Bureau Veritas w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bureau Veritas w Polsce"

Transkrypt

1 Bureau Veritas w Polsce

2 Laboratorium Inżynierii Lądowej

3 HISTORIA Zimą 1821 roku potężne sztormy, które przeszły nad Europą spowodowały zniszczenie ponad statków i śmierć ludzi. Sytuacja ta okazała się katastrofalna w skutkach dla firm ubezpieczeniowych. Większość z nich upadła, a dla tych które przetrwały zapowiadały się bardzo trudne lata. To właśnie ten krytyczny okres przyczynił się do założenia przez trzech ubezpieczycieli - Alexandra Delehaye a, Louis a van den Broek a i Augusta Morel a organizacji, która dała początek Bureau Veritas. Bureau Veritas zostało założone w czerwcu 1828 roku w Antwerpii, na fali wydarzeń z 1821 roku. Organizacja miała prosty cel: zapewnić ubezpieczycielom aktualne dane o różnych statkach będących w użyciu na rynku oraz wszelkie informacje potrzebne do oszacowania ryzyka, na jakie były narażone wraz z wyposażeniem. Spośród konkurencji firmę wyróżniało wykorzystanie nowych technologii. Każdy okręt po szczegółowej ekspertyzie dotyczącej jakości materiałów, wytrzymałości szkieletu, wieku, przebytych wypadków oraz stanu kadłuba i olinowania otrzymywał notę w skali ryzyka od 1 do 3. W 1829 roku, wydając pierwszy Rejestr z statków, firmie nadano nazwę Bureau Veritas. Pierwotne logo, z 1829 roku zostało stworzone przez Jacques-Jean Barre a na podstawie rysunku autorstwa Achille Deveria. Przedstawiało kobiecą sylwetkę symbolizującą prawdę wynurzającą się ze studni. Założyciele wytłumaczyli ideę znaku w pierwszym Rejestrze: odnajdywać prawdę i głosić ją bez lęku i oporu. 3 4

4 Bureau Veritas na świecie Bureau Veritas w Polsce Grupa Bureau Veritas to światowy lider w ocenie zgodności w obszarach jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej (QHSE&SA). Początek działalności Bureau Veritas w Polsce miał miejsce w 1958 r. - otworzono wówczas przedstawicielstwo międzynarodowej organizacji Bureau Veritas S.A, przekształcone później w Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Firma, aktualnie z siedzibą w Warszawie, działa poprzez biura zlokalizowane w 7. miastach Polski. W roku 2003 powstała druga osobowość prawna Grupy Bureau Veritas w Polsce BVQI Bureau Veritas Certification Polska. W marcu 2013 roku obie osobowości prawne połączyły się, w rezultacie tworząc jedną spółkę Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Bureau Veritas Polska świadczy usługi na najwyższym poziomie, czego potwierdzeniem jest posiadany certyfikat ISO Grupa wyróżnia się szerokim portfolio usług oraz pozycją lidera w 7. globalnych biznesach. 640 biur i laboratoriów 420 biur i laboratoriów 270 biur i laboratoriów pracowników pracowników pracowników 88 krajów 22 kraje 30 krajów Grupa, działająca w 140 krajach i zatrudniająca ponad pracowników, aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na świecie. Odpowiadając na potrzeby klientów, Bureau Veritas oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie potwierdzania i oceny zgodności z wymaganiami międzynarodowymi, krajowymi i branżowymi. Globalna sieć składająca się z ponad 1330 lokalizacji, współpracuje z ponad Klientów r. 5 Powstanie Bureau Veritas w Antwerpii Oficjalne przyjęcie nazwy Bureau Veritas oraz stworzenie logo Otworzenie filii w Paryżu Początek międzynarodowej ekspansji, przeniesienie siedziby głównej do Paryża Powstanie jednostki certyfikującej Bureau Veritas Quality International (BVQI) Zmiana nazwy Bureau Veritas Quality Internatiol (BVQI) na Bureau Veritas Certification Wejście spółki na giełdę Euronext Paris 2013 r. Otwarcie przedstawicielstwa międzynarodowej organizacji Bureau Veritas w Polsce Przekształcenie przedstawicielstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Pierwsza certyfikacja zrealizowana w Polsce Przeniesienie siedziby Zarządu z Gdyni do Warszawy Powstanie jednostki certyfikacyjnej Bureau Veritas Quality International Polska (BVQI) BVQI Polska przekształca się w Bureau Veritas Certification Polska Połączenie obu spółek w jedną Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 6

5 DZIAŁ MORSKI Klasyfikacja statków (nadzór nad statkami w budowie i eksploatacji) Nadzór nad produkcją materiałów i urządzeń Certyfikacja spawaczy 7 8

6 Od momentu założenia firmy w Antwerpii, jest to jeden z kluczowych działów Grupy Bureau Veritas. Działalność Bureau Veritas w branży morskiej jest potwierdzona i gwarantowana certyfikatem IACS (ang. International Association of Classification Societies) oraz akredytacją narodowych władz morskich 160 krajów, uprawniającą do wykonywania usług na ich terytorium w oparciu m.in. o założenia konwencji narodowych. Skuteczny transport morski na świecie zależy w dużej mierze od swobodnego przepływu statków i kapitału w oparciu o przyjęte i powszechnie uznane międzynarodowe przepisy. Bureau Veritas jest prekursorem standaryzacji przepisów w tej branży. Nasi eksperci posiadają międzynarodową wiedzę na temat klasyfikacji statków oraz innych powiązanych usług takich jak certyfikacja, szkolenia i doradztwo techniczne. Z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników od lat korzystają wszyscy uczestnicy sektora morskiego: właściciele statków, konstruktorzy, pracownicy stoczni, właściciele floty handlowej, producenci wyposażenia, ubezpieczyciele oraz urzędnicy bankowi. Pomagamy firmom w rozwoju, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Nasze usługi obejmują cały cykl konstrukcji i funkcjonowania statków, od projektu po inspekcje w trakcie i po eksploatacji. Zakres usług: Nadzór nad statkami w eksploatacji: Okresowe przeglądy klasyfikacyjne i konwencyjne (SOLAS, MARPOL, LOAD LINE) Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem na statkach i w kompaniach żeglugowych (ISM Code, ISPS Code) Pozaklasyfikacyjne inspekcje jednostek pływających na podstawie wewnętrznych procedur działu morskiego Materiały i wyposażenie: Ocena zgodności materiałów i wyposażenia morskiego z zasadami klasyfikacji i międzynarodowymi standardami Zatwierdzenie procedur spawalniczych oraz technologii spawania Kwalifikacje spawaczy Certyfikacja laboratoriów badających materiały w branży morskiej Certyfikacja zakładów prowadzących działalność związaną z budową i eksploatacją statków Uznania typu wyrobów przeznaczonych na statki Nadzór nad statkami w budowie: Klasyfikacja statków (statki pełnomorskie, statki żeglugi śródlądowej, jednostki rekreacyjne itp.) Nadzór nad budową jednostek pływających 9 10

7 DZIAŁ PRZEMYSŁOWY Ocena zgodności procesów i urządzeń przemysłowych Nadzór inwestorski Pełnienie roli Inżyniera kontraktu Usługi HSE (Health, Safety, Environment)

8 Dział Przemysłowy w Polsce świadczy usługi oceny zgodności w zakresie dyrektywy ciśnieniowej (PED), transportowej dyrektywy ciśnieniowej (TPED), oraz jakości w spawalnictwie (EN 3834). Ponadto, zajmuje się oceną zgodności m.in. w zakresie dyrektywy maszynowej oraz środowisk pracy zagrożonych wybuchem (ATEX). Dział Przemysłowy w Polsce należy do międzynarodowej sieci Centrów Technicznych, które zapewniają ekspertyzy inżynierskie dla całej Grupy. Zakres usług: Nadzory i inspekcje techniczne: Nadzór jakościowy na budowie (QA / QC) Ocena techniczna dostawców (ang. Supplier Technical Audit) Nadzór nad jakością i terminowością dostaw w miejscu ich wytwarzania (ang. Shop Inspection / Expediting) Odbiory materiałów i urządzeń Doradztwo i ekspertyzy techniczne: Doradztwo i ekspertyzy techniczne Ocena i opiniowanie dokumentacji technicznej Wykonywanie oraz weryfikacja analiz ryzyka (HAZOP, HAZID, QRA, ALARP, SIL, SIS) Doradztwo w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badań urządzeń ciśnieniowych Certyfikacja i ocena zgodności: Certyfikacja personelu i procedur wytwarzania (spawaczy i procedur spawalniczych) Certyfikacja systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z PN EN 3834 Badania nieniszczące (ang. Non Destructive Testing) Ocena zgodności z PED, TPED, ATEX (znakowanie CE) Certyfikacja cystern oraz kontenerów zbiornikowych zgodnie z ADR/RID/IMDG Energia Energia Energia Nafta i Gaz Kolej 13 konwencjonalna Jądrowa niekonwencjonalna 14

9 HSE Ochrona Zdrowia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Ochrona Środowiska Różnica pomiędzy HSE a BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy, powszechnie nazywane BHP to zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Wchodzi w zakres zainteresowań m.in. ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy. Coraz częściej BHP w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania, a wysoki poziom dbałości organizacji o BHP nazywany jest kulturą bezpieczeństwa. Połączenie BHP z dbałością o środowisko daje nam HSE (ang. Health, Satefy, Environment). Jest to system, który powinien stanowić integralną część filozofii zarządzania każdej firmy. Chcąc zapewnić efektywność funkcjonowania organizacji w zakresie bezpieczeństwa i środowiska, system ten powinien być ciągle doskonalony i aktualizowany. Nasze usługi w ramach HSE: Health and Safety (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy): Behaviour Based Safety audyty behawioralne dotyczące kultury bezpieczeństwa w przemyśle Construction Site Safety koordynacja i nadzór HSE na budowach w Polsce i za granicą Audyty zgodności i wymagań prawnych Analizy i oceny ryzyka Bezpieczeństwo maszyn Bezpieczeństwo procesowe (SEVESO III) Bezpieczeństwo wybuchowe tworzenie i weryfikacja dokumentacji ATEX Bezpieczeństwo pożarowe Szkolenia tematyczne Environment (Ochrona środowiska): Kontrola emisji niezorganizowanej (zgodnie z Dyrektywami IPPC/IED) Środowiskowy Due Diligence Analizy i opracowania środowiskowe Pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy Bureau Veritas a HSE Bureau Veritas jest międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości usług HSE. Oferujemy usługi w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska podczas całego Cyklu Życia obiektów przemysłowych, biurowych i handlowych. Realizując nasze usługi koncentrujemy się na ocenie, weryfikacji, kontroli oraz zmniejszeniu ryzyka w zakresie HSE. Celem usług HSE jest zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi poszczególnych krajów

10 DZIAŁ INSPEKCJI Inspekcje przedwysyłkowe towarów (PSI) Certyfikaty Zgodności na towary eksportowane Inspekcje jakościowe produktów konsumpcyjnych 17 18

11 DZIAŁ INSPEKCJI Akredytacja ISO wydana przez COFRAC (fr. Comité français d accréditation) Międzynarodowa norma jest przewodnikiem dla procesu inspekcyjno kontrolnego. Potwierdza stosowanie przez jednostkę inspekcyjną Bureau Veritas jednolitych standardów kontroli. Międzynarodowa sieć inspektorów w ponad 550 ośrodkach inspekcyjnych Bureau Veritas w 140 krajach świata oraz ciągły rozwój sieci laboratoriów stanowi o dużym atucie konkurencyjnym Bureau Veritas. Posiadana akredytacja ISO w zakresie handlu międzynarodowego oraz ponad 20-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu przedwysyłkowych inspekcji (ang. PSI Preshipment Inspection) na 5 kontynentach gwarantują wykonanie usług na najwyższym poziomie. Podstawowa działalność Działu Inspekcji podlega ścisłej współpracy biur (ośrodków inspekcyjnych) na całym świecie. Dzięki temu możliwe jest ograniczanie ryzyka na jakie narażeni są Klienci prowadzący działalność w handlu zagranicznym, w zakresie: braku zgodności towaru ze specyfikacją kontraktową, próbkami złej jakości towaru niewłaściwego oznakowania i opakowania opóźnienia w produkcji i dostawie Rodzaje inspekcji: Przedwysyłkowa kontrola towarów PSI (ang. Preshipment Inspection): Kontrola towarów w 140 krajach w handlu międzynarodowym (ang. International Trade Division) Inspekcje w ramach kontraktów rządowych (fr. Contracts de Gouvernements) Kraje objęte kontraktami: Dem. Republika Konga, Czad, Liberia, Mali, Gwinea, Angola, Rep. Środkowoafrykańska, Somalia, Bangladesz, Indonezja, Iran, Filipiny, Uzbekistan Weryfikacja zgodności eksportowanych towarów - VOC (ang. Verification of Conformity): Inspekcje jakościowe dóbr konsumpcyjnych - CPS (ang. Consumer Products Services): Badania laboratoryjne próbek towarów Inspekcje ilościowe i jakościowe towarów: W początkowej fazie produkcji (ang. Initial Production Inspection) W trakcie produkcji (ang. During Production Inspection) Kontrola jakościowa towaru gotowego do wysyłki zgodnie z ISO , Extract ABC Military Standard 105E (ang. Final Random Inspection) Audyt dostawcy w kraju i za granicą: Akredytacja Banku Centralnego Algierii Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Banku Centralnego Algierii nr 16/DGC/2009 z dn , prawem algierskim oraz dekretami i zarządzeniami dotyczącymi zgodności importowanych towarów, Bureau Veritas uprawnione jest do wystawiania Certyfikatu Zgodności (lub Certificate of Quality Control of goods wg nazwy w zarządzeniu Banku Centralnego Algierii). Rezultaty kontroli przekazywane są Klientowi natychmiast po przeprowadzeniu inspekcji. W sytuacji jakichkolwiek rozbieżności z warunkami określonymi w kontrakcie bądź w specyfikacji, Klient może odmówić przyjęcia towaru lub renegocjować warunki umowy np. żądając upustu. Ponadto, Klient ma możliwość dodatkowego zabezpieczenia realizacji płatności za importowane towary poprzez zgłoszenie klauzuli Bureau Veritas w akredytywie. Potwierdzenie Certyfikatem - Certificate of Conformity Aktualne kontrakty z krajami: Algieria, Egipt, Etiopia, Iran, Irak, Region Kurdystanu, Kuwejt, Liban, Arabia Saudyjska, Botswana, Kenia, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia oraz Rosja, Kazachstan, Białoruś, Ukraina Audyt Fabryk (ang. Factory Assessment) Audyt Socjalny (ang. Social Audit) 19 20

12 DZIAŁ BUDOWLANY Zarządzanie projektem, kontrola techniczna, nadzory Doradztwo techniczne Audyty i certyfikaty 21 22

13 DZIAŁ BUDOWLANY Dysponując bazą ekspertów z dziedziny inżynierii budowlanej, Bureau Veritas pomaga wdrożyć aspekty jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej we wszystkich fazach realizacji inwestycji budowlanych, od etapu planowania, poprzez budowę oraz przez cały okres użytkowania budynku. Kompleksowa usługa nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu to główne pozycje w portfolio naszych usług dla sektora budowlanego. Czuwamy nad bezpieczeństwem budowli przeprowadzając okresowe kontrole budynków, kontrole techniczne na potrzeby firm ubezpieczeniowych oraz kontrole BHP. Bureau Veritas wykonuje również świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku lub lokalu oraz przeprowadza audyty energetyczne, by pomóc w bardziej oszczędnym użytkowaniu. Jako aktywny członek Green Rating Alliance stale rozwijamy usługi Zielonego Budownictwa. Nasze usługi: Zarzadzanie projektem, kontrola techniczna, nadzory: Zarządzanie projektem / Inżynier kontraktu Nadzór na budowie Kontrola techniczna dla uzyskania gwarancji dziesięcioletniej (IDI) Kontrola kosztów Kontrola stanu BHP Kontrole okresowe budynków Audyty i Certyfikaty: Audyty BHP, energetyczne i azbestowe Audyty prac konserwacyjnych Certyfikaty energetyczne Certyfikaty Green Rating Certyfikaty LEED, BREEAM Doradztwo techniczne: Doradztwo i ekspertyzy techniczne Ocena i opiniowanie dokumentacji technicznej Ocena stanu konstrukcji Ocena instalacji elektrycznych, sanitarnych i PPOŻ Due Diligence 25 marca 2011, czołowi, globalni gracze rynku nieruchomości wraz z Bureau Veritas oficjalnie zainicjowali Green Rating Alliance stowarzyszenie non-profit, którego główną rolą jest ocena i poprawa efektywności energetycznej oraz środowiskowej stniejących budynków

14 LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ Badania laboratoryjne Inżynier kontraktu Usługi z zakresu geologii inżynierskiej 25 26

15 LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ Materiały użyte do budowy dróg mają duży wpływ na ich jakość. To właśnie badaniem i weryfikacją tych materiałów zajmuje się Laboratorium Inżynierii Lądowej Bureau Veritas Polska. Nasze aktualne zaplecze operacyjne umożliwia podejmowanie nowych wyzwań oraz realizację coraz większych inwestycji w zakresie inżynierii lądowej. Bureau Veritas dysponuje bazą ekspertów w dziedzinie inżynierii lądowej, którzy pomagają firmom realizować inwestycje drogowe i infrastrukturalne z zachowaniem jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Laboratorium Inżynierii Lądowej przeprowadza badania kontrolne na zlecenia producentów, wykonawców robót i inwestorów z zakresu jakości materiałów w budownictwie inżynieryjnym zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami. Laboratorium Inżynierii Lądowej Bureau Veritas od 2009 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz jest członkiem POLLAB (Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych). Laboratoria stacjonarne zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej i Rzeszowie swoją działalnością obejmują całą Polskę. Zakres usług: Analizy i Badania: Badania gruntów i kruszyw Badania mieszanek betonowych i stwardniałego betonu Badania mieszanek mineralno asfaltowych Pobór próbek, badania polowe Odwierty geologiczne, opracowanie dokumentacji inżyniersko geologicznej Doradztwo techniczne: Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości inwestycji w zakresie badań laboratoryjnych Przygotowanie dokumentów jakościowych w celu technicznego odbioru i finansowego rozliczenia inwestycji Zarządzanie projektem / Inżynier kontraktu Weryfikacja: Weryfikacja recept mieszanek mineralno asfaltowych Weryfikacja recept mieszanek betonowych Projektowanie recept oraz badania gruntów ulepszonych przez stabilizację Weryfikacja zgodności cech materiałów budowlanych z założeniami Specyfikacji Technicznych 27 28

16 CERTYFIKACJA Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja produktów Audyty dostawców 29 30

17 CERTYFIKACJA Znak akredytacji PCA dla Bureau Veritas Certification Polska Doskonalenie systemów i procesów prowadzi do wzrostu efektywności działania. Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych norm (certyfikacja) otwiera drogę do nowych rynków i buduje zaufanie Klientów. Mimo, iż nie wszystkie certyfikaty są obowiązkowe, posiadanie ich stanowi o wyjątkowym atucie biznesowym. Jest to zapewnienie niezależnej strony trzeciej o odpowiednim standardzie systemów, wyrobów i usług, którego coraz częściej domagają się kontrahenci już na etapie negocjacji handlowych. Certyfikat uwiarygadnia nasze działania w oczach partnerów handlowych i ułatwia zdobycie nowych rynków. Zakres usług: QHSE (ang. Quality, Health, Safety and Environment): Jakość (ISO 9001) Środowisko (ISO 14001) Bezpieczeństwo i higiena pracy (OHSAS 18001) Łańcuch dostaw: Bezpieczeństwo żywności (HACCP, BRC, IFS, FSSC, ISO 22000, GMP+) Bezpieczeństwo informacji i IT (m.in. ISO 27001, ISO 20000) Lotnictwo (normy serii AS/EN 9100) Transport (ISO/TS 16949, IRIS) Audyty drugiej strony (marka własna sieci) Bureau Veritas Certification (dawniej BVQI) - to niezależna jednostka certyfikująca Grupy Bureau Veritas. Pracując dla Klientów w 100 krajach i wydając ponad certyfikatów rocznie, Bureau Veritas Certification jest światowym liderem certyfikacji. Czynnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na świecie. Bureau Veritas Certification certyfikuje różnorodne firmy na zgodność z ogólnymi normami jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej, jak też na zgodność ze specyficznymi standardami branżowymi. Posiadamy sieć wysoko wykwalifikowanych audytorów, dzięki którym zapewniamy pełen zakres usług certyfikacyjnych i audytowych. Oferujemy również możliwość certyfikacji łączonej, w największym zakresie powszechnie stosowanych norm. Zrównoważony Rozwój: Zarządzanie gospodarką leśną (FSC, PEFC, EUTR) Certyfikacja biopaliw i biomasy (ISCC, REDCert) Odpowiedzialność społeczna (CSR, SA 8000, weryfikacja raportów rocznych) Emisja gazów cieplarnianych Weryfikacja EMAS Efektywność energetyczna (ISO 50001) 31 32

18 CERTYFIKACJA Bureau Veritas Certification jest niezależną jednostką certyfikacyjną należącą do Grupy Bureau Veritas. Posiada uznanie 40 krajowych i międzynarodowych organizacji akredytacyjnych m.in.: PCA (Polskie Centrum Akredytacji) IATF (International Automotive Task Force) Częścią procesu certyfikacji jest cykl ciągłego doskonalenia systemu oparty o model PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act), nazywany Cyklem Deminga. Działania jednostki certyfikującej również oparte są na cyklicznym procesie, który prezentuje poniższy model: Znak certyfikacyjny Bureau Veritas Certification jest rozpoznawalnym na świecie symbolem rozwoju i ciągłego doskonalenia. Poza grafiką Bureau Veritas, składa się z normy odniesienia oraz (opcjonalnie) numeru certyfikatu. Wszyscy certyfikowani przez nas Klienci otrzymują znak stosownie do normy, według której są certyfikowani. Podanie numeru certyfikatu jest opcjonalne, choć zalecane. Podnosi wiarygodność znaku i ułatwia identyfikację. UNIFE (Association of The European Rail Industry) IAOB (International Automotive Oversight Bureau) UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ANAB (Ansi-ASQ National Accredtitation Board) ASI (Accreditation Service International) COFRAC (Comité Français d Accréditation) Znak certyfikacyjny to synonim doskonałości i rzetelności, który otrzymują tylko najlepsze organizacje. Wyróżnia firmę na rynku i potwierdza wartość danego systemu zarządzania. Klienci mają prawo wykorzystywać znaki certyfikacji do celów informacyjnych i komunikacji marketingowej, w zakresie określonym przez Zasady stosowania znaku certyfikacyjnego. DAkkS (Die Deutsche Akkredittierungsstelle) SWEDAC (Swedisch Board for Accreditation and Conformity Assessment) DANAK (Danish Accreditation and Metrology Fund) SAS (Swiss Accreditation Service) Znak certyfikacyjny można wykorzystać m.in. w materiałach marketingowych (ulotki, broszury, wizytówki, papier firmowy), w reklamach firmy, na stronie internetowej, na pojazdach firmowych, na szyldach i ekspozycjach wystawienniczych. Znaku nie można umieszczać na certyfikatach zgodności oraz atestach badań. Nie zezwala się również na stosowanie znaków certyfikacji na produktach będących w bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Przykłady wykorzystania znaku certyfikacyjnego 33 34

19 SZKOLENIA Szkolenia otwarte i zamknięte Szkolenia rejestrowane w IRCA Webinary (e-learning) Konferencje i seminaria 35 36

20 SZKOLENIA Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym w zakresie branżowych norm jakości specyficznych dla różnych sektorów gospodarki. Szkolimy również w obszarze rozwoju kompetencji interpersonalnych audytorów. Obszary szkoleniowe: Jakość ISO 9001 BHP OHSAS/PN-N Motoryzacja ISO/TS Kolejnictwo IRIS, EN IRCA (ang. International Register of Certificated Auditors - Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów), z siedzibą w Londynie jest największą, międzynarodową jednostką certyfikującą kursy dla audytorów Systemów Zarządzania. Od 1984 r. IRCA zrzesza ponad wykwalifikowanych audytorów i trenerów ze 150 krajów. Szkolenia rejestrowane w IRCA są objęte specjalnym programem ciągłego podnoszenia jakości. Bureau Veritas, od 1995 roku posiada kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do nauczania pod patronatem IRCA. Prestiż i wysokiej jakości usługi zostały uznane przez IRCA. Dzięki tej akredytacji, jako jedni z nielicznych na rynku polskim oferujemy szkolenia prowadzące do uzyskania i uznania kompetencji audytorskich. Nasze formy szkoleniowe: Szkolenia otwarte Organizowane w kilku lokalizacjach w oparciu o cyklicznie aktualizowany harmonogram Szkolenia zamknięte Szkolenia rejestrowane w IRCA Webinary (e-learning) Konferencje, seminaria Poranne spotkania z wiedzą (tzw. śniadania biznesowe) Szkolenia dla uczelni* *Uwaga. Nasza oferta dla uczelni dotyczy tylko studentów studiów dziennych Bezpieczeństwo Informacji ISO 20000, ISO Odpowiedzialność społeczna SA 8000, GRI, ISO Środowisko ISO 14001, EMAS, FSC, PEFC Energia ISO Żywność ISO 22000, IFS, BRC, GMP+, HACCP, MSC IRCA Audytor Wiodący, Audytor Wewnętrzny Lotnictwo AS/EN 9100, PART M, PART 145, PART 21 Kosmetyki ISO Przemysł Dyrektywa Maszynowa Materiały Niebezpieczne Karty Charakterystyk Budownictwo FIDIC, Zakładowa Kontrola Produkcji HSE Ograniczanie Ryzyka Kompetencje audytorskie Techniki Audytu, Komunikacja Wyroby medyczne ISO 13485, ISO 14791, GMP, FDA Odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów i wymagania rynkowe, stale wprowadzamy nowe tematy i udoskonalamy zakresy merytoryczne szkoleń. Aktualna oferta:

21 CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Standardy CSR: SA 8000 ISO AA 1000 GRI SMETA GLOBAL COMPACT Co to jest CSR? CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja dobrowolnego uwzględniania przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych i w kontaktach z interesariuszami* * Zielona Księga Komisji Europejskiej Kto to jest interesariusz? Interesariusz (Stakeholder) to każdy, kto jest dotknięty efektami działalności firmy m.in. firmy, detaliści, konsumenci, wykonawcy, podwykonawcy, pracownicy i ich społeczności, organizacje pozarządowe (NGO), organizacje zrzeszające zwykłych obywateli, związki zawodowe, organy monitorujące i weryfikujące kodeksy firmowe. Jakie są standardy CSR? Standardy potwierdzając prowadzenie działań CSR to m.in. norma SA 8000 (jedyna norma, której posiadanie jest udokumentowane certyfikatem), ISO 26000, normy serii AA 1000, raporty GRI, Global Compact, SMETA

22 CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Odpowiedzialny dostawca usług Odpowiedzialny pracodawca (przykładowe kampanie: Alerty Bezpieczeństwa, Praca na wysokości) Wdrożony i respektowany Kodeks Etyki Produkcja materiałów marketingowych na papierze FSC Przejrzystość działania Organizacja spotkań edukacyjnych promujących zrównoważony rozwój Bureau Veritas a CSR* W Bureau Veritas przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego zarządzania w obszarach bezpiecznego miejsca pracy i ochrony środowiska oraz do etyki naszych zachowań. Prowadzimy aktywne, międzynarodowe kampanie świadomościowe wśród swoich pracowników, mające na celu redukcję wypadków w pracy oraz poprawę jakości miejsca pracy. Aktywnie włączamy się w coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Środowiska, organizowanego przez United Nations Environment Programme (Program Środowiskowy ONZ). W naszych materiałach marketingowych (broszury, wizytówki, ulotki) oraz w wydawanych certyfikatach wykorzystujemy papier pochodzący z odpowiedzialnych źródeł (z certyfikatem FSC ). Dlaczego warto kupować produkty oznaczone FSC? Wybierając produkty FSC (ang. Forest Stewardship Council ) każdy z nas może przyczyniać się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Logo FSC jest gwarantem, że drewno, które zostało użyte do produkcji między innymi mebli, opakowań, papieru, książek czy chusteczek higienicznych pochodzi z odpowiedzialnego źródła, takiego które gwarantuje legalność zbioru oraz prawidłową gospodarkę pozwalającą na dalszy rozwój ekosystemu. Katalog Bureau Veritas wydrukowano na papierze ekologicznym posiadającym certyfikat FSC. Powyższy znak gwarantuje, że użyty papier pochodzi z lasów gospodarowanych zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska i z poszanowaniem wartości społecznych. Katalog w liczbie 1000 sztuk wyprodukowano z papieru Cocoon Silk, 100% recycled. Produkcja ta wykorzystująca papier w 100% pochodzący z recyclingu, ma następujący wpływ na środowisko naturalne*: 308 kg mniej odpadów 33 kg mniej gazów cieplarnianych 334 km krótsza podróż samochodem średniej klasy europejskiej litrów mniej zużytej wody 758 kw mniej zużytej energii 501 kg mniej zuzytego drewna 41 *Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu *w porównaniu z papierem nie makulaturowym. Źródło: European BREF (dane dotyczące papieru z włókien pierwotnych). Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych zweryfikowane przez The Carbon Neutral Company.

23

Bureau Veritas w Polsce portfolio

Bureau Veritas w Polsce portfolio Bureau Veritas w Polsce portfolio Historia Bureau Veritas na świecie Bureau Veritas w Polsce Dział Morski Dział Przemysłowy Dział Inspekcji Dział Budowlany Laboratorium Drogowe Certyfikacja Szkolenia CSR

Bardziej szczegółowo

TÜV SÜD Polska Sp z o.o.

TÜV SÜD Polska Sp z o.o. Twój partner w zakresie certyfikacji, badań, inspekcji oraz szkoleń TÜV SÜD Polska Sp z o.o. 09/06/2014 Slide 1 Większe bezpieczeństwo. Większa wartość. Misją TÜV SÜD, nieprzerwanie od 150 lat, jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce. GLOBALNY PARTNER na rzecz BEZPIECZNEGO ŚWIATA 2017 DEKRA

Grupa DEKRA w Polsce. GLOBALNY PARTNER na rzecz BEZPIECZNEGO ŚWIATA 2017 DEKRA Grupa DEKRA w Polsce GLOBALNY PARTNER na rzecz BEZPIECZNEGO ŚWIATA SOLIDNY GLOBALNY PARTNER N 1925 Założona w Berlinie jako zarejestrowane stowarzyszenie 1970 Obecna w warsztatach pod koniec lat 70-tych

Bardziej szczegółowo

DEKRA Certification CERTYFIKACJA AUDITY BADANIA INSPEKCJE EKSPERTYZY SZKOLENIA PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA

DEKRA Certification CERTYFIKACJA AUDITY BADANIA INSPEKCJE EKSPERTYZY SZKOLENIA PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA DEKRA Certification CERTYFIKACJA AUDITY BADANIA INSPEKCJE EKSPERTYZY SZKOLENIA PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA Jakość i bezpieczeństwo Usługi DEKRA dla Państwa biznesu Certyfikaty i raporty sygnowane

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2014

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2014 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I00 Omówienie wymagań ISO 9001:15 CD Szczecin 1 650 I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 27 14 19 9 Kielce I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 23-25

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 25 16 28 13 17 1 590 I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 9-11 8-10 3 1800 I05 Omówienie wymagań ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015

Harmonogram Szkoleń Bureau Veritas w I półroczu 2015 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I01 Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001 25 16 28 13 17 1 590 I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 9-11 8-10 3 1800 I05 Omówienie wymagań ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo

Moody International Polska. Procedura certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu GMP+

Moody International Polska. Procedura certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu GMP+ Moody International Polska Procedura certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu GMP+ Michał Sobkowiak Poznań, 20. listopada 2008 1 Moody International Polska jest członkiem Moody International Group

Bardziej szczegółowo

Szkolenia studenckie. tel tel./fax kom Przedstawiciel LUQAM.

Szkolenia studenckie. tel tel./fax kom Przedstawiciel LUQAM. Szkolenia studenckie Przedstawiciel LUQAM Daniel Taborski dtaborski@luqam.com tel.+48 12 296 49 30 tel./fax+48 12 296 49 31 kom. 603197363 Szkolenia studenckie- oferta 1 O nas jest firmą doradczą o szerokim

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification

Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification Październik 2010 Bureau Veritas Certification Polska Zasady ogólne Polityka Bureau Veritas Certification Wszyscy certyfikowani klienci

Bardziej szczegółowo

LUQAM sp. z o. o. sp.k. ul. Kamieńskiego 47 Kraków

LUQAM sp. z o. o. sp.k. ul. Kamieńskiego 47 Kraków LUQAM sp. z o. o. sp. k. 1 O nas LUQAM jest firmą doradczą o szerokim zakresie usług. Zajmujemy się realizacją projektów i programów związanych przede wszystkim z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń wrzesień-grudzień 2016

Harmonogram wydarzeń wrzesień-grudzień 2016 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 25-27 Kraków 7-9 3 1800 I03 Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA) 25-26 Kraków 13-14 Kraków 2 800 I05 Audytor

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o.

Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o. Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o. Idea Wprowadzenie jednolitej procedury dotyczącej certyfikacji suplementów diety. Program certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o.

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o. Pięćdziesiąt lat temu, we wrześniu 1957 roku inspektorzy brytyjskiego Towarzystwa Klasyfikacji Statków Lloyd s Register of Shipping wrócili do Polski po kilkuletniej nieobecności. Kontakty LRS z przemysłem

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, I półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością.0.06 9.0.06 7.03.06 3.04.06.05.06 6.06.06 Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny

Bardziej szczegółowo

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-06-17 12:33:54

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-06-17 12:33:54 Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-06-17 12:33:54 2 Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej temat przeszkód i barier w dostawach polskich towarów i usług do Wielkiej Brytanii przestał być aktualny.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń 2016

Harmonogram Szkoleń 2016 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2-4 27-29 3 1800 I03 Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA) 15-16 17-18 2 800 I05 Omówienie wymagań ISO 9001:2015

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KORZYŚCI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. z certyfikatami TÜV Hessen.

WIĘCEJ KORZYŚCI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. z certyfikatami TÜV Hessen. WIĘCEJ KORZYŚCI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI z certyfikatami TÜV Hessen. KONTAKT HRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Partner Jednostki Certyfikującej TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH BIURO Wrocław

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 05 rok Termin ISO 900:008 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Planowane zmiany w systemie zarządzania jakością NOWOŚĆ! moduł System zarządzania jakością podstawy ISO 900 moduł

Bardziej szczegółowo

W prowadzonych pracach Instytut współpracuje z naukowymi organizacjami międzynarodowymi, w tym:

W prowadzonych pracach Instytut współpracuje z naukowymi organizacjami międzynarodowymi, w tym: STRONA GŁÓWNA ORGANIZACJA ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ Działalność Instytutu Techniki Budowlanej obejmuje: badania naukowe i prace rozwojowe dla potrzeb budownictwa dotyczące:

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI GRZEGORZ KULISZ Bydgoszcz, 1 kwietnia 2011 r. 1. ISO/IEC 20000 o co w tym wszystkim chodzi 2. Droga do certyfikacji 3. W czym możemy pomóc? 4. A jeżeli

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń Harmonogram szkoleń HARMONOGRAM SZKOLEŃ: I PÓŁROCZE 2017 STYCZEŃ DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 Znakowanie żywności: podstawy prawne i ich interpretacja, najczęściej popełniane błędy - warsztaty 12 17

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - 17-20 I04 Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością 2 750 I05 I06 Omówienie wymagań ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju

Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju Systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju 29 listopada 2013 Michał Cierpiałowski Profil Bureau Veritas Założona w 1828 roku, Grupa Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

OPERATORSKI SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA HSE W PGNiG SA

OPERATORSKI SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA HSE W PGNiG SA OPERATORSKI SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA HSE W PGNiG SA EDYTA DUDKOWIAK, ALEKSANDRA KAWALEC PGNiG S.A. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Operatorski System

Bardziej szczegółowo

Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia)

Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia) FILOZOFIA NAUKA JAKOŚĆ ZA GRANICĄ Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów * Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia) Maciej URBANIAK Jednostki certyfikujące coraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EUTR - Legalność pochodzenia drewna i biomasy w świetle wymagań regulacji EUTR NR 995/2010. 2. GDP Dobre

Bardziej szczegółowo

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania 1. Proszę krótko scharakteryzować w sposób "ilościowy": a) produkt i technologię wytwarzania tego produktu przez firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa oraz wyjaśnić dlaczego wybrana technologia jest

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w Zakładach Chemicznych Organika - Sarzyna S.A.

Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w Zakładach Chemicznych Organika - Sarzyna S.A. Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w Zakładach Chemicznych Organika - Sarzyna S.A. Bezpieczny w pracy RZESZÓW 6 listopada 2014r. PROFIL PRODUKCYJNY Grupa Chemiczna Ciech Najważniejsze grupy

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH procesów przemysłowych Dzięki naszym kompetencjom zadbamy o to, aby Twój przemysł i instalacje były bezpieczne dla ludzi i środowiska

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Struktura Co oznacza certyfikacja? Jakie są korzyści? Wymagania dot. testowania zaworów w zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Biomasa na cele energetyczne wymagania prawne, obowiązki podmiotów w łańcuchu dostaw, SNS, certyfikacja V-Bioss INiG, dokumentowanie i uwierzytelnianie pochodzenia biomasy

Bardziej szczegółowo

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA Szkolenia różne 1. Zasady prowadzenia auditu wewnętrznego. Wytyczne normy PN-EN ISO 19011:2012. 2. PN-ISO 31000:2012 wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KONTAKT SEKRETARIAT STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA. Instytut Techniki Budowlanej jako:

CERTYFIKACJA KONTAKT SEKRETARIAT STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA. Instytut Techniki Budowlanej jako: STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA Instytut Techniki Budowlanej jako: akredytowana i notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, I półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością 08.09.06.09.06 06.0.06 0.0.06 03..06 7..06 0..06 Od ISO 900:008 do ISO

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Prezentacja strategii opracowanej w ramach projektu pt.: Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej strategii w przedsiębiorstwie EPRD.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Szkolenia otwarte

Katalog szkoleń. Szkolenia otwarte Katalog szkoleń Szkolenia otwarte 2017 www.intertek.pl Witamy w Akademii Intertek Dlaczego właśnie Intertek? Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach otwartych

Bardziej szczegółowo

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej.

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej. Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej www.caps-group.com 2 CO ROBIMY? Grupa CAPS oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania dla kompleksowego wyposażenia powierzchni handlowych, edukacyjnych, biurowych,

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EN 15838 wymagania normy jakościowej dla branży call center. 05.02.2016 2. GDP Dobre Patryki Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy

Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy Strona 1 z 5 Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy Dostawcy proszeni są o podanie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Wavin zachęca swoich dostawców, aby dokładnie zidentyfikować obszary,

Bardziej szczegółowo

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Michał Cierpiałowski Quality Assurance Poland / Wrocław www.certyfikacja-biopaliw.pl wymagania dyrektywy podstawowym dokumentem prawnym

Bardziej szczegółowo

DEKRA Certification Sp. z o.o. Kompetentny, Niezawodny i Rzetelny Partner. 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.

DEKRA Certification Sp. z o.o. Kompetentny, Niezawodny i Rzetelny Partner. 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o. Sp. z o.o. Kompetentny, Niezawodny i Rzetelny Partner DEKRA SE Firma z tradycją W Berlinie zarejestrowane zostaje stowarzyszenie DEKRA Rozwój sieci diagnostycznej na terenie Niemiec Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 29 maja 2013 r. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UDT a Utrzymanie Ruchu

UDT a Utrzymanie Ruchu Oferta UDT dla Służb Utrzymania Ruchu Misja UDT Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN maszyn Kompletne rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa starych, nowych, użytkowanych i projektowanych maszyn. Od oceny spełnienia wymagań,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami PW-WI-I01-D02 Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw wraz z napędami Definicje i skróty Jednostka inspekcyjna zostanie pisemnie powiadomiona o osiągnięciu punktu.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę Zespołu Tłumaczy Kwaśniewscy, nowoczesnej, profesjonalnej firmy z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży.

Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę Zespołu Tłumaczy Kwaśniewscy, nowoczesnej, profesjonalnej firmy z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży. press ctrl+l Szanowni Państwo Przedstawiamy ofertę Zespołu Tłumaczy Kwaśniewscy, nowoczesnej, profesjonalnej firmy z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży. Zapewniamy najwyższą jakość tłumaczeń, wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Lloyd s Register dla absolwentów uczelni

Program szkoleniowy Lloyd s Register dla absolwentów uczelni Program szkoleniowy Lloyd s Register dla absolwentów uczelni Marcin Szmyt HR Business Partner Zawartość prezentacji 1. Program szkolenia absolwentów 2. Kompetencje nietechniczne potencjalnych przyszłych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie chwyty dozwolone? Czyli o tym, dlaczego etyka biznesu jest niezbędnym warunkiem rozwoju

Wszystkie chwyty dozwolone? Czyli o tym, dlaczego etyka biznesu jest niezbędnym warunkiem rozwoju Wszystkie chwyty dozwolone? Czyli o tym, dlaczego etyka biznesu jest niezbędnym warunkiem rozwoju Wiemy jak mówić o etyce językiem biznesu Tworząc silną kulturę organizacyjną nie możemy zapominać o etyce.

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 NOWOŚĆ! ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zakresie badań i certyfikacji na rynku Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu. 7 grudnia 2012 r.

Współpraca w zakresie badań i certyfikacji na rynku Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu. 7 grudnia 2012 r. Współpraca w zakresie badań i certyfikacji na rynku Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu 7 grudnia 2012 r. 1 Zakres świadczonych usług: Certyfikacja systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Morska energetyka wiatrowa perspektywy współpracy polsko-niemieckiej. Sopot, 12.09.2012

Morska energetyka wiatrowa perspektywy współpracy polsko-niemieckiej. Sopot, 12.09.2012 Morska energetyka wiatrowa perspektywy współpracy polsko-niemieckiej Sopot, 12.09.2012 Nasze kompetencje w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Germanischer Lloyd Group Usługi inŝynierskie w fazie deweloperskiej

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia

Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Założenia dotyczące zasad zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Jarosław Wiśniewski Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bełchatów, 20.10.2016 r. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego systemu do nowego Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ KRAJOWY SYMBOL JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW Czy wiesz, że producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wprowadzający wyrób do obrotu na wspólnotowy rynek europejski odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne ZET Transport jest rodzinną firmą transportową obecną na europejskich rynkach od 1993 roku. Świadczymy usługi w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego, jak również usługi celne oraz usługi dodatkowe.

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI otwiera NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich inżynierskich studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Ty Decydujesz, my organizujemy. Zapraszamy do współpracy z zakresu audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Ty Decydujesz, my organizujemy. Zapraszamy do współpracy z zakresu audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Ty Decydujesz, my organizujemy. Zapraszamy do współpracy z zakresu audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Krótko o nas: Posiadamy doświadczenie w organizowaniu audytów, szkoleń, eventów oraz integracji.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS)

FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS) FORMALNE ASPEKTY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W KONTEKŚCIE CERTYFIKACJI SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SNS) SGS POLSKA SP. Z O.O. V Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych 7

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna ocena zanieczyszczeń środowiska w akredytowanym laboratorium. zgodnie z systemem QSHE. (Quality, Safety, Health, Environment)

Wiarygodna ocena zanieczyszczeń środowiska w akredytowanym laboratorium. zgodnie z systemem QSHE. (Quality, Safety, Health, Environment) Wiarygodna ocena zanieczyszczeń środowiska w akredytowanym laboratorium zgodnie z systemem QSHE (Quality, Safety, Health, Environment QSHE System QSHE (Quality, Safety, Health, Environment to zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością 08.09.06.09.06 06.0.06 0.0.06 03..06 7..06 0..06 Od ISO 900:008 do ISO

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Wstęp 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Założenia 1 i cele EMAS Geneza zarządzania środowiskowego EMAS / ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe 1995 Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo