RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH"

Transkrypt

1 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2011

2 Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO, SKŁADKI, CZŁONKOWIE, PORTFEL INWESTYCYJNY, EFEKTYWNOŚĆ, TRANSFERY.

3 Spis treści Najważniejsze informacje Efektywność działalności inwestycyjnej OFE Ustawowe stopy zwrotu Składki Emerytury z II filara Aktywa netto Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto Portfel inwestycyjny Rachunki członków Liczba członków Transfery Losowania Wyniki finansowe OFE Kapitały własne PTE Wyniki finansowe PTE

4 Najważniejsze informacje Rynek w liczbach 14,9 mln liczba członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na koniec roku, 23,2 mld zł wartość składek przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), o 7,6% więcej niż przed rokiem, 493,7 tys. zł wartość wypłat okresowych emerytur kapitałowych z OFE, 221,3 mld zł wartość aktywów netto OFE na koniec roku, wzrost o 23,9% w ciągu 12 miesięcy, 21,1 mld zł wynik finansowy netto OFE, 11,0% średnia zmiana wartości jednostki rozrachunkowej. Otoczenie rynkowe Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje obniżony limit opłaty od składki do wysokości 3,5% oraz określony progowo limit opłaty za zarządzanie, która nie może przekroczyć 15,5 mln zł miesięcznie dla aktywów netto funduszu o wartości 45 mld zł. Od nadwyżki aktywów ponad 45 mld zł opłata za zarządzanie nie jest pobierana. Zmiany te znacząco obniżyły koszty uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych. Minęły dwa lata od rozpoczęcia wypłaty świadczeń z otwartych funduszy emerytalnych. Liczba osób pobierających część swojej emerytury z OFE jest jak dotąd znikoma, a wysokość świadczeń stosunkowo niewielka, ze względu na krótki okres oszczędzania. 4

5 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE W roku 2010 wartości jednostek rozrachunkowych wzrosły średnio o 11,0%. Rok wcześniej wartości jednostek OFE wzrosły średnio o 13,7%, a dwa lata wcześniej spadły o 14,3%. W roku 2010 stopy zwrotu OFE, choć nieco niższe niż w poprzednim roku, należy ocenić pozytywnie. Wynik ten wyraźnie przekracza inflację, co oznacza, że rośnie realna wartość aktywów gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Wartości jednostek wzrosły średnio o 11% Różnica w rocznej stopie zwrotu między najlepszym pod względem zmiany wartości jednostki rozrachunkowej ING OFE, a najsłabszym Generali OFE wyniosła 2,6 pkt. proc. Rok wcześniej stopy zwrotu funduszy zawierały się w przedziale o rozpiętości 8,2 pkt. proc. Tabela 1. Wartości jednostek rozrachunkowych OFE (zł) OFE Stopa zwrotu (%) AEGON 27,31 30,02 9,9 Allianz Polska 26,06 28,96 11,1 Amplico 26,60 29,59 11,2 Aviva 27,26 30,34 11,3 AXA 27,49 30,32 10,3 Generali 29,15 31,86 9,3 ING 29,37 32,86 11,9 Nordea 27,99 31,22 11,5 Pekao 26,45 29,24 10,5 PKO BP Bankowy 26,69 29,69 11,2 Pocztylion 25,78 28,63 11,1 POLSAT 30,38 33,22 9,3 PZU "Złota Jesień" 27,90 31,04 11,3 WARTA 27,97 31,06 11,0 Średnia ważona 11,0 Źródło: OFE Zróżnicowanie w rocznych stopach zwrotu OFE, jakie wystąpiło w roku 2010 jest najniższe z dotychczas notowanych. Stało się tak mimo różnic w strukturze portfeli poszczególnych funduszy i dynamicznej sytuacji na rynkach finansowych. Wyniki powyżej średniej uzyskało 9 funduszy. Na koniec 2010 roku wartości jednostek rozrachunkowych OFE zawierały się w przedziale od 28,63 do 33,22 zł. Oznacza to, że w latach fundusze emerytalne uzyskały przeciętnie nominalne roczne stopy zwrotu od 9,5% do 10,9%. Rozpiętość stóp zwrotu OFE była niska W latach nominalne stopy zwrotu OFE wynosiły przeciętnie od 9,5% do 10,9% rocznie Jednostki rozrachunkowe dwunastu z czternastu funduszy emerytalnych osiągnęły w roku 2010 wartości najwyższe w całej historii, co oznacza, że podmioty te odrobiły już całość strat, jakie poniosły w czasie ostatniego kryzysu finansowego. 5

6 2. Ustawowe stopy zwrotu Trzyletnie średnie ważone stopy zwrotu OFE ustalone w roku 2010 przez KNF wyniosły: 2,9% oraz 3,4% W roku 2010 podobnie jak w poprzednich latach KNF dwukrotnie ustaliła ustawowe stopy zwrotu na podstawie danych z końca marca i września, obejmujących okresy poprzedzających 36 miesięcy. Średnie ustawowe stopy zwrotu, wyliczone w roku 2010 wyniosły: w marcu 2,9% i we wrześniu 3,4%. Wszystkie OFE osiągnęły wyniki powyżej minimalnej wymaganej stopy zwrotu, a więc w żadnym z nich nie wystąpił niedobór. OFE Tabela 2. Stopy zwrotu OFE (%) W skali roku W skali roku AEGON 3,458 1,1 3,417 1,1 Allianz Polska 4,780 1,6 4,803 1,6 Amplico 4,617 1,5 4,888 1,6 Aviva BZ WBK 1,280 0,4 0,923 0,3 AXA 4,132 1,4 5,057 1,7 Generali 4,824 1,6 5,224 1,7 ING 2,317 0,8 2,993 1,0 Nordea 2,373 0,8 3,576 1,2 Pekao 1,538 0,5 1,566 0,5 PKO BP Bankowy 2,299 0,8 4,249 1,4 Pocztylion 3,051 1,0 4,181 1,4 POLSAT 0,000 0,0 0,521 0,2 PZU "Złota Jesień" 2,818 0,9 3,145 1,0 WARTA 0,514 0,2 1,612 0,5 Średnia ważona stopa zwrotu 2,901 1,0 3,360 1,1 Minimalna stopa zwrotu -1,099-0,640 Źródło: KNF Wyniki inwestycyjne OFE są mniej zróżnicowane niż funduszy inwestycyjnych stabilnego wzrostu W porównaniu do podobnych instytucji (np. funduszy inwestycyjnych stabilnego wzrostu) wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy emerytalnych cechowało stosunkowo niskie zróżnicowanie. Różnica między najlepszym a najgorszym funduszem emerytalnym wyniosła 4,7 4,8 pkt. proc. na przestrzeni trzech lat. W tym czasie zróżnicowanie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych stabilnego wzrostu przekraczało 45 pkt. proc. W wyliczeniach trzyletnich stóp zwrotu widać jeszcze negatywne skutki kryzysu finansowego. Mimo wyraźnej poprawy sytuacji w latach i dobrych wyników inwestycyjnych w tym okresie, na ostateczne wyniki wyraźnie rzutowały spadki cen aktywów na rynkach finansowych, jakie miały miejsce w okresie od października 2007 do lutego

7 3. Składki W roku 2010 do otwartych funduszy emerytalnych trafiło łącznie 23,2 mld zł składek. Było to o 1,6 mld zł więcej niż rok wcześniej (wzrost o 7,6%). Przyrost składek w roku 2010 był wyższy niż przed rokiem, tak w ujęciu nominalnym jak i względnym. Przyrost ten rozłożył się nierównomiernie pomiędzy poszczególne OFE. Najsilniej wzrosła wartość składek, jakie ZUS przekazał do AXA OFE (26,1%) oraz Generali OFE (24,1%). Wysokie, na tle rynku, wzrosty wartości składek odnotowano także w Allianz Polska OFE (18,2%), Nordea OFE (12,7%) oraz AEGON OFE (10,9%). Najniższy przyrost wartości składek wystąpił w OFE Polsat (0,7%). W roku 2010 ZUS przekazał do OFE składki o wartości 23,2 mld zł Tabela 3. Składki przekazane do OFE (mln zł) OFE Zmiana (%) AEGON 832,5 923,4 10,9 Allianz Polska 591,6 699,4 18,2 Amplico 1 643, ,9 4,6 Aviva BZ WBK 5 127, ,9 1,3 AXA 1 090, ,0 26,1 Generali 919, ,5 24,1 ING 5 500, ,3 6,1 Nordea 892, ,3 12,7 Pekao 398,9 411,6 3,2 PKO BP Bankowy 587,4 624,0 6,2 Pocztylion 491,6 527,2 7,2 Polsat 285,7 287,8 0,7 PZU Złota Jesień 2 822, ,1 9,0 WARTA 335,6 343,2 2,3 Razem , ,6 7,6 Źródło: OFE Zarządzanie i prowadzenie OFE wiąże się z kosztami, które ponoszą PTE. Dla pokrycia tych kosztów towarzystwa pobierają opłaty obciążające członków OFE. Jedną z nich jest opłata od składki, która pobierana jest zanim składki przekazane przez ZUS zostaną zapisane na rachunkach członków. W roku 2010 łączna suma tych opłat wyniosła 805,5 mln zł. Po potrąceniu opłat na rachunkach członków zostały więc zapisane składki w wysokości 22,4 mld zł. 7

8 4. Emerytury z II filara W roku 2009 rozpoczęły się wypłaty świadczeń dla pierwszych członków OFE, którzy przeszli na emeryturę. Pierwsze świadczenia otrzymały kobiety urodzone w roku Należy podkreślić, że tylko niewielka część ich emerytury pochodzi z OFE, gdyż przez większą część okresu swojej aktywności zawodowej, nie podlegały ubezpieczeniu na zasadach reformy z 1999 roku. Przeciętne świadczenie emerytalne z OFE wyniosło 89 zł Od momentu nabycia praw emerytalnych do osiągnięcia wieku emerytalnego, członkowi OFE przysługuje prawo do okresowej emerytury kapitałowej. Jej wysokość ustala ZUS poprzez podzielenie kwoty środków zgromadzonych na rachunku w OFE w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o emeryturę przez średnie dalsze trwanie życia. OFE Tabela 4. Okresowe emerytury kapitałowe wypłacone przez ZUS Liczba uprawnionych na Kwota wypłat w roku 2010 (w zł) Przeciętne świadczenie (w zł) AEGON ,50 63,20 Allianz Polska ,50 125,96 Amplico ,72 89,36 Aviva BZ WBK ,56 106,28 AXA ,24 63,42 Generali ,83 69,50 ING ,72 127,84 Nordea ,75 67,30 Pekao ,76 51,13 PKO BP Bankowy ,35 59,27 Pocztylion ,95 59,98 Polsat ,89 34,95 PZU Złota Jesień ,65 75,39 WARTA ,67 60,38 Razem ,09 89,01 Źródło: ZUS Na koniec 2010 roku okresowe emerytury kapitałowe pobierało 775 osób Według stanu na koniec 2010 roku okresowe emerytury kapitałowe otrzymywało 775 osób. Łącznie, w roku 2010 OFE wypłaciły świadczenia o wartości 493,7 tys. zł, przy czym przeciętna miesięczna wysokość wypłaconego świadczenia wyniosła 89,01 zł. Ze względu na niewielką liczbę osób pobierających świadczenia i stosunkowo krótki okres oszczędzania, różnice w wysokości świadczeń w poszczególnych OFE zależą bardziej od wysokości środków odprowadzonych na rachunek członka niż od efektywności samych funduszy. 8

9 5. Aktywa netto Otwarte fundusze emerytalne dysponowały na koniec 2010 roku aktywami netto o wartości ponad 221,3 mld zł, co oznacza wzrost o 42,6 mld zł (23,9%) w ciągu 12 miesięcy. Na koniec 2010 roku OFE miały 221,3 mld zł aktywów netto Wszystkie fundusze odnotowały wzrost wartości aktywów netto, a skala zmian była podobna jak w poprzednim roku. Największy przyrost aktywów netto (ponad 35%) zanotowano w AXA OFE, Nordea OFE i Generali OFE. Najwolniej rosły aktywa netto Aviva OFE Aviva BZ WBK, gdzie ich wartość wzrosła w ciągu roku o 17%. Trzy największe otwarte fundusze emerytalne miały 61,8% udziału w rynku mierzonego wartością aktywów netto. Na koniec 2010 roku najmniejszy fundusz (OFE Polsat) dysponował aktywami netto na poziomie 2,1 mld zł, gdy w tym czasie największy podmiot (ING OFE) wykazywał aktywa netto o wartości 53,2 mld zł, czyli niemal 26-krotnie większej. Rynek OFE w dalszym ciągu jest rynkiem o wysokiej koncentracji Tabela 5. Aktywa netto OFE (mln zł) OFE Zmiana (%) AEGON 7 275, ,6 24,9 Allianz Polska 5 052, ,4 28,9 Amplico , ,6 23,4 Aviva BZ WBK , ,1 17,0 AXA 9 251, ,3 38,7 Generali 7 724, ,0 35,0 ING , ,0 23,0 Nordea 6 905, ,6 35,2 Pekao 2 841, ,4 20,1 PKO BP Bankowy 4 911, ,2 33,7 Pocztylion 3 477, ,7 22,6 Polsat 1 689, ,4 21,4 PZU Złota Jesień , ,6 23,9 WARTA 2 612, ,2 18,9 Suma , ,1 23,9 Źródło: OFE W roku 2010 nastąpiła zmiana na pozycji lidera pod względem wartości zarządzanych aktywów netto. Niemalże od początku funkcjonowania funduszy pozycję tę zajmował Aviva OFE Aviva BZ WBK (wcześniejsza nazwa: Commercial Union OFE BPH CU WBK), a obecnie największe aktywa netto posiada ING OFE. ING OFE zastąpił AVIVA OFE Aviva BZ WBK na pozycji lidera pod względem wartości aktywów netto 9

10 6. Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto W roku 2010 aktywa netto OFE wzrosły o 42,6 mld zł W roku 2010 aktywa netto OFE wzrosły o 42,6 mld zł. Wzrost ten, to skutek transferów składek z ZUS wspartych przez bardzo dobry wynik finansowy uzyskany na działalności inwestycyjnej funduszy. W roku 2010 z tytułu składek, OFE otrzymały 23,2 mld zł. Od składek zostały potrącone opłaty na rzecz powszechnych towarzystw emerytalnych w wysokości 805,5 mln zł. W roku 2010 fundusze emerytalne odnotowały wysoki wynik finansowy na poziomie 21,1 mld zł, na który wpływ miała także pobrana przez powszechne towarzystwa emerytalne opłata za zarządzanie w wysokości 893,5 mln zł. Rysunek 1. Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto OFE (mld zł) Źródło: OFE, obliczenia własne Wzrost wartości aktywów netto OFE prawie w 50% wynikał z dobrych wyników inwestycyjnych W roku 2010 wynik finansowy netto funduszy był porównywalny do składek netto, jakie wpłynęły do OFE, jednak nie przekroczył ich wartości, jak miało to miejsce w roku

11 7. Portfel inwestycyjny W roku 2010 struktura portfela inwestycyjnego OFE podlegała dość wyraźnym zmianom: wraz z postępującymi wzrostami notowań na rynku instrumentów udziałowych, systematycznie zmniejszało się zaangażowanie OFE na rynku instrumentów dłużnych. W konsekwencji, w ciągu 12 miesięcy zaangażowanie OFE w krajowe instrumenty udziałowe w portfelach OFE wzrosło z 30% do 36%. W roku 2010 rosło zaangażowanie OFE w krajowe instrumenty udziałowe Strategię zwiększania zaangażowania w instrumenty udziałowe stosowały zgodnie niemal wszystkie otwarte fundusze emerytalne. Na koniec roku 2010 zaangażowanie poszczególnych OFE w tego rodzaju papiery wartościowe mieściło się w przedziale od 34% do niemal 40% portfela. Rysunek 2. Struktura portfela inwestycyjnego OFE (%) 100 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0, ,2 30,4 30,2 32,3 32,6 33,5 32,6 33,6 32,8 33,6 35,3 35,7 36, ,0 68,7 68,8 66,7 66,6 65,5 66,6 65,5 66,4 65,5 63,8 63,5 63, grudzień.09 styczeń.10 luty.10 marzec.10 kwiecień.10 maj.10 czerwiec.10 lipiec.10 sierpień.10 wrzesień.10 październik.10 listopad.10 grudzień.10 Źródło: OFE Krajowe instrumenty dłużne Krajowe instrumenty udziałowe Instrumenty zagraniczne W 2010 roku spadało zaangażowanie OFE w krajowe instrumenty dłużne. Na początku 2010 roku udział instrumentów dłużnych w portfelu wynosił ponad 69%, a w grudniu spadł do 63%. Niewielką część swojego portfela OFE ulokowały za granicą. W roku 2010 udział tej kategorii w portfelu wahał się w granicach od 0,7% do 1,0% portfela. Poza granicami kraju OFE lokowały swoje aktywa głównie w zagraniczne akcje oraz pozaskarbowe dłużne papiery wartościowe. 11

12 8. Rachunki członków Na koniec grudnia 2010 roku OFE prowadziły prawie 15,5 mln rachunków Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne na koniec grudnia 2010 roku była wyższa niż na koniec 2009 roku o 513,7 tys. i zbliżyła się do poziomu 15,5 mln. W skali rynku przełożyło się to na wzrost o 3,4% w ciągu roku. Tabela 6. Rachunki prowadzone przez OFE OFE 31 grudnia grudnia 2010 Zmiana (%) AEGON ,4 Allianz Polska ,3 Amplico ,9 Aviva BZ WBK ,9 AXA ,0 Generali ,8 ING ,4 Nordea ,4 Pekao ,5 PKO BP Bankowy ,5 Pocztylion ,9 Polsat ,3 PZU Złota Jesień ,2 WARTA ,9 Razem ,4 Źródło: OFE Większość funduszy emerytalnych odnotowała wzrost liczby rachunków. Największy przyrost, o 23,0%, wystąpił w AXA OFE. Poza tym dwucyfrowe wzrosty wystąpiły w Generali OFE, PKO BP Bankowy OFE, Allianz Polska OFE i AEGON OFE, gdzie przyrosty w roku 2010 wyniosły odpowiednio 15,8%, 15,5%, 12,3% i 10,4%. Spadek liczby rachunków odnotowały Aviva OFE Aviva BZ WBK, OFE Polsat, OFE Warta i Pekao OFE. 12

13 9. Liczba członków Oprócz rejestrów rachunków, którymi dysponują otwarte fundusze emerytalne, ZUS prowadzi niezależnie ewidencję członków. Według ZUS, na koniec grudnia 2010 roku do OFE należało łącznie ponad 14,9 mln członków. W porównaniu z końcem roku 2009 oznacza to wzrost o 570,3 tys. W grudniu 2010 roku OFE miały 14,9 mln członków W ujęciu względnym przyrost liczby członków w roku 2010 wyniósł 4,0%, ale podobnie jak w latach poprzednich obserwowano znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi funduszami. Źródło: ZUS Tabela 7. Liczba członków OFE OFE Zmiana (%) AEGON ,2 Allianz Polska ,7 Amplico ,2 Aviva BZ WBK ,7 AXA ,1 Generali ,7 ING ,9 Nordea ,9 Pekao ,3 PKO BP Bankowy ,1 Pocztylion ,8 Polsat ,6 PZU Złota Jesień ,5 WARTA ,9 Razem ,0 W roku 2010 największy przyrost liczby członków odnotowano w AXA OFE. Pozytywnie na tle rynku wypadły: Generali OFE, Allianz Polska OFE, PKO BP Bankowy OFE, i OFE Pocztylion, w których nastąpił dwucyfrowy przyrost liczby członków. Trzy fundusze odnotowały w roku 2010 niewielki spadek liczby członków. 13

14 10. Transfery W roku 2010 ponad 603,5 tys. członków zmieniło fundusz emerytalny W roku 2010 liczba transferów członków między poszczególnymi funduszami ukształtowała się na poziomie wyższym niż w roku 2009, przekraczając w ciągu całego roku 603,5 tys. osób. Oznacza to, że w przybliżeniu co 25 członek dokonał zmiany otwartego funduszu emerytalnego. OFE Tabela 8. Zmiany członkostwa w roku 2010 Przystępujący do funduszu Opuszczający fundusz Saldo AEGON Allianz Polska Amplico Aviva BZ WBK AXA Generali ING Nordea Pekao PKO BP Bankowy Pocztylion Polsat PZU Złota Jesień WARTA Razem Źródło: ZUS, KDPW Połowa OFE ma ujemne saldo transferowe W roku 2010 w drodze transferów najwięcej członków pozyskał AXA OFE (136,2 tys.). Uwzględniając liczbę członków, którzy opuścili ten fundusz, końcowe dodatnie saldo transferowe wyniosło 100 tys. osób, co jest najlepszym wynikiem na rynku w roku Najgorsze saldo transferowe odnotował Aviva OFE Aviva BZ WBK, któremu w tym trybie ubyło 135,3 tys. członków. Warto zaznaczyć, że połowa OFE miała ujemne saldo transferowe, co oznacza, że albo fundusze te są pasywne na polu akwizycji albo ich działania w tym zakresie są nieskuteczne. 14

15 11. Losowania ZUS przydziela w drodze losowania nowych członków do otwartych funduszy emerytalnych spośród osób, które nie przystąpiły do żadnego funduszu, mimo obowiązku zawarcia umowy z wybranym OFE w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia emerytalnego. Według obecnie obowiązujących przepisów w losowaniu biorą udział tylko te fundusze, które w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych uzyskały stopy zwrotu wyższe niż odpowiednie średnie ważone stopy zwrotu wszystkich funduszy, a ich aktywa netto nie przekraczają 10% sumy aktywów netto wszystkich funduszy. Udziały w puli osób losowanych są równe dla wszystkich funduszy spełniających te warunki. ZUS przeprowadza losowania w ostatnim dniu roboczym stycznia i lipca każdego roku. Umowa z OFE powinna zostać zawarta w ciągu 7 dni od wystąpienia obowiązku ubezpieczenia emerytalnego Tabela 9. Osoby uzyskujące członkostwo w wyniku losowania OFE Liczba członków OFE z losowania Liczba członków OFE z losowania AEGON Allianz Polska Amplico Aviva BZ WBK - - AXA Generali ING - - Nordea - - Pekao PKO BP Bankowy - - Pocztylion Polsat - - PZU Złota Jesień - - WARTA - - Razem Źródło: ZUS W dwóch losowaniach, jakie przeprowadzono w roku 2010 członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych uzyskało 166,8 tys. osób. To o prawie 2/3 więcej niż rok wcześniej. W styczniowym losowaniu brało udział siedem funduszy, a w lipcowym sześć. W roku 2010 w wyniku losowania członkami OFE zostało 166,8 tys. osób 15

16 12. Wyniki finansowe OFE W roku 2010 fundusze emerytalne zarobiły 21,1 mld zł Łączny wynik finansowy netto otwartych funduszy emerytalnych w roku 2010 osiągnął poziom 21,1 mld zł. Poprawa wyników to skutek powrotu dobrej koniunktury na rynkach finansowych. Pierwsze tego zwiastuny było widać już w I połowie 2009 roku. Rok 2010 to czas systematycznie rosnących notowań akcji, które stanowiły znaczną część portfeli inwestycyjnych OFE. Na końcowy wynik pozytywnie wpłynęły także zyski z rynku obligacji. Tabela 10. Wyniki finansowe OFE (mln zł) OFE AEGON 860,1 770,6 Allianz Polska 559,0 611,5 Amplico 1 688, ,5 Aviva BZ WBK 5 045, ,5 AXA 1 018, ,3 Generali 954,6 803,5 ING 5 076, ,6 Nordea 721,6 882,1 Pekao 335,9 313,5 PKO BP Bankowy 620,8 599,5 Pocztylion 395,2 403,3 Polsat 276,2 165,4 PZU Złota Jesień 2 811, ,3 WARTA 295,7 299,3 Razem , ,8 Źródło: OFE Uzyskane przez OFE stopy zwrotu były dość zbliżone, a więc wartość zysków osiągniętych przez poszczególne fundusze była ściśle powiązana z wartością zarządzanych aktywów. Warto zauważyć, że na koniec 2010 roku zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy OFE osiągnął wartość 69,4 mld zł. Odpowiada to kwocie, jaką otwarte fundusze emerytalne wypracowały dla swoich członków od początku swojej działalności. 16

17 13. Kapitały własne PTE Wartość kapitałów własnych powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2010 roku przekroczyła poziom 3,4 mld zł i wzrosła o 7,0% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost poziomu kapitałów własnych PTE dokonał się pomimo niższych niż przed rokiem wyników finansowych towarzystw. Było to konsekwencją niewypłacenia przez niektóre towarzystwa części lub całości dywidendy za rok Poza tym, dwa towarzystwa (AXA PTE i Nordea PTE) zostały dokapitalizowane przez swoich akcjonariuszy. Na koniec grudnia 2010 roku kapitały własne PTE wynosiły ponad 3,4 mld zł Tabela 11. Kapitały własne PTE (mln zł) PTE 31 grudnia grudnia 2010 Zmiana (%) AEGON PTE S.A. 626,0 619,5-1,0 PTE Allianz Polska S.A. 151,0 170,5 12,9 Amplico PTE S.A. 335,1 323,7-3,4 Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. 385,8 353,6-8,4 AXA PTE S.A. 118,3 140,1 18,4 Generali PTE S.A. 200,6 219,6 9,5 ING PTE S.A. 579,9 789,5 36,1 Nordea PTE S.A. 38,1 52,8 38,7 Pekao Pioneer PTE S.A. 58,1 53,4-8,2 PKO BP BANKOWY PTE S.A. 225,5 236,0 4,7 Pocztylion-Arka PTE S.A. 51,9 47,0-9,4 PTE POLSAT S.A. 84,4 94,5 12,0 PTE PZU S.A. 322,4 303,7-5,8 PTE WARTA S.A. 38,2 37,5-1,9 Razem 3 215, ,5 7,0 Źródło: PTE Kapitałem własnym o najwyższej wartości dysponowało ING PTE S.A. (789,5 mln zł). Nieco niższy, choć także wysoki na tle rynku, poziom kapitału własnego (619,5 mln zł) posiada AEGON PTE S.A., ale wysokość ta wynika z przekształceń związanych z połączeniem z PTE Skarbiec-Emerytura S.A. Kapitały trzech innych towarzystw utrzymywane były na poziomie przekraczającym 300 mln zł. Największe kapitały własne posiada ING PTE S.A. Najniższy poziom kapitału własnego występuje w PTE WARTA S.A. oraz Pocztylion-Arka PTE S.A. W bilansach tych towarzystw wykazano wartość kapitału własnego w wysokości odpowiednio 37,5 i 47,0 mln zł. Mimo, że łączny poziom kapitałów własnych PTE wzrósł w roku 2010, to w aż połowie towarzystw wartość kapitału własnego obniżyła się. Relacja kapitałów własnych PTE do aktywów netto zarządzanych przez nie OFE wynosiła na koniec 2010 roku 1,6% i wahała się w poszczególnych towarzystwach od 0,6% do 6,8%. 17

18 14. Wyniki finansowe PTE Rok 2010 przyniósł PTE 588,3 mln zł zysku netto Na koniec grudnia 2010 roku suma wyników finansowych netto wszystkich towarzystw ukształtowała się na poziomie 588,3 mln zł. W roku 2009 towarzystwa emerytalne zarobiły 762,3 mln zł. Oznacza to zmniejszenie o 22,8%. Spadek ten wynika z ustawowego obniżenia od 1 stycznia 2010 roku opłaty od składki do poziomu 3,5% oraz wprowadzenia limitów kwotowych na opłatę za zarządzanie. W roku 2010 trzy towarzystwa odnotowały stratę: AXA PTE S.A. (63,2 mln zł), Nordea PTE S.A. (25,2 mln zł) oraz PTE WARTA S.A. (0,7 mln zł). Większość towarzystw odnotowała niższy wynik finansowy netto niż w roku poprzednim. Tylko dwa podmioty poprawiły swoje wyniki. Tabela 12. Wyniki finansowe netto PTE (mln zł) PTE Zmiana (%) AEGON PTE S.A. 27,2 20,7-24,0 PTE Allianz Polska S.A. 13,3 19,5 47,0 Amplico PTE S.A. 72,4 71,2-1,7 Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. 203,1 170,9-15,9 AXA PTE S.A. -34,9-63,2 81,0 Generali PTE 24,4 40,7 66,6 ING PTE S.A. 257,5 208,1-19,2 Nordea PTE S.A. 3,8-25,2-760,8 Pekao Pioneer PTE S.A. 18,6 12,4-33,5 PKO BP BANKOWY PTE S.A. 23,6 10,7-54,6 Pocztylion-Arka PTE S.A. 20,2 13,7-32,4 PTE POLSAT S.A. 15,1 10,1-33,0 PTE PZU S.A. 116,9 99,6-14,8 PTE WARTA S.A. 1,1-0,7-165,4 Razem 762,3 588,3-22,8 Źródło: PTE Największe przychody PTE pochodzą z opłat za zarządzanie i opłat od składek Po stronie przychodowej najważniejszymi pozycjami w rachunku zysków i strat PTE są przychody z tytułu opłaty za zarządzanie (893,5 mln zł) oraz przychody z tytułu opłaty od składki (805,5 mln zł). Od roku 2010 znaczenie opłaty za zarządzanie jeszcze wzrosło ze względu na niższe przychody z opłaty od składki, co wyniknęło z wprowadzenia ustawowego limitu w opłacie od składki. Wśród przychodów PTE nabiera znaczenia rachunek premiowy, z którego środki trafiają do towarzystw w wysokości zależnej od wyników inwestycyjnych OFE (59,0 mln zł). W roku 2010 po stronie kosztów największą pozycją były koszty akwizycji (473,9 mln zł), łącznie stanowiły one ponad 1/3 wszystkich kosztów związanych z zarządzaniem OFE. 18

Informacja o martwych rachunkach członków w otwartych funduszach emerytalnych

Informacja o martwych rachunkach członków w otwartych funduszach emerytalnych Informacja o martwych rachunkach członków w otwartych funduszach emerytalnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych Warszawa, 2009 r. 1. Słownik UŜyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (sytuacja po IV kw. 2010 r.)

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (sytuacja po IV kw. 2010 r.) Departament Strategii i Analiz Elżbieta Sawicka elzbieta.sawicka@pkobp.pl KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (sytuacja po IV kw. r.) 31 stycznia 11 r. Synteza Aktualna sytuacja W IV kw. r.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 31.03.2010 29.03.2013 Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT w 2009 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT w 2009 r. Zarządca Rozliczeń S.A. Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT w 2009 r. Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Maciej Chrost, Dyrektor Biura 1 Spis treści: I. Zarządca Rozliczeń S.A. - działalność w 2009 r. II. Wpływy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r.

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r. Nr 61 (2208) 2009-03-27 Marta Kasperek Ponad 20,6 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele majątkowi w 2008 r. Jest to o 13% więcej niŝ w 2007 r. W porównaniu do gwałtownego wręcz wzrostu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 223. Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 223. Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Luty 2004 Bożena Kłos Raport Nr 223 W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 7 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-05/2010/P/09/005 Pani Wiesława Polańska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/rynek-bankowy-czech-okazuje-sie-na-kry z Wszystko wskazuje na to, że rynek bankowy Czech okazuje się odporny na kryzys strefy euro. Z analizy struktury

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201112/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4100-12-01/2012 P/12/033 Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Pan Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Vademecum zmian w przepisach emerytalnych

Vademecum zmian w przepisach emerytalnych Vademecum zmian w przepisach emerytalnych Autor: Hanna Wiśniewska 01.02.2009. Portal finansowy IPO.pl Ostatnie miesiące 2008 r. obfitowały w doniesienia o nowelizacji obowiązujących przepisów emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Szkodowość klienta - jak się ją liczy i dlaczego tak często się zmienia? Kongres Brokerów 2011

Szkodowość klienta - jak się ją liczy i dlaczego tak często się zmienia? Kongres Brokerów 2011 Szkodowość klienta - jak się ją liczy i dlaczego tak często się zmienia? Kongres Brokerów 2011 I. Techniczny rachunek wyników (analiza głównych składowych) 2 Wynik finansowy Ubezpieczyciela Składki Odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe perspektywy systemu emerytalnego

Długoterminowe perspektywy systemu emerytalnego Agnieszka Chłoń-Domińczak Joanna Stachura Długoterminowe perspektywy systemu emerytalnego W ramach obowiązkowego systemu emerytalnego podejmowane długookresowe zobowiązanie państwa do zapewnienia zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. WARSZAWSKA 9A 73-0 STARGARD SZCZECIŃSKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Na czym polegała reforma emerytalna z 1999 r.?

Na czym polegała reforma emerytalna z 1999 r.? Na czym polegała reforma emerytalna z 1999 r.? Do 1998 roku funkcjonował w Polsce repartycyjny system emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu. W systemach repartycyjnych składki osób pracujących finansują

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu zmiany Statutu tego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo