw. 8.0 RAZEM 8.0 4 KNR 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle InstalacjeElektryczne-UM-21kst PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 83 Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Wykonywanie reontów bieŝących w zakresie robót instalacji elektrycznych oraz usuwania awarii

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY - elektryczny

KOSZTORYS BUDOWLANY - elektryczny KOSZTORYS BUDOWANY - elektryczny NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna wewnętrzna - adaptacja Zakładu Aktywności Zawodowej ADRES INWESTYCJI : Koźin Wielkopolski ul. Borecka dz. nr 1443 INWESTOR : Miasto

Bardziej szczegółowo

4150P ADRES INWESTYCJI

4150P ADRES INWESTYCJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 6-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów stra y po arnej 0000- Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Budynek Koendy Powiatowej Pa stwowej Stra

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. BRANśA ELEKTRYCZNA

Przedmiar robót. BRANśA ELEKTRYCZNA Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót BRANśA ELEKTRYCZNA Obiekt DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ Budowa 78-100 KOŁOBRZEG UL. PORTOWA 22 DZIAŁKA NR 107 Inwestor Z.O.Z. SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

PWW PPUH Waldemar Wackowski 02-797 Warszawa, ul. Mielczarskiego 3/15. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Wackowski DATA OPRACOWANIA : 29.10.

PWW PPUH Waldemar Wackowski 02-797 Warszawa, ul. Mielczarskiego 3/15. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Wackowski DATA OPRACOWANIA : 29.10. PWW PPUH Waldemar Wackowski 2-797 Warszawa, ul. Mielczarskiego 3/15 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Boisk Zespołu Szkół Fototechnicznych ADRES INWESTYCJI : ul. Spokojna 13, Warszawa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Reont bloku żywieniowego - Etap II - zadanie 2 ADRES

Bardziej szczegółowo

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław Obiekt: Katedra i Klinika Chirurgii [KLINIKA 4] Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

Szczegó³owy zakres robót

Szczegó³owy zakres robót Szczegó³owy zakres robót NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Elekcyjna 33.27 ADRES INWESTORA : ZGN ul. Bea 70 Adinistracja KO O BRAN A : Elektryczna SPORZ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych LOCUM Spółka Koandytowa ul.lipowa 33 62-800 Kalisz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Szczecin ul. Rybacka 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

PRZEDMIAR. Szczecin ul. Rybacka 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń dla Zakładu Ortodoncji PUM w Szczecinie na terenie SPSK-2 ADRES INWESTYCJI : Szczecin al.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu ul. Bystra 7, Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Laboratoryjno-Warsztatowo-Biurowy "H", segent III. ADRES INWESTYCJI : 60-963 Poznań,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIARU. 4 WSKzP <<adres firmy opracowującej kosztorys>>

KARTA PRZEDMIARU. 4 WSKzP <<adres firmy opracowującej kosztorys>> 4 WSKzP KARTA PRZEDMIARU Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Instalacja elektryczna kotłowni.

Kosztorys ofertowy. Instalacja elektryczna kotłowni. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Instalacja elektryczna kotłowni. Obiekt Szkoła Podstawowa w Olszewce, technologia kotłowni hybrydowej proelologicznej opartej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 2.2008r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 2.2008r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Masanów Gm. Sieroszewice ADRES INWESTYCJI : miejscowość Masanów stacja 22943 INWESTOR : Urząd Gminy Sieroszewice ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY

INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY INSTALATOR 05-082 Stare Babice, ul. Witosa 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-3 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyina instalacji w poieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : 84-3 Lębork

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne P.U. Pomoc Bis PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rozdzileni zasilającej w budynku warsztatowym Straży

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 z. ownie: zero i 00/100 z WYKONAWCA :

Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 z. ownie: zero i 00/100 z WYKONAWCA : KOSZTRYS NAK ADCZY NAZWA INWESTYCJI : Piwnica - instalacja elektryczna ADRES INWESTYCJI : ód, ul. Wó cza ska 173 INWESTOR : Politechnika ódzka - Wydzia Biotechnologii i Nauk o ywno ci ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓ OWY " LEPY"

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓ OWY  LEPY PiUI Piotr Ciotrowski KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓ OWY " LEPY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45312310-3 Ochrona odgroowa 45312311-0 Monta instalacji piorunochronnej 45300000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

PiUI Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR

PiUI Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR PiUI Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych z edukacj

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO ŚCO-KIELCE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Montaż zestawów nadłóżkowych 3 stanowiskowych ADRES INWESTYCJI : Oddział Stacjonarny Ginekologii INWESTOR : ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ADRES INWESTORA : 25-734

Bardziej szczegółowo

PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR

PM KONCEPT SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ

Bardziej szczegółowo

INS PROJEKT - ROMAN STOBIŃSKI 90-030 Łódź ul. Nowa 29/31

INS PROJEKT - ROMAN STOBIŃSKI 90-030 Łódź ul. Nowa 29/31 INS PROJEKT - ROMAN STOBIŃSKI 90-030 Łódź ul. Nowa 29/31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i kliatyzacyjnych 45331210-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 45314310-7 Układanie kabli (zabezpieczenie kabli energetycznych)

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja elektryczna

KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja elektryczna Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie Kraków ul. Montelupich 3 KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja elektryczna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Elementy zasilania i rozdziału. 1. KNR 13-23 0103-0100 Wykucia ręczne otworów,wnęk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant... Przedmiar robót Wymiana WLZ zalicznikowego od RG budynku do elektryczne klatek schodowych, tablice bezpiecznikowe pi trowe Data: 2011-09-19 Obiekt: Zespó Szkó Nr 4 w Ja le, ul. Soko a 6 Zamawiaj cy: Zespó

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O.

PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O. PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych; tel. (0-74) 841-83-10, (0-74) 664-92-80 e- ail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905 PKO BP O/Wałbrzych 72 1020 5095 0000 5102 0069

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa uk adu pomiarowego. ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Przemys owa 34 INWESTOR : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ADRES INWESTORA : 85-64 Bydgoszcz ul.

Bardziej szczegółowo

Sporządził : Stanisław Jeznach. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kw. 2016

Sporządził : Stanisław Jeznach. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kw. 2016 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji : Modernizacja instalacji elektrycznej w Budynku Szkoły Podstawowej Nr 225, i. Józefa Gardeckiego Adres inwestycji : Szkoła Podstawowa Nr 225, i. Józefa Gardeckiego ul.

Bardziej szczegółowo

Sporządził : Stanisław Jeznach. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kw. 2016

Sporządził : Stanisław Jeznach. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kw. 2016 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji : Modernizacja instalacji elektrycznej w Budynku Szkoły Podstawowej Nr 225, i. Józefa Gardeckiego Adres inwestycji : Szkoła Podstawowa Nr 225, i. Józefa Gardeckiego ul.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przebudowa wej cia do budynku Gimnazjum 1.1 Sala gimnastyczna (pom. 0.01) 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przebudowa wej cia do budynku Gimnazjum 1.1 Sala gimnastyczna (pom. 0.01) 1 d.1. KSI KA PRZEDMIARÓW Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Przebudowa wej cia do budynku Ginazju Sala ginastyczna (po 00) d KNR 4-0 4-0 KNR 4-0 d 00-05 KNR 5-08 d 0805-06 4 KNR 5-08 d 00-0 5 KNR 4-0 d

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 12-2004. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 12-2004

DATA OPRACOWANIA : 12-2004. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 12-2004 Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : instalacja odgroowa i wewnętrzna w kotłowni ADRES INWESTYCJI : Koziebrody INWESTOR : Gina Raciąż ADRES INWESTORA : Raciąż pl.a.mickiewicza 17 BRANŻA : Nadbudowa dachu ośrodka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja radiowego systemu przyzywowego ADRES INWESTYCJI : ul. Wołoska 139, Warszawa INWESTOR : Dom Lekarza Seniora w Warszawie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Doino Grupa Architektoniczna 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 31625300-6 Alary antywłaaniowe 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

Gmina Rakoniewice 62-067 Rakoniewice oś.drzymały 25

Gmina Rakoniewice 62-067 Rakoniewice oś.drzymały 25 Inwestor: Przedmiar sporządził: Techn. Piotr Brodziszewski Data opracowania przedmiaru: 18-05-2015 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 559-94-300 Strona 1 18-05-2015 DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 CPV 45317300-5:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO BASEN MORiS w CHORZOWIE

Przedmiar. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO BASEN MORiS w CHORZOWIE Przedmiar Data: 2012-08-27 Budowa: INSTALACJA OŚWIEYLENIA AWARYJNEGO Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów SUPON Lublin Sp.z o.o. ul. Przyjacielska 4, 0-704 Lublin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych eleentów NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekounikacyjnych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARCHIWUM ( w budynku kina ) ADRES INWESTYCJI : 70-891 SZCZECIN - ZDUNOWO ul. Sokołowskiego 11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Instalacje słaboprądowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r.

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r. Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplny Krzyżanowskiego 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji gazowej, odernizacja kotłowni gazowej wraz z wyianą kotła - prace elektryczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LABORATORIÓW NAUKOWYCH W BUDYNKU HALI TECHNOLOGICZNEJ WYDZIA- ŁU INśYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ZUT w SZCZECINIE ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOSIAK BOGDAN DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 zł Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2014 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ADRES INWESTYCJI : TUŁOWICE ul. JAGODOWA INWESTOR : GMINA TUŁOWICE ADRES INWESTORA : ul. SZKOLNA 49-130 TUŁOWICE BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie Szkoły Podstawowej w Wieleniu dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Biuro Projektów "IZOL" 87-800 Włocławek, ul. Łęgska 51 B KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : ...... KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej : Tynki wewnętrzne - kod CPV: 45200000-9, 45400000-1 ADRES INWESTYCJI : Nowa Jastrząbka INWESTOR : Gmina Lisia Góra ADRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana iosprêtu elektrycznego i wykonanie ów elektrycznych w pustostanie CPV 45310000-3 ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Bro ka 2A m. 26 INWESTOR : ZGN Bema

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała Inwestor: Urząd Gminy Wisznia Mała Obiekt: Urząd Gminy Wisznia

Bardziej szczegółowo

Kamil Kryger ul. Grota Roweckiego 35/1. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Kryger DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

Kamil Kryger ul. Grota Roweckiego 35/1. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Kryger DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Kail Kryger ul Grota Roweckiego 35/1 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : ul Stefczyka 11, 14-500 Braniewo INWESTOR : WSPL ZOZ ADRES INWESTORA : ul Stefczyka 11, 14-500 Braniewo

Bardziej szczegółowo

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV Adinistracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji elektrycznej w lokal u społeczno - oświatowy ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Piaskowa 7 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe 1 2 3 4 5 6 1 (P1) 0333-1000 PARTER - Lokal nr 13 Przebicie otworów w ścianach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ADRES INWESTYCJI : Skarbimierz Osiedle ul.cisowa dz.nr 167/12 BRANŻA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Szczepan Łukawiecki Stawka roboczoodziny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. PiUI Piotr Ciotrowski

PRZEDMIAR. PiUI Piotr Ciotrowski PiUI Piotr Ciotrowski NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja p ywalni iejskiej w Piszu ( 2 etap) ADRES INWESTYCJI : 12-200 Pisz ul. Kwiatowa INWESTOR : Urz d Giny w Piszu ADRES INWESTORA : 12-200 Pisz ul.gizewiusza

Bardziej szczegółowo

Urbicon Sp. z o.o Szczecin ul. Trentowskiego 34 PRZEDMIAR ROBÓT

Urbicon Sp. z o.o Szczecin ul. Trentowskiego 34 PRZEDMIAR ROBÓT Urbicon Sp. z o.o. 71-303 Szczecin ul. Trentowskiego 34 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT Adinistrcja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacje elektryczne w węźle cieplny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul..grzybowska 88 INWESTOR : ZGN Warszawa -

Bardziej szczegółowo

Radomsko ul. Piastowska 41/17. "PRO-OVER" Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne

Radomsko ul. Piastowska 41/17. PRO-OVER Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne "PRO-OVER" Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne 97-500 Radomsko ul. Piastowska 41/17 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. ARGENTYŃSKA 5, LEGNICA USŁUGI ARCHITEKTONICZNO- INŻYNIERS- KIE JAN WĘGLEWSKI

PRZEDMIAR UL. ARGENTYŃSKA 5, LEGNICA USŁUGI ARCHITEKTONICZNO- INŻYNIERS- KIE JAN WĘGLEWSKI USŁUGI ARCHITEKTONICZNO- INŻYNIERS- KIE JAN WĘGLEWSKI UL. ARGENTYŃSKA 5, 59-220 LEGNICA PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZ DZI KALKULACJE : Piotr Skrzypczak DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY

PRZEDMIAR. SPORZ DZI KALKULACJE : Piotr Skrzypczak DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45312000-7 Instalowanie systeów alarowych i anten 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEN

Bardziej szczegółowo

ARKADA Mickiewicza 127. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Norbert Wszytko DATA OPRACOWANIA : 01.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY

ARKADA Mickiewicza 127. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Norbert Wszytko DATA OPRACOWANIA : 01.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY ARKADA Mickiewicza 127 PRZEDMIAR oświetlenie drogowe części południowej NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKURĄ ADRES INWESTYCJI : ul. Kołątaja, dz. nr 381, 385,

Bardziej szczegółowo

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : ownie: zero i 00/100 z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : ownie: zero i 00/100 z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA LINII KABLOWEJ O WIETLENIA CI GU PIESZO-ROWEROWEGO ADRES INWESTYCJI : dz. nr 197, 185, obr b GAW ÓW, g. RZ NIA INWESTOR : GMINA RZ NIA ADRES INWESTORA : ul. KO CIUSZKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r. KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Ciepluch DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Ciepluch DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja poieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 wkielcach ADRES INWESTYCJI : 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18 INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej - segment

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej - segment dbprojekt Pracownia Projektowa Dariusz Brożek ul. Sypatyczna 12/6, 80 176 Gdańsk PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy reontu węzłów sanitarnych w budynku główny Dou Poocy Społecznej - segent

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02,

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT. PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT. PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji obserwacyjnej dla lekkiego hangraru ADRES INWESTYCJI : Kopleks Wojskowy Gydnia-Babie Doły INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka stodoły Nr inw. 27/108 ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO SADEK - Sadek 1, 26-500 Szydłowiec INWESTOR : Nadleśnictwo Skarżysko ADRES INWESTORA : ul. Wiejska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budynek Centru Kultury i Folkloru ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka Wlkp. gina Zbąszynek dz. nr 199/1 INWESTOR : GMINA ZBĄSZYNEK ADRES INWESTORA : Zbąszynek ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenia ppoŝ klatek schodowych w budynku "MIKOŁAJKI" Domu Pomocy Społecznej

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenia ppoŝ klatek schodowych w budynku MIKOŁAJKI Domu Pomocy Społecznej Clia Hit Spółka Jawna 09-402 Chabrowa 31A KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenia ppoŝ klatek schodowych w budynku "MIKOŁAJKI" Dou Poocy Społecznej w Goślicach ADRES INWESTYCJI : GOŚLICE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przediar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń agazynowych ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna; Kościan INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo