Bureau Veritas w Polsce portfolio

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bureau Veritas w Polsce portfolio"

Transkrypt

1 Bureau Veritas w Polsce portfolio

2 Historia Bureau Veritas na świecie Bureau Veritas w Polsce Dział Morski Dział Przemysłowy Dział Inspekcji Dział Budowlany Laboratorium Drogowe Certyfikacja Szkolenia CSR

3 HISTORIA Zimą 1821 roku potężne sztormy, które przeszły nad Europą, spowodowały zniszczenie ponad statków i śmierć ludzi. Sytuacja ta okazała się katastrofalna w skutkach dla firm ubezpieczeniowych. Większość z nich upadła, a dla tych które przetrwały zapowiadały się bardzo trudne lata. To właśnie ten krytyczny okres przyczynił się do założenia przez trzech ubezpieczycieli - Alexandra Delehaye a, Louis a van den Broek a i Augusta Morel a organizacji, która dała początek Bureau Veritas. Bureau Veritas zostało założone w czerwcu 1828 roku w Antwerpii, na fali wydarzeń z 1821 roku. Organizacja miała prosty cel zapewnić ubezpieczycielom aktualne dane o różnych składkach będących w użyciu na rynku oraz wszelkie informacje potrzebne do oszacowania ryzyka, na jakie narażone są statki i ich wyposażenie. Spośród konkurencji wyróżniało firmę wykorzystanie nowych technologii. Każdy okręt po szczegółowej ekspertyzie dotyczącej jakości materiałów, wytrzymałości szkieletu, wieku, przebytych wypadków oraz stanu kadłuba i olinowania otrzymywał notę w skali ryzyka od 1 do 3. Pieczęć: zatwierdzenie, dopuszczenie, autoryzacja nasz profil działalności. Pochodnia: wiedza, umiejętności, ekspertyza, know-how. Kogut: czujność. Sylwetka kobiety: prawda, czystość, etyka, ale i ludzki aspekt naszych działań. Lustro: bezstronność, niezależność. Statek: początki i historia Bureau Veritas. W 1829 roku, wydając pierwszy Rejestr z statków, firmie nadano nazwę Bureau Veritas. Pierwotne logo, z 1829 roku zostało stworzone przez Jacques-Jean Barre a na podstawie rysunku autorstwa Achille Deveria. Przedstawiało kobiecą sylwetkę symbolizującą prawdę wynurzającą się ze studni. Założyciele wytłumaczyli ideę znaku w pierwszym Rejestrze jako odnajdywać prawdę i głosić ją bez lęku i oporu. Kula ziemska: globalna obecność i dostępność. Data: trwałość, tradycja, historia, reputacja, stabilność. Kaduceusz: ambicje biznesowe. Waga: sprawiedliwość. 3 4

4 Bureau Veritas na świecie Grupa Bureau Veritas to światowy lider w ocenie zgodności w obszarach jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej (QHSE&SA). EMEA (1) Azja-Pacyfik Ameryki Bureau Veritas w Polsce Początek działalności Bureau Veritas w Polsce miał miejsce w 1958 roku - otworzono wówczas przedstawicielstwo międzynarodowej organizacji Bureau Veritas S.A, przekształcone później w Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Firma, aktualnie z siedzibą w Warszawie, działa poprzez biura zlokalizowane w 7 miastach Polski. W roku 2003 powstała druga osobowość prawna Grupy Bureau Veritas w Polsce BVQI aktualnie Bureau Veritas Certification Polska. Jakość naszych usług potwierdza certyfikat ISO Grupa wyróżnia się szerokim portfolio usług oraz pozycją lidera w 7 globalnych biznesach. Branża morska Przemysł 520 biur i 120 laboratoriów 210 biur i 110 laboratoriów 200 biur i 100 laboratoriów Budownictwo (lądowe i kubaturowe) pracowników 88 krajów pracowników 22 kraje pracowników 30 krajów Inspekcje i weryfikacje (1) Europa, Środkowy Wschód, Afryka Certyfikacja i szkolenia Grupa, działająca w 140 krajach i zatrudniająca ponad pracowników, aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na świecie. Odpowiadając na potrzeby klientów, Bureau Veritas oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie potwierdzania i oceny zgodności z wymaganiami międzynarodowymi, krajowymi i branżowymi. Globalna sieć składająca się z ponad 900 lokalizacji, 330 laboratoriów i biur w 140 krajach. Produkty konsumenckie Usługi rządowe 1833 r r r r r r r r r r r r. 5 Powstanie Bureau Veritas w Antwerpii Oficjalne przyjęcie nazwy Bureau Veritas oraz stworzenie logo Otworzenie filii w Paryżu Początek międzynarodowej ekspansji, przeniesienie siedziby głównej do Paryża Powstanie jednostki certyfikującej Bureau Veritas Quality International (BVQI) Zmiana nazwy Bureau Veritas Quality International (BVQI) na Bureau Veritas Certification Otwarcie przedstawicielstwa międzynarodowej organizacji Bureau Veritas w Polsce Przekształcenie przedstawicielstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Pierwsza certyfikacja zrealizowana w Polsce Przeniesienie siedziby Zarządu z Gdyni do Warszawy Powstanie jednostki certyfikacyjnej Bureau Veritas Quality International Polska (BVQI) BVQI Polska przekształca się w Bureau Veritas Certification Polska 6

5 DZIAŁ MORSKI Klasyfikacja statków (nadzór nad statkami w budowie i eksploatacji) Nadzór nad produkcją materiałów i urządzeń Certyfikacja spawaczy 7 8

6 DZIAŁ MORSKI Od momentu założenia firmy w Antwerpii, jest to jeden z kluczowych działów Grupy Bureau Veritas. Działalność Bureau Veritas w branży morskiej jest potwierdzona i gwarantowana certyfikatem IACS (ang. International Association of Classification Societies) oraz akredytacją narodowych władz morskich 160 krajów, uprawniającą do wykonywania usług na ich terytorium w oparciu m.in. o założenia konwencji narodowych. Skuteczny transport morski na świecie zależy w dużej mierze od swobodnego przepływu statków i kapitału w oparciu o przyjęte i powszechnie uznane międzynarodowe przepisy. Bureau Veritas jest prekursorem standaryzacji przepisów w tej branży. Nasi eksperci posiadają międzynarodową wiedzę na temat klasyfikacji statków oraz innych powiązanych usług takich jak certyfikacja, szkolenia i doradztwo techniczne. Z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników od lat korzystają wszyscy uczestnicy sektora morskiego: właściciele statków, konstruktorzy, pracownicy stoczni, właściciele floty handlowej, producenci wyposażenia, ubezpieczyciele oraz urzędnicy bankowi. Pomagamy firmom w rozwoju, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Nasze usługi obejmują cały cykl konstrukcji i funkcjonowania statków, od projektu po inspekcje w trakcie i po eksploatacji. Zakres usług: Nadzór nad statkami w eksploatacji Okresowe przeglądy klasyfikacyjne i konwencyjne (SOLAS, MARPOL, LOAD LINE) Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem na statkach i w kompaniach żeglugowych (ISM Code, ISPS Code) Pozaklasyfikacyjne inspekcje jednostek pływających na podstawie wewnętrznych procedur działu morskiego Nadzór nad statkami w budowie Nadzór nad budową jednostek pływających (statki pełnomorskie, statki żeglugi śródlądowej, kontenerowce, jednostki rekreacyjne) Materiały i wyposażenie Nadzór nad produkcją materiałów i urządzeń przeznaczonych na statki w budowie i eksploatacji Zatwierdzanie procedur spawalniczych Kwalifikacje spawaczy Zatwierdzanie technologii spawania Certyfikacja laboratoriów badających materiały stosowane w branży morskiej Certyfikacja zakładów prowadzących działalność związaną z budową i esploatacją statków Uznania typu wyrobów przeznaczonych na statki 9 10

7 DZIAŁ PRZEMYSŁOWY Ocena zgodności procesów i urządzeń przemysłowych Nadzór inwestorski Pełnienie roli Inżyniera kontraktu 11 12

8 Nadzór Inwestycji Budowlanych DZIAŁ PRZEMYSŁOWY Dział Przemysłowy w Polsce jest jednostką inspekcyjną notyfikowaną w zakresie, dyrektywy ciśnieniowej (PED), transportowej dyrektywy ciśnieniowej (TPED) oraz jakości w spawalnictwie (EN 3834). Posiada liczne opcjonalne notyfikacje, m.in. w zakresie dyrektywy maszynowej oraz środowisk pracy zagrożonych wybuchem. Dział Przemysłowy w Polsce należy do międzynarodowej sieci Centrów Technicznych, które zapewniają ekspertyzy inżynierskie dla całej Grupy. Dział Przemysłowy w Polsce - Twój lokalny partner Weryfikacja i przegląd projektu Inspekcje i odbiory techniczne Inspekcje materiałów i urządzeń w miejscu ich wytwarzania (ang. shop inspection) Nadzór nad terminowością produkcji (ang. expediting) Ocena zgodności z dyrektywami nowego i globalnego podejścia (oznakowanie ) Dyrektywa Ciśnieniowa PED (97/23/WE), Transportowa Dyrektywa Ciśnieniowa TPED (1999/36/WE) Dyrektywa dotycząca urządzeń pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych (ATEX-94/9/WE) Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) Usługi HSE (ochrona środowiska, BHP, PPOŻ, lotne związki organiczne) Analizy ryzyka (HAZID, HAZOP) Houston Aberdeen Paris Abu Dhabi Mumbai Shanghai Kuala Lumpur Ekspertyzy techniczne Inspekcje okresowe zgodnie z ADR/RID/IMDG Badania nieniszczące Certyfikacja personelu oraz procedur wykonywania połączeń nierozłącznych (spawaczy) Rio de Janerio Perth Brisbane Sieć międzynarodowych centrów technicznych Sieć usług operacyjnych Specjalistyczne usługi zaprojektowane dla branż: Energia konwencjonalna Nafta i Gaz Eneria Jądrowa Energia niekonwencjonalna Kolej 13 14

9 DZIAŁ INSPEKCJI Inspekcje w ramach kontraktów rządowych Certyfikaty Zgodności na towary eksportowane (Algieria, Irak) Międzynarodowe inspekcje produktów konsumenckich 15 16

10 Bureau Veritas świadczy inspekcje w zakresie: DZIAŁ INSPEKCJI Akredytacja ISO Międzynarodowa norma - przewodnik dla procesu inspekcyjno-kontrolnego potwierdzająca stosowanie przez jednostkę inspekcyjną Bureau Veritas jednolitych standardów kontroli. Akredytacja COSQC - Centralnej Organizacji Normalizacji i Kontroli Jakości Iraku Bureau Veritas upoważnione jest do weryfikacji zgodności towarów eksportowanych do Iraku oraz do wystawiania Certyfikatu Zgodności. Akredytacja Banku Centralnego Algierii Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Banku Międzynarodowa sieć inspektorów w ponad 550 ośrodkach inspekcyjnych Bureau Veritas w 140 krajach świata oraz ciągły rozwój sieci laboratoriów stanowi o dużym atucie konkurencyjnym Inspekcji Bureau Veritas. Posiadana akredytacja ISO w zakresie handlu międzynarodowego oraz ponad 20-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu przedwysyłkowych inspekcji (ang. PSI - Preshipment Inspection) na 5 kontynentach gwarantują wykonanie usług na najwyższym poziomie. Podstawowa działalność Działu Inspekcji podlega ścisłej współpracy biur (ośrodków inspekcyjnych) na całym świecie. Dzięki temu możliwe jest ograniczanie ryzyka, na jakie narażeni są Klienci prowadzący działalność w handlu zagranicznym, w zakresie: braku zgodności towaru ze specyfikacją kontraktową, próbkami złej jakości towaru niewłaściwego oznakowania i opakowania opóźnienia w produkcji i dostawie Rezultaty kontroli przekazywane są Klientowi natychmiast po przeprowadzeniu inspekcji, tak więc w sytuacji jakichkolwiek rozbieżności z warunkami określonymi w kontrakcie bądź w specyfikacji Klient może odmówić przyjęcia towaru lub renegocjować warunki umowy, np. żądając upustu. Ponadto, Klient ma możliwość dodatkowego zabezpieczenia realizacji płatności za importowane towary poprzez zgłoszenie klauzuli Bureau Veritas w akredytywie. CDG (fr. Contrats de Gouvernements) - Inspekcje w ramach kontraktów rządowych Dotyczą głównie krajów objętych kontraktami rządowymi, m.in: Angola, Benin, Demokratyczna Republika Konga, Czad, Liberia, Mali, Irak, Gwinea, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Indonezja, Arabia Saudyjska CPD (ang. Consumer Products Division) - Inspekcje jakościowe dóbr konsumenckich SP (ang. Sample Picking) - pobieranie prób surowego materiału lub gotowego produktu do badań laboratoryjnych IPI (ang. Initial Production Inspection) - inspekcja ilościowa i jakościowa w poczatkowej fazie produkcji DPI (ang. During Production Inspection) - inspekcja jakościowa towaru w czasie produkcji FRI (ang. Final Random Inspection) - kontrola jakościowa gotowego towaru do wysyłki zgodnie z normą ISO , Extract ABC Military Standard 105E ITD (ang. International Trade Division) - Inspekcje w ramach handlu międzynarodowego Nadzór nad załadunkiem lub rozładunkiem towaru, kontrola pakowania i znakowania. VOC (ang. Verification of Conformity) Certyfikacja Zgodności towarów eksportowanych do Iraku i Algierii FA (ang. Factory Audit) - Audyty Fabryk Audyt dostawcy zagranicznego oraz weryfikacja możliwości produkcyjnych dostawcy. Centralnego Algierii nr 16/DGC/2009 z dn , prawem algierskim oraz dekretami i zarządzeniami dotyczącymi zgodności importowanych towarów, Bureau Veritas uprawnione jest do wystawiania Certyfikatu Zgodności (lub Certificate of Quality Control of goods wg nazwy w zarządzeniu Banku Centralnego Algierii)

11 DZIAŁ BUDOWLANY Ocena zgodności obiektów budowlanych Nadzór inwestorski / Inżynier kontraktu Zielone budownictwo (LEED, BREEAM, Green Rating, świadectwa charakterystyki energetycznej) 19 20

12 DZIAŁ BUDOWLANY Dysponując bazą ekspertów z dziedziny inżynierii budowlanej, Bureau Veritas pomaga wdrożyć aspekty jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej we wszystkich fazach realizacji inwestycji budowlanych, od etapu planowania, poprzez budowę oraz przez cały okres użytkowania budynku. Kompleksowa usługa nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu to główne pozycje w portfolio naszych usług dla sektora budowlanego. Czuwamy nad bezpieczeństwem budowli przeprowadzając okresowe kontrole budynków, kontrole techniczne na potrzeby firm ubezpieczeniowych oraz kontrole BHP. Bureau Veritas wykonuje również świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku lub lokalu oraz przeprowadza audyty energetyczne, by pomóc w bardziej oszczędnym użytkowaniu. Jako aktywny członek Green Rating Alliance stale rozwijamy usługi Zielonego Budownictwa. Oferujemy usługi dla nowych inwestycji, jak i dla istniejących budynków: CAPEX (ang. capital expenditures) Usługi dla nowych inwestycji Nadzór inwestorski / Inżynier kontraktu Zarządzanie projektem Nadzór BHP Kontrola techniczna dla uzyskania gwarancji dziesięcioletniej (IDI) Doradztwo i ekspertyzy techniczne Opiniowanie dokumentacji technicznej Certyfikaty energetyczne Certyfikaty LEED, BREEAM OPEX (ang. operating expenditures) Usługi dla istniejących budynków Ocena i monitoring stanu nieruchomości Diagnoza techniczna Audyty prac konserwacyjnych Audyty BHP Ocena instalacji elektrycznych, sanitarnych i PPOŻ Due Diligence Okresowe kontrole budynków Certyfikaty energetyczne Audyty energetyczne Audyty azbestowe Certyfikaty LEED, BREEAM Green Rating Celem Green Rating Alliance jest promocja i wprowadzenie narzędzia Green Rating do szerokiego zastosowania w branży nieruchomości, ciągła wymiana najlepszych praktyk, stały rozwój metodologii, narzędzi i wskaźników służących zrównoważonemu rozwojowi budynków. Bureau Veritas oferuje następujące usługi z zakresu Zielonego Budownictwa: Green Rating Certyfikaty LEED, BREEAM Certyfikaty energetyczne (świadectwa charakterystyki energetycznej według Polskiego Prawa Budowlanego) Audyty energetyczne (diagnoza konsumpcji energii) 25 marca 2011, czołowi, globalni gracze rynku nieruchomości wraz z Bureau Veritas oficjalnie zainicjowali Green Rating Alliance stowarzyszenie non-profit, którego główną rolą jest ocena i poprawa efektywności energetycznej oraz środowiskowej istniejących budynków

13 LABORATORIUM DROGOWE Badania laboratoryjne Inżynier kontraktu Usługi geodezyjne 23 24

14 Zakres usług: LABORATORIUM DROGOWE Jakość dróg jest kwestią materiałów użytych do ich konstrukcji / budowy. To właśnie badaniem i weryfikacją tych materiałów zajmuje się Laboratorium Drogowe Bureau Veritas Polska. Nadzór inwestorski i inżynier kontraktu Wykonywane według Polskiego Prawa Budowlanego, przez uprawnionych inżynierów w specjalności drogowej Laboratoryjne i polowe badania materiałów Grunty i kruszywa, betony, mieszanki mineralno-asfaltowe Oferujemy badania objęte akredytacją PCA. Członek rzeczywisty Klubu POLLAB nr 785 Nasze aktualne zaplecze operacyjne umożliwia podejmowanie nowych wyzwań oraz realizacje coraz większych inwestycji w zakresie inżynierii lądowej. Bureau Veritas dysponuje bazą ekspertów w dziedzinie inżynierii lądowej, którzy pomagają firmom realizować inwestycje drogowe z zachowaniem jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. W Laboratorium Drogowym przeprowadzane są badania kontrolne u producentów i odbiorców z zakresu jakości materiałów w budownictwie inżynieryjnym zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami. Laboratorium drogowe Bureau Veritas od 2009 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz jest członkiem POLLAB (Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych). Centrala Laboratorium Drogowego zlokalizowana jest w Dąbrowie Górniczej natomiast działalność Laboratorium obejmuje cały kraj. Kontrola techniczna Opracowanie lub weryfikacja specyfikacji technicznych Ocena zastosowania materiałów pod kątem ich zgodności z prawem budowlanym, polskimi normami, aprobatami i specyfikacjami technicznymi Pomoc techniczna przy realizacji inwestycji Przygotowanie inwestycji - ocena istniejącego stanu nawierzchni i przygotowanie programu naprawczego Przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie wyboru właściwych materiałów i ustalenia programu badań Bieżąca kontrola realizacji inwestycji Geologia inżynierska Kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, badania gruntu, sporządzenie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla klientów indywidualnych i firm Ocena przydatności gruntów pod kątem posadowienia budynków i budowli Kompleksowy nadzór geologiczny i geotechniczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi Orzeczenia o jakości Kompleksowa obsługa laboratoryjna producentów kruszyw Sporządzanie orzeczeń o jakości kruszyw 25 26

15 CERTYFIKACJA Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja produktów Audyty dostawców 27 28

16 CERTYFIKACJA Zakres usług: Certyfikacja według norm ogólnych Rozwiązania dedykowane Doskonalenie systemów i procesów w oparciu o uznane normy prowadzi do wzrostu efektywności działania, a fakt potwierdzonego spełnienia wymagań tych norm (=certyfikacja) otwiera drogę do nowych rynków i buduje zaufanie Klientów. Mimo, iż nie wszystkie certyfikaty są obowiązkowe, posiadanie ich stanowi o wyjątkowym atucie biznesowym. Jest to zapewnienie tzw. niezależnej strony trzeciej o odpowiednim standardzie wyrobów i usług, którego coraz częściej domagają się kontrahenci już na etapie negocjacji Jakość (ISO 9001) Środowisko (ISO 14001, weryfikacja EMAS) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (PN-N 18001/ OHSAS 18001) Odpowiedzialność społeczna (SA 8000) Audyty i certyfikacja organizacji wielooddziałowych Audyty i certyfikacja Systemów Zintegrowanych Audyty według standardów własnych Klienta handlowych. Certyfikat uwiarygadnia nasze działania w oczach partnerów Znak akredytacji PCA dla Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. handlowych. Bureau Veritas Certification certyfikuje firmy i organizacje na zgodność Certyfikacja Zrównoważonego Rozwoju (CSR) Certyfikacja według standardów branżowych: z normami: jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz specyficznymi standardami branżowymi. Certyfikacja według norm serii ISO Certyfikacja biopaliw (ISCC, REDCert, 2BSvs) Bezpieczeństwo żywności (m.in HACCP, BRC, IFS, FSSC 22000, GMP+) Bezpieczeństwo informacji IT Bureau Veritas Certification - niezależna jednostka certyfikująca Grupy Bureau Veritas. Pracując dla Klientów w 100 krajach i wydając ponad certyfikatów rocznie Bureau Veritas Certification jest światowym liderem certyfikacji. Czynnie uczestniczy w tworzeniu i promocji standardów jakości na świecie. Posiadamy sieć wysoko wykwalifikowanych audytorów, dzięki którym zapewniamy pełen zakres usług certyfikacyjnych i audytowych. Oferujemy również możliwość certyfikacji łączonej, w największym zakresie powszechnie stosowanych norm. Certyfikacja Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001) Weryfikacja EMAS oraz emisji gazów cieplarnianych w ramach programów EU ETS oraz Joint Implementation Weryfikacja rocznych raportów odpowiedziainości społecznej, audyt dialogu społecznego (m.in. ISO 27001, ISO 20000) Zarządzanie gospodarką leśną (FSC, PEFC) Lotnictwo (normy serii AS/EN 9100) Transport (ISO/TS 16949, IRIS) Kosmetyki (ISO 22716) Sprzęt medyczny (ISO 13485) 29 30

17 CERTYFIKACJA Bureau Veritas Certification posiada uznanie 40 krajowych i międzynarodowych organizacji akredytacyjnych m.in.: PCA (Polskie Centrum Akredytacji) ANAB (Ansi-ASQ National Accreditation Board) DAkkS (Die Deutsche Akkreditierungsstelle) Częścią procesu certyfikacji jest cykl ciągłego doskonalenia systemu oparty o model PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act), nazywany Cyklem Deminga. Działania jednostki certyfikującej również oparte są na cyklicznym procesie, który prezentuje poniższy model: Znak opracowany dla Klientów Bureau Veritas Certification. Powiązany wyłącznie z usługami certyfikacyjnymi. Znak firmowy prawnie zastrzeżony, nie może być wykorzystywany legalnie bez zgody właściciela Bureau Veritas Znak certyfikacyjny Bureau Veritas Certification jest rozpoznawalnym na świecie symbolem rozwoju i ciągłego doskonalenia. Poza grafiką Bureau Veritas, składa się z normy odniesienia oraz (opcjonalnie) numeru certyfikatu. Wszyscy certyfikowani przez nas Klienci otrzymują znak stosownie do normy, według której są certyfikowani. Podanie numeru certyfikatu jest opcjonalne, choć zalecane. Podnosi wiarygodność znaku i ułatwia identyfikację. SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) 1 DANAK (Danish Accreditation and Metrology Fund) UKAS (United Kingdom Accreditation Service) 2 N O COFRAC (Comité Français d Accréditation) UNIFE (Association of the European Rail Industry) ASI (Accreditation Services International) Znak certyfikacyjny został opracowany z myślą o Klientach Bureau Veritas Certification. Ma wyróżniać firmę na rynku i potwierdzać wartość danego systemu zarządzania. Klienci mają prawo wykorzystywać znaki certyfikacji do celów informacyjnych i komunikacji marketingowej, w zakresie określonym przez Zasady stosowania znaku certyfikacyjnego. IATF (International Automotive Task Force) Ogólny model procesu certyfikacji, dostosowywany do specyfiki poszczególnych standardów. Znak certyfikacyjny można wykorzystać m.in. w materiałach marketingowych (ulotki, broszury, wizytówki, papier firmowy), w reklamach firmy, na stronie internetowej, na pojazdach firmowych, na szyldach i ekspozycjach wystawienniczych. Znaku nie można umieszczać na certyfikatach zgodności oraz atestach badań. Nie zezwala się również na stosowanie znaków certyfikacji na produktach będących w bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Przykłady wykorzystania znaku certyfikacyjnego 31 32

18 SZKOLENIA Szkolenia otwarte i zamknięte Szkolenia rejestrowane w IRCA Webinary (e-learning) Konferencje i seminaria 33 34

19 SZKOLENIA IRCA (ang. International Register of Certificated Auditors) - Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów z siedzibą w Londynie jest największą, międzynarodową jednostką certyfikującą kursy dla audytorów Systemów Zarządzania. Od 1984 r. IRCA zrzesza ponad wykwalifikowanych audytorów i trenerów ze 150 krajów. Szkolenia rejestrowane w IRCA są objęte specjalnym programem ciągłego podnoszenia jakości. Bureau Veritas, od 1995 roku posiada kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do nauczania pod patronatem IRCA. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością, w tym w zakresie branżowych norm jakości - specyficznych wymagań dla różnych sektorów gospodarki. Szkolimy również w obszarze rozwoju kompetencji interpersonalnych audytorów. Prestiż i wysokiej jakości usługi zostały uznane przez IRCA. Dzięki tej akredytacji, jako jedni z nielicznych na rynku polskim oferujemy szkolenia prowadzące do uzyskania i uznania kompetencji audytorskich. Nasze formy szkoleniowe: Szkolenia otwarte Organizowane w kilku lokalizacjach w oparciu o cyklicznie aktualizowany harmonogram, dostępny na: Szkolenia zamknięte Szkolenia rejestrowane w IRCA (ang. International Register of Certificated Auditors) Webinary (e-learning) Konferencje, seminaria Poranne spotkania z wiedzą (tzw. śniadania biznesowe) Szkolenia dla uczelni* *Uwaga. Nasza oferta dla uczelni dotyczy tylko studentów studiów dziennych Zakres usług szkoleniowych: Jakość ISO 9001 (w tym szkolenia rejestrowane w IRCA), Zintegrowane Systemy Zarządzania BHP OHSAS / PN-N (w tym szkolenia rejestrowane w IRCA), ocena zgodności z przepisami prawnymi Bezpieczeństwo informacji i IT ISO 27001, ISO/IEC :2011, Bezpieczna Dokumentacja Medyczna wg. ISO Odpowiedzialność społeczna (CSR) Praktyczna realizacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, dialog społeczny, ISO 26000, SA8000, budowa raportów Odpowiedzialności Społecznej w oparciu o wskaźniki GRI Środowisko ISO (w tym szkolenia rejestrowane w IRCA), FSC, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem Energia Skuteczne zarządzanie energią, w tym w oparciu o normę ISO Żywność HACCP, GMP+, IFS, BRC, BRC IoP, ISO (w tym kursy rejestrowane w IRCA), FSSC 22000, audyty dostawców Kosmetyki Bezpieczny Kosmetyk - Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) w oparciu o normę PN-EN ISO Lotnictwo AS/EN 9100 rev.c, PART 21 (POA), PART 145, PART M (z rozszerzonym zakresem przeglądów ARC), zarządzanie błędem ludzkim, czynnik ludzki w organizacjach lotniczych, czynnik ludzki w obsłudze technicznej statków powietrznych - PART 145 Motoryzacja/Kolejnictwo ISO/TS 16949, IRIS Odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów i wymagania rynkowe, stale wprowadzamy nowe tematy i udoskonalamy zakresy merytoryczne szkoleń. Aktualna oferta:

20 CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Bureau Veritas a CSR* W Bureau Veritas przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego zarządzania w obszarach bezpiecznego miejsca pracy i ochrony środowiska oraz do etyki naszych zachowań. Prowadzimy aktywną, międzynarodową kampanię świadomościową wśród swoich pracowników, mającą na celu redukcję wypadków w pracy oraz poprawę jakości miejsca pracy. Przykładowymi akcjami tej kampanii są: Safety Alerts (Alerty Bezpieczeństwa) oraz Working on Height (Praca na wysokości). Aktywnie włączamy się w coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Środowiska, organizowanego przez United Nations Environment Programme (Program Środowiskowy ONZ). W roku 2012, wyróżniona została nasza polska akcja pod hasłem Trzymaj sie drzewa!, której celem jest promocja odpowiedzialnej gospodarki leśnej i zachęcenie naszych Klientów do wyboru produktów z logo FSC. Sami już zdecydowaliśmy. Nasze materiały marketingowe (broszury, ulotki, wizytówki) drukujemy na papierze ekologicznym, pochodzącym z recyklingu. Dlaczego warto kupować produkty oznaczone FSC? Katalog Bureau Veritas wydrukowano na papierze ekologicznym posiadającym certyfikat FSC. Powyższy znak gwarantuje, że użyty papier pochodzi z lasów gospodarowanych zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska i z poszanowaniem wartości społecznych. Wybierając produkty FSC (ang. Forest Stewardship Council ) każdy z nas może przyczyniać się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Logo FSC jest gwarantem, że drewno, które zostało użyte do produkcji między innymi mebli, opakowań, papieru, książek czy chusteczek higienicznych pochodzi z odpowiedzialnego źródła, takiego które gwarantuje legalność zbioru oraz prawidłową gospodarkę pozwalającą na dalszy rozwój ekosystemu. Katalog w liczbie 500 sztuk wyprodukowano z papieru Cocoon Silk, 100% recycled. Produkcja ta wykorzystująca papier w 100% pochodzący z recyclingu, ma następujący wpływ na środowisko naturalne*: 116 kg mniej odpadów 13 kg mniej gazów cieplarnianych 126 km krótsza podróż samochodem średniej klasy europejskiej litrów mniej zużytej wody 286 kwh mniej zużytej energii 189 kg mniej zużytego drewna 37 *Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu *w porównaniu z papierem nie makulaturowym. Źródło: European BREF (dane dotyczące papieru z włókien pierwotnych). Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych zweryfikowane przez The Carbon Neutral Company.

21 Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. Siedziba: ul. Migdałowa 4, Warszawa

Bureau Veritas w Polsce

Bureau Veritas w Polsce Bureau Veritas w Polsce 3-4 5 6 7-10 11-16 17-20 Laboratorium Inżynierii Lądowej 21-24 25-28 29-34 35-38 39-42 2 HISTORIA Zimą 1821 roku potężne sztormy, które przeszły nad Europą spowodowały zniszczenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju

Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju 29 listopada 2013 Michał Cierpiałowski Profil Bureau Veritas Założona w 1828 roku, Grupa Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Parki Linowe bezpieczeństwo pod szczególnym nadzorem

Parki Linowe bezpieczeństwo pod szczególnym nadzorem Magazyn Klientów TÜV Rheinland Polska 1/2011 Coś więcej niż gwiazdki nowe standardy jakości w przemyśle hotelarskim Perły przemysłu w Polsce południowo-wschodniej Parki Linowe bezpieczeństwo pod szczególnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii 3 marca 2008 roku w Tartous (Syria) odbyło się uroczyste spotkanie, na które na zaproszenie Polskiego Rejestru Statków przybyło

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2 Norma ESTA Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion (European Seed Treatment Assurance) System zapewnienia jakości zaprawiania nasion i nasion zaprawianych Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo