Bureau Veritas w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bureau Veritas w Polsce"

Transkrypt

1 Bureau Veritas w Polsce

2 Laboratorium Inżynierii Lądowej

3 HISTORIA Zimą 1821 roku potężne sztormy, które przeszły nad Europą spowodowały zniszczenie ponad statków i śmierć ludzi. Sytuacja ta okazała się katastrofalna w skutkach dla firm ubezpieczeniowych. Większość z nich upadła, a dla tych które przetrwały zapowiadały się bardzo trudne lata. To właśnie ten krytyczny okres przyczynił się do założenia przez trzech ubezpieczycieli - Alexandra Delehaye a, Louis a van den Broek a i Augusta Morel a organizacji, która dała początek Bureau Veritas. Bureau Veritas zostało założone w czerwcu 1828 roku w Antwerpii, na fali wydarzeń z 1821 roku. Organizacja miała prosty cel: zapewnić ubezpieczycielom aktualne dane o różnych statkach będących w użyciu na rynku oraz wszelkie informacje potrzebne do oszacowania ryzyka, na jakie były narażone wraz z wyposażeniem. Spośród konkurencji firmę wyróżniało wykorzystanie nowych technologii. Każdy okręt po szczegółowej ekspertyzie dotyczącej jakości materiałów, wytrzymałości szkieletu, wieku, przebytych wypadków oraz stanu kadłuba i olinowania otrzymywał notę w skali ryzyka od 1 do 3. W 1829 roku, wydając pierwszy Rejestr z statków, firmie nadano nazwę Bureau Veritas. Pierwotne logo, z 1829 roku zostało stworzone przez Jacques-Jean Barre a na podstawie rysunku autorstwa Achille Deveria. Przedstawiało kobiecą sylwetkę symbolizującą prawdę wynurzającą się ze studni. Założyciele wytłumaczyli ideę znaku w pierwszym Rejestrze: odnajdywać prawdę i głosić ją bez lęku i oporu. 3 4

4 Bureau Veritas na świecie Bureau Veritas w Polsce Grupa Bureau Veritas to światowy lider w ocenie zgodności w obszarach jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej (QHSE&SA). Początek działalności Bureau Veritas w Polsce miał miejsce w 1958 r. - otworzono wówczas przedstawicielstwo międzynarodowej organizacji Bureau Veritas S.A, przekształcone później w Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Firma, aktualnie z siedzibą w Warszawie, działa poprzez biura zlokalizowane w 7. miastach Polski. W roku 2003 powstała druga osobowość prawna Grupy Bureau Veritas w Polsce BVQI Bureau Veritas Certification Polska. W marcu 2013 roku obie osobowości prawne połączyły się, w rezultacie tworząc jedną spółkę Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Bureau Veritas Polska świadczy usługi na najwyższym poziomie, czego potwierdzeniem jest posiadany certyfikat ISO Grupa wyróżnia się szerokim portfolio usług oraz pozycją lidera w 7. globalnych biznesach. 640 biur i laboratoriów 420 biur i laboratoriów 270 biur i laboratoriów pracowników pracowników pracowników 88 krajów 22 kraje 30 krajów Grupa, działająca w 140 krajach i zatrudniająca ponad pracowników, aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na świecie. Odpowiadając na potrzeby klientów, Bureau Veritas oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie potwierdzania i oceny zgodności z wymaganiami międzynarodowymi, krajowymi i branżowymi. Globalna sieć składająca się z ponad 1330 lokalizacji, współpracuje z ponad Klientów r. 5 Powstanie Bureau Veritas w Antwerpii Oficjalne przyjęcie nazwy Bureau Veritas oraz stworzenie logo Otworzenie filii w Paryżu Początek międzynarodowej ekspansji, przeniesienie siedziby głównej do Paryża Powstanie jednostki certyfikującej Bureau Veritas Quality International (BVQI) Zmiana nazwy Bureau Veritas Quality Internatiol (BVQI) na Bureau Veritas Certification Wejście spółki na giełdę Euronext Paris 2013 r. Otwarcie przedstawicielstwa międzynarodowej organizacji Bureau Veritas w Polsce Przekształcenie przedstawicielstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Pierwsza certyfikacja zrealizowana w Polsce Przeniesienie siedziby Zarządu z Gdyni do Warszawy Powstanie jednostki certyfikacyjnej Bureau Veritas Quality International Polska (BVQI) BVQI Polska przekształca się w Bureau Veritas Certification Polska Połączenie obu spółek w jedną Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 6

5 DZIAŁ MORSKI Klasyfikacja statków (nadzór nad statkami w budowie i eksploatacji) Nadzór nad produkcją materiałów i urządzeń Certyfikacja spawaczy 7 8

6 Od momentu założenia firmy w Antwerpii, jest to jeden z kluczowych działów Grupy Bureau Veritas. Działalność Bureau Veritas w branży morskiej jest potwierdzona i gwarantowana certyfikatem IACS (ang. International Association of Classification Societies) oraz akredytacją narodowych władz morskich 160 krajów, uprawniającą do wykonywania usług na ich terytorium w oparciu m.in. o założenia konwencji narodowych. Skuteczny transport morski na świecie zależy w dużej mierze od swobodnego przepływu statków i kapitału w oparciu o przyjęte i powszechnie uznane międzynarodowe przepisy. Bureau Veritas jest prekursorem standaryzacji przepisów w tej branży. Nasi eksperci posiadają międzynarodową wiedzę na temat klasyfikacji statków oraz innych powiązanych usług takich jak certyfikacja, szkolenia i doradztwo techniczne. Z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników od lat korzystają wszyscy uczestnicy sektora morskiego: właściciele statków, konstruktorzy, pracownicy stoczni, właściciele floty handlowej, producenci wyposażenia, ubezpieczyciele oraz urzędnicy bankowi. Pomagamy firmom w rozwoju, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Nasze usługi obejmują cały cykl konstrukcji i funkcjonowania statków, od projektu po inspekcje w trakcie i po eksploatacji. Zakres usług: Nadzór nad statkami w eksploatacji: Okresowe przeglądy klasyfikacyjne i konwencyjne (SOLAS, MARPOL, LOAD LINE) Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem na statkach i w kompaniach żeglugowych (ISM Code, ISPS Code) Pozaklasyfikacyjne inspekcje jednostek pływających na podstawie wewnętrznych procedur działu morskiego Materiały i wyposażenie: Ocena zgodności materiałów i wyposażenia morskiego z zasadami klasyfikacji i międzynarodowymi standardami Zatwierdzenie procedur spawalniczych oraz technologii spawania Kwalifikacje spawaczy Certyfikacja laboratoriów badających materiały w branży morskiej Certyfikacja zakładów prowadzących działalność związaną z budową i eksploatacją statków Uznania typu wyrobów przeznaczonych na statki Nadzór nad statkami w budowie: Klasyfikacja statków (statki pełnomorskie, statki żeglugi śródlądowej, jednostki rekreacyjne itp.) Nadzór nad budową jednostek pływających 9 10

7 DZIAŁ PRZEMYSŁOWY Ocena zgodności procesów i urządzeń przemysłowych Nadzór inwestorski Pełnienie roli Inżyniera kontraktu Usługi HSE (Health, Safety, Environment)

8 Dział Przemysłowy w Polsce świadczy usługi oceny zgodności w zakresie dyrektywy ciśnieniowej (PED), transportowej dyrektywy ciśnieniowej (TPED), oraz jakości w spawalnictwie (EN 3834). Ponadto, zajmuje się oceną zgodności m.in. w zakresie dyrektywy maszynowej oraz środowisk pracy zagrożonych wybuchem (ATEX). Dział Przemysłowy w Polsce należy do międzynarodowej sieci Centrów Technicznych, które zapewniają ekspertyzy inżynierskie dla całej Grupy. Zakres usług: Nadzory i inspekcje techniczne: Nadzór jakościowy na budowie (QA / QC) Ocena techniczna dostawców (ang. Supplier Technical Audit) Nadzór nad jakością i terminowością dostaw w miejscu ich wytwarzania (ang. Shop Inspection / Expediting) Odbiory materiałów i urządzeń Doradztwo i ekspertyzy techniczne: Doradztwo i ekspertyzy techniczne Ocena i opiniowanie dokumentacji technicznej Wykonywanie oraz weryfikacja analiz ryzyka (HAZOP, HAZID, QRA, ALARP, SIL, SIS) Doradztwo w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badań urządzeń ciśnieniowych Certyfikacja i ocena zgodności: Certyfikacja personelu i procedur wytwarzania (spawaczy i procedur spawalniczych) Certyfikacja systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z PN EN 3834 Badania nieniszczące (ang. Non Destructive Testing) Ocena zgodności z PED, TPED, ATEX (znakowanie CE) Certyfikacja cystern oraz kontenerów zbiornikowych zgodnie z ADR/RID/IMDG Energia Energia Energia Nafta i Gaz Kolej 13 konwencjonalna Jądrowa niekonwencjonalna 14

9 HSE Ochrona Zdrowia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Ochrona Środowiska Różnica pomiędzy HSE a BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy, powszechnie nazywane BHP to zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Wchodzi w zakres zainteresowań m.in. ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy. Coraz częściej BHP w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania, a wysoki poziom dbałości organizacji o BHP nazywany jest kulturą bezpieczeństwa. Połączenie BHP z dbałością o środowisko daje nam HSE (ang. Health, Satefy, Environment). Jest to system, który powinien stanowić integralną część filozofii zarządzania każdej firmy. Chcąc zapewnić efektywność funkcjonowania organizacji w zakresie bezpieczeństwa i środowiska, system ten powinien być ciągle doskonalony i aktualizowany. Nasze usługi w ramach HSE: Health and Safety (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy): Behaviour Based Safety audyty behawioralne dotyczące kultury bezpieczeństwa w przemyśle Construction Site Safety koordynacja i nadzór HSE na budowach w Polsce i za granicą Audyty zgodności i wymagań prawnych Analizy i oceny ryzyka Bezpieczeństwo maszyn Bezpieczeństwo procesowe (SEVESO III) Bezpieczeństwo wybuchowe tworzenie i weryfikacja dokumentacji ATEX Bezpieczeństwo pożarowe Szkolenia tematyczne Environment (Ochrona środowiska): Kontrola emisji niezorganizowanej (zgodnie z Dyrektywami IPPC/IED) Środowiskowy Due Diligence Analizy i opracowania środowiskowe Pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy Bureau Veritas a HSE Bureau Veritas jest międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości usług HSE. Oferujemy usługi w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska podczas całego Cyklu Życia obiektów przemysłowych, biurowych i handlowych. Realizując nasze usługi koncentrujemy się na ocenie, weryfikacji, kontroli oraz zmniejszeniu ryzyka w zakresie HSE. Celem usług HSE jest zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi poszczególnych krajów

10 DZIAŁ INSPEKCJI Inspekcje przedwysyłkowe towarów (PSI) Certyfikaty Zgodności na towary eksportowane Inspekcje jakościowe produktów konsumpcyjnych 17 18

11 DZIAŁ INSPEKCJI Akredytacja ISO wydana przez COFRAC (fr. Comité français d accréditation) Międzynarodowa norma jest przewodnikiem dla procesu inspekcyjno kontrolnego. Potwierdza stosowanie przez jednostkę inspekcyjną Bureau Veritas jednolitych standardów kontroli. Międzynarodowa sieć inspektorów w ponad 550 ośrodkach inspekcyjnych Bureau Veritas w 140 krajach świata oraz ciągły rozwój sieci laboratoriów stanowi o dużym atucie konkurencyjnym Bureau Veritas. Posiadana akredytacja ISO w zakresie handlu międzynarodowego oraz ponad 20-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu przedwysyłkowych inspekcji (ang. PSI Preshipment Inspection) na 5 kontynentach gwarantują wykonanie usług na najwyższym poziomie. Podstawowa działalność Działu Inspekcji podlega ścisłej współpracy biur (ośrodków inspekcyjnych) na całym świecie. Dzięki temu możliwe jest ograniczanie ryzyka na jakie narażeni są Klienci prowadzący działalność w handlu zagranicznym, w zakresie: braku zgodności towaru ze specyfikacją kontraktową, próbkami złej jakości towaru niewłaściwego oznakowania i opakowania opóźnienia w produkcji i dostawie Rodzaje inspekcji: Przedwysyłkowa kontrola towarów PSI (ang. Preshipment Inspection): Kontrola towarów w 140 krajach w handlu międzynarodowym (ang. International Trade Division) Inspekcje w ramach kontraktów rządowych (fr. Contracts de Gouvernements) Kraje objęte kontraktami: Dem. Republika Konga, Czad, Liberia, Mali, Gwinea, Angola, Rep. Środkowoafrykańska, Somalia, Bangladesz, Indonezja, Iran, Filipiny, Uzbekistan Weryfikacja zgodności eksportowanych towarów - VOC (ang. Verification of Conformity): Inspekcje jakościowe dóbr konsumpcyjnych - CPS (ang. Consumer Products Services): Badania laboratoryjne próbek towarów Inspekcje ilościowe i jakościowe towarów: W początkowej fazie produkcji (ang. Initial Production Inspection) W trakcie produkcji (ang. During Production Inspection) Kontrola jakościowa towaru gotowego do wysyłki zgodnie z ISO , Extract ABC Military Standard 105E (ang. Final Random Inspection) Audyt dostawcy w kraju i za granicą: Akredytacja Banku Centralnego Algierii Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Banku Centralnego Algierii nr 16/DGC/2009 z dn , prawem algierskim oraz dekretami i zarządzeniami dotyczącymi zgodności importowanych towarów, Bureau Veritas uprawnione jest do wystawiania Certyfikatu Zgodności (lub Certificate of Quality Control of goods wg nazwy w zarządzeniu Banku Centralnego Algierii). Rezultaty kontroli przekazywane są Klientowi natychmiast po przeprowadzeniu inspekcji. W sytuacji jakichkolwiek rozbieżności z warunkami określonymi w kontrakcie bądź w specyfikacji, Klient może odmówić przyjęcia towaru lub renegocjować warunki umowy np. żądając upustu. Ponadto, Klient ma możliwość dodatkowego zabezpieczenia realizacji płatności za importowane towary poprzez zgłoszenie klauzuli Bureau Veritas w akredytywie. Potwierdzenie Certyfikatem - Certificate of Conformity Aktualne kontrakty z krajami: Algieria, Egipt, Etiopia, Iran, Irak, Region Kurdystanu, Kuwejt, Liban, Arabia Saudyjska, Botswana, Kenia, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia oraz Rosja, Kazachstan, Białoruś, Ukraina Audyt Fabryk (ang. Factory Assessment) Audyt Socjalny (ang. Social Audit) 19 20

12 DZIAŁ BUDOWLANY Zarządzanie projektem, kontrola techniczna, nadzory Doradztwo techniczne Audyty i certyfikaty 21 22

13 DZIAŁ BUDOWLANY Dysponując bazą ekspertów z dziedziny inżynierii budowlanej, Bureau Veritas pomaga wdrożyć aspekty jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej we wszystkich fazach realizacji inwestycji budowlanych, od etapu planowania, poprzez budowę oraz przez cały okres użytkowania budynku. Kompleksowa usługa nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu to główne pozycje w portfolio naszych usług dla sektora budowlanego. Czuwamy nad bezpieczeństwem budowli przeprowadzając okresowe kontrole budynków, kontrole techniczne na potrzeby firm ubezpieczeniowych oraz kontrole BHP. Bureau Veritas wykonuje również świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku lub lokalu oraz przeprowadza audyty energetyczne, by pomóc w bardziej oszczędnym użytkowaniu. Jako aktywny członek Green Rating Alliance stale rozwijamy usługi Zielonego Budownictwa. Nasze usługi: Zarzadzanie projektem, kontrola techniczna, nadzory: Zarządzanie projektem / Inżynier kontraktu Nadzór na budowie Kontrola techniczna dla uzyskania gwarancji dziesięcioletniej (IDI) Kontrola kosztów Kontrola stanu BHP Kontrole okresowe budynków Audyty i Certyfikaty: Audyty BHP, energetyczne i azbestowe Audyty prac konserwacyjnych Certyfikaty energetyczne Certyfikaty Green Rating Certyfikaty LEED, BREEAM Doradztwo techniczne: Doradztwo i ekspertyzy techniczne Ocena i opiniowanie dokumentacji technicznej Ocena stanu konstrukcji Ocena instalacji elektrycznych, sanitarnych i PPOŻ Due Diligence 25 marca 2011, czołowi, globalni gracze rynku nieruchomości wraz z Bureau Veritas oficjalnie zainicjowali Green Rating Alliance stowarzyszenie non-profit, którego główną rolą jest ocena i poprawa efektywności energetycznej oraz środowiskowej stniejących budynków

14 LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ Badania laboratoryjne Inżynier kontraktu Usługi z zakresu geologii inżynierskiej 25 26

15 LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ Materiały użyte do budowy dróg mają duży wpływ na ich jakość. To właśnie badaniem i weryfikacją tych materiałów zajmuje się Laboratorium Inżynierii Lądowej Bureau Veritas Polska. Nasze aktualne zaplecze operacyjne umożliwia podejmowanie nowych wyzwań oraz realizację coraz większych inwestycji w zakresie inżynierii lądowej. Bureau Veritas dysponuje bazą ekspertów w dziedzinie inżynierii lądowej, którzy pomagają firmom realizować inwestycje drogowe i infrastrukturalne z zachowaniem jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Laboratorium Inżynierii Lądowej przeprowadza badania kontrolne na zlecenia producentów, wykonawców robót i inwestorów z zakresu jakości materiałów w budownictwie inżynieryjnym zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami. Laboratorium Inżynierii Lądowej Bureau Veritas od 2009 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz jest członkiem POLLAB (Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych). Laboratoria stacjonarne zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej i Rzeszowie swoją działalnością obejmują całą Polskę. Zakres usług: Analizy i Badania: Badania gruntów i kruszyw Badania mieszanek betonowych i stwardniałego betonu Badania mieszanek mineralno asfaltowych Pobór próbek, badania polowe Odwierty geologiczne, opracowanie dokumentacji inżyniersko geologicznej Doradztwo techniczne: Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości inwestycji w zakresie badań laboratoryjnych Przygotowanie dokumentów jakościowych w celu technicznego odbioru i finansowego rozliczenia inwestycji Zarządzanie projektem / Inżynier kontraktu Weryfikacja: Weryfikacja recept mieszanek mineralno asfaltowych Weryfikacja recept mieszanek betonowych Projektowanie recept oraz badania gruntów ulepszonych przez stabilizację Weryfikacja zgodności cech materiałów budowlanych z założeniami Specyfikacji Technicznych 27 28

16 CERTYFIKACJA Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja produktów Audyty dostawców 29 30

17 CERTYFIKACJA Znak akredytacji PCA dla Bureau Veritas Certification Polska Doskonalenie systemów i procesów prowadzi do wzrostu efektywności działania. Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych norm (certyfikacja) otwiera drogę do nowych rynków i buduje zaufanie Klientów. Mimo, iż nie wszystkie certyfikaty są obowiązkowe, posiadanie ich stanowi o wyjątkowym atucie biznesowym. Jest to zapewnienie niezależnej strony trzeciej o odpowiednim standardzie systemów, wyrobów i usług, którego coraz częściej domagają się kontrahenci już na etapie negocjacji handlowych. Certyfikat uwiarygadnia nasze działania w oczach partnerów handlowych i ułatwia zdobycie nowych rynków. Zakres usług: QHSE (ang. Quality, Health, Safety and Environment): Jakość (ISO 9001) Środowisko (ISO 14001) Bezpieczeństwo i higiena pracy (OHSAS 18001) Łańcuch dostaw: Bezpieczeństwo żywności (HACCP, BRC, IFS, FSSC, ISO 22000, GMP+) Bezpieczeństwo informacji i IT (m.in. ISO 27001, ISO 20000) Lotnictwo (normy serii AS/EN 9100) Transport (ISO/TS 16949, IRIS) Audyty drugiej strony (marka własna sieci) Bureau Veritas Certification (dawniej BVQI) - to niezależna jednostka certyfikująca Grupy Bureau Veritas. Pracując dla Klientów w 100 krajach i wydając ponad certyfikatów rocznie, Bureau Veritas Certification jest światowym liderem certyfikacji. Czynnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na świecie. Bureau Veritas Certification certyfikuje różnorodne firmy na zgodność z ogólnymi normami jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej, jak też na zgodność ze specyficznymi standardami branżowymi. Posiadamy sieć wysoko wykwalifikowanych audytorów, dzięki którym zapewniamy pełen zakres usług certyfikacyjnych i audytowych. Oferujemy również możliwość certyfikacji łączonej, w największym zakresie powszechnie stosowanych norm. Zrównoważony Rozwój: Zarządzanie gospodarką leśną (FSC, PEFC, EUTR) Certyfikacja biopaliw i biomasy (ISCC, REDCert) Odpowiedzialność społeczna (CSR, SA 8000, weryfikacja raportów rocznych) Emisja gazów cieplarnianych Weryfikacja EMAS Efektywność energetyczna (ISO 50001) 31 32

18 CERTYFIKACJA Bureau Veritas Certification jest niezależną jednostką certyfikacyjną należącą do Grupy Bureau Veritas. Posiada uznanie 40 krajowych i międzynarodowych organizacji akredytacyjnych m.in.: PCA (Polskie Centrum Akredytacji) IATF (International Automotive Task Force) Częścią procesu certyfikacji jest cykl ciągłego doskonalenia systemu oparty o model PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act), nazywany Cyklem Deminga. Działania jednostki certyfikującej również oparte są na cyklicznym procesie, który prezentuje poniższy model: Znak certyfikacyjny Bureau Veritas Certification jest rozpoznawalnym na świecie symbolem rozwoju i ciągłego doskonalenia. Poza grafiką Bureau Veritas, składa się z normy odniesienia oraz (opcjonalnie) numeru certyfikatu. Wszyscy certyfikowani przez nas Klienci otrzymują znak stosownie do normy, według której są certyfikowani. Podanie numeru certyfikatu jest opcjonalne, choć zalecane. Podnosi wiarygodność znaku i ułatwia identyfikację. UNIFE (Association of The European Rail Industry) IAOB (International Automotive Oversight Bureau) UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ANAB (Ansi-ASQ National Accredtitation Board) ASI (Accreditation Service International) COFRAC (Comité Français d Accréditation) Znak certyfikacyjny to synonim doskonałości i rzetelności, który otrzymują tylko najlepsze organizacje. Wyróżnia firmę na rynku i potwierdza wartość danego systemu zarządzania. Klienci mają prawo wykorzystywać znaki certyfikacji do celów informacyjnych i komunikacji marketingowej, w zakresie określonym przez Zasady stosowania znaku certyfikacyjnego. DAkkS (Die Deutsche Akkredittierungsstelle) SWEDAC (Swedisch Board for Accreditation and Conformity Assessment) DANAK (Danish Accreditation and Metrology Fund) SAS (Swiss Accreditation Service) Znak certyfikacyjny można wykorzystać m.in. w materiałach marketingowych (ulotki, broszury, wizytówki, papier firmowy), w reklamach firmy, na stronie internetowej, na pojazdach firmowych, na szyldach i ekspozycjach wystawienniczych. Znaku nie można umieszczać na certyfikatach zgodności oraz atestach badań. Nie zezwala się również na stosowanie znaków certyfikacji na produktach będących w bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Przykłady wykorzystania znaku certyfikacyjnego 33 34

19 SZKOLENIA Szkolenia otwarte i zamknięte Szkolenia rejestrowane w IRCA Webinary (e-learning) Konferencje i seminaria 35 36

20 SZKOLENIA Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym w zakresie branżowych norm jakości specyficznych dla różnych sektorów gospodarki. Szkolimy również w obszarze rozwoju kompetencji interpersonalnych audytorów. Obszary szkoleniowe: Jakość ISO 9001 BHP OHSAS/PN-N Motoryzacja ISO/TS Kolejnictwo IRIS, EN IRCA (ang. International Register of Certificated Auditors - Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów), z siedzibą w Londynie jest największą, międzynarodową jednostką certyfikującą kursy dla audytorów Systemów Zarządzania. Od 1984 r. IRCA zrzesza ponad wykwalifikowanych audytorów i trenerów ze 150 krajów. Szkolenia rejestrowane w IRCA są objęte specjalnym programem ciągłego podnoszenia jakości. Bureau Veritas, od 1995 roku posiada kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do nauczania pod patronatem IRCA. Prestiż i wysokiej jakości usługi zostały uznane przez IRCA. Dzięki tej akredytacji, jako jedni z nielicznych na rynku polskim oferujemy szkolenia prowadzące do uzyskania i uznania kompetencji audytorskich. Nasze formy szkoleniowe: Szkolenia otwarte Organizowane w kilku lokalizacjach w oparciu o cyklicznie aktualizowany harmonogram Szkolenia zamknięte Szkolenia rejestrowane w IRCA Webinary (e-learning) Konferencje, seminaria Poranne spotkania z wiedzą (tzw. śniadania biznesowe) Szkolenia dla uczelni* *Uwaga. Nasza oferta dla uczelni dotyczy tylko studentów studiów dziennych Bezpieczeństwo Informacji ISO 20000, ISO Odpowiedzialność społeczna SA 8000, GRI, ISO Środowisko ISO 14001, EMAS, FSC, PEFC Energia ISO Żywność ISO 22000, IFS, BRC, GMP+, HACCP, MSC IRCA Audytor Wiodący, Audytor Wewnętrzny Lotnictwo AS/EN 9100, PART M, PART 145, PART 21 Kosmetyki ISO Przemysł Dyrektywa Maszynowa Materiały Niebezpieczne Karty Charakterystyk Budownictwo FIDIC, Zakładowa Kontrola Produkcji HSE Ograniczanie Ryzyka Kompetencje audytorskie Techniki Audytu, Komunikacja Wyroby medyczne ISO 13485, ISO 14791, GMP, FDA Odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów i wymagania rynkowe, stale wprowadzamy nowe tematy i udoskonalamy zakresy merytoryczne szkoleń. Aktualna oferta:

21 CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Standardy CSR: SA 8000 ISO AA 1000 GRI SMETA GLOBAL COMPACT Co to jest CSR? CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja dobrowolnego uwzględniania przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych i w kontaktach z interesariuszami* * Zielona Księga Komisji Europejskiej Kto to jest interesariusz? Interesariusz (Stakeholder) to każdy, kto jest dotknięty efektami działalności firmy m.in. firmy, detaliści, konsumenci, wykonawcy, podwykonawcy, pracownicy i ich społeczności, organizacje pozarządowe (NGO), organizacje zrzeszające zwykłych obywateli, związki zawodowe, organy monitorujące i weryfikujące kodeksy firmowe. Jakie są standardy CSR? Standardy potwierdzając prowadzenie działań CSR to m.in. norma SA 8000 (jedyna norma, której posiadanie jest udokumentowane certyfikatem), ISO 26000, normy serii AA 1000, raporty GRI, Global Compact, SMETA

22 CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Odpowiedzialny dostawca usług Odpowiedzialny pracodawca (przykładowe kampanie: Alerty Bezpieczeństwa, Praca na wysokości) Wdrożony i respektowany Kodeks Etyki Produkcja materiałów marketingowych na papierze FSC Przejrzystość działania Organizacja spotkań edukacyjnych promujących zrównoważony rozwój Bureau Veritas a CSR* W Bureau Veritas przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego zarządzania w obszarach bezpiecznego miejsca pracy i ochrony środowiska oraz do etyki naszych zachowań. Prowadzimy aktywne, międzynarodowe kampanie świadomościowe wśród swoich pracowników, mające na celu redukcję wypadków w pracy oraz poprawę jakości miejsca pracy. Aktywnie włączamy się w coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Środowiska, organizowanego przez United Nations Environment Programme (Program Środowiskowy ONZ). W naszych materiałach marketingowych (broszury, wizytówki, ulotki) oraz w wydawanych certyfikatach wykorzystujemy papier pochodzący z odpowiedzialnych źródeł (z certyfikatem FSC ). Dlaczego warto kupować produkty oznaczone FSC? Wybierając produkty FSC (ang. Forest Stewardship Council ) każdy z nas może przyczyniać się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Logo FSC jest gwarantem, że drewno, które zostało użyte do produkcji między innymi mebli, opakowań, papieru, książek czy chusteczek higienicznych pochodzi z odpowiedzialnego źródła, takiego które gwarantuje legalność zbioru oraz prawidłową gospodarkę pozwalającą na dalszy rozwój ekosystemu. Katalog Bureau Veritas wydrukowano na papierze ekologicznym posiadającym certyfikat FSC. Powyższy znak gwarantuje, że użyty papier pochodzi z lasów gospodarowanych zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska i z poszanowaniem wartości społecznych. Katalog w liczbie 1000 sztuk wyprodukowano z papieru Cocoon Silk, 100% recycled. Produkcja ta wykorzystująca papier w 100% pochodzący z recyclingu, ma następujący wpływ na środowisko naturalne*: 308 kg mniej odpadów 33 kg mniej gazów cieplarnianych 334 km krótsza podróż samochodem średniej klasy europejskiej litrów mniej zużytej wody 758 kw mniej zużytej energii 501 kg mniej zuzytego drewna 41 *Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu *w porównaniu z papierem nie makulaturowym. Źródło: European BREF (dane dotyczące papieru z włókien pierwotnych). Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych zweryfikowane przez The Carbon Neutral Company.

23